English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Sanjay Pradhan: Jak otwartoźródłowe dane zmieniają międzynarodową pomoc

Filmed:
502,533 views

Jak upewnić się, że rozwój i pomoc pieniężna dociera do naprawdę potrzebujących? Sanjay Pradhan z Instytutu Banku Światowego podaje trzy wytyczne, które mają wspomóc działania, a tym samym zwalczyć korupcję. Klucz: jednoczenie ludzi dążących do zmiany wadliwych systemów w oparciu o informacje.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewrósł up in BiharBihar, India'sW Indiach poorestnajbiedniejszy statestan,
Dorastałem w Biharze, najbiedniejszym stanie Indii.
00:16
and I rememberZapamiętaj when I was sixsześć yearslat oldstary,
Jako sześciolatek
00:21
I rememberZapamiętaj comingprzyjście home one day to find a cartwózek
znalazłem na progu domu wózek
00:24
fullpełny of the mostwiększość deliciouspyszne sweetssłodycze at our doorstepdrzwi.
wypełniony słodyczami.
00:28
My brothersbracia and I dugkopany in,
Rzuciliśmy się na nie z braćmi,
00:33
and that's when my fatherojciec cameoprawa ołowiana witrażu home.
a po chwili do domu wrócił ojciec.
00:37
He was lividsiny, and I still rememberZapamiętaj how we criedzawołał
Był wściekły; do dziś pamiętam jak płakaliśmy,
00:40
when that cartwózek with our half-eatenNadgryziona sweetssłodycze
kiedy odebrano nam wózek
00:46
was pulledciągnięty away from us.
z wyjedzonymi do połowy słodyczami.
00:50
LaterPóźniej, I understoodzrozumiany why my fatherojciec got so upsetzdenerwowany.
Złość ojca zrozumiałem później.
00:53
Those sweetssłodycze were a bribełapówka
Słodycze były łapówką
00:58
from a contractorkontrahent who was tryingpróbować to get my fatherojciec
od przedsiębiorcy, który chciał, aby ojciec
01:01
to awardnagroda him a governmentrząd contractkontrakt.
przyznał mu zlecenie państwowe.
01:04
My fatherojciec was responsibleodpowiedzialny for buildingbudynek roadsdrogi in BiharBihar,
Ojciec kierował budową dróg w Biharze
01:08
and he had developedrozwinięty a firmfirma stancepostawa againstprzeciwko corruptionkorupcja,
i stanowczo sprzeciwiał się korupcji,
01:13
even thoughchociaż he was harassedprześladowani and threatenedzagrożony.
pomimo szykan i gróźb.
01:17
His was a lonelysamotny struggleborykać się, because BiharBihar
Toczył samotną walkę, bo Bihar
01:21
was alsorównież India'sW Indiach mostwiększość corruptskorumpowany statestan,
był najbardziej skorumpowanym stanem Indii,
01:25
where publicpubliczny officialsurzędnicy were enrichingWzbogacanie themselvessami,
gdzie urzędnicy bogacili się,
01:28
[ratherraczej] than servingporcja the poorubogi who had no meansznaczy
zamiast pomagać biednym,
01:32
to expresswyrazić theirich anguishudręki if theirich childrendzieci
którzy musieli znosić w milczeniu,
01:36
had no foodjedzenie or no schoolingszkolenie.
że ich dzieci są głodne i nie mają szkoły.
01:40
And I experienceddoświadczony this mostwiększość viscerallyviscerally
Uderzyło mnie to najbardziej,
01:44
when I traveledbywały to remotezdalny villageswioski to studybadanie povertyubóstwo.
kiedy badałem ubóstwo w odległych wioskach.
01:48
And as I wentposzedł villagewioska to villagewioska,
Podróżowałem od wioski do wioski,
01:55
I rememberZapamiętaj one day, when I was famishedZnużony and exhaustedwyczerpany,
gdy pewnego dnia wygłodniały i wyczerpany,
01:58
and I was almostprawie collapsingzwijanie
niemalże zemdlałem
02:05
in a scorchingupalny heatciepło underpod a treedrzewo,
w palącym upale pod drzewem.
