English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

ไบรอัน กรีน (Brian Greene): เอกภพของเรา เป็นเพียงเอกภพเดียวจริงหรือ?

Filmed:
4,293,032 views

ในแก่นของจักรวาลวิทยา ยังมีปริศนาลึกลับว่า ทำไมเอกภพของเราจึงดูเหมือนถูกปรับแต่งให้เหมาะสมอย่างแปลกประหลาด ที่จะสร้างสภาวะที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต? ด้วยการบรรจงนำเสนอการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ไบรอัน กรีนแสดงให้เห็นว่าแนวคิดอันน่าทึ่ง เกี่ยวกับสหภพนั้น อาจมีคำตอบของปริศนาอยู่

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewน้อย monthsเดือน agoมาแล้ว
ไม่กี่เดือนก่อน
00:15
the Nobelโนเบล Prizeรางวัล in physicsฟิสิกส์
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
00:17
was awardedที่ได้รับรางวัล to two teamsทีม of astronomersนักดาราศาสตร์
ถูกมอบให้ทีมนักดาราศาสตร์ 2 ทีม
00:19
for a discoveryการค้นพบ that has been hailedยกย่อง
สำหรับการค้นพบที่ได้รับการยกย่อง
00:21
as one of the mostมากที่สุด importantสำคัญ
ให้เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมา
00:24
astronomicalเกี่ยวกับดาราศาสตร์ observationsข้อสังเกต ever.
ด้านการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์
00:26
And todayในวันนี้, after brieflyสั้น describingอธิบาย what they foundพบ,
วันนี้ ผมจะเริ่มจากอธิบายให้ฟัง
เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาค้นพบ
00:28
I'm going to tell you about a highlyอย่างมาก controversialที่เถียงกัน frameworkกรอบ
แล้วต่อด้วยกรอบแนวคิดซึ่งเป็นที่ถกเถียง
00:30
for explainingอธิบาย theirของพวกเขา discoveryการค้นพบ,
ที่ใช้อธิบายการค้นพบนี้
00:33
namelyคือ the possibilityความเป็นไปได้
นั่นก็คือ ความเป็นไปได้ที่
00:36
that way beyondเกิน the Earthโลก,
ไกลออกไปจากโลก
00:38
the Milkyซีด Way and other distantไกล galaxiesกาแลคซี,
จากกาแล็กซีทางช้างเผือก และกาแล็กซีอื่นๆ
00:40
we mayอาจ find that our universeจักรวาล
เราอาจพบว่าเอกภพ (universe) ของเรา
00:43
is not the only universeจักรวาล,
ไม่ได้เป็นเอกภพเดียวที่มีอยู่
00:45
but is insteadแทน
แต่เป็นเพียงแค่
00:47
partส่วนหนึ่ง of a vastกว้างใหญ่ complexซับซ้อน of universesจักรวาล
ส่วนหนึ่งของหลายเอกภพที่ซับซ้อน
00:49
that we call the multiverseลิขสิทธิ์.
ที่เราเรียกว่า "สหภพ" (multiverse)
00:51
Now the ideaความคิด of a multiverseลิขสิทธิ์ is a strangeแปลก one.
แนวคิดของสหภพออกจะฟังดูแปลกสักหน่อย
00:53
I mean, mostมากที่สุด of us were raisedยก to believe
พวกเราส่วนใหญ่โตมากับความเชื่อที่ว่า
00:56
that the wordคำ "universeจักรวาล" meansวิธี everything.
คำว่า "เอกภพ" หมายถึง ทุกสิ่งอย่าง
00:58
And I say mostมากที่สุด of us with forethoughtความสุขุม,
และผมว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่คิดรอบคอบ
01:01
as my four-year-oldสี่ปี daughterลูกสาว has heardได้ยิน me speakพูด of these ideasความคิด sinceตั้งแต่ she was bornโดยกำเนิด.
เหมือนลูกสาวอายุ 4 ขวบของผม
ที่ได้ยินผมพูดแนวคิดเหล่านี้มาตั้งแต่เกิด
01:04
And last yearปี I was holdingโฮลดิ้ง her
และเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่ผมกำลังประคองเธออยู่
01:07
and I said, "Sophiaโซเฟีย,
ผมบอกเธอว่า "โซเฟีย,
01:09
I love you more than anything in the universeจักรวาล."
พ่อรักลูกมากกว่าสิ่งอื่นใดในเอกภพเลยนะ"
01:11
And she turnedหัน to me and said, "Daddyพ่อ,
เธอถามผมว่า "พ่อคะ
01:14
universeจักรวาล or multiverseลิขสิทธิ์?"
เอกภพ หรือ สหภพ กันแน่คะ?"
01:16
(Laughterเสียงหัวเราะ)
(เสียงหัวเราะ)
01:18
But barringยกเว้น suchอย่างเช่น an anomalousผิดปกติ upbringingการศึกษา,
แม้ไม่นับการสอนลูกแบบแปลกๆ ของผม
01:21
it is strangeแปลก to imagineจินตนาการ
มันก็ดูแปลกที่จะจินตนาการ
01:24
other realmsอาณาจักร separateแยก from oursของเราเอง,
ถึงดินแดนอื่นๆ นอกเหนือจากของเรา
01:26
mostมากที่สุด with fundamentallyลึกซึ้ง differentต่าง featuresคุณสมบัติ,
ที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
01:28
that would rightlyอย่างถูกต้อง be calledเรียกว่า universesจักรวาล of theirของพวกเขา ownด้วยตัวเอง.
ที่ซึ่งอาจมีสิทธิ์เรียกตัวเองว่าเป็นเอกภพได้เหมือนกัน
01:30
And yetยัง,
ถึงแม้ว่า
01:33
speculativeเกี่ยวกับการพิจารณา thoughแม้ the ideaความคิด surelyอย่างแน่นอน is,
แนวความคิดนี้เป็นเพียงการคาดคะเน
01:35
I aimจุดมุ่งหมาย to convinceโน้มน้าวใจ you
ผมก็ยังมุ่งมั่นจะโน้มน้าวให้พวกคุณเชื่อ
01:37
that there's reasonเหตุผล for takingการ it seriouslyอย่างจริงจัง,
ว่ามีเหตุผลมากพอที่จะจริงจังกับมัน
01:39
as it just mightอาจ be right.
เพราะมันอาจเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง
01:41
I'm going to tell the storyเรื่องราว of the multiverseลิขสิทธิ์ in threeสาม partsชิ้นส่วน.
ผมจะแบ่งการอธิบายเรื่องของสหภพออกเป็นสามภาค
01:43
In partส่วนหนึ่ง one,
ในภาคแรก
01:46
I'm going to describeอธิบาย those Nobelโนเบล Prize-winningรางวัลชนะเลิศ resultsผล
ผมจะบรรยายการค้นพบที่ได้รางวัลโนเบล
01:48
and to highlightไฮไลท์ a profoundลึกซึ้ง mysteryความลึกลับ
และชี้ให้เห็นปริศนาอันน่าฉงน
01:50
whichที่ those resultsผล revealedเปิดเผย.
ซึ่งถูกเปิดเผยโดยการค้นพบเหล่านั้น
01:52
In partส่วนหนึ่ง two,
ในภาคที่สอง
01:54
I'll offerเสนอ a solutionวิธีการแก้ to that mysteryความลึกลับ.
ผมจะเสนอคำตอบสำหรับปริศนานั้น
01:56
It's basedซึ่งเป็นรากฐาน on an approachเข้าใกล้ calledเรียกว่า stringเชือก theoryทฤษฎี,
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีสตริง (string theory)
01:58
and that's where the ideaความคิด of the multiverseลิขสิทธิ์
และนั่นคือตอน ที่แนวคิดเรื่องสหภพ
02:00
will come into the storyเรื่องราว.
จะเข้ามาในเรื่องราวของเรา
02:02
Finallyในที่สุด, in partส่วนหนึ่ง threeสาม,
และสุดท้าย ในภาคที่สาม
02:04
I'm going to describeอธิบาย a cosmologicalดาราศาสตร์ theoryทฤษฎี
ผมจะบรรยายทฤษฎีของจักรวาลวิทยา
02:06
calledเรียกว่า inflationเงินเฟ้อ,
ที่เรียกว่า การขยายตัว (infllation)
02:08
whichที่ will pullดึง all the piecesชิ้น of the storyเรื่องราว togetherด้วยกัน.
ซึ่งจะดึงเอาเรื่องราวทั้งสามภาคมารวมเข้าด้วยกัน
02:10
Okay, partส่วนหนึ่ง one startsเริ่มต้น back in 1929
ภาคแรก เริ่มต้นเมื่อปี 1929
02:13
when the great astronomerนักดาราศาสตร์ Edwinเอ็ดวิน Hubbleฮับเบิล
เมื่อนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble)
02:17
realizedตระหนัก that the distantไกล galaxiesกาแลคซี
ตระหนักว่ากาแล็กซีที่ห่างไกลออกไป
02:19
were all rushingการวิ่ง away from us,
ต่างวิ่งห่างจากเราออกไปเรื่อยๆ
02:22
establishingการสร้าง that spaceช่องว่าง itselfตัวเอง is stretchingการยืด,
เขาก่อตั้งแนวคิดที่ว่าอวกาศนั้นยืดตัวออกเรื่อยๆ
02:24
it's expandingที่ขยาย.
มันกำลังขยายตัว
02:26
Now this was revolutionaryการปฏิวัติ.
นี่เป็นการปฏิวัติด้านแนวคิดเลยทีเดียว
02:28
The prevailingแพร่หลาย wisdomความฉลาด was that on the largestใหญ่ที่สุด of scalesตาชั่ง
ความเข้าใจโดยทั่วไปในยุคนั้นคือ
02:31
the universeจักรวาล was staticคงที่.
