ABOUT THE SPEAKER
Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com
TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Brian Greene: Este Universul nostru singurul Univers?

Filmed:
4,293,032 views

La baza cosmologiei moderne există un mister. De ce Universul nostru pare atât de sublim potrivit pentru crearea condiţiilor necesare vieţii? În acest tur de forţă despre câteva dintre cele mai noi descoperiri ştiinţifice, Brian Greene ne demonstrează cum năucitoarea idee a unui Multivers ar putea deţine răspunsul la această enigmă.
- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
A fewpuțini monthsluni agoîn urmă
0
0
2000
Acum câteva luni,
00:17
the NobelNobel PrizePremiul in physicsfizică
1
2000
2000
premiul Nobel pentru Fizică
00:19
was awardedacordate to two teamsechipe of astronomersastronomii
2
4000
2000
a fost decernat la două echipe de astronomi
00:21
for a discoverydescoperire that has been haileda salutat
3
6000
3000
pentru o descoperire apreciată
00:24
as one of the mostcel mai importantimportant
4
9000
2000
ca fiind una dintre cele mai importante
00:26
astronomicalastronomic observationsobservații ever.
5
11000
2000
observaţii astronomice făcute vreodată.
00:28
And todayastăzi, after brieflyscurt describingdescriind what they foundgăsite,
6
13000
2000
Azi, după ce voi descrie pe scurt descoperirea lor,
00:30
I'm going to tell you about a highlyextrem de controversialcontroversat frameworkcadru
7
15000
3000
voi povesti despre extrem de controversata perspectivă
00:33
for explainingexplicând theiral lor discoverydescoperire,
8
18000
3000
de explicare a descoperirii lor,
00:36
namelyși anume the possibilityposibilitate
9
21000
2000
şi anume posibilitatea
00:38
that way beyonddincolo the EarthPământ,
10
23000
2000
ca mult dincolo de Pământ,
00:40
the MilkyLăptos Way and other distantîndepărtat galaxiesgalaxii,
11
25000
3000
de Calea Lactee şi de alte galaxii îndepărtate,
00:43
we mayMai find that our universeunivers
12
28000
2000
să putem descoperi că Universul nostru
00:45
is not the only universeunivers,
13
30000
2000
nu e singurul Univers,
00:47
but is insteadin schimb
14
32000
2000
ci e o parte
00:49
partparte of a vastvast complexcomplex of universesuniversuri
15
34000
2000
a unui vast complex de Universuri
00:51
that we call the multiverseMultiverse.
16
36000
2000
pe care-l numim Multivers.
00:53
Now the ideaidee of a multiverseMultiverse is a strangeciudat one.
17
38000
3000
Ideea unui Multivers este bizară.
00:56
I mean, mostcel mai of us were raisedridicat to believe
18
41000
2000
Marea majoritate am fost învăţaţi să credem
00:58
that the wordcuvânt "universeunivers" meansmijloace everything.
19
43000
3000
că "Universul" înseamnă "totul".
01:01
And I say mostcel mai of us with forethoughtchibzuire,
20
46000
3000
Şi am spus "marea majoritate" cu gândul că
01:04
as my four-year-oldîn vârstă de patru ani daughterfiică has heardauzit me speakvorbi of these ideasidei sincede cand she was bornnăscut.
21
49000
3000
fiica mea de 4 ani m-a auzit vorbind despre aceste idei încă de când s-a născut.
01:07
And last yearan I was holdingdeținere her
22
52000
2000
Iar anul trecut o ţineam în braţe
01:09
and I said, "SophiaSophia,
23
54000
2000
şi i-am spus: "Sophia,
01:11
I love you more than anything in the universeunivers."
24
56000
3000
te iubesc mai mult decât orice în Univers".
01:14
And she turnedîntoarse to me and said, "DaddyTati,
25
59000
2000
Iar ea s-a întors către mine şi mi-a spus: "Tati,
01:16
universeunivers or multiverseMultiverse?"
26
61000
2000
Univers sau Multivers?"
01:18
(LaughterRâs)
27
63000
3000
(Râsete)
01:21
But barringcu excepția suchastfel de an anomalousaberant upbringingeducaţie,
28
66000
3000
Exceptând o astfel de educație extremă,
01:24
it is strangeciudat to imagineimagina
29
69000
2000
e greu să îţi imaginezi
01:26
other realmstaramurile separatesepara from oursa noastra,
30
71000
2000
alte tărâmuri separate de al nostru,
01:28
mostcel mai with fundamentallyfundamental differentdiferit featurescaracteristici,
31
73000
2000
majoritatea cu trăsături fundamental diferite,
01:30
that would rightlype bună dreptate be calleddenumit universesuniversuri of theiral lor ownpropriu.
32
75000
3000
care ar putea fi pe bună dreptate numite "Universuri fără seamăn".
01:33
And yetinca,
33
78000
2000
Şi cu toate acestea,
01:35
speculativespeculativ thoughdeşi the ideaidee surelycu siguranţă is,
34
80000
2000
deşi este cu siguranţă o speculaţie,
01:37
I aimscop to convinceconvinge you
35
82000
2000
doresc să vă conving
01:39
that there's reasonmotiv for takingluare it seriouslySerios,
36
84000
2000
că există motive de a o lua în serios,
01:41
as it just mightar putea be right.
37
86000
2000
şi că ar putea fi chiar corect.
01:43
I'm going to tell the storypoveste of the multiverseMultiverse in threeTrei partspărți.
38
88000
3000
Am să vă spun povestea Multiversului în trei părţi.
01:46
In partparte one,
39
91000
2000
În prima parte,
01:48
I'm going to describedescrie those NobelNobel Prize-winningCâştigător al Premiului resultsrezultate
40
93000
2000
voi descrie rezultatele care au câștigat premiul Nobel
01:50
and to highlightevidenţia a profoundprofund mysterymister
41
95000
2000
și voi evidenţa un mister profund
01:52
whichcare those resultsrezultate revealeddezvăluit.
42
97000
2000
pe care acele rezultate l-au dezvăluit.
01:54
In partparte two,
43
99000
2000
În partea a 2-a,
01:56
I'll offeroferi a solutionsoluţie to that mysterymister.
44
101000
2000
voi oferi o soluţie pentru acel mister,
01:58
It's basedbazat on an approachabordare calleddenumit stringşir theoryteorie,
45
103000
2000
bazată pe o teorie numită teoria corzilor,
02:00
and that's where the ideaidee of the multiverseMultiverse
46
105000
2000
în care ideea de Multiunivers
02:02
will come into the storypoveste.
47
107000
2000
va intra în discuție.
02:04
FinallyÎn cele din urmă, in partparte threeTrei,
48
109000
2000
În final, în partea a 3-a,
02:06
I'm going to describedescrie a cosmologicalcosmologic theoryteorie
49
111000
2000
voi descrie o teorie cosmologică
02:08
calleddenumit inflationumflare,
50
113000
2000
numită inflaţie,
02:10
whichcare will pullTrage all the piecesbucăți of the storypoveste togetherîmpreună.
51
115000
3000
care va pune totul cap-la-cap.
02:13
Okay, partparte one startsîncepe back in 1929
52
118000
4000
OK, prima parte începe în 1929
02:17
when the great astronomerastronom EdwinEdwin HubbleHubble
53
122000
2000
când marele astronom Edwin Hubble
02:19
realizedrealizat that the distantîndepărtat galaxiesgalaxii
54
124000
3000
a realizat că galaxiile îndepărtate
02:22
were all rushinggraba away from us,
55
127000
2000
toate se depărtează accelerat de noi,
02:24
establishingstabilirea that spacespaţiu itselfîn sine is stretchingîntindere,
56
129000
2000
stabilind că spaţiul însuși se întinde,
02:26
it's expandingextinderea.
57
131000
2000
se extinde.
02:28
Now this was revolutionaryrevoluţionar.
58
133000
3000
Era o idee revoluţionară.
02:31
The prevailingpredominant wisdomînţelepciune was that on the largestcea mai mare of scalescântare
59
136000
3000
Pe atunci se credea că la cea mai mare scară
02:34
the universeunivers was staticstatice.
60
139000
2000
Universul era static.
02:36
But even so,
61
141000
2000
Dar chiar şi aşa,
02:38
there was one thing that everyonetoata lumea was certainanumit of:
62
143000
3000
exista un lucru de care toţi erau siguri:
02:41
The expansionexpansiune musttrebuie sa be slowingîncetinirea down.