02:07
and just at that time, one of the poorestnajbiedniejszy menmężczyźni in that villagewioska
Wtedy jeden z najbiedniejszych mieszkańców wioski
02:10
invitedzaproszony me into his hutChata and graciouslyłaskawie fedkarmiony me.
zaprosił mnie do chaty i wielkodusznie nakarmił.
02:16
Only I laterpóźniej realizedrealizowany that what he fedkarmiony me
Później zrozumiałem, że zjadłem
02:22
was foodjedzenie for his entireCały familyrodzina for two daysdni.
dwudniowe zapasy żywności dla całej rodziny.
02:27
This profoundgłęboki giftprezent of generosityhojność
Ten hojny dar
02:33
challengedzakwestionowany and changedzmienione the very purposecel, powód of my life.
podważył i zmienił sens mojego życia.
02:37
I resolvedzdecydowany to give back.
Postanowiłem, że będę dawać.
02:42
LaterPóźniej, I joinedDołączył the WorldŚwiat BankBank, whichktóry soughtposzukiwany to fightwalka
Zacząłem pracować dla Banku Światowego,
który walczył z biedą
02:46
suchtaki povertyubóstwo by transferringprzeniesienie aidpomoc from richbogaty to poorubogi countrieskraje.
przekazując biednym pomoc z bogatych krajów.
02:50
My initialInicjał work focusedskupiony on UgandaUganda, where I focusedskupiony
Początkowo pracowałem w Ugandzie,
02:56
on negotiatingnegocjowanie reformsreformy with the FinanceFinanse MinistryMinisterstwo of UgandaUganda
gdzie z tamtejszym ministerstwem finansów negocjowałem reformy,
03:01
so they could accessdostęp our loanspożyczki.
mające umożliwić dostęp do naszych pożyczek.
03:06
But after we disbursedwydatkowane the loanspożyczki, I rememberZapamiętaj
Jednak mimo pożyczek
03:08
a tripwycieczka in UgandaUganda where I founduznany newlynowo builtwybudowany schoolsszkoły
zastałem w Ugandzie nowe szkoły
03:11
withoutbez textbookspodręczniki or teachersnauczyciele,
bez podręczników czy nauczycieli,
03:16
newNowy healthzdrowie clinicskliniki withoutbez drugsleki,
nowe kliniki bez leków
03:19
and the poorubogi oncepewnego razu again withoutbez any voicegłos or recourseodwołanie.
i biednych, znów bez głosu i możliwości sprzeciwu.
03:22
It was BiharBihar all over again.
Było jak w Biharze.
03:28
BiharBihar representsreprezentuje the challengewyzwanie of developmentrozwój:
Bihar to symbol wyzwania dla rozwoju:
03:31
abjectnikczemny povertyubóstwo surroundedotoczony by corruptionkorupcja.
skrajna nędza otoczona korupcją.
03:35
GloballyNa całym świecie, 1.3 billionmiliard people liverelacja na żywo on lessmniej than
Na świecie 1,3 miliarda ludzi żyje za niewiele ponad
03:39
$1.25 a day, and the work I did in UgandaUganda
dolara dziennie. Moja praca w Ugandzie
03:43
representsreprezentuje the traditionaltradycyjny approachpodejście to these problemsproblemy
odzwierciedla utarte podejście do tych problemów,
03:48
that has been practicedpraktykowane sinceod 1944,
stosowane od 1944 roku.
03:53
when winnerszwycięzcy of WorldŚwiat WarWojny IIII, 500 foundingzałożenie fathersojcowie,
Wówczas zwycięzcy II Wojny Światowej,
03:57
and one lonelysamotny foundingzałożenie mothermama,
500 ojców-założycieli i jedna założycielka
04:03
gatheredZebrane in NewNowy HampshireHampshire, USASTANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,
zebrali się w New Hampshire w USA,
04:06
to establishustalić the BrettonBretton WoodsWoods institutionsinstytucje,
by założyć instytucje Bretton Woods,
04:09
includingwłącznie z the WorldŚwiat BankBank.
w tym Bank Światowy.
