English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2012

Brian Greene: Is our universe the only universe?

Браян Ґрін: Чи наш всесвіт єдиний?

Filmed:
4,293,032 views

У самому серці сучасної космології знаходиться таємниця: чому наш всесвіт так чудово налагоджений, щоб створювати умови, необхідні для життя? У цьому турі найвизначнішими науковими відкриттями сьогодення Браян Ґрін показує, як приголомшлива ідея мультивсесвіту може дати відповідь на цю загадку.

- Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe. Full bio

A fewмало хто monthsмісяці agoтому назад
Декілька місяців тому
00:15
the NobelНобелівський PrizeПремія in physicsфізика
Нобелівську премію з фізики
00:17
was awardedнагороджений to two teamsкоманд of astronomersастрономи
присудили двом групам астрономів
00:19
for a discoveryвідкриття that has been hailedвітали
за відкриття, яке було охрещене
00:21
as one of the mostнайбільше importantважливо
як одне з найвизначніших
00:24
astronomicalастрономічний observationsспостереження ever.
астрономічних спостережень в історії.
00:26
And todayсьогодні, after brieflyкоротко describingописуючи what they foundзнайдено,
І сьогодні, після короткої оповіді про це відкриття,
00:28
I'm going to tell you about a highlyвисоко controversialсуперечливий frameworkрамки
я збираюсь розповісти вам про вкрай суперечливу систему поглядів,
00:30
for explainingпояснюючи theirїх discoveryвідкриття,
яка пояснює це відкриття,
00:33
namelyа саме the possibilityможливість
а саме про можливість того,
00:36
that way beyondдалі the EarthЗемлі,
що десь далеко поза межами Землі,
00:38
the MilkyМолочного кольору Way and other distantдалекий galaxiesгалактики,
Чумацького Шляху та далеких галактик
00:40
we mayможе find that our universeвсесвіт
ми можемо виявити, що наш всесвіт
00:43
is not the only universeвсесвіт,
є не одним-єдиним всесвітом,
00:45
but is insteadзамість цього
а натомість
00:47
partчастина of a vastвеличезний complexкомплекс of universesвсесвіти
є частиною величезного комплексу всесвітів,
00:49
that we call the multiverseMultiverse.
який ми називаємо Мультивсесвітом.
00:51
Now the ideaідея of a multiverseMultiverse is a strangeдивно one.
Саме поняття Мультивсесвіту є досить незвичайним.
00:53
I mean, mostнайбільше of us were raisedпіднятий to believe
Я маю на увазі, що більшість з нас виросла з впевненістю в тому,
00:56
that the wordслово "universeвсесвіт" meansзасоби everything.
що слово «Всесвіт» є всеосяжним.
00:58
And I say mostнайбільше of us with forethoughtпередбачливості,
Я навмисне сказав «більшість з нас»,
01:01
as my four-year-oldчотирирічний daughterдочка has heardпочув me speakговорити of these ideasідеї sinceз she was bornнародився.
тому що моя чотирирічна донька чула мої розмови про ці ідеї від народження.
01:04
And last yearрік I was holdingпроведення her
Торік я тримав її на руках
01:07
and I said, "SophiaСофія,
і сказав: "Софіє,
01:09
I love you more than anything in the universeвсесвіт."
я люблю тебе сильніше за будь-що у всесвіті".
01:11
And she turnedобернувся to me and said, "DaddyТато,
Тоді вона повернулась до мене і запитала: "Татусю,
01:14
universeвсесвіт or multiverseMultiverse?"
у всесвіті, чи мультивсесвіті?"
01:16
(LaughterСміх)
(Сміх)
01:18
But barringзаборона suchтакий an anomalousАномальні upbringingвиховання,
Але це наслідки незвичайного виховання,
01:21
it is strangeдивно to imagineуявіть собі
бо ж загалом складно уявити
01:24
other realmsсфери separateокремо from oursнаш,
інші світи, окремі від нашого,
01:26
mostнайбільше with fundamentallyпринципово differentінший featuresособливості,
більшість з яких мають фундаментально відмінні від нашого властивості,
01:28
that would rightlyсправедливо be calledназивається universesвсесвіти of theirїх ownвласний.
і які закономірно можна назвати самостійними всесвітами.
01:30
And yetвсе-таки,
І хоча
01:33
speculativeспекулятивний thoughхоча the ideaідея surelyнапевно is,
ця ідея, звичайно, досить теоретична,
01:35
I aimмета to convinceпереконати you
моя мета полягає в тому, щоб переконати вас
01:37
that there's reasonпричина for takingвзяти it seriouslyсерйозно,
поставитись до неї цілком серйозно,
01:39
as it just mightможе be right.
тому що вона може виявитись правильною.
01:41
I'm going to tell the storyісторія of the multiverseMultiverse in threeтри partsчастин.
Я збираюсь розповісти вам історію Мультивсесвіту в трьох частинах.
01:43
In partчастина one,
У частині першій
01:46
I'm going to describeопишіть those NobelНобелівський Prize-winningПризові resultsрезультати
я опишу результати спостережень, які здобули Нобелівську премію,
01:48
and to highlightвиділити a profoundглибокий mysteryтаємниця
та зупинюсь на глибокій таємниці,
01:50
whichкотрий those resultsрезультати revealedвиявлено.
що її виявили ці спостереження.
01:52
In partчастина two,
У другій частині
01:54
I'll offerпропозиція a solutionрішення to that mysteryтаємниця.
я запропоную розгадку цієї таємниці.
01:56
It's basedна основі on an approachпідхід calledназивається stringрядок theoryтеорія,
Вона основана на підході, що називається теорією струн,
01:58
and that's where the ideaідея of the multiverseMultiverse
і саме тут теорія Мультивсесвіту
02:00
will come into the storyісторія.
з’явиться у нашій історії..
02:02
FinallyНарешті, in partчастина threeтри,
Нарешті, в частині третій
02:04
I'm going to describeопишіть a cosmologicalкосмологічних theoryтеорія
я познайомлю вас з космологічною теорією,
02:06
calledназивається inflationінфляція,
яка називається "інфляцією",
02:08
whichкотрий will pullтягнути all the piecesшматки of the storyісторія togetherразом.
та яка дасть змогу скласти воєдино всі частини цієї історії.
02:10
Okay, partчастина one startsпочинається back in 1929
Отже, частина перша розпочалась у далекому 1929 році,
02:13
when the great astronomerастроном EdwinЕдвін HubbleХаббла
коли великий астроном Едвін Габбл
02:17
realizedусвідомлено that the distantдалекий galaxiesгалактики
зрозумів, що далекі галактики
02:19
were all rushingмчить away from us,
всі до єдиної віддаляються від нас,
02:22
establishingвстановлення that spaceпростір itselfсама по собі is stretchingрозтягування,
встановивши таким чином, що простір розтягується,
02:24
it's expandingрозширюється.
він розширюється.
02:26
Now this was revolutionaryреволюційний.
Це було революційне відкриття.
02:28
The prevailingпереважаючий wisdomмудрість was that on the largestнайбільший of scalesваги
Панівна система поглядів передбачала, що в великих масштабах
02:31
the universeвсесвіт was staticстатичні.
всесвіт є статичним.
