ABOUT THE SPEAKER
Jason Shen - Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent.

Why you should listen

Jason Shen is the co-founder and CEO of Headlight, a performance hiring platform, creator of The Talent Playbook, and has been featured in the New York Times, Fast Company, Quartz and The Atlantic.

He serves on the board of directors for the Presidential Innovation Fellows Foundation and runs The Asian American Man Study, an annual survey of American men of East, Southeast and Asian descent. 

Prior to Headlight, Shen was a product manager at Etsy, a 2013 Presidential Innovation Fellow under President Obama, and the cofounder of a Y Combinator-backed startup called Ridejoy. 

Shen holds a BS and MS in Biology from Stanford University, where he was captain of the 2009 NCAA championship-winning men’s gymnastics team. In 2014, he set the Guinness World Record for most number of Aztec push-ups completed in one minute.

More profile about the speaker
Jason Shen | Speaker | TED.com
TED Residency

Jason Shen: Looking for a job? Highlight your ability, not your experience

Жэйсон Шен: Ажил хайж байна уу? Туршлага биш чадвараа харуул.

Filmed:
3,768,300 views

Бидний цөөн хувь нь их сургуульд суралцсан мэргэжилтэйгээ шууд холбоотой ажил эрхэлж байна. TED резидент Жэйсон Шен биологич мэргэжилтэй хэдий ч технологийн компанид бүтээгдэхүүний менежер хийдэг. Хүний нөөц бололцооны талаарх богино боловч сонирхолтой илтгэлдээ тэрээр ажил хайж буй хүмүүс өөрсдийгөө хэрхэн харуулах болох ажил олгогчид ур чадварыг илүүд үзэх хэрэгтэй талаар өөрийн бодлыг хуваалцлаа.
- Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You know who I'm envious of?
0
760
1520
Би хэнд атаархдаг гээч?
00:15
People who work in a job
that has to do with their college major.
1
3120
3336
Сурсан мэргэжлээрээ ажилладаг
хүмүүст.
00:18
(Laughter)
2
6480
1896
(Инээд)
00:20
Journalists who studied journalism,
3
8400
2576
Сэтгүүл зүйгээр сурсан сэтгүүлч,
00:23
engineers who studied engineering.
4
11000
1960
инженерээр сурсан инженер.
00:26
The truth is, these folks
are no longer the rule,
5
14000
2335
Үнэндээ энэ нь түгээмэл биш
цөөнхийн тохиолдол болсон.
00:28
but the exception.
6
16360
1256
00:29
A 2010 study found that
only a quarter of college graduates
7
17640
3176
2010 оны судалгаагаар
нийт төгсөгчдийн 25% нь
00:32
work in a field
that relates to their degree.
8
20840
2240
өөрийн мэргэжилтэй холбоотой
салбарт ажилладаг байна.
00:36
I graduated with not one
but two degrees in biology.
9
24080
3840
Би биологийн нэг биш
хоёр ч зэрэгтэй.
00:40
To my parents' dismay,
I am neither a doctor nor a scientist.
10
28760
3776
Харамсалтай нь би эмч эсвэл
эрдэмтэн биш.
00:44
(Laughter)
11
32560
2016
(Инээд)
00:46
Years of studying DNA replication
and photosynthesis
12
34600
3096
Олон жил ДНК хувилах,
фотосинтезийн талаар судалсан ч
00:49
did little to prepare me
for a career in technology.
13
37720
2640
технологийн салбарт ажиллаж эхлэхэд
би огт бэлэн биш байлаа.
00:53
I had to teach myself everything
from sales, marketing, strategy,
14
41120
4336
Би борлуулалт, маркетинг,
стратеги, бага зэрэг программчлал
00:57
even a little programming, on my own.
15
45480
2400
гээд бүгдийг өөрөө сурах хэрэгтэй болсон.
01:01
I had never held the title
of Product Manager
16
49120
2416
Би Etsy компанид CV-гээ явуулахаас өмнө
бүтээгдэхүүний менежерээр
ажиллаж байгаагүй.
01:03
before I sent my resume in to Etsy.
17
51560
1920
01:06
I had already been turned down
by Google and several other firms
18
54880
3096
Би аль хэдийн Google болон
өөр фирмүүдээс татгалзсан хариу авч
бухимдаж байв.
01:10
and was getting frustrated.
19
58000
1400
01:11
The company had recently gone public,
20
59760
2296
Etsy компани хувьцаагаа нээлттэй
зараад удаагүй байсан тул
01:14
so as part of my job application,
21
62080
1776
би өргөдөл мэдүүлэхдээ
01:15
I read the IPO filings from cover to cover
22
63880
3576
хувьцааны мэдээллийг бүхэлд нь уншиж,
шинээр нэвтрүүлж болох 4 санаа бүхий
