ABOUT THE SPEAKER
Matt Walker - Sleep scientist, professor, author
Matt Walker is a brain scientist trying to understand why we sleep.

Why you should listen

Matt Walker's research examines the impact of sleep on human health and disease. He got his PhD from the Medical Research Council in London, UK, and subsequently became a Professor of Psychiatry at Harvard Medical School. He's currently a Professor of Neuroscience and Psychology at the University of California, Berkeley, and Director of the Center for Human Sleep Science.

Walker has received funding awards from the National Science Foundation and the National Institutes of Health, and he's a Kavli Fellow of the National Academy of Sciences. He has shared his research on the importance of sleep on television and radio outlets including CBS's "60 Minutes," National Geographic, NOVA Science, NRP and the BBC. He is the author of the international bestseller Why We Sleep.

More profile about the speaker
Matt Walker | Speaker | TED.com
TED2019

Matt Walker: Sleep is your superpower

Matt Walker: Miegas – jūsų slaptas ginklas

Filmed:
9,134,974 views

„Miegas yra gyvenimą palaikanti sistema ir pačios gamtos mums duotas gebėjimas išlikti nemirtingiems“, teigia miego specialistas Matt Walker. Savo pasakojime mokslininkas dalijasi tuo, kas nutinka tuomet, kai miegame, ir koks žalingas yra miego trūkumo poveikis mūsų smegenims ir kūnui. Pažiūrėkite video ir sužinokite apie miego poveikį atminčiai, mokymuisi, imuninei sistemai ir net genetiniam kodui, taip pat gaukite daug patarimų, padėsiančių pagerinti miego kokybę ir palengvinančių užmigimo procesą.
- Sleep scientist, professor, author
Matt Walker is a brain scientist trying to understand why we sleep. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Thank you very much.
0
845
1505
Ačiū jums labai
00:14
Well, I would like
to startpradėti with testiclessėklidės.
1
2374
3999
Norėčiau pradėti nuo sėklidžių.
00:18
(LaughterJuokas)
2
6683
1610
(Juokas)
00:21
MenVyrai who sleepmiegoti fivepenki hoursvalandos a night
3
9198
2754
Vyrai, miegantys penkias valandas
per naktį
00:23
have significantlygerokai smallermažesnis testiclessėklidės
than those who sleepmiegoti sevenseptyni hoursvalandos or more.
4
11976
5253
turi gerokai mažesnes sėklides negu
tie, kurie miega septynias ar daugiau.
00:29
(LaughterJuokas)
5
17253
2801
(Juokas)
00:32
In additionpapildomai, menvyrai who routinelyreguliariai sleepmiegoti
just fourketuri to fivepenki hoursvalandos a night
6
20078
5079
Taigi, vyrų reguliariai miegančių
keturias–penkias valandas per naktį
00:37
will have a levellygis of testosteroneTestosteronas
7
25181
2516
testosterono lygis toks pat kaip
00:39
whichkuris is that of someonekas nors
10 yearsmetai their seniorvyresnysis.
8
27721
3333
kaip ir dešimt metų vyresnio vyro.
00:45
So a lacktrūksta of sleepmiegoti
will ageamžius a man by a decadedešimtmetis
9
33083
3761
Miego trūkumas pasendina vyrą dešimtmečiu
00:48
in termsterminai of that criticalkritiškas
aspectaspektas of wellnesssveikatingumo.
10
36868
2785
turint galvoje kritinį
sveikatingumo aspektą.
00:53
And we see equivalentlygiavertis impairmentssutrikimais
in femalemoteris reproductivereprodukcijos healthsveikata
11
41939
4424
Moterų reprodukcinės sveikatos
sutrikimai lygiai taip pat
00:58
causedsukelia by a lacktrūksta of sleepmiegoti.
12
46387
1417
sukeliami miego trūkumo.
01:03
This is the bestgeriausia newsnaujienos
that I have for you todayšiandien.
13
51086
2651
Tai yra geriausia žinia,
kuria galiu pasidalinti.
01:05
(LaughterJuokas)
14
53761
2676
(Juokas)
01:08
From this pointtaškas, it mayGegužė only get worseblogiau.
15
56461
2377
Nuo šios akimirkos, bus tik blogiau.
01:10
Not only will I tell you
about the wonderfullynuostabiai good things
16
58862
2780
Aš jums papasakosiu ne tik
apie nuostabius dalykus,
01:13
that happenatsitikti when you get sleepmiegoti,
17
61666
1835
kurie įvyksta miegant,
01:15
but the alarminglygrėsmingai badblogai things
that happenatsitikti when you don't get enoughpakankamai,
18
63525
4481
bet ir pateiksiu nerimą keliančius faktus
apie poveikį jūsų smegenims ir kūnui,
01:20
bothabu for your brainsmegenys and for your bodykūnas.
19
68030
2531
kai miegate nepakankamai.
01:23
Let me startpradėti with the brainsmegenys
20
71394
2414
Pradėkime nuo smegenų
01:25
and the functionsfunkcijos of learningmokymasis and memoryatmintis,
21
73832
3005
ir nuo mokymosi bei atminties funkcijų,
01:28
because what we'vemes turime discoveredatrado
over the pastpraeitis 10 or so yearsmetai
22
76861
3269
nes per pastarąjį dešimtmetį paaiškėjo,
01:32
is that you need sleepmiegoti after learningmokymasis
23
80154
2897
kad po mokymosi reikia miego,
01:35
to essentiallyiš esmės hitnukentėti the savesutaupyti buttonmygtukas
on those newnaujas memoriesatsiminimai
24
83075
3287
kad būtų galima įsiminti
naujas žinias
01:38
so that you don't forgetpamiršk.
25
86386
1300
ir jas išsaugoti.
01:40
But recentlyneseniai, we discoveredatrado
that you alsotaip pat need sleepmiegoti before learningmokymasis
26
88948
5516
Visai neseniai išsiaiškinome, kad miego
reikia ir prieš mokymąsi,
01:46
to actuallyiš tikrųjų prepareparengti your brainsmegenys,
27
94488
3071
kad smegenis
01:49
almostbeveik like a drysausas spongekempinė
28
97583
2056
lyg sausą kempinę
01:51
readyparuošta to initiallyiš pradžių soakvonelė up
newnaujas informationinformacija.
29
99663
2443
paruoštume įsiurbti naują informaciją.
01:55
And withoutbe sleepmiegoti,
the memoryatmintis circuitsgrandinės of the brainsmegenys
30
103167
3112
Be miego, smegenų prisiminimų grandinės
01:58
essentiallyiš esmės becometapti
waterloggedPiesmēlies vandeniu, as it were,
31
106303
2771
iš esmės yra pripildomos vandens,
ir tuomet
02:01
and you can't absorbsugerti newnaujas memoriesatsiminimai.
32
109098
2157
jūs negalite įsisavinti naujų prisiminimų.
02:04
So let me showRodyti you the dataduomenys.
33
112179
1889
Leiskite jums parodyti duomenis.
02:06
Here in this studystudijuoti, we decidednusprendė
to testbandymas the hypothesishipotezė
34
114092
4253
Šiuose tyrimuose mes nusprendėme
testuoti hipotezę,
02:10
that pullingtraukimas the all-nighterVisi-Nighter
was a good ideaidėja.
