ABOUT THE SPEAKER
Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Kako otvoreni podaci mijenjaju međunarodnu pomoć

Filmed:
502,533 views

Kako se uvjeriti da humanitarna pomoć i novac zapravo dolaze do ljudi koji ih najviše trebaju? Sanjay Pradhan iz Svjetske banke pruža tri smjernice pomoću kojih ona ima najviše utjecaja -- i čime se suzbija korupcija. Postoji jedan ključ: spojiti ljude koji rade na promjeni propalih sustava s podacima koje trebaju.
- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:16
I grewrastao up in BiharBihar, India'sIndija je poorestnajsiromašnija statedržava,
0
402
5009
Odrastao sam u Biharu, Indijskoj najsiromašnijoj saveznoj državi,
00:21
and I rememberzapamtiti when I was sixšest yearsgodina oldstar,
1
5411
3466
sjećam se kada sam imao šest godina,
00:24
I rememberzapamtiti comingdolazak home one day to find a cartkolica
2
8877
3766
išao sam kući i na pragu
00:28
fullpuni of the mostnajviše deliciousukusna sweetsslastice at our doorsteppragu.
3
12643
5321
naišao na kolica puna najfinijih slatkiša.
00:33
My brothersbraća and I dugiskopao in,
4
17964
3489
Moj brat i ja smo ih odmah počeli jesti,
00:37
and that's when my fatherotac camedošao home.
5
21453
3288
tada je moj otac došao kući.
00:40
He was lividmodar, and I still rememberzapamtiti how we criedplakala
6
24741
5464
Problijedio je, još uvijek se sjećam kako je plakao
00:46
when that cartkolica with our half-eatenspecijalno sweetsslastice
7
30205
4064
kada su kolica s polu pojedenim slatkišima
00:50
was pulledizvukao away from us.
8
34269
3217
odvukli od nas.
00:53
LaterKasnije, I understoodrazumjeti why my fatherotac got so upsetuzrujan.
9
37486
4801
Kasnije sam shvatio zašto se moj otac toliko uzrujao.
00:58
Those sweetsslastice were a bribemito
10
42287
3225
Ti slatkiši su bili mito
01:01
from a contractorizvođač radova who was tryingtežak to get my fatherotac
11
45512
3581
jednog građevinara koji je pokušavao dobiti
01:04
to awarddodijeliti him a governmentvlada contractugovor.
12
49093
3463
vladin ugovor od mog oca.
01:08
My fatherotac was responsibleodgovoran for buildingzgrada roadsceste in BiharBihar,
13
52556
4661
Moj otac je bio odgovoran za gradnju cesta u Biharu
01:13
and he had developedrazvijen a firmfirma stancestav againstprotiv corruptionkorupcija,
14
57217
4603
i razvio je čvrst stav protiv korupcije,
01:17
even thoughiako he was harasseduznemiravao and threatenedugroženi.
15
61820
4048
iako je bio maltretiran i prijetilo mu se.
01:21
His was a lonelyusamljen struggleborba, because BiharBihar
16
65868
3368
Njegova borba bila je usamljena, jer je Bihar
01:25
was alsotakođer India'sIndija je mostnajviše corruptpokvariti statedržava,
17
69236
3737
bio najkorumpiranija država Indije,
01:28
where publicjavnost officialsDužnosnici were enrichingobogaćujući themselvesse,
18
72973
3762
gdje su javni službenici obogaćivali sebe,
01:32
[ratherradije] than servingservirati the poorsiromašan who had no meanssredstva
19
76735
4093
(umjesto) da služe siromašnima koji nisu imali načina
01:36
to expressizraziti theirnjihov anguishtjeskobe if theirnjihov childrendjeca
20
80828
3946
kojim bi izrazili svoju muku ako im djeca
01:40
had no foodhrana or no schoolingškolovanje.
21
84774
3833
nisu imala hrane ili obrazovanja.
01:44
And I experiencediskusan this mostnajviše viscerallyviscerally
22
88607
4357
I to sam najbolje doživio
01:48
when I traveledputovao to remotedaljinski villagessela to studystudija povertysiromaštvo.
23
92964
6298
kada sam putovao udaljenim selima kako bih proučavao siromaštvo.