เอกภพนั้นหยุดนิ่ง
02:34
But even so,
แต่กระนั้น
02:36
there was one thing that everyoneทุกคน was certainบาง of:
มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนแน่ใจ นั่นก็คือ
02:38
The expansionการขยายตัว mustต้อง be slowingการชะลอตัว down.
การขยายตัวจะต้องช้าลง
02:41
That, much as the gravitationalแรงโน้มถ่วง pullดึง of the Earthโลก
เปรียบเสมือนแรงดึงดูดของโลก
02:44
slowsช้า the ascentทางขึ้น of an appleแอปเปิ้ล tossedโยน upwardขึ้นไปข้างบน,
ที่ชะลอการลอยตัวของผลแอปเปิลที่ถูกโยนขึ้น
02:47
the gravitationalแรงโน้มถ่วง pullดึง
ซึ่งแรงดึงดูด
02:50
of eachแต่ละ galaxyกาแล็กซี on everyทุกๆ other
ของแต่ละกาแล็กซีนี้
02:52
mustต้อง be slowingการชะลอตัว
มีผลให้การขยายตัวของห้วงอวกาศ
02:54
the expansionการขยายตัว of spaceช่องว่าง.
ชะลอลง
02:56
Now let's fast-forwardข้างหน้าอย่างรวดเร็ว to the 1990s
ทีนี้ เร่งเวลามาสู่ยุคปี 90
02:58
when those two teamsทีม of astronomersนักดาราศาสตร์
ในตอนที่นักดาราศาสตร์ 2 ทีม
03:01
I mentionedกล่าวถึง at the outsetการเริ่ม
ที่ผมกล่าวถึงเมื่อตอนต้น
03:03
were inspiredได้แรงบันดาลใจ by this reasoningเหตุผล
เกิดแรงบันดาลใจจากเหตุผลดังกล่าว
03:05
to measureวัด the rateอัตรา
พวกเขาจึงคิดวัดอัตรา
03:07
at whichที่ the expansionการขยายตัว has been slowingการชะลอตัว.
การขยายตัวเริ่มชะลอลง
03:09
And they did this
พวกเขาทำการทดลอง
03:11
by painstakingอุตสาหะ observationsข้อสังเกต
โดยใช้ความอุตสาหะในการเฝ้าสังเกตการณ์
03:13
of numerousมากมาย distantไกล galaxiesกาแลคซี,
หลายๆ กาแล็กซีอันห่างไกล
03:15
allowingการอนุญาต them to chartแผนภูมิ
ทำให้พวกเขาสามารถบันทึก
03:17
how the expansionการขยายตัว rateอัตรา has changedการเปลี่ยนแปลง over time.
ว่าอัตราการขยายตัวนั้นเปลี่ยนแปลงตามเวลาไปอย่างไร
03:19
Here'sต่อไปนี้คือ the surpriseแปลกใจ:
และนี่คือผลที่น่าประหลาดใจ
03:22
They foundพบ that the expansionการขยายตัว is not slowingการชะลอตัว down.
พวกเขาพบว่าอัตราการขยายตัวไม่ได้ค่อยๆ ชะลอลง
03:25
Insteadแทน they foundพบ that it's speedingการเร่ง up,
แต่กลับพบว่ามันกำลังเร่งความเร็วขึ้น
03:28
going fasterได้เร็วขึ้น and fasterได้เร็วขึ้น.
เร็วขึ้นเรื่อยๆ
03:30
That's like tossingโยน an appleแอปเปิ้ล upwardขึ้นไปข้างบน
มันเหมือนกับการโยนลูกแอปเปิลขึ้นในอากาศ
03:32
and it goesไป up fasterได้เร็วขึ้น and fasterได้เร็วขึ้น.
แล้วมันลอยสูงขึ้น เร็วขึ้นเรื่อยๆ
03:34
Now if you saw an appleแอปเปิ้ล do that,
เวลาคุณเห็นแอปเปิลเป็นอย่างนั้น
03:36
you'dคุณควรที่จะ want to know why.
คุณคงอยากรู้ว่า
03:38
What's pushingใจเร่งเร้า on it?
อะไรกำลังผลักมันอยู่
03:40
Similarlyเหมือนกับ, the astronomers'นักดาราศาสตร์ resultsผล
คล้ายกันครับ การค้นพบของนักดาราศาสตร์เหล่านั้น
03:42
are surelyอย่างแน่นอน well-deservingดีสมควร of the Nobelโนเบล Prizeรางวัล,
สมควรได้รับรางวัลโนเบลอย่างแน่นอน
03:44
but they raisedยก an analogousคล้ายคลึง questionคำถาม.
แต่พวกเขาก็สร้างคำถามเชิงเปรียบเทียบขึ้นมา
03:47
What forceบังคับ is drivingการขับขี่ all galaxiesกาแลคซี
ว่าแรงอะไรที่กำลังผลักดันกาแล็กซีทั้งหลาย
03:51
to rushวิ่ง away from everyทุกๆ other
ให้วิ่งออกห่างจากกัน
03:53
at an ever-quickeningที่เคยปลุกเร้า speedความเร็ว?
ด้วยอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ
03:56
Well the mostมากที่สุด promisingแวว answerตอบ
ทีนี้ คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด
03:59
comesมา from an oldเก่า ideaความคิด of Einstein'sของ Einstein.
มาจากแนวคิดเก่าแก่ของ ไอน์สไตน์ (Einstien)
04:01
You see, we are all used to gravityแรงดึงดูด
คือว่า พวกเราเคยชินกับแรงโน้มถ่วง
04:04
beingกำลัง a forceบังคับ that does one thing,
ว่าเป็นแรงที่มีหน้าที่อย่างเดียว
04:06
pullsดึง objectsวัตถุ togetherด้วยกัน.
คือดึงวัตถุเข้าหากัน
04:09
But in Einstein'sของ Einstein theoryทฤษฎี of gravityแรงดึงดูด,
แต่ในทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์
04:11
his generalทั่วไป theoryทฤษฎี of relativityความสัมพันธ์,
หรือทฤษฎีสัมพัทธภาพ
04:13
gravityแรงดึงดูด can alsoด้วย pushดัน things apartต่างหาก.
แรงโน้มถ่วงก็สามารถผลักวัตถุออกจากกันได้
04:15
How? Well accordingตาม to Einstein'sของ Einstein mathคณิตศาสตร์,
ถ้าอธิบายตามคณิตศาสตร์ของไอน์สไตน์
04:18
if spaceช่องว่าง is uniformlyอย่างเหมือนกัน filledเต็มไปด้วย
อวกาศนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่มองไม่เห็น
04:21
with an invisibleมองไม่เห็น energyพลังงาน,
กระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ
04:23
sortประเภท of like a uniformเหมือนกัน, invisibleมองไม่เห็น mistหมอก,
คล้ายๆ กับหมอกบางๆ ที่มองไม่เห็น
04:25
then the gravityแรงดึงดูด generatedสร้าง by that mistหมอก
ทีนี้แรงโน้มถ่วงที่สร้างขึ้นจากหมอกพวกนั้น
04:28
would be repulsiveน่ารังเกียจ,
จะเป็นแรงผลัก
04:31
repulsiveน่ารังเกียจ gravityแรงดึงดูด,
เป็นแรงโน้มถ่วงชนิดผลัก
04:33
whichที่ is just what we need to explainอธิบาย the observationsข้อสังเกต.
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ
ที่จะใช้อธิบายผลสังเกตการณ์เหล่านั้น
04:35
Because the repulsiveน่ารังเกียจ gravityแรงดึงดูด
และเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงชนิดผลัก
04:38
of an invisibleมองไม่เห็น energyพลังงาน in spaceช่องว่าง --
ของพลังงานที่มองไม่เห็นในอวกาศ
04:40
we now call it darkมืด energyพลังงาน,
เราจึงเรียกมันว่า พลังงานมืด (dark energy)
04:42
but I've madeทำ it smokeyสโมคกี้ whiteขาว here so you can see it --
ผมทำมันเป็นควันสีขาว เพื่อให้คุณเห็นมัน
04:44
its repulsiveน่ารังเกียจ gravityแรงดึงดูด
แรงโน้มถ่วงชนิดผลัก
04:47
would causeสาเหตุ eachแต่ละ galaxyกาแล็กซี to pushดัน againstต่อต้าน everyทุกๆ other,
ทำให้แต่ละกาแล็กซีต่างผลักตัวออกจากกัน
04:49
drivingการขับขี่ expansionการขยายตัว to speedความเร็ว up,
ส่งผลให้การขยายตัวเพิ่มอัตราขึ้น
04:51
not slowช้า down.
ไม่ใช่ช้าลง
04:53
And this explanationคำอธิบาย
และการอธิบายนี้
04:55
representsแสดงให้เห็นถึง great progressความคืบหน้า.
ก็แสดงถึงความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่
04:57
But I promisedสัญญา you a mysteryความลึกลับ
ผมสัญญาพวกคุณว่าจะมีปริศนา
04:59
here in partส่วนหนึ่ง one.
ในภาคแรกนี้
05:02
Here it is.
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
05:04
When the astronomersนักดาราศาสตร์ workedทำงาน out
เมื่อนักดาราศาสตร์กลุ่มนี้คำนวณได้ว่า
05:06
how much of this darkมืด energyพลังงาน
ต้องมีพลังงานมืด
05:08
mustต้อง be infusingการผสมผสานระหว่าง spaceช่องว่าง
แทรกตัวอยู่ในอวกาศมากแค่ไหน
05:11
to accountบัญชี for the cosmicเกี่ยวกับจักรวาล speedความเร็ว up,
จึงจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอวกาศเช่นที่เป็นอยู่
05:13
look at what they foundพบ.
นี่คือผลที่พวกเขาพบ
05:15
This numberจำนวน is smallเล็ก.
