ABOUT THE SPEAKER
Jason Shen - Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent.

Why you should listen

Jason Shen is the co-founder and CEO of Headlight, a performance hiring platform, creator of The Talent Playbook, and has been featured in the New York Times, Fast Company, Quartz and The Atlantic.

He serves on the board of directors for the Presidential Innovation Fellows Foundation and runs The Asian American Man Study, an annual survey of American men of East, Southeast and Asian descent. 

Prior to Headlight, Shen was a product manager at Etsy, a 2013 Presidential Innovation Fellow under President Obama, and the cofounder of a Y Combinator-backed startup called Ridejoy. 

Shen holds a BS and MS in Biology from Stanford University, where he was captain of the 2009 NCAA championship-winning men’s gymnastics team. In 2014, he set the Guinness World Record for most number of Aztec push-ups completed in one minute.

More profile about the speaker
Jason Shen | Speaker | TED.com
TED Residency

Jason Shen: Looking for a job? Highlight your ability, not your experience

Jason Shen: Op zoek naar een baan? Benadruk je bekwaamheid, niet je ervaring

Filmed:
3,768,300 views

Slechts weinigen van ons hebben werk dat direct gerelateerd is aan onze ervaringen in het verleden of aan wat we hebben gestudeerd. Neem bijvoorbeeld TED Resident Jason Shen; hij heeft biologie gestudeerd, maar werd later productmanager bij een technologiebedrijf. In dit korte, inzichtelijke verhaal over het menselijk potentieel vertelt Shen ons hoe baanzoekers zichzelf volgens hem aantrekkelijker kunnen maken -- en waarom werkgevers moeten kijken naar bekwaamheid in plaats van kwalificaties.
- Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Weten jullie op wie ik jaloers ben?
00:12
You know who I'm enviousjaloers of?
0
760
1520
Op mensen die het werk doen
waarvoor ze zijn opgeleid.
00:15
People who work in a jobbaan
that has to do with theirhun collegecollege majorgroot.
1
3120
3336
00:18
(LaughterGelach)
2
6480
1896
(Gelach)
Journalisten die journalistiek
hebben gestudeerd.
00:20
JournalistsJournalisten who studiedbestudeerd journalismjournalistiek,
3
8400
2576
Ingenieurs met een technische opleiding.
00:23
engineersingenieurs who studiedbestudeerd engineeringbouwkunde.
4
11000
1960
De waarheid is dat zij niet langer
de regel zijn, maar de uitzondering.
00:26
The truthwaarheid is, these folksmensen
are no longerlanger the ruleregel,
5
14000
2335
00:28
but the exceptionuitzondering.
6
16360
1256
Uit onderzoek is gebleken
dat slechts 25% van de afgestudeerden
00:29
A 2010 studystudie foundgevonden that
only a quarterkwartaal of collegecollege graduatesafgestudeerden
7
17640
3176
werk heeft dat verband houdt
met hun diploma.
00:32
work in a fieldveld-
that relatesbetrekking to theirhun degreemate.
8
20840
2240
Ik heb niet één maar
twee graden in de biologie.
00:36
I graduatedafgestudeerd with not one
but two degreesgraden in biologybiologie.
9
24080
3840
Tot de ontzetting van m'n ouders
ben ik geen dokter of wetenschapper.
00:40
To my parents'ouders dismayontzetting,
I am neithernoch a doctordoctor nornoch a scientistwetenschapper.
10
28760
3776
00:44
(LaughterGelach)
11
32560
2016
(Gelach)
Een jarenlange studie
van replicatie en fotosynthese
00:46
YearsJaar of studyingaan het studeren DNADNA replicationkopiëren
and photosynthesisfotosynthese
12
34600
3096
heeft me nauwelijks voorbereid
op een carrière in de technologie.
00:49