01:55
And as I wentotišao villageselo to villageselo,
24
99262
3817
I kako sam išao od sela do sela,
01:58
I rememberzapamtiti one day, when I was famishedizgladneli and exhaustediscrpljen,
25
103079
6512
sjećam se jednog dana, kada sam bio izgladnjen i izmoren,
02:05
and I was almostskoro collapsingurušavanja
26
109591
2319
i skoro sam kolabrirao
02:07
in a scorchingužasna heattoplina underpod a treedrvo,
27
111910
3030
pod užasnom vrućinom ispod jednog drveta,
02:10
and just at that time, one of the poorestnajsiromašnija menmuškarci in that villageselo
28
114940
6059
i baš tada, jedan od najsiromašnijih ljudi u tom selu
02:16
invitedpozvan me into his hutkoliba and graciouslymilostivo fedhranjen me.
29
120999
5916
me pozvao u svoju kolibu i obilno nahranio.
02:22
Only I laterkasnije realizedshvatio that what he fedhranjen me
30
126915
4648
Tek sam kasnije shvatio da ono s čime me nahranio
02:27
was foodhrana for his entirečitav familyobitelj for two daysdana.
31
131563
5743
je bila hrana cijele njegove obitelji za dva dana.
02:33
This profounddubok giftdar of generosityvelikodušnost
32
137306
4423
Taj jedinstveni dar plemenitosti
02:37
challengedizazvan and changedpromijenjen the very purposesvrha of my life.
33
141729
5278
me potakao i promijenio smisao mog života.
02:42
I resolvedriješen to give back.
34
147007
3772
Odlučio sam se iskupiti.
02:46
LaterKasnije, I joinedspojen the WorldSvijet BankBanke, whichkoji soughttraži to fightborba
35
150779
4304
Kasnije, pridružio sam se Svjetskoj banci, koja se pokušala boriti
02:50
suchtakav povertysiromaštvo by transferringprijenos aidpomoć from richbogat to poorsiromašan countrieszemlje.
36
155083
5768
s takvim siromaštvom prenoseći pomoć iz bogatih prema siromašnim zemljama.
02:56
My initialpočetni work focusedusmjerena on UgandaUganda, where I focusedusmjerena
37
160851
5032
Moj prvi rad se fokusirao na Ugandu, gdje sam se bavio
03:01
on negotiatingpregovarački reformsreforme with the FinanceFinancije MinistryMinistarstvo of UgandaUganda
38
165883
4228
pregovaranjem reformi s ministarstvom
financija Ugande
03:06
so they could accesspristup our loanskrediti.
39
170111
2829
kako bi mogli dobiti naše kredite.
03:08
But after we disbursedisplaćena the loanskrediti, I rememberzapamtiti
40
172940
3131
Ali nakon što smo isplatili novce, sjećam se
03:11
a tripputovanje in UgandaUganda where I foundpronađeno newlynovo builtizgrađen schoolsškola
41
176071
4718
puta u Ugandu gdje sam našao novoizgrađene škole
03:16
withoutbez textbooksudžbenici or teachersučitelji,
42
180789
2784
bez knjiga ili učitelja,
03:19
newnovi healthzdravlje clinicsklinike withoutbez drugslijekovi,
43
183573
2920
nove zdravstvene ustanove bez lijekova,
03:22
and the poorsiromašan oncejednom again withoutbez any voiceglas or recourseregres.
44
186493
5783
i siromašne još jednom bez ikakvoga glasa ili pomoći.
03:28
It was BiharBihar all over again.
45
192276
3576
Izgledalo je poput Bihara.
03:31
BiharBihar representspredstavlja the challengeizazov of developmentrazvoj:
46
195852
3960
Bihar je predstavljao izazov napretka:
03:35
abjectpreziran povertysiromaštvo surroundedokružen by corruptionkorupcija.
47
199812
3911
potpuno siromaštvo okruženo korupcijom.
03:39
GloballyGlobalno, 1.3 billionmilijardi people liveživjeti on lessmanje than
48
203723
4260
Globalno, 1.3 milijarde ljudi živi na manje od
03:43
$1.25 a day, and the work I did in UgandaUganda
49
207983
4709
1.25$ po danu i posao koji sam obavio u Ugandi
03:48
representspredstavlja the traditionaltradicionalan approachpristup to these problemsproblemi
50
212692
4931
predstavlja tradicionalni pristup ovakvim problemima
03:53
that has been practicedprakticira sinceod 1944,
51
217623
4292
koji se primjenjivao od 1944,
03:57
when winnerspobjednici of WorldSvijet WarRat IIII, 500 foundingosnivanje fathersoci,
52
221915
5620
kada su se pobjednici II. Svjetskog rata, 500 osnivajućih otaca,
04:03
and one lonelyusamljen foundingosnivanje mothermajka,
53
227535
3436
i jedna usamljena majka,
04:06
gatheredokupilo in NewNovi HampshireHampshire, USASJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE,
54
230971
2427
okupili u New Hampshireu, SAD,
04:09
to establishuspostaviti the BrettonBretton WoodsŠume institutionsinstitucije,
55
233398
2619
kako bi osnovali Bretton Woods institucije,
04:11
includinguključujući the WorldSvijet BankBanke.
