English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Brian Greene: Egyetlen világegyetem?

Filmed:
3,942,755 views

A modern kozmológia központi rejtélye: Miért tűnik a mi világegyetemünk tökéletesen alkalmasnak az élet alapvető feltételeinek megteremtésére? Legújabb tudományos felfedezéseket elemezve Brian Greene megismertet minket az elképesztő multiverzum elmélettel, mely talán választ adhat erre a kérdésre.

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewkevés monthshónap agoezelőtt
Pár hónappal ezelőtt
00:15
the NobelNobel PrizeDíj in physicsfizika
Nobel-díjat nyert fizikából
00:17
was awardedmegítélt to two teamscsapat of astronomerscsillagászok
két csillagász csapat
00:19
for a discoveryfelfedezés that has been hailedüdvözölték
egy olyan megfigyelésért,
00:21
as one of the mosta legtöbb importantfontos
amelyet az eddigi legnagyobb
00:24
astronomicalcsillagászati observationsmegfigyelések ever.
asztronómiai felfedezésnek tartanak.
00:26
And todayMa, after brieflytömören describingleíró what they foundtalál,
Ma, miután röviden összefoglalom az eredményeiket,
00:28
I'm going to tell you about a highlymagasan controversialvitatott frameworkkeretrendszer
beszélek majd egy hevesen vitatott elméletről is,
00:30
for explainingmagyarázó theirazok discoveryfelfedezés,
mely keretbe helyezi felfedezésüket,
00:33
namelyugyanis the possibilitylehetőség
és ez nem más, minthogy
00:36
that way beyondtúl the EarthFöld,
messze a Földtől,
00:38
the MilkyTejes Way and other distanttávoli galaxiesgalaxisok,
a Tejúttól és távoli galaxisoktól
00:40
we maylehet find that our universevilágegyetem
rájöhetünk, hogy a mi univerzumunk
00:43
is not the only universevilágegyetem,
nem az egyetlen univerzum,
00:45
but is insteadhelyette
hanem része
00:47
partrész of a vasthatalmas complexösszetett of universesuniverzumok
egy hatalmas univerzumkomplexumnak,
00:49
that we call the multiversemultiverzum.
amit multiverzumnak hívunk.
00:51
Now the ideaötlet of a multiversemultiverzum is a strangefurcsa one.
A multiverzum elképzelés elég furcsa.
00:53
I mean, mosta legtöbb of us were raisedemelt to believe
Hiszen legtöbbünk abban nőtt fel, hogy
00:56
that the wordszó "universevilágegyetem" meanseszközök everything.
az "univerzum" mindent jelent.
00:58
And I say mosta legtöbb of us with forethoughtelőre megfontolt szándék,
Nem véletlen mondom, hogy "legtöbbünk",
01:01
as my four-year-oldNégy éves daughterlánya has heardhallott me speakbeszél of these ideasötletek sincemivel she was bornszületett.
mert 4 éves lányom már születése óta hallott ezekről az elméletekről beszélni.
01:04
And last yearév I was holdingholding her
Tavaly történt, hogy egyszer, amikor a karomban tartottam,
01:07
and I said, "SophiaSophia,
és azt mondtam neki, "Sophia,
01:09
I love you more than anything in the universevilágegyetem."
jobban szeretlek mint bármi mást az egész univerzumban."
01:11
And she turnedfordult to me and said, "DaddyDr,
Ő felém fordult, és megkérdezte: "Apu,
01:14
universevilágegyetem or multiversemultiverzum?"
az univerzumban vagy a multiverzumban?"
01:16
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:18
But barringkivéve suchilyen an anomalousrendhagyó upbringingnevelés,
De eltekintve az ilyen rendhagyó neveltetéstől,
01:21
it is strangefurcsa to imagineKépzeld el
nehéz elképzelni más,
01:24
other realmstartományok separatekülönálló from oursa miénk,
tőlünk független világokat,
01:26
mosta legtöbb with fundamentallyalapvetően differentkülönböző featuresjellemzők,
alapvetően különböző jellemzőkkel,
01:28
that would rightlyhelyesen be calledhívott universesuniverzumok of theirazok ownsaját.
melyeket önmagukban is joggal hívhatunk univerzumnak.
01:30
And yetmég,
S bár az ötlet maga
01:33
speculativespekulatív thoughbár the ideaötlet surelybiztosan is,
minden bizonyára megfoghatatlan,
01:35
I aimcél to convincemeggyőz you
szeretném meggyőzni Önöket,
01:37
that there's reasonok for takingbevétel it seriouslyKomolyan,
hogy mégis komolyan kell vennünk,
01:39
as it just mightesetleg be right.
mert elképzelhető, hogy igaz.
01:41
I'm going to tell the storysztori of the multiversemultiverzum in threehárom partsalkatrészek.
Három részben fogom elmesélni a multiverzum történetét.
01:43
In partrész one,
Az első részben
01:46
I'm going to describeleírni those NobelNobel Prize-winning-Díjas resultstalálatok
a Nobel-díjat érdemelt eredményekről fogok beszélni,
01:48
and to highlightJelölje ki a a profoundmély mysteryrejtély
és rámutatok egy különös rejtélyre,
01:50
whichmelyik those resultstalálatok revealedkiderült.
amely ezekből az eredményekből adódik.
01:52
In partrész two,
A második részben
01:54
I'll offerajánlat a solutionmegoldás to that mysteryrejtély.
megpróbálok választ adni erre a rejtélyre
01:56
It's basedszékhelyű on an approachmegközelítés calledhívott stringhúr theoryelmélet,
egy teória alapján, amelyet húrelméletnek hívunk,
01:58
and that's where the ideaötlet of the multiversemultiverzum
és itt lesz az, ahol a multiverzum elképzelés
02:00
will come into the storysztori.
összekapcsolódik ezzel a történettel.
02:02
FinallyVégül, in partrész threehárom,
Végezetül a harmadik részben
02:04
I'm going to describeleírni a cosmologicalkozmológiai theoryelmélet
bemutatok egy kozmológiai elméletet,
02:06
calledhívott inflationinfláció,
az inflációs elméletet,
02:08
whichmelyik will pullHúzni all the piecesdarabok of the storysztori togetheregyütt.
amellyel összekapcsoljuk a részleteket.
02:10
Okay, partrész one startskezdődik back in 1929
Az első rész 1929-ben kezdődik,
02:13
when the great astronomercsillagász EdwinEdwin HubbleHubble
amikor Edwin Hubble, a híres csillagász
02:17
realizedrealizált that the distanttávoli galaxiesgalaxisok
rájött, hogy a távoli galaxisok
02:19
were all rushingrohanó away from us,
menekülnek előlünk,
02:22
establishinglétrehozásáról that spacehely itselfmaga is stretchingnyújtás,
s ezzel igazolta, hogy az űr maga nyúlik,
02:24
it's expandingbővülő.
tágul.
02:26
Now this was revolutionaryforradalmi.
Ez forradalmi felfedezés volt.
02:28
The prevailinguralkodó wisdombölcsesség was that on the largestlegnagyobb of scalesMérleg
Mindeddig úgy tartottuk, hogy a legnagyobb szinten
02:31
the universevilágegyetem was staticstatikus.
az univerzum statikus.