did little to preparebereiden me
for a careercarrière in technologytechnologie.
13
37720
2640
Ik moest mezelf alles leren op het gebied
van verkoop, marketing en strategie.
00:53
I had to teachonderwijzen myselfmezelf everything
from salesverkoop, marketingafzet, strategystrategie,
14
41120
4336
Zelfs moest ik mezelf
nog wat leren programmeren.
00:57
even a little programmingprogrammering, on my owneigen.
15
45480
2400
Ik was nog nooit productmanager geweest
voor ik mijn cv naar Etsy stuurde.
01:01
I had never heldheld the titletitel
of ProductProduct ManagerManager
16
49120
2416
01:03
before I sentverzonden my resumeCV in to EtsyEtsy.
17
51560
1920
Ik was al afgewezen door Google
en diverse andere bedrijven
01:06
I had alreadynu al been turnedgedraaid down
by GoogleGoogle and severalverscheidene other firmsbedrijven
18
54880
3096
en ik raakte gefrustreerd.
01:10
and was gettingkrijgen frustratedgefrustreerd.
19
58000
1400
Het bedrijf was onlangs
naar de beurs gegaan,
01:11
The companybedrijf had recentlykort geleden goneweg publicopenbaar,
20
59760
2296
dus had ik voor m'n sollicitatie alle
stukken van de beursintroductie gelezen
01:14
so as partdeel of my jobbaan applicationtoepassing,
21
62080
1776
01:15
I readlezen the IPOIPO filingsaanmeldingen from coverdeksel to coverdeksel
22
63880
3576
en een nieuwe website gebouwd met
inbegrip van mijn analyse van het bedrijf
01:19
and builtgebouwd a websitewebsite from scratchkrassen
whichwelke includedingesloten my analysisanalyse of the businessbedrijf
23
67480
3696
en vier ideeën voor
nieuwe functionaliteiten.
01:23
and fourvier ideasideeën for newnieuwe featuresKenmerken.
24
71200
1920
Het bleek dat het team al actief
aan twee van die ideeën werkte
01:26
It turnedgedraaid out the teamteam was activelyactief
workingwerkend on two of those ideasideeën
25
74240
3536
en serieus had nagedacht over een derde.
01:29
and had seriouslyernstig consideredbeschouwd a thirdderde.
26
77800
2040
Ik heb de baan gekregen.
01:33
I got the jobbaan.
27
81120
1240
We kennen allemaal mensen die eerst
zijn genegeerd of over het hoofd gezien
01:36
We all know people who were ignoredbuiten beschouwing gelaten
or overlookedover het hoofd gezien at first
28
84560
3336
maar bewezen hebben
dat hun critici het mis hadden.
01:39
but wentgegaan on to provebewijzen theirhun criticscritici wrongfout.
29
87920
2000
Mijn lievelingsverhaal?
01:42
My favoritefavoriete storyverhaal?
30
90760
1240
Brian Acton, een engineering manager
01:45
BrianBrian ActonActon, an engineeringbouwkunde managermanager
31
93080
2896
die zowel door Twitter
als Facebook was afgewezen
01:48
who was rejectedverworpen
by bothbeide TwitterTwitter and FacebookFacebook
32
96000
2856
voordat hij WhatsApp mee oprichtte,
01:50
before cofoundingcofounding WhatsAppWhatsApp,
33
98880
1616
het mobieleberichtenplatform dat voor
19 miljard dollar zou worden verkocht.
01:52
the mobilemobiel messagingmessaging platformplatform
that would sellverkopen for 19 billionmiljard dollarsdollars.
34
100520
3640
Ons aannamebeleid
uit de 20e eeuw schiet tekort,
01:57
The hiringverhuren systemssystemen we builtgebouwd
in the 20thth centuryeeuw are failingtekortkoming us
35
105800
2936
waardoor we mensen met
een ongelooflijk potentieel mislopen.
02:00
and causingveroorzakend us to missmissen out
on people with incredibleongelooflijk potentialpotentieel.
36
108760
3280
Door robotisering en automatisch leren
verandert de manier waarop we werken.