56
236017
1805
uključujući Svjetsku banku.
04:13
And that traditionaltradicionalan approachpristup to developmentrazvoj
57
237822
3300
Taj tradicionalni pristup razvoju
04:17
had threetri keyključ elementselementi. First, transferprijenos of resourcesresursi
58
241122
3936
imao je tri ključna elementa. Prvo, prijenos sredstava
04:20
from richbogat countrieszemlje in the NorthSjever
59
245058
1951
iz bogatih zemalja na sjeveru
04:22
to poorersiromašniji countrieszemlje in the SouthJug,
60
247009
2497
prema siromašnijim zemljama na jugu,
04:25
accompanieduz by reformreforme prescriptionsrecepti.
61
249506
2893
popraćeno s propisivanjem reformi.
04:28
SecondDrugi, the developmentrazvoj institutionsinstitucije that channeledkanalizirati
62
252399
3566
Drugo, razvojne institucije koje su usmjeravale
04:31
these transfersTransferi were opaqueneproziran, with little transparencyprozirnost
63
255965
4762
te transakcije bile su zatvorene, s malo transparentnosti
04:36
of what they financedfinancira or what resultsrezultati they achievedpostići.
64
260727
3800
u vezi toga što su financirale ili
koje su rezultate postigle.
04:40
And thirdtreći, the engagementangažman in developingrazvoju countrieszemlje
65
264527
3913
I treće, angažman u zemljama u razvoju
04:44
was with a narrowsuziti setset of governmentvlada eliteselite
66
268440
3282
se vodio u dogovoru s vladajućim elitama
04:47
with little interactioninterakcija with the citizensgrađani, who are
67
271722
3314
s malo interakcije s građanima, koji su
04:50
the ultimateultimativno beneficiarieskorisnici of developmentrazvoj assistancepomoć.
68
275036
4285
krajnji korisnici razvojne pomoći.
04:55
TodayDanas, eachsvaki of these elementselementi is openingotvor up
69
279321
4201
Danas, svaki od ovih elemenata se otvaraju
04:59
dueuslijed to dramaticdramatičan changespromjene in the globalglobalno environmentokolina.
70
283522
3360
zbog dramatičnih promjena u globalnom okruženju.
05:02
OpenOtvoren knowledgeznanje, openotvoren aidpomoć, openotvoren governancevladavina,
71
286882
3695
Otvoreno znanje, otvorena pomoć, otvoreno vladanje
05:06
and togetherzajedno, they representpredstavljati threetri keyključ shiftspomaci
72
290577
3745
i zajedno, oni predstavljaju tri ključna pomaka
05:10
that are transformingpretvarajući developmentrazvoj
73
294322
2770
koja transformiraju razvoj
05:12
and that alsotakođer holddržati greaterviše hopenada for the problemsproblemi
74
297092
3713
i u kojima postoji nada za probleme
05:16
I witnessedsvjedoci in UgandaUganda and in BiharBihar.
75
300805
4573
kojima sam svjedočio u Ugandi i Biharu.
05:21
The first keyključ shiftsmjena is openotvoren knowledgeznanje.
76
305378
2966
Prvi ključan pomak je otvoreno znanje.
05:24
You know, developingrazvoju countrieszemlje todaydanas will not simplyjednostavno
77
308344
3561
Znate, zemlje u razvoju danas neće jednostavno
05:27
acceptprihvatiti solutionsrješenja that are handedruku down to them
78
311905
3597
prihvatiti rješenja koja im ponude
05:31
by the U.S., EuropeEurope or the WorldSvijet BankBanke.
79
315502
3627
SAD, Europa ili Svjetska banka.
05:35
They get theirnjihov inspirationinspiracija, theirnjihov hopenada,
80
319129
2835
Oni dobivaju inspiraciju, nadu,
05:37
theirnjihov practicalpraktičan know-howznati kako,
81
321964
2400
praktično znanje
05:40
from successfuluspješan emergingu nastajanju economiesekonomija in the SouthJug.
82
324364
3551
od uspješnih rastućih ekonomija na jugu.