63
146000
3000
expansiunea probabil că încetinea.
02:44
That, much as the gravitationalgravitaționale pullTrage of the EarthPământ
64
149000
3000
Asta, la fel cum gravitaţia Pământului
02:47
slowsincetineste the ascentascensiune of an applemăr tossedaruncat upwardîn sus,
65
152000
3000
încetineşte ascensiunea unui măr aruncat în sus,
02:50
the gravitationalgravitaționale pullTrage
66
155000
2000
atracţia graviaţională
02:52
of eachfiecare galaxygalaxie on everyfiecare other
67
157000
2000
a fiecărei galaxii asupra celorlalte
02:54
musttrebuie sa be slowingîncetinirea
68
159000
2000
trebuie să încetinescă
02:56
the expansionexpansiune of spacespaţiu.
69
161000
2000
expansiunea spaţiului.
02:58
Now let's fast-forwardderularea înainte to the 1990s
70
163000
3000
Derulăm înainte, în 1990,
03:01
when those two teamsechipe of astronomersastronomii
71
166000
2000
când două echipe de astronomi
03:03
I mentionedmenționat at the outsetînceput
72
168000
2000
pe care i-am menţionat la început,
03:05
were inspiredinspirat by this reasoningraţionament
73
170000
2000
inspiraţi de acest raţionament
03:07
to measuremăsura the raterată
74
172000
2000
au măsurat indicele
03:09
at whichcare the expansionexpansiune has been slowingîncetinirea.
75
174000
2000
de încetinire a expansiunii.
03:11
And they did this
76
176000
2000
Au făcut asta
03:13
by painstakingosteneala observationsobservații
77
178000
2000
prin observații minuțioase
03:15
of numerousnumeroși distantîndepărtat galaxiesgalaxii,
78
180000
2000
a numeroase galaxii îndepărtate,
03:17
allowingpermițând them to chartdiagramă
79
182000
2000
care le-au permis să măsoare
03:19
how the expansionexpansiune raterată has changedschimbat over time.
80
184000
3000
cum s-a modificat rata expansiunii în timp.
03:22
Here'sAici este the surprisesurprinde:
81
187000
3000
Aici intervine surpriza:
03:25
They foundgăsite that the expansionexpansiune is not slowingîncetinirea down.
82
190000
3000
Au descoperit că expansiunea nu încetineşte.
03:28
InsteadÎn schimb they foundgăsite that it's speedingexcesul de viteză up,
83
193000
2000
În schimb, accelerează
03:30
going fastermai repede and fastermai repede.
84
195000
2000
din ce în ce mai mult.
03:32
That's like tossingse clatina an applemăr upwardîn sus
85
197000
2000
E ca şi cum ai arunca un măr în sus
03:34
and it goesmerge up fastermai repede and fastermai repede.
86
199000
2000
şi ar urca din ce în ce mai repede.
03:36
Now if you saw an applemăr do that,
87
201000
2000
Acum, dacă ai vedea un măr făcând asta,
03:38
you'dte-ai want to know why.
88
203000
2000
ai vrea să ştii de ce.
03:40
What's pushingîmpingerea on it?
89
205000
2000
Ce îl împinge?
03:42
SimilarlyÎn mod similar, the astronomers'Astronomii' resultsrezultate
90
207000
2000
Similar, rezultatele astronomilor,
03:44
are surelycu siguranţă well-deservingbine merita of the NobelNobel PrizePremiul,
91
209000
3000
desigur merită cu prisosinţă premiul Nobel,
03:47
but they raisedridicat an analogousanalog questionîntrebare.
92
212000
4000
dar au ridicat o întrebare similară.
03:51
What forceforta is drivingconducere all galaxiesgalaxii
93
216000
2000
Ce forţă face ca toate galaxiile
03:53
to rushte grabesti away from everyfiecare other
94
218000
3000
să se îndepărteze unele de altele
03:56
at an ever-quickeningvreodată accelerat speedviteză?
95
221000
3000
cu viteză mereu crescândă?
03:59
Well the mostcel mai promisingpromițător answerRăspuns
96
224000
2000
Cel mai promiţător răspuns
04:01
comesvine from an oldvechi ideaidee of Einstein'sLui Einstein.
97
226000
3000
vine de la o veche idee de-a lui Einstein.
04:04
You see, we are all used to gravitygravitatie
98
229000
2000
Vedeţi, toţi suntem obişnuiţi
04:06
beingfiind a forceforta that does one thing,
99
231000
3000
că gravitaţia e o forţă care
04:09
pullstrage objectsobiecte togetherîmpreună.
100
234000
2000
atrage obiectele unele către altele.
04:11
But in Einstein'sLui Einstein theoryteorie of gravitygravitatie,
101
236000
2000
Dar în teoria gravitației lui Einstein,
04:13
his generalgeneral theoryteorie of relativityrelativitate,
102
238000
2000
teoria generală a relativităţii,
04:15
gravitygravitatie can alsode asemenea pushApăsaţi things apartseparat.
103
240000
3000
gravitaţia poate de asemenea să respingă obiecte.
04:18
How? Well accordingin conformitate to Einstein'sLui Einstein mathmatematica,
104
243000
3000
Cum? Ei bine, după calculele lui Einstein,
04:21
if spacespaţiu is uniformlyuniform filledumplut
105
246000
2000
spaţiul e umplut uniform
04:23
with an invisibleinvizibil energyenergie,
106
248000
2000
cu o energie invizibilă,
04:25
sortfel of like a uniformuniformă, invisibleinvizibil mistceata,
107
250000
3000
ca un fel de ceaţă invizibilă,
04:28
then the gravitygravitatie generatedgenerate by that mistceata
108
253000
3000
iar gravitaţia generată de această ceaţă
04:31
would be repulsiverepulsiv,
109
256000
2000
ar respinge obiecte,
04:33
repulsiverepulsiv gravitygravitatie,
110
258000
2000
gravitaţie de respingere,
04:35
whichcare is just what we need to explainexplica the observationsobservații.
111
260000
3000
ceea ce e exact ce ne trebuie să explicăm aceste observaţii.
04:38
Because the repulsiverepulsiv gravitygravitatie
112
263000
2000
Din cauza gravitaţiei de respingere
04:40
of an invisibleinvizibil energyenergie in spacespaţiu --
113
265000
2000
a energiei invizibile din spaţiu --
04:42
we now call it darkîntuneric energyenergie,
114
267000
2000
pe care acum o numim energie neagră,
04:44
but I've madefăcut it smokeySmokey whitealb here so you can see it --
115
269000
3000
dar aici am făcut-o albă-fumurie, ca s-o puteţi vedea --
04:47
its repulsiverepulsiv gravitygravitatie
116
272000
2000
gravitaţia ei de respingere
04:49
would causecauza eachfiecare galaxygalaxie to pushApăsaţi againstîmpotriva everyfiecare other,
117
274000
2000
cauzează galaxiile să se respingă reciproc,
04:51
drivingconducere expansionexpansiune to speedviteză up,
118
276000
2000
determinând creșterea vitezei de expansiune,
04:53
not slowîncet down.
119
278000
2000
nu încetinirea ei.
04:55
And this explanationexplicaţie
120
280000
2000
Această explicaţie
04:57
representsreprezintă great progressprogres.
121
282000
2000
reprezintă un progres imens.
04:59
But I promiseda promis you a mysterymister
122
284000
3000
Dar v-am promis un mister
05:02
here in partparte one.
123
287000
2000
aici, în prima parte.
05:04
Here it is.
124
289000
2000
Iată-l.
05:06
When the astronomersastronomii workeda lucrat out
125
291000
2000
Când astronomii au calculat
05:08
how much of this darkîntuneric energyenergie
126
293000
3000
câtă energie neagră
05:11
musttrebuie sa be infusinginfuzarea spacespaţiu
127
296000
2000
ar trebui să existe în spaţiu
05:13
to accountcont for the cosmiccosmic speedviteză up,
128
298000
2000
ca să genereze accelerarea cosmică,
05:15
look at what they foundgăsite.
129
300000
2000
iată ce au găsit.
05:24
This numbernumăr is smallmic.
130
309000
2000
Acest număr e mic.