35
118369
2548
jog nemiegojimas visą naktį yra
labai bloga mintis.
02:14
So we tookpaėmė a groupgrupė of individualsasmenys
36
122244
2359
Mes pasirinkome grupę žmonių
02:16
and we assignedpriskirtas them
to one of two experimentaleksperimentinis groupsgrupes:
37
124627
3547
ir suskirstėme juos į dvi eksperimento
grupes:
02:20
a sleepmiegoti groupgrupė
and a sleepmiegoti deprivationatėmimo groupgrupė.
38
128198
3457
miego grupę ir miego nepritekliaus grupę.
02:23
Now the sleepmiegoti groupgrupė, they're going to get
a fullpilnas eightaštuoni hoursvalandos of slumberSnausti,
39
131679
4620
Miego grupė miegos pilnas aštuonias
valandas,
02:28
but the deprivationatėmimo groupgrupė,
we're going to keep them awakemiega
40
136323
2668
o nepritekliaus grupei bus neleidžiama
miegoti,
02:31
in the laboratorylaboratorija, underpagal fullpilnas supervisionpriežiūra.
41
139015
2150
juos stebėsime laboratorijoje.
02:33
There's no napsNPP or caffeinekofeinas, by the way,
so it's miserableapgailėtinas for everyoneVisi involveddalyvavo.
42
141658
4380
Jiems nebus leidžiama miegoti, vartoti
kofeino, ir tai sukels nemalonių pojūčių.
02:38
And then the nextKitas day,
43
146586
1529
Kitą dieną,
02:40
we're going to placevieta those participantsdalyviai
insideviduje an MRIMAGNETINIO REZONANSO scannerskaitytuvas
44
148139
4300
mes atliksime tiems dalyviams
magnetinio rezonanso tyrimą
02:44
and we're going to have them
try and learnmokytis a wholevisa listsąrašas of newnaujas factsfaktai
45
152463
3786
ir duosime jiems išmokti sąrašą
naujų faktų
02:48
as we're takingpasiimti snapshotsmomentinės nuotraukos
of brainsmegenys activityveikla.
46
156273
3299
tuo pat metu fiksuodami smegenų veiklą.
02:51
And then we're going to testbandymas them
47
159596
1979
Ir tuomet atliksime testus
02:53
to see how effectiveefektyvus
that learningmokymasis has been.
48
161599
2484
padėsiančius nustatyti
mokymosi efektyvumą.
02:56
And that's what you're looking at
here on the verticalvertikalus axisašis.
49
164948
2936
Jūs tai matote ant vertikalios ašies.
03:00
And when you put
those two groupsgrupes headgalva to headgalva,
50
168515
2680
Ir kai palyginsite šias grupes,
03:03
what you find is a quitegana significantreikšmingas,
40-percent-procentai deficittrūkumas
51
171219
5039
pamatysite reikšmingą 40 procentų deficitą
03:08
in the abilitygebėjimas of the brainsmegenys
to make newnaujas memoriesatsiminimai withoutbe sleepmiegoti.
52
176282
3476
smegenų gebėjime kurti naujus
prisiminimus be miego.
03:13
I think this should be concerningapie,
53
181044
1850
Manau dėl to turėtų būti susirūpinta,
03:14
consideringatsižvelgiant į tai what we know
is happeningvyksta to sleepmiegoti
54
182918
2222
atsižvelgiant į tai, kas vyksta miegui
03:17
in our educationšvietimas populationspopuliacijos right now.
55
185164
2419
dabartinėje mūsų švietimo populiacijoje.
03:20
In factfaktas, to put that in contextkontekstas,
56
188538
1819
Tiesą sakant,
03:22
it would be the differenceskirtumas
in a childvaikas acingUSIDURIANT an examegzaminas
57
190381
3497
skirtumas tarp vaiko, išlaikančio
egzaminą
03:25
versusprieš failingnesėkmingai it miserablyapgailėtinai -- 40 percentproc.
58
193902
2900
ir tarp neišlaikančio būtų 40 procentų.
03:30
And we'vemes turime gonedingo on to discoveratrasti
what goeseina wrongneteisingai withinper your brainsmegenys
59
198294
4196
Mes toliau aiškinomės,
kas sutrinka smegenyse,
03:34
to producepagaminti these typestipai
of learningmokymasis disabilitiesnegalia.
60
202514
3121
kad atsiranda mokymosi sutrikimai.
03:38
And there's a structurestruktūra that sitssėdi
61
206759
1574
Egzistuoja struktūra, kuri yra
03:40
on the left and the right sidepusė
of your brainsmegenys, calledvadinamas the hippocampushipokampas.
62
208357
4632
kairėje ir dešinėje smegenų pusėje,
vadinama hipokampu.
03:45
And you can think of the hippocampushipokampas
63
213013
1785
Hipokampą galima apibūdinti kaip
03:46
almostbeveik like the informationalInformacinio
inboxpašto dėžutę of your brainsmegenys.
64
214822
3237
jūsų smegenų informacijos dėžutę,
03:50
It's very good at receivinggavimo
newnaujas memoryatmintis filesfailai
65
218634
3191
kuriai puikiai sekasi priimti
naują informaciją
03:53
and then holdinglaikymasis on to them.
66
221849
1475
ir ją išlaikyti.
03:56
And when you look at this structurestruktūra
67
224931
1711
Ir kai pažiūri į šią struktūrą,
03:58
in those people who'dkas nori had
a fullpilnas night of sleepmiegoti,
68
226666
3062
tų žmonių kurie miegojo visą naktį
04:01
we saw lots of healthysveikas
learning-relatedsu mokymusi susijusia activityveikla.
69
229752
3525
mes matėme daug sveikos, su mokymosi
susijusios veiklos.
04:06
YetDar in those people
who were sleep-deprivedmiego-atimta,
70
234644
2959
Vis dėlto, tų žmonių, kuriems
trūko miego, smegenyse
04:09
we actuallyiš tikrųjų couldn'tnegalėjo find
any significantreikšmingas signalsignalas whatsoeverviskas.
71
237627
3626
negalėjome rasti jokių reikšmingų signalų.
04:14
So it's almostbeveik as thoughnors sleepmiegoti deprivationatėmimo
had shutUždaryti down your memoryatmintis inboxpašto dėžutę,
72
242732
4981
Lyg miego trūkumas būtų uždaręs
jūsų atminties dėžutę
04:19
and any newnaujas incominggaunamus filesfailai --
they were just beingesamas bouncedsugrįžta.
73
247737
2976
ir nauja įeinanti informacija
tiesiog atsitrenkdavo į sieną.
04:23
You couldn'tnegalėjo effectivelyefektyviai
commitįsipareigoti newnaujas experiencespatirtys to memoryatmintis.
74
251898
3608
Šitaip neįmanoma efektyviai
priimti naujos informacijos.
04:30
So that's the badblogai that can happenatsitikti
if I were to take sleepmiegoti away from you,
75
258062
4499
Tai – blogi dalykai, kurie gali atsitikti,
jei iš jūsų atimtų miegą,
04:34
but let me just come back
to that controlkontrolė groupgrupė for a secondantra.
