ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Susan David: The gift and power of emotional courage

Susan David: Dar in moč čustvenega poguma

Filmed:
6,509,711 views

Psihologinja Susan David govori o tem, kako naš odnos do lastnih čustev oblikuje vse kar je pomembno: naša dejanja, kariero, odnose, zdravje in srečo. V tem ganljivem in humornem govoru, ki ima potencialno moč spreminjati življenja, pod vprašaj postavlja kulturo, kjer je pozitivna naravnanost nad čustveno resnico in govori o pomembnosti čustvene prožnosti. Vsekakor govor, ki ga je vredno deliti.
- Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hellozdravo, everyonevsi.
0
1167
1190
Lep pozdrav vsem.
00:15
SawubonaV mestu Sawubona.
1
3531
1150
Sawubona.
00:20
In SouthJužna AfricaAfrika, where I come from,
2
8412
2206
V Južni Afriki, od koder prihajam,
00:22
"sawubonav mestu sawubona" is the Zuluzulujščina wordbeseda for "hellozdravo."
3
10642
2555
je "sawubona" Zulu beseda za pozdrav.
00:26
There's a beautifullepo and powerfulmočno
intentionnamen behindzadaj the wordbeseda
4
14122
2722
Za to besedo je lepa in močna simbolika,
00:28
because "sawubonav mestu sawubona"
literallydobesedno translatedprevedeno meanssredstva,
5
16868
2230
ker "sawubona" dobesedno pomeni:
00:31
"I see you, and by seeingvidenje you,
I bringprinesi you into beingbiti."
6
19122
3291
"Vidim te in s tem te poustvarim."
00:35
So beautifullepo, imaginezamislite
beingbiti greetedpozdravil like that.
7
23538
2920
Zelo lepo; predstavljajte si,
da vas tako pozdravijo.
00:40
But what does it take
in the way we see ourselvessami?
8
28093
2920
Ampak kaj vpliva na to, kako se vidimo?
00:43
Our thoughtsmisli, our emotionsčustev and our storieszgodbe
9
31037
2746
Naše misli, čustva in naše zgodbe,
00:45
that help us to thriveuspevajo
10
33807
1332
ki so nam pomagale rasti
00:47
in an increasinglyvse bolj complexkompleksno
and fraughtPrežeta worldsvet?
11
35163
2950
v vedno bolj kompleksnem
in stresnem svetu?
00:50
This crucialključnega pomena questionvprašanje has been
at the centercenter of my life'sživljenje work.
12
38958
3825
To ključno vprašanje
je center mojega življenjskega dela.
00:54
Because how we dealobravnava
with our innernotranji worldsvet drivespogoni everything.
13
42807
3310
Ker to, kako ravnamo
z našim notranjim svetom, določa vse.
00:58
EveryVsak aspectvidik of how we love, how we livev živo,
14
46593
3190
Način kako ljubimo, živimo
01:01
how we parentstaršev and how we leadsvinec.
15
49807
2000
kašni starši smo in kako vodimo.
01:04
The conventionalkonvencionalno viewpogled
of emotionsčustev as good or badslab,
16
52696
3785
Konvencionalni pogled
na čustva kot dobra in slaba,
01:08
positivepozitiven or negativenegativno,
17
56505
1667
pozitivna in negativna
01:10
is rigidtogo.
18
58196
1150
je rigiden.
01:11
And rigidityTogost in the faceobraz
of complexitykompleksnost is toxicstrupeno.
19
59768
3283
In rigidnost znotraj kompleksnosti
je škodljiva.
01:16
We need greatervečje levelsravni
of emotionalčustveno agilityagility
20
64093
3294
Potrebujemo večjo stopnjo
čustvene prožnosti,
01:19
for trueresnično resilienceodpornost and thrivinguspešno.
21
67411
2200
da bomo lažje živeli in bili bolj uspešni.
01:23
My journeypotovanje with this callingklicanje
22
71302
1683
Moja pot proti temu poklicu
01:25
beganzačel not in the hallowedPosvečeno hallsdvorane
of a universityuniverza,
23
73009
3618
se ni začela
v posvečenih dvoranah univerze,
01:28
but in the messygrdo, tenderrazpis businessposlovanje of life.
24
76651
2268
ampak v krhki zmešnjavi življenja.
01:31
I grewnaraščal up in the whitebela suburbspredmestja
of apartheidapartheid SouthJužna AfricaAfrika,
25
79728
3635
Odraščala sem v rasno segregiranem
belem predmestju Južne Afrike,
01:35
a countrydržava and communityskupnosti
committedstorjeno to not seeingvidenje.
26
83387
3523
v deželi in skupnosti, ki je vztrajala
v svoji slepoti
01:38
To denialzanikanje.
27
86934
1150
in zanikanju.
01:40
It's denialzanikanje that makesnaredi 50 yearslet
of racistrasist legislationlegalizacija possiblemogoče
28
88578
4548
Zanikanje lahko omogoči 50 let
rasistične zakonodaje,
01:45
while people convinceprepričajte themselvessami
that they are doing nothing wrongnarobe.
29
93150
3372
medtem ko so ljudje prepričani,
da niso storili ničesar narobe.
01:49
And yetše, I first learnednaučili
of the destructivedestruktivno powermoč of denialzanikanje
30
97461
3806
Pa vendar sem prvič spoznala
uničujočo moč zanikanja
01:53
at a personalosebno levelravni,
31
101291
1333
na osebni ravni,
01:55
before I understoodrazumel what it was doing
to the countrydržava of my birthrojstvo.