02:05
The advancesvoorschotten in roboticsRobotica
and machinemachine learningaan het leren
37
113320
2136
02:07
and transformingtransformeren the way we work,
38
115480
1976
Routinetaken worden
in veel beroepen geautomatiseerd,
02:09
automatingautomatiseren routineroutine- taskstaken
in manyveel occupationsberoepen
39
117480
3016
terwijl op andere plekken
de vraag naar menselijke arbeid toeneemt.
02:12
while augmentingverhogende and amplifyingfrequentiebanden te versterken
humanmenselijk laborarbeid in othersanderen.
40
120520
4080
Wellicht moeten we allemaal werk gaan doen
dat we nooit eerder hebben gedaan
02:17
At this ratetarief, we should all be expectingervan uitgaand
to do jobsjobs we'vewij hebben never donegedaan before
41
125440
4056
en dan onze hele carrière lang.
02:21
for the restrust uit of our careerscarrières.
42
129520
1519
Welke middelen en strategieën
hebben we nodig
02:24
So what are the toolsgereedschap
and strategiesstrategieën we need
43
132480
2376
om toekomstige
toppresteerders te herkennen?
02:26
to identifyidentificeren tomorrow'svan morgen highhoog performersartiesten?
44
134880
1960
Voor het antwoord heb ik met leiders
in veel verschillende sectoren gesproken,
02:29
In searchzoeken for answersantwoorden, I've consultedgeraadpleegd
with leadersleiders acrossaan de overkant manyveel sectorssectoren,
45
137800
4096
tientallen rapporten en
onderzoeksdocumenten gelezen
02:33
readlezen dozenstientallen of reportsrapporten and researchOnderzoek paperspapieren
46
141920
2616
en zelf een aantal
talentexperimenten uitgevoerd.
02:36
and conducteduitgevoerd some of my owneigen
talenttalent experimentsexperimenten.
47
144560
2720
M'n zoektocht is nog lang niet voorbij,
02:40
My questzoektocht is farver from over,
48
148000
1896
maar ik geef jullie
drie ideeën om mee verder te gaan.
02:41
but here are threedrie ideasideeën to take forwardvooruit.
49
149920
2640
Eén: breid je zoektocht uit.
02:45
One: expanduitbreiden your searchzoeken.
50
153280
2560
Als we alleen talent zoeken
op dezelfde plekken als anders,
02:48
If we only look for talenttalent
in the samedezelfde placesplaatsen we always do --
51
156278
2858
talentenprogramma's,
elitaire universiteiten
02:51
giftedbegaafd childkind programsprogramma's, IvyIvy LeagueLiga schoolsscholen,
52
159160
2256
en prestigieuze organisaties,
02:53
prestigiousprestigieuze organizationsorganisaties --
53
161440
1896
dan krijgen we dezelfde
resultaten als altijd.
02:55
we're going to get
the samedezelfde resultsuitslagen we always have.
54
163360
2616
Honkbal veranderde
toen de armlastige Oakland Athletics
02:58
BaseballHonkbal was transformedgetransformeerd
when the cash-strappedberooide OaklandOakland AthleticsAtletiek
55
166000
3696
spelers gingen werven die niet hoog
scoorden op traditionele statistieken,
03:01
startedbegonnen recruitingrekruteren playersspelers
who didn't scorepartituur highlyzeer
56
169720
2376
03:04
on traditionallyoudsher valuedwaardevol metricsstatistieken,
like runsruns battedsloeg in,
57
172120
2576
zoals de binnengeslagen punten,
maar spelers die het team
hielpen om punten te scoren
03:06
but who had the abilityvermogen
to help the teamteam scorepartituur pointspoints
58
174720
3056
en wedstrijden te winnen.
03:09
and winwinnen gamesspellen.
59
177800
1200
Dit idee slaat aan buiten de sport.
03:11
This ideaidee is takingnemen holdhouden
outsidebuiten of sportssport-.
60
179520
2120
Het hoofd Ontwerp
en Onderzoek bij Pinterest