04:11
And that traditionaltradycyjny approachpodejście to developmentrozwój
Tradycyjna droga do rozwoju ma 3 elementy.
04:13
had threetrzy keyklawisz elementselementy. First, transfertransfer of resourceszasoby
Po pierwsze, przelewanie środków
04:17
from richbogaty countrieskraje in the NorthPółnoc
z bogatych krajów północy
04:20
to poorerbiedniejszych countrieskraje in the SouthPołudniowa,
do biedniejszych z południa,
04:22
accompaniedwraz z by reformreformy prescriptionsrecepty.
wraz z zaleceniami reform.
04:25
SecondDrugi, the developmentrozwój institutionsinstytucje that channeledkanałowej
Po drugie, agencje kierujące przelewami
04:28
these transferstransfery were opaquenieprzezroczysty, with little transparencyprzezroczystość
cechowała nieprzejrzystość finansowanych celów
04:31
of what they financedsfinansowane or what resultswyniki they achievedosiągnięty.
i osiąganych rezultatów.
04:36
And thirdtrzeci, the engagementzaręczynowy in developingrozwijanie countrieskraje
Po trzecie, w rozwijających się krajach
04:40
was with a narrowwąska setzestaw of governmentrząd elitesElit
współpracowano z wąskim kręgiem rządowych elit,
04:44
with little interactioninterakcja with the citizensobywatele, who are
a udział obywateli, docelowych beneficjentów
04:47
the ultimateostateczny beneficiariesbeneficjenci of developmentrozwój assistancewsparcie.
pomocy rozwojowej, był niewielki.
04:50
TodayDzisiaj, eachkażdy of these elementselementy is openingotwarcie up
Dzisiaj zmienia się to,
04:55
duez powodu to dramaticdramatyczny changeszmiany in the globalświatowy environmentśrodowisko.
dzięki radykalnym zmianom na skalę światową.
04:59
OpenOtwarte knowledgewiedza, umiejętności, openotwarty aidpomoc, openotwarty governancezarządzanie,
Otwarty dostęp do wiedzy, pomocy, otwarte rządy
05:02
and togetherRazem, they representprzedstawiać threetrzy keyklawisz shiftszmiany
to trzy kluczowe zmiany,
05:06
that are transformingtransformatorowy developmentrozwój
odpowiedzialne za transformację rozwoju.
05:10
and that alsorównież holdutrzymać greaterwiększy hopenadzieja for the problemsproblemy
Są nadzieją na rozwiązanie problemów,
05:12
I witnessedpoświadczony in UgandaUganda and in BiharBihar.
których byłem świadkiem w Ugandzie i Biharze.
05:16
The first keyklawisz shiftprzesunięcie is openotwarty knowledgewiedza, umiejętności.
Pierwsza zmiana to otwarty dostęp do wiedzy.
05:21
You know, developingrozwijanie countrieskraje todaydzisiaj will not simplypo prostu
Kraje rozwijające się nie przyjmą już na wiarę
05:24
acceptzaakceptować solutionsrozwiązania that are handedprzekazany down to them
sugerowanych dziś rozwiązań
05:27
by the U.S., EuropeEuropy or the WorldŚwiat BankBank.
z USA, Europy czy Banku Światowego.
05:31
They get theirich inspirationInspiracja, theirich hopenadzieja,
Czerpią inspirację, nadzieję
05:35
theirich practicalpraktyczny know-howknow-how,
i praktyczną wiedzę od skutecznych
05:37
from successfuludany emergingwyłaniający się economiesgospodarki in the SouthPołudniowa.
wyłaniających się gospodarek z południa.
05:40
They want to know how ChinaChiny liftedwzniesiony 500 millionmilion people
Interesują się, jak Chiny
wydobyły z nędzy 500 mln ludzi
05:43
out of povertyubóstwo in 30 yearslat,
w ciągu 30 lat,
05:48
how Mexico'sW Meksyku OportunidadesOportunidades programprogram
jak program Oportunidades z Meksyku
05:52
improvedulepszony schoolingszkolenie and nutritionodżywianie for millionsmiliony of childrendzieci.
poprawił edukację i odżywianie milionów dzieci.