05:26
ExpressedExprimat in the relevantrelevant unitunitate,
131
311000
2000
Exprimat în unităţi relevante,
05:28
it is spectacularlyspectaculos smallmic.
132
313000
2000
e un număr spectaculos de mic.
05:30
And the mysterymister is to explainexplica this peculiarciudat numbernumăr.
133
315000
3000
Iar misterul constă în explicarea acestui număr ciudat.
05:33
We want this numbernumăr
134
318000
2000
Vrem ca acest număr
05:35
to emergeapărea from the lawslegii of physicsfizică,
135
320000
2000
să reiasă din legile fizicii,
05:37
but so fardeparte no one has foundgăsite a way to do that.
136
322000
3000
dar până acum nimeni n-a reuşit să facă asta.
05:40
Now you mightar putea wondermirare,
137
325000
3000
V-aţi putea întreba,
05:43
should you careîngrijire?
138
328000
2000
de ce v-ar păsa.
05:45
Maybe explainingexplicând this numbernumăr
139
330000
2000
Poate că explicarea acestui număr
05:47
is just a technicaltehnic issueproblema,
140
332000
2000
e doar o problemă tehnică,
05:49
a technicaltehnic detaildetaliu of interestinteres to expertsexperți,
141
334000
3000
un detaliu tehnic de interes pentru experţi,
05:52
but of no relevancerelevanţă to anybodycineva elsealtfel.
142
337000
2000
fără nicio relevanţă pentru restul lumii.
05:54
Well it surelycu siguranţă is a technicaltehnic detaildetaliu,
143
339000
3000
Desigur, e un detaliu tehnic,
05:57
but some detailsDetalii really mattermaterie.
144
342000
2000
dar anumite detalii au importanţă.
05:59
Some detailsDetalii providefurniza
145
344000
2000
Unele detalii crează breşe
06:01
windowsferestre into unchartedUncharted realmstaramurile of realityrealitate,
146
346000
2000
spre aspecte necunoscute ale realităţii,
06:03
and this peculiarciudat numbernumăr mayMai be doing just that,
147
348000
3000
iar acest număr aparte ar putea face chiar asta:
06:06
as the only approachabordare that's so fardeparte madefăcut headwayprogrese to explainexplica it
148
351000
3000
întrucât singura abordare care satisface explicarea lui
06:09
invokesinvocă the possibilityposibilitate of other universesuniversuri --
149
354000
3000
invocă posibilitatea altor Universuri --
06:12
an ideaidee that naturallynatural emergesapare from stringşir theoryteorie,
150
357000
3000
o idee care reiese natural din teoria corzilor,
06:15
whichcare takes me to partparte two: stringşir theoryteorie.
151
360000
3000
care mă aduce la partea a 2a: teoria corzilor.
06:18
So holddeține the mysterymister of the darkîntuneric energyenergie
152
363000
4000
Reţineţi misterul energiei negre
06:22
in the back of your mindminte
153
367000
2000
pentru mai târziu.
06:24
as I now go on to tell you
154
369000
2000
Acum vă voi spune
06:26
threeTrei keycheie things about stringşir theoryteorie.
155
371000
3000
trei lucruri cheie despre teoria corzilor.
06:29
First off, what is it?
156
374000
2000
În primul rând: Ce este teoria corzilor?
06:31
Well it's an approachabordare to realizerealiza Einstein'sLui Einstein dreamvis
157
376000
3000
E o abordare care să împlinească visul lui Einstein
06:34
of a unifiedunificat theoryteorie of physicsfizică,
158
379000
3000
de a avea o teorie unificată în fizică,
06:37
a singlesingur overarchinggeneral frameworkcadru
159
382000
2000
o singură formulă atotcuprinzătoare
06:39
that would be ablecapabil to describedescrie
160
384000
2000
care să descrie
06:41
all the forcesforţele at work in the universeunivers.
161
386000
2000
toate forţele existente în Univers.
06:43
And the centralcentral ideaidee of stringşir theoryteorie
162
388000
2000
Ideea de bază a teoriei corzilor
06:45
is quitedestul de straightforwardsimplu.
163
390000
2000
e destul de simplă.
06:47
It saysspune that if you examineexamina
164
392000
2000
Afirmă că dacă studiezi
06:49
any piecebucată of mattermaterie ever more finelyfin,
165
394000
2000
orice parte de materie din ce în ce mai amănunţit,
06:51
at first you'llveți find moleculesmolecule
166
396000
2000
prima dată observi moleculele,
06:53
and then you'llveți find atomsatomi and subatomicsubatomic particlesparticule.
167
398000
3000
apoi atomii şi particulele subatomice.
06:56
But the theoryteorie saysspune that if you could probesondă smallermai mic,
168
401000
2000
Dar teoria spune că dacă ai putea examina părţi mai mici,
06:58
much smallermai mic than we can with existingexistent technologytehnologie,
169
403000
3000
mult mai mici decât putem observa cu tehnologia actuală,
07:01
you'dte-ai find something elsealtfel insideinterior these particlesparticule --
170
406000
3000
ai găsi altceva în acele particule --
07:04
a little tinyminuscul vibratingvibratoare filamentcu filament of energyenergie,
171
409000
3000
un mic filment vibratil de energie,
07:07
a little tinyminuscul vibratingvibratoare stringşir.
172
412000
3000
o micuţă coardă vibrantă.
07:10
And just like the stringssiruri de caractere on a violinvioară,
173
415000
2000
Ca şi corzile unei viori,
07:12
they can vibratevibreze in differentdiferit patternsmodele
174
417000
2000
ele pot vibra după anumite tipare
07:14
producingproducând differentdiferit musicalmuzical notesnotițe.
175
419000
2000
producând note muzicale diferite.
07:16
These little fundamentalfundamental stringssiruri de caractere,
176
421000
2000
Aceste micuțe corzi fundamentale,
07:18
when they vibratevibreze in differentdiferit patternsmodele,
177
423000
2000
când vibrează în diferite moduri,
07:20
they producelegume şi fructe differentdiferit kindstipuri of particlesparticule --
178
425000
2000
produc diferite tipuri de particule --
07:22
so electronselectroni, quarksquarkurile, neutrinosNeutrinii, photonsfotoni,
179
427000
2000
aşa încât electroni, quarci, neutrini, fotoni,
07:24
all other particlesparticule
180
429000
2000
şi toate celelelte particule
07:26
would be unitedUnit into a singlesingur frameworkcadru,
181
431000
2000
ar fi unite într-o perspectivă unică,
07:28
as they would all ariseapărea from vibratingvibratoare stringssiruri de caractere.
182
433000
3000
ar proveni toate din aceste corzi vibratorii.
07:31
It's a compellingconvingătoare pictureimagine,
183
436000
3000
Este o imagine irezistibilă,
07:34
a kinddrăguț of cosmiccosmic symphonySimfonia,
184
439000
2000
un fel de simfonie cosmică,
07:36
where all the richnessbogăţie
185
441000
2000
în care toată bogăţia
07:38
that we see in the worldlume around us
186
443000
2000
pe care o vedem în lumea din jur
07:40
emergesapare from the musicmuzică
187
445000
2000
provine din muzica
07:42
that these little, tinyminuscul stringssiruri de caractere can playa juca.
188
447000
3000
pe care o fac aceste mici corzi.
07:45
But there's a costa costat
189
450000
2000
Dar există un cost
07:47
to this elegantelegant unificationunificarea,
190
452000
2000
pentru această unificare elegantă,
07:49
because yearsani of researchcercetare
191
454000
2000
deoarece ani de cercetare
07:51
have shownafișate that the mathmatematica of stringşir theoryteorie doesn't quitedestul de work.
192
456000
3000
au demonstrat că matematica teoriei corzilor nu prea merge.
07:54
It has internalintern inconsistenciesinconsecvenţele,
193
459000
2000
Apar inconsistenţe interne
07:56
unlessdacă nu we allowpermite
194
461000
2000
dacă nu acceptăm
07:58
for something whollyîn întregime unfamiliarnecunoscute --
195
463000
3000
o ideie absolut neobişnuită:
08:01
extrasuplimentar dimensionsdimensiuni of spacespaţiu.
196
466000
3000
dimensiuni suplimentare ale spaţiului.
08:04
That is, we all know about the usualca de obicei threeTrei dimensionsdimensiuni of spacespaţiu.
197
469000
3000
Toți cunoaștem cele trei dimensiuni ale spaţiului.