02:34
But even so,
Але навіть у такому випадку
02:36
there was one thing that everyoneкожен was certainпевний of:
всі були впевнені,
02:38
The expansionрозширення mustповинен be slowingуповільнення down.
що розширення повинне сповільнюватись.
02:41
That, much as the gravitationalгравітаційний pullтягнути of the EarthЗемлі
Так само, як гравітаційне тяжіння Землі
02:44
slowsуповільнює the ascentсходження of an appleяблуко tossedкинули upwardвгору,
сповільнює політ яблука, підкинутого угору,
02:47
the gravitationalгравітаційний pullтягнути
взаємне гравітаційне
02:50
of eachкожен galaxyгалактика on everyкожен other
тяжіння галактик
02:52
mustповинен be slowingуповільнення
має сповільнювати
02:54
the expansionрозширення of spaceпростір.
розширення простору.
02:56
Now let's fast-forwardперемотування вперед to the 1990s
Тепер перенесімося у 1990-ті,
02:58
when those two teamsкоманд of astronomersастрономи
коли ті самі дві команди астрономів,
03:01
I mentionedзгаданий at the outsetПерш за все
про які я згадував на початку,
03:03
were inspiredнатхненний by this reasoningміркування
під враженням цієї системи поглядів
03:05
to measureміра the rateкурс
поставили задачу виміряти швидкість,
03:07
at whichкотрий the expansionрозширення has been slowingуповільнення.
з якою сповільнюється розширення простору.
03:09
And they did this
І вони зробили це
03:11
by painstakingкопіткості observationsспостереження
шляхом кропітких спостережень
03:13
of numerousбагаточисельний distantдалекий galaxiesгалактики,
за численними далекими галактиками,
03:15
allowingдозволяючи them to chartдіаграма
що дало їм змогу створити графіки того,
03:17
how the expansionрозширення rateкурс has changedзмінився over time.
як швидкість розширення змінюється з часом.
03:19
Here'sОсь the surpriseздивування:
Їх чекав сюрприз:
03:22
They foundзнайдено that the expansionрозширення is not slowingуповільнення down.
вони виявили, що розширення не сповільнюється.
03:25
InsteadЗамість цього they foundзнайдено that it's speedingперевищення швидкості up,
Натомість вони встановили, що воно прискорюється,
03:28
going fasterшвидше and fasterшвидше.
стає щораз швидше і швидше.
03:30
That's like tossingкидати an appleяблуко upwardвгору
Це все одно, що підкинути яблуко вгору,
03:32
and it goesйде up fasterшвидше and fasterшвидше.
і воно летітиме геть дедалі швидше.
03:34
Now if you saw an appleяблуко do that,
Якби ви побачили таке яблуко,
03:36
you'dти б want to know why.
ви б захотіли дізнатись - чому?
03:38
What's pushingнатисканням on it?
Що його штовхає?
03:40
SimilarlyАналогічним чином, the astronomers'Астрономи' resultsрезультати
Безсумнівно, результати досліджень астрономів
03:42
are surelyнапевно well-deservingдобре заслуговують of the NobelНобелівський PrizeПремія,
заслуговують на Нобелевську премію,
03:44
but they raisedпіднятий an analogousАналогічним questionпитання.
але вони також порушують аналогічне питання.
03:47
What forceсила is drivingводіння all galaxiesгалактики
Яка сила відштовхує всі галактики,
03:51
to rushкидайся away from everyкожен other
розносить їх одну від одної
03:53
at an ever-quickeningколи-небудь прискорення speedшвидкість?
зі швидкістю, що постійно збільшується?
03:56
Well the mostнайбільше promisingперспективний answerвідповісти
Що ж, найперспективніша відповідь
03:59
comesприходить from an oldстарий ideaідея of Einstein'sЕйнштейна.
походить від старої ідеї Ейнштейна.
04:01
You see, we are all used to gravityсила тяжіння
Ми всі звикли, що гравітація
04:04
beingбуття a forceсила that does one thing,
– це сила, яка робить тільки одну річ:
04:06
pullsтягне objectsоб'єкти togetherразом.
притягує об’єкти один до одного.
04:09
But in Einstein'sЕйнштейна theoryтеорія of gravityсила тяжіння,
Але згідно з теорією гравітації Ейнштейна,
04:11
his generalзагальний theoryтеорія of relativityвідносність,
його загальною теорією відносності,
04:13
gravityсила тяжіння can alsoтакож pushтиснути things apartокремо.
гравітація також може відштовхувати об’єкти один від одного.
04:15
How? Well accordingвідповідно to Einstein'sЕйнштейна mathматематика,
Як? Що ж, згідно з математикою Ейнштейна,
04:18
if spaceпростір is uniformlyрівномірно filledзаповнений
якщо простір рівномірно заповнений
04:21
with an invisibleневидимий energyенергія,
невидимою енергією,
04:23
sortсортувати of like a uniformуніформа, invisibleневидимий mistМряка,
щось на кшталт однорідного, невидимого туману,
04:25
then the gravityсила тяжіння generatedзгенерований by that mistМряка
то гравітація, створена таким туманом,
04:28
would be repulsiveвідразливі,
була б відштовхуючою,
04:31
repulsiveвідразливі gravityсила тяжіння,
гравітацією відштовхування,
04:33
whichкотрий is just what we need to explainпояснити the observationsспостереження.
що якраз нам і потрібно для пояснення результатів спостережень.
04:35
Because the repulsiveвідразливі gravityсила тяжіння
Тому що гравітація відштовхування
04:38
of an invisibleневидимий energyенергія in spaceпростір --
невидимої енергії у просторі,
04:40
we now call it darkтемний energyенергія,
- тепер її називають темної енергією,
04:42
but I've madeзроблений it smokeyСмокі whiteбілий here so you can see it --
але я зробив її тут димчасто-білою, щоб ви могли її бачити –
04:44
its repulsiveвідразливі gravityсила тяжіння
її гравітація відштовхування
04:47
would causeпричина eachкожен galaxyгалактика to pushтиснути againstпроти everyкожен other,
могла б спричинити відштовхування кожної галактики одна від одної,
04:49
drivingводіння expansionрозширення to speedшвидкість up,
прискорюючи розширення,
04:51
not slowповільний down.
а не сповільнюючи його.
04:53
And this explanationпояснення
Це пояснення
04:55
representsрепрезентує great progressпрогрес.
є великим кроком уперед.
04:57
But I promisedбуло обіцяно you a mysteryтаємниця
Але я обіцяв вам загадку
04:59
here in partчастина one.
у цій першій частині.
05:02
Here it is.
Ось вона.
05:04
When the astronomersастрономи workedпрацював out
Коли астрономи обчислили,
05:06
how much of this darkтемний energyенергія
скільки цієї темної енергії
05:08
mustповинен be infusingвливаючи spaceпростір
повинно бути розсіяно у просторі,
05:11
to accountрахунок for the cosmicкосмічний speedшвидкість up,
щоб урахувати прискорення розширення космосу,
05:13
look at what they foundзнайдено.
подивіться, що вони знайшли.
05:15
This numberномер is smallмаленький.
Це маленьке число.
05:24
ExpressedВисловив in the relevantрелевантний unitодиниця,
Представлене у відповідних одиницях,
05:26
it is spectacularlyефектно smallмаленький.
воно й зовсім мізерне.
05:28
And the mysteryтаємниця is to explainпояснити this peculiarсвоєрідний numberномер.