02:34
But even so,
Mégis, volt egy dolog
02:36
there was one thing that everyonemindenki was certainbizonyos of:
amiről még mindenki meg volt győződve:
02:38
The expansionterjeszkedés mustkell be slowinglassuló down.
ez a tágulás lassul.
02:41
That, much as the gravitationalgravitációs pullHúzni of the EarthFöld
Mint ahogy a Föld gravitációs vonzása
02:44
slowslassú the ascentfeljutás of an applealma tosseddobta upwardfelfelé,
lelassítja a feldobott alma emelkedését,
02:47
the gravitationalgravitációs pullHúzni
úgy a galaxisok egymásra gyakorolt
02:50
of eachminden egyes galaxygalaktika on everyminden other
gravitációs hatása
02:52
mustkell be slowinglassuló
is lelassítja
02:54
the expansionterjeszkedés of spacehely.
az űr tágulását.
02:56
Now let's fast-forwardgyors előre to the 1990s
Most tekerjünk előre az 1990-es évekbe,
02:58
when those two teamscsapat of astronomerscsillagászok
amikor is a két csillagász csapat
03:01
I mentionedemlített at the outsetkezdettől fogva
akiket a bevezetőben említettem,
03:03
were inspiredihletett by this reasoningérvelés
e feltételezéstől inspirálva
03:05
to measuremérték the ratearány
megpróbálta megmérni,
03:07
at whichmelyik the expansionterjeszkedés has been slowinglassuló.
hogy milyen mértékben lassul a tágulás.
03:09
And they did this
Mindezt számtalan
03:11
by painstakinggondos observationsmegfigyelések
távoli galaxis
03:13
of numerousszámos distanttávoli galaxiesgalaxisok,
alapos átvizsgálásával tették,
03:15
allowinglehetővé téve them to chartdiagram
és rögzítették,
03:17
how the expansionterjeszkedés ratearány has changedmegváltozott over time.
hogy a tágulás sebessége idővel hogyan változik.
03:19
Here'sItt van the surprisemeglepetés:
És itt a meglepetés:
03:22
They foundtalál that the expansionterjeszkedés is not slowinglassuló down.
arra jöttek rá, hogy a tágulás nem lassul,
03:25
InsteadEhelyett they foundtalál that it's speedinggyorshajtás up,
hanem épp ellenkezőleg: gyorsul,
03:28
going fastergyorsabb and fastergyorsabb.
egyre gyorsabban és gyorsabban.
03:30
That's like tossingfeldobás an applealma upwardfelfelé
Ez olyan, mintha a feldobott alma
03:32
and it goesmegy up fastergyorsabb and fastergyorsabb.
egyre gyorsabban és gyorsabban emelkedne.
03:34
Now if you saw an applealma do that,
Ha látnának egy így viselkedő almát,
03:36
you'djobb lenne, ha want to know why.
akkor kíváncsiak lennének rá, hogy mi ennek az oka.
03:38
What's pushingnyomja on it?
Mi hajtja felfele?
03:40
SimilarlyHasonlóképpen, the astronomers'a csillagászok' resultstalálatok
Hasonlóképpen, a csillagászok eredményei
03:42
are surelybiztosan well-deservingjól érdemes of the NobelNobel PrizeDíj,
nyilvánvalóan méltóak a Nobel-díjra,
03:44
but they raisedemelt an analogoushasonló questionkérdés.
de felvetnek egy hasonló kérdést.
03:47
What forceerő is drivingvezetés all galaxiesgalaxisok
Milyen erők kényszerítik a galaxisokat
03:51
to rushrohanás away from everyminden other
egyre növekvő sebességgel
03:53
at an ever-quickeningegyre gyorsuló speedsebesség?
eltávolodni egymástól?
03:56
Well the mosta legtöbb promisingbiztató answerválasz
Nos a legígéretesebb válasz
03:59
comesjön from an oldrégi ideaötlet of Einstein'sEinstein.
Einstein egyik régi elméletéből adódik.
04:01
You see, we are all used to gravitysúly
Ugye megszoktuk, hogy a gravitáció
04:04
beinglény a forceerő that does one thing,
egy erőhatás, amely egyetlen dolgot csinál:
04:06
pullshúz objectstárgyak togetheregyütt.
egymáshoz húzza a testeket.
04:09
But in Einstein'sEinstein theoryelmélet of gravitysúly,
De Einstein gravitációs elmélete szerint,
04:11
his generalTábornok theoryelmélet of relativityrelativitás,
az általános relativitáselmélete szerint,
04:13
gravitysúly can alsois pushnyom things aparteltekintve.
ez az erő szét is tolja egymástól a dolgokat.
04:15
How? Well accordingszerint to Einstein'sEinstein mathmatematikai,
Hogyan? Einstein matematikája szerint,
04:18
if spacehely is uniformlyegységesen filledmegtöltött
ha a tér láthatatlan energiával
04:21
with an invisibleláthatatlan energyenergia,
egységesen van kitöltve,
04:23
sortfajta of like a uniformegyenruha, invisibleláthatatlan mistköd,
mint egy egységes, láthatatlan köd,
04:25
then the gravitysúly generatedgenerált by that mistköd
akkor az ebben a ködben keletkező gravitáció
04:28
would be repulsivevisszataszító,
taszító erejű lesz,
04:31
repulsivevisszataszító gravitysúly,
taszító gravitáció, és ez épp kapóra jön nekünk ahhoz,
04:33
whichmelyik is just what we need to explainmegmagyarázni the observationsmegfigyelések.
hogy megmagyarázzuk ezeket a megfigyeléseket.
04:35
Because the repulsivevisszataszító gravitysúly
Mert a térben a láthatatlan energia
04:38
of an invisibleláthatatlan energyenergia in spacehely --
taszító hatása
04:40
we now call it darksötét energyenergia,
-- sötét energiának hívjuk, de itt
04:42
but I've madekészült it smokeyFüstös whitefehér here so you can see it --
füstszínnel ábrázoltam, hogy láthassák --,
04:44
its repulsivevisszataszító gravitysúly
tehát a taszító gravitáció
04:47
would causeok eachminden egyes galaxygalaktika to pushnyom againstellen everyminden other,
a galaxisokat egymás ellenében nyomná,
04:49
drivingvezetés expansionterjeszkedés to speedsebesség up,
ami a tágulás felgyorsulásához vezet,
04:51
not slowlassú down.
nem a lassuláshoz.
04:53
And this explanationmagyarázat
Ez a magyarázat
04:55
representsjelentése great progressHaladás.
hatalmas előrelépést jelent.
04:57
But I promisedmegígérte you a mysteryrejtély
De ígértem Önöknek egy rejtélyt is
04:59
here in partrész one.
még itt az első részben.
05:02
Here it is.
Íme.
05:04
When the astronomerscsillagászok workeddolgozott out
Nézzék, mit találtak a csillagászok,
05:06
how much of this darksötét energyenergia
amikor kiszámították, hogy mennyi
05:08
mustkell be infusinginfusing spacehely
sötét energiát kellene az űrbe tölteni
05:11
to accountszámla for the cosmickozmikus speedsebesség up,
hogy elérjük ezt a
05:13
look at what they foundtalál.
kozmikus felgyorsulást!
05:15
This numberszám is smallkicsi.
Ez a szám kicsi.
05:24
ExpressedKifejezve in the relevantide vonatkozó unitegység,
A megfelelő mértékegységben kifejezve
05:26
it is spectacularlylátványosan smallkicsi.
különösen kicsi.