05:43
They want to know how ChinaKina liftedpodiže 500 millionmilijuna people
83
327915
4680
Oni žele znati kako je Kina izbavila 500 milijuna ljudi
05:48
out of povertysiromaštvo in 30 yearsgodina,
84
332595
3663
iz siromaštva za 30 godina,
05:52
how Mexico'sMeksiko je OportunidadesOportunidades programprogram
85
336258
2946
kako je Meksički Oportunidades program
05:55
improvedpoboljšan schoolingškolovanje and nutritionishrana for millionsmilijuni of childrendjeca.
86
339204
4696
unaprijedio školstvo i prehranu za milijune djece.
05:59
This is the newnovi ecosystemekosustav of open-knowledgeotvoreno-znanje flowsteče,
87
343900
5662
Ovo je novi ekosustav otvorenog znanja,
06:05
not just travelingputujući NorthSjever to SouthJug, but SouthJug to SouthJug,
88
349562
4933
koji ne putuje samo sa sjevera na jug, nego i
s juga na jug,
06:10
and even SouthJug to NorthSjever,
89
354495
2303
pa čak i s juga na sjever,
06:12
with Mexico'sMeksiko je OportunidadesOportunidades todaydanas inspiringinspiriranje NewNovi YorkYork CityGrad.
90
356798
5742
primjerice Meksički Oportunidades program koji
inspirira New York.
06:18
And just as these North-to-SouthSjever-Jug transfersTransferi are openingotvor up,
91
362540
3848
I baš kako se ovi sjever-jug prijelazi otvaraju,
06:22
so too are the developmentrazvoj institutionsinstitucije
92
366388
2840
tako se i razvojne institucije
06:25
that channeledkanalizirati these transfersTransferi.
93
369228
2527
koje usmjeravaju ove prijenose otvaraju.
06:27
This is the seconddrugi shiftsmjena: openotvoren aidpomoć.
94
371755
3869
To je drugi pomak: otvorena pomoć.
06:31
RecentlyNedavno, the WorldSvijet BankBanke openedotvori its vaulttrezor of datapodaci
95
375624
3550
Nedavno, Svjetska banka je javnosti otvorila
svoj trezor s podacima,
06:35
for publicjavnost use, releasingispuštanje 8,000 economicekonomski and socialsocijalni indicatorspokazatelji
96
379174
4863
u kojima su 8,000 ekonomskih i socijalnih indikatora
06:39
for 200 countrieszemlje over 50 yearsgodina,
97
384037
4369
za 200 zemalja tijekom 50 godina,
06:44
and it launchedpokrenut a globalglobalno competitionkonkurencija to crowdsourcecrowdsource
98
388406
3978
što je pokrenilo globalno natjecanje za razvoj
06:48
innovativeinovativan appsaplikacije usingkoristeći this datapodaci.
99
392384
3667
inovativnih aplikacija koje koriste ove podatke.
06:51
DevelopmentRazvoj institutionsinstitucije todaydanas are alsotakođer openingotvor
100
396051
3173
Razvojne institucije se danas također otvaraju
06:55
for publicjavnost scrutinynadzor the projectsprojekti they financefinancije.
101
399224
3814
davajući javnosti uvid u projekte koje financiraju.
06:58
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapkarta from KenyaKenija,
102
403038
4265
Uzmite za primjer GeoMapping. Na ovoj karti Kenije,
07:03
the redcrvena dotstočkice showpokazati where all the schoolsškola financedfinancira by donorsdonatori
103
407303
4719
crvene točke prikazuju sve škole financirane od strane donora,
07:07
are locatednalazi, and the darkertamnije the shadehlad of greenzelena,
104
412022
3992
što je tamnija zelena boja,
07:11
the more the numberbroj of out-of-schoolvan škole childrendjeca.
105
416014
3360
to je više djece izvan škola.
07:15
So this simplejednostavan mashupMashup revealsotkriva that donorsdonatori
106
419374
4136
Tako ovaj primjer pokazuje da donori
07:19
have not financedfinancira any schoolsškola in the areaspodručja
107
423510
2976
nisu financirali niti jednu školu u područjima
07:22
with the mostnajviše out-of-schoolvan škole childrendjeca,
108
426486
2108
koja imaju najviše neškolovane djece,
07:24
provokingizazivanja newnovi questionspitanja. Is developmentrazvoj assistancepomoć
109
428594
4092
što donosi nova pitanja. Cilja li razvojna pomoć
07:28
targetingciljanje those who mostnajviše need our help?
110
432686
4619
one kojima je naša pomoć najpotrebnija?