76
262585
3072
bet leiskite man sekundei
sugrįžti prie kontrolės grupės.
04:38
Do you rememberPrisiminti those folksžmonės
that got a fullpilnas eightaštuoni hoursvalandos of sleepmiegoti?
77
266444
3332
Ar pamenate tuos žmones, kurie miegojo
pilnas aštuonias valandas?
04:42
Well, we can askpaklausk
a very differentskiriasi questionklausimas:
78
270418
2476
Na, galime užduoti kitokį klausimą:
04:44
What is it about the physiologicalfiziologiniai
qualitykokybė of your sleepmiegoti
79
272918
3604
Kas yra fiziologinė miego kokybė,
04:48
when you do get it
80
276546
1547
kuomet ją gauni,
04:50
that restoresatkuria and enhancessustiprina
your memoryatmintis and learningmokymasis abilitygebėjimas
81
278117
3812
kuri atkuria ir pagerina jūsų
atmintį ir mokymosi galimybes
04:53
eachkiekvienas and everykiekvienas day?
82
281953
1150
kiekvieną dieną?
04:56
And by placingpateikimas electrodeselektrodai
all over the headgalva,
83
284004
2982
Ir dedant elektrodus ant galvos
04:59
what we'vemes turime discoveredatrado
is that there are bigdidelis, powerfulgalingas brainwaveselektroencefalograma
84
287010
4047
mes atradome, kad ten yra didelės ir
galingos smegenų bangos,
05:03
that happenatsitikti duringper
the very deepestgiliausias stagesetapai of sleepmiegoti
85
291081
3619
kurio banguoja per giliausią
miego stadiją,
05:06
that have ridingJodinėjimas on topviršuje of them
86
294724
2285
ir kur atsiranda
05:09
these spectacularįspūdingas burstseilių
of electricalelektrinis activityveikla
87
297033
3274
įspūdingi elektros impulsų sprogimai,
05:12
that we call sleepmiegoti spindlesVerpstės.
88
300331
1734
kuriuos mes vadiname miego velenais.
05:15
And it's the combinedkartu qualitykokybė
of these deep-sleepgilios ramybės brainwaveselektroencefalograma
89
303066
4422
Tai yra bendra savybė šio gilaus miego
smegenų bangavimo
05:19
that actsveiksmai like a file-transferFailų perkėlimas
mechanismmechanizmas at night,
90
307512
4461
kas veikia kaip informacijos perkėlimo
mechanizmas nakties laiku,
05:23
shiftingperėjimas memoriesatsiminimai from a short-termtrumpalaikis
vulnerablepažeidžiamas reservoirrezervuaras
91
311997
4071
perkeliant atmintį iš trumpalaikio
laikino rezervuaro
05:28
to a more permanentnuolatinis long-termilgas terminas
storagesaugojimas sitesvetainė withinper the brainsmegenys,
92
316092
4342
į ilgalaikę saugojimo vietą smegenyse
05:32
and thereforetodėl protectingapsauga them,
makingpriėmimo them safesaugus.
93
320458
3390
taip ją apsaugant.
05:37
And it is importantsvarbu that we understandsuprasti
94
325467
2039
Svarbu, kad mes suprastumėme,
05:39
what duringper sleepmiegoti actuallyiš tikrųjų transactsgyvybės
these memoryatmintis benefitsnaudos,
95
327530
5059
kas miego metu iš tikro išsaugo šiuos
prisiminimus,
05:44
because there are realrealus medicalmedicinos
and societalvisuomenės implicationspasekmės.
96
332613
4134
nes yra realių medicininių ir
visuomeninių pasekmių.
05:48
And let me just tell you about one areaplotas
97
336771
2017
Leiskite man papasakoti apie vieną sritį
05:50
that we'vemes turime movedpersikėlė this work
out into, clinicallykliniškai,
98
338812
3436
kuriai mes kliniškai pritaikėme
savo atradimus
05:54
whichkuris is the contextkontekstas of agingsenėjimas
and dementiademencija.
99
342272
3213
ir tai yra senėjimo
ir demencijos kontekstas.
05:58
Because it's of coursežinoma no secretpaslaptis
that, as we get oldervyresni,
100
346870
3425
Ne paslaptis, jog kuomet senstame,
06:02
our learningmokymasis and memoryatmintis abilitiessugebėjimus
beginprasideda to fadeišnyks and declinenuosmukis.
101
350319
3285
mūsų mokymosi ir atminties
gebėjimai pradeda silpnėti.
06:07
But what we'vemes turime alsotaip pat discoveredatrado
102
355051
1618
Bet ką mes taip pat išsiaiškinome
06:08
is that a physiologicalfiziologiniai signatureparašas of agingsenėjimas
is that your sleepmiegoti getsgauna worseblogiau,
103
356693
6785
yra tai kad, fiziologinis senėjimo ženklas
yra tai, kad jūsų miegas pablogėja,
06:15
especiallyypač that deepgiliai qualitykokybė of sleepmiegoti
that I was just discussingaptarti.
104
363502
3804
ir ypač ta gili miego kokybė,
apie kurią ką tik kalbėjau.
06:20
And only last yearmetai,
we finallypagaliau publishedpaskelbta evidenceįrodymai
105
368620
3114
Tik praėjusiais metais mes
paskelbėme įrodymus,
06:23
that these two things,
they're not simplytiesiog co-occurringkartu pasireiškiantis,
106
371758
2959
kad šie du dalykai yra ne tik
kartu atsirandantys,
06:26
they are significantlygerokai interrelatedtarpusavyje susiję.
107
374741
2818
bet ir reikšmingai tarpusavyje susiję.
06:30
And it suggestssiūlo
that the disruptionžlugimas of deepgiliai sleepmiegoti
108
378837
3287
Tai rodo, kad gilaus miego sutrikimas
06:34
is an underappreciatedUnderappreciated factorfaktorius
109
382148
2294
yra nepagrįstas veiksnys,
06:36
that is contributingprisideda
to cognitivepažintinis declinenuosmukis or memoryatmintis declinenuosmukis
110
384466
3913
kuris pasireiškia pažinimo
nuosmukiu ar atminties silpnėjimu
06:40
in agingsenėjimas, and mostlabiausiai recentlyneseniai
we'vemes turime discoveredatrado,
111
388403
3578
senstant, pastaruoju metu mes
06:44
in Alzheimer'sAlzheimerio diseaseliga as well.
112
392005
2222
taip pat atradome Alzheimerio ligą.
06:48
Now, I know this is remarkablypuikiai
depressingdepresija newsnaujienos.
113
396329
3739
Dabar žinau, kad tai
nepaprastai slegianti naujiena.
06:52
It's in the mailpaštas. It's comingartėja at you.
114
400092
2303
Ji pas tave ateina.
06:54
But there's a potentialpotencialus
silversidabras liningpamušalas here.
115
402419
2285
Bet ne viskas yra taip blogai.
06:57
UnlikeSkirtingai nuo manydaug of the other factorsfaktoriai
that we know are associatedasociacija with agingsenėjimas,
116
405760
4858
Skirtingai nuo daugelio kitų mūsų žinomų
veiksnių, susijusių su senėjimu,
07:02
for examplepavyzdys changespokyčiai
in the physicalfizinis structurestruktūra of the brainsmegenys,
117
410642
3659
pavyzdžiui, fizinės smegenų
struktūros pokyčiai,
07:06
that's fiendishlyfiendishly difficultsunku to treatgydyk.