03:14
The HeadHoofd of DesignOntwerp
and ResearchOnderzoek at PinterestPinterest
61
182480
2296
vertelde dat ze een van de meest diverse
en hoogwaardige teams hebben gevormd,
03:16
told me that they'veze hebben builtgebouwd
one of the mostmeest diverseverschillend
62
184800
2376
03:19
and high-performingperformante teamsteams
in SiliconSilicium ValleyVallei
63
187200
2096
omdat zij vinden dat geen enkel type
persoon een monopolie heeft op talent.
03:21
because they believe
that no one typetype of personpersoon
64
189320
2376
03:23
holdshoudt a monopolyMonopoly on talenttalent.
65
191720
1840
Ze hebben verder gekeken
dan de grote techcentra
03:26
They'veZe hebben workedwerkte hardhard
to look beyondvoorbij majorgroot techtech hubshubs
66
194440
2696
en zich gericht op
de portfolio's van ontwerpers
03:29
and focusfocus on designers'ontwerpers portfoliosportefeuilles,
67
197160
2256
en niet op hun achtergrond.
03:31
not theirhun pedigreesstambomen.
68
199440
1320
Twee: neem iemand aan
op basis van prestatie.
03:34
Two: hirehuren for performanceprestatie.
69
202120
2360
Geïnspireerd door m'n eigen werkervaring
03:37
InspiredGeïnspireerd by my owneigen jobbaan experienceervaring,
70
205080
2256
heb ik het wervingsplatform
Headlight mee opgericht,
03:39
I cofoundedsamen a hiringverhuren platformplatform
calledriep HeadlightKoplamp,
71
207360
2696
dat kandidaten de gelegenheid
geeft om uit te blinken.
03:42
whichwelke givesgeeft candidateskandidaten
an opportunitykans to shineschijnen.
72
210080
2640
Zoals teams oefenwedstrijden hebben
en toneelstukken audities,
03:45
Just as teamsteams have tryoutstestversies
and playstoneelstukken have auditionsaudities,
73
213360
2856
moeten we kandidaten vragen
hun vaardigheden te tonen
03:48
candidateskandidaten should be askedgevraagd
to demonstratetonen theirhun skillsvaardigheden
74
216240
2576
voordat ze worden aangenomen.
03:50
before they're hiredgehuurd.
75
218840
1416
Onze klanten profiteren
van 85 jaar aan arbeidsonderzoek,
03:52
Our clientsclients are benefitingdie in aanmerking komen
from 85 yearsjaar of employmentwerk researchOnderzoek,
76
220280
3376
dat aantoont dat werksimulaties
03:55
whichwelke showsshows that work samplessamples
77
223680
1576
03:57
are one of the bestbeste predictorsvoorspellers
of successsucces on the jobbaan.
78
225280
2560
de beste voorspellers zijn
van succesvolle carrières.
Als je een data-analist aanneemt,
04:00
If you're hiringverhuren a datagegevens analystanalist,
79
228800
1576
geef hem dan een spreadsheet met data
en vraag hem naar z'n kerninzichten.
04:02
give them a spreadsheetspreadsheet of historicalhistorisch datagegevens
and askvragen them for theirhun keysleutel insightsinzichten.
80
230400
3736
Zoek je een marketingmanager,
04:06
If you're hiringverhuren a marketingafzet managermanager,
81
234160
1816
laat hem de campagne
voor een nieuw product plannen.
04:08
have them planplan a launchlancering campaigncampagne
for a newnieuwe productartikel.
82
236000
2416
En als je solliciteert, wacht dan niet
tot een werkgever erom vraagt.
04:10
And if you're a candidatekandidaat-lidstaten,
don't wait for an employerwerkgever to askvragen.
83
238440
3176
04:13
SeekZoeken out waysmanieren to showcaseShowcase
your uniqueuniek skillsvaardigheden and abilitiescapaciteiten
84
241640
4256
Zoek manieren om je unieke talenten
en vaardigheden te presenteren
buiten het standaard cv
en de motivatiebrief om.
04:17
outsidebuiten of just the standardstandaard-