07:33
In this mannerdržanje, the WorldSvijet BankBanke has now GeoMappedGeoMapped
111
437305
2902
Zbog toga, Svjetska banka je trenutno geo-locirala
07:36
30,000 projectprojekt activitiesdjelatnost in 143 countrieszemlje,
112
440207
4942
30,000 projekata u 143 države,
07:41
and donorsdonatori are usingkoristeći a commonzajednička platformplatforma
113
445149
3176
a donori također koriste istu platformu
07:44
to mapkarta all theirnjihov projectsprojekti.
114
448325
2945
kako bi označili svoje projekte.
07:47
This is a tremendousogroman leapskok forwardnaprijed in transparencyprozirnost
115
451270
4862
Ovo je ogroman korak naprijed u transparentnosti
07:52
and accountabilityodgovornost of aidpomoć.
116
456132
2842
i odgovornosti pomaganja.
07:54
And this leadsvodi me to the thirdtreći, and in my viewpogled,
117
458974
2996
Ovo me dovodi do trećeg, prema meni,
07:57
the mostnajviše significantznačajan shiftsmjena in developmentrazvoj:
118
461970
3332
najznačajnijeg pomaka u razvoju:
08:01
openotvoren governancevladavina. GovernmentsVlade todaydanas are openingotvor up
119
465302
4215
otvorenom vladanju. Danas se vlade otvaraju
08:05
just as citizensgrađani are demandingzahtjevan voiceglas and accountabilityodgovornost.
120
469517
3977
zbog građana koji traže pravo glasa i odgovornost.
08:09
From the ArabArapski SpringProljeće to the AnnaAnna HazareHazare movementpokret in IndiaIndija,
121
473494
4030
Od Arapskog Proljeća do Anna Hazare
pokreta u Indiji,
08:13
usingkoristeći mobilemobilni phonestelefoni and socialsocijalni mediamedia
122
477524
2734
koristeći mobilne telefone i društvene medije
08:16
not just for politicalpolitički accountabilityodgovornost
123
480258
2614
ne samo za političku odgovornost
08:18
but alsotakođer for developmentrazvoj accountabilityodgovornost.
124
482872
4145
nego i za razvojnu odgovornost.
08:22
Are governmentsvlade deliveringisporuku servicesusluge to the citizensgrađani?
125
487017
4472
Pružaju li vlade usluge svojim građanima?
08:27
So for instanceprimjer, severalnekoliko governmentsvlade in AfricaAfrika
126
491489
4145
Na primjer, više vlada u Africi
08:31
and EasternIstočne EuropeEurope are openingotvor theirnjihov budgetsproračuni to the publicjavnost.
127
495634
5024
i istočnoj Europi otvaraju svoje proračune javnosti.
08:36
But, you know, there is a bigvelika differencerazlika betweenizmeđu a budgetbudžet
128
500658
3403
Ali, znate, postoji velika razlika između proračuna
08:39
that's publicjavnost and a budgetbudžet that's accessibledostupan.
129
504061
4037
koji je javni i proračuna kojem se može pristupiti.
08:43
This is a publicjavnost budgetbudžet. (LaughterSmijeh)
130
508098
4920
To je javni budžet. (Smijeh)
08:48
And as you can see, it's not really accessibledostupan
131
513018
3105
I kao što možete vidjeti, on je zapravo nedostupan
08:52
or understandableRazumljivo to an ordinaryobičan citizengrađanin
132
516123
2719
ili neshvatljiv običnom građaninu
08:54
that is tryingtežak to understandrazumjeti how the governmentvlada is spendingtrošenje its resourcesresursi.
133
518842
4998
koji pokušava razumjeti kako vlada
troši svoje resurse.
08:59
To tacklepribor this problemproblem, governmentsvlade are usingkoristeći newnovi toolsalat
134
523840
3935
Kako bi riješili ovaj problem, vlade koriste nove alate
09:03
to visualizevizualizirati the budgetbudžet so it's more understandableRazumljivo
135
527775
4683
za vizualizaciju budžeta tako da je on
09:08
to the publicjavnost.
136
532458
2200
razumljiviji javnosti.
09:10
In this mapkarta from MoldovaMoldavija, the greenzelena colorboja showspokazuje
137
534658
3934
U ovoj mapi Moldavije, zelena boja predstavlja
09:14
those districtsčetvrti that have lownizak spendingtrošenje on schoolsškola
138
538592
4088
područja koja imaju niske izdatke za škole
09:18
but good educationalobrazovni outcomesrezultati,
139
542680
2320
ali dobre obrazovne ishode,
09:20
and the redcrvena colorboja showspokazuje the oppositesuprotan.