118
414325
3062
tai sunkiai išgydoma.
07:09
But that sleepmiegoti is a missingdingęs piecegabalas
in the explanatoryaiškinamasis puzzlegalvosūkis
119
417411
4556
Bet miegas yra trūkstama
dėlionės dalis, paaiškinanti
07:13
of agingsenėjimas and Alzheimer'sAlzheimerio is excitingįdomus
120
421991
2595
senėjimo ir Alzhaimerio ligos ryšį.
07:16
because we mayGegužė be ablegalingas
to do something about it.
121
424610
2738
Nes galbūt mes galime dėl to
kažką padaryti.
07:20
And one way that we are
approachingartėja this at my sleepmiegoti centercentras
122
428530
3931
Ir vienas būdas, kurį nagrinėjame
mano miego tyrimų centre,
07:24
is not by usingnaudojant
sleepingmiega pillstabletes, by the way.
123
432485
3008
beje, nėra susijęs su migdomaisiais
preparatais.
07:27
UnfortunatelyDeja, they are bluntBukas instrumentsinstrumentai
that do not producepagaminti naturalisticNatūralistinė sleepmiegoti.
124
435517
4929
Deja, jie yra grubios priomonės,
kurios nesukelia natūralaus miego.
07:33
InsteadVietoj to, we're actuallyiš tikrųjų developingplėtojant
a methodmetodas basedpagrįstas on this.
125
441532
3247
Vietoj to mes kuriame metodą,
paremtą savo tyrimais.
07:36
It's calledvadinamas directtiesioginis currentdabartinis
brainsmegenys stimulationstimuliavimas.
126
444803
3215
Tai vadinama tiesioginės srovės
smegenų stimuliacija.
07:40
You insertĮdėti a smallmažas amountsuma
of voltageĮtampa into the brainsmegenys,
127
448042
3281
Į smegenis leidžiama nedidelė
įtampos dozė,
07:43
so smallmažas you typicallypaprastai don't feel it,
128
451347
2238
tokia maža, kad jos net nejauti,
07:45
but it has a measurableišmatuojami impactpoveikis.
129
453609
1892
tačiau tai turi išmatuojamą poveikį.
07:48
Now if you applytaikyti this stimulationstimuliavimas
duringper sleepmiegoti in youngjaunas, healthysveikas adultssuaugusieji,
130
456826
6341
Jeigu naudojate šią simuliaciją miego metu
jauniems, sveikiems, suaugusiems,
07:55
as if you're sortrūšiuoti of singingdainuoti in time
with those deep-sleepgilios ramybės brainwaveselektroencefalograma,
131
463191
4715
tarsi dainuojate tuo pačiu metu kaip ir
miegančių smegenų bangos,
07:59
not only can you amplifysustiprinti
the sizedydis of those deep-sleepgilios ramybės brainwaveselektroencefalograma,
132
467930
4542
šitaip ne tik galite padidinami giliųjų
miego smegenų bangų dydį,
08:04
but in doing so, we can almostbeveik
doubledvigubai the amountsuma of memoryatmintis benefitnauda
133
472496
4544
bet ir beveik dvigubai
padidindami atminties naudą,
08:09
that you get from sleepmiegoti.
134
477064
2034
kurią gauname iš miego.
08:11
The questionklausimas now
is whetherar we can translateišversti
135
479122
2815
Klausimas, ar mes galime tai perkelti
08:13
this sametas pats affordableprieinama kaina,
potentiallypotencialiai portablenešiojamasis piecegabalas of technologytechnologija
136
481961
4301
ta pačią prieinamą, potencialiai
nešiojamą technologiją ir naudoti
08:18
into oldervyresni adultssuaugusieji and those with dementiademencija.
137
486286
2881
vyresniems ir demenciją turintiems
žmonėms.
08:22
Can we restoreatkurti back
some healthysveikas qualitykokybė of deepgiliai sleepmiegoti,
138
490726
4586
Ar galime atkurti
sveiką gilaus miego kokybę,
08:27
and in doing so, can we salvageLikvidacinė
aspectsaspektai of their learningmokymasis
139
495336
4619
ir tai darydami,
galime išgelbėti jų mokymosi aspektus
08:31
and memoryatmintis functionfunkcija?
140
499979
1484
ir atminties funkciją?
08:33
That is my realrealus hopetikiuosi now.
141
501487
2166
Tai yra mano tikra viltis.
08:36
That's one of our moon-shotMėnulio kulka
goalstikslai, as it were.
142
504378
3005
Tai vienas iš mūsų tikslų.
08:41
So that's an examplepavyzdys
of sleepmiegoti for your brainsmegenys,
143
509335
3358
Taigi tai yra jūsų smegenų miego pavyzdys,
08:44
but sleepmiegoti is just
as essentialesminis for your bodykūnas.
144
512717
3213
bet miegas yra toks pat
svarbus jūsų kūnui.
08:49
We'veMes jau alreadyjau spokenpasakyta about sleepmiegoti lossnuostolis
and your reproductivereprodukcijos systemsistema.
145
517276
3675
Mes jau kalbėjome apie miego praradimą
ir jūsų reprodukcinę sistemą.
08:53
Or I could tell you about sleepmiegoti lossnuostolis
and your cardiovascularširdies ir kraujagyslių sistemos systemsistema,
146
521863
4862
Galėčiau papasakoti apie miego
praradimą ir širdies kraujagyslių sistemą,
08:58
and that all it takes is one hourvalandą.
147
526749
3174
ir viskas, ko tam reikia,
yra viena valanda.
09:01
Because there is a globalpasaulinis experimenteksperimentas
performedatliktas on 1.6 billionmlrd people
148
529947
5508
Su 1,6 milijardais žmonių 70 šalių
2 kartus per metus atliekamas
09:07
acrossvisoje 70 countriesšalyse twicedu kartus a yearmetai,
149
535479
4277
pasaulinis eksperimentas.
09:11
and it's calledvadinamas daylightdienos šviesos savingtaupymas time.
150
539780
1889
Ir tai vadinama vasaros laiku.
09:14
Now, in the springpavasaris,
when we loseprarasti one hourvalandą of sleepmiegoti,
151
542907
3458
Dabar, pavasarį, kai mes
prarandame vieną valandą miego,
09:18
we see a subsequentvėliau 24-percent-procentai increasepadidinti
in heartširdis attacksatakos that followingtoliau day.
152
546389
5619
mes matome pasekmę – 24 procentų
širdies priepuolių padidėjimą kitą dieną.
09:26
In the autumnrudenį,
when we gainpelnas an hourvalandą of sleepmiegoti,
153
554952
3175
Rudenį, kai prisideda miego valanda,
09:30
we see a 21-percent-procentai
reductionsumažinimas in heartširdis attacksatakos.
154
558151
3868
matome, kad širdies
priepuoliai sumažėja 21 procentu.
09:35
Isn't that incredibleneįtikėtinas?
155
563752
1680
Argi tai neįtikėtina?