32
103117
4015
preden sem razumela, kaj zanikanje
povzroča moji rodni deželi.
02:01
My fatherOče diedumrl on a FridayPetek.
33
109850
1800
Moj oče je umrl v petek.
02:04
He was 42 yearslet oldstar and I was 15.
34
112564
2200
Bil je star 42 let in jaz 15.
02:07
My mothermama whisperedšepetal to me to go
and say goodbyenasvidenje to my fatherOče
35
115802
2833
Mama mi je zašepetala,
naj se grem poslovit od očeta,
02:10
before I wentšla to schoolšola.
36
118659
1551
preden sem odšla v šolo.
02:12
So I put my backpacknahrbtnik down
and walkedhodil the passageprehod that rantekel throughskozi
37
120234
3571
Odložila sem nahrbtnik
in odšla po hodniku, ki je vodil
02:15
to where the heartsrce of our home
my fatherOče layležati dyingumiranje of cancerrak.
38
123829
2897
do središča našega doma,
kjer je moj oče umiral za rakom.
02:19
His eyesoči were closedzaprto,
but he knewvedel I was there.
39
127526
2790
Imel je zaprte oči,
toda vedel je, da sem tam.
02:22
In his presenceprisotnost, I had always feltčutil seenvidel.
40
130997
2631
V njegovi prisotnosti
sem se vedno počutila videno.
02:26
I told him I lovedLjubil sem him,
41
134331
1452
Rekla sem, da ga imam rada,
02:27
said goodbyenasvidenje and headedvodil off for my day.
42
135807
2600
se poslovila in odšla v svoj dan.
02:31
At schoolšola, I driftedodpluli from scienceznanost
to mathematicsmatematika to historyzgodovina to biologybiologija,
43
139984
4088
V šoli, nekje med naravoslovjem,
matematiko, zgodovino in biologijo,
02:36
as my fatherOče slippedspodrsnilo from the worldsvet.
44
144096
2196
je moj oče zapustil ta svet.
02:38
From MayMaja to JulyJulija to SeptemberSeptembra to NovemberNovembra,
45
146889
2798
Od maja do julija,
do septembra in novembra
02:41
I wentšla about with my usualobičajno smilenasmeh.
46
149711
2200
sem hodila naokoli
s svojim običajnim nasmehom.
02:44
I didn't droppadec a singlesamski graderazred.
47
152251
1933
Moje ocene se niso poslabšale.
02:46
When askedvprašal how I was doing,
I would shrugskomignil and say, "OK."
48
154673
3666
Ko so me vprašali kako mi gre,
sem skomignila in rekla: "OK."
02:51
I was praisedpohvalil for beingbiti strongmočno.
49
159292
2066
Hvalili so me, ker sem bila močna.
02:54
I was the mastermojster of beingbiti OK.
50
162108
2794
Bila sem mojstrica "biti OK".
02:58
But back home, we struggledse boril --
51
166673
1582
Toda doma smo se borili --
03:00
my fatherOče hadn'tni been ablesposoben
to keep his smallmajhna businessposlovanje going
52
168279
2766
moj oče ni mogel vzdrževati
svojega malega podjetja
03:03
duringmed his illnessbolezen.
53
171069
1159
v času bolezni.
03:04
And my mothermama, alonesam,
was grievingŽalujem the love of her life
54
172252
3031
Moja mama je v samoti žalovala
za ljubeznijo svojega življenja,
03:07
tryingposkušam to raisedvigni threetri childrenotroci,
55
175307
1477
skušala vzgajati tri otroke;
03:08
and the creditorsupniki were knockingudarec.
56
176808
1877
tudi upniki so se oglasili.
03:11
We feltčutil, as a familydružina, financiallyfinančno
and emotionallyčustveno ravagedpustoši.
57
179355
3665
Kot družina smo bili finančno
in čustveno opustošeni.
03:15
And I beganzačel to spiralspirala down,
isolatedizolirani, fasthitro.
58
183553
3972
Takrat se je začela moja pot navzdol.
V samoti in na hitro.
03:20
I startedzačel to use foodhrano to numbNumb my painbolečina.
59
188798
3118
Za blaženje bolečine
sem začela izrabljati hrano.
03:24
BingingBinging and purgingSplakovanje.
60
192733
1414
Prenajedanje in bruhanje.
03:26
RefusingZavrnitev to acceptsprejema
the fullpolno weighttežo of my griefžalosti.
61
194893
3200
Nisem se mogla soočiti
s celotno težo svoje žalosti.
03:31
No one knewvedel, and in a culturekulturo
that valuesvrednosti relentlessneusmiljen positivitypozitivnost,
62
199125
4238
Nihče ni vedel za to in v kulturi,
ki ceni nenehno pozitivnost,
03:35
I thought that no one wanted to know.
63
203387
2037
se je zdelo, da nihče niti noče vedeti.
03:39
But one personoseba did not buykupiti into
my storyzgodba of triumphzmaga over griefžalosti.
64
207339
4267
Toda ene osebe nisem uspela prevarati
s svojo zgodbo o zmagi nad žalostjo.
03:44
My eighth-gradeosmega razreda Englishangleščina teacheručitelj
fixeddoločen me with burningžganje bluemodra eyesoči
65
212751
3517
Učiteljica angleščine se je zazrla
vame s svojimi prodornimi modrimi očmi
03:48
as she handedroke out blankprazno notebookszvezki.
66
216292
2461
in mi je podala prazne zvezke.
03:51
She said, "WritePisanje what you're feelingobčutek.