08:07
And you can think about those
198
472000
2000
Le știți ca:
08:09
as heightînălţime, widthlăţime and depthadâncime.
199
474000
3000
lungime, lăţime şi adâncime.
08:12
But stringşir theoryteorie saysspune that, on fantasticallyfantastic smallmic scalescântare,
200
477000
3000
Dar teoria corzilor spune că la scară fantastic de mică,
08:15
there are additionalsuplimentare dimensionsdimensiuni
201
480000
2000
există dimensiuni auxiliare
08:17
crumpledmototolită to a tinyminuscul sizemărimea so smallmic
202
482000
2000
comprimate la dimensiuni atât de mici
08:19
that we have not detecteddetectat them.
203
484000
2000
încât nu le-am detectat încă.
08:21
But even thoughdeşi the dimensionsdimensiuni are hiddenascuns,
204
486000
2000
Dar deşi dimensiunile sunt imperceptibile,
08:23
they would have an impactefect on things that we can observeobserva
205
488000
3000
ele au impact asupra particulelor observabile
08:26
because the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni
206
491000
3000
deoarece configurația dimensiunilor adiționale
08:29
constrainsconstrânge how the stringssiruri de caractere can vibratevibreze.
207
494000
3000
limitează modul în care pot vibra corzile.
08:32
And in stringşir theoryteorie,
208
497000
2000
În teoria corzilor
08:34
vibrationvibrație determinesdetermină everything.
209
499000
3000
vibraţia determină totul.
08:37
So particleparticulă massesmasele, the strengthspunctele forte of forcesforţele,
210
502000
2000
Masa particulelor, mărimea forţelor,
08:39
and mostcel mai importantlyimportant, the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie
211
504000
3000
şi, cel mai important, cantitatea de energie neagră,
08:42
would be determineddeterminat
212
507000
2000
ar fi determinată
08:44
by the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
213
509000
2000
de configurația acestor dimensiuni adiționale.
08:46
So if we knewștiut the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni,
214
511000
3000
Dacă am şti profilul extra-dimensiunilor,
08:49
we should be ablecapabil to calculatecalculati these featurescaracteristici,
215
514000
3000
am putea calcula aceste caracteristici,
08:52
calculatecalculati the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie.
216
517000
3000
am putea calcula cantitatea de energie neagră.
08:55
The challengeprovocare
217
520000
2000
Problema este
08:57
is we don't know
218
522000
2000
că nu ştim
08:59
the shapeformă of the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
219
524000
3000
ce formă au extra-dimensiunile.
09:02
All we have
220
527000
2000
Tot ce avem este o listă
09:04
is a listlistă of candidatecandidat shapesforme
221
529000
2000
cu configurații posibile
09:06
allowedpermis by the mathmatematica.
222
531000
3000
permise prin calcul.
09:09
Now when these ideasidei were first developeddezvoltat,
223
534000
2000
Atunci când aceste idei au fost enunțate prima oară
09:11
there were only about fivecinci differentdiferit candidatecandidat shapesforme,
224
536000
2000
existau doar vreo 5 configurații candidate distincte,
09:13
so you can imagineimagina
225
538000
2000
aşa că vă închipuiţi
09:15
analyzinganaliza them one-by-oneunul câte unul
226
540000
2000
că au fost analizate fiecare în parte
09:17
to determinea determina if any yieldRandament
227
542000
2000
pentru a determina dacă vreuna
09:19
the physicalfizic featurescaracteristici we observeobserva.
228
544000
2000
explica realitatea fizică observabilă.
09:21
But over time the listlistă grewcrescut
229
546000
2000
Dar cu timpul această listă s-a mărit
09:23
as researcherscercetători foundgăsite other candidatecandidat shapesforme.
230
548000
2000
iar cercetătorii au găsit şi alte profile eligibile.
09:25
From fivecinci, the numbernumăr grewcrescut into the hundredssute and then the thousandsmii --
231
550000
3000
De la 5 s-a ajuns la sute, apoi la mii --
09:28
A largemare, but still manageableuşor de gestionat, collectionColectie to analyzea analiza,
232
553000
3000
o colecţie mare dar totuși posibil de analizat,
09:31
sincede cand after all,
233
556000
2000
la urma urmei
09:33
graduateabsolvent studentselevi need something to do.
234
558000
3000
şi studenţii masteranzi trebuie să aibă ceva de făcut.
09:36
But then the listlistă continueda continuat to growcrește
235
561000
2000
Dar lista a continuat să crească
09:38
into the millionsmilioane and the billionsmiliarde, untilpana cand todayastăzi.
236
563000
3000
la milioane şi miliarde, până astăzi.
09:41
The listlistă of candidatecandidat shapesforme
237
566000
2000
Lista configurațiilor candidate
09:43
has soaredau crescut to about 10 to the 500.
238
568000
5000
s-a umflat până la 10 la puterea 500.
09:48
So, what to do?
239
573000
3000
Deci, ce era de făcut?
09:51
Well some researcherscercetători lostpierdut heartinimă,
240
576000
3000
Unii cercetători au pierdut speranța, concluzionând că
09:54
concludingde încheiere that was so manymulți candidatecandidat shapesforme for the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni,
241
579000
3000
existând atâtea profile posibile pentru extra dimensiuni,
09:57
eachfiecare givingoferindu- risecreştere to differentdiferit physicalfizic featurescaracteristici,
242
582000
3000
fiecare dând naştere la caracteristici fizice diferite,
10:00
stringşir theoryteorie would never make
243
585000
2000
teoria corzilor nu va reuşi niciodată
10:02
definitivedefinitiv, testabletestabile predictionsPredictii.
244
587000
2000
să facă predicţii definitive, testabile.
10:04
But othersalții turnedîntoarse this issueproblema on its headcap,
245
589000
4000
Dar alţii au răsturnat problema,
10:08
takingluare us to the possibilityposibilitate of a multiverseMultiverse.
246
593000
2000
indicând posibilitatea existenţei unui Multivers.
10:10
Here'sAici este the ideaidee.
247
595000
2000
Iată ideea lor.
10:12
Maybe eachfiecare of these shapesforme is on an equalegal footingpicior with everyfiecare other.
248
597000
3000
Poate că fiecare dintre aceste forme se află pe picior de eglitate.
10:15
EachFiecare is as realreal as everyfiecare other,
249
600000
2000
Fiecare e la fel de real ca oricare altul,
10:17
in the sensesens
250
602000
2000
în sensul că
10:19
that there are manymulți universesuniversuri,
251
604000
2000
există mai multe Universuri,
10:21
eachfiecare with a differentdiferit shapeformă, for the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
252
606000
3000
fiecare cu configurații diferite pentru extra-dimensiuni.
10:24
And this radicalradical proposalpropunere
253
609000
2000
Este o propunere radicală
10:26
has a profoundprofund impactefect on this mysterymister:
254
611000
3000
cu un impact profund asupra misterului cantităţii de energie neagră
10:29
the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie revealeddezvăluit by the NobelNobel Prize-winningCâştigător al Premiului resultsrezultate.
255
614000
3000
dezvăluite prin rezultatele câştigătorilor premiului Nobel.
10:32
Because you see,
256
617000
2000
Pentru că, vedeţi voi,
10:34
if there are other universesuniversuri,
257
619000
3000
dacă există şi alte Universuri,
10:37
and if those universesuniversuri
258
622000
2000
şi dacă acele Universuri,
10:39
eachfiecare have, say, a differentdiferit shapeformă for the extrasuplimentar dimensionsdimensiuni,
259
624000
4000
fiecare au o altă formă pentru extra dimensiuni,
10:43
then the physicalfizic featurescaracteristici of eachfiecare universeunivers will be differentdiferit,
260
628000
2000
atunci carcteristicile fizice ale fiecărui Univers ar fi diferite,
10:45
and in particularspecial,
261
630000
2000
şi în special
10:47
the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie in eachfiecare universeunivers
262
632000
2000
cantitatea de energie neagră din fiecare Univers
10:49
will be differentdiferit.
263
634000
2000
ar fi diferită.
10:51
WhichCare meansmijloace that the mysterymister
264
636000
2000
Înseamnă că misterul
10:53
of explainingexplicând the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie we'vene-am now measuredmăsurat
265
638000
2000
explicării cantităţii de energie neagră măsurate
10:55
would take on a whollyîn întregime differentdiferit charactercaracter.