А загадка в тому, як пояснити це конкретне число.
05:30
We want this numberномер
Нам хотілося б, щоб це число
05:33
to emergeз'являються from the lawsзакони of physicsфізика,
випливало з законів фізики,
05:35
but so farдалеко no one has foundзнайдено a way to do that.
але до цього часу ніхто не спромігся цього зробити.
05:37
Now you mightможе wonderчудо,
Вас мабуть цікавить:
05:40
should you careтурбота?
а яка різниця?
05:43
Maybe explainingпояснюючи this numberномер
Може, пояснення цього числа
05:45
is just a technicalтехнічний issueпроблема,
є тільки технічною задачею,
05:47
a technicalтехнічний detailдетально of interestінтерес to expertsексперти,
технічною дрібницею, яка цікава тільки фахівцям,
05:49
but of no relevanceрелевантність to anybodyніхто elseінакше.
а всім іншим вона ні до чого.
05:52
Well it surelyнапевно is a technicalтехнічний detailдетально,
Звичайно, це технічна дрібниця,
05:54
but some detailsподробиці really matterматерія.
але деякі дрібниці надзвичайно важливі.
05:57
Some detailsподробиці provideзабезпечити
Деякі дрібниці дають можливість
05:59
windowsвікна into unchartedнезвідані realmsсфери of realityреальність,
зазирнути в невідомі сфери реальності,
06:01
and this peculiarсвоєрідний numberномер mayможе be doing just that,
і якраз це конкретне число може дати нам змогу це зробити,
06:03
as the only approachпідхід that's so farдалеко madeзроблений headwayуспіхи to explainпояснити it
тому що один-єдиний підхід, який поки що дозволив просунутись в поясненнях цього числа,
06:06
invokesвикликає the possibilityможливість of other universesвсесвіти --
включає можливість існування інших всесвітів -
06:09
an ideaідея that naturallyприродно emergesз'являється from stringрядок theoryтеорія,
ідею, що природним чином випливає з теорії струн,
06:12
whichкотрий takes me to partчастина two: stringрядок theoryтеорія.
і це приводить мене до частини другої: теорія струн.
06:15
So holdтримайся the mysteryтаємниця of the darkтемний energyенергія
Так що на деякий час відкладіть
06:18
in the back of your mindрозум
убік таємницю темної енергії,
06:22
as I now go on to tell you
тому що зараз я розповім вам
06:24
threeтри keyключ things about stringрядок theoryтеорія.
три найважливіші речі про теорію струн.
06:26
First off, what is it?
Перш за все, що це таке?
06:29
Well it's an approachпідхід to realizeусвідомити Einstein'sЕйнштейна dreamмрія
Отже, це підхід, який дозволяє реалізувати мрію Ейнштейна
06:31
of a unifiedєдиний theoryтеорія of physicsфізика,
про "теорію всього" у фізиці,
06:34
a singleсингл overarchingвсеосяжної кон- frameworkрамки
об’єднаної всеосяжної системи знань,
06:37
that would be ableздатний to describeопишіть
яка б змогла описати
06:39
all the forcesсили at work in the universeвсесвіт.
всі діючи сили у всесвіті.
06:41
And the centralцентральний ideaідея of stringрядок theoryтеорія
Центральна ідея теорії струн
06:43
is quiteцілком straightforwardпрямий.
досить проста.
06:45
It saysкаже that if you examineвивчити
Вона стверджує, що якщо ретельно дослідити
06:47
any pieceшматок of matterматерія ever more finelyдрібно,
будь-який фрагмент матерії,
06:49
at first you'llти будеш find moleculesмолекули
то спочатку ви знайдете молекули,
06:51
and then you'llти будеш find atomsатоми and subatomicелементарні particlesчастинки.
потім атоми, потім субатомні частинки.
06:53
But the theoryтеорія saysкаже that if you could probeзонд smallerменший,
Але теорія стверджує, що при ще детальнішому аналізі,
06:56
much smallerменший than we can with existingіснуючий technologyтехнологія,
іще на більш мікроскопічному рівні, ніж дозволяють наявні технології,
06:58
you'dти б find something elseінакше insideвсередині these particlesчастинки --
ми б знайшли ще дещо усередині цих частинок –
07:01
a little tinyкрихітна vibratingвібраційні filamentНитяні of energyенергія,
дуже маленькі ниточки енергії,
07:04
a little tinyкрихітна vibratingвібраційні stringрядок.
малесенькі струни, які вібрують.
07:07
And just like the stringsрядки on a violinскрипка,
І точнісінько як струни скрипки
07:10
they can vibrateВібрація in differentінший patternsвізерунки
вони можуть вібрувати по-різному,
07:12
producingвиробництво differentінший musicalмузичний notesзамітки.
створюючи різні музичні ноти.
07:14
These little fundamentalфундаментальний stringsрядки,
Коли ці маленькі фундаментальні струни
07:16
when they vibrateВібрація in differentінший patternsвізерунки,
вібрують різноманітним чином,
07:18
they produceвиробляти differentінший kindsвидів of particlesчастинки --
вони створюють різні види частинок –
07:20
so electronsелектрони, quarksкварки, neutrinosнейтрино, photonsфотони,
так що електрони, кварки, нейтрино, фотони,
07:22
all other particlesчастинки
всі інші частинки
07:24
would be unitedоб'єднаний into a singleсингл frameworkрамки,
могли б бути об’єднані в одну систему,
07:26
as they would all ariseвиникати from vibratingвібраційні stringsрядки.
тому що всі вони були б створені струнами, що вібрують.
07:28
It's a compellingпереконливим pictureкартина,
Це захоплююча картина,
07:31
a kindдоброзичливий of cosmicкосмічний symphonyСимфонія,
ніби якась космічна симфонія,
07:34
where all the richnessбагатство
у якій все багатство
07:36
that we see in the worldсвіт around us
світу, яке ми можемо бачити навколо нас,
07:38
emergesз'являється from the musicмузика
створюється музикою,
07:40
that these little, tinyкрихітна stringsрядки can playграти.
що її награвають ці маленькі, мікроскопічні струни.
07:42
But there's a costвартість
Але існує і ціна
07:45
to this elegantелегантний unificationуніфікація,
цієї витонченої єдності,
07:47
because yearsроків of researchдослідження
тому що багаторічні дослідження
07:49
have shownпоказано that the mathматематика of stringрядок theoryтеорія doesn't quiteцілком work.
показали, що закони математики теорії струн не працюють так, як потрібно.
07:51
It has internalвнутрішній inconsistenciesневідповідності,
Вони мають внутрішні невідповідності,
07:54
unlessякщо не we allowдозволити
які можливо подолати
07:56
for something whollyповністю unfamiliarнезнайомі --
тільки припустивши щось зовсім вже незвичайне –
07:58
extraдодатково dimensionsрозміри of spaceпростір.
додаткові виміри простору.
08:01
That is, we all know about the usualзвичайно threeтри dimensionsрозміри of spaceпростір.
Всі ми знаємо три звичайні виміри простору.
08:04
And you can think about those
Вони відомі нам
08:07
as heightвисота, widthширина and depthглибина.
як висота, ширина та товщина.