67
219598
2533
Rekla je: "Piši kar čutiš.
03:55
Tell the truthresnica.
68
223106
1150
Povej resnico.
03:56
WritePisanje like nobody'sNobody's readingbranje."
69
224876
2000
Piši, kot da tega ne bo nihče bral."
04:00
And just like that,
70
228093
1214
In to je bilo dovolj.
04:01
I was invitedpovabljeni to showshow up
authenticallyavtentično to my griefžalosti and painbolečina.
71
229331
3622
Povabilo, da pokažem
avtentičnost svoje žalosti in bolečine.
04:05
It was a simplepreprosto actukrepati
72
233395
2325
Preprosto dejanje,
04:07
but nothing shortkratek of a revolutionrevolucija for me.
73
235744
2610
ki pa je zame pomenilo pravo revolucijo.
04:11
It was this revolutionrevolucija
that startedzačel in this blankprazno notebookzvezek
74
239040
4301
In revolucija, ki se je pričela
v tem praznem zvezku
04:15
30 yearslet agonazaj
75
243365
2239
pred tridesetimi leti,
04:17
that shapedoblikovan my life'sživljenje work.
76
245628
1872
je vplivala na moje življenjsko delo.
04:20
The secretskrivnost, silenttiho
correspondencekorespondenca with myselfjaz.
77
248117
3288
To skrivno, tiho dopisovanje sama s seboj.
04:24
Like a gymnasttelovadka,
78
252656
1176
Kot gimnastičarka
04:25
I startedzačel to movePremakni se beyondnaprej
the rigidityTogost of denialzanikanje
79
253856
4531
sem se pričela gibati
onkraj rigidnosti zanikanja
04:30
into what I've now come to call
80
258411
2104
do tega, čemur zdaj pravim
04:32
emotionalčustveno agilityagility.
81
260539
1532
emocionalna prožnost.
04:38
Life'sŽivljenje je beautylepota is inseparableNeločljiva
from its fragilityranljivosti.
82
266187
3222
Življenjske lepote
se ne da ločiti od njegove krhkosti.
04:43
We are youngmladi untildo we are not.
83
271036
1933
Mladi smo, dokler nismo več.
04:45
We walkhodi down the streetsulice sexyseksi
84
273807
1873
Hodimo po ulicah in se počutimo seksi,
04:47
untildo one day we realizeuresničiti
that we are unseennevidna.
85
275704
2869
dokler se nekega dne ne zavemo,
da nas nihče ne opazi.
04:53
We nagPoni our childrenotroci and one day realizeuresničiti
86
281488
2221
Težimo otrokom
in potem nekega dne spoznamo,
04:55
that there is silencetišina
where that childotrok onceenkrat was,
87
283733
2257
da je le še tišina,
kjer je bil včasih otrok,
04:58
now makingizdelavo his or her way in the worldsvet.
88
286014
1969
ki se zdaj sam nekje uveljavlja v svetu.
05:01
We are healthyzdravo untildo a diagnosisdiagnozo
bringsprinaša us to our kneeskolena.
89
289009
4928
Smo zdravi, dokler nas diagnoza
ne spravi na kolena.
05:07
The only certaintygotovost is uncertaintynegotovost,
90
295009
2342
Edina gotovost je negotovost,
05:09
and yetše we are not navigatingnavigacijo
this frailtyslabost successfullyuspešno or sustainablytrajnostno.
91
297375
3602
pa se s to krhkostjo
ne soočamo preveč uspešno in trajno.
05:14
The WorldSvet HealthZdravje OrganizationOrganizacija
tellspove us that depressiondepresija
92
302164
3008
Svetovna zdravstvena organizacija
nam pravi, da je depresija
05:17
is now the singlesamski leadingvodil causevzrok
of disabilityinvalidnosti globallyglobalno --
93
305196
3609
postala globalno
najbolj razširjena bolezen,
05:21
outstrippingpresega cancerrak,
94
309585
1801
ki presega raka
05:23
outstrippingpresega heartsrce diseasebolezen.
95
311410
1669
in bolezni srca.
05:26
And at a time of greatervečje complexitykompleksnost,
96
314411
4094
V času večje kompleksnosti,
05:30
unprecedentedbrez primere technologicaltehnološki,
politicalpolitično and economicgospodarsko changesprememba,
97
318529
3548
tehnoloških, političnih in ekonomskih
sprememb brez primere,
05:34
we are seeingvidenje how people'sljudje tendencytežnja
98
322895
1777
lahko opazujemo, kako se ljudje
05:36
is more and more to lockzaklepanje down
into rigidtogo responsesodgovor to theirnjihovi emotionsčustev.
99
324696
4111
vedno bolj togo odzivajo
na lastna čustva.
05:42
On the one handroka we mightmorda
obsessivelyobseden broodZalego on our feelingsčustva.
100
330371
3067
Na eni strani se lahko
obsesivno izgubljamo v svojih čustvih.
05:46
GettingPridobivanje stuckzaljubljen insideznotraj our headsglave.
101
334387
1833
In obtičimo v svoji glavi.
05:48
HookedZasvojen on beingbiti right.
102
336735
1469
Zasvojeni s tem, da imamo prav.
05:51
Or victimizedŽrtve by our newsnovice feedkrmo.
103
339085
2127
Ali pa se počutimo žrtve novic.
05:55
On the other, we mightmorda
bottlesteklenica our emotionsčustev,
104
343124
2024
Na drugi strani pa se čustvom izogibamo,
05:57
pushingpotiskanje them asideob strani
105
345172
1984
jih odrivamo.
