English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2012

Sanjay Pradhan: How open data is changing international aid

Санджей Прадган: Як відкриті дані змінюють міжнародну допомогу

Filmed:
502,533 views

Як ми можемо переконатися в тому, що розвиток та фінансова допомога насправді доходять до людей, які найбільше їх потребують? Санджей Прадган з Інституту Світового банку надає три рекомендації, які зроблять зусилля дієвими, водночас протидіючи корупції. Одна з ключових рекомендацій - надати доступ лідерам, які працюють над змінами та реформуванням старих недієвих систем, до інформації та необхідних даних.

- Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance. Full bio

I grewвиріс up in BiharБіхар, India'sВ Індії poorestнайбідніший stateдержава,
Я виріс у Біхарі, найбіднішому штаті Індії.
00:16
and I rememberзгадаймо when I was sixшість yearsроків oldстарий,
Пригадую, як одного дня, коли мені було шість років,
00:21
I rememberзгадаймо comingприходить home one day to find a cartкошик
я прийшов додому і побачив великий кошик,
00:24
fullповний of the mostнайбільше deliciousсмачні sweetsВироби цукристі кондитерські at our doorstepпорогу.
наповнений найсмачнішими солодощами, що стояв на нашому ґанку.
00:28
My brothersбрати and I dugвирили in,
Щойно мій брат і я жадібно почали їх їсти,
00:33
and that's when my fatherбатько cameприйшов home.
як додому повернувся мій батько.
00:37
He was lividлюті, and I still rememberзгадаймо how we criedплакав
Він дуже розлютився на нас, і я досі пам’ятаю, як ми плакали,
00:40
when that cartкошик with our half-eatenїдять половина sweetsВироби цукристі кондитерські
коли кошик з наполовину з’їденими солодощами
00:46
was pulledвитягнув away from us.
у нас відібрали.
00:50
LaterПізніше, I understoodзрозуміла why my fatherбатько got so upsetзасмучений.
Пізніше я зрозумів, чому мій батько був таким засмученим.
00:53
Those sweetsВироби цукристі кондитерські were a bribeхабар
Ці солодощі були хабарем
00:58
from a contractorпідрядник who was tryingнамагаюся to get my fatherбатько
від підрядника, який намагався задобрити мого батька,
01:01
to awardнагорода him a governmentуряд contractдоговір.
щоб отримати державний контракт.
01:04
My fatherбатько was responsibleвідповідальний for buildingбудівля roadsдороги in BiharБіхар,
Мій батько відповідав за будівництво доріг у Біхарі
01:08
and he had developedрозроблений a firmтверда stanceпозиція againstпроти corruptionкорупція,
і мав чітке правило боротися проти корупції,
01:13
even thoughхоча he was harassedпереслідуванням and threatenedзагрожує.
попри те, що піддавався нападам і погрозам.
01:17
His was a lonelyсамотній struggleборотьба, because BiharБіхар
Він вів цю боротьбу сам-один, оскільки Біхар
01:21
was alsoтакож India'sВ Індії mostнайбільше corruptкорумпований stateдержава,
був ще й найкорумпованішим штатом у Індії,
01:25
where publicгромадськість officialsпосадові особи were enrichingзбагачуючи themselvesсамі,
де державні службовці збагачували себе
01:28
[ratherшвидше] than servingпорція the poorбідний who had no meansзасоби
замість того, щоб робити щось корисне для бідних людей, які не мали змоги
01:32
to expressвиразити theirїх anguishтуга if theirїх childrenдіти
виразити своїх страждань, коли їхнім дітям
01:36
had no foodїжа or no schoolingшкільне навчання.
не було чого їсти або де вчитись.
01:40
And I experiencedдосвідчений this mostнайбільше viscerallyінтуїтивно
Я відчув щось подібне,
01:44
when I traveledїздив to remoteвіддалений villagesсела to studyвивчення povertyбідність.
коли подорожував віддаленими та важкодоступними селами, досліджуючи бідність.
01:48
And as I wentпішов villageсело to villageсело,
Я ішов від села до села,
01:55
I rememberзгадаймо one day, when I was famishedголодний and exhaustedвичерпані,
і пам’ятаю один день, коли був дуже голодний і втомлений.