05:28
And the mysteryrejtély is to explainmegmagyarázni this peculiarsajátos numberszám.
És a rejtély ez: megfejteni ezt a különös számot.
05:30
We want this numberszám
Ezt a számot
05:33
to emergefelbukkan from the lawstörvények of physicsfizika,
a fizika törvényeiből kéne kihozni,
05:35
but so farmessze no one has foundtalál a way to do that.
de egyelőre még senki nem talált módszert erre.
05:37
Now you mightesetleg wondercsoda,
Felmerül a kérdés,
05:40
should you caregondoskodás?
miért is kéne érdekeljen ez minket?
05:43
Maybe explainingmagyarázó this numberszám
Lehet, hogy megmagyarázni ezt a számot
05:45
is just a technicalműszaki issueprobléma,
csupán technikai kérdés,
05:47
a technicalműszaki detailRészlet of interestérdeklődés to expertsszakértők,
amely érdekes ugyan a szakértők számára
05:49
but of no relevancefontosság to anybodybárki elsemás.
de nem releváns másoknak.
05:52
Well it surelybiztosan is a technicalműszaki detailRészlet,
Nos az igaz, hogy ez egy technikai részlet,
05:54
but some detailsrészletek really matterügy.
de vannak részletek, amiken sok múlik.
05:57
Some detailsrészletek providebiztosítani
Némely részlet ablakot nyit
05:59
windowsablakok into unchartedUncharted realmstartományok of realityvalóság,
a valóság felfedezetlen területeire,
06:01
and this peculiarsajátos numberszám maylehet be doing just that,
és ez a különös szám lehet, hogy épp erre szolgál,
06:03
as the only approachmegközelítés that's so farmessze madekészült headwaytérnyerése to explainmegmagyarázni it
s az egyetlen eddig eredménnyel járó megközelítés
06:06
invokeselindítja a the possibilitylehetőség of other universesuniverzumok --
a párhuzamos világegyetemek lehetőségén alapul --
06:09
an ideaötlet that naturallytermészetesen emergeskiemelkedik from stringhúr theoryelmélet,
egy ötlet, amely a húrelméletből adódik,
06:12
whichmelyik takes me to partrész two: stringhúr theoryelmélet.
s ezzel el is érkeztem a második részhez: a húrelmélethez.
06:15
So holdtart the mysteryrejtély of the darksötét energyenergia
Tegyük félre egy kicsit
06:18
in the back of your mindelme
a sötét energia rejtélyét.
06:22
as I now go on to tell you
Most a húrelmélethez kapcsolódó
06:24
threehárom keykulcs things about stringhúr theoryelmélet.
három fontos dologgal szeretném folytatni.
06:26
First off, what is it?
Először is, mi ez?
06:29
Well it's an approachmegközelítés to realizemegvalósítani Einstein'sEinstein dreamálom
Nos ez egy megközelítése az Einstein által
06:31
of a unifiedegységes theoryelmélet of physicsfizika,
megálmodott egységes fizikai elméletnek,
06:34
a singleegyetlen overarchingátfogó frameworkkeretrendszer
egy mindent felölelő keretrendszernek
06:37
that would be ableképes to describeleírni
amely leírna minden
06:39
all the forceserők at work in the universevilágegyetem.
erőhatást a vliágegyetemben.
06:41
And the centralközponti ideaötlet of stringhúr theoryelmélet
A húrelmélet kiindulási alapja
06:43
is quiteegészen straightforwardegyértelmű.
elég egyszerű.
06:45
It saysmondja that if you examinevizsgálata
Azt mondja ki, hogy amint egyre részletesebben
06:47
any piecedarab of matterügy ever more finelyfinoman,
vizsgálunk bármilyen anyagot,
06:49
at first you'llazt is megtudhatod find moleculesmolekulák
először molekulákat találunk,
06:51
and then you'llazt is megtudhatod find atomsatomok and subatomicszubatomi particlesrészecskéket.
aztán atomokat, majd szubatomi részecskéket.
06:53
But the theoryelmélet saysmondja that if you could probeszonda smallerkisebb,
De az elmélet szerint ha kisebb, sokkal kisebb
06:56
much smallerkisebb than we can with existinglétező technologytechnológia,
részecskéket tudnánk vizsgálni, mint amire a jelenlegi technológia
06:58
you'djobb lenne, ha find something elsemás insidebelül these particlesrészecskéket --
lehetőséget ad, találnánk valami mást is ezekben a részecskékben:
07:01
a little tinyapró vibratingrezgő filamentizzólámpa of energyenergia,
apró, pici, vibráló energiarostokat,
07:04
a little tinyapró vibratingrezgő stringhúr.
miniatűr rezgő szálakat.
07:07
And just like the stringshúrok on a violinhegedű,
És a hegedű húrjaihoz hasonlóan
07:10
they can vibraterezeg in differentkülönböző patternsminták
ezek is különböző frekvencián rezegnek,
07:12
producingtermelő differentkülönböző musicalzenei notesjegyzetek.
és különböző zenei hangokat adnak ki.
07:14
These little fundamentalalapvető stringshúrok,
Ezek az apró húr alapelemek,
07:16
when they vibraterezeg in differentkülönböző patternsminták,
ahogyan különböző mintára mozognak,
07:18
they producegyárt differentkülönböző kindsféle of particlesrészecskéket --
különböző részecskéket állítanak elő.
07:20
so electronselektronok, quarkskvark, neutrinosneutrínók, photonsfotonok,
Így az elektronok, kvarkok, neutrinók, fotonok,
07:22
all other particlesrészecskéket
és minden más részecske
07:24
would be unitedegyesült into a singleegyetlen frameworkkeretrendszer,
egy közös keretbe illeszthető,
07:26
as they would all arisefelmerülhet from vibratingrezgő stringshúrok.
mert mind rezgő szálacskákból épül fel.
07:28
It's a compellingkényszerítő picturekép,
Ez egy lenyűgőző kép,
07:31
a kindkedves of cosmickozmikus symphonyszimfónia,
egyfajta kozmikus szimfónia,
07:34
where all the richnessgazdagság
melyben a minket körülvevő
07:36
that we see in the worldvilág around us
mindenség gazdagsága
07:38
emergeskiemelkedik from the musiczene
ezen apró, pici húrok
07:40
that these little, tinyapró stringshúrok can playjáték.
muzsikájából áll össze.
07:42
But there's a costköltség
Ám ennek az elegáns
07:45
to this elegantelegáns unificationegyesítése,
egységesítésnek ára van:
07:47
because yearsévek of researchkutatás
évekig tartó kutatások kimutatták,
07:49
have shownLátható that the mathmatematikai of stringhúr theoryelmélet doesn't quiteegészen work.
hogy a húrelmélet mögötti matematika nem igazán működik.
07:51
It has internalbelső inconsistenciesellentmondások,
Belső ellentmondásokkal van tele,
07:54
unlesshacsak we allowlehetővé teszi
hacsak nem számolunk
07:56
for something whollyteljes egészében unfamiliarismeretlen --
valami teljesen ismeretlen dologgal:
07:58
extrakülön- dimensionsméretek of spacehely.
további térdimenziókkal.
08:01
That is, we all know about the usualszokásos threehárom dimensionsméretek of spacehely.
Mindannyian ismerjük ugyebár a szokásos
08:04
And you can think about those
három dimenziót. Magasságként, szélességként,
08:07
as heightmagasság, widthszélesség and depthmélység.