05:59
and permittingki omogočajo only those emotionsčustev
deemedšteje legitimatelegitimno.
106
347180
3136
Dovoljujemo le tista čustva,
ki se zdijo legitimna.
06:04
In a surveyraziskava I recentlypred kratkim conductedizvedeno
with over 70,000 people,
107
352068
3170
Moja nedavna raziskava,
ki je vključevala čaz 70.000 ljudi,
06:07
I foundnajdemo that a thirdtretjino of us --
108
355262
1734
je pokazala, da se ena tretjina --
06:09
a thirdtretjino --
109
357704
1150
tretjina --
06:11
eitherbodisi judgesodnik ourselvessami for havingimeti
so-calledtako imenovani "badslab emotionsčustev,"
110
359466
4900
obsoja, če občuti
tako imenovana "slaba čustva"
06:16
like sadnessžalost,
111
364390
1794
kot so žalost,
06:18
angerjeza or even griefžalosti.
112
366208
1959
jeza ali celo žalovanje.
06:22
Or activelyaktivno try to pushpush asideob strani
these feelingsčustva.
113
370057
3747
Ali pa aktivno odriva te občutke.
06:27
We do this not only to ourselvessami,
114
375273
1650
In tega ne delamo le sebi,
06:28
but alsotudi to people we love,
like our childrenotroci --
115
376947
2254
pač pa tudi ljudem,
ki jih imamo radi, otrokom -
06:31
we maylahko inadvertentlynenamerno shamesram them
out of emotionsčustev seenvidel as negativenegativno,
116
379225
4598
morda jih nehote sramotimo zaradi čustev,
ki jih vidimo kot negativna,
06:35
jumpskok to a solutionrešitev,
117
383847
2024
prehitro zaključimo
06:37
and failneuspeh to help them
118
385895
1480
in jim ne pomagamo
06:39
to see these emotionsčustev
as inherentlypo naravi valuabledragocen.
119
387399
3090
videti ta čustva kot dragocena.
06:45
NormalNormalno, naturalnaravno emotionsčustev
are now seenvidel as good or badslab.
120
393030
5412
Običajna, naravna čustva
smatramo dandanes kot dobra ali slaba.
06:52
And beingbiti positivepozitiven has becomepostane
a newnovo formobrazec of moralmoralno correctnessPravilnost.
121
400474
4188
Biti pozitiven je postalo danes
nova oblika moralne korektnosti.
06:59
People with cancerrak are automaticallysamodejno told
to just stayostani positivepozitiven.
122
407522
3871
Ljudem z rakom se avtomatično svetuje,
naj ostanejo pozitivni.
07:06
WomenŽenske, to stop beingbiti so angryjezen.
123
414434
2803
Ženskam, naj ne bodo tako jezne.
07:11
And the listseznam goesgre on.
124
419191
1400
Seznam se nadaljuje.
07:14
It's a tyrannytiranija.
125
422000
1414
Gre za tiranijo,
07:16
It's a tyrannytiranija of positivitypozitivnost.
126
424303
2147
tiranijo pozitivnosti.
07:20
And it's cruelkruto.
127
428752
1309
Kaj je kruto,
07:23
UnkindNeprijaznih.
128
431021
1150
neprijazno
07:25
And ineffectiveneučinkovito.
129
433260
1381
in neučinkovito.
07:27
And we do it to ourselvessami,
130
435728
2532
To počnemo sebi
07:30
and we do it to othersdrugi.
131
438284
1533
in drugim ljudem.
07:33
If there's one commonpogosti featurefunkcija
132
441373
2697
Če obstaja skupna lastnost
07:36
of broodingUmetne, bottlingpolnjenje
or falsenapačen positivitypozitivnost, it's this:
133
444094
3651
tičanja v negativnih mislih,
odrivanja čustev in lažne pozitivnosti
07:40
they are all rigidtogo responsesodgovor.
134
448666
2413
je, da so to vse togi odzivi.
07:44
And if there's a singlesamski
lessonlekcijo we can learnučiti se
135
452586
2080
In lekcija, ki se jo lahko naučimo
07:46
from the inevitableneizogibno fallpadec of apartheidapartheid
136
454690
2793
iz neizogibnega padca apartheida je,
07:49
it is that rigidtogo denialzanikanje doesn't work.
137
457507
2685
da togo zanikanje ne deluje.
07:53
It's unsustainablenevzdržno.
138
461642
1350
Ne more biti trajno.
07:55
For individualsposamezniki, for familiesdružine,
139
463967
2864
Ne za posameznike, ne za družine
07:58
for societiesdružb.
140
466855
1150
in ne za družbe.
08:00
And as we watch the iceled capskape melttaline,
141
468783
4080
Kot ko opazujemo taljenje ledu,
08:04
it is unsustainablenevzdržno for our planetplanet.
142
472887
2706
tako naš planet ne bo mogel preživeti.
08:09
ResearchRaziskave on emotionalčustveno suppressionzatiranje showskaže
143
477831
1865
Raziskave o zatiranju čustev pravijo,
08:11
that when emotionsčustev
are pushedpotisnila asideob strani or ignoredprezrta,
144
479720
2968
da čustva, ki jih odrivamo ali ignoriramo
08:14
they get strongermočnejši.
145
482712
1200
postanejo močnejša.
08:16
PsychologistsPsihologi call this amplificationojačanje.
146
484664
2214
Psihologi temu pravijo "ojačanje".
08:18
Like that deliciousokusno chocolatečokolada caketorta
in the refrigeratorhladilnik --
147
486902
3252
Kot tista slastna čokoladna tortica
v hladilniku --
08:23
the more you try to ignoreprezreti it ...