05:55
This is the newNowy ecosystemekosystem of open-knowledgeOpen wiedzy flowsprzepływy,
To swobodny przepływ ogólnodostępnej wiedzy,
05:59
not just travelingpodróżny NorthPółnoc to SouthPołudniowa, but SouthPołudniowa to SouthPołudniowa,
Północy na Południe, z Południa na Południe,
06:05
and even SouthPołudniowa to NorthPółnoc,
a nawet z Południa na Północ,
06:10
with Mexico'sW Meksyku OportunidadesOportunidades todaydzisiaj inspiringinspirujący NewNowy YorkYork CityMiasto.
bo Oportunidades inspirują dziś Nowy Jork.
06:12
And just as these North-to-SouthPółnoc południe transferstransfery are openingotwarcie up,
Wymiana Północy z Południem staje się możliwa,
06:18
so too are the developmentrozwój institutionsinstytucje
otwierają się też agencje rozwoju,
06:22
that channeledkanałowej these transferstransfery.
które kierują transferami.
06:25
This is the seconddruga shiftprzesunięcie: openotwarty aidpomoc.
Drugą zmianą jest przejrzystość pomocy rozwojowej.
06:27
RecentlyNiedawno, the WorldŚwiat BankBank openedotwierany its vaultVault of datadane
Niedawno Bank Światowy
udostępnił skarbnicę informacji
06:31
for publicpubliczny use, releasingzwolnienie 8,000 economicgospodarczy and socialspołeczny indicatorswskaźniki
w postaci 8000 raportów
o rozwoju społecznym i gospodarczym,
06:35
for 200 countrieskraje over 50 yearslat,
dotyczących 200 krajów z okresu 50 lat.
06:39
and it launcheduruchomiona a globalświatowy competitionzawody to crowdsourcecrowdsource
Ogłosił otwarty konkurs globalny
na innowacyjne programy użytkowe
06:44
innovativeinnowacyjne appsaplikacje usingza pomocą this datadane.
w oparciu o dane Banku.
06:48
DevelopmentRozwoju institutionsinstytucje todaydzisiaj are alsorównież openingotwarcie
Także Agencje rozwoju otwierają się
06:51
for publicpubliczny scrutinykontroli the projectsprojektowanie they financefinanse.
na publiczną kontrolę projektów, które finansują.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapmapa from KenyaKenia,
Weźmy GeoMapping. Na tej mapie Kenii
06:58
the redczerwony dotskropki showpokazać where all the schoolsszkoły financedsfinansowane by donorsdawców
czerwone punkty prezentują
szkoły finansowane przez darczyńców,
07:03
are locatedusytuowany, and the darkerciemniejsze the shadecień of greenZielony,
im ciemniejszy odcień zieleni,
07:07
the more the numbernumer of out-of-schoolout-of-school childrendzieci.
tym więcej dzieci, które nie chodzą do szkoły.
07:11
So this simpleprosty mashupmashup revealsujawnia that donorsdawców
To proste zestawienie pokazuje, że donatorzy
07:15
have not financedsfinansowane any schoolsszkoły in the areasobszary
nie sfinansowali żadnej szkoły w regionach
07:19
with the mostwiększość out-of-schoolout-of-school childrendzieci,
z najwyższą liczbą dzieci nie objętych szkolnictwem.
07:22
provokingdo myślenia newNowy questionspytania. Is developmentrozwój assistancewsparcie
Nasuwa to pytanie, czy pomoc rozwojowa
07:24
targetingkierowanie those who mostwiększość need our help?
dociera do tych, którzy jej najbardziej potrzebują?
07:28
In this mannersposób, the WorldŚwiat BankBank has now GeoMappedGeoMapped
Bank Światowy stworzył tzw. GeoMapy
07:33
30,000 projectprojekt activitieszajęcia in 143 countrieskraje,
30 tys. projektów w 143 krajach,
07:36
and donorsdawców are usingza pomocą a commonpospolity platformPlatforma
a donatorzy tworzą mapy projektów
07:41
to mapmapa all theirich projectsprojektowanie.
tego samego formatu.
