ABOUT THE SPEAKER
Jason Shen - Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent.

Why you should listen

Jason Shen is the co-founder and CEO of Headlight, a performance hiring platform, creator of The Talent Playbook, and has been featured in the New York Times, Fast Company, Quartz and The Atlantic.

He serves on the board of directors for the Presidential Innovation Fellows Foundation and runs The Asian American Man Study, an annual survey of American men of East, Southeast and Asian descent. 

Prior to Headlight, Shen was a product manager at Etsy, a 2013 Presidential Innovation Fellow under President Obama, and the cofounder of a Y Combinator-backed startup called Ridejoy. 

Shen holds a BS and MS in Biology from Stanford University, where he was captain of the 2009 NCAA championship-winning men’s gymnastics team. In 2014, he set the Guinness World Record for most number of Aztec push-ups completed in one minute.

More profile about the speaker
Jason Shen | Speaker | TED.com
TED Residency

Jason Shen: Looking for a job? Highlight your ability, not your experience

Джейсон Шен: Шукаєте роботу? Підкреслюйте свої здібності, а не досвід

Filmed:
3,768,300 views

Все менше людей можуть похвалитись роботою, яка прямо пов'язана з їхнім попереднім досвідом чи освітою. Для прикладу, Джейсон Шен за освітою біолог, але пізніше став менеджером з продукції у технічній компанії. У цьому короткому, надихаючому виступі про потенціал людей, Шен ділиться декотрими новими ідеями щодо того, як шукачі роботи можуть стати привабливішими для роботодавців, а також чому роботодавцям варто більше цінувати здібності, ніж сертифікати.
- Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You know who I'm enviousзаздрісні of?
0
760
1520
Знаєте, кому я заздрю?
00:15
People who work in a jobробота
that has to do with theirїх collegeколедж majorмажор.
1
3120
3336
Тим, хто працює на роботі, яка стосується
їх спеціальності в коледжі.
00:18
(LaughterСміх)
2
6480
1896
(Сміх)
00:20
JournalistsЖурналістів who studiedвивчав journalismжурналістика,
3
8400
2576
Журналістам, які вивчали журналістику,
00:23
engineersінженери who studiedвивчав engineeringінженерія.
4
11000
1960
інженерам, які вчились на інженерів.
00:26
The truthправда is, these folksнароди
are no longerдовше the ruleправити,
5
14000
2335
Правда в тому, що такі люди зараз
00:28
but the exceptionвиняток.
6
16360
1256
не правило, а виняток.
00:29
A 2010 studyвивчення foundзнайдено that
only a quarterквартал of collegeколедж graduatesвипускники
7
17640
3176
Дослідження в 2010 році виявило,
що тільки 1/4 випускників коледжу
00:32
work in a fieldполе
that relatesвідноситься to theirїх degreeступінь.
8
20840
2240
працюють у галузі, яка
стосується їх освіти.
00:36
I graduatedзакінчив with not one
but two degreesступені in biologyбіологія.
9
24080
3840
Я отримав не одну, а дві
біологічні освіти,
00:40
To my parents'батьків dismayрозчарування,
I am neitherні a doctorлікар norні a scientistвчений.
10
28760
3776
і на велике розчарування моїх батьків,
я не став ні лікарем, ні вченим.
00:44
(LaughterСміх)
11
32560
2016
(Сміх)
00:46
YearsРоки of studyingвивчаючи DNAДНК replicationреплікація
and photosynthesisфотосинтез
12
34600
3096
Кількарічне вивчення реплікацій ДНК
і фотосинтезу
00:49
did little to prepareпідготувати me
for a careerкар'єра in technologyтехнологія.
13
37720
2640
не дуже мені допомогли
у кар'єрі в сфері технологій.
00:53
I had to teachвчити myselfя сам everything
from salesпродажі, marketingмаркетинг, strategyстратегія,
14
41120
4336
Я мусив сам опановувати все,
від продажу, маркетингу, стратегії,
00:57
even a little programmingпрограмування, on my ownвласний.
15
45480
2400
навіть нескладне програмування,
яке я робив сам.
01:01
I had never heldвідбувся the titleтитул
of ProductПродукт ManagerМенеджер
16
49120
2416
Я ніколи не займав посаду
менеджера з продукції,
01:03
before I sentнадісланий my resumeрезюме in to EtsyEtsy.
17
51560
1920
доки не надіслав резюме до Etsy.
01:06
I had alreadyвже been turnedобернувся down
by GoogleGoogle and severalкілька other firmsфірми