és mélységként szoktuk definiálni.
08:09
But stringhúr theoryelmélet saysmondja that, on fantasticallyfantasztikusan smallkicsi scalesMérleg,
De a húrelmélet szerint fantasztikusan kicsi méreteknél
08:12
there are additionalTovábbi dimensionsméretek
további dimenziók vannak,
08:15
crumpledgyűrött to a tinyapró sizeméret so smallkicsi
olyan kicsire összegyűrve,
08:17
that we have not detectedészlelt them.
hogy nem is tudjuk érzékelni őket.
08:19
But even thoughbár the dimensionsméretek are hiddenrejtett,
S bár ezek rejtett dimenziók, mégis
08:21
they would have an impacthatás on things that we can observemegfigyelése
hatással lennének a látható dolgokra,
08:23
because the shapealak of the extrakülön- dimensionsméretek
mert az új dimenziók alakja
08:26
constrainskorlátozza how the stringshúrok can vibraterezeg.
meghatározza, hogyan rezeghetnek a szálak.
08:29
And in stringhúr theoryelmélet,
A húrelméletben
08:32
vibrationrezgés determinesmeghatározza everything.
a rezgés határoz meg mindent.
08:34
So particlerészecske massestömegek, the strengthserősségei of forceserők,
Részecskék tömege, erők intenzitása,
08:37
and mosta legtöbb importantlyfontosabb, the amountösszeg of darksötét energyenergia
és ami a legfontosabb, a sötét energia mennyisége
08:39
would be determinedeltökélt
is azon múlna, hogy milyen alakúak
08:42
by the shapealak of the extrakülön- dimensionsméretek.
a plusz dimenziók.
08:44
So if we knewtudta the shapealak of the extrakülön- dimensionsméretek,
Tehát ha ismernénk az új dimenziók alakját,
08:46
we should be ableképes to calculatekiszámítja these featuresjellemzők,
ki tudnánk számolni ezeket a jellemzőket,
08:49
calculatekiszámítja the amountösszeg of darksötét energyenergia.
ki tudnánk számolni a sötét energia mennyiségét.
08:52
The challengekihívás
A buktató az,
08:55
is we don't know
hogy nem tudjuk,
08:57
the shapealak of the extrakülön- dimensionsméretek.
milyen alakúak ezek a dimenziók.
08:59
All we have
Mindössze egy listánk van
09:02
is a listlista of candidatejelölt shapesalakzatok
a matematika által megengedett
09:04
allowedengedélyezett by the mathmatematikai.
lehetséges alakzatokról.
09:06
Now when these ideasötletek were first developedfejlett,
Amikor ez az elképzelés először felmerült,
09:09
there were only about fiveöt differentkülönböző candidatejelölt shapesalakzatok,
mindössze nagyjából öt olyan alakzat volt, amely
09:11
so you can imagineKépzeld el
szóba jöhetett, így járható útnak tűnt az,
09:13
analyzingelemzése them one-by-oneegy-egy
hogy egyenként elemezzük mindet,
09:15
to determinemeghatározására if any yieldhozam
és megvizsgáljuk, hogy rendelkezik-e bármelyik is
09:17
the physicalfizikai featuresjellemzők we observemegfigyelése.
a várt fizikai jellemzőkkel.
09:19
But over time the listlista grewnőtt
De idővel a lista bővült,
09:21
as researcherskutatók foundtalál other candidatejelölt shapesalakzatok.
és a kutatók további alakzatjelölteket találtak.
09:23
From fiveöt, the numberszám grewnőtt into the hundredsszáz and then the thousandsTöbb ezer --
A szám ötről több százra, több ezerre növekedett:
09:25
A largenagy, but still manageablekezelhető, collectionGyűjtemény to analyzeelemez,
igen nagy, de még mindig kezelhető,
09:28
sincemivel after all,
elemezhető állomány, végtére is
09:31
graduateérettségizni studentsdiákok need something to do.
a végzősőknek is kell valamivel foglalkozniuk.
09:33
But then the listlista continuedfolyamatos to grow
De máig a lista még tovább gyarapodott,
09:36
into the millionsTöbb millió and the billionsmilliárdokat, untilamíg todayMa.
millió, billió elemre.
09:38
The listlista of candidatejelölt shapesalakzatok
Az esélyes alakzatok száma
09:41
has soaredmagasba to about 10 to the 500.
10 az 500-ik hatványon méretűre robbant.
09:43
So, what to do?
Mit tegyünk hát?
09:48
Well some researcherskutatók lostelveszett heartszív,
Voltak, akik feladták, mondván, hogy
09:51
concludingbefejező that was so manysok candidatejelölt shapesalakzatok for the extrakülön- dimensionsméretek,
a további dimenziók túl sokféle alakzatot vehetnek fel,
09:54
eachminden egyes givingígy riseemelkedik to differentkülönböző physicalfizikai featuresjellemzők,
mindegyik alakból más fizikai jellemzők adódnának,
09:57
stringhúr theoryelmélet would never make
s így a húrelmélet sosem adna
10:00
definitivevégleges, testabletesztelhető predictionselőrejelzések.
kézzelfogható, tesztelhető eredményeket.
10:02
But othersmások turnedfordult this issueprobléma on its headfej,
Mások azonban a multiverzum lehetőségének felvetésével
10:04
takingbevétel us to the possibilitylehetőség of a multiversemultiverzum.
feje tetejére állították az egész problémakört.
10:08
Here'sItt van the ideaötlet.
Erről van szó: lehet, hogy ezek
10:10
Maybe eachminden egyes of these shapesalakzatok is on an equalegyenlő footingalapra with everyminden other.
az alazatok egymással teljesen egyenértékűek.
10:12
EachMinden is as realigazi as everyminden other,
Mindegyik pont olyan valós,
10:15
in the senseérzék
mint a másik,
10:17
that there are manysok universesuniverzumok,
s a különböző univerzumokban
10:19
eachminden egyes with a differentkülönböző shapealak, for the extrakülön- dimensionsméretek.
a további dimenzióknak más-más alakja van.
10:21
And this radicalradikális proposaljavaslat
Ez a radikális elképzelés
10:24
has a profoundmély impacthatás on this mysteryrejtély:
alapvető hatással van a rejtélyünkre:
10:26
the amountösszeg of darksötét energyenergia revealedkiderült by the NobelNobel Prize-winning-Díjas resultstalálatok.
a Nobel-díjat érdemelt eredmények által felfedett sötét energia mennyiségre.
10:29
Because you see,
Értik, ha
10:32
if there are other universesuniverzumok,
más univerzumok is vannak
10:34
and if those universesuniverzumok
és mindegyikben más
10:37
eachminden egyes have, say, a differentkülönböző shapealak for the extrakülön- dimensionsméretek,
a további dimenzió alakja,
10:39
then the physicalfizikai featuresjellemzők of eachminden egyes universevilágegyetem will be differentkülönböző,
akkor az univerzum fizikai tulajdonságai is mások lesznek,
10:43
and in particularkülönös,
s különösen a sötét energia
10:45
the amountösszeg of darksötét energyenergia in eachminden egyes universevilágegyetem
mennyisége lesz
10:47
will be differentkülönböző.
mindegyik univerzumban más és más.