140
545000
3249
a crvena boja prikazuje obrnuto.
09:24
ToolsAlati like this help turnskretanje a shelfpolica fullpuni of inscrutablenedokučiv documentsdokumenti
141
548249
6527
Alati poput ovoga pretvaraju police pune dokumenata
09:30
into a publiclyjavno understandableRazumljivo visualvidni,
142
554776
3754
u prikaz koji je razumljiv javnosti,
09:34
and what's excitinguzbudljiv is that with this opennessotvorenost,
143
558530
3766
i ono što je uzbudljivo u vezi ove otvorenosti,
09:38
there are todaydanas newnovi opportunitiesprilike for citizensgrađani
144
562296
3858
danas postoje nove mogućnosti za građane
09:42
to give feedbackpovratna veza and engageangažirati with governmentvlada.
145
566154
3526
da daju povratne informacije i sudjeluju s vladom.
09:45
So in the PhilippinesFilipini todaydanas, parentsroditelji and studentsstudenti
146
569680
4383
Tako u Filipinima, roditelji i studenti
09:49
can give real-timestvarno vrijeme feedbackpovratna veza on a websiteweb stranica,
147
574063
4147
mogu u stvarnom vremenu dati informacije na stranici,
09:54
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usingkoristeći SMSSMS, whetherda li teachersučitelji
148
578210
5092
Checkmyschool.org ili pomoću
SMSa, pojavljuju li se
09:59
and textbooksudžbenici are showingpokazivanje up in schoolškola,
149
583302
2794
nastavnici i knjige u školi,
10:01
the sameisti problemsproblemi I witnessedsvjedoci in UgandaUganda and in BiharBihar.
150
586096
4651
to su isti problemi kojima sam svjedočio
u Ugandi i Biharu.
10:06
And the governmentvlada is responsiveuzvratni. So for instanceprimjer,
151
590747
2852
I vlada reagira. Na primjer,
10:09
when it was reportedizvijestio on this websiteweb stranica that 800 studentsstudenti
152
593599
4510
kada je na toj web stranici prijavljeno da je 800 učenika
10:14
were at riskrizik because schoolškola repairspopravci had stalledzastao
153
598109
4186
ugroženo jer je popravak škole zastao
10:18
dueuslijed to corruptionkorupcija, the DepartmentOdjel of EducationObrazovanje
154
602295
2591
zbog korupcije, ministarstvo obrazovanja
10:20
in the PhilippinesFilipini tookuzeo swiftSwift actionakcijski.
155
604886
2954
u Filipinima brzo je djelovalo.
10:23
And you know what's excitinguzbudljiv is that this innovationinovacija
156
607840
3697
Uzbudljivo je to što se ova inovacija
10:27
is now spreadingširenje SouthJug to SouthJug, from the PhilippinesFilipini
157
611537
4662
sada širi od od juga do juga, od Filipina
10:32
to IndonesiaIndonezija, KenyaKenija, MoldovaMoldavija and beyondIznad.
158
616199
4345
do Indonezije, Kenije, Moldavije i dalje.
10:36
In DarDar eses SalaamSalaam, TanzaniaTanzanija, even an impoverishedosiromašen
159
620544
4259
U Der es Salam, Tanzaniji, čak i najsiromašnije
10:40
communityzajednica was ableu stanju to use these toolsalat
160
624803
3554
zajednice imaju mogućnost korištenja ovih alata
10:44
to voiceglas its aspirationstežnje.
161
628357
2972
kako bi izrazili svoje želje.
10:47
This is what the mapkarta of TandaleTandale lookedgledao like
162
631329
2919
Ovako je karta Tandale izgledala u
10:50
in AugustKolovoz, 2011. But withinunutar a fewnekoliko weeksTjedni,
163
634248
4353
kolovozu, 2011. Ali za par tjedana,
10:54
universitysveučilište studentsstudenti were ableu stanju to use mobilemobilni phonestelefoni
164
638601
4466
studenti su iskoristili mobilne telefone
10:58
and an open-sourceotvoreni izvor platformplatforma to dramaticallydramatično mapkarta
165
643067
4550
i otvorene platforme i dramatično izmapirali
11:03
the entirečitav communityzajednica infrastructureinfrastruktura.
166
647617
3487
čitavu infrastrukturu zajednice.