09:38
And you see exactlytiksliai the sametas pats profileVartotojo profilis
for carautomobilis crashesavarijos, roadkelias trafficeismas accidentsavarijos,
156
566929
5676
Jūs galite tai stebėti ir su avarijomis,
kelių eismo įvykiais,
09:44
even suicidesavižudis rateskainos.
157
572629
1902
net savižudybių dažnumu.
09:48
But as a deepergiliau divepasinerti,
I want to focussutelkti dėmesį on this:
158
576928
2905
Vis labiau gilinantis norisi
sutelkti dėmesį ties štai kuo:
09:51
sleepmiegoti lossnuostolis and your immuneimuninis systemsistema.
159
579857
2491
miego netekimas ir imunitetas.
09:55
And here, I'll introducesupažindinti these delightfulpuikūs
bluemėlynas elementselementai in the imagevaizdas.
160
583149
4842
Dabar jus supažindinsiu su puikiais
mėlynais elementais, kuriuos matote.
10:00
They are calledvadinamas naturalnatūralus killeržudikas cellsląstelės,
161
588015
3178
Jie yra vadinami naturaliais
ląstelių žudikais,
10:03
and you can think of naturalnatūralus killeržudikas cellsląstelės
almostbeveik like the secretpaslaptis servicepaslauga agentsagentai
162
591217
4850
ir jūs galite palyginti šias ląsteles su
slaptais jūsų įmuninės sistemos
10:08
of your immuneimuninis systemsistema.
163
596091
1611
paslaugų agentais.
10:09
They are very good at identifyingnustatyti
dangerouspavojingas, unwantednepageidaujamų elementselementai
164
597726
4983
Jie puikiai identifikuoja pavojingus,
nepageidaujamus elementus
10:14
and eliminatingpašalinti them.
165
602733
1397
ir juos pašalina.
10:17
In factfaktas, what they're doing here
is destroyingsunaikinti a cancerousvėžinių tumornavikas massmasė.
166
605253
3944
Iš tiesų tai, ką jūs matote –
auglio naikinimas.
10:22
So what you wishnoras for
is a virilevyriškas setnustatyti of these immuneimuninis assassinsŽudikai
167
610586
5936
Taigi, ką visą laiką turėtumėte norėti –
energingas šių
10:28
at all timeslaikai,
168
616546
2056
įmuninių žudikų rinkinys,
10:30
and tragicallytragiškai, that's what you don't have
if you're not sleepingmiega enoughpakankamai.
169
618626
3810
labai gaila, jūs to neturite,
jeigu nemiegate pakankamai.
10:35
So here in this experimenteksperimentas,
170
623825
1644
Štai šiame eksperimente
10:37
you're not going to have your sleepmiegoti
deprivedatimta for an entirevisa night,
171
625493
3829
jūs neturėsite savo miego atsisakyti
visai nakčiai,
10:41
you're simplytiesiog going to have your sleepmiegoti
restrictedribotas to fourketuri hoursvalandos
172
629346
3511
jūs tiesiog turėsite savo miego laika
apribotą iki keturių valandų
10:44
for one singlevienišas night,
173
632881
1778
vienai nakčiai,
10:46
and then we're going to look to see
what's the percentproc reductionsumažinimas
174
634683
3001
ir tada mes pasižiurėsime kaip sumažėjęs
10:49
in immuneimuninis cellląstelė activityveikla that you sufferkenčia.
175
637708
1990
jūsų įmuninės ląstelės aktyvumas.
10:52
And it's not smallmažas -- it's not 10 percentproc,
176
640774
2829
Ir tai nėra maža dalis – tai nėra
10 procentų,
10:55
it's not 20 percentproc.
177
643627
2003
nėra ir 20 procentų.
10:57
There was a 70-percent-procentai droplašas
in naturalnatūralus killeržudikas cellląstelė activityveikla.
178
645654
4572
Tai net 70 procentų sumažėjęs
natūraliųjų ląstelių žudikių aktyvumas.
11:03
That's a concerningapie statevalstija
of immuneimuninis deficiencytrūkumas,
179
651786
4055
Tai yra didžiulį nerimą keliantis
įmuninės sistemos deficitas,
11:09
and you can perhapsgalbūt understandsuprasti
why we're now findingrasti
180
657358
2817
ir jūs turbūt suprantate,
kodėl mes dabar randame
11:12
significantreikšmingas linksnuorodos betweentarp
shorttrumpas sleepmiegoti durationtrukmė
181
660199
3856
tokius reikšmingus ryšius tarp
neilgos miego trukmės
11:16
and your riskrizika for the developmentplėtra
of numerousgausus formsformos of cancervėžys.
182
664079
3913
ir rizikos susirgti įvairių
skirtingų tipų vėžiu.
11:21
CurrentlyŠiuo metu, that listsąrašas includesapima
cancervėžys of the bowelŽarnyno,
183
669892
2783
Šiuo metu, šiame sąraše yra
žarnyno vėžys,
11:24
cancervėžys of the prostateprostatos
and cancervėžys of the breastkrūtinė.
184
672699
3262
prostato vežys, ir krūties vėžys.
11:29
In factfaktas, the linknuoroda betweentarp a lacktrūksta of sleepmiegoti
and cancervėžys is now so strongstiprus
185
677853
5356
Iš tikrųjų, ryšys tarp miego trūkumo
ir vėžio yra toks stiprus dabar,
11:35
that the WorldPasaulyje HealthSveikatos OrganizationOrganizacijos
186
683233
2382
kad Pasaulio Sveikatos Organizacija
11:37
has classifiedklasifikuojamos any formforma
of nighttimenaktis shiftpamainą work
187
685639
4190
nustatė, kad bet kokia
naktinės pamainos veikla,
11:41
as a probabletikėtina carcinogenKancerogenas,
188
689853
3182
veikia kaip galimas kancerogenas,
11:45
because of a disruptionžlugimas
of your sleep-wakemiego-Wake rhythmsritmai.
189
693059
2667
sutrikdantis miego ir prabudimo
ritmą.
11:49
So you mayGegužė have heardišgirdo of that oldsenas maximMaksimas
190
697830
2730
Galbūt jūs esate girdėję seną posakį,
11:52
that you can sleepmiegoti when you're deadmiręs.
191
700584
2112
kad galėsi miegoti, kai numirsi.
11:54
Well, I'm beingesamas quitegana seriousrimtas now --
192
702720
2070
Na, aš dabar labai rimtai sakau –
11:56
it is mortallymirtinai unwiseNeprotinga advicepatarimas.
193
704814
2611
tai yra mirtinai neprotingas patarimas.
12:00
We know this from epidemiologicalepidemiologinis studiesstudijos
acrossvisoje millionsmilijonai of individualsasmenys.
194
708375
5037
Mes tai žinome iš epidemiologinių tyrimų,
atliktų su milijonais asmenų.
12:05
There's a simplepaprasta truthtiesa:
195
713436
1981
Egzistuoja paprasta tiesa:
12:07
the shortertrumpesnis your sleepmiegoti,
the shortertrumpesnis your life.
196
715441
3404
kuo trumpesnis tavo miegas,
tuo trumpesnis tavo gyvenimas.
12:10
ShortTrumpas sleepmiegoti predictsprognozuoja all-causevisų priežasčių mortalitymirtingumas.