148
491061
1934
bolj ko poskušaš pozabiti nanjo...
08:26
(LaughterSmeh)
149
494124
3604
(Smeh)
08:30
the greatervečje its holddržite on you.
150
498744
2158
bolj te mika.
08:34
You mightmorda think you're in controlnadzor
of unwantedneželeno emotionsčustev when you ignoreprezreti them,
151
502619
3572
Lahko si misliš, da imaš kontrolo
nad nezaželenimi čustvi, ko jih odrivaš-
08:38
but in factdejstvo they controlnadzor you.
152
506215
2642
ampak dejstvo je,
da imajo ona kontrolo nad teboj.
08:42
InternalNotranji painbolečina always comesprihaja out.
153
510127
2179
Notranja bolečina vedno pride na plano.
08:45
Always.
154
513068
1150
Vedno.
08:46
And who paysplača the pricecena?
155
514863
1532
In kdo plača ceno?
08:49
We do.
156
517244
1405
Mi.
08:50
Our childrenotroci,
157
518673
1150
Naši otroci,
08:52
our colleagueskolegi,
158
520696
1150
naši kolegi,
08:55
our communitiesskupnosti.
159
523354
1150
naše skupnosti.
09:01
Now, don't get me wrongnarobe.
160
529354
1412
Ne razumite me narobe.
09:03
I'm not anti-happinessanti-sreča.
161
531203
1638
Nisem proti sreči.
09:06
I like beingbiti happyvesel.
162
534213
1309
Rada sem srečna.
09:07
I'm a prettylepa happyvesel personoseba.
163
535546
1587
Sem precej srečna oseba.
09:10
But when we pushpush asideob strani normalnormalno emotionsčustev
to embraceObjemi falsenapačen positivitypozitivnost,
164
538181
5777
A ko odrivamo naravna čustva
z zlagano pozitivnostjo,
09:15
we loseizgubi our capacityzmogljivost to developrazviti skillsspretnosti
to dealobravnava with the worldsvet as it is,
165
543982
5000
izgubimo sposobnosti spopadanja
s svetom, kakršen je danes
09:22
not as we wishželim it to be.
166
550013
1683
in ne kakršnega si želimo.
09:24
I've had hundredsstotine of people tell me
what they don't want to feel.
167
552950
3259
Stotine ljudi mi pove, česa nočejo čutiti.
09:29
They say things like,
168
557180
1698
Pravijo, na primer:
09:30
"I don't want to try because
I don't want to feel disappointedrazočaran."
169
558902
3142
"Nočem poskusiti,
ker nočem biti razočaran."
09:35
Or, "I just want this feelingobčutek to go away."
170
563022
3468
Ali: "Hočem le, da gre ta občutek stran."
09:41
"I understandrazumeti," I say to them.
171
569235
1867
"Razumem," jim rečem.
09:44
"But you have deadmrtev people'sljudje goalscilji."
172
572061
2200
"Toda, imate cilje mrtvih ljudi."
09:47
(LaughterSmeh)
173
575187
5350
(Smeh)
09:52
(ApplauseAplavz)
174
580561
6293
(Aplavz)
09:58
Only deadmrtev people
175
586878
2040
Le mrtvi ljudje
10:00
never get unwantedneželeno or inconveniencedMoteni
by theirnjihovi feelingsčustva.
176
588942
3635
nikoli ne čutijo nezaželenih čustev
in jim ni neprijetno ob njih.
10:04
(LaughterSmeh)
177
592601
1309
(Smeh)
10:05
Only deadmrtev people never get stressedpoudaril,
178
593934
2296
Le mrtvi ljudje niso nikoli v stresu,
10:09
never get brokenzdrobljen heartssrca,
179
597101
1600
nikoli nimajo zlomljenega srca,
10:11
never experienceizkušnje the disappointmentrazočaranje
that comesprihaja with failureneuspeh.
180
599196
3944
in ne občutijo razočaranja ob neuspehu.
10:17
ToughTežka emotionsčustev are partdel
of our contractpogodbe with life.
181
605195
3500
Težka čustva
so del naše pogodbe z življenjem.
10:21
You don't get to have a meaningfulsmiselno careerkariero
182
609949
2325
Ni mogoče imeti izpolnjujoče kariere,
10:24
or raisedvigni a familydružina
183
612298
1795
vzgajati otroke
10:26
or leavedopust the worldsvet a better placemesto
184
614117
2778
ali pripomoči k boljšemu svetu,
10:28
withoutbrez stressstres and discomfortnelagodje.
185
616919
2118
ne da bi bili kdaj v stresu
ali čutili nelagodje.
10:32
DiscomfortNelagodje is the pricecena of admissionsprejem
to a meaningfulsmiselno life.
186
620173
4880
Nelagodje je cena
za izpolnjujoče življenje.
10:39
So, how do we beginzačeti to dismantlerazstaviti rigidityTogost
187
627561
2572
Torej, kako se bomo lotili
zmanjševanja naše togosti,
10:42
and embraceObjemi emotionalčustveno agilityagility?
188
630157
2000
da bomo lahko emocionalno prožnejši?
10:45
As that youngmladi schoolgirlŠolarka,
189
633791
1659
Kot ta mlada šolarka,
10:47
when I leanednaslonil into those blankprazno pagesstrani,
190
635474
3367
ko sem se nagnila nad prazne strani zvezka
10:50
I startedzačel to do away with feelingsčustva
191
638865
2389
in sem pričela obračunavati s tem,
10:53
of what I should be experiencingdoživlja.