01:58
and I was almostмайже collapsingзгортання
Я ледь не знепритомнів
02:05
in a scorchingпалючий heatтепло underпід a treeдерево,
під палючим сонцем, ховаючись під деревом.
02:07
and just at that time, one of the poorestнайбідніший menчоловіки in that villageсело
Саме тоді один із найбідніших жителів села, в якому я перебував,
02:10
invitedзапрошений me into his hutхата and graciouslyлюб'язно fedгодували me.
запросив мене у свою хатину і люб’язно мене нагодував.
02:16
Only I laterпізніше realizedусвідомлено that what he fedгодували me
Тільки пізніше я зрозумів, що їжа, якою він мене пригостив,
02:22
was foodїжа for his entireцілий familyсім'я for two daysдні.
була їжею для всієї його сім’ї на два дні.
02:27
This profoundглибокий giftподарунок of generosityщедрість
Такий щирий вияв щедрості
02:33
challengedвиклик and changedзмінився the very purposeмета of my life.
викликав неабияке захоплення в мене і змінив сутність мого життя.
02:37
I resolvedвирішено to give back.
Я вирішив віддячити.
02:42
LaterПізніше, I joinedприєднався the WorldСвіт BankБанк, whichкотрий soughtшукали to fightбій
Пізніше я почав працювати у Світовому банку, який покликаний боротися
02:46
suchтакий povertyбідність by transferringперенесення aidдопомога from richбагатий to poorбідний countriesкраїн.
з бідністю, надаючи допомогу та переказуючи кошти з багатих країн до бідних.
02:50
My initialпочатковий work focusedзосереджені on UgandaУганда, where I focusedзосереджені
Спочатку я працював з Угандою,
02:56
on negotiatingпереговори reformsреформи with the FinanceФінанси MinistryМіністерство of UgandaУганда
вів перемовини з Міністерством фінансів Уганди,
03:01
so they could accessдоступ our loansкредити.
яке хотіло отримати доступ до фінансових позик від Світового банку.
03:06
But after we disbursedвиділені the loansкредити, I rememberзгадаймо
Але коли позики виплатили, я пам’ятаю,
03:08
a tripпоїздка in UgandaУганда where I foundзнайдено newlyНещодавно builtпобудований schoolsшколи
що під час однієї з подорожей до Уганди, я побачив, що нещодавно побудовані школи
03:11
withoutбез textbooksпідручники or teachersвчителі,
перебувають без книг і вчителів,
03:16
newновий healthздоров'я clinicsклініки withoutбез drugsнаркотики,
нові медичні клініки - без медикаментів,
03:19
and the poorбідний onceодин раз again withoutбез any voiceголос or recourseзвернення.
а зубожіле населення Уганди - знову без права голосу чи можливості звернутися по допомогу.
03:22
It was BiharБіхар all over again.
Усе точнісінько як у Біхарі.
03:28
BiharБіхар representsрепрезентує the challengeвиклик of developmentрозвиток:
Біхар уособлює cкладний процес розвитку:
03:31
abjectабсурдний povertyбідність surroundedоточений by corruptionкорупція.
жалюгідна бідність, оточена корупцією.
03:35
GloballyГлобально, 1.3 billionмільярд people liveжити on lessменше than
У цілому світі близько 1.3 мільярди людей живуть менше ніж на
03:39
$1.25 a day, and the work I did in UgandaУганда
1.25$ в день, і робота, якою я займався в Уганді,
03:43
representsрепрезентує the traditionalтрадиційний approachпідхід to these problemsпроблеми
представляє традиційний підхід до таких проблем,
03:48
that has been practicedпрактикується sinceз 1944,
що його практикують ще з 1944 року,
03:53
when winnersпереможці of WorldСвіт WarВійна IIII, 500 foundingзаснування fathersбатьки,
коли переможці Другої світової війни, 500 батьків-засновників (фундаторів)
03:57
and one lonelyсамотній foundingзаснування motherмама,
та одна мати-засновниця (фундаторка)
04:03
gatheredзібрали in NewНові HampshireГемпшир, USAСША,
зібралися у Нью-Гемпширі, США,
04:06
to establishвстановити the BrettonБреттон WoodsВудс institutionsустанови,
щоб заснувати Бреттон-Вудську систему,
04:09
includingв тому числі the WorldСвіт BankБанк.