01:19
and built a website from scratch
which included my analysis of the business
23
67480
3696
бизнесийн тооцоололтой
цахим хуудас хийсэн.
01:23
and four ideas for new features.
24
71200
1920
01:26
It turned out the team was actively
working on two of those ideas
25
74240
3536
Гэтэл компани
хоёр санаан дээр ажиллаж,
гурав дахийг нь хэрэгжүүлэхээр
бодолцож байж.
01:29
and had seriously considered a third.
26
77800
2040
01:33
I got the job.
27
81120
1240
Би ажилд орсон.
01:36
We all know people who were ignored
or overlooked at first
28
84560
3336
Бид бүгд л олонд хайхрагдаагүй ч
тэдний буруу болохыг харуулсан
хүмүүсийг мэднэ.
01:39
but went on to prove their critics wrong.
29
87920
2000
01:42
My favorite story?
30
90760
1240
Миний дуртай түүх бол
01:45
Brian Acton, an engineering manager
31
93080
2896
инженерчлэлийн менежер
Брайн Актоны намтар.
01:48
who was rejected
by both Twitter and Facebook
32
96000
2856
Твиттер, Фэйсбүүкт тоогдоогүй тэрээр
01:50
before cofounding WhatsApp,
33
98880
1616
19 тэрбумаар зарагдсан
утасны мессэж апп
01:52
the mobile messaging platform
that would sell for 19 billion dollars.
34
100520
3640
Whatsapp-г зохион бүтээсэн.
01:57
The hiring systems we built
in the 20th century are failing us
35
105800
2936
Бидний 20-р зуунд боловсруулах
ажилд авах систем хуучирч,
02:00
and causing us to miss out
on people with incredible potential.
36
108760
3280
маш их нөөц бололцоотой хүмүүсийг
алдахад хүргэж байна.
02:05
The advances in robotics
and machine learning
37
113320
2136
Робот болон машины
суралцах чадварын ололтууд нь
02:07
and transforming the way we work,
38
115480
1976
бидний ажиллах арга барилыг өөрчилж,
02:09
automating routine tasks
in many occupations
39
117480
3016
өдөр тутмын олон
даалгаврыг автоматжуулж,
02:12
while augmenting and amplifying
human labor in others.
40
120520
4080
заримынх нь хүний оролцоог
нэмэгдүүлж байна.
02:17
At this rate, we should all be expecting
to do jobs we've never done before
41
125440
4056
Энэ байдлаар удахгүй бид бүгд
өмнө нь хийж байгаагүй ажлаа
ирээдүйд хийх болно.
02:21
for the rest of our careers.
42
129520
1519
02:24
So what are the tools
and strategies we need
43
132480
2376
Тэгвэл ирээдүйн мундаг ажилтныг олоход
02:26
to identify tomorrow's high performers?
44
134880
1960
ямар багаж, стратеги ашиглах вэ?
02:29
In search for answers, I've consulted
with leaders across many sectors,
45
137800
4096
Хариулт олохын тулд би
олон салбарын удирдлагуудтай ярилцаж,
02:33
read dozens of reports and research papers
46
141920
2616
хэдэн арван тайлан,
судалгаа уншиж,
02:36
and conducted some of my own
talent experiments.
47
144560
2720
өөрөө судалгаа хийсэн.
02:40
My quest is far from over,
48
148000
1896
Миний эрэл дуусах болоогүй ч
02:41
but here are three ideas to take forward.
49
149920
2640
дараах гурван санааг дэвшүүлж байна.
02:45
One: expand your search.
50
153280
2560
Нэгт: хайлтаа дэлгэрүүл.
02:48
If we only look for talent
in the same places we always do --
51
156278
2858
Бид үргэлж л хайдаг газрууд болох
02:51
gifted child programs, Ivy League schools,
52
159160
2256
гоц хүүхдүүдийн хөтөлбөр,
Ivy League сургуулиуд,
02:53
prestigious organizations --
53
161440
1896
нэр хүндтэй байгууллагуудаас
ажилтан хайвал
02:55
we're going to get
the same results we always have.
54
163360
2616
үр дүн нь адилхан гарна.
02:58
Baseball was transformed
when the cash-strapped Oakland Athletics
55
166000
3696
Мөнгө багатай Оакланд Атлетикс баг
03:01
started recruiting players
who didn't score highly
56
169720
2376
уламжлалт хэмжүүрээр
өндөр оноогүй ч
03:04
on traditionally valued metrics,
like runs batted in,
57
172120
2576
багтаа туслан, ялалтыг авчирдаг
03:06
but who had the ability
to help the team score points
58
174720
3056
тоглогчдыг олж сонгосноор
03:09
and win games.
59
177800
1200
бэйсболд хувьсгал хийсэн.
03:11
This idea is taking hold
outside of sports.
60
179520
2120
Энэ санаа нь спортоос
өөр салбарт түгж байна.
03:14
The Head of Design