266
640000
3000
ar căpăta cu totul alt aspect.
10:58
In this contextcontext,
267
643000
2000
În acest context,
11:00
the lawslegii of physicsfizică can't explainexplica one numbernumăr for the darkîntuneric energyenergie
268
645000
3000
legile fizicii nu pot explica un singur număr pentru energia neagră
11:03
because there isn't just one numbernumăr,
269
648000
3000
întrucât nu există doar un număr,
11:06
there are manymulți numbersnumerele.
270
651000
2000
sunt multe.
11:08
WhichCare meansmijloace
271
653000
2000
Asta înseamnă că
11:10
we have been askingcer the wronggresit questionîntrebare.
272
655000
3000
am pus întrebarea greşit
.
11:13
It's that the right questionîntrebare to askcere is,
273
658000
2000
Oare întrebarea corectă ar fi:
11:15
why do we humansoameni find ourselvesnoi insine in a universeunivers
274
660000
3000
de ce noi oamenii ne aflăm într-un Univers
11:18
with a particularspecial amountCantitate of darkîntuneric energyenergie we'vene-am measuredmăsurat
275
663000
3000
cu o anumită cantitate de energie neagră măsurată,
11:21
insteadin schimb of any of the other possibilitiesposibilităţi
276
666000
3000
în loc să ne aflăm în oricare din celelalte variante
11:24
that are out there?
277
669000
2000
care există?
11:26
And that's a questionîntrebare on whichcare we can make headwayprogrese.
278
671000
3000
Iar asta e o întrebare cu șanse de răspuns.
11:29
Because those universesuniversuri
279
674000
2000
Pentru că acele Universuri
11:31
that have much more darkîntuneric energyenergie than oursa noastra,
280
676000
2000
care au mai multă energie neagră decât al nostru,
11:33
wheneveroricând mattermaterie triesîncercări to clumpse strânge în grupuri into galaxiesgalaxii,
281
678000
3000
de câte ori materia încearcă să se grupeze în galaxii,
11:36
the repulsiverepulsiv pushApăsaţi of the darkîntuneric energyenergie is so strongputernic
282
681000
3000
forța de respingere a energiei negre e atât de puternică
11:39
that it blowslovituri the clumpse strânge în grupuri apartseparat
283
684000
2000
încât disipează aglomerațiile,
11:41
and galaxiesgalaxii don't formformă.
284
686000
2000
iar galaxiile nu se formează.
11:43
And in those universesuniversuri that have much lessMai puțin darkîntuneric energyenergie,
285
688000
3000
Universurile cu mai puţină energie neagră
11:46
well they collapsecolaps back on themselvesînșiși so quicklyrepede
286
691000
2000
se reprăbuşesc în ele însele atât de repede
11:48
that, again, galaxiesgalaxii don't formformă.
287
693000
3000
încât, din nou, galaxiile nu se formează.
11:51
And withoutfără galaxiesgalaxii, there are no starsstele, no planetsplanete
288
696000
3000
Iar fără galaxii, nu există nici stele, nici planete
11:54
and no chanceşansă
289
699000
2000
şi nici posibilitatea
11:56
for our formformă of life
290
701000
2000
ca forma noastră de viață
11:58
to existexista in those other universesuniversuri.
291
703000
2000
să existe în acele alte Universuri.
12:00
So we find ourselvesnoi insine in a universeunivers
292
705000
2000
Aşa că ne găsim într-un Univers
12:02
with the particularspecial amountCantitate of darkîntuneric energyenergie we'vene-am measuredmăsurat
293
707000
3000
cu cantitatea specifică de energie neagră măsurată
12:05
simplypur şi simplu because our universeunivers has conditionscondiţii
294
710000
3000
doar pentru că Universul nostru are condiţii
12:08
hospitableospitalier to our formformă of life.
295
713000
4000
ospitaliere pentru forma noastră de viaţă.
12:12
And that would be that.
296
717000
2000
Şi cu asta basta.
12:14
MysteryMister solvedrezolvat,
297
719000
2000
Enigma rezolvată.
12:16
multiverseMultiverse foundgăsite.
298
721000
2000
Multiversul dezvăluit.
12:18
Now some find this explanationexplicaţie unsatisfyingnesatisfăcătoare.
299
723000
5000
Unii găsesc această explicaţie nesatisfăcătoare.
12:23
We're used to physicsfizică
300
728000
2000
Suntem obişnuiţi ca fizica
12:25
givingoferindu- us definitivedefinitiv explanationsexplicații for the featurescaracteristici we observeobserva.
301
730000
3000
să ne dea explicaţii definitive penru caracteristicile observate.
12:28
But the pointpunct is,
302
733000
2000
Ideea e că
12:30
if the featurecaracteristică you're observingobservarea
303
735000
3000
dacă viitorul pe care-l observi
12:33
can and does take on
304
738000
2000
poate lua şi ia
12:35
a widelarg varietyvarietate of differentdiferit valuesvalorile
305
740000
2000
o varietate mare de valori
12:37
acrosspeste the widermai larg landscapepeisaj of realityrealitate,
306
742000
3000
pe scara mai largă a realității,
12:40
then thinkinggândire one explanationexplicaţie
307
745000
2000
atunci considerând o singură explicaţie
12:42
for a particularspecial valuevaloare
308
747000
2000
pentru o anumită valoare
12:44
is simplypur şi simplu misguidedgreşit.
309
749000
3000
ar fi eronat.
12:47
An earlydin timp exampleexemplu
310
752000
2000
Un exemplu timpuriu
12:49
comesvine from the great astronomerastronom JohannesJohannes KeplerKepler
311
754000
3000
vine de la marele astronom Johannes Kepler
12:52
who was obsessedobsedat with understandingînţelegere
312
757000
2000
care era obsedat de înţelegerea
12:54
a differentdiferit numbernumăr --
313
759000
2000
unui alt număr:
12:56
why the SunSoare is 93 millionmilion milesmile away from the EarthPământ.
314
761000
4000
de ce se află Soarele la 150 milioane km de Pământ.
13:00
And he workeda lucrat for decadesdecenii tryingîncercat to explainexplica this numbernumăr,
315
765000
3000
A lucrat zeci de ani încercând să explice acest număr,
13:03
but he never succeededreușit, and we know why.
316
768000
3000
dar n-a reuşit niciodată şi ştim de ce.
13:06
KeplerKepler was askingcer
317
771000
2000
Kepler punea
13:08
the wronggresit questionîntrebare.
318
773000
2000
eronat înrebarea.
13:10
We now know that there are manymulți planetsplanete
319
775000
3000
Acuma ştim că există numeroase planete
13:13
at a widelarg varietyvarietate of differentdiferit distancesdistanțe from theiral lor hostgazdă starsstele.
320
778000
3000
la distanţe foarte diferite de stelele lor.
13:16
So hopingîn speranța that the lawslegii of physicsfizică
321
781000
3000
Sperând că legile fizicii
13:19
will explainexplica one particularspecial numbernumăr, 93 millionmilion milesmile,
322
784000
3000
ar explica un anumit număr: 150 milioane km,
13:22
well that is simplypur şi simplu wrongheadedanapoda.
323
787000
3000
e gândit greşit din start.
13:25
InsteadÎn schimb the right questionîntrebare to askcere is,
324
790000
2000
Întrebarea corectă ar fi:
13:27
why do we humansoameni find ourselvesnoi insine on a planetplanetă
325
792000
3000
de ce noi oamenii ne aflăm pe o planetă
13:30
at this particularspecial distancedistanţă,
326
795000
2000
la această distanţă specifică,
13:32
insteadin schimb of any of the other possibilitiesposibilităţi?
327
797000
3000
în loc de oricare altă posibilitate?
13:35
And again, that's a questionîntrebare we can answerRăspuns.
328
800000
3000
Din nou, asta-i o întrebare la care putem răspunde.
13:38
Those planetsplanete whichcare are much closermai aproape to a starstea like the SunSoare
329
803000
3000
Planetele care sunt mult mai apropiate de o stea ca Soarele
13:41
would be so hotFierbinte
330
806000
2000
ar fi atât de fierbinţi
13:43
that our formformă of life wouldn'tnu ar fi existexista.
331
808000
2000
încât forma noastră de viaţă nu ar exista.