08:09
But stringрядок theoryтеорія saysкаже that, on fantasticallyфантастично smallмаленький scalesваги,
Але теорія струн передбачає, що на фантастично маленьких масштабах
08:12
there are additionalДодаткові dimensionsрозміри
існують додаткові виміри,
08:15
crumpledм'ята to a tinyкрихітна sizeрозмір so smallмаленький
згорнуті до надзвичайно маленького розміру, такого маленького,
08:17
that we have not detectedвиявлено them.
що ми їх не можемо виявити.
08:19
But even thoughхоча the dimensionsрозміри are hiddenприхований,
І хоча виміри приховані від нас,
08:21
they would have an impactвплив on things that we can observeспостерігати
вони могли б мати вплив на те, що ми можемо спостерігати,
08:23
because the shapeформа of the extraдодатково dimensionsрозміри
тому що форма додаткових вимірів
08:26
constrainsобмежує how the stringsрядки can vibrateВібрація.
накладає обмеження на те, яким чином можуть вібрувати струни.
08:29
And in stringрядок theoryтеорія,
А в теорії струн
08:32
vibrationвібрація determinesвизначає everything.
вібрації обумовлюють геть усе.
08:34
So particleчастинка massesмас, the strengthsсильні сторони of forcesсили,
Так що маси частинок, сили взаємодій,
08:37
and mostнайбільше importantlyголовне, the amountсума of darkтемний energyенергія
і, що найважливіше, кількість темної енергії
08:39
would be determinedвизначений
визначались би
08:42
by the shapeформа of the extraдодатково dimensionsрозміри.
формою додаткових вимірів.
08:44
So if we knewзнав the shapeформа of the extraдодатково dimensionsрозміри,
Тому якби ми знали форму додаткових вимірів,
08:46
we should be ableздатний to calculateрозрахувати these featuresособливості,
ми змогли б обчислити ці властивості,
08:49
calculateрозрахувати the amountсума of darkтемний energyенергія.
вирахувати кількість темної енергії.
08:52
The challengeвиклик
Проблема в тому,
08:55
is we don't know
що ми не знаємо
08:57
the shapeформа of the extraдодатково dimensionsрозміри.
форму додаткових вимірів.
08:59
All we have
Ми знаємо тільки
09:02
is a listсписок of candidateкандидат shapesфігури
список можливих форм,
09:04
allowedдозволено by the mathматематика.
що їх припускає математика.
09:06
Now when these ideasідеї were first developedрозроблений,
Коли ці ідеї тільки почали досліджувати,
09:09
there were only about fiveп'ять differentінший candidateкандидат shapesфігури,
то існувало всього близько п’яти можливих форм,
09:11
so you can imagineуявіть собі
так що ви можете уявити,
09:13
analyzingАналізуючи them one-by-oneпо одному
що їх одну за одною проаналізували,
09:15
to determineвизначити if any yieldурожай
щоб визначити, чи допускають
09:17
the physicalфізичний featuresособливості we observeспостерігати.
вони фізичні властивості, що їх ми спостерігаємо.
09:19
But over time the listсписок grewвиріс
Але з часом, у міру того,
09:21
as researchersдослідники foundзнайдено other candidateкандидат shapesфігури.
як дослідники знаходили нові можливі форми, список продовжував рости.
09:23
From fiveп'ять, the numberномер grewвиріс into the hundredsсотні and then the thousandsтисячі --
З п’яти їхня кількість збільшилась до сотень, а потім до тисяч –
09:25
A largeвеликий, but still manageableкеровані, collectionколекція to analyzeпроаналізувати,
величезний набір, який все ще можна було проаналізувати,
09:28
sinceз after all,
адже врешті-решт,
09:31
graduateвипускник studentsстуденти need something to do.
аспірантам треба чимось займатись.
09:33
But then the listсписок continuedпродовжується to growрости
Але список і далі зростав
09:36
into the millionsмільйони and the billionsмільярди, untilдо todayсьогодні.
до мільйонів і мільярдів до сьогоднішнього дня.
09:38
The listсписок of candidateкандидат shapesфігури
Список можливих форм
09:41
has soaredзлетіли to about 10 to the 500.
сягнув 10 в ступені 500.
09:43
So, what to do?
Що ж тепер робити?
09:48
Well some researchersдослідники lostзагублений heartсерце,
Деякі дослідники розчарувались,
09:51
concludingукладання that was so manyбагато хто candidateкандидат shapesфігури for the extraдодатково dimensionsрозміри,
зробивши висновок, що з такою кількістю можливих форм додаткових вимірів,
09:54
eachкожен givingдавати riseпідніматися to differentінший physicalфізичний featuresособливості,
кожна з яких призводить до різних фізичних властивостей,
09:57
stringрядок theoryтеорія would never make
теорія струн ніколи не зможе давати
10:00
definitiveостаточного, testableперевіряються predictionsпрогнози.
точних передбачень, які можна перевірити.
10:02
But othersінші turnedобернувся this issueпроблема on its headголова,
Але знайшлись і такі, які змогли побачити проблему під іншим кутом
10:04
takingвзяти us to the possibilityможливість of a multiverseMultiverse.
і запропонували нам ідею Мультивсесвіту.
10:08
Here'sОсь the ideaідея.
Ось у чому суть ідеї.
10:10
Maybe eachкожен of these shapesфігури is on an equalрівний footingоснову with everyкожен other.
Припустимо, що кожна з цих можливих форм має такі ж права на існування, як і будь-яка інша.
10:12
EachКожен is as realреальний as everyкожен other,
Кожна з них реальна, як і будь-яка інша,
10:15
in the senseсенс
в тому сенсі,
10:17
that there are manyбагато хто universesвсесвіти,
що існує багато всесвітів,
10:19
eachкожен with a differentінший shapeформа, for the extraдодатково dimensionsрозміри.
кожний з різними формами додаткових вимірів.
10:21
And this radicalрадикальний proposalпропозиція
Така радикальна теорія
10:24
has a profoundглибокий impactвплив on this mysteryтаємниця:
має визначальний вплив на нашу загадку:
10:26
the amountсума of darkтемний energyенергія revealedвиявлено by the NobelНобелівський Prize-winningПризові resultsрезультати.
кількість темної енергії, визначеної лауреатами Нобелівської премії.
10:29
Because you see,
Адже виходить, що
10:32
if there are other universesвсесвіти,
якщо існують інші всесвіти,
10:34
and if those universesвсесвіти
і якщо серед тих всесвітів,
10:37
eachкожен have, say, a differentінший shapeформа for the extraдодатково dimensionsрозміри,
кожен має, скажімо, свою особливу форму додаткових вимірів,
10:39
then the physicalфізичний featuresособливості of eachкожен universeвсесвіт will be differentінший,
то такі всесвіти матимуть різні фізичні властивості,
10:43
and in particularконкретно,
і до того ж,
10:45
the amountсума of darkтемний energyенергія in eachкожен universeвсесвіт
кількість темної матерії у кожному всесвіті
10:47
will be differentінший.
також буде різна.
10:49
WhichЯкий meansзасоби that the mysteryтаємниця
А це означає, що таємниця
10:51
of explainingпояснюючи the amountсума of darkтемний energyенергія we'veми маємо now measuredвиміряний
пояснення відомої нам кількості темної енергії
10:53
would take on a whollyповністю differentінший characterхарактер.
набула б зовсім іншого значення.