197
718869
3555
Trumpas miegas skatina įvairiausių
priežasčių sukeltą mirtingumą.
12:16
And if increasingdidėja your riskrizika
for the developmentplėtra of cancervėžys
198
724940
4169
Ir jei didėjanti vėžio rizika
12:21
or even Alzheimer'sAlzheimerio diseaseliga
199
729133
2244
ar net Alzheimerio liga
12:23
were not sufficientlypakankamai disquietingnerimą,
200
731401
4176
nebuvo pakankamai keliantys nerimą,
12:27
we have sincenuo discoveredatrado
that a lacktrūksta of sleepmiegoti will even erodeerode
201
735601
3698
mes atradome, kad
miego trūkumas, gali netgi suardyti
12:31
the very fabricmedžiaga of biologicalbiologinis life itselfpats,
202
739323
4073
pačia biologinės gyvybės struktūrą,
12:36
your DNADNR geneticgenetinis codekodas.
203
744681
1992
tavo DNR genetinį kodą.
12:40
So here in this studystudijuoti,
they tookpaėmė a groupgrupė of healthysveikas adultssuaugusieji
204
748038
3936
Tai šiame tyrime,
buvo pakviesta grupė sveikų suaugusiųjų
12:43
and they limitedribotas them
to sixšeši hoursvalandos of sleepmiegoti a night
205
751998
3739
kurių miegas buvo apribotas iki šešių
valandų per naktį
12:47
for one weeksavaitę,
206
755761
1651
vienai savaitei,
12:49
and then they measuredmatuojamas the changekeisti
in their genegenas activityveikla profileVartotojo profilis
207
757436
3797
ir tada buvo įvertinti pasikeitimai
jų genų aktyvume
12:53
relativesantykinis to when those sametas pats individualsasmenys
208
761257
2444
palyginus su tais pačiais asmenimis,
12:55
were gettinggauti a fullpilnas eightaštuoni hoursvalandos
of sleepmiegoti a night.
209
763725
2547
kai jie galėjo miegoti aštuonias valandas
per naktį.
12:59
And there were two criticalkritiškas findingsišvados.
210
767451
1816
Paaiškėjo du svarbūs dalykai.
13:02
First, a sizabledidelių and significantreikšmingas 711 genesgenai
211
770204
5071
Pirmiausiai, sutriko nemažo skaičiaus
genų (711)
13:07
were distortediškreiptas in their activityveikla,
212
775299
2328
veikla, tai atsitiko
13:09
causedsukelia by a lacktrūksta of sleepmiegoti.
213
777651
1443
dėl miego trūkumo.
13:11
The secondantra resultrezultatas
was that about halfpusė of those genesgenai
214
779923
3127
Antras rezultatas buvo tai, kad
apie pusės tų genų veikla
13:15
were actuallyiš tikrųjų increasedpadidėjo in their activityveikla.
215
783074
2443
suintensyvėjo.
13:17
The other halfpusė were decreasedsumažėjo.
216
785842
1929
Kitos pusės veikla susilpnėjo.
13:20
Now those genesgenai that were switchedperjungtas off
by a lacktrūksta of sleepmiegoti
217
788448
3281
Genai, kurie prarado veiksmingumą
dėl miego trūkumo,
13:23
were genesgenai associatedasociacija
with your immuneimuninis systemsistema,
218
791753
3489
buvo susiję su imunine sistema.
13:27
so oncekartą again, you can see
that immuneimuninis deficiencytrūkumas.
219
795266
2840
Taigi, vėl matome šį imuninį trūkumą.
13:31
In contrastkontrastas, those genesgenai
that were actuallyiš tikrųjų upregulatedaktyvinama
220
799348
3073
Priešingai, tie genai, kurių
veikla suintensyvėjo
13:34
or increasedpadidėjo by way of a lacktrūksta of sleepmiegoti,
221
802445
2372
dėl miego trūkumo,
13:36
were genesgenai associatedasociacija
with the promotionskatinimas of tumorsnavikai,
222
804841
3898
buvo genai, susiję su auglio
augimo skatinimu,
13:40
genesgenai associatedasociacija with long-termilgas terminas
chronicLėtinis inflammationuždegimas withinper the bodykūnas,
223
808763
5151
genai susiję su ilgalaikiu
chronišku uždegimu kūne,
13:45
and genesgenai associatedasociacija with stressstresas,
224
813938
2802
ir genai susiję su stresu,
13:48
and, as a consequencepasekmė,
cardiovascularširdies ir kraujagyslių sistemos diseaseliga.
225
816764
3029
ir, kaip pasekmė,
širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis.
13:53
There is simplytiesiog no aspectaspektas of your wellnesssveikatingumo
226
821171
3660
Tiesiog nėra jokio tavo sveikatos aspekto,
13:56
that can retreatRekolekcijos at the signpasirašyti
of sleepmiegoti deprivationatėmimo
227
824855
3267
kad būtų galima atsitraukti tik pajutus
miego trūkumą
14:00
and get away unscathednenukentėjo.
228
828146
1814
ir pabėgti nepažeistam.
14:02
It's rathergreičiau like a brokensunaikintas
watervanduo pipevamzdis in your home.
229
830912
3008
Tai kaip prakiuręs
vandens vamzdis tavo namuose.
14:05
SleepMiego lossnuostolis will leaknutekėti down
into everykiekvienas nookUžkampis and crannyPlyšys
230
833944
3643
Miego trūkumas nutekės į
kiekvieną jūsų fiziologijos
14:09
of your physiologyfiziologija,
231
837611
2386
užkampį ir plyšį,
14:12
even tamperingKlastojimo with
the very DNADNR nucleicnukleinės alphabetabėcėlė
232
840021
3905
net bandys pažeisti DNR
nukleorūgšties grandinę,
14:15
that spellsburtai out
your dailykasdien healthsveikata narrativepasakojimas.
233
843950
2840
kuri sąlygoja
tavo kasdieninę sveikatos būklę.
14:21
And at this pointtaškas, you mayGegužė be thinkingmąstymas,
234
849866
2683
Jūs jau turbūt galvojate,
14:24
"Oh my goodnessgerumas,
how do I startpradėti to get better sleepmiegoti?
235
852573
2532
„O dieve, kaip man
pradėti geriau miegoti?
14:27
What are you tipsPatarimai for good sleepmiegoti?"
236
855129
2245
Kokie yra patarimai geresniam miegui?“
14:30
Well, beyondtoliau avoidingišvengti
the damagingkenkia and harmfulkenksmingas impactpoveikis
237
858080
4478
Na, be bandymo išvengti
žalingo ir kenksmingo
14:34
of alcoholalkoholis and caffeinekofeinas on sleepmiegoti,
238
862582
2919
alkoholio ir kofeino poveikio miegui,
14:37
and if you're strugglingstengiasi
with sleepmiegoti at night,
239
865525
2437
ir jei kamuojiesi
bandydamas užmigti naktį,
14:39
avoidingišvengti napsNPP duringper the day,
240
867986
2181
vengti snausti dienos metu,
14:42
I have two piecesvienetai of advicepatarimas for you.
241
870191
2143
aš turiu tau du patarimus.
14:45
The first is regularitytvarkingumo.
242
873104
2814
Pirmas yra reguliavimas.