ตัวเลขที่ได้ มีค่าน้อยมาก
05:24
Expressedแสดง in the relevantที่เกี่ยวข้อง unitหน่วย,
แม้จะแสดงในหน่วยที่เหมาะสมแล้ว
05:26
it is spectacularlyไม่ยี่หระ smallเล็ก.
มันก็ยังดูน้อยมากอยู่ดี
05:28
And the mysteryความลึกลับ is to explainอธิบาย this peculiarแปลก numberจำนวน.
และปริศนานั้นก็คือการที่จะอธิบายเจ้าเลขแปลกๆ ตัวนี้
05:30
We want this numberจำนวน
เราอยากให้ตัวเลขนี้
05:33
to emergeออกมา from the lawsกฎหมาย of physicsฟิสิกส์,
ให้เป็นผลลัพธ์ของกฏฟิสิกส์
05:35
but so farห่างไกล no one has foundพบ a way to do that.
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครพบวิธีที่จะทำได้
05:37
Now you mightอาจ wonderน่าแปลกใจ,
ทีนี้คุณอาจสงสัยว่า
05:40
should you careการดูแล?
ต้องสนใจมันด้วยเหรอ?
05:43
Maybe explainingอธิบาย this numberจำนวน
บางทีคำอธิบายเลขตัวนี้
05:45
is just a technicalวิชาการ issueปัญหา,
อาจเป็นแค่เรื่องทางเทคนิค
05:47
a technicalวิชาการ detailรายละเอียด of interestดอกเบี้ย to expertsผู้เชี่ยวชาญ,
อาจเป็นรายละเอียดที่มีแต่ผู้เชี่ยวชาญสนใจ
05:49
but of no relevanceความสัมพันธ์กัน to anybodyใคร ๆ elseอื่น.
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครอื่น
05:52
Well it surelyอย่างแน่นอน is a technicalวิชาการ detailรายละเอียด,
มันก็เป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคจริงๆ แหละครับ
05:54
but some detailsรายละเอียด really matterเรื่อง.
แต่รายละเอียดบางอย่าง ก็น่าสนใจ
05:57
Some detailsรายละเอียด provideให้
บางรายละเอียด ชี้ให้เห็นประตู
05:59
windowsหน้าต่าง into unchartedไม่จดที่แผนที่ realmsอาณาจักร of realityความจริง,
สู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน
06:01
and this peculiarแปลก numberจำนวน mayอาจ be doing just that,
และเลขแปลกๆ ตัวนี้อาจมีหน้าที่เช่นนั้น
06:03
as the only approachเข้าใกล้ that's so farห่างไกล madeทำ headwayความคืบหน้า to explainอธิบาย it
และวิธีเดียวที่จะเข้าใกล้การอธิบายตัวเลขนี้ได้มากที่สุด
06:06
invokesจะเรียก the possibilityความเป็นไปได้ of other universesจักรวาล --
ก็ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ของเอกภพอื่นๆ
06:09
an ideaความคิด that naturallyเป็นธรรมชาติ emergesโผล่ออกมา from stringเชือก theoryทฤษฎี,
เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากทฤษฎีสตริง
06:12
whichที่ takes me to partส่วนหนึ่ง two: stringเชือก theoryทฤษฎี.
ซึ่งจะนำผมเข้าสู่ภาคสอง: ทฤษฎีสตริง
06:15
So holdถือ the mysteryความลึกลับ of the darkมืด energyพลังงาน
พักเรื่องปริศนาของพลังงานมืด
06:18
in the back of your mindใจ
ไว้ในใจก่อนนะครับ
06:22
as I now go on to tell you
เพราะตอนนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับ
06:24
threeสาม keyสำคัญ things about stringเชือก theoryทฤษฎี.
สิ่งสำคัญสามอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีสตริง
06:26
First off, what is it?
อย่างแรกเลย
06:29
Well it's an approachเข้าใกล้ to realizeตระหนักถึง Einstein'sของ Einstein dreamฝัน
มันคือวิธีการทำฝันของไอน์สไตน์ให้เป็นจริง
06:31
of a unifiedปึกแผ่น theoryทฤษฎี of physicsฟิสิกส์,
ซึ่งก็คือทฤษฎีเอกภาพทางฟิสิคส์
06:34
a singleเดียว overarchingที่ครอบคลุม frameworkกรอบ
เป็นกรอบแนวคิดใหญ่
06:37
that would be ableสามารถ to describeอธิบาย
ที่จะสามารถอธิบาย
06:39
all the forcesกองกำลัง at work in the universeจักรวาล.
แรงทุกอย่างที่มีในเอกภพ
06:41
And the centralศูนย์กลาง ideaความคิด of stringเชือก theoryทฤษฎี
และแก่นความคิดหลักของทฤษฎีสตริง
06:43
is quiteทีเดียว straightforwardซื่อตรง.
ก็ตรงไปตรงมา
06:45
It saysกล่าวว่า that if you examineตรวจสอบ
มันกล่าวว่าถ้าคุณพิจารณา
06:47
any pieceชิ้น of matterเรื่อง ever more finelyประณีต,
สสารชิ้นใดก็ตามให้ละเอียด
06:49
at first you'llคุณจะ find moleculesโมเลกุล
ตอนแรกคุณจะพบโมเลกุล
06:51
and then you'llคุณจะ find atomsอะตอม and subatomicอะตอม particlesอนุภาค.
จากนั้นคุณจะพบอะตอมและอนุภาคย่อยของอะตอม
06:53
But the theoryทฤษฎี saysกล่าวว่า that if you could probeการสอบสวน smallerที่มีขนาดเล็ก,
แต่ทฤษฎีกล่าวไว้ว่า ถ้าคุณสามารถมองเห็นสิ่งที่เล็กลงไปอีก
06:56
much smallerที่มีขนาดเล็ก than we can with existingที่มีอยู่ technologyเทคโนโลยี,
เล็กกว่าความสามารถของเทคโนโลยีที่เรามีอยู่
06:58
you'dคุณควรที่จะ find something elseอื่น insideภายใน these particlesอนุภาค --
คุณจะพบสิ่งอื่นๆ ในอนุภาคเหล่านี้
07:01
a little tinyขนาดเล็ก vibratingฟะฟั่น filamentใย of energyพลังงาน,
มันคือสายใยขนาดจิ๋วของพลังงานที่กำลังสั่น
07:04
a little tinyขนาดเล็ก vibratingฟะฟั่น stringเชือก.
เส้นด้ายเล็กๆ ที่กำลังสั่น
07:07
And just like the stringsเงื่อนไข on a violinไวโอลิน,
และเช่นเดียวกับสายไวโอลิน
07:10
they can vibrateสั่น in differentต่าง patternsรูปแบบ
พวกมันสามารถสั่นได้หลายรูปแบบ
07:12
producingการผลิต differentต่าง musicalดนตรี notesบันทึก.
สร้างโน้ตดนตรีต่างๆ กัน
07:14
These little fundamentalพื้นฐาน stringsเงื่อนไข,
เมื่อเส้นด้ายพื้นฐานเล็กๆ เหล่านี้
07:16
when they vibrateสั่น in differentต่าง patternsรูปแบบ,
สั่นในรูปแบบต่างๆ
07:18
they produceก่อ differentต่าง kindsชนิด of particlesอนุภาค --
พวกมันจะผลิตอนุภาคที่แตกต่างกัน
07:20
so electronsอิเล็กตรอน, quarksควาร์ก, neutrinosนิวตริโน, photonsโฟตอน,
ดังนั้นอิเล็กตรอน ควาร์ก นิวตริโน โฟตอน
07:22
all other particlesอนุภาค
และ อนุภาคอื่น ๆ
07:24
would be unitedปึกแผ่น into a singleเดียว frameworkกรอบ,
จะถูกรวมอยู่ในกรอบเดียวกัน
07:26
as they would all ariseเกิดขึ้น from vibratingฟะฟั่น stringsเงื่อนไข.
เพราะพวกมันล้วนเกินจากเส้นด้ายที่สั่น
07:28
It's a compellingจับใจ pictureภาพ,
มันเป็นภาพที่สวยจับใจ
07:31
a kindชนิด of cosmicเกี่ยวกับจักรวาล symphonyซิมโฟนี,
คล้ายกับเป็นซิมโฟนีจักรวาล
07:34
where all the richnessความร่ำรวย
ที่ซึ่งความอิ่มเอิบ
07:36
that we see in the worldโลก around us
ที่เราเห็นในโลกรอบตัวเรา
07:38
emergesโผล่ออกมา from the musicเพลง
ก่อกำเนิดขึ้นมาจากบทเพลง
07:40
that these little, tinyขนาดเล็ก stringsเงื่อนไข can playเล่น.
ที่เส้นด้ายจิ๋วเหล่านี้สามารถเล่นได้
07:42
But there's a costราคา
แต่ก็มีต้นทุน
07:45
to this elegantสง่า unificationการรวมกัน,
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเอกภาพที่เริศหรูนี้
07:47
because yearsปี of researchการวิจัย
เพราะจากการวิจัยหลายปี
07:49
have shownแสดงให้เห็นว่า that the mathคณิตศาสตร์ of stringเชือก theoryทฤษฎี doesn't quiteทีเดียว work.
แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์ของทฤษฎีสตริง
ทำงานไม่สมบูรณ์นัก
07:51
It has internalภายใน inconsistenciesไม่สอดคล้องกัน,
มันมีความไม่สอดคล้องภายในอยู่บางอย่าง
07:54
unlessเว้นแต่ we allowอนุญาต
ยกเว้นว่าเราอนุญาตให้มี
07:56
for something whollyทั้งหมด unfamiliarไม่คุ้นเคย --
บางสิ่งที่ เราไม่คุ้นเคยโดยสิ้นเชิง
07:58
extraพิเศษ dimensionsมิติ of spaceช่องว่าง.