10:55
In this contextконтекст,
У цьому контексті
10:58
the lawsзакони of physicsфізика can't explainпояснити one numberномер for the darkтемний energyенергія
закони фізики не зможуть пояснити одне якесь значення для темної енергії,
11:00
because there isn't just one numberномер,
тому що існує не одне якесь значення,
11:03
there are manyбагато хто numbersномери.
а багато значень.
11:06
WhichЯкий meansзасоби
А це означає,
11:08
we have been askingзапитую the wrongнеправильно questionпитання.
що ми неправильно ставили запитання.
11:10
It's that the right questionпитання to askзапитай is,
Тобто правильно поставлене запитання мало б звучати так:
11:13
why do we humansлюди find ourselvesми самі in a universeвсесвіт
чому ми, люди, опинились у всесвіті
11:15
with a particularконкретно amountсума of darkтемний energyенергія we'veми маємо measuredвиміряний
з конкретною виміряною нами кількістю темної енергії,
11:18
insteadзамість цього of any of the other possibilitiesможливості
а не серед інших можливих
11:21
that are out there?
варіантів?
11:24
And that's a questionпитання on whichкотрий we can make headwayуспіхи.
А це вже запитання, з яким ми можемо просуватись вперед.
11:26
Because those universesвсесвіти
Тому що у всесвітах
11:29
that have much more darkтемний energyенергія than oursнаш,
з набагато більшою кількістю темної енергії, ніж у нашому,
11:31
wheneverколи завгодно matterматерія triesнамагається to clumpгрудку into galaxiesгалактики,
як тільки матерія починає згущуватись у галактики,
11:33
the repulsiveвідразливі pushтиснути of the darkтемний energyенергія is so strongсильний
відштовхуючий вплив темної енергії настільки сильний,
11:36
that it blowsудари the clumpгрудку apartокремо
що розкидає згустки геть,
11:39
and galaxiesгалактики don't formформа.
і галактики не утворюються.
11:41
And in those universesвсесвіти that have much lessменше darkтемний energyенергія,
А у всесвітах із значно меншою кількістю темної енергії
11:43
well they collapseколапс back on themselvesсамі so quicklyшвидко
згустки колапсують настільки швидко,
11:46
that, again, galaxiesгалактики don't formформа.
що, знову ж таки, галактики не утворюються.
11:48
And withoutбез galaxiesгалактики, there are no starsзірки, no planetsпланети
А без галактик немає ні зірок, ні планет,
11:51
and no chanceшанс
ні шансів
11:54
for our formформа of life
на існування нашої форми життя
11:56
to existіснувати in those other universesвсесвіти.
в тих других всесвітах
11:58
So we find ourselvesми самі in a universeвсесвіт
Ось чому ми опинились у всесвіті
12:00
with the particularконкретно amountсума of darkтемний energyенергія we'veми маємо measuredвиміряний
з конкретним значенням виміряної нами кількості темної енергії –
12:02
simplyпросто because our universeвсесвіт has conditionsумови
просто тому, що наш всесвіт створює умови,
12:05
hospitableгостинний to our formформа of life.
гостинні до нашої форми життя.
12:08
And that would be that.
Ось і усе.
12:12
MysteryТаємниця solvedвирішено,
Таємниця розгадана,
12:14
multiverseMultiverse foundзнайдено.
Мультивсесвіт знайдений.
12:16
Now some find this explanationпояснення unsatisfyingНезадовільно.
Мабуть, комусь це пояснення здається незадовільним.
12:18
We're used to physicsфізика
Ми звикли до того, що фізика
12:23
givingдавати us definitiveостаточного explanationsпояснення for the featuresособливості we observeспостерігати.
дає нам вичерпні пояснення явищ, що їх ми спостерігаємо.
12:25
But the pointточка is,
Але річ у тому,
12:28
if the featureособливість you're observingспостереження
що, якщо властивість, яку ви спостерігаєте,
12:30
can and does take on
може приймати та приймає
12:33
a wideширокий varietyрізноманітність of differentінший valuesцінності
широкий діапазон різних значень
12:35
acrossпоперек the widerширше landscapeландшафт of realityреальність,
у ширшій панорамі реальності,
12:37
then thinkingмислення one explanationпояснення
то намагання обґрунтувати якесь одне
12:40
for a particularконкретно valueвартість
конкретне значення
12:42
is simplyпросто misguidedоману.
є просто помилковим.
12:44
An earlyрано exampleприклад
Прикладом цього в минулому
12:47
comesприходить from the great astronomerастроном JohannesЙоганнес KeplerКеплера
можуть слугувати дослідження великого астронома Іоганна Кеплера,
12:49
who was obsessedодержимий with understandingрозуміння
який був одержимий ідеєю зрозуміти
12:52
a differentінший numberномер --
інше число –
12:54
why the SunНД is 93 millionмільйон milesмилі away from the EarthЗемлі.
чому Земля знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів від Сонця.
12:56
And he workedпрацював for decadesдесятиліття tryingнамагаюся to explainпояснити this numberномер,
І він працював десятиліттями, намагаючись пояснити це число,
13:00
but he never succeededвдалося, and we know why.
але не досяг успіху, і зараз ми розуміємо, чому.
13:03
KeplerКеплера was askingзапитую
Кеплер ставив
13:06
the wrongнеправильно questionпитання.
не те запитання.
13:08
We now know that there are manyбагато хто planetsпланети
Тепер ми знаємо, що існує багато планет
13:10
at a wideширокий varietyрізноманітність of differentінший distancesвідстані from theirїх hostхост starsзірки.
на різних відстанях від своїх світил.
13:13
So hopingсподіваючись that the lawsзакони of physicsфізика
Так що сподівання на те, що закони фізики
13:16
will explainпояснити one particularконкретно numberномер, 93 millionмільйон milesмилі,
пояснять одне-єдине число, 150 мільйонів кілометрів,
13:19
well that is simplyпросто wrongheadedвід хибного.
просто безпідставні.
13:22
InsteadЗамість цього the right questionпитання to askзапитай is,
Натомість, правильне запитання повинно звучати так:
13:25
why do we humansлюди find ourselvesми самі on a planetпланета
чому ми, люди, опинились на планеті
13:27
at this particularконкретно distanceвідстань,
на цій конкретній відстані,
13:30
insteadзамість цього of any of the other possibilitiesможливості?
а не на якійсь іншій відстані серед багатьох можливих?
13:32
And again, that's a questionпитання we can answerвідповісти.
І знову-таки, це питання, на яке ми можемо відповісти.
13:35
Those planetsпланети whichкотрий are much closerближче to a starзірка like the SunНД
Ті планети, які знаходяться набагато ближче до такої зірки, як Сонце,
13:38
would be so hotгарячий
були б такі гарячі,
13:41
that our formформа of life wouldn'tне буде existіснувати.
що наша форма життя не змогла б існувати.
13:43
And those planetsпланети that are much fartherдалі away from the starзірка,
А ті планети, які знаходяться набагато далі від зірки,
13:45
well they're so coldхолодний
були б такі холодні,
13:48
that, again, our formформа of life would not take holdтримайся.
що, знову ж таки, наша форма життя не змогла б закріпитись.
13:50
So we find ourselvesми самі
Тому ми опинились
13:52
on a planetпланета at this particularконкретно distanceвідстань
на цій конкретній відстані
13:54
simplyпросто because it yieldsврожайність conditionsумови
просто тому, що на ній існують умови,
13:56
vitalжиттєво важливий to our formформа of life.