зокрема Світовий банк.
04:11
And that traditionalтрадиційний approachпідхід to developmentрозвиток
Такий традиційний підхід до розвитку
04:13
had threeтри keyключ elementsелементи. First, transferпередача of resourcesресурси
мав три ключові компоненти. Перший компонент - переказ коштів та ресурсів
04:17
from richбагатий countriesкраїн in the NorthШампань
з багатих країн на Півночі
04:20
to poorerбіднішими countriesкраїн in the SouthПівдень,
до бідніших країн на Півдні,
04:22
accompaniedсупроводжував by reformреформа prescriptionsрецепти.
разом із рекомендаціями щодо реформ.
04:25
SecondДругий, the developmentрозвиток institutionsустанови that channeledспрямовані
Другий компонент - організації з розвитку, які перераховували
04:28
these transfersперекази were opaqueнепрозорий, with little transparencyпрозорість
ці кошти, діяли нечітко та непрозоро
04:31
of what they financedфінансується or what resultsрезультати they achievedдосягнуто.
відносно того, що вони фінансували чи яких результатів досягали.
04:36
And thirdтретій, the engagementвзаємодія in developingрозвивається countriesкраїн
І третій компонент - у країнах, що розвиваються,
04:40
was with a narrowвузький setвстановити of governmentуряд elitesеліти
до взаємодії було залучено вузьке коло урядових еліт,
04:44
with little interactionвзаємодія with the citizensгромадяни, who are
а не громадяни, які, по суті,
04:47
the ultimateостаточний beneficiariesбенефіціари of developmentрозвиток assistanceдопомога.
мали були кінцевими одержувачами фінансової допомоги з розвитку.
04:50
TodayСьогодні, eachкожен of these elementsелементи is openingвідкриття up
Сьогодні кожен із цих компонентів стає відкритим
04:55
dueза рахунок to dramaticдраматичний changesзміни in the globalглобальний environmentнавколишнє середовище.
внаслідок разючих змін у світовому середовищі.
04:59
OpenВідкриті knowledgeзнання, openВІДЧИНЕНО aidдопомога, openВІДЧИНЕНО governanceуправління,
Відкриті знання, відкрита допомога, відкрита діяльність органів влади
05:02
and togetherразом, they representпредставляти threeтри keyключ shiftsзміна
відображають три ключові зрушення,
05:06
that are transformingперетворення developmentрозвиток
що трансформують розвиток
05:10
and that alsoтакож holdтримайся greaterбільший hopeнадія for the problemsпроблеми
і дарують надію на краще щодо проблем,
05:12
I witnessedбув свідком in UgandaУганда and in BiharБіхар.
свідком яких я був в Уганді і в Біхарі.
05:16
The first keyключ shiftзміна is openВІДЧИНЕНО knowledgeзнання.
Перше ключове зрушення - це відкритий доступ до інформації.
05:21
You know, developingрозвивається countriesкраїн todayсьогодні will not simplyпросто
Сьогодні розвиткові країни так просто не
05:24
acceptприймати solutionsрішення that are handedвручений down to them
ухвалюватимуть тих рішень, які їм оголошують
05:27
by the U.S., EuropeЄвропа or the WorldСвіт BankБанк.
США, Європа чи Світовий банк.
05:31
They get theirїх inspirationнатхнення, theirїх hopeнадія,
Вони черпають своє натхнення, сподівання
05:35
theirїх practicalпрактичний know-howноу-хау,
вміння та навики практичної діяльності
05:37
from successfulуспішний emergingз'являється economiesекономіки in the SouthПівдень.
від успішних економік, що розвиваються на Півдні.
05:40
They want to know how ChinaКитай liftedпіднятий 500 millionмільйон people
Їм цікаво знати, як Китаю вдалось витягнути з бідності 500 мільйонів людей
05:43
out of povertyбідність in 30 yearsроків,
протягом 30 років,
05:48
how Mexico'sВ Мексиці OportunidadesOportunidades programпрограма
як мексиканська програма «Опортунідадес»
05:52
improvedпокращився schoolingшкільне навчання and nutritionхарчування for millionsмільйони of childrenдіти.