192
641278
3118
kar sem menila, da bi morala izkušati.
10:57
And insteadnamesto tega startedzačel to openodprto my heartsrce
to what I did feel.
193
645254
3346
Namesto tega sem začela odpirati srce
temu, kar sem dejansko čutila.
11:01
PainBolečine.
194
649103
1187
Bolečini.
11:02
And griefžalosti.
195
650679
1150
Žalovanju.
11:04
And lossizguba.
196
652838
1539
Izgubi
11:06
And regretŽal.
197
654401
1150
in obžalovanju.
11:09
ResearchRaziskave now showskaže
198
657972
2581
Novejše raziskave kažejo,
11:12
that the radicalradikalno acceptancesprejem
of all of our emotionsčustev --
199
660577
3333
da je radikalno sprejetje
vseh naših čustev --
11:15
even the messygrdo, difficulttežko onestiste --
200
663934
1659
tudi tistih zmedenih in težkih --
11:17
is the cornerstoneTemelj
to resilienceodpornost, thrivinguspešno,
201
665617
2747
osnova za sposobnost
soočanja s svetom, za uspeh
11:20
and trueresnično, authenticverodostojna happinesssreča.
202
668388
3141
in za pravo, avtentično srečo.
11:25
But emotionalčustveno agilityagility is more
that just an acceptancesprejem of emotionsčustev.
203
673268
4937
Toda čustvena prožnost je več
kot le sprejemanje čustev.
11:30
We alsotudi know that accuracynatančnost matterszadeve.
204
678229
2150
Vemo tudi, da je pomembna natančnost.
11:33
In my ownlastno researchraziskave,
I foundnajdemo that wordsbesede are essentialbistveno.
205
681228
4523
V svoji raziskavi sem ugotovila,
da je izbor besed bistven.
11:37
We oftenpogosto use quickhitro and easyenostavno labelsoznake
to describeopišite our feelingsčustva.
206
685775
3032
Pogosto uporabljamo hitre in lahke oznake
za opis svojih čustev.
11:40
"I'm stressedpoudaril" is the mostnajbolj
commonpogosti one I hearslišite.
207
688831
2635
"Sem v stresu",
je ena najpogostejših, ki jih slišim.
11:43
But there's a worldsvet of differenceRazlika
betweenmed stressstres and disappointmentrazočaranje
208
691490
3381
Vendar je ogromna razlika med
stresom in razočaranjem
11:46
or stressstres and that knowingvedeti dreadstrah
of "I'm in the wrongnarobe careerkariero."
209
694895
3668
ali med stresom in groznim zavedanjem,
da smo na napačni življenjski poti.
11:51
When we labeloznaka our emotionsčustev accuratelynatančno,
210
699804
1905
Ko naše čustvo natančno poimenujemo,
11:53
we are more ablesposoben to discernzaznati
the precisenatančno causevzrok of our feelingsčustva.
211
701733
3409
smo bolj sposobni zaznati
natančen vzrok našim občutkom.
11:57
And what scientistsznanstveniki call
the readinessPripravljenost potentialpotencial in our brainmožganov
212
705692
2988
Kar znanstveniki imenujejo
potencial pripravljenosti naših možganov,
12:00
is activatedaktivira, allowingki dovoljuje us
to take concretebeton stepskorakov.
213
708704
3202
se aktivira in nam omogoča,
da nekaj konkretnega ukrenemo.
12:04
But not just any stepskorakov --
the right stepskorakov for us.
214
712513
2905
Pa ne karkoli-- prave korake za nas.
12:07
Because our emotionsčustev are datapodatkov.
215
715442
2000
Ker naša čustva so podatki.
12:10
Our emotionsčustev containvsebujejo flashingutripa lightsluči
to things that we carenego about.
216
718109
3949
Naša čustva vsebujejo utripajoče luči
pri stvareh, ki so nam pomembe.
12:14
We tendnagibati se not to feel strongmočno emotiončustva
217
722720
3071
Ne čutimo močnih čustev
12:17
to stuffstvari that doesn't mean
anything in our worldssvetove.
218
725815
3221
do stvari, ki nam ne pomenijo nič.
12:22
If you feel ragebes when you readpreberite the newsnovice,
219
730251
2612
Če na primer začutite bes,
ko preberete novico,
12:24
that ragebes is a signpostSmerokaz, perhapsmorda,
that you valuevrednost equitylastniškega kapitala and fairnesspoštenost --
220
732887
4249
je ta bes morda znak
da cenite pravičnost in poštenost --
12:29
and an opportunitypriložnost to take activeaktiven stepskorakov
221
737760
1976
in priložnost za ukrepanje,
12:31
to shapeobliko your life in that directionsmer.
222
739760
2206
da se bo vaše življenje obrnilo v to smer.
12:35
When we are openodprto
to the difficulttežko emotionsčustev,
223
743093
2183
Ko smo odprti za težka čustva,
12:37
we are ablesposoben to generateustvarjati responsesodgovor
that are values-alignedporavnane vrednosti.
224
745300
3436
smo sposobni odzivov,
ki so skladni z našimi vrednotami.
12:41
But there's an importantpomembno caveatOpozorilo.
225
749957
1985
Obstaja pa pomembno opozorilo.
12:43
EmotionsČustva are datapodatkov,
they are not directivesdirektiv.
226
751966
2420
Čustva so podatki, ne direktive.