and Research at Pinterest
61
182480
2296
Pinterest-н Дизайн, судалгааны захирал
03:16
told me that they've built
one of the most diverse
62
184800
2376
Цахиурын хөндийн
хамгийн өөр өөр хүмүүс бүхий,
03:19
and high-performing teams
in Silicon Valley
63
187200
2096
өндөр чадвартай багийг бүрдүүлсэн
03:21
because they believe
that no one type of person
64
189320
2376
учир нь тэд авьяас зөвхөн
нэг л төрлийн хүнд заяадагт
03:23
holds a monopoly on talent.
65
191720
1840
итгэдэггүй талаараа ярьсан.
03:26
They've worked hard
to look beyond major tech hubs
66
194440
2696
Технологийн цөм хотуудын гадуур хайж,
03:29
and focus on designers' portfolios,
67
197160
2256
дизайнерын гарал угсаа бус
03:31
not their pedigrees.
68
199440
1320
бүтээлүүдийг нь анхаарсан.
03:34
Two: hire for performance.
69
202120
2360
Хоёрт: Гүйцэтгэлд анхаар.
03:37
Inspired by my own job experience,
70
205080
2256
Өөрийн түүхээс санаа авч
03:39
I cofounded a hiring platform
called Headlight,
71
207360
2696
Headlight нэртэй ажил хайх
платформ бүтээсэн.
03:42
which gives candidates
an opportunity to shine.
72
210080
2640
Энэ нь ажил хайгчдад
гялалзах боломж олгодог.
03:45
Just as teams have tryouts
and plays have auditions,
73
213360
2856
Багуудад сорил,
жүжигт сонгон шалгаруулалт байдаг шиг
03:48
candidates should be asked
to demonstrate their skills
74
216240
2576
ажилд орохоос өмнө өөрсдийн
чадварыг харуулах
03:50
before they're hired.
75
218840
1416
боломжтой байх хэрэгтэй.
03:52
Our clients are benefiting
from 85 years of employment research,
76
220280
3376
Ажлын амжилтыг урьдчилан
тооцоолох гол үзүүлэлт нь
жишиг ажил гэдгийг
85 жилийн судалгаагаа харуулсан.
03:55
which shows that work samples
77
223680
1576
03:57
are one of the best predictors
of success on the job.
78
225280
2560
Үр дүнг нь манай харилцагчид
хүртэж байна.
04:00
If you're hiring a data analyst,
79
228800
1576
Хэрвээ дата аналист ажилд авах бол
04:02
give them a spreadsheet of historical data
and ask them for their key insights.
80
230400
3736
түүхэн дата бүхий хүснэгт өгч,
гол мэдээллийг гаргуулаарай.
04:06
If you're hiring a marketing manager,
81
234160
1816
Маркетингийн менежер ажилд авах бол
04:08
have them plan a launch campaign
for a new product.
82
236000
2416
шинэ бүтээгдэхүүний кампанит
ажил төлөвлүүл.
04:10
And if you're a candidate,
don't wait for an employer to ask.
83
238440
3176
Хэрвээ чи ажил хайж байгаа бол
ажил олгогчийг бүү хүлээ.
04:13
Seek out ways to showcase
your unique skills and abilities
84
241640
4256
Өөрийн өвөрмөц чадвараа
харуулах арга замуудыг ол.
04:17
outside of just the standard
resume and cover letter.
85
245920
2480
Зөвхөн уламжлалт CV,
өргөдөл биш.
04:21
Three: get the bigger picture.
86
249040
3040
Гуравт: том зургаар хар.
04:24
I've heard about recruiters who are quick
to label a candidate a job-hopper
87
252640
3536
CV дээрх богино ажлын туршлагаар
тогтворгүй хэмээн дүгнэх,
04:28
based on a single
short stint on their resume;
88
256200
2696
нэр нь шар арьстай биш Ази,
өнгөт арьстай сурагчдын явуулсан
04:30
read about professors who are more likely
to ignore identical messages from students
89
258920
4240
мессежийг үл тоох хандлага
их байдаг талаар
04:36
because their name
was black or Asian instead of white.
90
264320
3720
би сонсож байсан.
04:40
I was almost put on
a special needs track as a child.
91
268840
2480
Би хүүхэд байхдаа
тусгай ангид орохоо шахсан.
04:44
A month into kindergarten,
92
272120
1616
Цэцэрлэгт ороод сарын дараа
04:45
my teacher wrote a page-long memo
93
273760
1616
багш маань миний талаар
04:47
noting that I was impulsive,
94
275400
1896
намайг цочмог зантай,
04:49
had a short attention span,
95
277320
1736
анхаарал төвлөрдөггүй,
04:51
and despite my wonderful curiosity,
96
279080
2096
ажиллахад ядармаар хэмээн
04:53
I was exhausting to work with.
97
281200
2016
бичсэн байсан.
04:55
(Laughter)
98
283240
1600
(Инээд)
04:58
The principal asked
my parents into a meeting,
99
286000
2856