07:44
This is a tremendousogromny leapskok forwardNaprzód in transparencyprzezroczystość
Jest to wielki skok ku przejrzystości
07:47
and accountabilityodpowiedzialność of aidpomoc.
i rozliczalności pomocy.
07:52
And this leadswskazówki me to the thirdtrzeci, and in my viewwidok,
Trzecią, wg mnie najważniejszą zmianą
07:54
the mostwiększość significantznaczący shiftprzesunięcie in developmentrozwój:
dla rozwoju jest otwartość polityki rządu.
07:57
openotwarty governancezarządzanie. GovernmentsRządy todaydzisiaj are openingotwarcie up
Obecnie rządy otwierają się,
08:01
just as citizensobywatele are demandingwymagające voicegłos and accountabilityodpowiedzialność.
a obywatele wymagają rozliczeń i prawa decyzji.
08:05
From the ArabEmiraty SpringWiosna to the AnnaAnna HazareInformuje movementruch in IndiaIndie,
Od arabskiej wiosny lodów
do ruchu Anny Hazare w Indiach,
08:09
usingza pomocą mobilemobilny phonestelefony and socialspołeczny mediagłoska bezdźwięczna
dzięki telefonom komórkowym
i mediom społecznościowym
08:13
not just for politicalpolityczny accountabilityodpowiedzialność
egzekwowano polityczną odpowiedzialność
08:16
but alsorównież for developmentrozwój accountabilityodpowiedzialność.
i rozliczano pomoc rozwojową.
08:18
Are governmentsrządy deliveringdostarczanie servicesusługi to the citizensobywatele?
Czy rządy zapewniają usługi dla obywateli?
08:22
So for instanceinstancja, severalkilka governmentsrządy in AfricaAfryka
Poszczególne rządy Afryki
08:27
and EasternWschodniej EuropeEuropy are openingotwarcie theirich budgetsbudżety to the publicpubliczny.
i Europy Wschodniej publicznie ogłaszają budżety.
08:31
But, you know, there is a bigduży differenceróżnica betweenpomiędzy a budgetbudżet
Między budżetem opublikowanym
08:36
that's publicpubliczny and a budgetbudżet that's accessibledostępny.
a budżetem przystępnym istnieje ogromna różnica.
08:39
This is a publicpubliczny budgetbudżet. (LaughterŚmiech)
Oto budżet publiczny. (Śmiech)
08:43
And as you can see, it's not really accessibledostępny
Nie jest przystępny
08:48
or understandablezrozumiale to an ordinaryzwykły citizenobywatel
ani zrozumiały dla przeciętnego obywatela,
08:52
that is tryingpróbować to understandzrozumieć how the governmentrząd is spendingwydatki its resourceszasoby.
który chce wiedzieć, na co idą wydatki rządu.
08:54
To tacklesprzęt this problemproblem, governmentsrządy are usingza pomocą newNowy toolsprzybory
Rozwiązaniem tego problemu są nowe narzędzia
08:59
to visualizewyobrażać sobie the budgetbudżet so it's more understandablezrozumiale
do wizualizacji budżetu, które ułatwiają obywatelom
09:03
to the publicpubliczny.
jego zrozumienie.
09:08
In this mapmapa from MoldovaMołdawia, the greenZielony colorkolor showsprzedstawia
Przedstawione na zielono regiony Mołdawii
09:10
those districtsDzielnice that have lowNiska spendingwydatki on schoolsszkoły
wydają niewiele na szkolnictwo,
09:14
but good educationaledukacyjny outcomeswyniki,
ale osiągają wysokie wyniki nauczania.
09:18
and the redczerwony colorkolor showsprzedstawia the oppositenaprzeciwko.
W tych na czerwono sytuacja jest odwrotna.
09:20
ToolsNarzędzia like this help turnskręcać a shelfPółka fullpełny of inscrutabletajemniczy documentsdokumenty
Tak przekształca się tomy zawiłych dokumentów
09:24
into a publiclypublicznie understandablezrozumiale visualwizualny,
w zrozumiałe dla obywateli wizualizacje.