resumeCV and coverdeksel letterbrief.
85
245920
2480
Drie: kijk naar het grote geheel.
04:21
ThreeDrie: get the biggergroter pictureafbeelding.
86
249040
3040
Er zijn recruiters die een kandidaat
als een jobhopper bestempelen
04:24
I've heardgehoord about recruitersrecruiters who are quicksnel
to labeletiket a candidatekandidaat-lidstaten a job-hopperJob-Hopper
87
252640
3536
op basis van één enkel
kortdurend dienstverband op het cv.
04:28
basedgebaseerde on a singlesingle
shortkort stintstint on theirhun resumeCV;
88
256200
2696
Professoren die sneller identieke
berichten van studenten negeren,
04:30
readlezen about professorsprofessoren who are more likelywaarschijnlijk
to ignorenegeren identicalidentiek messagesberichten from studentsstudenten
89
258920
4240
omdat hun naam zwart
of Aziatisch was in plaats van blank.
04:36
because theirhun namenaam
was blackzwart or AsianAziatische insteadin plaats daarvan of whitewit.
90
264320
3720
Als kind kreeg ik bijna
specifieke behoeften toegedicht.
04:40
I was almostbijna put on
a specialspeciaal needsbehoefte aan trackspoor as a childkind.
91
268840
2480
Toen ik net op de kleuterschool zat,
04:44
A monthmaand into kindergartenkleuterschool,
92
272120
1616
schreef m'n leerkracht in een lange memo
dat ik impulsief was,
04:45
my teacherleraar wroteschreef a page-longlange-pagina memoMemo
93
273760
1616
04:47
notingopmerkend that I was impulsiveimpulsief,
94
275400
1896
een korte spanningsboog had en ik,
ondanks m'n heerlijke nieuwsgierigheid,
04:49
had a shortkort attentionaandacht spanspan,
95
277320
1736
04:51
and despiteondanks my wonderfulprachtig curiositynieuwsgierigheid,
96
279080
2096
zeer vermoeiend was om mee te werken.
04:53
I was exhaustingvermoeiend to work with.
97
281200
2016
(Gelach)
04:55
(LaughterGelach)
98
283240
1600
Het hoofd maakte
een afspraak met m'n ouders,
04:58
The principalopdrachtgever askedgevraagd
my parentsouders into a meetingvergadering,
99
286000
2856
vroeg of er bij de geboorte
complicaties waren geweest
05:00
askedgevraagd my mothermoeder if there
had been complicationscomplicaties at birthgeboorte
100
288880
2856
en stelde voor om een afspraak
met de schoolpsycholoog te maken.
05:03
and suggestedgesuggereerd I meetontmoeten
with a schoolschool- psychologistpsycholoog.
101
291760
2976
05:06
My fathervader saw what was happeninggebeurtenis
102
294760
1576
M'n vader begreep wat er gebeurde
en legde snel onze familiesituatie uit.
05:08
and quicklysnel explaineduitgelegd
our familyfamilie situationsituatie.
103
296360
2080
We waren nieuwe immigranten
die op de zolder woonden
05:11
As recentrecent immigrantsimmigranten,
we livedleefden in the atticvliering
104
299320
2456
van een verzorgingshuis
voor verstandelijk beperkte volwassenen.
05:13
of a home that caredverzorgd for adultsvolwassenen
with mentalgeestelijk disabilitieseen handicap.
105
301800
3000
M'n ouders werkten 's nachts
om rond te komen
05:17
My parentsouders workedwerkte nightsovernachtingen
to make endsloopt af meetontmoeten,
106
305320
2296
en ik had geen kans om met kinderen
van mijn leeftijd om te gaan.
05:19
and I had little opportunitykans
to spendbesteden time with kidskinderen my owneigen ageleeftijd.
107
307640
3040
Is het echt verrassend
dat een ondergestimuleerde vijfjarige
05:23
Is it really a surpriseverrassing
that an understimulatedunderstimulated five-year-oldFive-year-old boyjongen
108
311880
3656
in een kleuterklas
ietwat opgewonden raakt