18
54880
3096
Я вже отримав відмову від Google
і кількох інших фірм,
01:10
and was gettingотримувати frustratedрозчарований.
19
58000
1400
тож почувався розчаровано.
01:11
The companyкомпанія had recentlyнещодавно goneпішов publicгромадськість,
20
59760
2296
Компанія недавно стала публічною,
01:14
so as partчастина of my jobробота applicationзаявка,
21
62080
1776
тож, готуючи заявку на роботу,
01:15
I readчитати the IPOIPO filingsтирсу from coverобкладинка to coverобкладинка
22
63880
3576
я ґрунтовно вивчив первинне
розміщення акцій
01:19
and builtпобудований a websiteвеб-сайт from scratchподряпати
whichкотрий includedвключений my analysisаналіз of the businessбізнес
23
67480
3696
і створив "з нуля" вебсайт, на якому
розмістив свою бізнес-аналітику
01:23
and fourчотири ideasідеї for newновий featuresособливості.
24
71200
1920
і чотири ідеї щодо нових можливостей.
01:26
It turnedобернувся out the teamкоманда was activelyактивно
workingпрацює on two of those ideasідеї
25
74240
3536
Виявилось, що дві з цих ідей
вже активно розроблялись,
01:29
and had seriouslyсерйозно consideredрозглянутий a thirdтретій.
26
77800
2040
а третя серйозно обмірковувалась.
01:33
I got the jobробота.
27
81120
1240
Я отримав роботу.
01:36
We all know people who were ignoredігнорується
or overlookedвипускати з уваги at first
28
84560
3336
Ми всі знаємо людей, яких спершу
ігнорували чи відкидали, та згодом
01:39
but wentпішов on to proveдовести theirїх criticsкритики wrongнеправильно.
29
87920
2000
вони довели, що їхні критики помилялись.
01:42
My favoriteулюблений storyісторія?
30
90760
1240
Мій улюблений приклад?
01:45
BrianБраян ActonActon, an engineeringінженерія managerменеджер
31
93080
2896
Браян Ектон, головний інженер,
01:48
who was rejectedвідхилено
by bothобидва TwitterTwitter and FacebookFacebook
32
96000
2856
кандидатуру якого відкинули
Twitter і Facebook,
01:50
before cofoundingcofounding WhatsAppWhatsApp,
33
98880
1616
а згодом він став співзасновником
01:52
the mobileмобільний messagingобмін повідомленнями platformплатформа
that would sellпродати for 19 billionмільярд dollarsдолари.
34
100520
3640
WhatsApp, мобільної системи повідомлень,
оціненої у 19 мільярдів доларів.
01:57
The hiringнаймання systemsсистеми we builtпобудований
in the 20thго centuryстоліття are failingневдача us
35
105800
2936
Система працевлаштування, що
склалась у ХХ ст., нас підводить,
02:00
and causingвикликаючи us to missміс out
on people with incredibleнеймовірний potentialпотенціал.
36
108760
3280
спонукаючи ігнорувати людей
з величезним потенціалом.
02:05
The advancesаванси in roboticsРобототехніка
and machineмашина learningнавчання
37
113320
2136
Розвиток робототехніки
і штучного інтелекту
02:07
and transformingперетворення the way we work,
38
115480
1976
змінили характер праці,
02:09
automatingАвтоматизація routineрутина tasksзавдання
in manyбагато хто occupationsпрофесій
39
117480
3016
автоматизувавши виконання рутинних
завдань у багатьох галузях
02:12
while augmentingзбільшення and amplifyingпідсилюючи
humanлюдина laborпраця in othersінші.
40
120520
4080
і збільшивши продуктивність праці в інших.
02:17
At this rateкурс, we should all be expectingчекаючи
to do jobsробочі місця we'veми маємо never doneзроблено before
41
125440
4056
Такі темпи означають, що нам доведеться
у подальшій кар'єрі виконувати роботу,
02:21
for the restвідпочинок of our careersкар'єра.
42
129520
1519
яку ми ніколи раніше не робили.
02:24
So what are the toolsінструменти
and strategiesстратегії we need
43
132480
2376
Тож які нам потрібні засоби і підходи,
02:26
to identifyідентифікувати tomorrow'sзавтра highвисокий performersВиконавці?
44
134880
1960
щоб розпізнати майбутніх
блискучих працівників?
02:29
In searchпошук for answersвідповіді, I've consultedконсультації
with leadersлідери acrossпоперек manyбагато хто sectorsсектори,
45
137800
4096
У пошуках відповіді я консультувався
з лідерами у різних галузях,
02:33
readчитати dozensдесятки of reportsзвіти and researchдослідження papersпапери
46
141920
2616
прочитав десятки звітів і досліджень,
02:36