14:47
Go to bedlova at the sametas pats time,
wakepabusti up at the sametas pats time,
243
875942
3401
Nueik miegoti tuo pačiu laiku,
atsikelk tuo pačiu laiku,
14:51
no matterklausimas whetherar
it's the weekdaysavaitės dienos or the weekendsavaitgalį.
244
879367
3061
nesvarbu ar
tai darbo darbo diena ar savaitgalis.
14:54
RegularityReguliarumą is kingkaralius,
245
882452
2745
Reguliavimas viską valdo,
14:57
and it will anchorinkaras your sleepmiegoti
246
885221
1961
ir tai sustiprins tavo miegą
14:59
and improvepagerinti the quantitykiekis
and the qualitykokybė of that sleepmiegoti.
247
887206
3312
pailgins jo trukmę
bei pagerins kokybę.
15:04
The secondantra is keep it coolSaunus.
248
892372
2682
Antras patarimas – miegokite vėsioje
vietoje.
15:08
Your bodykūnas needsporeikiai to droplašas
its corebranduolys temperaturetemperatūra
249
896088
2427
Jūsų kūnui reikia, kad jo
temperatūra nukristų
15:10
by about two to threetrys degreeslaipsniai
FahrenheitPagal Celsijų to initiateinicijuoti sleepmiegoti
250
898539
4213
apie 1-1.5 Celsijaus laipsnius tam,
kad pradėtum miegoti
15:14
and then to staylikti asleepmiega,
251
902776
2080
ir kad miegotum ilgai,
15:16
and it's the reasonpriežastis
you will always find it easierlengviau
252
904880
2492
štai kodėl tau lengviau pavyks
15:19
to fallkritimo asleepmiega in a roomkambarys that's too coldšalta
253
907396
2381
užmigti kambaryje, kuriame
yra labai šalta negu
15:21
than too hotkarštas.
254
909801
1244
ten, kur labai karšta.
15:24
So aimtikslas for a bedroommiegamasis temperaturetemperatūra
of around 65 degreeslaipsniai,
255
912013
3516
Taigi, nustatykite savo miegamajame
apie 65 laispnius pagal Farenheitą
15:27
or about 18 degreeslaipsniai CelsiusCelsijaus.
256
915553
1954
arba apie 18 laipsnių Celsijaus.
15:29
That's going to be optimalOptimalus
for the sleepmiegoti of mostlabiausiai people.
257
917531
2767
Tai bus optimalu daugumos žmonių miegui.
15:34
And then finallypagaliau,
in takingpasiimti a stepžingsnis back, then,
258
922446
3497
Ir pagaliau,
grįžtant prie esmės –
15:37
what is the mission-criticalkritiškai svarbios
statementpareiškimas here?
259
925967
3193
ką aš norėjau pasakyti?
15:42
Well, I think it mayGegužė be this:
260
930771
2216
Pagrindinė mintis galėtų būti:
15:45
sleepmiegoti, unfortunatelyDeja,
is not an optionalpasirinktinai lifestylegyvenimo būdas luxuryprabanga.
261
933011
5272
miegas, dėja, nėra pasirenkama
gyvenimo būdo prabanga.
15:51
SleepMiego is a nonnegotiablenediskutuotinas
biologicalbiologinis necessitybūtinybė.
262
939105
4547
Miegas – neabejotinai biologinė būtinybė.
15:56
It is your life-supportgyvybės palaikymo systemsistema,
263
944892
3591
Tai yra tavo gyvenimo palaikymo sistema,
16:00
and it is MotherMotina Nature'sGamtos
bestgeriausia effortpastangos yetvis dar at immortalitynemirtingumas.
264
948507
4634
ir tai yra motinos Gamtos geriausios
pastangos nemirtingumui.
16:06
And the decimationsunaikinimas of sleepmiegoti
throughoutvisoje industrializedindustrializuota nationstautos
265
954709
4516
Ir miego sumažėjimas viso pasaulio
išsivysčiusiose šalyse
16:11
is havingturintys a catastrophickatastrofiškas impactpoveikis
on our healthsveikata, our wellnesssveikatingumo,
266
959249
5217
turii katastrofišką poveikį mūsų
sveikatai, mūsų gerovei,
16:16
even the safetysaugumas and the educationšvietimas
of our childrenvaikai.
267
964490
2666
net saugumui ir mūsų vaikų švietimui.
16:20
It's a silenttylus sleepmiegoti lossnuostolis epidemicepidemija,
268
968323
3016
Tai yra tyli miego praradimo epidemija,
16:23
and it's fastgreitai becomingtampa one of the greatestdidžiausias
publicvisuomenė healthsveikata challengesiššūkiai
269
971363
3365
greitai tampanti vienu iš didžiausių
visuomenės sveikatų iššūkių,
16:26
that we faceveidas in the 21stst centuryamžius.
270
974752
2722
su kuriais susiduriame XXI amžiuje.
16:32
I believe it is now time for us
to reclaimsusigrąžinti our right
271
980294
5083
Aš tikiu, kad dabar yra laikas
susigrąžinti mūsų teises
16:37
to a fullpilnas night of sleepmiegoti,
272
985401
1471
į pilną nakties miegą
16:40
and withoutbe embarrassmentsumišimas
273
988012
2157
be jokios gėdos ir nepatogumų
16:42
or that unfortunatenevykęs stigmagėda of lazinesstinginystė.
274
990193
3399
ar dėl sustabarėjusios nuomonės
apie tinginystę.
16:46
And in doing so, we can be reunitedsusijungti
with the mostlabiausiai powerfulgalingas elixireliksyras of life,
275
994638
5984
Ir tai darydami, mes galime
vėl naudoti jį kaip gyvenimo eliksyrą –
16:54
the SwissŠveicarijos ArmyArmijos knifepeilis
of healthsveikata, as it were.
276
1002038
2703
kokybišką ilgą miegą,
kaip ir buvo anksčiau.
16:58
And with that soapboxMuilinė rantskambios frazės over,
277
1006667
2644
Baigiant savo kalbą, noriu ištarti
17:01
I will simplytiesiog say, good night, good lucksėkmė,
278
1009335
2095
Labanakt ir sėkmės,
17:03
and aboveaukščiau all ...
279
1011454
1150
ir dar –
17:06
I do hopetikiuosi you sleepmiegoti well.
280
1014889
1762
aš tikiuosi, jūs miegate gerai.
17:08
Thank you very much indeediš tikrųjų.
281
1016675
1358
Tikrai, labai jums ačiū.
17:10
(ApplausePlojimai)
282
1018057
4531
(Plojimai)
17:14
Thank you.
283
1022612
1158
Ačiū.
17:15
(ApplausePlojimai)
284
1023794
2842
(Plojimai)
17:18
Thank you so much.
285
1026660
1543
Labai ačiū.
17:20
DavidDavid BielloBiello: No, no, no.
StayViešbutyje there for a secondantra.
286
1028227
2743
Deividas Biello: Ne, ne, ne.
Pasilikite čia sekundei.
17:22
Good jobdarbas not runningbėgimas away, thoughnors.
I appreciatevertiname that.
287
1030994
2552
Šaunu kad nepabėgai, tikrai
tai vertinu.
17:25
So that was terrifyingsiaubingas.