นั่นคือ มิติเพิ่มเติมของพื้นที่
08:01
That is, we all know about the usualตามปกติ threeสาม dimensionsมิติ of spaceช่องว่าง.
เราทุกคนทราบเกี่ยวกับพื้นที่สามมิติปกติของเรา
08:04
And you can think about those
และคุณสามารถนึกถึงมัน
08:07
as heightความสูง, widthความกว้าง and depthความลึก.
ในแง่ความสูง ความกว้าง และความลึก
08:09
But stringเชือก theoryทฤษฎี saysกล่าวว่า that, on fantasticallyน่าขนลุก smallเล็ก scalesตาชั่ง,
แต่ทฤษฎีสตริงกล่าวว่าว่า ในระดับที่เล็กมากๆ
08:12
there are additionalเพิ่มเติม dimensionsมิติ
จะมีมิติเพิ่มเติม
08:15
crumpledยู่ยี่ to a tinyขนาดเล็ก sizeขนาด so smallเล็ก
ที่ถูกบีบอัดขนาดให้เล็กมาก
08:17
that we have not detectedตรวจพบ them.
กระทั่งเราไม่สามารถตรวจพบได้
08:19
But even thoughแม้ the dimensionsมิติ are hiddenซ่อนเร้น,
แม้ว่ามิติเหล่านี้จะถูกซ่อน ไว้
08:21
they would have an impactส่งผลกระทบ on things that we can observeสังเกต
พวกมันก็ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้
08:23
because the shapeรูปร่าง of the extraพิเศษ dimensionsมิติ
เนื่องจากมิติพิเศษเหล่านี้
08:26
constrainsconstrains how the stringsเงื่อนไข can vibrateสั่น.
บังคับพฤติกรรมการสั่นของเส้นด้าย
08:29
And in stringเชือก theoryทฤษฎี,
และในทฤษฎีสตริง
08:32
vibrationการสั่นสะเทือน determinesกำหนด everything.
การสั่นสะเทือนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง
08:34
So particleอนุภาค massesฝูง, the strengthsจุดแข็ง of forcesกองกำลัง,
ดังนั้น มวลของอนุภาค แรงต่างๆ
08:37
and mostมากที่สุด importantlyที่สำคัญ, the amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน
และที่สำคัญมากที่สุดคือ ปริมาณของพลังงานมืด
08:39
would be determinedแน่นอน
จะถูกกำหนด
08:42
by the shapeรูปร่าง of the extraพิเศษ dimensionsมิติ.
โดยรูปร่างของมิติพิเศษ
08:44
So if we knewรู้ว่า the shapeรูปร่าง of the extraพิเศษ dimensionsมิติ,
ดังนั้นถ้าเรารู้รูปร่างของมิติพิเศษ
08:46
we should be ableสามารถ to calculateคำนวณ these featuresคุณสมบัติ,
เราน่าจะคำนวณคุณลักษณะต่างๆ ได้
08:49
calculateคำนวณ the amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน.
คำนวณปริมาณของพลังงานมืดได้
08:52
The challengeท้าทาย
ความท้าทาย
08:55
is we don't know
คือ เราไม่รู้
08:57
the shapeรูปร่าง of the extraพิเศษ dimensionsมิติ.
รูปร่างของมิติพิเศษ
08:59
All we have
ทั้งหมดที่เรามี
09:02
is a listรายการ of candidateผู้สมัคร shapesรูปร่าง
คือ รายการของรูปร่างที่เป็นไปได้
09:04
allowedได้รับอนุญาต by the mathคณิตศาสตร์.
ที่คณิตศาสตร์จะอนุญาตให้มี
09:06
Now when these ideasความคิด were first developedพัฒนา,
ตอนนี้ เมื่อความคิดเหล่านี้ถูกแรกพัฒนา
09:09
there were only about fiveห้า differentต่าง candidateผู้สมัคร shapesรูปร่าง,
มีรูปร่างต่างๆ ที่เข้าข่าย เพียงแค่ห้าแบบ
09:11
so you can imagineจินตนาการ
คุณคงพอนึกออกว่า
09:13
analyzingวิเคราะห์ them one-by-oneทีละคน
การวิเคราะห์พวกมันทีละรูปร่าง
09:15
to determineกำหนด if any yieldผล
เพื่อดูว่ารูปร่างใด ให้ผลลัพธ์
09:17
the physicalกายภาพ featuresคุณสมบัติ we observeสังเกต.
เป็นคุณลักษณะทางกายภาพที่เราสังเกตเห็นได้
09:19
But over time the listรายการ grewเติบโต
แต่เมื่อเวลาผ่านไป รายการก็ยาวขึ้น
09:21
as researchersนักวิจัย foundพบ other candidateผู้สมัคร shapesรูปร่าง.
เมื่อนักวิจัยพบรูปร่างอื่นที่เข้าข่าย
09:23
From fiveห้า, the numberจำนวน grewเติบโต into the hundredsหลายร้อย and then the thousandsพัน --
จากห้ารูปร่าง เพิ่มเป็นหลักร้อย และหลักพัน
09:25
A largeใหญ่, but still manageableจัดการได้, collectionชุด to analyzeวิเคราะห์,
กลายเป็นรายการขนาดใหญ่
แต่ก็พอที่จะทำการวิเคราะห์ไหว
09:28
sinceตั้งแต่ after all,
เพราะยังไงก็แล้วแต่
09:31
graduateจบการศึกษา studentsนักเรียน need something to do.
เหล่านักศึกษาป.โท ก็ยังต้องหาหัวข้อทำวิจัย
09:33
But then the listรายการ continuedอย่างต่อเนื่อง to growเจริญ
แต่แล้ว รายการก็ยังเพิ่มขึ้นอีก
09:36
into the millionsล้าน and the billionsพันล้าน, untilจนกระทั่ง todayในวันนี้.
เป็นหลักล้าน พันล้าน จนทุกวันนี้
09:38
The listรายการ of candidateผู้สมัคร shapesรูปร่าง
รายการรูปร่างที่เข้าข่าย
09:41
has soaredเพิ่มสูงขึ้น to about 10 to the 500.
มีสูงถึงประมาณ 10 ยกกำลัง 500
09:43
So, what to do?
แล้วเราจะทำอย่างไรดี
09:48
Well some researchersนักวิจัย lostสูญหาย heartหัวใจ,
นักวิจัยบางคนก็ถอดใจ
09:51
concludingสุดท้าย that was so manyจำนวนมาก candidateผู้สมัคร shapesรูปร่าง for the extraพิเศษ dimensionsมิติ,
สรุปเอาว่า มีจำนวนรูปร่างของมิติพิเศษ
ที่เป็นไปได้มากเกินไป
09:54
eachแต่ละ givingให้ riseลุกขึ้น to differentต่าง physicalกายภาพ featuresคุณสมบัติ,
แต่ละอันก่อให้เกิดลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน
09:57
stringเชือก theoryทฤษฎี would never make
ทฤษฎีสตริงคงไม่สามารถ
10:00
definitiveแตกหัก, testableทดสอบ predictionsการคาดการณ์.
ให้การทำนายที่ชัดเจนและทดสอบได้
10:02
But othersคนอื่น ๆ turnedหัน this issueปัญหา on its headหัว,
แต่มีคนที่เปลี่ยนวิธีมองปัญหานี้โดยสิ้นเชิง
10:04
takingการ us to the possibilityความเป็นไปได้ of a multiverseลิขสิทธิ์.
นำเราไปสู่ความเป็นไปได้ ของสหภพ
10:08
Here'sต่อไปนี้คือ the ideaความคิด.
และนี่คือแนวคิดที่ว่า
10:10
Maybe eachแต่ละ of these shapesรูปร่าง is on an equalเท่ากัน footingที่เกาะ with everyทุกๆ other.
บางที รูปร่างเหล่านี้อาจมีศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับรูปร่างอื่นๆ
10:12
Eachแต่ละ is as realจริง as everyทุกๆ other,
แต่ละรูปร่างก็มีอยู่จริงเหมือนกับรูปร่างอื่นๆ
10:15
in the senseความรู้สึก
ในเชิงที่ว่า
10:17
that there are manyจำนวนมาก universesจักรวาล,
มีเอกภพอยู่มากมาย
10:19
eachแต่ละ with a differentต่าง shapeรูปร่าง, for the extraพิเศษ dimensionsมิติ.
แต่ละเอกภพ มีรูปร่างมิติพิเศษที่แตกต่างกัน
10:21
And this radicalรุนแรง proposalข้อเสนอ
และข้อเสนอที่สุดโต่งนี้
10:24
has a profoundลึกซึ้ง impactส่งผลกระทบ on this mysteryความลึกลับ:
มีผลกระทบลึกซึ้งต่อปริศนา
10:26
the amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน revealedเปิดเผย by the Nobelโนเบล Prize-winningรางวัลชนะเลิศ resultsผล.
เรื่องปริมาณพลังงานมืดจากผลลัพธ์
ของทีมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
10:29
Because you see,
เพราะว่า
10:32
if there are other universesจักรวาล,
ถ้ามีเอกภพอื่นๆ
10:34
and if those universesจักรวาล
และหากเอกภพเหล่านั้น
10:37
eachแต่ละ have, say, a differentต่าง shapeรูปร่าง for the extraพิเศษ dimensionsมิติ,
แต่ละเอกภพมีรูปร่างของมิติพิเศษที่แตกต่างกัน
10:39
then the physicalกายภาพ featuresคุณสมบัติ of eachแต่ละ universeจักรวาล will be differentต่าง,
แล้ว คุณสมบัติทางกายภาพของแต่ละเอกภพจะแตกต่างกัน
10:43
and in particularโดยเฉพาะ,
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
10:45
the amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน in eachแต่ละ universeจักรวาล
ปริมาณของพลังงานมืดในแต่ละเอกภพ
10:47
will be differentต่าง.