and conductedпроводиться some of my ownвласний
talentталант experimentsексперименти.
47
144560
2720
і провів кілька власних експериментів.
02:40
My questквест is farдалеко from over,
48
148000
1896
До остаточної відповіді ще далеко,
02:41
but here are threeтри ideasідеї to take forwardвперед.
49
149920
2640
але наведу три ідеї,
які досить перспективні.
02:45
One: expandрозширюватися your searchпошук.
50
153280
2560
Перша: розширюйте коло пошуку.
02:48
If we only look for talentталант
in the sameтой же placesмісць we always do --
51
156278
2858
Якщо ми шукатимемо таланти лише
там, де звикли це робити, -
02:51
giftedобдаровані childдитина programsпрограми, IvyПлющ LeagueЛіга schoolsшколи,
52
159160
2256
серед обдарованих дітей,
випускників Ліги плюща,
02:53
prestigiousпрестижний organizationsорганізації --
53
161440
1896
працівників престижних організацій -
02:55
we're going to get
the sameтой же resultsрезультати we always have.
54
163360
2616
ми отримуватимемо такі ж самі
результати, як і раніше.
02:58
BaseballБейсбол was transformedтрансформується
when the cash-strappedБезгрошовий OaklandОкленд AthleticsЛегка атлетика
55
166000
3696
Провісником змін у бейсболі стала погано
фінансована команда Окленд Атлетикс,
03:01
startedпочався recruitingрекрутинг playersгравці
who didn't scoreоцінка highlyвисоко
56
169720
2376
яка почала набирати гравців,
чиї особисті показники
03:04
on traditionallyтрадиційно valuedцінується metricsметрики,
like runsбігає battedзаплющив in,
57
172120
2576
за традиційними методиками
були невисокими,
03:06
but who had the abilityздібності
to help the teamкоманда scoreоцінка pointsокуляри
58
174720
3056
але їх здібності працювати
на високий результат всієї команди
03:09
and winвиграти gamesігри.
59
177800
1200
вели до виграшів.
03:11
This ideaідея is takingвзяти holdтримайся
outsideназовні of sportsспорт.
60
179520
2120
Ця ідея утвердилась не лише в спорті.
03:14
The HeadГолова of DesignДизайн
and ResearchДослідження at PinterestPinterest
61
182480
2296
Керівник відділу дизайну і досліджень
в Pinterest
03:16
told me that they'veвони вже builtпобудований
one of the mostнайбільше diverseрізноманітний
62
184800
2376
сказав, що їхня команда стала
однією з найбільш
03:19
and high-performingВисокопродуктивні teamsкоманд
in SiliconКремній ValleyДолина
63
187200
2096
розмаїтих і успішних у Кремнієвій долині,
03:21
because they believe
that no one typeтип of personлюдина
64
189320
2376
тому що вони вірили,
що жоден тип особистості
03:23
holdsтримає a monopolyмонополія on talentталант.
65
191720
1840
не має монополії на талант.
03:26
They'veВони вже workedпрацював hardважко
to look beyondдалі majorмажор techТехнологія hubsконцентратори
66
194440
2696
Вони наполегливо шукали
не лише в технологічних хабах,
03:29
and focusфокус on designers'дизайнерів portfoliosпортфоліо,
67
197160
2256
і звертали увагу на портфоліо дизайнерів,
03:31
not theirїх pedigreesродоводи.
68
199440
1320
а не на попередню кар'єру.
03:34
Two: hireнайняти for performanceпродуктивність.
69
202120
2360
Друга ідея: наймаючи,
дивіться на продуктивність.
03:37
InspiredНатхненний by my ownвласний jobробота experienceдосвід,
70
205080
2256
Мій власний досвід роботи
надихнув мене стати
03:39
I cofoundedcofounded a hiringнаймання platformплатформа
calledназивається HeadlightФар,
71
207360
2696
співзасновником кадрової платформи
під назвою Headlight,
03:42
whichкотрий givesдає candidatesкандидатів
an opportunityможливість to shineсвітити.
72
210080
2640
яка дає пошукачам можливість
яскраво заявити про себе.
03:45
Just as teamsкоманд have tryoutsпробні версії
and playsграє have auditionsпрослуховування,
73
213360
2856
Так само, як існують проби
при відборі у спорті чи в музиці,
03:48
candidatesкандидатів should be askedзапитав
to demonstrateпродемонструвати theirїх skillsнавички
74
216240
2576
відбір претендентів і в інших сферах
має передбачати
03:50
before they're hiredнайнятий.
75
218840
1416
демонстрацію їхніх вмінь.
03:52
Our clientsклієнти are benefitingна користь
from 85 yearsроків of employmentзайнятість researchдослідження,
76
220280