10:49
WhichAmely meanseszközök that the mysteryrejtély
Ami annyi jelent, hogy az itt megmért
10:51
of explainingmagyarázó the amountösszeg of darksötét energyenergia we'vevoltunk now measuredmért
sötét energiamennyiség kérdése
10:53
would take on a whollyteljes egészében differentkülönböző characterkarakter.
teljesen más problémává alakulna át.
10:55
In this contextkontextus,
Ebben az értelmezésben a fizika törvényei alapján
10:58
the lawstörvények of physicsfizika can't explainmegmagyarázni one numberszám for the darksötét energyenergia
nem lehet egy számot hozzárendelni a sötét energiához,
11:00
because there isn't just one numberszám,
mert nemcsak egyetlenegy szám van,
11:03
there are manysok numbersszám.
hanem rengeteg.
11:06
WhichAmely meanseszközök
Ez azt jelenti,
11:08
we have been askingkérve the wrongrossz questionkérdés.
hogy rossz kérdést tettünk fel.
11:10
It's that the right questionkérdés to askkérdez is,
Inkább arra a kérdésre kellene keresni a választ,
11:13
why do we humansemberek find ourselvesminket in a universevilágegyetem
hogy mi, emberek, miért pont egy olyan világegyetemben vagyunk,
11:15
with a particularkülönös amountösszeg of darksötét energyenergia we'vevoltunk measuredmért
amelyben épp annyi a sötét energia, amennyi,
11:18
insteadhelyette of any of the other possibilitieslehetőségek
és nem bármelyik másikban
11:21
that are out there?
a további számtalan lehetőség közül?
11:24
And that's a questionkérdés on whichmelyik we can make headwaytérnyerése.
És ezzel a kérdéssel már tudunk előrelépni.
11:26
Because those universesuniverzumok
Mert azokban az univerzumokban,
11:29
that have much more darksötét energyenergia than oursa miénk,
melyekben sokkal több a sötét energia, mint a mienkben,
11:31
wheneverbármikor matterügy triespróbálkozás to clumprakás into galaxiesgalaxisok,
az anyag nem tud galaxisokká formálódni,
11:33
the repulsivevisszataszító pushnyom of the darksötét energyenergia is so strongerős
mert a sötét energiából adódó taszítás olyan erős,
11:36
that it blowsfúj the clumprakás aparteltekintve
hogy szétnyomja az anyagcsoportosulásokat,
11:39
and galaxiesgalaxisok don't formforma.
és így nem alakulnak ki galaxisok.
11:41
And in those universesuniverzumok that have much lessKevésbé darksötét energyenergia,
Illetve azok az univerzumok, ahol sokkal kevesebb a sötét energia,
11:43
well they collapseösszeomlás back on themselvesmaguk so quicklygyorsan
olyan gyorsan omlanak össze,
11:46
that, again, galaxiesgalaxisok don't formforma.
hogy ott szintén nem keletkeznek galaxisok.
11:48
And withoutnélkül galaxiesgalaxisok, there are no starscsillagok, no planetsbolygók
Galaxis nélkül pedig nincsenek csillagok,
11:51
and no chancevéletlen
nincsenek bolygók, és nincs esély
11:54
for our formforma of life
az általunk ismert élet
11:56
to existlétezik in those other universesuniverzumok.
kialakulására ezekben a világegyetemekben.
11:58
So we find ourselvesminket in a universevilágegyetem
Tehát itt vagyunk ebben az univerzumban,
12:00
with the particularkülönös amountösszeg of darksötét energyenergia we'vevoltunk measuredmért
adott mennyiségű sötét energiával,
12:02
simplyegyszerűen because our universevilágegyetem has conditionskörülmények
egyszerűen azért, mert a mi világegyetemünk
12:05
hospitablevendégszerető to our formforma of life.
alkalmas környezet az általunk ismert élet számára.
12:08
And that would be that.
És ennyi.
12:12
MysteryRejtély solvedmegoldott,
Rejtély megoldva,
12:14
multiversemultiverzum foundtalál.
rábukkantunk a multiverzumra.
12:16
Now some find this explanationmagyarázat unsatisfyingnem kielégítő.
Vannak, akik nem találják kielégítőnek ezt a magyarázatot.
12:18
We're used to physicsfizika
Megszoktuk, hogy a fizika konkrét válaszokat ad
12:23
givingígy us definitivevégleges explanationsmagyarázatok for the featuresjellemzők we observemegfigyelése.
a megfigyelt jelenségekre.
12:25
But the pointpont is,
De pont ez a lényeg,
12:28
if the featurefunkció you're observingmegfigyelése
hogy ha a vizsgált jelenség
12:30
can and does take on
széles skálán és a változatosabb valóságokban
12:33
a wideszéles varietyfajta of differentkülönböző valuesértékeket
vehet és vesz fel
12:35
acrossát the widerszélesebb landscapetájkép of realityvalóság,
különböző értékeket,
12:37
then thinkinggondolkodás one explanationmagyarázat
akkor egyetlen magyarázatot keresni
12:40
for a particularkülönös valueérték
egyetlen konkrét értékre
12:42
is simplyegyszerűen misguidedtéves.
helytelen megközelítés.
12:44
An earlykorai examplepélda
Egy korai példa erre
12:47
comesjön from the great astronomercsillagász JohannesJohannes KeplerKepler
a nagy csillagász, Johannes Kepler,
12:49
who was obsessedmegszállott with understandingmegértés
aki megszállottan próbált megfejteni
12:52
a differentkülönböző numberszám --
egy másik számot: azt, hogy a Nap
12:54
why the SunNap is 93 millionmillió milesmérföld away from the EarthFöld.
miért pont 150 millió km-re van a Földtől.
12:56
And he workeddolgozott for decadesévtizedekben tryingmegpróbálja to explainmegmagyarázni this numberszám,
Évtizedekig próbálta igazolni ezt a számot,
13:00
but he never succeededsikerült, and we know why.
de sosem sikerült neki, mostmár tudjuk miért.
13:03
KeplerKepler was askingkérve
Kepler a rossz kérdést
13:06
the wrongrossz questionkérdés.
tette fel.
13:08
We now know that there are manysok planetsbolygók
Ma már tudjuk, hogy rengeteg bolygó létezik
13:10
at a wideszéles varietyfajta of differentkülönböző distancestávolságok from theirazok hostházigazda starscsillagok.
különböző távolságra a napjaik körül.
13:13
So hopingremélve that the lawstörvények of physicsfizika
Azt remélni, hogy a fizika törvényei
13:16
will explainmegmagyarázni one particularkülönös numberszám, 93 millionmillió milesmérföld,
egy konkrét számot, 150 millió km-t megmagyaráznak,
13:19
well that is simplyegyszerűen wrongheadedwrongheaded.
nos, ez tévedés.
13:22
InsteadEhelyett the right questionkérdés to askkérdez is,
Inkább tegyük fel azt a kérdést,
13:25
why do we humansemberek find ourselvesminket on a planetbolygó
hogy mi, emberek, miért egy olyan bolygón élünk,
13:27
at this particularkülönös distancetávolság,
amely épp ilyen távolságra van a napjától,
13:30
insteadhelyette of any of the other possibilitieslehetőségek?
és nem egy lehetséges másikon?
13:32
And again, that's a questionkérdés we can answerválasz.
És ez ismét egy olyan kérdés, amelyet meg tudunk válaszolni.