จะแตกต่างกันไปด้วย
10:49
Whichที่ meansวิธี that the mysteryความลึกลับ
ซึ่งหมายความว่าปริศนา
10:51
of explainingอธิบาย the amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน we'veเราได้ now measuredวัด
ในการอธิบายปริมาณพลังงานมืดที่เราวัดได้ตอนนี้
10:53
would take on a whollyทั้งหมด differentต่าง characterตัวละคร.
จะเปลี่ยนวิธีไปโดยสิ้นเชิง
10:55
In this contextบริบท,
ในบริบทนี้
10:58
the lawsกฎหมาย of physicsฟิสิกส์ can't explainอธิบาย one numberจำนวน for the darkมืด energyพลังงาน
กฎฟิสิกส์ไม่สามารถอธิบาย
ค่าพลังงานมืดค่าใดค่าหนึ่งได้
11:00
because there isn't just one numberจำนวน,
เนื่องจากมันไม่ได้มีเพียงค่าเดียว
11:03
there are manyจำนวนมาก numbersหมายเลข.
มีค่าพลังงานมืดหลายค่า
11:06
Whichที่ meansวิธี
ซึ่งแปลว่า
11:08
we have been askingถาม the wrongไม่ถูกต้อง questionคำถาม.
เราตั้งคำถามผิดมาโดยตลอด
11:10
It's that the right questionคำถาม to askถาม is,
คำถามที่ถูกควรจะเป็น
11:13
why do we humansมนุษย์ find ourselvesตัวเรา in a universeจักรวาล
ทำไมมนุษย์เราเกิดขึ้นมาในเอกภพหนึ่ง
11:15
with a particularโดยเฉพาะ amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน we'veเราได้ measuredวัด
ที่มีปริมาณพลังงานมืด เท่าที่เราวัดได้อยู่นี้
11:18
insteadแทน of any of the other possibilitiesความเป็นไปได้
แทนที่จะเกิดขึ้นในเอกภพอื่นๆ
11:21
that are out there?
ที่มีอยู่มากมาย
11:24
And that's a questionคำถาม on whichที่ we can make headwayความคืบหน้า.
และนั่นคือคำถามสำคัญที่ควรหยิบขึ้นมาพิจารณา
11:26
Because those universesจักรวาล
และคำตอบก็คือ เหล่าเอกภพ
11:29
that have much more darkมืด energyพลังงาน than oursของเราเอง,
ที่มีพลังงานมืดมากกว่าของเรา
11:31
wheneverเมื่อไรก็ตาม matterเรื่อง triesพยายาม to clumpกอ into galaxiesกาแลคซี,
เมื่อใดก็ตามที่สสารพยายามก่อตัว
11:33
the repulsiveน่ารังเกียจ pushดัน of the darkมืด energyพลังงาน is so strongแข็งแรง
แรงโน้มถ่วงแบบผลักของพลังงานมืดจะรุนแรงมาก
11:36
that it blowsพัด the clumpกอ apartต่างหาก
จนระเบิดสสารนั้นออกเป็นเสี่ยงๆ
11:39
and galaxiesกาแลคซี don't formฟอร์ม.
กาแล็กซีจึงไม่ก่อเป็นรูปร่าง
11:41
And in those universesจักรวาล that have much lessน้อยกว่า darkมืด energyพลังงาน,
ส่วนเอกภพที่มีพลังงานมืดน้อยไป
11:43
well they collapseล่มสลาย back on themselvesตัวเอง so quicklyอย่างรวดเร็ว
พวกมันจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว
11:46
that, again, galaxiesกาแลคซี don't formฟอร์ม.
จนกาแล็กซีไม่ก่อเกิดเป็นรูปร่างเช่นกัน
11:48
And withoutไม่มี galaxiesกาแลคซี, there are no starsดาว, no planetsดาวเคราะห์
และถ้าไม่มีเอกภพ ก็ไม่มีดาวฤกษ์ ไม่มีดาวเคราะห์
11:51
and no chanceโอกาส
และไม่มีโอกาส
11:54
for our formฟอร์ม of life
สำหรับสิ่งมีชีวิตแบบเรา
11:56
to existมีอยู่ in those other universesจักรวาล.
ที่จะเกิดในเอกภพเหล่านั้น
11:58
So we find ourselvesตัวเรา in a universeจักรวาล
ดังนั้นเราจึงพบตัวเราในเอกภพ
12:00
with the particularโดยเฉพาะ amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน we'veเราได้ measuredวัด
ที่มีปริมาณพลังงานมืด ดังที่เราวัดได้
12:02
simplyง่ายดาย because our universeจักรวาล has conditionsเงื่อนไข
ก็เพียงเพราะเอกภพของเรามีเงื่อนไข
12:05
hospitableใจดี to our formฟอร์ม of life.
ที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตแบบเรา
12:08
And that would be that.
และมันก็เป็นเช่นนี้เอง
12:12
Mysteryความลึกลับ solvedแก้ไข,
ปริศนาได้ถูกตอบแล้ว
12:14
multiverseลิขสิทธิ์ foundพบ.
เราค้นพบสหภพ
12:16
Now some find this explanationคำอธิบาย unsatisfyingไม่ทำให้พอใจ.
บางคนยังคิดว่าคำอธิบายเหล่านี้ยังไม่น่าพอใจ
12:18
We're used to physicsฟิสิกส์
เราเคยชินกับฟิสิกส์
12:23
givingให้ us definitiveแตกหัก explanationsคำอธิบาย for the featuresคุณสมบัติ we observeสังเกต.
ที่ให้คำอธิบายสำหรับสิ่งต่างๆ ที่เราสังเกตได้
12:25
But the pointจุด is,
แต่ประเด็น คือ
12:28
if the featureลักษณะ you're observingการสังเกต
ถ้าคุณลักษณะที่คุณกำลังเฝ้าสังเกต
12:30
can and does take on
สามารถมี
12:33
a wideกว้าง varietyความหลากหลาย of differentต่าง valuesค่า
ค่าต่างๆ ที่หลากหลาย
12:35
acrossข้าม the widerกว้าง landscapeภูมิประเทศ of realityความจริง,
มากมายเท่าที่จะเป็นไปได้
12:37
then thinkingคิด one explanationคำอธิบาย
การพยายามหาคำอธิบาย
12:40
for a particularโดยเฉพาะ valueความคุ้มค่า
สำหรับค่าเฉพาะเจาะจงหนึ่งค่า
12:42
is simplyง่ายดาย misguidedเข้าใจผิด.
จึงเป็นความคิดที่ผิด
12:44
An earlyตอนต้น exampleตัวอย่าง
ตัวอย่างแรกๆ
12:47
comesมา from the great astronomerนักดาราศาสตร์ Johannesโยฮันเน Keplerเคปเลอร์
มาจากนักดาราศาสตร์ชื่อ โยฮันเนส เคปเลอร์
(Johannes Kepler)
12:49
who was obsessedหมกมุ่น with understandingความเข้าใจ
ผู้ซึ่งหมกมุ่น กับการพยายามเข้าใจ
12:52
a differentต่าง numberจำนวน --
ตัวเลขอีกตัวหนึ่ง
12:54
why the Sunดวงอาทิตย์ is 93 millionล้าน milesไมล์ away from the Earthโลก.
ทำไมดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลก 93 ล้านไมล์
12:56
And he workedทำงาน for decadesทศวรรษที่ผ่านมา tryingพยายาม to explainอธิบาย this numberจำนวน,
และเขาได้ทำงานเป็นสิบปี พยายามอธิบายเลขตัวนี้
13:00
but he never succeededที่ประสบความสำเร็จ, and we know why.
แต่ไม่เคยสำเร็จ และเราก็รู้ว่าทำไม
13:03
Keplerเคปเลอร์ was askingถาม
เคปเลอร์ ได้ถาม
13:06
the wrongไม่ถูกต้อง questionคำถาม.
ผิดคำถาม
13:08
We now know that there are manyจำนวนมาก planetsดาวเคราะห์
ตอนนี้ เรารู้แล้วว่ามีดาวเคราะห์หลายดวง
13:10
at a wideกว้าง varietyความหลากหลาย of differentต่าง distancesระยะทาง from theirของพวกเขา hostเจ้าภาพ starsดาว.
ที่ระยะทางต่างๆ กัน จากดาวฤกษ์ของตนเอง
13:13
So hopingหวัง that the lawsกฎหมาย of physicsฟิสิกส์
ดังนั้น การหวังว่ากฎฟิสิกส์
13:16
will explainอธิบาย one particularโดยเฉพาะ numberจำนวน, 93 millionล้าน milesไมล์,
จะอธิบายถึงเลขเจาะจง 93 ล้านไมล์
13:19
well that is simplyง่ายดาย wrongheadedwrongheaded.
เป็นความคิดที่ผิด
13:22
Insteadแทน the right questionคำถาม to askถาม is,
คำถามที่ถูกคือ
13:25
why do we humansมนุษย์ find ourselvesตัวเรา on a planetดาวเคราะห์
ทำไมมนุษย์จึงอยู่บนดาวเคราะห์
13:27
at this particularโดยเฉพาะ distanceระยะทาง,
ที่ระยะห่างนี้โดยเฉพาะ
13:30
insteadแทน of any of the other possibilitiesความเป็นไปได้?
แทนที่เป็นระยะห่างอื่นๆ
13:32
And again, that's a questionคำถาม we can answerตอบ.
และนั่นเป็นคำถามที่เราตอบได้
13:35
Those planetsดาวเคราะห์ whichที่ are much closerใกล้ชิด to a starดาว like the Sunดวงอาทิตย์
เหล่าดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ใกล้มากเกินไป จากดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์
13:38
would be so hotร้อน
จะร้อนมาก
13:41
that our formฟอร์ม of life wouldn'tจะไม่ existมีอยู่.