09:30
and what's excitingekscytujący is that with this opennessotwartość,
Co ciekawe, ta otwartość
09:34
there are todaydzisiaj newNowy opportunitiesmożliwości for citizensobywatele
daje obywatelom nowe możliwości wyrażania opinii
09:38
to give feedbackinformacje zwrotne and engageangażować with governmentrząd.
i zaangażowanie w prace rządu.
09:42
So in the PhilippinesFilipiny todaydzisiaj, parentsrodzice and studentsstudenci
Na Filipinach rodzice i uczniowie na bieżąco
09:45
can give real-timeczas rzeczywisty feedbackinformacje zwrotne on a websitestronie internetowej,
publikują opinie na stronie ChceckMySchool.org
09:49
CheckmyschoolCheckmyschool.orgorg, or usingza pomocą SMSWIADOMOŚCI SMS, whetherczy teachersnauczyciele
lub wysyłając SMSy. Odnotowują, czy w szkołach
09:54
and textbookspodręczniki are showingseans up in schoolszkoła,
są nauczyciele i podręczniki,
09:59
the samepodobnie problemsproblemy I witnessedpoświadczony in UgandaUganda and in BiharBihar.
czyli informują o tych samych problemach, z którymi spotkałem się w Ugandzie i Biharze.
10:01
And the governmentrząd is responsiveczuły. So for instanceinstancja,
Rząd reaguje. Na przykład kiedy odnotowano
10:06
when it was reportedzgłaszane on this websitestronie internetowej that 800 studentsstudenci
na stronie internetowej, że 800 uczniom
10:09
were at riskryzyko because schoolszkoła repairsnaprawy had stalledutknęły w martwym punkcie
grozi niebezpieczeństwo, bo z powodu korupcji
10:14
duez powodu to corruptionkorupcja, the DepartmentDział of EducationEdukacja
wstrzymano remont szkoły,
filipińskie Ministerstwo Edukacji
10:18
in the PhilippinesFilipiny tookwziął swiftSWIFT actionczynność.
podjęło natychmiastowe działanie.
10:20
And you know what's excitingekscytujący is that this innovationinnowacja
Cieszy, że stosowanie
tego nowatorskiego rozwiązania
10:23
is now spreadingrozpościerający się SouthPołudniowa to SouthPołudniowa, from the PhilippinesFilipiny
rozpowszechnia się w krajach globalnego Południa,
10:27
to IndonesiaIndonezja, KenyaKenia, MoldovaMołdawia and beyondpoza.
od Filipin, po Indonezję, Kenię, Mołdawię i dalej.
10:32
In DarDar esES SalaamSalaam, TanzaniaTanzania, even an impoverishedzubożały
W Dar es Salaam w Tanzanii, nawet najbiedniejsi
10:36
communityspołeczność was ablezdolny to use these toolsprzybory
mogą używać podobnych narzędzi
10:40
to voicegłos its aspirationsaspiracje.
do wyrażania aspiracji.
10:44
This is what the mapmapa of TandaleTandale lookedspojrzał like
Oto jak wyglądała mapa Tandale
10:47
in AugustSierpnia, 2011. But withinw ciągu a fewkilka weekstygodnie,
w sierpniu 2011. W ciągu kilku tygodni
10:50
universityUniwersytet studentsstudenci were ablezdolny to use mobilemobilny phonestelefony
studenci uniwersyteccy dzięki telefonom komórkowym
10:54
and an open-sourceotwarte źródło platformPlatforma to dramaticallydramatycznie mapmapa
i otwartym platformom umiejscowili na mapie
10:58
the entireCały communityspołeczność infrastructureinfrastruktura.
całą infrastrukturę społeczną.
11:03
And what is very excitingekscytujący is that citizensobywatele were then
Cieszy to, że obywatele mogli też
11:07
ablezdolny to give feedbackinformacje zwrotne as to whichktóry healthzdrowie or waterwoda pointszwrotnica
informować o tym, czy oznaczone na czerwono
11:11
were not workingpracujący, aggregatedzagregowane
kliniki zdrowia i punkty wydobycia wody
11:16
in the redczerwony bubblesbąbelki that you see,
są czynne.