поліпшила систему навчання та харчування для мільйонів дітей.
05:55
This is the newновий ecosystemекосистема of open-knowledgeВідкрите знань flowsпотоки,
Це нова екосистема потоків відкритих знань та інформації,
05:59
not just travelingподорожуючи NorthШампань to SouthПівдень, but SouthПівдень to SouthПівдень,
що рухаються не лише з Півночі на Південь, але й з Півдня на Південь,
06:05
and even SouthПівдень to NorthШампань,
і навіть з Півдня на Північ.
06:10
with Mexico'sВ Мексиці OportunidadesOportunidades todayсьогодні inspiringнадихаючи NewНові YorkЙорк CityМісто.
До прикладу, мексиканська «Опортунідадес» нині надихає Нью-Йорк.
06:12
And just as these North-to-SouthПівніч Південь transfersперекази are openingвідкриття up,
І щойно переказ коштів та ресурсів з Півночі на Південь стає відкритим та прозорим,
06:18
so too are the developmentрозвиток institutionsустанови
такими ж стають і організацій з розвитку,
06:22
that channeledспрямовані these transfersперекази.
які здійснювали ці перекази.
06:25
This is the secondдругий shiftзміна: openВІДЧИНЕНО aidдопомога.
Це і є друге зрушення: відкрита допомога.
06:27
RecentlyНещодавно, the WorldСвіт BankБанк openedвідкрито its vaultVault of dataдані
Нещодавно Світовий банк відкрив публічний доступ
06:31
for publicгромадськість use, releasingзвільнення 8,000 economicекономічний and socialсоціальний indicatorsпоказники
до своєї бази даних, оприлюднивши 8000 економічних і соціальних показників
06:35
for 200 countriesкраїн over 50 yearsроків,
для 200 країн за 50 років,
06:39
and it launchedзапущений a globalглобальний competitionконкуренція to crowdsourcecrowdsource
що, своєю чергою, дало поштовх до світового змагання в використанні
06:44
innovativeінноваційний appsдодатки usingвикористовуючи this dataдані.
інноваційних програмних додатків, спираючись на ці дані.
06:48
DevelopmentРозвиток institutionsустанови todayсьогодні are alsoтакож openingвідкриття
Організації з розвитку також стають відкритими
06:51
for publicгромадськість scrutinyScrutiny the projectsпроекти they financeфінанси.
для суспільного контролю за проектами, які вони фінансують.
06:55
Take GeoMappingGeoMapping. In this mapкарта from KenyaКенія,
Візьмемо, наприклад, карту GeoMapping. На цій карті Кенії
06:58
the redчервоний dotsкрапки showпоказати where all the schoolsшколи financedфінансується by donorsдонори
червоними крапочками зображено, де розташовані школи, які профінансовані інвесторами (донорами),
07:03
are locatedрозташована, and the darkerтемніше the shadeтінь of greenзелений,
а темніші відтінки зеленого
07:07
the more the numberномер of out-of-schoolпозашкільних навчальних childrenдіти.
показують число дітей, які не здобувають шкільної освіти.
07:11
So this simpleпростий mashupMashup revealsпоказує that donorsдонори
Отже, це просте зіставлення показує, що інвестори (донори)
07:15
have not financedфінансується any schoolsшколи in the areasрайони
не фінансували жодної школи на цих територіях,
07:19
with the mostнайбільше out-of-schoolпозашкільних навчальних childrenдіти,
де є найбільше дітей, які не відвідують школу,
07:22
provokingдля роздумів newновий questionsпитання. Is developmentрозвиток assistanceдопомога
а це, своєю чергою, викликає нові запитання. Чи справді допомога з метою розвитку
07:24
targetingнацілювання those who mostнайбільше need our help?
доходить до тих, хто потребує нашої допомоги найбільше?
07:28
In this mannerманера, the WorldСвіт BankБанк has now GeoMappedGeoMapped
У такий спосіб Світовий банк наразі позначив на карті
07:33
30,000 projectпроект activitiesдіяльності in 143 countriesкраїн,
30 000 проектів у 143 країнах,
07:36
and donorsдонори are usingвикористовуючи a commonзагальний platformплатформа
і, як результат, інвестори (донори) використовують загальну платформу,
07:41
to mapкарта all theirїх projectsпроекти.