13:35
Those planetsbolygók whichmelyik are much closerközelebb to a starcsillag like the SunNap
Azok a bolygók, amelyek sokkal közelebb vannak
13:38
would be so hotforró
a napjukhoz, olyan melegek,
13:41
that our formforma of life wouldn'tnem existlétezik.
hogy az általunk ismert élet nem alakulhat ki rajtuk.
13:43
And those planetsbolygók that are much farthertávolabb away from the starcsillag,
És amelyek sokkal messzebb vannak,
13:45
well they're so coldhideg
azok annyira hidegek, hogy ismét csak
13:48
that, again, our formforma of life would not take holdtart.
nem alkalmasak az életre.
13:50
So we find ourselvesminket
Egész egyszerűen azért vagyunk
13:52
on a planetbolygó at this particularkülönös distancetávolság
egy épp a napjától ilyen távolságban levő bolygón,
13:54
simplyegyszerűen because it yieldshozamok conditionskörülmények
mert itt biztosítottak
13:56
vitallétfontosságú to our formforma of life.
az élet alapvető feltételei.
13:58
And when it comesjön to planetsbolygók and theirazok distancestávolságok,
Ha bolygókról és az elhelyezkedésükről van szó,
14:01
this clearlytisztán is the right kindkedves of reasoningérvelés.
akkor nyilvánvalóen ez a helyes gondolatmenet.
14:04
The pointpont is,
Hasonlóképpen, ha univerzumokról
14:08
when it comesjön to universesuniverzumok and the darksötét energyenergia that they containtartalmaz,
és sötét energiáról beszélünk,
14:10
it maylehet alsois be the right kindkedves of reasoningérvelés.
akkor is ez lehet a helyes gondolkodás.
14:13
One keykulcs differencekülönbség, of coursetanfolyam,
Egy fontos különbséggel, természetesen,
14:17
is we know that there are other planetsbolygók out there,
mégpedig azzal, hogy tudunk más bolygók létezéséről,
14:20
but so farmessze I've only speculatedgondolták on the possibilitylehetőség
de más világegyetemek létezése
14:22
that there mightesetleg be other universesuniverzumok.
egyelőre csak spekuláció.
14:25
So to pullHúzni it all togetheregyütt,
Tehát összefoglalva,
14:27
we need a mechanismmechanizmus
keresünk egy mechanizmust,
14:29
that can actuallytulajdonképpen generategenerál other universesuniverzumok.
ami más univerzumokat hozhat létre.
14:31
And that takes me to my finalvégső partrész, partrész threehárom.
És ezzel el is jutottunk a harmadik részhez.
14:34
Because suchilyen a mechanismmechanizmus has been foundtalál
Mert az ősrobbanást kutató kozmológusok
14:37
by cosmologistskozmológia tryingmegpróbálja to understandmegért the BigNagy BangBang.
találtak ilyen mechanizmust.
14:40
You see, when we speakbeszél of the BigNagy BangBang,
Ha az ősrobbanásra gondolunk,
14:43
we oftengyakran have an imagekép
gyakran egy kozmikus detonáció
14:45
of a kindkedves of cosmickozmikus explosionrobbanás
képe lebeg a szemünk előtt,
14:47
that createdkészítette our universevilágegyetem
amely létrehozta a világegyetemet
14:49
and setkészlet spacehely rushingrohanó outwardpasszív.
és elindította az űr tágulását.
14:51
But there's a little secrettitok.
De van itt egy kis talány.
14:54
The BigNagy BangBang leaveslevelek out something prettyszép importantfontos,
Az ősrobbanás elméletből hiányzik egy kulcsfontosságú elem:
14:56
the BangBang.
maga a robbanás.
14:59
It tellsmegmondja us how the universevilágegyetem evolvedfejlődött after the BangBang,
Leírja ugyan, hogy hogyan fejlődött az univerzum az ősrobbanás után,
15:01
but givesad us no insightbepillantás
de nem nyújt betekintést abba,
15:04
into what would have poweredhajtású the BangBang itselfmaga.
hogy mitől is alakult ki maga a robbanás.
15:06
And this gaprés was finallyvégül filledmegtöltött
Ezt a hiányt végül pótolta
15:10
by an enhancedfokozott versionváltozat of the BigNagy BangBang theoryelmélet.
az ősrobbanás elmélet továbbfejlesztett változata.
15:12
It's calledhívott inflationaryinflációs cosmologykozmológia,
Az inflációs kozmológia
15:14
whichmelyik identifiedazonosított a particularkülönös kindkedves of fuelüzemanyag
beazonosít egy üzemanyagot,
15:17
that would naturallytermészetesen generategenerál
mely természetes módon generálná
15:21
an outwardpasszív rushrohanás of spacehely.
az űr kifelé tágulását.
15:23
The fuelüzemanyag is basedszékhelyű on something calledhívott a quantumkvantum fieldmező,
Az üzemanyag a kvantummezőre alapul,
15:25
but the only detailRészlet that mattersügyek for us
de számunkra az a részlet a legfontosabb,
15:28
is that this fuelüzemanyag provesazt bizonyítja to be so efficienthatékony
hogy ez az anyag annyira hatékony,
15:31
that it's virtuallygyakorlatilag impossiblelehetetlen
hogy gyakorlatilag lehetetlen
15:34
to use it all up,
mindet elhasználni,
15:36
whichmelyik meanseszközök in the inflationaryinflációs theoryelmélet,
ami annyit jelent, hogy az inflációs elmélet szerint
15:38
the BigNagy BangBang givingígy riseemelkedik to our universevilágegyetem
az univerzumunkat kialakító ősrobbanás
15:40
is likelyvalószínűleg not a one-timeegyszeri eventesemény.
valószínűleg nem egy egyszeri esemény.
15:43
InsteadEhelyett the fuelüzemanyag not only generatedgenerált our BigNagy BangBang,
Ez a hajtóanyag nemcsak a mi ősrobbanásunkat hozta létre,
15:46
but it would alsois generategenerál countlessszámtalan other BigNagy BangsFrufru,
hanem számtalan másik ősrobbanást is,
15:49
eachminden egyes givingígy riseemelkedik to its ownsaját separatekülönálló universevilágegyetem
mindegyikkel új, külön univerzumot létrehozva,
15:55
with our universevilágegyetem becomingegyre but one bubblebuborék
s így a mi világegyetemünk csupán egyetlen buborék
15:58
in a grandnagy cosmickozmikus bubblebuborék bathfürdő of universesuniverzumok.
egy hatalmas kozmikus habfürdőben.
16:00
And now, when we meldbemond this with stringhúr theoryelmélet,
És ha mindezt összeolvasztjuk a húrelmélettel,
16:03
here'sitt the picturekép we're led to.
a következő képet kapjuk.
16:05
EachMinden of these universesuniverzumok has extrakülön- dimensionsméretek.
Mindegyik univerzumnak további dimenziói vannak,
16:07
The extrakülön- dimensionsméretek take on a wideszéles varietyfajta of differentkülönböző shapesalakzatok.
ezek az új dimenziók változatos alakzatban fordulnak elő,
16:09
The differentkülönböző shapesalakzatok yieldhozam differentkülönböző physicalfizikai featuresjellemzők.
és a különböző alakzatok más-más fizikai jellemzőket eredményeznek.