11:19
whichktóry togetherRazem provideszapewnia a graphicgrafiki visualwizualny
Jest to graficzna wizualizacja
11:21
of the collectivekolektyw voicesgłosy of the poorubogi.
kolektywnego głosu ubogich.
11:26
TodayDzisiaj, even BiharBihar is turningobrócenie around and openingotwarcie up
Obecnie nawet Bihar zmienia się i otwiera
11:31
underpod a committedzobowiązany leadershipprzywództwo that is makingzrobienie governmentrząd
pod zaangażowanym przewodnictwem rządu,
11:36
transparentprzezroczysty, accessibledostępny and responsiveczuły to the poorubogi.
który dąży do przejrzystości, przystępności
i reagowania na potrzeby ubogich.
11:39
But, you know, in manywiele partsCzęści of the worldświat,
Ale w wielu miejscach na świecie
11:44
governmentsrządy are not interestedzainteresowany in openingotwarcie up
rządy nie chcą się otwierać
11:48
or in servingporcja the poorubogi, and it is a realreal challengewyzwanie
czy pomagać biednym. To wyzwanie dla tych,
11:51
for those who want to changezmiana the systemsystem.
którzy chcą zmienić system.
11:56
These are the lonelysamotny warriorswojownicy
Toczą samotną walkę,
12:00
like my fatherojciec and manywiele, manywiele othersinni,
podobnie jak mój ojciec i wielu innych.
12:04
and a keyklawisz frontiergranica of developmentrozwój work
Głównym celem pracy na rzecz rozwoju
12:07
is to help these lonelysamotny warriorswojownicy joinprzyłączyć się handsręce
jest ułatwienie zjednoczenia samotnym wojownikom,
12:10
so they can togetherRazem overcomeprzezwyciężać the oddsszansa.
aby wspólnie pokonali przeciwności.
12:15
So for instanceinstancja, todaydzisiaj, in GhanaGhana, courageousodważny reformersReformatorzy
Np. w Ghanie dzielni reformatorzy
12:19
from civilcywilny societyspołeczeństwo, ParliamentParlament and governmentrząd,
ze społeczeństwa obywatelskiego, parlamentu i rządu
12:24
have forgedpodrobiony a coalitionkoalicja for transparentprzezroczysty contractskontrakty
zawiązali koalicję mającą na celu
ujawnianie kontraktów
12:27
in the oilolej sectorsektor, and, galvanizedocynkowane by this,
przemysłu petrochemicznego. Dzięki temu
12:31
reformersReformatorzy in ParliamentParlament are now investigatingdochodzenie dubiouswątpliwe contractskontrakty.
reformatorzy w Parlamencie
lustrują podejrzane kontrakty.
12:35
These examplesprzykłady give newNowy hopenadzieja, newNowy possibilitymożliwość
Te przykłady dają nadzieję,
nowe możliwości rozwiązania problemów,
12:41
to the problemsproblemy I witnessedpoświadczony in UgandaUganda
których byłem świadkiem w Ugandzie,
12:46
or that my fatherojciec confrontedkonfrontowany in BiharBihar.
czy z którymi borykał się mój ojciec w Biharze.
12:49
Two yearslat agotemu, on AprilKwietnia 8thth, 2010, I callednazywa my fatherojciec.
Dwa lata temu, 8 sierpnia 2010 późnym wieczorem
12:54
It was very latepóźno at night, and at agewiek 80,
zadzwoniłem do mojego 80-letniego ojca.
13:01
he was typingpisanie na maszynie a 70-page-stronę publicpubliczny interestzainteresowanie litigationspór
Był zajęty pisaniem 70-stronicowego pozwu
13:06
againstprzeciwko corruptionkorupcja in a roadDroga projectprojekt.
przeciwko korupcji w projekcie drogowym.