щоб позначати на карті всі свої проекти.
07:44
This is a tremendousвеличезний leapстрибок forwardвперед in transparencyпрозорість
Це величезний крок назустріч прозорості
07:47
and accountabilityпідзвітність of aidдопомога.
та підзвітності допомоги, що надається.
07:52
And this leadsведе me to the thirdтретій, and in my viewвид,
Це підводить мене до третього і, на мою думку,
07:54
the mostнайбільше significantзначний shiftзміна in developmentрозвиток:
найважливішого зрушення у розвитку:
07:57
openВІДЧИНЕНО governanceуправління. GovernmentsУряди todayсьогодні are openingвідкриття up
відкрите управління. Сьогодні уряди розкривають свою діяльність
08:01
just as citizensгромадяни are demandingвимагає voiceголос and accountabilityпідзвітність.
на вимогу громадян, що претендують на право голосу та доступу до фінансової підзвітності.
08:05
From the ArabАрабські SpringВесна to the AnnaГанна HazareHazare movementрух in IndiaІндія,
Починаючи від Арабської весни до руху Анни Газаре в Індії,
08:09
usingвикористовуючи mobileмобільний phonesтелефони and socialсоціальний mediaЗМІ
мобільні телефони та соціальні медіа використовують
08:13
not just for politicalполітичний accountabilityпідзвітність
не лише для політичної підзвітності,
08:16
but alsoтакож for developmentрозвиток accountabilityпідзвітність.
а й для розвитку відповідальності.
08:18
Are governmentsуряди deliveringдоставка servicesпослуги to the citizensгромадяни?
Чи надає влада послуги своїм громадянам?
08:22
So for instanceекземпляр, severalкілька governmentsуряди in AfricaАфрика
Так, наприклад, декілька урядів у Африці
08:27
and EasternУ EuropeЄвропа are openingвідкриття theirїх budgetsбюджети to the publicгромадськість.
та Східній Європі відкривають для громадськості інформацію про бюджети.
08:31
But, you know, there is a bigвеликий differenceрізниця betweenміж a budgetбюджет
Але, знаєте, є велика різниця між
08:36
that's publicгромадськість and a budgetбюджет that's accessibleдоступний.
громадським бюджетом і бюджетом, який є доступним.
08:39
This is a publicгромадськість budgetбюджет. (LaughterСміх)
Це – громадський бюджет. (Сміх)
08:43
And as you can see, it's not really accessibleдоступний
І як Ви бачите, цей бюджет не зовсім доступний
08:48
or understandableзрозумілий to an ordinaryзвичайний citizenгромадянин
чи зрозумілий звичайним громадянам,
08:52
that is tryingнамагаюся to understandзрозуміти how the governmentуряд is spendingвитрати its resourcesресурси.
які намагаються збагнути, як уряд витрачає свої ресурси.
08:54
To tackleвирішувати this problemпроблема, governmentsуряди are usingвикористовуючи newновий toolsінструменти
Щоб розв'язати це питання, уряди використовують нові інструменти,
08:59
to visualizeвізуалізувати the budgetбюджет so it's more understandableзрозумілий
щоб візуалізувати бюджет і, таким чином, зробити його зрозумілішим
09:03
to the publicгромадськість.
для громадськості.
09:08
In this mapкарта from MoldovaМолдова, the greenзелений colorколір showsшоу
На карті Молдови зеленим кольором позначено
09:10
those districtsрайони that have lowнизький spendingвитрати on schoolsшколи
райони, які витрачають мало грошей на школи,
09:14
but good educationalосвітній outcomesнаслідки,
але мають хороші освітні результати,
09:18
and the redчервоний colorколір showsшоу the oppositeнавпаки.
а червоним кольором позначено райони, в яких це відбувається навпаки.
09:20
ToolsІнструменти like this help turnповорот a shelfполиця fullповний of inscrutableinscrutable documentsдокументи
Інструменти на зразок цього допомагають перетворити заплутані документи
09:24
into a publiclyпублічно understandableзрозумілий visualвізуальний,
в наглядні та зрозумілі для громадськості.