12:46
We can showshow up to and minemoj
our emotionsčustev for theirnjihovi valuesvrednosti
227
754752
3142
Lahko prisluhnemo čustvom
in raziskujemo z njimi povezane vrednote.
12:49
withoutbrez needingpotrebujejo to listen to them.
228
757918
1928
Ni pa treba, da jih ubogamo.
12:52
Just like I can showshow up to my sonsin
in his frustrationfrustracije with his babyotroka sistersestra --
229
760419
5293
Tako lahko prisluhnem svojemu sinu
v frustraciji glede nove sestrice --
12:58
but not endorsepotrdi his ideaideja
that he getsdobi to give her away
230
766673
2566
Vendar ne pritrdim njegovi
nameri, da jo odda
13:01
to the first strangertujec
he seesvidi in a shoppingnakupovanje mallcenter.
231
769263
2326
prvemu tujcu v nakupovalnem središču.
13:03
(LaughterSmeh)
232
771613
1528
(Smeh)
13:05
We ownlastno our emotionsčustev, they don't ownlastno us.
233
773165
3031
Mi smo lastniki naših čustev, ne obratno.
13:09
When we internalizeinternalizirajo the differenceRazlika
betweenmed how I feel in all my wisdommodrost
234
777520
3803
Ko z vso modrostjo ponotranjimo
razliko med tem kako se počutimo
13:13
and what I do in a values-alignedporavnane vrednosti actionukrepanje,
235
781347
3913
in tem, kar potem storimo
skladno s svojimi vrednotami,
13:17
we generateustvarjati the pathwaypot to our bestnajboljši selvessebe
236
785284
3191
ustvarimo pot do svoje najboljše različice
13:20
viapreko our emotionsčustev.
237
788499
1407
skozi svoja čustva.
13:24
So, what does this look like in practicepraksa?
238
792466
2733
Torej, kako to izgleda v praksi?
13:28
When you feel a strongmočno, toughtežko emotiončustva,
239
796474
1818
Ko začutiš močno, težko čustvo
13:30
don't racedirka for the emotionalčustveno exitsizhodi.
240
798316
1975
ne pobegni.
13:33
LearnIzvedeti its contoursobrisi, showshow up
to the journalrevija of your heartssrca.
241
801203
3644
Prouči obrise čustva,
prisluhni dnevniku svojega srca.
13:37
What is the emotiončustva tellingpovedal you?
242
805625
1944
Kaj ti to čustvo govori?
13:41
And try not to say "I am,"
as in, "I'm angryjezen" or "I'm sadžalostno."
243
809570
3801
In izogibaj se besednim zvezam
"Sem jezna" ali "sem žalostna".
13:45
When you say "I am"
244
813395
1159
Ko rečeš "Sem"
13:46
it makesnaredi you soundzvok
as if you are the emotiončustva.
245
814578
2547
to zveni, kot da si ti čustvo.
13:49
WhereasKer you are you,
and the emotiončustva is a datapodatkov sourcevir.
246
817149
2729
Pa si pravzaprav ti ti,
čustvo pa je vir podatkov.
13:52
InsteadNamesto, try to noticeopaziti
the feelingobčutek for what it is:
247
820577
2445
Namesto tega, skušaj
opozovati občutek kakršen je:
13:55
"I'm noticingopazil that I'm feelingobčutek sadžalostno"
248
823046
1688
"Opazila sem, da čutim žalost."
13:56
or "I'm noticingopazil that I'm feelingobčutek angryjezen."
249
824758
2022
ali "Opazila sem, da čutim jezo."
14:00
These are essentialbistveno skillsspretnosti for us,
250
828037
2118
To so bistvene sposobnosti za nas,
14:02
our familiesdružine, our communitiesskupnosti.
251
830179
2255
za naše družine in družbe.
14:04
They're alsotudi criticalkritično to the workplacedelovno mesto.
252
832458
2250
So tudi bistvene za delovna mesta.
14:08
In my researchraziskave,
253
836132
1168
V svoji raziskavi o tem
14:09
when I lookedpogledal at what helpspomaga people
to bringprinesi the bestnajboljši of themselvessami to work,
254
837324
3539
kaj motivira ljudi na delovnem mestu,
da se trudijo po najboljših močeh,
14:12
I foundnajdemo a powerfulmočno keyključ contributorprispeva:
255
840887
1674
sem ugotovila, da je ključna
14:14
individualizedindividualizirano considerationrazmislek.
256
842585
1934
individualna obravnava.
14:17
When people are alloweddovoljeno
to feel theirnjihovi emotionalčustveno truthresnica,
257
845084
3762
Ko se ljudem dovoli, da čutijo
svojo emocionalno resnico,
14:20
engagementsodelovanje, creativityustvarjalnost and innovationinovacije
flourishrazcvetati in the organizationorganizacija.
258
848870
3467
v organizaciji cveti predanost,
kreativnost in inovativnost.
14:25
DiversityRaznolikosti isn't just people,
259
853661
1508
Raznolikost ne pomeni le ljudi,
14:27
it's alsotudi what's insideznotraj people.
260
855193
2341
temveč tudi to, kar je znotraj njih,
14:29
IncludingVključno diversityraznolikost of emotiončustva.
261
857558
2067
kar vključuje tudi raznolikost čustev.
14:34
The mostnajbolj agileAgile, resilientprožno
individualsposamezniki, teamsekipe,
262
862425
3888
Najbolj prožni in vzdržljivi
posamezniki, kolektivi,
14:38
organizationsorganizacije, familiesdružine, communitiesskupnosti
263
866337
2312
organizacije, družine in družbe
14:40
are builtzgrajeno on an opennessodprtost
to the normalnormalno humančlovek emotionsčustev.