Эрхлэгч ээж аавыг дуудаж уулзан
05:00
asked my mother if there
had been complications at birth
100
288880
2856
ээжээс маань төрөхийн хүндрэл
байсан талаар асууж,
05:03
and suggested I meet
with a school psychologist.
101
291760
2976
намайг сургуулийн сэтгэл зүйчтэй
уулзахыг санал болгосон.
05:06
My father saw what was happening
102
294760
1576
Аав маань юу болоод байгаа ойлгож
05:08
and quickly explained
our family situation.
103
296360
2080
гэр бүлийн байдлаа
хурдхан тайлбарласан юм.
05:11
As recent immigrants,
we lived in the attic
104
299320
2456
Шинэхэн цагаачид учир бид
сэтгэцийн өвчтэй
05:13
of a home that cared for adults
with mental disabilities.
105
301800
3000
хүмүүсийн асрах гэрийн
дээврийн өрөөнд амьдарч байлаа.
05:17
My parents worked nights
to make ends meet,
106
305320
2296
Аав, ээж амь зуухын тулд
оройгоор ажиллаж
05:19
and I had little opportunity
to spend time with kids my own age.
107
307640
3040
надад өөрийн насны хүүхдүүтэй
тоглох боломж бараг үгүй байсан.
05:23
Is it really a surprise
that an understimulated five-year-old boy
108
311880
3656
Бүхэл зун ганцаар
цагийг өнгөрөөж уйдсан,
ганцаардсан 5 настай хүү цэцэрлэгт явахдаа
05:27
might be a little excited
in a kindergarten classroom
109
315560
2536
хэтэрхий хөөрсөн байсан нь
гайхмаар гэж үү?
05:30
after an entire summer by himself?
110
318120
1760
05:33
Until we get a holistic view of someone,
111
321160
3256
Хэн нэгнийг бүхэлд нь ойлгох хүртэл
05:36
our judgment of them
will always be flawed.
112
324440
3280
тэдний талаарх бидний бодол
үргэлж алдаатай байх болно.
05:40
Let's stop equating
experience with ability,
113
328920
4136
Туршлагыг чадвартай,
дипломыг чадалтай
андуурахаа больцгооё.
05:45
credentials with competence.
114
333080
1800
05:47
Let's stop settling
for the safe, familiar choice
115
335720
3376
Аюулгүй, танил сонголт
хийхээ больж
05:51
and leave the door open
for someone who could be amazing.
116
339120
2960
гайхалтай нэгэнд хаалгыг нь
нээж өгцгөөе.
05:55
We need employers to let go
of outdated hiring practices
117
343520
3256
Ажил олгогчид хуучирсан
системээ халж,
05:58
and embrace new ways
of identifying and cultivating talent,
118
346800
3560
авьяасыг эрж олох шинэ
арга замуудыг нээж,
06:03
and candidates can help
by learning to tell their story
119
351080
3096
ажил хайгчдад өөрсдийн түүхийг
харуулах хүчирхэг
06:06
in powerful and compelling ways.
120
354200
1560
арга замыг бий болгох хэрэгтэй.
06:08
We could live in a world where people
are seen for what they're truly capable of
121
356920
3800
Бид хүмүүсийн нөөц чадварыг харж
06:13
and have the opportunity
to realize their full potential.
122
361640
3440
үүндээ хүрэх боломж бүхий дэлхийд
амьдрах боломжтой.
06:18
So let's go out and build it.
123
366320
1960
Ийм дэлхийг хамтдаа бүтээцгээе.
06:21
Thank you.
124
369040
1416
Баярлалаа.
06:22
(Applause)
125
370480
6760
(Алга ташилт)
Translated by Marla Munkh-Achit
Reviewed by Sundari Enkhtugs

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jason Shen - Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent.

Why you should listen

Jason Shen is the co-founder and CEO of Headlight, a performance hiring platform, creator of The Talent Playbook, and has been featured in the New York Times, Fast Company, Quartz and The Atlantic.

He serves on the board of directors for the Presidential Innovation Fellows Foundation and runs The Asian American Man Study, an annual survey of American men of East, Southeast and Asian descent. 

Prior to Headlight, Shen was a product manager at Etsy, a 2013 Presidential Innovation Fellow under President Obama, and the cofounder of a Y Combinator-backed startup called Ridejoy. 

Shen holds a BS and MS in Biology from Stanford University, where he was captain of the 2009 NCAA championship-winning men’s gymnastics team. In 2014, he set the Guinness World Record for most number of Aztec push-ups completed in one minute.

More profile about the speaker
Jason Shen | Speaker | TED.com