16:12
And we find ourselvesminket in one universevilágegyetem insteadhelyette of anotheregy másik
Egész egyszerűen azért találjuk magunkat pont ebben az univerzumban,
16:15
simplyegyszerűen because it's only in our universevilágegyetem
mert ez az egyetlen olyan világegyetem, ahol
16:18
that the physicalfizikai featuresjellemzők, like the amountösszeg of darksötét energyenergia,
a fizikai tulajdonságok, mint pl. a sötét energia mennyisége,
16:21
are right for our formforma of life to take holdtart.
megfelelnek az általunk ismert élet számára.
16:24
And this is the compellingkényszerítő but highlymagasan controversialvitatott picturekép
A legújabb megfigyelések és teóriák
16:28
of the widerszélesebb cosmosvilágegyetem
alapján ennek a lenyűgöző,
16:31
that cutting-edgeélvonalbeli observationmegfigyelés and theoryelmélet
de sok port felkavaró elméletnek
16:33
have now led us to seriouslyKomolyan considerfontolgat.
alapos figyelmet kell szentelni.
16:35
One bignagy remainingtöbbi questionkérdés, of coursetanfolyam, is,
Egy alapvető kérdés marad hátra, természetesen,
16:39
could we ever confirmmegerősít
mégpedig az, hogy be tudjuk-e bizonyítani valaha,
16:43
the existencelétezés of other universesuniverzumok?
hogy léteznek más univerzumok?
16:46
Well let me describeleírni
Had mutassak be egy lehetséges verziót,
16:49
one way that mightesetleg one day happentörténik.
ahogyan ez egy nap megtörténhet!
16:51
The inflationaryinflációs theoryelmélet
Az inflációs elméletet
16:54
alreadymár has strongerős observationalmegfigyelésen alapuló supporttámogatás.
már most sok megfigyelés támasztja alá.
16:56
Because the theoryelmélet predictsazt jósolja
Ezen teória szerint az ősrobbanás
16:58
that the BigNagy BangBang would have been so intenseerős
olyan intenzív volt,
17:00
that as spacehely rapidlygyorsan expandedkiterjesztett,
hogy amint az űr rohamos sebességgel tágult,
17:02
tinyapró quantumkvantum jittersidegesség from the micromicro worldvilág
apró kvantumrezgések a mikrovilágból
17:05
would have been stretchedkifeszített out to the macromakró worldvilág,
a makrovilágba emelkedtek át,
17:07
yieldingkészítésére a distinctivemegkülönböztető fingerprintujjlenyomat,
hol melegebb, hol hidegebb mintázatú
17:10
a patternminta of slightlynémileg hottermelegebb spotshelyek and slightlynémileg colderhidegebb spotshelyek,
sajátos ujjlenyomatot hagyva
17:13
acrossát spacehely,
a térben,
17:15
whichmelyik powerfulerős telescopestávcsövek have now observedmegfigyelt.
amelyet a legfejlettebb teleszkópok már megfigyeltek.
17:17
Going furthertovábbi, if there are other universesuniverzumok,
Továbbá, ha vannak más világegyetemek,
17:20
the theoryelmélet predictsazt jósolja that everyminden so oftengyakran
az elmélet szerint ezek időről időre
17:23
those universesuniverzumok can collideösszeütközik.
összeütköznek egymással.
17:25
And if our universevilágegyetem got hittalálat by anotheregy másik,
Ha a mi univerzumunk egy másikkal
17:27
that collisionütközés
karambolozna, az ütközés
17:29
would generategenerál an additionalTovábbi subtleapró patternminta
további, finom hőmérséklet-változásokat
17:31
of temperaturehőmérséklet variationsvariációk acrossát spacehely
eredményezne az űrben,
17:33
that we mightesetleg one day
melyet egy nap
17:35
be ableképes to detectfelismerni.
képesek volnánk érzékelni.
17:37
And so exoticegzotikus as this picturekép is,
Bármennyire távolinak tűnhet ez a kép,
17:39
it maylehet one day be groundedföldelt
egyszer majd megifgyelések
17:42
in observationsmegfigyelések,
támaszthatják alá,
17:44
establishinglétrehozásáról the existencelétezés of other universesuniverzumok.
bebizonyítva ezzel más univerzumok létezését.
17:46
I'll concludekövetkeztetést levonni
Hadd zárjam azzal, hogy
17:49
with a strikingmeglepő implicationVONZAT
mindezek az elképzelések
17:51
of all these ideasötletek
hatalmas horderejűek
17:54
for the very farmessze futurejövő.
a távoli jövőre nézve!
17:56
You see, we learnedtanult
Távoli galaxisokból
17:58
that our universevilágegyetem is not staticstatikus,
hozzánk eljutó csillagfények
18:00
that spacehely is expandingbővülő,
alapos tanulmányozásával
18:02
that that expansionterjeszkedés is speedinggyorshajtás up
rájöttünk arra, hogy a világegyetem nem statikus,
18:04
and that there mightesetleg be other universesuniverzumok
az űr tágul,
18:06
all by carefullygondosan examiningvizsgálata
ez a tágulás folyamatosan gyorsul,
18:08
faintelájul pinpointsPinPoints of starlightStarlight
és hogy létezhetnek a mienken kívül
18:10
comingeljövetel to us from distanttávoli galaxiesgalaxisok.
más univerzumok is.
18:12
But because the expansionterjeszkedés is speedinggyorshajtás up,
S mivel a tágulás gyorsul,
18:15
in the very farmessze futurejövő,
a nagyon távoli jövőben
18:18
those galaxiesgalaxisok will rushrohanás away so farmessze and so fastgyors
ezek a galaxisok annyira gyorsan és annyira messze
18:20
that we won'tszokás be ableképes to see them --
fognak kerülni tűlünk, hogy nem fogjuk látni őket,
18:23
not because of technologicaltechnikai limitationskorlátozások,
mégpedig nem technológiai korlátok,
18:26
but because of the lawstörvények of physicsfizika.
hanem a fizika törvényei miatt.
18:28
The lightfény those galaxiesgalaxisok emitbocsátanak ki,
Az általuk kibocsátott fény még a leggyorsabb sebesség,
18:30
even travelingutazó at the fastestleggyorsabb speedsebesség, the speedsebesség of lightfény,
a fénysebesség mellett sem
18:32
will not be ableképes to overcomeleküzdése
lesz képes áthidalni
18:35
the ever-wideningegyre szélesedő gulföböl betweenközött us.
az egyre jobban tátongó szakadékot közöttünk.
18:37
So astronomerscsillagászok in the farmessze futurejövő
A távoli jövő csillagászai
18:40
looking out into deepmély spacehely
semmit nem fognak látni, ha az űrbe tekintenek,
18:42
will see nothing but an endlessvégtelen stretchkitágít
csupán egy végtelen, statikus,
18:44
of staticstatikus, inkykoromsötét, blackfekete stillnesscsend.
tintafekete állóképet.
18:47
And they will concludekövetkeztetést levonni
Arra a következtetésre fognak jutni,
18:51
that the universevilágegyetem is staticstatikus and unchangingváltozatlan
hogy az univerzum statikus és változatlan,
18:53
and populatedbenépesített by a singleegyetlen centralközponti oasisoázis of matterügy
mindössze egyetlen központi oázissal
18:55
that they inhabitélnek --
amelyen ők élnek:
18:58
a picturekép of the cosmosvilágegyetem
s ez egy olyan kép a kozmoszról,
19:00
that we definitivelyvéglegesen know to be wrongrossz.
melyről mi már biztosan tudjuk, hogy téves.