05:27
mightmacht be a little excitedopgewonden
in a kindergartenkleuterschool classroomklas
109
315560
2536
na een hele zomer in z'n eentje?
05:30
after an entiregeheel summerzomer by himselfzichzelf?
110
318120
1760
Als we geen holistisch beeld
van iemand vormen,
05:33
UntilTot we get a holisticholistische viewuitzicht of someoneiemand,
111
321160
3256
zal ons oordeel
over diegene nooit kloppen.
05:36
our judgmentoordeel of them
will always be flawedgebrekkig.
112
324440
3280
Laten we ervaring niet langer
gelijkstellen aan bekwaamheid,
05:40
Let's stop equatinggelijkstelling
experienceervaring with abilityvermogen,
113
328920
4136
kwalificaties aan deskundigheid.
05:45
credentialsreferenties with competencebevoegdheid.
114
333080
1800
Laten we stoppen genoegen te nemen
met de veilige, vertrouwde keuze
05:47
Let's stop settlingafwikkeling
for the safeveilig, familiarvertrouwd choicekeuze
115
335720
3376
en de deur open laten staan
voor iemand die ons kan verbazen.
05:51
and leavehet verlof the doordeur- openOpen
for someoneiemand who could be amazingverbazingwekkend.
116
339120
2960
Werkgevers moeten hun
achterhaalde aannamebeleid loslaten
05:55
We need employerswerkgevers to let go
of outdatedverouderd hiringverhuren practicespraktijken
117
343520
3256
en nieuwe manieren omarmen
om talent te herkennen en te kweken.
05:58
and embraceomhelzing newnieuwe waysmanieren
of identifyingidentificeren and cultivatingcultiveren talenttalent,
118
346800
3560
En kandidaten kunnen helpen
06:03
and candidateskandidaten can help
by learningaan het leren to tell theirhun storyverhaal
119
351080
3096
door te leren hun verhaal op een krachtige
en boeiende manier te vertellen.
06:06
in powerfulkrachtig and compellingdwingende waysmanieren.
120
354200
1560
We kunnen in een wereld leven waar mensen
worden beoordeeld op hun capaciteiten
06:08
We could liveleven in a worldwereld- where people
are seengezien for what they're trulywerkelijk capablein staat of
121
356920
3800
en de kans krijgen
het maximale uit zichzelf te halen.
06:13
and have the opportunitykans
to realizerealiseren theirhun fullvol potentialpotentieel.
122
361640
3440
Laten we daar samen aan bouwen.
06:18
So let's go out and buildbouwen it.
123
366320
1960
Dank jullie wel.
06:21
Thank you.
124
369040
1416
(Applaus)
06:22
(ApplauseApplaus)
125
370480
6760
Translated by Wieteke Dijkstra

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Jason Shen - Entrepreneur, talent expert
TED Resident Jason Shen uses data and technology to help leaders identify talent.

Why you should listen

Jason Shen is the co-founder and CEO of Headlight, a performance hiring platform, creator of The Talent Playbook, and has been featured in the New York Times, Fast Company, Quartz and The Atlantic.

He serves on the board of directors for the Presidential Innovation Fellows Foundation and runs The Asian American Man Study, an annual survey of American men of East, Southeast and Asian descent. 

Prior to Headlight, Shen was a product manager at Etsy, a 2013 Presidential Innovation Fellow under President Obama, and the cofounder of a Y Combinator-backed startup called Ridejoy. 

Shen holds a BS and MS in Biology from Stanford University, where he was captain of the 2009 NCAA championship-winning men’s gymnastics team. In 2014, he set the Guinness World Record for most number of Aztec push-ups completed in one minute.

More profile about the speaker
Jason Shen | Speaker | TED.com