життєво важливі для нашої форми життя.
13:58
And when it comesприходить to planetsпланети and theirїх distancesвідстані,
Коли мова йде про планети та їхні відстані від зірок,
14:01
this clearlyчітко is the right kindдоброзичливий of reasoningміркування.
то це і є правильним напрямком думок.
14:04
The pointточка is,
Річ у тому,
14:08
when it comesприходить to universesвсесвіти and the darkтемний energyенергія that they containмістити,
що в роздумах про всесвіти та кількість темної енергії, якою вони наповнені,
14:10
it mayможе alsoтакож be the right kindдоброзичливий of reasoningміркування.
подібний напрямок думок також може бути правильним.
14:13
One keyключ differenceрізниця, of courseзвичайно,
Одна ключова відмінність, звичайно,
14:17
is we know that there are other planetsпланети out there,
в тому, що ми знаємо про існування багатьох планет у космосі,
14:20
but so farдалеко I've only speculatedприпустив on the possibilityможливість
але досі я тільки припускав
14:22
that there mightможе be other universesвсесвіти.
можливість існування інших всесвітів.
14:25
So to pullтягнути it all togetherразом,
Щоб скласти все до купи,
14:27
we need a mechanismмеханізм
нам потрібен механізм,
14:29
that can actuallyнасправді generateгенерувати other universesвсесвіти.
який дійсно зможе створювати інші всесвіти.
14:31
And that takes me to my finalфінал partчастина, partчастина threeтри.
А це приводить мене до заключної, третьої частини.
14:34
Because suchтакий a mechanismмеханізм has been foundзнайдено
Тому що такий механізм був знайдений
14:37
by cosmologistsкосмологи tryingнамагаюся to understandзрозуміти the BigВеликий BangВибуху.
космологами, які працювали над вивченням Великого вибуху.
14:40
You see, when we speakговорити of the BigВеликий BangВибуху,
Як ви знаєте, коли ми говоримо про Великий вибух,
14:43
we oftenчасто have an imageзображення
ми зазвичай уявляємо
14:45
of a kindдоброзичливий of cosmicкосмічний explosionвибух
щось на кшталт космічного вибуху,
14:47
that createdстворений our universeвсесвіт
який створив наш всесвіт
14:49
and setвстановити spaceпростір rushingмчить outwardназовні.
і дав початок дуже швидкому розширенню простору.
14:51
But there's a little secretтаємниця.
Але тут є маленький секрет.
14:54
The BigВеликий BangВибуху leavesлистя out something prettyкрасиво importantважливо,
Теорія Великого вибуху залишає за рамками дещо справді важливе –
14:56
the BangВибуху.
сам вибух.
14:59
It tellsрозповідає us how the universeвсесвіт evolvedрозвинувся after the BangВибуху,
Ця теорія розкриває нам, як еволюціонував всесвіт після Великого вибуху,
15:01
but givesдає us no insightв поле зору
але не надає ніяких пояснень
15:04
into what would have poweredхарчування the BangВибуху itselfсама по собі.
того, що могло спричинити сам Великий вибух.
15:06
And this gapрозрив was finallyнарешті filledзаповнений
І ця прогалина була нарешті заповнена
15:10
by an enhancedрозширено versionверсія of the BigВеликий BangВибуху theoryтеорія.
новою версією теорії Великого вибуху.
15:12
It's calledназивається inflationaryінфляційні cosmologyкосмологія,
Вона називається інфляційною космологією,
15:14
whichкотрий identifiedвиявлено a particularконкретно kindдоброзичливий of fuelпаливо
і передбачає певний вид "палива",
15:17
that would naturallyприродно generateгенерувати
яке могло природнім шляхом привести
15:21
an outwardназовні rushкидайся of spaceпростір.
до розширення простору.
15:23
The fuelпаливо is basedна основі on something calledназивається a quantumквант fieldполе,
Це паливо використовує так зване квантове поле,
15:25
but the only detailдетально that mattersмає значення for us
але для нас важлива тільки одна деталь:
15:28
is that this fuelпаливо provesдоводить to be so efficientефективний
це паливо визнане настільки потужним,
15:31
that it's virtuallyпрактично impossibleнеможливо
що практично не може бути
15:34
to use it all up,
вичерпаним повністю,
15:36
whichкотрий meansзасоби in the inflationaryінфляційні theoryтеорія,
а в рамках інфляційної теорії це означає,
15:38
the BigВеликий BangВибуху givingдавати riseпідніматися to our universeвсесвіт
що Великий вибух, який створив наш всесвіт,
15:40
is likelyшвидше за все not a one-timeодноразовий eventподія.
може бути не разовою подією.
15:43
InsteadЗамість цього the fuelпаливо not only generatedзгенерований our BigВеликий BangВибуху,
Натомість це паливо могло викликати не тільки наш Великий вибух,
15:46
but it would alsoтакож generateгенерувати countlessнезліченна кількість other BigВеликий BangsЧубчик,
але може також призводити до інших незчисленних Великих вибухів,
15:49
eachкожен givingдавати riseпідніматися to its ownвласний separateокремо universeвсесвіт
кожний з яких створює свій окремий всесвіт,
15:55
with our universeвсесвіт becomingстає but one bubbleміхур
і наш всесвіт стає тільки однією бульбашкою
15:58
in a grandвеликий cosmicкосмічний bubbleміхур bathлазня of universesвсесвіти.
серед грандіозної космічної піни всесвітів.
16:00
And now, when we meldMeld this with stringрядок theoryтеорія,
І тепер, коли ми поєднаємо цей підхід з теорією струн,
16:03
here'sось тут the pictureкартина we're led to.
ось до чого ми приходимо.
16:05
EachКожен of these universesвсесвіти has extraдодатково dimensionsрозміри.
Кожен із цих всесвітів має додаткові виміри.
16:07
The extraдодатково dimensionsрозміри take on a wideширокий varietyрізноманітність of differentінший shapesфігури.
Додаткові виміри приймають надзвичайно широкий діапазон різних форм.
16:09
The differentінший shapesфігури yieldурожай differentінший physicalфізичний featuresособливості.
Різні форми призводять до різних фізичних властивостей.
16:12
And we find ourselvesми самі in one universeвсесвіт insteadзамість цього of anotherінший
І ми опинились в одному всесвіті, а не в іншому,
16:15
simplyпросто because it's only in our universeвсесвіт
тільки тому, що саме в нашому всесвіті
16:18
that the physicalфізичний featuresособливості, like the amountсума of darkтемний energyенергія,
фізичні властивості, як-от кількість темної енергії,
16:21
are right for our formформа of life to take holdтримайся.
дають змогу закріпитись нашій формі життя.
16:24
And this is the compellingпереконливим but highlyвисоко controversialсуперечливий pictureкартина
Ось така чарівна, але вкрай суперечлива картина
16:28
of the widerширше cosmosкосмос
широкої панорами космосу,
16:31
that cutting-edgeпередові observationспостереження and theoryтеорія
над якою нас примушують задуматись
16:33
have now led us to seriouslyсерйозно considerрозглянемо.
останні дослідження та теорії.