11:07
And what is very excitinguzbudljiv is that citizensgrađani were then
167
651104
4465
I uzbudljivo je što su građani tada u mogućnosti
11:11
ableu stanju to give feedbackpovratna veza as to whichkoji healthzdravlje or watervoda pointsbodova
168
655569
5007
pružiti povratnu informaciju poput koje
zdravstvene ili vodovodne
11:16
were not workingrad, aggregatedsažeti
169
660576
2874
usluge ne rade, naznačeno
11:19
in the redcrvena bubblesmjehurići that you see,
170
663450
2600
ovim crvenim kružićima koje vidite,
11:21
whichkoji togetherzajedno providespruža a graphicgrafika visualvidni
171
666050
4598
koji zajedno pružaju grafički prikaz
11:26
of the collectivekolektivan voicesglasovi of the poorsiromašan.
172
670648
4455
kolektivnih glasova siromašnih građana.
11:31
TodayDanas, even BiharBihar is turningtokarenje around and openingotvor up
173
675103
5610
Danas se čak i Bihar mijenja i otvara
11:36
underpod a committedpredan leadershiprukovodstvo that is makingizrađivanje governmentvlada
174
680713
2872
pod odlučnim vodstvom koji čini vladu
11:39
transparenttransparentan, accessibledostupan and responsiveuzvratni to the poorsiromašan.
175
683585
5168
transparentnijom, pristupačnijom i odgovornijom
prema siromašnima.
11:44
But, you know, in manymnogi partsdijelovi of the worldsvijet,
176
688753
3528
Ali, znate, u mnogim dijelovima svijeta,
11:48
governmentsvlade are not interestedzainteresiran in openingotvor up
177
692281
2978
vlade nisu zainteresirane za otvaranje,
11:51
or in servingservirati the poorsiromašan, and it is a realstvaran challengeizazov
178
695259
5117
ili služenje siromašnima i to je pravi izazov
11:56
for those who want to changepromijeniti the systemsistem.
179
700376
4344
za one koje žele promijeniti takav sustav.
12:00
These are the lonelyusamljen warriorsratnici
180
704720
3569
Oni su usamljeni ratnici
12:04
like my fatherotac and manymnogi, manymnogi othersdrugi,
181
708289
3464
poput mog oca i mnogih, mnogih drugih,
12:07
and a keyključ frontiergranica of developmentrazvoj work
182
711753
3124
a ključan cilj razvojnog procesa
12:10
is to help these lonelyusamljen warriorsratnici joinpridružiti handsruke
183
714877
5196
je pomoći ovim usamljenim ratnicima da se ujedine
12:15
so they can togetherzajedno overcomesavladati the oddsizgledi.
184
720073
3541
i tako zajedno svladaju prepreke..
12:19
So for instanceprimjer, todaydanas, in GhanaGana, courageoushrabar reformersReformatori
185
723614
4743
Na primjer, danas, u Gani, hrabri reformisti
12:24
from civilgrađanski societydruštvo, ParliamentParlament and governmentvlada,
186
728357
3200
iz civilnog društva, parlament i vlada,
12:27
have forgedkrivotvoren a coalitionkoalicija for transparenttransparentan contractsugovori
187
731557
4192
osnovali su koaliciju za transparentne ugovore
12:31
in the oilulje sectorsektor, and, galvanizedpocinčani by this,
188
735749
4056
u naftnom sektoru, i zbog toga,
12:35
reformersReformatori in ParliamentParlament are now investigatingistražuje dubioussumnjive contractsugovori.
189
739805
5680
Parlament sada istražuje sumnjive ugovore.
12:41
These examplesprimjeri give newnovi hopenada, newnovi possibilitymogućnost
190
745485
4928
Ovi primjeri daju novu nadu, novu mogućnost
12:46
to the problemsproblemi I witnessedsvjedoci in UgandaUganda
191
750413
3112
problemima kojima sam svjedočio u Ugandi
12:49
or that my fatherotac confrontedsuočeni in BiharBihar.
192
753525
5102
ili kojima se moj otac suočio u Biharu.
12:54
Two yearsgodina agoprije, on AprilTravanj 8thth, 2010, I calledzvao my fatherotac.
193
758627
6969
Prije dvije godine, 8. travnja 2010, nazvao sam svog oca.
13:01
It was very latekasno at night, and at agedob 80,
194
765596
5398
Bila je kasna noć i on je u dobi od 80 godina
13:06
he was typingkucanje a 70-page-stranica publicjavnost interestinteres litigationparnica
195
770994
4801
pripremao javnu parnicu od 70 stranica
13:11
againstprotiv corruptionkorupcija in a roadcesta projectprojekt.
196
775795
3614
protiv korupcije u cestovnom projektu.