19:02
Now maybe those futurejövő astronomerscsillagászok will have recordsfeljegyzések
Az is lehet, hogy a jövő csillagászai előtt
19:05
handedkezes down from an earlierkorábban erakorszak,
ott lesznek letűnt idők dokumentumai,
19:08
like oursa miénk,
mondjuk a mieink,
19:10
attestingigazoló to an expandingbővülő cosmosvilágegyetem
melyek bizonyítékkal szolgálnak egy galaxisokkal teli
19:12
teeminghemzsegnek with galaxiesgalaxisok.
táguló kozmoszra.
19:14
But would those futurejövő astronomerscsillagászok
De vajon távoli utódaink hinnének-e
19:16
believe suchilyen ancientősi knowledgetudás?
a számukra ókorinak tűnő tudásnak?
19:18
Or would they believe
Vagy jobban hinnének
19:21
in the blackfekete, staticstatikus emptyüres universevilágegyetem
a fekete, statikus univerzumban
19:23
that theirazok ownsaját state-of-the-arta legkorszerűbb observationsmegfigyelések revealfelfed?
melyet a saját, legmodernebb megfigyeléseikkel tudnak igazolni?
19:26
I suspectgyanúsított the latterEz utóbbi.
Gyanítom, hogy az utóbbi.
19:30
WhichAmely meanseszközök that we are livingélő
Ez azt jelenti, hogy egy
19:32
throughkeresztül a remarkablyfeltűnően privilegedkiváltságos erakorszak
különösen kiváltságos korban élünk,
19:34
when certainbizonyos deepmély truthsigazságok about the cosmosvilágegyetem
amikor még a kozmosz legmélyebb igazságai
19:37
are still withinbelül reachelér
még elérhetők
19:39
of the humanemberi spiritszellem of explorationfelfedezés.
a kutató emberi szellem számára.
19:41
It appearsMegjelenik that it maylehet not always be that way.
Úgy néz ki, hogy nem lesz ez mindig így.
19:43
Because today'sa mai astronomerscsillagászok,
Korunk csillagászai
19:48
by turningfordítás powerfulerős telescopestávcsövek to the skyég,
hatalmas teleszkópjaikat az égre fordították,
19:50
have capturedelfogott a handfulmaroknyi of starklyáremelkedés informativetájékoztató photonsfotonok --
és megörökítettek egy maroknyi, igencsak informatív fotont:
19:53
a kindkedves of cosmickozmikus telegramtávirat
egy évmilliárdok óta közvetített
19:56
billionsmilliárdokat of yearsévek in transittranzit.
kozmikus telegramot,
19:59
and the messageüzenet echoingvisszhangzó acrossát the ageskorosztály is clearegyértelmű.
és a korokon át visszhangzó üzenet kristálytiszta.
20:01
SometimesNéha naturetermészet guardsőrök her secretstitkok
A természet néha
20:05
with the unbreakabletörhetetlen gripmarkolat
a fizikai törvények vasmarkával
20:08
of physicalfizikai lawtörvény.
őrizi titkait.
20:10
SometimesNéha the trueigaz naturetermészet of realityvalóság beckonsint
Máskor a valóság igazi mivolta
20:12
from just beyondtúl the horizonhorizont.
itt van egy karnyújtásnyira.
20:16
Thank you very much.
Köszönöm szépen.
20:19
(ApplauseTaps)
(Taps)
20:21
ChrisChris AndersonAnderson: BrianBrian, thank you.
Chris Anderson: Brian, köszönjük.
20:25
The rangehatótávolság of ideasötletek you've just spokenbeszélt about
Hihetetlen, szédítően izgalmas
20:27
are dizzyingszédítő, exhilaratingüdítő, incrediblehihetetlen.
elméletekről esett szó.
20:29
How do you think
Mi a véleményed arról,
20:32
of where cosmologykozmológia is now,
kicsit talán történelmi szempontból,
20:34
in a sortfajta of historicaltörténelmi sideoldal?
ahol most a kozmológia tart?
20:36
Are we in the middleközépső of something unusualszokatlan historicallytörténelmileg in your opinionvélemény?
Vajon valami történelmileg igen jelentős kor közepén állunk?
20:38
BGBG: Well it's hardkemény to say.
BG: Ezt nehéz megmondani.
20:41
When we learntanul that astronomerscsillagászok of the farmessze futurejövő
Amikor belegondolunk, hogy a távoli jövő csillagászainak
20:43
maylehet not have enoughelég informationinformáció to figureábra things out,
esetleg nem fog a rendelkezésére állni elegendő információ,
20:46
the naturaltermészetes questionkérdés is, maybe we're alreadymár in that positionpozíció
természetesen felmerül a kérdés, hogy nem vagyunk-e mi is már ebben a helyzetben,
20:49
and certainbizonyos deepmély, criticalkritikai featuresjellemzők of the universevilágegyetem
s az univerzum bizonyos mély, kritikus jellemzői
20:52
alreadymár have escapedmegszökött our abilityképesség to understandmegért
nem változtak-e meg annyira a kozmológia fejlődése során,
20:55
because of how cosmologykozmológia evolvesfejlődik.
hogy ne tudjuk őket megérteni.
20:58
So from that perspectivetávlati,
Ebből a szemszögből nézve
21:00
maybe we will always be askingkérve questionskérdések
lehet, hogy mindig lesznek kérdéseink,
21:02
and never be ableképes to fullyteljesen answerválasz them.
és sosem fogjuk tudni kimerítően megválaszolni őket.
21:04
On the other handkéz, we now can understandmegért
Viszont most már tudjuk,
21:06
how oldrégi the universevilágegyetem is.
milyen idős a világegyetem.
21:08
We can understandmegért
Már tudjuk, hogyan kell értelmezni
21:10
how to understandmegért the dataadat from the microwavemikrohullámú sütő backgroundháttér radiationsugárzás
a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás által
21:12
that was setkészlet down 13.72 billionmilliárd, ezermillió yearsévek agoezelőtt --
13,72 milliárd éve leírt adatokat,
21:15
and yetmég, we can do calculationsszámítások todayMa to predictmegjósolni how it will look
és ki tudjuk számítani, meg tudjuk jósolni, hogyan fog kinézni --
21:18
and it matchesmérkőzések.
és stimmel!
21:20
HolySzent cowtehén! That's just amazingelképesztő.
Agyam eldobom, ez egyszerűen fantasztikus!
21:22
So on the one handkéz, it's just incrediblehihetetlen where we'vevoltunk gottenütött,
Egyrészt hihetetlen, hogy hova eljutottunk,
21:24
but who knowstudja what sortfajta of blocksblokkok we maylehet find in the futurejövő.
másrészt ki tudja, milyen akadályokba fogunk még ütközni a jövőben.
21:27
CACA: You're going to be around for the nextkövetkező fewkevés daysnapok.
CA: Még pár napig itt leszel.
21:31
Maybe some of these conversationsbeszélgetések can continueFolytatni.
Esetleg folytatódhatnak ezek az eszmecserék.
21:34
Thank you. Thank you, BrianBrian. (BGBG: My pleasureöröm.)
Köszönjük. Köszönöm, Brian. (BG: Én köszönöm.)
21:36
(ApplauseTaps)
(Taps)
21:38
Translated by Judit Szabo
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com