09:30
and what's excitingхвилююче is that with this opennessвідкритість,
Тішить те, що разом із відкритістю
09:34
there are todayсьогодні newновий opportunitiesможливості for citizensгромадяни
сьогодні з'являються нові можливості для громадян
09:38
to give feedbackзворотній зв'язок and engageзайматися with governmentуряд.
висловлювати свою думку та взаємодіяти з урядом.
09:42
So in the PhilippinesФіліппіни todayсьогодні, parentsбатьки and studentsстуденти
Наприклад, у Філіппінах батьки і студенти
09:45
can give real-timeреальний час feedbackзворотній зв'язок on a websiteвеб-сайт,
можуть висловити свою думку та зауваження у реальному часі на веб-сайті
09:49
CheckmyschoolCheckmyschool.orgорг, or usingвикористовуючи SMSSMS, whetherчи то teachersвчителі
Checkmyschool.org, або ж зробити це за допомогою текстових повідомлень, інформуючи, чи в школі
09:54
and textbooksпідручники are showingпоказати up in schoolшкола,
з’являються вчителі та підручники. Вони повідомляють
09:59
the sameтой же problemsпроблеми I witnessedбув свідком in UgandaУганда and in BiharБіхар.
про проблеми, що їх свідком я був і в Уганді, і в Біхарі.
10:01
And the governmentуряд is responsiveчуйний. So for instanceекземпляр,
І уряд на це реагує. От, наприклад,
10:06
when it was reportedповідомили on this websiteвеб-сайт that 800 studentsстуденти
коли на цьому веб-сайті повідомили, що 800 студентів
10:09
were at riskризик because schoolшкола repairsремонт had stalledглухий кут
знаходяться під загрозою, оскільки ремонт школи призупинився
10:14
dueза рахунок to corruptionкорупція, the DepartmentДепартамент of EducationОсвіта
через корупцію,
10:18
in the PhilippinesФіліппіни tookвзяв swiftСвіфт actionдія.
Департамент освіти Філіппін швидко відреагував і почав діяти.
10:20
And you know what's excitingхвилююче is that this innovationінновації
І ви знаєте, дивує те, що ці інновації
10:23
is now spreadingрозповсюдження SouthПівдень to SouthПівдень, from the PhilippinesФіліппіни
тепер поширюються з Півдня на Південь, з Філіппін
10:27
to IndonesiaІндонезія, KenyaКенія, MoldovaМолдова and beyondдалі.
до Індонезії, Кенії, Молдови і далі.
10:32
In DarDar esES SalaamСалам, TanzaniaТанзанія, even an impoverishedзбідніли
У Дар-ес-Саламі, що в Танзанії, навіть найбідніші
10:36
communityспільнота was ableздатний to use these toolsінструменти
громади мали змогу використати ці інструменти (медіа-засоби),
10:40
to voiceголос its aspirationsпрагнення.
щоб висловити свої потреби.
10:44
This is what the mapкарта of TandaleTandale lookedподивився like
Так виглядала карта Тандалу
10:47
in AugustСер, 2011. But withinв межах a fewмало хто weeksтижні,
у серпні 2003 року. Але вже через кілька тижнів
10:50
universityуніверситет studentsстуденти were ableздатний to use mobileмобільний phonesтелефони
студенти університету змогли за допомогою мобільних телефонів
10:54
and an open-sourceвідкрите джерело platformплатформа to dramaticallyрізко mapкарта
та безкоштовного програмного забезпечення кардинально змінити вигляд
10:58
the entireцілий communityспільнота infrastructureінфраструктура.
усієї громадської інфраструктури.
11:03
And what is very excitingхвилююче is that citizensгромадяни were then
І найбільш захоплює те, що жителі завдяки цьому
11:07
ableздатний to give feedbackзворотній зв'язок as to whichкотрий healthздоров'я or waterвода pointsокуляри
змогли відреагувати та повідомити, які з медичних пунктів чи пунктів водопостачання
11:11
were not workingпрацює, aggregatedагреговані
не працювали. Сукупність
11:16
in the redчервоний bubblesбульбашки that you see,
червоних кілець, які ви бачите,
11:19
whichкотрий togetherразом providesзабезпечує a graphicграфіка visualвізуальний
разом графічно відображають
11:21
of the collectiveколективний voicesголоси of the poorбідний.