3376
Результати 85 років досліджень
у галузі менеджменту показують,
03:55
whichкотрий showsшоу that work samplesзразки
77
223680
1576
що виконання робочих завдань -
03:57
are one of the bestнайкраще predictorsпровісники
of successуспіх on the jobробота.
78
225280
2560
один з найкращих показників
майбутньої продуктивності.
04:00
If you're hiringнаймання a dataдані analystаналітик,
79
228800
1576
Наймаючи фахівця з аналізу даних,
04:02
give them a spreadsheetелектронна таблиця of historicalісторичний dataдані
and askзапитай them for theirїх keyключ insightsрозуміння.
80
230400
3736
дайте йому таблицю даних, і попросіть
виділити ключові ідеї.
04:06
If you're hiringнаймання a marketingмаркетинг managerменеджер,
81
234160
1816
Наймаючи менеджера з маркетингу,
04:08
have them planплан a launchзапуск campaignкампанія
for a newновий productпродукт.
82
236000
2416
обговоріть з ним план
запуску нового продукту.
04:10
And if you're a candidateкандидат,
don't wait for an employerроботодавець to askзапитай.
83
238440
3176
А якщо ви - претендент на роботу,
проявіть ініціативу,
04:13
SeekШукати out waysшляхи to showcaseВітрина
your uniqueунікальний skillsнавички and abilitiesздібності
84
241640
4256
знайдіть спосіб найвигідніше
продемонструвати свої вміння й навички,
04:17
outsideназовні of just the standardстандарт
resumeрезюме and coverобкладинка letterлист.
85
245920
2480
не обмежуючись лише
резюме і супровідним листом.
04:21
ThreeТри: get the biggerбільший pictureкартина.
86
249040
3040
Третя ідея: не забувайте про
загальну картину.
04:24
I've heardпочув about recruitersрекрутери who are quickшвидко
to labelетикетка a candidateкандидат a job-hopperJob-hopper
87
252640
3536
Я чув про рекрутерів, які зразу відносили
кандидата до "літунів" лише тому,
04:28
basedна основі on a singleсингл
shortкороткий stintстиглість on theirїх resumeрезюме;
88
256200
2696
що в резюме була згадка про
одну нетривалу роботу,
04:30
readчитати about professorsпрофесори who are more likelyшвидше за все
to ignoreігнорувати identicalоднаковий messagesповідомлення from studentsстуденти
89
258920
4240
читав про професорів, які уважніше
ставились до білих студентів, ніж до
04:36
because theirїх nameім'я
was blackчорний or AsianАзіатська insteadзамість цього of whiteбілий.
90
264320
3720
темношкірих чи азіатів, хоча ці студенти
надсилали ідентичні роботи.
04:40
I was almostмайже put on
a specialособливий needsпотреби trackтрек as a childдитина.
91
268840
2480
У дитинстві мене ледь не записали
до проблемних дітей.
04:44
A monthмісяць into kindergartenДитячий садок,
92
272120
1616
Після місяця в дитсадку я отримав
04:45
my teacherвчитель wroteписав a page-longсторінка Лонг memoпам'ятка
93
273760
1616
від вихователя характеристику,
04:47
notingвідзначаючи that I was impulsiveімпульсного,
94
275400
1896
де зазначалось, що я імпульсивний,
04:49
had a shortкороткий attentionувага spanпроліт,
95
277320
1736
з поганою концентрацією уваги,
04:51
and despiteне дивлячись my wonderfulчудово curiosityцікавість,
96
279080
2096
і незважаючи на мою
величезну цікавість,
04:53
I was exhaustingвиснажливий to work with.
97
281200
2016
зі мною було важко працювати.
04:55
(LaughterСміх)
98
283240
1600
(Сміх)
04:58
The principalОсновний askedзапитав
my parentsбатьки into a meetingзустріч,
99
286000
2856
Директор викликав моїх батьків,
05:00
askedзапитав my motherмама if there
had been complicationsускладнення at birthнародження
100
288880
2856
поцікавився, чи були в матері
ускладнення при пологах,
05:03
and suggestedзапропонував I meetзустрітися
with a schoolшкола psychologistпсихолог.
101
291760
2976
і порекомендував відвести
мене до психолога.
05:06
My fatherбатько saw what was happeningвідбувається
102
294760
1576
Мій батько швидко зорієнтувався
05:08
and quicklyшвидко explainedпояснив
our familyсім'я situationситуація.
103
296360
2080
і пояснив, у яких умовах мешкає сім'я.
05:11
As recentостаннім часом immigrantsіммігранти,
we livedщо жив in the atticгорище
104
299320
2456
Недавно імігрувавши, ми знімали мансарду
05:13
of a home that caredпіклувався for adultsдорослі