16:35
One bigвеликий remainingзалишився questionпитання, of courseзвичайно, is,
Перед нами, звичайно, залишається ще одне велике запитання:
16:39
could we ever confirmпідтвердити
чи зможемо ми колись підтвердити
16:43
the existenceіснування of other universesвсесвіти?
існування інших всесвітів?
16:46
Well let me describeопишіть
Що ж, дозвольте мені пояснити
16:49
one way that mightможе one day happenстатися.
можливість того, як це могло б колись статись.
16:51
The inflationaryінфляційні theoryтеорія
Інфляційна теорія
16:54
alreadyвже has strongсильний observationalспостережень supportпідтримка.
на сьогодні має переконливе емпіричне обґрунтування.
16:56
Because the theoryтеорія predictsпрогнозує
У зв’язку з передбаченням теорії
16:58
that the BigВеликий BangВибуху would have been so intenseінтенсивний
про те, що Великий вибух був настільки інтенсивним,
17:00
that as spaceпростір rapidlyшвидко expandedрозширено,
що простір розширювався надзвичайно швидко,
17:02
tinyкрихітна quantumквант jittersпереляк from the microмікро worldсвіт
мікроскопічні квантові коливання з мікросвіту
17:05
would have been stretchedрозтягнутий out to the macroмакрос worldсвіт,
розтягнулись до макроскопічних розмірів,
17:07
yieldingпоступаючись a distinctiveвідмінний fingerprintвідбитків пальців,
залишаючи чітко видимі відбитки,
17:10
a patternвізерунок of slightlyтрохи hotterгаряче spotsплями and slightlyтрохи colderхолодніше spotsплями,
візерунки з трішки тепліших і трішки холодніших точок
17:13
acrossпоперек spaceпростір,
в космосі,
17:15
whichкотрий powerfulпотужний telescopesтелескопи have now observedспостерігається.
що їх змогли побачити сучасні потужні телескопи.
17:17
Going furtherдалі, if there are other universesвсесвіти,
Таким чином, якщо існують інші всесвіти,
17:20
the theoryтеорія predictsпрогнозує that everyкожен so oftenчасто
то, згідно з передбаченнями інфляційної теорії, час від часу
17:23
those universesвсесвіти can collideзіткнутися.
вони можуть зіштовхуватись.
17:25
And if our universeвсесвіт got hitхіт by anotherінший,
І якщо наш всесвіт зіткнеться з іншим,
17:27
that collisionзіткнення
таке зіткнення
17:29
would generateгенерувати an additionalДодаткові subtleвитончений patternвізерунок
залишить додатковий ледь помітний візерунок
17:31
of temperatureтемпература variationsваріації acrossпоперек spaceпростір
температурних коливань у космосі,
17:33
that we mightможе one day
який ми колись
17:35
be ableздатний to detectвиявити.
змогли б виявити.
17:37
And so exoticекзотичні as this pictureкартина is,
Наскільки екзотично б не виглядала ця картина,
17:39
it mayможе one day be groundedобгрунтований
одного дня вона може отримати підтвердження
17:42
in observationsспостереження,
від спостережень,
17:44
establishingвстановлення the existenceіснування of other universesвсесвіти.
встановлюючи існування інших всесвітів.
17:46
I'll concludeукласти
Я підсумую сказане
17:49
with a strikingвражаючий implicationнаслідки
розповіддю про парадоксальні наслідки
17:51
of all these ideasідеї
цих ідей
17:54
for the very farдалеко futureмайбутнє.
у дуже-дуже далекому майбутньому.
17:56
You see, we learnedнавчився
Як ви бачите, ми дізнались
17:58
that our universeвсесвіт is not staticстатичні,
про те, що наш всесвіт не статичний,
18:00
that spaceпростір is expandingрозширюється,
що простір розширюється,
18:02
that that expansionрозширення is speedingперевищення швидкості up
що це розширення прискорюється,
18:04
and that there mightможе be other universesвсесвіти
і що можуть існувати інші всесвіти -
18:06
all by carefullyобережно examiningВивчаючи
про все це ми змогли дізнатись, прискіпливо вивчаючи
18:08
faintслабкий pinpointsточкових верхнє of starlightСтарлайт
слабкі промінці зоряного світла,
18:10
comingприходить to us from distantдалекий galaxiesгалактики.
які приходять до нас з далеких галактик.
18:12
But because the expansionрозширення is speedingперевищення швидкості up,
Але тому що розширення прискорюється,
18:15
in the very farдалеко futureмайбутнє,
у дуже далекому майбутньому
18:18
those galaxiesгалактики will rushкидайся away so farдалеко and so fastшвидко
ці галактики мчатимуть геть від нас так далеко і так швидко,
18:20
that we won'tне буде be ableздатний to see them --
що ми не зможемо їх побачити -
18:23
not because of technologicalтехнологічний limitationsобмеження,
нам перешкоджатимуть не технологічні обмеження,
18:26
but because of the lawsзакони of physicsфізика.
а самі закони фізики.
18:28
The lightсвітло those galaxiesгалактики emitвипромінюють,
Світло, яке випромінюють ці галактики,
18:30
even travelingподорожуючи at the fastestнайшвидший speedшвидкість, the speedшвидкість of lightсвітло,
навіть подорожуючи з найбільшою з можливих швидкостей, швидкістю світла,
18:32
will not be ableздатний to overcomeподолати
не зможе здолати
18:35
the ever-wideningзростаючого gulfзатока betweenміж us.
колосальну відстань до нас, яка буде постійно збільшуватись.
18:37
So astronomersастрономи in the farдалеко futureмайбутнє
Тому астрономи далекого майбутнього,
18:40
looking out into deepглибоко spaceпростір
вдивляючись у далекий космос,
18:42
will see nothing but an endlessнескінченні stretchрозтягнути
не побачать нічого, крім нескінченного простору
18:44
of staticстатичні, inkyЧорнильний, blackчорний stillnessтиша.
статичної, чорнильно-чорної нерухомості.
18:47
And they will concludeукласти
І вони дійдуть висновку,
18:51
that the universeвсесвіт is staticстатичні and unchangingнезмінний
що всесвіт є статичним, незмінним
18:53
and populatedзаселений by a singleсингл centralцентральний oasisОазис of matterматерія
та населеним в єдиній центральній оазі матерії,
18:55
that they inhabitнаселяють --
мешканцями якої вони і є –
18:58
a pictureкартина of the cosmosкосмос
картина космосу,
19:00
that we definitivelyостаточно know to be wrongнеправильно.
що, як нам достеменно відомо, є абсолютно неправильною.
19:02
Now maybe those futureмайбутнє astronomersастрономи will have recordsзаписи
Можливо, астрономи майбутнього матимуть рукописи,
19:05
handedвручений down from an earlierраніше eraепоха,
які надійдуть до них із таких далеких епох,
19:08
like oursнаш,
як наша,
19:10
attestingпідтверджують to an expandingрозширюється cosmosкосмос
і в тих рукописах будуть свідчення про космос, що розширюється,
19:12
teemingкишать with galaxiesгалактики.
наповнений безліччю галактик.
19:14
But would those futureмайбутнє astronomersастрономи
Та чи повірять ті майбутні астрономи
19:16
believe suchтакий ancientстародавній knowledgeзнання?
таким древнім знанням?
