ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Susan David: The gift and power of emotional courage

Susan David: Darul și puterea curajului emoțional

Filmed:
6,509,711 views

Psihologul Susan David vorbește despre cum felul în care ne comportăm față de emoțiile noastre influențează tot ce contează: acțiunile noastre, carierele, relațiile, sănătatea și fericirea. În acest discurs profund emoționant, care are umor și potențialul de a schimba vieți, ea contestă o cultură care prețuiește pozitivitatea în defavoarea adevărului emoțional și discută despre puternicele strategii ale agilității emoționale. Un discurs bun de distribuit.
- Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hellobună, everyonetoata lumea.
0
1167
1190
Salutare, tuturor.
00:15
SawubonaSawubona.
1
3531
1150
Sawubona.
00:20
In SouthSud AfricaAfrica, where I come from,
2
8412
2206
În Africa de Sud, de unde vin eu,
„sawubona” înseamnă „bună” în limba zulu.
00:22
"sawubonasawubona" is the ZuluZulu wordcuvânt for "hellobuna."
3
10642
2555
00:26
There's a beautifulfrumoasa and powerfulputernic
intentionintenție behindin spate the wordcuvânt
4
14122
2722
Cuvântul are o intenție
frumoasă și puternică,
fiindcă „sawubona”,
tradus literal, înseamnă
00:28
because "sawubonasawubona"
literallyliteralmente translatedtradus meansmijloace,
5
16868
2230
„te văd și văzându-te,
te fac să exiști”.
00:31
"I see you, and by seeingvedere you,
I bringaduce you into beingfiind."
6
19122
3291
00:35
So beautifulfrumoasa, imagineimagina
beingfiind greetedsalutat like that.
7
23538
2920
Cât de frumos, imaginați-vă
că sunteți salutați așa.
00:40
But what does it take
in the way we see ourselvesnoi insine?
8
28093
2920
Dar ce-i necesar în sensul
în care ne percepem noi înșine?
00:43
Our thoughtsgânduri, our emotionsemoții and our storiespovestiri
9
31037
2746
Gândurile, emoțiile și poveștile noastre,
00:45
that help us to thriveprospera
10
33807
1332
care ne ajută să prosperăm
într-o lume tot mai complexă
și tensionată?
00:47
in an increasinglytot mai mult complexcomplex
and fraughtplină worldlume?
11
35163
2950
00:50
This crucialcrucial questionîntrebare has been
at the centercentru of my life'sviata lui work.
12
38958
3825
Această întrebare esențială
stă la baza muncii mele de o viață.
00:54
Because how we dealafacere
with our innerinterior worldlume drivesunități everything.
13
42807
3310
Fiindcă felul în care relaționăm
cu interiorul nostru determină totul:
00:58
EveryFiecare aspectaspect of how we love, how we livetrăi,
14
46593
3190
fiecare aspect al felului
în care iubim, trăim,
01:01
how we parentmamă and how we leadconduce.
15
49807
2000
ne creștem copiii și conducem.
01:04
The conventionalconvenţional viewvedere
of emotionsemoții as good or badrău,
16
52696
3785
Percepția standard a emoțiilor
drept bune sau rele,
01:08
positivepozitiv or negativenegativ,
17
56505
1667
pozitive sau negative,
01:10
is rigidrigide.
18
58196
1150
e rigidă.
01:11
And rigidityrigiditatea in the facefață
of complexitycomplexitate is toxictoxic.
19
59768
3283
Iar rigiditatea
în fața complexității e toxică.
01:16
We need greatermai mare levelsniveluri
of emotionalemoţional agilityagilitate
20
64093
3294
Avem nevoie de mai multă
agilitate emoțională
pentru a rezista și prospera cu adevărat.
01:19
for trueAdevărat resilienceelasticitate and thrivingînfloritoare.
21
67411
2200
01:23
My journeycălătorie with this callingapel
22
71302
1683
Misiunea mea cu această vocație
nu a început pe holurile sacre
ale unei universități,
01:25
begana început not in the hallowedsfinţit hallshale
of a universityuniversitate,
23
73009
3618
ci în problemele haotice
și delicate ale vieții.
01:28
but in the messymurdar, tenderlicitaţie businessAfaceri of life.
24
76651
2268
01:31
I grewcrescut up in the whitealb suburbssuburbii
of apartheidapartheid SouthSud AfricaAfrica,
25
79728
3635
Am crescut în suburbiile albe
ale apartheidului din Africa de Sud,
01:35
a countryțară and communitycomunitate
committedcomise to not seeingvedere.
26
83387
3523
o țară și o comunitate
hotărâte să nu vadă,
să nege.
01:38
To denialnegare.