จนสิ่งมีชีวิตอย่างเราอยู่ไม่ได้
13:43
And those planetsดาวเคราะห์ that are much fartherไกลออกไป away from the starดาว,
และดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดาวฤกษ์มากเกินไป
13:45
well they're so coldหนาว
ก็จะเย็นมาก
13:48
that, again, our formฟอร์ม of life would not take holdถือ.
จนสิ่งมีชีวิตอย่างเราก็ทนไม่ได้เช่นกัน
13:50
So we find ourselvesตัวเรา
ดังนั้น เราจึงเกิดขึ้น
13:52
on a planetดาวเคราะห์ at this particularโดยเฉพาะ distanceระยะทาง
บนดาวเคราะห์ในระยะห่างนี้โดยเฉพาะ
13:54
simplyง่ายดาย because it yieldsอัตราผลตอบแทน conditionsเงื่อนไข
เพียงแค่ เพราะมันมีสภาพ
13:56
vitalจำเป็น to our formฟอร์ม of life.
ที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตแบบเรา
13:58
And when it comesมา to planetsดาวเคราะห์ and theirของพวกเขา distancesระยะทาง,
และเมื่อพูดถึงดาวเคราะห์และระยะห่างของมัน
14:01
this clearlyอย่างเห็นได้ชัด is the right kindชนิด of reasoningเหตุผล.
นี่คือการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง
14:04
The pointจุด is,
ประเด็นก็คือ
14:08
when it comesมา to universesจักรวาล and the darkมืด energyพลังงาน that they containบรรจุ,
เมื่อพูดถึงเอกภพ และพลังงานมืดที่มากับมัน
14:10
it mayอาจ alsoด้วย be the right kindชนิด of reasoningเหตุผล.
มันอาจเป็นการให้เหตุผลที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน
14:13
One keyสำคัญ differenceข้อแตกต่าง, of courseหลักสูตร,
แน่นอน ความแตกต่างสำคัญ
14:17
is we know that there are other planetsดาวเคราะห์ out there,
คือ เรารู้แน่นอนแล้วว่ามีดาวฤกษ์อื่นๆ อยู่
14:20
but so farห่างไกล I've only speculatedสันนิษฐาน on the possibilityความเป็นไปได้
แต่จนถึงตอนนี้ เราได้เพียงแต่คาดคะเนว่ามีความน่าจะเป็น
14:22
that there mightอาจ be other universesจักรวาล.
ที่จะมีเอกภพอื่นๆ อยู่
14:25
So to pullดึง it all togetherด้วยกัน,
ถ้าจะสรุป
14:27
we need a mechanismกลไก
เราจำเป็นต้องมีกลไก
14:29
that can actuallyแท้จริง generateผลิต other universesจักรวาล.
ที่สามารถให้กำเนิดเอกภพอื่นๆ ได้
14:31
And that takes me to my finalสุดท้าย partส่วนหนึ่ง, partส่วนหนึ่ง threeสาม.
และนั่นนำผมไปสู่ภาคสาม ภาคสุดท้าย
14:34
Because suchอย่างเช่น a mechanismกลไก has been foundพบ
เนื่องจากกลไกดังกล่าวถูกค้นพบแล้ว
14:37
by cosmologistscosmologists tryingพยายาม to understandเข้าใจ the Bigใหญ่ Bangปัง.
โดยนักดาราศาสตร์ที่พยายามศึกษา บิ๊กแบง (Big Bang)
14:40
You see, when we speakพูด of the Bigใหญ่ Bangปัง,
เมื่อเราพูดถึงบิ๊กแบง
14:43
we oftenบ่อยครั้ง have an imageภาพ
เรามักจะนึกถึง
14:45
of a kindชนิด of cosmicเกี่ยวกับจักรวาล explosionการระเบิด
การระเบิดของจักรวาล
14:47
that createdสร้าง our universeจักรวาล
ที่สร้างเอกภพของเรา
14:49
and setชุด spaceช่องว่าง rushingการวิ่ง outwardภายนอก.
และเริ่มทำให้อวกาศพุ่งขยายตัวทุกทิศทาง
14:51
But there's a little secretลับ.
แต่ยังมีความลับเล็กน้อยอยู่
14:54
The Bigใหญ่ Bangปัง leavesใบไม้ out something prettyน่ารัก importantสำคัญ,
บิ๊กแบง ได้ทิ้งบางสิ่งที่สำคัญมากเอาไว้
14:56
the Bangปัง.
นั่นคือ การระเบิด
14:59
It tellsบอก us how the universeจักรวาล evolvedการพัฒนา after the Bangปัง,
มันบอกถึงวิวัฒนาการของเอกภพหลังการระเบิด
15:01
but givesจะช่วยให้ us no insightข้อมูลเชิงลึก
แต่มันไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราเลย
15:04
into what would have poweredขับเคลื่อน the Bangปัง itselfตัวเอง.
ว่าอะไรเป็นแหล่งพลังงานของการระเบิด
15:06
And this gapช่องว่าง was finallyในที่สุด filledเต็มไปด้วย
และสุดท้ายคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบ
15:10
by an enhancedที่เพิ่มขึ้น versionรุ่น of the Bigใหญ่ Bangปัง theoryทฤษฎี.
โดยทฤษฎีบิ๊กแบง ฉบับปรับปรุงใหม่
15:12
It's calledเรียกว่า inflationaryที่ทำให้เงินเฟ้อ cosmologyจักรวาลวิทยา,
ซึ่งถูกเรียกว่า จักรวาลวิทยาแบบขยายตัว
(inflationary cosmology)
15:14
whichที่ identifiedระบุ a particularโดยเฉพาะ kindชนิด of fuelเชื้อเพลิง
ซึ่งระบุถึงชนิดเชื้อเพลิง
15:17
that would naturallyเป็นธรรมชาติ generateผลิต
ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว จะสร้าง
15:21
an outwardภายนอก rushวิ่ง of spaceช่องว่าง.
แรงผลักออกของอวกาศ
15:23
The fuelเชื้อเพลิง is basedซึ่งเป็นรากฐาน on something calledเรียกว่า a quantumควอนตัม fieldสนาม,
เชื้อเพลิงนี้มีรากฐานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า
สนามควอนตัม (quantum field)
15:25
but the only detailรายละเอียด that mattersเรื่อง for us
แต่รายละเอียดเดียวที่สำคัญกับเรา
15:28
is that this fuelเชื้อเพลิง provesพิสูจน์ to be so efficientที่มีประสิทธิภาพ
นั่นคือ เชื้อเพลิงชนิดนี้
ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก
15:31
that it's virtuallyจวน impossibleเป็นไปไม่ได้
จนเกือบจะเป็นไปไม่ได้
15:34
to use it all up,
ที่จะใช้มันจนหมด
15:36
whichที่ meansวิธี in the inflationaryที่ทำให้เงินเฟ้อ theoryทฤษฎี,
ซึ่งแปลว่าในทฤษฎีการขยายตัว
15:38
the Bigใหญ่ Bangปัง givingให้ riseลุกขึ้น to our universeจักรวาล
การที่บิ๊กแบงให้กำเนิดเอกภพของเรา
15:40
is likelyน่าจะ not a one-timeครั้งหนึ่ง eventเหตุการณ์.
อาจไม่ได้เป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว
15:43
Insteadแทน the fuelเชื้อเพลิง not only generatedสร้าง our Bigใหญ่ Bangปัง,
หากแต่ว่า เชื้อเพลิงไม่เพียงแต่สร้างบิ๊กแบงของเรา
15:46
but it would alsoด้วย generateผลิต countlessอนันต์ other Bigใหญ่ Bangsหน้าม้า,
แต่มันยังสร้าง บิ๊กแบง อีกนับไม่ถ้วน
15:49
eachแต่ละ givingให้ riseลุกขึ้น to its ownด้วยตัวเอง separateแยก universeจักรวาล
แต่ละครั้งให้กำเนิดเอกภพของมันเอง
15:55
with our universeจักรวาล becomingการกลาย but one bubbleฟอง
ซึ่งมีเอกภพของเรา เป็นเพียงแค่หนึ่งฟอง
15:58
in a grandยิ่งใหญ่ cosmicเกี่ยวกับจักรวาล bubbleฟอง bathการอาบน้ำ of universesจักรวาล.
ในอ่างอาบน้ำฟองสบู่แห่งเอกภพ
16:00
And now, when we meldmeld this with stringเชือก theoryทฤษฎี,
ทีนี้ เมื่อเรารวมสิ่งนี้เข้ากับทฤษฎีสตริง
16:03
here'sนี่คือ the pictureภาพ we're led to.
นี่คือภาพที่เราพบ
16:05
Eachแต่ละ of these universesจักรวาล has extraพิเศษ dimensionsมิติ.
แต่ละเอกภพมีมิติพิเศษที่หลากลาย
16:07
The extraพิเศษ dimensionsมิติ take on a wideกว้าง varietyความหลากหลาย of differentต่าง shapesรูปร่าง.
มิติพิเศษเหล่านี้มีรูปร่างที่แตกต่างกัน
16:09
The differentต่าง shapesรูปร่าง yieldผล differentต่าง physicalกายภาพ featuresคุณสมบัติ.
รูปร่างที่แตกต่างกันมีผลต่อ
คุณลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
16:12
And we find ourselvesตัวเรา in one universeจักรวาล insteadแทน of anotherอื่น
และเราพบตัวเราในเอกภพหนึ่งแทนที่จะเป็นที่อื่นๆ
16:15
simplyง่ายดาย because it's only in our universeจักรวาล
เพียงเพราะในเอกภพของเรานั้น
16:18
that the physicalกายภาพ featuresคุณสมบัติ, like the amountจำนวน of darkมืด energyพลังงาน,
ที่มีคุณลักษณะกายภาพ เช่น ปริมาณของพลังงานมืด
16:21
are right for our formฟอร์ม of life to take holdถือ.