13:15
ThoughIako he was no lawyerodvjetnik, he arguedtvrdio the casespis in courtsud
197
779409
4618
Iako nije bio odvjetnik, sam je vodio predmet na sudu
13:19
himselfsam the nextSljedeći day. He wonwon the rulingvladajuće,
198
784027
4214
idućeg dana. Dobio je parnicu,
13:24
but laterkasnije that very eveningvečer,
199
788241
2022
ali kasnije te iste večeri,
13:26
he fellpao, and he diedumro.
200
790263
4594
pao je i preminuo.
13:30
He foughtborio tilldo the endkraj, increasinglysve passionatestrasan
201
794857
4944
Borio se do kraja, strastveno je
13:35
that to combatborba corruptionkorupcija and povertysiromaštvo,
202
799801
3945
tvrdio da kako bi se borili protiv
korupcije i siromaštva,
13:39
not only did governmentvlada officialsDužnosnici need to be honestpošten,
203
803746
4007
ne trebaju samo vladini službenici biti iskreni,
13:43
but citizensgrađani neededpotreban to joinpridružiti togetherzajedno
204
807753
3249
nego se i građani moraju ujediniti
13:46
to make theirnjihov voicesglasovi heardčuo.
205
811002
2895
kako bi se njihov glas čuo.
13:49
These becamepostao the two bookendsDržači za knjige of his life,
206
813897
4861
To su postala dva kraja njegova života,
13:54
and the journeyputovanje he traveledputovao in betweenizmeđu
207
818758
2714
a put koji je prešao između
13:57
mirroredsa ogledalom the changingmijenjanje developmentrazvoj landscapepejzaž.
208
821472
4785
zrcalio je izmijenjeni i unaprijeđeni krajolik.
14:02
TodayDanas, I'm inspirednadahnut by these changespromjene, and I'm exciteduzbuđen
209
826257
4953
Ja sam inspiriran ovim promjenama i uzbuđen
14:07
that at the WorldSvijet BankBanke, we are embracingobuhvaćajući
210
831210
3104
što u Svjetskoj banci prihvaćamo
14:10
these newnovi directionssmjerovi, a significantznačajan departureodlazak
211
834314
3089
ove nove smjernice, značajan pomak
14:13
from my work in UgandaUganda 20 yearsgodina agoprije.
212
837403
3878
od mog rada u Ugandi prije 20 godina.
14:17
We need to radicallytemeljito openotvoren up developmentrazvoj
213
841281
3541
Moramo radikalno otvoriti razvitak
14:20
so knowledgeznanje flowsteče in multiplevišekratnik directionssmjerovi,
214
844822
2804
tako da znanje teče u više smjerova,
14:23
inspiringinspiriranje practitionerspraktikanti, so aidpomoć becomespostaje transparenttransparentan,
215
847626
4791
inspirira praktikante, tako da pomoć postane transparentna,
14:28
accountableodgovoran and effectivedjelotvoran, so governmentsvlade openotvoren up
216
852417
4159
odgovorna i efektivna, tako da se vlade otvore
14:32
and citizensgrađani are engagedzauzet and empoweredovlašten
217
856576
3946
i građani postanu uključeni i dobiju moć
14:36
with reformersReformatori in governmentvlada.
218
860522
1659
u reformama koje provodi vlada.
14:38
We need to accelerateubrzati these shiftspomaci.
219
862181
3197
Moramo ubrzati ove promjene.
14:41
If we do, we will find that the collectivekolektivan voicesglasovi
220
865378
5000
Ako to napravimo, vidjet ćemo da će se glasovi
14:46
of the poorsiromašan will be heardčuo in BiharBihar,
221
870378
4390
siromašnih čuti u Biharu,
14:50
in UgandaUganda, and beyondIznad.
222
874768
2222
Ugandi i dalje.
14:52
We will find that textbooksudžbenici and teachersučitelji
223
876990
4075
Vidjet ćemo da će se knjige i učitelji
14:56
will showpokazati up in schoolsškola for theirnjihov childrendjeca.
224
881065
3037
pojaviti u školama za svoju djecu.
15:00
We will find that these childrendjeca, too,
225
884102
4083
Ta djeca će, također,
15:04
have a realstvaran chanceprilika of breakinglom theirnjihov way out of povertysiromaštvo.
226
888185
6118
imati stvarnu priliku za izlazak iz siromaštva.
15:10
Thank you. (ApplausePljesak)
227
894303
3215
Hvala vam. (Pljesak)
15:13
(ApplausePljesak)
228
897518
2720
(Pljesak)
Translated by Ivan Lovas
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com