27
86934
1150
01:40
It's denialnegare that makesmărci 50 yearsani
of racistrasist legislationlegislație possibleposibil
28
88578
4548
Negarea e cea care facilitează
50 de ani de legislație rasistă,
în timp ce oamenii se conving
că nu fac nimic greșit.
01:45
while people convinceconvinge themselvesînșiși
that they are doing nothing wronggresit.
29
93150
3372
01:49
And yetinca, I first learnedînvățat
of the destructivedistructive powerputere of denialnegare
30
97461
3806
Totuși, mai întâi am aflat
despre puterea distructivă a negării
la nivel personal,
01:53
at a personalpersonal levelnivel,
31
101291
1333
01:55
before I understoodînțeles what it was doing
to the countryțară of my birthnaștere.
32
103117
4015
înainte să înțeleg
cum îmi afecta țara de origine.
02:01
My fatherTată dieddecedat on a FridayVineri.
33
109850
1800
Tatăl meu a murit într-o vineri.
02:04
He was 42 yearsani oldvechi and I was 15.
34
112564
2200
Avea 42 de ani, iar eu 15.
02:07
My mothermamă whisperedșoptit to me to go
and say goodbyela revedere to my fatherTată
35
115802
2833
Mama mi-a șoptit să mă duc
să-i spun la revedere
înainte să plec la școală.
02:10
before I wenta mers to schoolşcoală.
36
118659
1551
Așa că mi-am pus ghiozdanul jos
și am mers pe culoarul ce ducea
02:12
So I put my backpackrucsac down
and walkedumblat the passagetrecere that rana fugit throughprin
37
120234
3571
către mijlocul căminului,
unde tata zăcea murind de cancer.
02:15
to where the heartinimă of our home
my fatherTată laypune dyingmoarte of cancercancer.
38
123829
2897
02:19
His eyesochi were closedînchis,
but he knewștiut I was there.
39
127526
2790
Avea ochii închiși,
dar știa că eram acolo.
02:22
In his presenceprezenţă, I had always feltsimțit seenvăzut.
40
130997
2631
În preajma lui m-am simțit mereu văzută.
02:26
I told him I lovediubit him,
41
134331
1452
I-am spus că îl iubesc,
02:27
said goodbyela revedere and headedintitulat off for my day.
42
135807
2600
mi-am luat la revedere
și mi-am continuat ziua.
02:31
At schoolşcoală, I driftedplutit în derivă from scienceştiinţă
to mathematicsmatematică to historyistorie to biologybiologie,
43
139984
4088
La școală, m-am dus absentă la științe,
matematică, istorie și biologie,
02:36
as my fatherTată slippedalunecat from the worldlume.
44
144096
2196
în timp ce tata trecea în altă lume.
02:38
From MayPoate to JulyIulie to SeptemberSeptembrie to NovemberNoiembrie,
45
146889
2798
Din mai până în iulie,
septembrie și noiembrie,
mi-am văzut de treabă,
cu zâmbetul meu obișnuit.
02:41
I wenta mers about with my usualca de obicei smilezâmbet.
46
149711
2200
02:44
I didn't dropcădere brusca a singlesingur gradecalitate.
47
152251
1933
Nu mi-a scăzut nicio notă.
02:46
When askedîntrebă how I was doing,
I would shrugdin umeri and say, "OK."
48
154673
3666
Când eram întrebată cum mă simțeam,
ridicam din umeri și ziceam „bine”.
02:51
I was praisedlăudat for beingfiind strongputernic.
49
159292
2066
Eram lăudată pentru cât de puternică eram.
02:54
I was the mastermaestru of beingfiind OK.
50
162108
2794
Eram expertă în a fi bine.
02:58
But back home, we struggledzbuciumat --
51
166673
1582
Dar acasă ne chinuiam.
Tata nu reușise să-și păstreze
mica afacere cât fusese bolnav.
03:00
my fatherTată hadn'tnu a avut been ablecapabil
to keep his smallmic businessAfaceri going
52
168279
2766
03:03
duringpe parcursul his illnessboală.
53
171069
1159
Iar mama, singură,
își plângea iubirea vieții ei,
03:04
And my mothermamă, alonesingur,
was grievingdoliu the love of her life
54
172252
3031
03:07
tryingîncercat to raisea ridica threeTrei childrencopii,
55
175307
1477
încercând să crească trei copii,
iar creditorii băteau la ușă.
03:08
and the creditorscreditorilor were knockingbate.
56
176808
1877
03:11
We feltsimțit, as a familyfamilie, financiallyfinanciar
and emotionallyemoțional ravageddevastat.
57
179355
3665
Ca familie, ne simțeam
devastați financiar și emoțional.
03:15
And I begana început to spiralspirală down,
isolatedizolat, fastrapid.
58
183553
3972
Și, izolată, am intrat rapid
într-un cerc negativ.
03:20
I starteda început to use foodalimente to numbamorțit my paindurere.