เหมาะสมสำหรับรูปแบบสิ่งมีชีวิตอย่างเราจะดำรงอยู่ได้
16:24
And this is the compellingจับใจ but highlyอย่างมาก controversialที่เถียงกัน pictureภาพ
และนี่คือภาพที่น่าดึงดูด
แต่ยังเป็นข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง
16:28
of the widerกว้าง cosmosจักรวาล
ของจักรวาลในมุมกว้าง
16:31
that cutting-edgeตัดขอบ observationการสังเกต and theoryทฤษฎี
ซึ่ง การเฝ้าสังเกตการณ์
ด้วยทฤษฎี และเครื่องมือทันสมัย
16:33
have now led us to seriouslyอย่างจริงจัง considerพิจารณา.
ทำให้เราเริ่มใคร่ครวญอย่างจริงจัง
16:35
One bigใหญ่ remainingที่เหลืออยู่ questionคำถาม, of courseหลักสูตร, is,
แน่นอน คำถามใหญ่ที่เหลืออยู่คือ
16:39
could we ever confirmยืนยัน
เราจะสามารถยืนยัน
16:43
the existenceการดำรงอยู่ of other universesจักรวาล?
การมีอยู่จริงของเอกภพอื่นๆ ได้หรือไม่
16:46
Well let me describeอธิบาย
ผมว่า
16:49
one way that mightอาจ one day happenเกิดขึ้น.
ทางหนึ่งคือ วันนั้นอาจมาถึงในที่สุด
16:51
The inflationaryที่ทำให้เงินเฟ้อ theoryทฤษฎี
ทฤษฎีการขยายตัว
16:54
alreadyแล้ว has strongแข็งแรง observationalการสังเกตการณ์ supportสนับสนุน.
ก็มีข้อมูลการเฝ้าสังเกตการณ์
เป็นหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นแล้ว
16:56
Because the theoryทฤษฎี predictsคาดการณ์
เนื่องจากทฤษฎีทำนายว่า
16:58
that the Bigใหญ่ Bangปัง would have been so intenseเข้มข้น
บิ๊กแบง น่าจะเกิดขึ้นรุนแรงมาก
17:00
that as spaceช่องว่าง rapidlyอย่างรวดเร็ว expandedขยาย,
จนในขณะที่อวกาศขยายอย่างรวดเร็ว
17:02
tinyขนาดเล็ก quantumควอนตัม jittersกระวนกระวายใจ from the microไมโคร worldโลก
การสั่นไหวเล็กน้อยทางควอนตัมจากโลกใบเล็กๆ
17:05
would have been stretchedยืด out to the macroแมโคร worldโลก,
จะต้องถูกยืดออกไปยังโลกขนาดใหญ่
17:07
yieldingยอมให้ a distinctiveเด่น fingerprintลายนิ้วมือ,
ส่งผลให้ทิ้งร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์
17:10
a patternแบบแผน of slightlyเล็กน้อย hotterร้อน spotsจุด and slightlyเล็กน้อย colderที่หนาวเย็น spotsจุด,
เป็นรูปแบบของจุดที่ร้อนกว่า และจุดที่เย็นกว่าจุดอื่นๆ
17:13
acrossข้าม spaceช่องว่าง,
แผ่ทั่วทั้งอวกาศ
17:15
whichที่ powerfulมีอำนาจ telescopesกล้องโทรทรรศน์ have now observedสังเกต.
ที่ซึ่งกล้องโทรทัศน์กำลังสูงทุกวันนี้
สามารถตรวจวัดได้แล้ว
17:17
Going furtherต่อไป, if there are other universesจักรวาล,
ในอนาคต หากมีเอกภพอื่นๆ
17:20
the theoryทฤษฎี predictsคาดการณ์ that everyทุกๆ so oftenบ่อยครั้ง
ทฤษฎีทำนายไว้ว่า บ่อยครั้ง
17:23
those universesจักรวาล can collideชนกัน.
ที่เอกภพเหล่านั้นสามารถชนกันได้
17:25
And if our universeจักรวาล got hitตี by anotherอื่น,
และ ถ้าเอกภพถูกชนโดยอีกเอกภพ
17:27
that collisionการปะทะกัน
การชนนั้น
17:29
would generateผลิต an additionalเพิ่มเติม subtleบอบบาง patternแบบแผน
จะทำให้เกิดรูปแบบที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น
17:31
of temperatureอุณหภูมิ variationsรูปแบบ acrossข้าม spaceช่องว่าง
ของความแปรปรวนของอุณหภูมิทั่วทั้งอวกาศ
17:33
that we mightอาจ one day
ความแปรปรวนซึ่งวันหนึ่ง
17:35
be ableสามารถ to detectตรวจจับ.
เราอาจตรวจพบ
17:37
And so exoticแปลกใหม่ as this pictureภาพ is,
และแม้ภาพของอวกาศนี้จะดูแปลกประหลาด
17:39
it mayอาจ one day be groundedสายดิน
วันหนึ่งอาจมีหลักฐานที่หนักแน่น
17:42
in observationsข้อสังเกต,
จากการเฝ้าสังเกต
17:44
establishingการสร้าง the existenceการดำรงอยู่ of other universesจักรวาล.
ที่ยืนยันว่าเอกภพอื่นมีอยู่จริง
17:46
I'll concludeเอาเป็นว่า
ผมจะกล่าวปิด
17:49
with a strikingโดดเด่น implicationความหมาย
ด้วยการตีความที่น่าสนใจ
17:51
of all these ideasความคิด
ของความคิดเหล่านี้ทั้งหมด
17:54
for the very farห่างไกล futureอนาคต.
สำหรับในอนาคตอันไกล
17:56
You see, we learnedได้เรียนรู้
เราได้เรียนรู้
17:58
that our universeจักรวาล is not staticคงที่,
ว่าเอกภพของเรานั้นไม่คงที่
18:00
that spaceช่องว่าง is expandingที่ขยาย,
รู้ว่าอวกาศขยายตัวออกเรื่อยๆ
18:02
that that expansionการขยายตัว is speedingการเร่ง up
รู้ว่าการขยายตัวนั้น เร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆ
18:04
and that there mightอาจ be other universesจักรวาล
และรู้ว่าอาจมีเอกภพอื่นๆอีก
18:06
all by carefullyรอบคอบ examiningการตรวจสอบ
ทั้งหมดนี้ จากการตรวจสอบ
18:08
faintเป็นลม pinpointspinpoints of starlightแสงดาว
แสงเล็กๆ อันริบหรี่ของดวงดาว
18:10
comingมา to us from distantไกล galaxiesกาแลคซี.
ที่เดินทางมาจากกาแล็กซีอันไกลโพ้น
18:12
But because the expansionการขยายตัว is speedingการเร่ง up,
แต่เนื่อง จากการขยายตัวนั้นเร่งความเร็วขึ้น
18:15
in the very farห่างไกล futureอนาคต,
ในอนาคตอันไกล
18:18
those galaxiesกาแลคซี will rushวิ่ง away so farห่างไกล and so fastรวดเร็ว
กาแล็กซีเหล่านั้นจะพุ่งออกห่าง อย่างไกลมากและเร็วมาก
18:20
that we won'tเคยชิน be ableสามารถ to see them --
จนเรามองเห็นมันไม่ได้
18:23
not because of technologicalเทคโนโลยี limitationsข้อ จำกัด,
ไม่ใช่เพราะข้อจำกัดของเทคโนโลยี
18:26
but because of the lawsกฎหมาย of physicsฟิสิกส์.
แต่เนื่องจากกฎฟิสิกส์
18:28
The lightเบา those galaxiesกาแลคซี emitปล่อยออกมา,
แสงที่วิ่งออกจากกาแล็กซีเหล่านั้น
18:30
even travelingการเดินทาง at the fastestเร็วที่สุด speedความเร็ว, the speedความเร็ว of lightเบา,
แม้เดินทางด้วยความเร็วที่เร็วที่สุด
หรือความเร็วของแสง
18:32
will not be ableสามารถ to overcomeเอาชนะ
จะไม่สามารถเอาชนะ
18:35
the ever-wideningเคยขยับขยาย gulfอ่าว betweenระหว่าง us.
ช่องว่างที่ขยายตัวออกเรื่อยๆ ระหว่างกาแล็กซีได้
18:37
So astronomersนักดาราศาสตร์ in the farห่างไกล futureอนาคต
นักดาราศาสตร์ในอนาคตอันไกล
18:40
looking out into deepลึก spaceช่องว่าง
ที่ค้นหาลึกลงไปในอวกาศ
18:42
will see nothing but an endlessไม่มีที่สิ้นสุด stretchยืด
จะไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าไร้ที่สิ้นสุด
18:44
of staticคงที่, inkyดำสนิท, blackสีดำ stillnessความเงียบสงบ.
มีแต่ความแน่นิ่ง ที่ดำมืดสนิท
18:47
And they will concludeเอาเป็นว่า
และพวกเขาจะสรุป
18:51
that the universeจักรวาล is staticคงที่ and unchangingไม่เปลี่ยน
ว่า เอกภพเป็นนั้นคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง
18:53
and populatedประชากร by a singleเดียว centralศูนย์กลาง oasisโอเอซิส of matterเรื่อง
และมีสสารอยู่เป็นกลุ่มก้อน
ณ ใจกลางเพียงจุดเดียว
18:55
that they inhabitอาศัยอยู่ --
ที่ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่
18:58
a pictureภาพ of the cosmosจักรวาล
นั่นคือภาพของจักรวาล
19:00
that we definitivelyแตกหัก know to be wrongไม่ถูกต้อง.