колективну думку бідних.
11:26
TodayСьогодні, even BiharБіхар is turningповорот around and openingвідкриття up
Сьогодні навіть Біхар повністю змінюється та розкривається
11:31
underпід a committedвчинено leadershipкерівництво that is makingвиготовлення governmentуряд
завдяки відданому керівництву, що робить уряд
11:36
transparentпрозорий, accessibleдоступний and responsiveчуйний to the poorбідний.
прозорим, доступним та чуйним до потреб бідних верств населення.
11:39
But, you know, in manyбагато хто partsчастин of the worldсвіт,
Проте в багатьох частинах світу
11:44
governmentsуряди are not interestedзацікавлений in openingвідкриття up
уряди не зацікавлені у відкритості
11:48
or in servingпорція the poorбідний, and it is a realреальний challengeвиклик
та допомозі бідним верствам, і це справжній виклик
11:51
for those who want to changeзмінити the systemсистема.
для тих, хто хоче змінити систему.
11:56
These are the lonelyсамотній warriorsвоїни
Ці люди - це поодинокі борці,
12:00
like my fatherбатько and manyбагато хто, manyбагато хто othersінші,
такі як мій батько та багато, багато інших.
12:04
and a keyключ frontierприкордонної of developmentрозвиток work
Головний рубіж, який потрібно подолати в роботі з розвитку -
12:07
is to help these lonelyсамотній warriorsвоїни joinприєднатися handsруки
це допомогти цим одиноким борцям об’єднати їхні зусилля
12:10
so they can togetherразом overcomeподолати the oddsшанси.
задля спільної перемоги над труднощами.
12:15
So for instanceекземпляр, todayсьогодні, in GhanaГана, courageousсміливим reformersреформатори
Так, наприклад, у Гані сміливі реформатори
12:19
from civilцивільний societyсуспільство, ParliamentПарламент and governmentуряд,
з громадянського суспільства, парламенту та уряду
12:24
have forgedпідроблений a coalitionкоаліція for transparentпрозорий contractsконтракти
очолили коаліцію щодо укладення прозорих та чесних контрактів
12:27
in the oilмасло sectorсектор, and, galvanizedоцинкований by this,
у сфері нафтовидобування, і, мотивовані цим,
12:31
reformersреформатори in ParliamentПарламент are now investigatingрозслідування dubiousсумнівні contractsконтракти.
реформатори в парламенті розслідують сумнівні контракти.
12:35
These examplesприклади give newновий hopeнадія, newновий possibilityможливість
Такі приклади активних дій дають нову надію, нові можливості
12:41
to the problemsпроблеми I witnessedбув свідком in UgandaУганда
для розв'язання проблем, що їх свідком я був в Уганді,
12:46
or that my fatherбатько confrontedстикаються in BiharБіхар.
і тих, з якими боровся мій батько в Біхарі.
12:49
Two yearsроків agoтому назад, on AprilКвітень 8thго, 2010, I calledназивається my fatherбатько.
Два роки тому, 8 квітня 2010 року, я зателефонував своєму батькові.
12:54
It was very lateпізно at night, and at ageвік 80,
Вже було дуже пізно, і він у віці 80 років
13:01
he was typingнабравши a 70-page-сторінка publicгромадськість interestінтерес litigationсудовий процес
друкував 70-сторінковий документ судового позову, який відстоював суспільні інтереси
13:06
againstпроти corruptionкорупція in a roadдорога projectпроект.
проти корупції у сфері дорожньо-будівних проектів.
13:11
ThoughХоча he was no lawyerюрист, he arguedсперечався the caseсправа in courtсуд
Попри те, що він не був юристом, він сам захищав справу в суді
13:15
himselfсам the nextдалі day. He wonвиграв the rulingправляча,
наступного дня. Він виграв справу,
13:19
but laterпізніше that very eveningвечір,
але пізніше того вечора
13:24
he fellвпав, and he diedпомер.
впав і помер.