13:45
And those planetsplanete that are much farthermai departe away from the starstea,
332
810000
3000
Iar planetele mult mai îndepărtate de steaua-mamă,
13:48
well they're so coldrece
333
813000
2000
sunt atât de reci
13:50
that, again, our formformă of life would not take holddeține.
334
815000
2000
încât forma noastră de viaţă n-ar putea demara.
13:52
So we find ourselvesnoi insine
335
817000
2000
Ne aflăm pe o planetă
13:54
on a planetplanetă at this particularspecial distancedistanţă
336
819000
2000
la această distanţă specifică
13:56
simplypur şi simplu because it yieldsrandamentele conditionscondiţii
337
821000
2000
doar pentru că aceasta oferă condiţiile
13:58
vitalvital to our formformă of life.
338
823000
3000
vitale pentru forma noastră de viaţă.
14:01
And when it comesvine to planetsplanete and theiral lor distancesdistanțe,
339
826000
3000
Când e vorba de planete şi distanţele lor,
14:04
this clearlyclar is the right kinddrăguț of reasoningraţionament.
340
829000
4000
e clar că aşa trebuie judecat.
14:08
The pointpunct is,
341
833000
2000
Esențial este că
14:10
when it comesvine to universesuniversuri and the darkîntuneric energyenergie that they containconține,
342
835000
3000
atunci când vine vorba de Universuri şi energia neagră pe care o conţin,
14:13
it mayMai alsode asemenea be the right kinddrăguț of reasoningraţionament.
343
838000
4000
acesta ar putea fi și în acest caz modul de judecată corect.
14:17
One keycheie differencediferență, of coursecurs,
344
842000
3000
O diferenţă esențială, desigur, este că
14:20
is we know that there are other planetsplanete out there,
345
845000
2000
noi ştim că există şi alte planete în Univers,
14:22
but so fardeparte I've only speculatedspeculat on the possibilityposibilitate
346
847000
3000
dar până acum doar am speculat posibilitatea
14:25
that there mightar putea be other universesuniversuri.
347
850000
2000
că ar putea exista şi alte Universuri.
14:27
So to pullTrage it all togetherîmpreună,
348
852000
2000
Ca să punem totul cap-la-cap,
14:29
we need a mechanismmecanism
349
854000
2000
avem nevoie de un mecanism
14:31
that can actuallyde fapt generateGenera other universesuniversuri.
350
856000
3000
care să poată efectiv genera alte Universuri.
14:34
And that takes me to my finalfinal partparte, partparte threeTrei.
351
859000
3000
Asta mă aduce la partea finală, partea a 3-a,
14:37
Because suchastfel de a mechanismmecanism has been foundgăsite
352
862000
3000
pentru că un astfel de mecanism a fost descoperit
14:40
by cosmologistsCosmologii tryingîncercat to understanda intelege the BigMare BangBang.
353
865000
3000
de către cosmologii care încercau să înţeleagă Big Bang-ul.
14:43
You see, when we speakvorbi of the BigMare BangBang,
354
868000
2000
Când vorbim despre Big Bang,
14:45
we oftende multe ori have an imageimagine
355
870000
2000
avem adesea o imagine
14:47
of a kinddrăguț of cosmiccosmic explosionexplozie
356
872000
2000
a unui fel de explozie cosmică
14:49
that createdcreată our universeunivers
357
874000
2000
care ne-a creat Universul
14:51
and seta stabilit spacespaţiu rushinggraba outwardpasivă.
358
876000
3000
şi a expulzat spațiul care se extinde.
14:54
But there's a little secretsecret.
359
879000
2000
Dar există un mic secret.
14:56
The BigMare BangBang leavesfrunze out something prettyfrumos importantimportant,
360
881000
3000
Big Bang-ul lasă deoparte ceva destul de important:
14:59
the BangBang.
361
884000
2000
Bang-ul.
15:01
It tellsspune us how the universeunivers evolvedevoluat after the BangBang,
362
886000
3000
Ne spune cum a evoluat Universul după Bang,
15:04
but gives us no insightînțelegere
363
889000
2000
dar nu ne spune nimic despre
15:06
into what would have poweredalimentat the BangBang itselfîn sine.
364
891000
4000
ce anume a declanşat însăşi Bang-ul.
15:10
And this gapdecalaj was finallyin sfarsit filledumplut
365
895000
2000
Această lacună a fost în final depăşită
15:12
by an enhancedîmbunătățit versionversiune of the BigMare BangBang theoryteorie.
366
897000
2000
printr-o versiune îmbunătăţită a teoriei Big Bang-ului.
15:14
It's calleddenumit inflationaryinflaţioniste cosmologycosmologie,
367
899000
3000
Se numeşte cosmologie inflaţionară,
15:17
whichcare identifiedidentificat a particularspecial kinddrăguț of fuelcombustibil
368
902000
4000
care a identificat un anumit tip de combustibil
15:21
that would naturallynatural generateGenera
369
906000
2000
care ar genera în mod natural
15:23
an outwardpasivă rushte grabesti of spacespaţiu.
370
908000
2000
expansiunea accelerată a spaţiului.
15:25
The fuelcombustibil is basedbazat on something calleddenumit a quantumcuantic fieldcamp,
371
910000
3000
Combustibilul se bazează pe ceva numit câmp cuantic,
15:28
but the only detaildetaliu that matterschestiuni for us
372
913000
3000
dar singurul detaliu care contează pentru noi
15:31
is that this fuelcombustibil provesse dovedeşte to be so efficienteficient
373
916000
3000
e că acest combustibil se dovedeşte atât de eficient
15:34
that it's virtuallypractic impossibleimposibil
374
919000
2000
încât e virtual imposibil
15:36
to use it all up,
375
921000
2000
să se epuizeze,
15:38
whichcare meansmijloace in the inflationaryinflaţioniste theoryteorie,
376
923000
2000
ceea ce, în teoria inflaţionară, înseamnă
15:40
the BigMare BangBang givingoferindu- risecreştere to our universeunivers
377
925000
3000
că Big Bang-ul care a dat naştere Universului nostru
15:43
is likelyprobabil not a one-timeo singură dată eventeveniment.
378
928000
3000
e probabil să nu fie un eveniment unic.
15:46
InsteadÎn schimb the fuelcombustibil not only generatedgenerate our BigMare BangBang,
379
931000
3000
În schimb combustibilul a generat nu doar Big Bang-ul nostru,
15:49
but it would alsode asemenea generateGenera countlessnenumărat other BigMare BangsBreton,
380
934000
6000
ci a generat nenumărate alte Big Bang-uri,
15:55
eachfiecare givingoferindu- risecreştere to its ownpropriu separatesepara universeunivers
381
940000
3000
fiecare dând naştere Universurilor lor separate
15:58
with our universeunivers becomingdevenire but one bubblebalon
382
943000
2000
cu Universul nostru devenind doar un balon de săpun
16:00
in a grandmare cosmiccosmic bubblebalon bathbaie of universesuniversuri.
383
945000
3000
într-un imens ocean cosmic de Universuri.
16:03
And now, when we meldamestec this with stringşir theoryteorie,
384
948000
2000
Iar acum, combinând asta cu teoria corzilor,
16:05
here'saici e the pictureimagine we're led to.
385
950000
2000
priviţi la ce ne conduce.
16:07
EachFiecare of these universesuniversuri has extrasuplimentar dimensionsdimensiuni.
386
952000
2000
Fiecare dintre aceste Universuri are extra dimensiuni.
16:09
The extrasuplimentar dimensionsdimensiuni take on a widelarg varietyvarietate of differentdiferit shapesforme.
387
954000
3000
Extra dimensiunile iau o varietate imensă de configutații diferite.
16:12
The differentdiferit shapesforme yieldRandament differentdiferit physicalfizic featurescaracteristici.
388
957000
3000
Configurațiile diferite generează carcteristici fizice diferite.
16:15
And we find ourselvesnoi insine in one universeunivers insteadin schimb of anothero alta
389
960000
3000
Şi ne găsim într-un anume Univers, nu în altul,
16:18
simplypur şi simplu because it's only in our universeunivers
390
963000
3000
simplu pentru că este propriul nostru Univers
16:21
that the physicalfizic featurescaracteristici, like the amountCantitate of darkîntuneric energyenergie,
391
966000
3000
în care caracteristicile fizice, precum cantitatea de energie neagră,
16:24
are right for our formformă of life to take holddeține.