ที่เรารู้อย่างแน่นอนว่าผิด
19:02
Now maybe those futureอนาคต astronomersนักดาราศาสตร์ will have recordsบันทึก
ถึงตอนนั้น บางทีนักดาราศาสตร์ในอนาคตอาจได้รับบันทึก
19:05
handedมือ down from an earlierก่อน eraยุค,
ที่ตกทอดจากยุคก่อนหน้า
19:08
like oursของเราเอง,
เช่นยุคของเรา
19:10
attestingattesting to an expandingที่ขยาย cosmosจักรวาล
บันทึกที่ยืนยันการขยายตัวของจักรวาล
19:12
teemingการให้กำเนิด with galaxiesกาแลคซี.
พราวสะพรั่งไปด้วยกาแล็กซี
19:14
But would those futureอนาคต astronomersนักดาราศาสตร์
แต่นักดาราศาสตร์ในอนาคตเหล่านั้น
19:16
believe suchอย่างเช่น ancientโบราณ knowledgeความรู้?
จะเชื่อว่าความรู้โบราณดังกล่าวไหม?
19:18
Or would they believe
หรือพวกเขาจะเลือกเชื่อ
19:21
in the blackสีดำ, staticคงที่ emptyว่างเปล่า universeจักรวาล
ในเอกภพสีดำอันว่างเปล่า
19:23
that theirของพวกเขา ownด้วยตัวเอง state-of-the-artรัฐของศิลปะ observationsข้อสังเกต revealเปิดเผย?
ที่ซึ่งเครื่องมือตรวจสอบอันล้ำยุคของพวกเขาเผยให้เห็น
19:26
I suspectสงสัย the latterระยะหลัง.
ผมคิดว่าพวกเขาเลือกอย่างหลัง
19:30
Whichที่ meansวิธี that we are livingการดำรงชีวิต
ซึ่งหมายความว่า เรากำลังมีชีวิต
19:32
throughตลอด a remarkablyอย่างน่าทึ่ง privilegedได้รับการยกเว้น eraยุค
ผ่านยุคที่มีความพิเศษอย่างเหลือเชื่อ
19:34
when certainบาง deepลึก truthsความจริง about the cosmosจักรวาล
ยุคที่ความจริงอันลักลับเกี่ยวกับจักรวาล
19:37
are still withinภายใน reachมาถึง
ยังอยู่ในระยะที่เอื้อมถึง
19:39
of the humanเป็นมนุษย์ spiritวิญญาณ of explorationการสำรวจ.
ของจิตใจรักสำรวจของมนุษย์
19:41
It appearsปรากฏ that it mayอาจ not always be that way.
เป็นที่ปรากฏแล้วว่า มันคงไม่อยู่แบบนี้เสมอไป
19:43
Because today'sของวันนี้ astronomersนักดาราศาสตร์,
เนื่องจากวันนี้นักดาราศาสตร์
19:48
by turningการหมุน powerfulมีอำนาจ telescopesกล้องโทรทรรศน์ to the skyท้องฟ้า,
โดยการหันกล้องโทรทัศน์กำลังสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า
19:50
have capturedถูกจับกุม a handfulกำมือ of starklyเอาใจใส่ informativeให้ข้อมูล photonsโฟตอน --
ได้ตรวจจับโฟตอนมากมาย
ที่ซ่อนข้อมูลเอาไว้อย่างบรรจง
19:53
a kindชนิด of cosmicเกี่ยวกับจักรวาล telegramโทรเลข
เสมือนดั่งโทรเลขจักรวาล
19:56
billionsพันล้าน of yearsปี in transitการขนส่ง.
เดินทางมานับพันล้านปี
19:59
and the messageข่าวสาร echoingสะท้อน acrossข้าม the agesทุกเพศทุกวัย is clearชัดเจน.
และข้อความที่สะท้อนข้ามกาลเวลามานั้นก็ชัดเจน
20:01
Sometimesบางครั้ง natureธรรมชาติ guardsยาม her secretsความลับ
บางครั้งธรรมชาติก็เก็บความลับไว้
20:05
with the unbreakableไม่รู้จักแตก gripด้ามจับ
ด้วยกำมือที่แน่นหนา
20:08
of physicalกายภาพ lawกฎหมาย.
ของกฏฟิสิกส์
20:10
Sometimesบางครั้ง the trueจริง natureธรรมชาติ of realityความจริง beckonsBeckons
บางครั้งธรรมชาติของความจริง ก็กวักมือเรียกเรา
20:12
from just beyondเกิน the horizonขอบฟ้า.
เพียงแค่จากสุดขอบฟ้า
20:16
Thank you very much.
ขอบคุณมากครับ
20:19
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
20:21
Chrisคริส Andersonเดอร์สัน: Brianไบรอัน, thank you.
คริส แอนเดอร์สัน: ไบรอัน ขอบคุณครับ
20:25
The rangeพิสัย of ideasความคิด you've just spokenพูด about
แนวคิดที่หลากหลายที่คุณได้พูดไป
20:27
are dizzyingเวียนหัว, exhilaratingที่ทำให้ดีอกดีใจ, incredibleเหลือเชื่อ.
มันช่างน่าตื้นเต้น น่าชื่นใจอย่างไม่น่าเชื่อเลย
20:29
How do you think
คุณคิดว่า
20:32
of where cosmologyจักรวาลวิทยา is now,
ดาราศาสตร์ปัจจุบันนี้อยู่จุดไหนครับ
20:34
in a sortประเภท of historicalประวัติศาสตร์ sideด้าน?
ในแง่ของประวัติศาสตร์?
20:36
Are we in the middleกลาง of something unusualผิดปกติ historicallyในอดีต in your opinionความคิดเห็น?
คือเรากำลังอยู่ระหว่างเหตุการณ์ไม่ปกติ
ในประวัติศาสตร์หรือเปล่า
20:38
BGBG: Well it's hardยาก to say.
ไบรอัน: คือ มันก็ยากที่จะพูดนะครับ
20:41
When we learnเรียน that astronomersนักดาราศาสตร์ of the farห่างไกล futureอนาคต
เมื่อเรารู้ว่านักดาราศาสตร์ในอนาคตอันไกล
20:43
mayอาจ not have enoughพอ informationข้อมูล to figureรูป things out,
อาจไม่มีข้อมูลเพียงพอจะอธิบายอะไร
20:46
the naturalโดยธรรมชาติ questionคำถาม is, maybe we're alreadyแล้ว in that positionตำแหน่ง
คำถามที่ตามมาคือ บางทีเราอาจอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วก็ได้
20:49
and certainบาง deepลึก, criticalวิกฤติ featuresคุณสมบัติ of the universeจักรวาล
และคุณลักษณะบางอย่างลึกซึ้ง
และสำคัญของจักรวาล
20:52
alreadyแล้ว have escapedหนี our abilityความสามารถ to understandเข้าใจ
ก็ได้อยู่เกินเอื้อมที่เราจะเข้าใจได้แล้ว
20:55
because of how cosmologyจักรวาลวิทยา evolvesวิวัฒนาการ.
เป็นเพราะลักษณะที่จักรวาลวิทยาเปลี่ยนไป
20:58
So from that perspectiveมุมมอง,
ดังนั้นจากมุมมองที่ว่า
21:00
maybe we will always be askingถาม questionsคำถาม
บางทีเราจะต้องคอยตั้งคำถามไปตลอด
21:02
and never be ableสามารถ to fullyอย่างเต็มที่ answerตอบ them.
และไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างเต็มรูปแบบ
21:04
On the other handมือ, we now can understandเข้าใจ
ในอีกทางหนึ่ง เดี๋ยวนี้เราสามารถรู้ได้
21:06
how oldเก่า the universeจักรวาล is.
ว่าจักรวาลอายุเท่าไหร่
21:08
We can understandเข้าใจ
เรารู้จัก
21:10
how to understandเข้าใจ the dataข้อมูล from the microwaveไมโครเวฟ backgroundพื้นหลัง radiationการแผ่รังสี
วิธีการทำความเข้าใจข้อมูล
จากการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลัง
21:12
that was setชุด down 13.72 billionพันล้าน yearsปี agoมาแล้ว --
ซึ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อ 13.72 พันล้านปีมาแล้ว
21:15
and yetยัง, we can do calculationsการคำนวณ todayในวันนี้ to predictทำนาย how it will look
กระนั้น เราสามารถทำการคำนวณ ณ วันนี้
เพื่อทำนายว่ามันจะมีหน้าตาอย่างไร
21:18
and it matchesไม้ขีด.
และได้ผลตรงกัน
21:20
Holyศักดิ์สิทธิ์ cowวัว! That's just amazingน่าอัศจรรย์.
นั่นมันน่าอัศจรรย์ที่สุด!
21:22
So on the one handมือ, it's just incredibleเหลือเชื่อ where we'veเราได้ gottenอากาศ,
ดังนั้น ในทางกลับกัน มันก็น่าเหลือเชื่อ
ที่เรามาถึง ณ จุดนี้
21:24
but who knowsรู้ what sortประเภท of blocksบล็อก we mayอาจ find in the futureอนาคต.
แต่ใครจะรู้ ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรในอนาคต
21:27
CACA: You're going to be around for the nextต่อไป fewน้อย daysวัน.
คริส: หวังว่าคุณคงยังไม่ไปไหนในช่วงสองสามวันนี้นะครับ
21:31
Maybe some of these conversationsการสนทนา can continueต่อ.
บางทีบทสนทนาเหล่านี้อาจจะมีต่อ
21:34
Thank you. Thank you, Brianไบรอัน. (BGBG: My pleasureความสุข.)
ขอบคุณครับ ขอบคุณ ไบรอัน (ไบรอัน: ยินดีครับ)
21:36
(Applauseการปรบมือ)
(เสียงปรบมือ)
21:38
Translated by Kanawat Senanan
Reviewed by Unnawut Leepaisalsuwanna

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com