288
1033570
1244
Tai buvo baisu.
17:26
MattMatt WalkerVaikštynė: You're welcomeSveiki atvykę.
DBDb: Yes, thank you, thank you.
289
1034838
3096
Matt Walker: Prašom.
DB: Taip, ačiū, ačiū.
17:30
SinceNuo we can't catchgaudyti up on sleepmiegoti,
what are we supposedtariamas to do?
290
1038314
5176
Kadangi mes negalime užmigti,
ką mes turėtume daryti?
17:35
What do we do when we're, like,
tossingišmesti and turningtekinimas in bedlova latevėlai at night
291
1043514
3532
Ką mes turėtume daryti, kai mes
vartomės lovoje naktį
17:39
or doing shiftpamainą work or whateverNesvarbu elseKitas?
292
1047070
3062
arba dirbant pamaininį darbą
kažką panašaus?
17:42
MWMw: So you're right,
we can't catchgaudyti up on sleepmiegoti.
293
1050156
2341
MW: Tu esi teisus,
mes negalime užmigti.
17:44
SleepMiego is not like the bankbankas.
294
1052521
1325
Miegas nėra bankas.
17:45
You can't accumulatekaupti a debtskola
295
1053870
2040
Tu negali kaupti skolos
17:47
and then hopetikiuosi to paysumokėti it off
at a latervėliau pointtaškas in time.
296
1055934
2692
ir tada tikėtis, kad sumokėsi veliau laiku.
17:50
I should alsotaip pat notepastaba the reasonpriežastis
that it's so catastrophickatastrofiškas
297
1058650
3144
Aš norėčiau akcentuoti, kad tai
yra tiesiog katastrofiška
17:53
and that our healthsveikata
deterioratespablogėja so quicklygreitai,
298
1061818
3054
ir mūsų sveikata pablogėja labai greit.
17:56
first, it's because humanžmogus beingsbūtybės
are the only speciesrūšis
299
1064896
2737
Pirma, tai vyksta todėl, kad
žmonės - vienintelė rūšis,
17:59
that deliberatelysąmoningai depriveatimti iš
themselvespatys of sleepmiegoti
300
1067657
2478
kurie tyčia atima iš savęs miegą
18:02
for no apparentmatyti reasonpriežastis.
301
1070159
2389
be jokios akivaizdžios priežasties.
18:04
DBDb: Because we're smartprotingas.
302
1072572
1152
DB: Nes mes gudrūs.
18:05
MWMw: And I make that pointtaškas
because it meansreiškia that MotherMotina NatureGamta,
303
1073748
4825
MW: Ir aš akcentuoju, kad tai reiškia,
jog mūsų motina Gamta
18:10
throughoutvisoje the coursežinoma of evolutionevoliucija,
304
1078597
1690
visos pasaulio evoliucijos eigoje
18:12
has never had to faceveidas the challengeiššūkis
of this thing calledvadinamas sleepmiegoti deprivationatėmimo.
305
1080311
4303
niekada neturėjo susidurti su iššūkiu,
vadinamu miego nepriteklius.
18:17
So she's never developedišsivysčiusios a safetysaugumas netneto,
306
1085295
3412
Taigi ji niekada nėra sukūrusi
saugaus tinklo,
18:20
and that's why when you undersleep"undersleep",
307
1088731
2128
ir todėl tada kai tu neišsimiegi
18:22
things just sortrūšiuoti of implodesprogti so quicklygreitai,
bothabu withinper the brainsmegenys and the bodykūnas.
308
1090883
4334
viskas smegenyse ir kūne
labai greitai žlunga.
18:27
So you just have to prioritizeprioritetas.
309
1095241
2773
Taigi, reikia tik susidėlioti
prioritetus.
18:30
DBDb: OK, but tossingišmesti and turningtekinimas in bedlova,
310
1098038
3302
DB: OK, bet ką daryti jei aš
18:33
what do I do?
311
1101364
1411
nuolat vartausi lovoje?
18:34
MWMw: So if you are stayingbuvimas in bedlova
awakemiega for too long,
312
1102799
4619
MW: Taigi jeigu tu lovoje
per ilgai neužmiegi,
18:39
you should get out of bedlova
and go to a differentskiriasi roomkambarys
313
1107442
3253
tu turėtum išlipti iš lovos ir eiti į
kitą kambarį
18:42
and do something differentskiriasi.
314
1110719
1313
bei veikti kažką kito.
18:44
The reasonpriežastis is because your brainsmegenys
will very quicklygreitai associateasocijuotos įmonės your bedroommiegamasis
315
1112056
4321
Priežastis ta, kad tavo smegenys labai
greitai susieja miegamąjį
18:48
with the placevieta of wakefulnessBudrumui,
316
1116401
2319
su pabudimo vieta,
18:50
and you need to breakpertrauka that associationasociacija.
317
1118744
2689
ir tu turi suardyti tą sąsają.
18:53
So only returngrįžti to bedlova when you are sleepymieguistas,
318
1121457
2897
Taigi tu turi tik grįžti į lovątada, kai
esi apsnūdęs,
18:56
and that way you will relearndar kartą sužinoti apie
the associationasociacija that you oncekartą had,
319
1124378
3539
ir tu tokiu būdu iš naujo išmoksi tą
asociaciją ,kurią tu kartą turėjai,
18:59
whichkuris is your bedlova is the placevieta of sleepmiegoti.
320
1127941
2508
kuri sako, kad lova yra
tavo miego vieta.
19:02
So the analogyanalogija would be,
321
1130473
1659
Taigi analogiškai būtų,
19:04
you'dtu nori never sitsėdėti at the dinnervakarienė tablestalas,
waitinglaukiu to get hungryalkanas,
322
1132156
3576
kad niekada nesėdame prie stalo ir
nelaukiame, kada išalksime.
19:07
so why would you liemelas in bedlova,
waitinglaukiu to get sleepymieguistas?
323
1135756
2963
Tai kodėl reikia gulėti lovoje ir
laukti, kada tapsi mieguistu?
19:11
DBDb: Well, thank you for that wake-upžadinimo call.
324
1139548
2000
DB: Gerai, ačiū už tavo prabudinimo kalbą.
19:13
Great jobdarbas, MattMatt.
325
1141572
1169
Šaunuolis, Matai.
19:14
MWMw: You're very welcomeSveiki atvykę.
Thank you very much.
326
1142765
2196
MW: Labai prašom.
Labai ačiū.

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Walker - Sleep scientist, professor, author
Matt Walker is a brain scientist trying to understand why we sleep.

Why you should listen

Matt Walker's research examines the impact of sleep on human health and disease. He got his PhD from the Medical Research Council in London, UK, and subsequently became a Professor of Psychiatry at Harvard Medical School. He's currently a Professor of Neuroscience and Psychology at the University of California, Berkeley, and Director of the Center for Human Sleep Science.

Walker has received funding awards from the National Science Foundation and the National Institutes of Health, and he's a Kavli Fellow of the National Academy of Sciences. He has shared his research on the importance of sleep on television and radio outlets including CBS's "60 Minutes," National Geographic, NOVA Science, NRP and the BBC. He is the author of the international bestseller Why We Sleep.

More profile about the speaker
Matt Walker | Speaker | TED.com