19:18
Or would they believe
Чи вони віритимуть
19:21
in the blackчорний, staticстатичні emptyпорожній universeвсесвіт
в абсолютно чорний, статичний та пустий всесвіт,
19:23
that theirїх ownвласний state-of-the-artвитвір мистецтва observationsспостереження revealрозкрий?
яким вони його побачили завдяки власним високотехнологічним спостереженням?
19:26
I suspectпідозрюваний the latterОстанній.
Я схиляюсь до останнього.
19:30
WhichЯкий meansзасоби that we are livingживий
А це значить, що ми живемо
19:32
throughчерез a remarkablyчудово privilegedпривілейований eraепоха
в дійсно визначну епоху,
19:34
when certainпевний deepглибоко truthsістини about the cosmosкосмос
в якій певні глибинні істини космосу
19:37
are still withinв межах reachдосягти
знаходяться все ще в межах досяжності
19:39
of the humanлюдина spiritдух of explorationрозвідка.
людського дослідницького духу.
19:41
It appearsз'являється that it mayможе not always be that way.
Схоже на те, що так буде не завжди.
19:43
Because today'sсьогоднішній день astronomersастрономи,
Тому що сучасні астрономи,
19:48
by turningповорот powerfulпотужний telescopesтелескопи to the skyнебо,
вдивляючись у небо через потужні телескопи,
19:50
have capturedзахоплений a handfulЖменя of starklyрізко informativeінформативний photonsфотони --
уловлюють дещицю фотонів, що несуть в собі мізерну інформацію,
19:53
a kindдоброзичливий of cosmicкосмічний telegramТелеграма
щось на зразок космічної телеграми,
19:56
billionsмільярди of yearsроків in transitтранзит.
яка долає свій шлях мільярди років.
19:59
and the messageповідомлення echoingПовторюючи acrossпоперек the agesстоліття is clearясно.
Але ми розуміємо послання, що лунає через віки.
20:01
SometimesІноді natureприрода guardsохоронців her secretsтаємниці
Іноді природа приховує свої секрети
20:05
with the unbreakableнепорушна gripзчеплення
за допомогою мертвої хватки
20:08
of physicalфізичний lawзакон.
фізичних законів.
20:10
SometimesІноді the trueправда natureприрода of realityреальність beckonsманить
Іноді справжня природа реальності тільки манить
20:12
from just beyondдалі the horizonгоризонт.
нас з-за горизонту.
20:16
Thank you very much.
Дуже вам дякую.
20:19
(ApplauseОплески)
(Оплески)
20:21
ChrisКріс AndersonАндерсон: BrianБраян, thank you.
Кріс Андерсон: Браяне, дякую вам!
20:25
The rangeдіапазон of ideasідеї you've just spokenрозмовний about
Розмах ідей, про які ви щойно розповіли,
20:27
are dizzyingзапаморочливі, exhilaratingхвилюючий, incredibleнеймовірний.
запаморочливий, захоплюючий, неймовірний.
20:29
How do you think
Як ви думаєте
20:32
of where cosmologyкосмологія is now,
де знаходиться космологія тепер,
20:34
in a sortсортувати of historicalісторичний sideсторона?
з точки зору її історичного розвитку?
20:36
Are we in the middleсередній of something unusualнезвичайний historicallyісторично in your opinionдумка?
Чи не знаходимось ми в центрі чогось історично незвичайного, як на вашу думку?
20:38
BGBG: Well it's hardважко to say.
БҐ: Важко сказати.
20:41
When we learnвчитися that astronomersастрономи of the farдалеко futureмайбутнє
Коли ми розуміємо, що астрономи далекого майбутнього
20:43
mayможе not have enoughдостатньо informationінформація to figureфігура things out,
можуть не мати достатньо інформації, щоб зрозуміти справжній стан речей,
20:46
the naturalприродний questionпитання is, maybe we're alreadyвже in that positionпозиція
виникає цілком закономірне запитання: може, і ми вже в такому ж становищі,
20:49
and certainпевний deepглибоко, criticalкритичний featuresособливості of the universeвсесвіт
і певні фундаментальні, критичні властивості всесвіту
20:52
alreadyвже have escapedврятувався our abilityздібності to understandзрозуміти
вже вислизнули за межі наших можливостей їх зрозуміти,
20:55
because of how cosmologyкосмологія evolvesеволюціонує.
тому що саме так і розвивається космологія.
20:58
So from that perspectiveперспектива,
З такої точки зору,
21:00
maybe we will always be askingзапитую questionsпитання
можливо, ми завжди будемо ставити запитання
21:02
and never be ableздатний to fullyповністю answerвідповісти them.
і ніколи не зможемо надати вичерпних відповідей на них.
21:04
On the other handрука, we now can understandзрозуміти
З іншого боку, ми розуміємо,
21:06
how oldстарий the universeвсесвіт is.
який вік всесвіту.
21:08
We can understandзрозуміти
Ми розуміємо,
21:10
how to understandзрозуміти the dataдані from the microwaveмікрохвильова піч backgroundфон radiationвипромінювання
як інтерпретувати дані мікрохвильового реліктового випромінювання,
21:12
that was setвстановити down 13.72 billionмільярд yearsроків agoтому назад --
яке виплеснулося 13,72 мільярдів років тому, -
21:15
and yetвсе-таки, we can do calculationsрозрахунки todayсьогодні to predictпередбачати how it will look
і ми, до того ж, можемо вирахувати, яким воно буде,
21:18
and it matchesсірники.
і розрахунки відповідають спостереженням!
21:20
HolyСвятий cowкорова! That's just amazingдивовижний.
Очманіти! Це просто неймовірно.
21:22
So on the one handрука, it's just incredibleнеймовірний where we'veми маємо gottenотримав,
Так що, з одного боку, неймовірно, куди ми змогли дійти,
21:24
but who knowsзнає what sortсортувати of blocksблоки we mayможе find in the futureмайбутнє.
але хтозна, які перешкоди зустрінуть нас у майбутньому.
21:27
CAКАЛІФОРНІЯ: You're going to be around for the nextдалі fewмало хто daysдні.
КА: Ви будете тут ще кілька днів.
21:31
Maybe some of these conversationsрозмови can continueпродовжуй.
Можливо, ми ще поговоримо на теми, які Ви порушили.
21:34
Thank you. Thank you, BrianБраян. (BGBG: My pleasureзадоволення.)
Дякую Вам. Дякую Вам, Браяне. (БҐ: Будь ласка)
21:36
(ApplauseОплески)
(Оплески)
21:38
Translated by Igor Korobko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Brian Greene - Physicist
Brian Greene is perhaps the best-known proponent of superstring theory, the idea that minuscule strands of energy vibrating in a higher dimensional space-time create every particle and force in the universe.

Why you should listen

Greene, a professor of physics and mathematics at Columbia University, has focused on unified theories for more than 25 years, and has written several best-selling and non-technical books on the subject including The Elegant Universe, a Pulitzer finalist, and The Fabric of the Cosmos — each of which has been adapted into a NOVA mini-series. His latest book, The Hidden Reality, explores the possibility that our universe is not the only universe.

Greene believes science must be brought to general audiences in new and compelling ways, such as his live stage odyssey, Icarus at the Edge of Time, with original orchestral score by Philip Glass, and the annual World Science Festival, which he co-founded in 2008 with journalist Tracy Day.

More profile about the speaker
Brian Greene | Speaker | TED.com