392
969000
4000
sunt potrivite pentru ca forma noastră de viaţă să existe.
16:28
And this is the compellingconvingătoare but highlyextrem de controversialcontroversat pictureimagine
393
973000
3000
Asta e imaginea care se impune, dar foarte controversată,
16:31
of the widermai larg cosmoscosmos
394
976000
2000
a unui Cosmos mai larg
16:33
that cutting-edgeultimă oră observationobservare and theoryteorie
395
978000
2000
pe care observaţiile de ultimă oră şi teoria
16:35
have now led us to seriouslySerios considerconsidera.
396
980000
4000
ne-au determinat să-l luăm serios în considerare.
16:39
One bigmare remainingrămas questionîntrebare, of coursecurs, is,
397
984000
4000
Rămâne, evident, o întrebare esențială:
16:43
could we ever confirma confirma
398
988000
3000
am putea vreodată confirma
16:46
the existenceexistenţă of other universesuniversuri?
399
991000
3000
existenţa altor Universuri?
16:49
Well let me describedescrie
400
994000
2000
Permiteţi-mi să vă descriu
16:51
one way that mightar putea one day happenîntâmpla.
401
996000
3000
felul în care s-ar putea într-o zi să se întâmple.
16:54
The inflationaryinflaţioniste theoryteorie
402
999000
2000
Teoria inflaţionară
16:56
alreadydeja has strongputernic observationalobservare supporta sustine.
403
1001000
2000
este deja confirmtă de observaţii solide.
16:58
Because the theoryteorie predictsprezice
404
1003000
2000
Deoarece teoria prezice că
17:00
that the BigMare BangBang would have been so intenseintens
405
1005000
2000
Big Bang-ul ar fi fost atât de intens
17:02
that as spacespaţiu rapidlyrapid expandedextins,
406
1007000
3000
încât pe măsură ce spaţiul s-a extins rapid,
17:05
tinyminuscul quantumcuantic jittersdraci from the micromicro worldlume
407
1010000
2000
vibrațiile cuantice din lumea micro
17:07
would have been stretchedîntins out to the macromacro worldlume,
408
1012000
3000
au fost expandate până la dimensiunile macro,
17:10
yieldingse poate obţine a distinctivedistinctiv fingerprintamprentă digitală,
409
1015000
3000
generând o amprentă specifică,
17:13
a patternmodel of slightlypuțin hottermai fierbinte spotspete and slightlypuțin coldermai rece spotspete,
410
1018000
2000
un tipar de puncte uşor mai fierbinţi şi mai reci,
17:15
acrosspeste spacespaţiu,
411
1020000
2000
în spaţiu,
17:17
whichcare powerfulputernic telescopestelescoape have now observedobservate.
412
1022000
3000
pe care telescoape puternice le observă în prezent.
17:20
Going furthermai departe, if there are other universesuniversuri,
413
1025000
3000
Dezvoltând ideea, dacă există alte Universuri,
17:23
the theoryteorie predictsprezice that everyfiecare so oftende multe ori
414
1028000
2000
teoria prezice că, din când în când,
17:25
those universesuniversuri can collidese ciocni.
415
1030000
2000
acele Universuri se pot ciocni.
17:27
And if our universeunivers got hitlovit by anothero alta,
416
1032000
2000
Iar dacă Universul nostru ar fi lovit de un altul,
17:29
that collisioncoliziune
417
1034000
2000
acea coliziune
17:31
would generateGenera an additionalsuplimentare subtlesubtil patternmodel
418
1036000
2000
ar genera un subtil tipar adiţional
17:33
of temperaturetemperatura variationsvariații acrosspeste spacespaţiu
419
1038000
2000
de variaţii termice prin spaţiu
17:35
that we mightar putea one day
420
1040000
2000
pe care într-o zi
17:37
be ablecapabil to detectdetecta.
421
1042000
2000
l-am putea detecta.
17:39
And so exoticexotice as this pictureimagine is,
422
1044000
3000
Şi oricât de exotică pare această imagine,
17:42
it mayMai one day be groundedîmpământat
423
1047000
2000
s-ar putea ca într-o zi să fie
17:44
in observationsobservații,
424
1049000
2000
dovedită prin observaţii,
17:46
establishingstabilirea the existenceexistenţă of other universesuniversuri.
425
1051000
3000
stabilindu-se astfel existenţa altor Universuri.
17:49
I'll concludeîncheia
426
1054000
2000
Voi concluziona
17:51
with a strikingfrapant implicationimplicarea
427
1056000
3000
cu o implicaţie izbitoare
17:54
of all these ideasidei
428
1059000
2000
a tuturor acestor idei
17:56
for the very fardeparte futureviitor.
429
1061000
2000
pentru viitorul foarte îndepărtat.
17:58
You see, we learnedînvățat
430
1063000
2000
Vedeţi voi, am aflat
18:00
that our universeunivers is not staticstatice,
431
1065000
2000
că Universul nostru nu e static,
18:02
that spacespaţiu is expandingextinderea,
432
1067000
2000
că spaţiul este în expansiune,
18:04
that that expansionexpansiune is speedingexcesul de viteză up
433
1069000
2000
că epansiunea e accelerată
18:06
and that there mightar putea be other universesuniversuri
434
1071000
2000
şi că ar putea exista alte Universuri
18:08
all by carefullycu grija examiningexaminarea
435
1073000
2000
toate doar examinând atent
18:10
faintslab pinpointspinpoints of starlightStarlight
436
1075000
2000
puncte palide de lumină stelară
18:12
comingvenire to us from distantîndepărtat galaxiesgalaxii.
437
1077000
3000
ce ajung la noi din galaxii îndepărtate.
18:15
But because the expansionexpansiune is speedingexcesul de viteză up,
438
1080000
3000
Dar pentru că expansiunea e accelerată,
18:18
in the very fardeparte futureviitor,
439
1083000
2000
într-un viitor foarte îndepărtat,
18:20
those galaxiesgalaxii will rushte grabesti away so fardeparte and so fastrapid
440
1085000
3000
galaxiile se vor îndepărta atât de mult şi de rapid
18:23
that we won'tnu va be ablecapabil to see them --
441
1088000
3000
încât nu vom fi capabili să le mai vedem --
18:26
not because of technologicaltehnologic limitationslimitări,
442
1091000
2000
nu din cauza limitărilor tehnologice,
18:28
but because of the lawslegii of physicsfizică.
443
1093000
2000
ci din cauza legilor fizicii.
18:30
The lightușoară those galaxiesgalaxii emitemit,
444
1095000
2000
Lumina emisă de acele galaxii
18:32
even travelingcălător at the fastestcel mai rapid speedviteză, the speedviteză of lightușoară,
445
1097000
3000
chiar deplasându-se cu viteza cea mai mare, viteza luminii,
18:35
will not be ablecapabil to overcomea depasi
446
1100000
2000
nu va fi capabilă să parcurgă
18:37
the ever-wideningvreodată lărgirea gulfgolf betweenîntre us.
447
1102000
3000
distanţa mereu crescândă dintre noi.
18:40
So astronomersastronomii in the fardeparte futureviitor
448
1105000
2000
Aşa că astronomii din viitorul îndepărtat
18:42
looking out into deepadâncime spacespaţiu
449
1107000
2000
privind spre spaţiul nemărginit
18:44
will see nothing but an endlessfără sfârşit stretchîntinde
450
1109000
3000
nu vor mai vedea nimic decât o întindere vastă
18:47
of staticstatice, inkynegru ca smoala, blacknegru stillnessliniştea.
451
1112000
4000
de linişte statică, violacee-albastră.
18:51
And they will concludeîncheia
452
1116000
2000
Şi vor concluziona
18:53
that the universeunivers is staticstatice and unchangingneschimbătoare
453
1118000
2000
că Universul e static şi neschimbător
18:55
and populatedpopulata by a singlesingur centralcentral oasisoază of mattermaterie
454
1120000
3000
şi populat de o singură oază centrală de materie
18:58
that they inhabitpopulează --
455
1123000
2000
pe care locuiesc ei --
19:00
a pictureimagine of the cosmoscosmos
456
1125000
2000
o imagine a Cosmosului
19:02
that we definitivelydefinitiv know to be wronggresit.
457
1127000
3000
pe care noi categoric o ştim a fi eronată.