with mentalпсихічний disabilitiesобмеженими можливостями.
105
301800
3000
у домі, де була розташована
лікарня для психічно хворих.
05:17
My parentsбатьки workedпрацював nightsночі
to make endsзакінчується meetзустрітися,
106
305320
2296
Мої батьки працювали вночі,
щоб заробити на прожиття,
05:19
and I had little opportunityможливість
to spendвитрачати time with kidsдіти my ownвласний ageвік.
107
307640
3040
і в мене було мало можливостей
гратись із однолітками.
05:23
Is it really a surpriseздивування
that an understimulatedunderstimulated five-year-oldп'ять річна boyхлопчик
108
311880
3656
Тож чи дивно, що п'ятирічний хлопець,
живучи у бідному стимулами середовищі,
05:27
mightможе be a little excitedсхвильований
in a kindergartenДитячий садок classroomкласна кімната
109
315560
2536
може бути дещо перезбудженим,
коли потрапив у дитсадок
05:30
after an entireцілий summerліто by himselfсам?
110
318120
1760
після цілого літа на самоті?
05:33
UntilДо we get a holisticцілісний viewвид of someoneхтось,
111
321160
3256
Поки ми не глянемо на загальну картину,
05:36
our judgmentсудження of them
will always be flawedнедоліки.
112
324440
3280
нашим судженням завжди
бракуватиме надійності.
05:40
Let's stop equatingприрівнюючи
experienceдосвід with abilityздібності,
113
328920
4136
Не слід ставити знак рівності
між досвідом і здібностями,
05:45
credentialsоблікові дані with competenceкомпетенція.
114
333080
1800
сертифікатами і компетентністю.
05:47
Let's stop settlingврегулювання
for the safeбезпечний, familiarзнайомий choiceвибір
115
335720
3376
Не варто задовольнятись безпечними,
звичними шляхами пошуку,
05:51
and leaveзалишати the doorдвері openВІДЧИНЕНО
for someoneхтось who could be amazingдивовижний.
116
339120
2960
хай двері будуть відчиненими для
тих, хто може стати блискучим.
05:55
We need employersроботодавців to let go
of outdatedЗастарілий hiringнаймання practicesпрактики
117
343520
3256
Працедавцям варто відмовитись
від застарілих практик при наймі
05:58
and embraceобійми newновий waysшляхи
of identifyingвизначення and cultivatingкультивування talentталант,
118
346800
3560
і скористатись новими шляхами
виявлення і підтримки талантів,
06:03
and candidatesкандидатів can help
by learningнавчання to tell theirїх storyісторія
119
351080
3096
а кандидатам було б корисно
навчитись подавати себе
06:06
in powerfulпотужний and compellingпереконливим waysшляхи.
120
354200
1560
виграшно і переконливо.
06:08
We could liveжити in a worldсвіт where people
are seenбачив for what they're trulyсправді capableздатний of
121
356920
3800
Ми можемо створити світ, у якому людей
оцінюватимуть за тим, що вони справді
06:13
and have the opportunityможливість
to realizeусвідомити theirїх fullповний potentialпотенціал.
122
361640
3440
вміють робити, а люди матимуть змогу
повністю розкрити свій потенціал.
06:18
So let's go out and buildбудувати it.
123
366320
1960
Тож створюймо такий світ.
06:21
Thank you.
124
369040
1416
Дякую
06:22
(ApplauseОплески)
125
370480
6760
(Оплески)
Translated by Myroslava Krugliak
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jason Shen - Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent.

Why you should listen

Jason Shen is the co-founder and CEO of Headlight, a performance hiring platform, creator of The Talent Playbook, and has been featured in the New York Times, Fast Company, Quartz and The Atlantic.

He serves on the board of directors for the Presidential Innovation Fellows Foundation and runs The Asian American Man Study, an annual survey of American men of East, Southeast and Asian descent. 

Prior to Headlight, Shen was a product manager at Etsy, a 2013 Presidential Innovation Fellow under President Obama, and the cofounder of a Y Combinator-backed startup called Ridejoy. 

Shen holds a BS and MS in Biology from Stanford University, where he was captain of the 2009 NCAA championship-winning men’s gymnastics team. In 2014, he set the Guinness World Record for most number of Aztec push-ups completed in one minute.

More profile about the speaker
Jason Shen | Speaker | TED.com