13:11
ThoughChoć he was no lawyerprawnik, he arguedargumentował the casewalizka in courtSąd
Chociaż nie jest adwokatem,
sam przedstawił tę sprawę w sądzie
13:15
himselfsamego siebie the nextNastępny day. He wonwygrał the rulingorzeczenie,
następnego dnia. Wygrał sprawę,
13:19
but laterpóźniej that very eveningwieczór,
ale tego samego wieczoru upadł
13:24
he fellspadł, and he diedzmarły.
i umarł.
13:26
He foughtwalczył tilldo the endkoniec, increasinglycoraz bardziej passionatenamiętny
Walczył gorliwie do końca,
13:30
that to combatwalka corruptionkorupcja and povertyubóstwo,
przekonany, że do walki z korupcją i nędzą,
13:35
not only did governmentrząd officialsurzędnicy need to be honestszczery,
potrzeba nie tylko szczerości przedstawicieli rządu,
13:39
but citizensobywatele neededpotrzebne to joinprzyłączyć się togetherRazem
ale i zjednoczenia obywateli,
13:43
to make theirich voicesgłosy heardsłyszał.
aby ich głos został usłyszany.
13:46
These becamestał się the two bookendspodpórki of his life,
Tak zaczęło się i zakończyło jego życie,
13:49
and the journeypodróż he traveledbywały in betweenpomiędzy
a podróż pośrodku
13:54
mirroreddublowanego the changingwymiana pieniędzy developmentrozwój landscapekrajobraz.
odzwierciedlała zmieniający się
krajobraz pracy na rzecz rozwoju.
13:57
TodayDzisiaj, I'm inspirednatchniony by these changeszmiany, and I'm excitedpodekscytowany
Inspirują mnie te zmiany, jestem szczęśliwy,
14:02
that at the WorldŚwiat BankBank, we are embracingogarnięcie
że w Banku Światowym obieramy nowe cele
14:07
these newNowy directionswskazówki, a significantznaczący departurewyjazd
znacząco różne
14:10
from my work in UgandaUganda 20 yearslat agotemu.
od mojej pracy w Ugandzie 20 lat temu.
14:13
We need to radicallyradykalnie openotwarty up developmentrozwój
Musimy radykalnie ujawnić rozwój,
14:17
so knowledgewiedza, umiejętności flowsprzepływy in multiplewielokrotność directionswskazówki,
by wielokierunkowa wiedza inspirowała praktyków,
14:20
inspiringinspirujący practitionerspraktyków, so aidpomoc becomesstaje się transparentprzezroczysty,
by pomoc stała się transparentna,
14:23
accountableodpowiedzialny and effectiveefektywny, so governmentsrządy openotwarty up
rozliczalna i efektywna, by rządy otworzyły się,
14:28
and citizensobywatele are engagedzaręczony and empoweredwzmocniony
a obywatele angażowali się
i czuli, że mogą coś zdziałać
14:32
with reformersReformatorzy in governmentrząd.
dzięki reformom i działaniom rządu.
14:36
We need to accelerateprzyśpieszyć these shiftszmiany.
Musimy przyspieszyć te zmiany.
14:38
If we do, we will find that the collectivekolektyw voicesgłosy
Dzięki nim zrozumiemy, że kolektywny głos biednych
14:41
of the poorubogi will be heardsłyszał in BiharBihar,
będzie słyszalny w Biharze,
14:46
in UgandaUganda, and beyondpoza.
Ugandzie i gdzie indziej.
14:50
We will find that textbookspodręczniki and teachersnauczyciele
Zobaczymy, że pojawią się podręczniki i nauczyciele
14:52
will showpokazać up in schoolsszkoły for theirich childrendzieci.
dla dzieci w szkole.
14:56
We will find that these childrendzieci, too,
Te dzieci dostaną też prawdziwą szansę
15:00
have a realreal chanceszansa of breakingłamanie theirich way out of povertyubóstwo.
na wyrwanie się z nędzy.
15:04
Thank you. (ApplauseAplauz)
Dziękuję. (Brawa)
15:10
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
15:13
Translated by Karolina Sobkowicz
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com