13:26
He foughtвоював tillдо the endкінець, increasinglyвсе частіше passionateпристрасний
Він боровся до самого кінця, дедалі завзятіше,
13:30
that to combatбій corruptionкорупція and povertyбідність,
щоб подолати корупцію та бідність,
13:35
not only did governmentуряд officialsпосадові особи need to be honestчесний,
для чого потрібно не тільки, щоб представники влади були чесними,
13:39
but citizensгромадяни neededнеобхідний to joinприєднатися togetherразом
але й щоб громадяни об’єднались разом,
13:43
to make theirїх voicesголоси heardпочув.
щоб їхні голоси почули.
13:46
These becameстає the two bookendsТримачі для книг of his life,
Це стало двома основними принципами його життя,
13:49
and the journeyподорож he traveledїздив in betweenміж
і весь його життєвий шлях, який він пройшов,
13:54
mirroredдзеркальне відображення the changingзмінюється developmentрозвиток landscapeландшафт.
був відображенням змін, що відбувались у середовищі.
13:57
TodayСьогодні, I'm inspiredнатхненний by these changesзміни, and I'm excitedсхвильований
Сьогодні я натхненний цими змінами і тішуся,
14:02
that at the WorldСвіт BankБанк, we are embracingохоплює
що в Світовому банку ми охоплюємо
14:07
these newновий directionsнапрямки, a significantзначний departureвід'їзд
нові напрямки, і це значне зрушення
14:10
from my work in UgandaУганда 20 yearsроків agoтому назад.
супроти тієї роботи, яку я виконував в Уганді 20 років тому.
14:13
We need to radicallyрадикально openВІДЧИНЕНО up developmentрозвиток
Нам потрібно радикально посилювати розвиток,
14:17
so knowledgeзнання flowsпотоки in multipleбагаторазовий directionsнапрямки,
щоб знання рухалися в численних напрямках,
14:20
inspiringнадихаючи practitionersпрактиків, so aidдопомога becomesстає transparentпрозорий,
надихаючи реформаторів, щоб допомога стала прозорою,
14:23
accountableпідзвітний and effectiveефективний, so governmentsуряди openВІДЧИНЕНО up
підзвітною і ефективною, щоб уряди ставали відкритими,
14:28
and citizensгромадяни are engagedзаймався and empoweredуповноважений
а громадяни взаємодіяли і черпали натхнення
14:32
with reformersреформатори in governmentуряд.
від реформаторів в урядах.
14:36
We need to accelerateприскорити these shiftsзміна.
Нам необхідно пришвидшити ці зрушення.
14:38
If we do, we will find that the collectiveколективний voicesголоси
Якщо ми це зробимо, то побачимо, що суспільна думка
14:41
of the poorбідний will be heardпочув in BiharБіхар,
бідних верств населення буде почута і в Біхарі,
14:46
in UgandaУганда, and beyondдалі.
і в Уганді, і далеко за їхніми межами.
14:50
We will find that textbooksпідручники and teachersвчителі
Ми побачимо, що і підручники, і вчителі
14:52
will showпоказати up in schoolsшколи for theirїх childrenдіти.
з’являться у школах заради дітей.
14:56
We will find that these childrenдіти, too,
Ми побачимо, що діти також
15:00
have a realреальний chanceшанс of breakingрозбити theirїх way out of povertyбідність.
мають реальний шанс вирватись з бідності.
15:04
Thank you. (ApplauseОплески)
Дякую. (Оплески)
15:10
(ApplauseОплески)
(Оплески)
15:13
Translated by Ivanna Khodonovich
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Sanjay Pradhan - Development Leader
Sanjay Pradhan is vice president of the World Bank Institute, helping leaders in developing countries learn skills for reform, development and good governance.

Why you should listen

The World Bank Institute is the part of the World Bank that focuses on "capacity" -- the piece of polite jargon that masks a big question: How do countries learn? And in a state with a history of corruption, failure and debt, how can leaders -- both public and private-sector -- gain the ability to grow, build, govern? The WBI teaches those skills, focusing on the key force behind real change: building teams and coalitions.

Sanjay Pradhan joined the WBI in 2008, and has worked since then to refine its strategy into three interconnected plans: Open Knowledge, Collaborative Governance, and Innovative Solutions. He is an advocate of transparency and openness as development tools.

More profile about the speaker
Sanjay Pradhan | Speaker | TED.com