19:05
Now maybe those futureviitor astronomersastronomii will have recordsînregistrări
458
1130000
3000
Poate că acei astronomi din viitor vor avea înregistrări
19:08
handedhanded down from an earliermai devreme eraeră,
459
1133000
2000
primite dintr-o eră anterioară,
19:10
like oursa noastra,
460
1135000
2000
ca a noastră,
19:12
attestingatestare to an expandingextinderea cosmoscosmos
461
1137000
2000
care să ateste un Cosmos în expansiune
19:14
teemingplin with galaxiesgalaxii.
462
1139000
2000
împânzit de galaxii.
19:16
But would those futureviitor astronomersastronomii
463
1141000
2000
Dar oare acei astronomi din viitor
19:18
believe suchastfel de ancientvechi knowledgecunoştinţe?
464
1143000
3000
vor crede aceste cunoştiinţe antice?
19:21
Or would they believe
465
1146000
2000
Sau vor crede
19:23
in the blacknegru, staticstatice emptygol universeunivers
466
1148000
3000
în Universul întunecat, static și gol
19:26
that theiral lor ownpropriu state-of-the-artde ultimă oră observationsobservații revealdezvălui?
467
1151000
4000
pe care-l vor observa cu mijloacele lor avansate?
19:30
I suspectsuspect the latterAcesta din urmă.
468
1155000
2000
Bănuiesc mai posibilă a doua variantă.
19:32
WhichCare meansmijloace that we are livingviaţă
469
1157000
2000
Ceea ce înseamnă că trăim
19:34
throughprin a remarkablyremarcabil privilegedprivilegiat eraeră
470
1159000
3000
o eră extrem de privilegiată
19:37
when certainanumit deepadâncime truthsadevăruri about the cosmoscosmos
471
1162000
2000
în care anumite adevăruri fundamentale despre Cosmos
19:39
are still withinîn reacha ajunge
472
1164000
2000
sunt încă la-ndemâna
19:41
of the humanuman spiritspirit of explorationexplorare.
473
1166000
2000
spiritului uman explorator.
19:43
It appearsapare that it mayMai not always be that way.
474
1168000
5000
Se pare că nu va fi mereu aşa.
19:48
Because today'sastăzi astronomersastronomii,
475
1173000
2000
Pentru că astronomii de astăzi,
19:50
by turningcotitură powerfulputernic telescopestelescoape to the skycer,
476
1175000
3000
întorcându-şi telescoapele puternice către cer,
19:53
have capturedcapturat a handfulmână of starklycum un anumit informativeinformativ photonsfotoni --
477
1178000
3000
au captat o grămadă de fotoni stelari aducând-ne informţii --
19:56
a kinddrăguț of cosmiccosmic telegramtelegrama
478
1181000
3000
un fel de telegramă cosmică
19:59
billionsmiliarde of yearsani in transittranzit.
479
1184000
2000
călătorind de miliarde de ani --
20:01
and the messagemesaj echoingecou acrosspeste the agesvârstele is clearclar.
480
1186000
4000
iar mesajul transmis peste timp e foarte clar.
20:05
SometimesUneori naturenatură guardsPoliţiştii her secretssecrete
481
1190000
3000
Câteodată natura îşi păstrează secretele
20:08
with the unbreakableincasabil gripprindere
482
1193000
2000
cu forţa de nepătruns
20:10
of physicalfizic lawlege.
483
1195000
2000
a legilor fizicii.
20:12
SometimesUneori the trueAdevărat naturenatură of realityrealitate beckonsface semn cu mâna
484
1197000
4000
Câteodată adevărata faţă a realităţii sclipeşte
20:16
from just beyonddincolo the horizonorizont.
485
1201000
3000
cu puțin dincolo de orizont.
20:19
Thank you very much.
486
1204000
2000
Vă mulţumesc foarte mult.
20:21
(ApplauseAplauze)
487
1206000
4000
(Aplauze)
20:25
ChrisChris AndersonAnderson: BrianBrian, thank you.
488
1210000
2000
Chris Anderson: Brian, îţi mulţumesc.
20:27
The rangegamă of ideasidei you've just spokenvorbit about
489
1212000
2000
Gama ideilor pe care tocmai le-ai expus
20:29
are dizzyingameţitor, exhilaratingînveselitor, incredibleincredibil.
490
1214000
3000
este ameţitoare, antrenantă, incredibilă.
20:32
How do you think
491
1217000
2000
Ce părere ai despre
20:34
of where cosmologycosmologie is now,
492
1219000
2000
stadiul istoric în care se află
20:36
in a sortfel of historicalistoric sidelatură?
493
1221000
2000
cosmologia acum?
20:38
Are we in the middlemijloc of something unusualneobișnuit historicallyistoricește in your opinionopinie?
494
1223000
3000
Ne aflăm în mijlocul unor evenimente istorice neobişnuite?
20:41
BGBG: Well it's hardgreu to say.
495
1226000
2000
BG: E greu de spus.
20:43
When we learnînvăța that astronomersastronomii of the fardeparte futureviitor
496
1228000
3000
Când aflăm că astronomii din viitorul îndepărat
20:46
mayMai not have enoughdestul informationinformație to figurefigura things out,
497
1231000
3000
s-ar putea să nu aibă destule informaţii să-şi dea seama cum stau lucrurile,
20:49
the naturalnatural questionîntrebare is, maybe we're alreadydeja in that positionpoziţie
498
1234000
3000
întrebarea care se iveşte este: poate noi deja suntem în această postură
20:52
and certainanumit deepadâncime, criticalcritic featurescaracteristici of the universeunivers
499
1237000
3000
în care anumite caracteristici profunde, cruciale ale Universului
20:55
alreadydeja have escapedscăpat our abilityabilitate to understanda intelege
500
1240000
3000
s-au eschivat capacității noastră de înţelegere
20:58
because of how cosmologycosmologie evolvesevoluează.
501
1243000
2000
din cauza felului în care evoluează cosmologia.
21:00
So from that perspectiveperspectivă,
502
1245000
2000
Deci din această perspectivă,
21:02
maybe we will always be askingcer questionsîntrebări
503
1247000
2000
poate că mereu ne vom pune întrebări
21:04
and never be ablecapabil to fullycomplet answerRăspuns them.
504
1249000
2000
la care nu vom putea răsunde niciodată.
21:06
On the other handmână, we now can understanda intelege
505
1251000
2000
Pe de altă parte, putem acum înţelege
21:08
how oldvechi the universeunivers is.
506
1253000
2000
cât de vechi este Universul.
21:10
We can understanda intelege
507
1255000
2000
Putem înţelege cum să
21:12
how to understanda intelege the datadate from the microwavecuptor cu microunde backgroundfundal radiationradiație
508
1257000
3000
interpretăm datele din radiaţia microundelor de fundal
21:15
that was seta stabilit down 13.72 billionmiliard yearsani agoîn urmă --
509
1260000
3000
care a fost emisă acum 13,72 miliarde de ani --
21:18
and yetinca, we can do calculationscalcule todayastăzi to predictprezice how it will look
510
1263000
2000
şi putem face calcule în prezent care să prevadă cum ar arăta
21:20
and it matchesmeciuri.
511
1265000
2000
şi se potrivesc.
21:22
HolySfânt cowvacă! That's just amazinguimitor.
512
1267000
2000
E absolut uimitor!
21:24
So on the one handmână, it's just incredibleincredibil where we'vene-am gottenajuns,
513
1269000
3000
Pe de o parte e incredibil unde am ajuns,
21:27
but who knowsștie what sortfel of blocksblocuri we mayMai find in the futureviitor.
514
1272000
4000
dar cine ştie peste ce fel de piedici vom da în viitor.
21:31
CACA: You're going to be around for the nextUrmător → fewpuțini dayszi.
515
1276000
3000
CA: Vei fi pe-aici în următorele câteva zile.
21:34
Maybe some of these conversationsconversații can continuecontinua.
516
1279000
2000
Poate unele din aceste conversaţii vor continua.
21:36
Thank you. Thank you, BrianBrian. (BGBG: My pleasureplăcere.)
517
1281000
2000
Mulţumesc. Mulţumesc Brian.
BG: Mi-a făcut plăcere.
21:38
(ApplauseAplauze)
518
1283000
3000
(Aplauze)
Translated by Delia Bogdan
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com