264
868673
2748
so zgrajene na odprtosti
do normalnih človeških čustev.
14:44
It's this that allowsdovoljuje us to say,
265
872189
2309
To je to, kar nam dopušča vprašati:
14:46
"What is my emotiončustva tellingpovedal me?"
266
874522
2078
"Kaj mi to čustvo govori?"
14:48
"WhichKi actionukrepanje will bringprinesi me
towardsproti my valuesvrednosti?"
267
876624
3057
"Katero dejanje me bo pripeljalo
proti mojim vrednotam?"
14:51
"WhichKi will take me away from my valuesvrednosti?"
268
879705
2388
"Katero me bo oddaljilo od mojih vrednot?"
14:55
EmotionalČustveno agilityagility is the abilitysposobnost
to be with your emotionsčustev
269
883436
3729
Čustvena prožnost je sposobnost
biti s svojimi čustvi
14:59
with curiosityradovednost, compassionsočutje,
270
887189
2976
z radovednostjo, sočutjem
15:02
and especiallyše posebej the couragepogum
to take values-connectedvrednosti-povezane stepskorakov.
271
890189
3766
in je zlasti pogum, da naredimo korake,
ki so v sozvočju z našimi vrednotami.
15:07
When I was little,
272
895891
1166
Ko sem bila majhna,
15:09
I would wakezbudi se up at night
terrifiedprestrašen by the ideaideja of deathsmrt.
273
897081
2810
sem se zbujala ponoči
zaradi strašnega strahu o smrti.
15:11
My fatherOče would comfortudobje me
with softmehko patsPats and kissespoljubi.
274
899915
3032
Oče me je tolažil
z nežnimi dotiki in poljubčki.
15:15
But he would never lielaž.
275
903677
1534
Nikoli pa mi ni lagal.
15:18
"We all dieumreti, SusieSusie," he would say.
276
906738
2118
Rekel je: "Suzi, vsi bomo umrli.
15:21
"It's normalnormalno to be scaredprestrašen."
277
909780
1845
Normalno je, da te je strah."
15:24
He didn't try to inventIzumiti
a buffermedpomnilnika betweenmed me and realityrealnost.
278
912483
3541
Ni se trudil zavijati realnosti v vato.
15:29
It tookvzel me a while to understandrazumeti
279
917037
1850
Šele kasneje sem razumela
15:30
the powermoč of how he guidedvodeni me
throughskozi those nightsnoči.
280
918911
2588
to njegovo moč,
s katero me je vodil skozi tiste noči.
15:34
What he showedpokazala me is that couragepogum
is not an absenceodsotnost of fearstrah;
281
922228
4133
Pokazal mi je,
da pogum ni odsotnost strahu;
15:39
couragepogum is fearstrah walkinghoditi.
282
927579
2944
Pogum je spopadanje s strahom.
15:44
NeitherNiti of us knewvedel that in 10 shortkratek yearslet,
283
932791
2239
Nihče od nas ni vedel,
da ga čez kratkih 10 let
15:47
he would be goneizginil.
284
935054
1212
ne bo več.
15:48
And that time for eachvsak of us
is all too preciousdragocen
285
936950
2904
In ta čas je za vsakega od nas
tako zelo dragocen
15:51
and all too briefkratko.
286
939878
1200
in zelo prekratek.
15:54
But when our momenttrenutek comesprihaja
287
942494
2793
Toda, ko bo prišel naš trenutek,
15:57
to faceobraz our fragilityranljivosti,
288
945311
2198
da se soočimo s svojo krhkostjo,
15:59
in that ultimatekončni time,
289
947533
1699
takrat, v tem ključnem trenutku
16:01
it will askvprašajte us,
290
949256
1261
bomo soočeni z vprašanjem:
16:03
"Are you agileAgile?"
291
951359
1300
"Ali ste prožni?"
16:05
"Are you agileAgile?"
292
953421
1150
"Ali ste prožni?"
16:07
Let the momenttrenutek be an unreservedbrez pridržkov "yes."
293
955738
3444
Naj bomo takrat zmožni
brez zadržkov pritrditi.
16:12
A "yes" bornRojen of a lifelongvse življenje
correspondencekorespondenca with your ownlastno heartsrce.
294
960381
4301
Naj bo to "ja", ki se bo rodil iz
vseživljenjskega pogovora s svojim srcem.
16:17
And in seeingvidenje yourselfsami.
295
965784
1716
In iz tega, da se resnično vidimo.
16:20
Because in seeingvidenje yourselfsami,
296
968839
2389
Ker takrat, ko vidimo sebe,
16:23
you are alsotudi ablesposoben to see othersdrugi, too:
297
971252
2467
lahko vidimo tudi druge,
16:27
the only sustainabletrajnostno way forwardnaprej
298
975218
3423
kar je edina trajnostna pot naprej
16:30
in a fragilekrhka, beautifullepo worldsvet.
299
978665
2626
v tem krhkem in krasnem svetu.
16:34
SawubonaV mestu Sawubona.
300
982972
1446
Sawubona.
16:36
And thank you.
301
984442
1167
In hvala.
16:37
(LaughterSmeh)
302
985633
1033
(Smeh)
16:38
Thank you.
303
986690
1151
Hvala.
16:39
(ApplauseAplavz)
304
987865
2270
(Aplavz)
16:42
Thank you.
305
990159
1261
Hvala.
16:43
(ApplauseAplavz)
306
991444
3976
(Aplavz)
Translated by Lidija Zajec
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com