59
188798
3118
Am început să folosesc mâncarea
pentru a-mi amorți durerea,
03:24
BingingInfulecarii and purgingepurare.
60
192733
1414
mâncând excesiv și vomitând,
03:26
RefusingRefuzul de to acceptAccept
the fulldeplin weightgreutate of my griefdurerea.
61
194893
3200
refuzând să accept
deplina apăsare a durerii mele.
03:31
No one knewștiut, and in a culturecultură
that valuesvalorile relentlessneobosit positivitypozitivitate,
62
199125
4238
Nimeni nu știa, iar într-o cultură
care prețuiește asiduu pozitivitatea,
03:35
I thought that no one wanted to know.
63
203387
2037
am crezut că nimeni nu voia să știe.
03:39
But one personpersoană did not buya cumpara into
my storypoveste of triumphTriumf over griefdurerea.
64
207339
4267
Dar o persoană nu s-a lăsat păcălită de
povestea mea cu triumful asupra durerii.
03:44
My eighth-gradeclasa a opta EnglishEngleză teacherprofesor
fixedfix me with burningardere bluealbastru eyesochi
65
212751
3517
Profesoara de engleză dintr-a opta
m-a fixat cu ochi albaștri arzători,
pe când ne-a dat caietele neîncepute.
03:48
as she handedhanded out blankgol notebooksnotebook-uri.
66
216292
2461
03:51
She said, "WriteScrie what you're feelingsentiment.
67
219598
2533
A zis: „Scrieți ce simțiți.
03:55
Tell the truthadevăr.
68
223106
1150
Spuneți adevărul.
03:56
WriteScrie like nobody'sNimeni nu e readingcitind."
69
224876
2000
Scrieți ca și cum nimeni n-ar citi.”
04:00
And just like that,
70
228093
1214
Și, uite așa,
am fost invitată să mă prezint autentic
în fața suferinței și durerii mele.
04:01
I was inviteda invitat to showspectacol up
authenticallyautentic to my griefdurerea and paindurere.
71
229331
3622
04:05
It was a simplesimplu actact
72
233395
2325
Era un fapt simplu,
04:07
but nothing shortmic de statura of a revolutionrevoluţie for me.
73
235744
2610
dar o adevărată revoluție pentru mine.
04:11
It was this revolutionrevoluţie
that starteda început in this blankgol notebooknotebook-uri
74
239040
4301
Revoluția asta, care a început
în acest caiet gol,
04:15
30 yearsani agoîn urmă
75
243365
2239
acum 30 de ani,
04:17
that shapedprofilat my life'sviata lui work.
76
245628
1872
a dat formă muncii mele de o viață.
04:20
The secretsecret, silenttăcut
correspondencecorespondenţa with myselfeu insumi.
77
248117
3288
Corespondența secretă, tăcută,
cu mine însămi.
04:24
Like a gymnastgimnast,
78
252656
1176
Ca o gimnastă,
04:25
I starteda început to movemișcare beyonddincolo
the rigidityrigiditatea of denialnegare
79
253856
4531
am început să mă duc dincolo
de rigiditatea negării,
către ceea ce acum numesc
04:30
into what I've now come to call
80
258411
2104
agilitate emoțională.
04:32
emotionalemoţional agilityagilitate.
81
260539
1532
04:38
Life'sViaţa lui beautyfrumuseţe is inseparableinseparabil
from its fragilityfragilitatea.
82
266187
3222
Frumusețea vieții e inseparabilă
de fragilitatea sa.
04:43
We are youngtineri untilpana cand we are not.
83
271036
1933
Suntem tineri până nu mai suntem.
04:45
We walkmers pe jos down the streetsstrăzi sexysexy
84
273807
1873
Mergem seducător pe stradă,
până într-o zi când ne dăm seama
că suntem nevăzuți.
04:47
untilpana cand one day we realizerealiza
that we are unseennevăzut.
85
275704
2869
04:53
We nagnicolae our childrencopii and one day realizerealiza
86
281488
2221
Ne cicălim copiii
și într-o zi ne dăm seama
că e liniște acolo unde era odată copilul,
04:55
that there is silencetăcere
where that childcopil onceo singura data was,
87
283733
2257
care-și croiește acum drumul în lume.
04:58
now makingluare his or her way in the worldlume.
88
286014
1969
05:01
We are healthysănătos untilpana cand a diagnosisDiagnosticul
bringsaduce us to our kneesgenunchi.
89
289009
4928
Suntem sănătoși, până când
un diagnostic ne îngenunchează.
05:07
The only certaintycertitudine is uncertaintyincertitudine,
90
295009
2342
Singura certitudine e incertitudinea,
05:09
and yetinca we are not navigatingnavigarea
this frailtyfragilitatea successfullycu succes or sustainablyîn mod durabil.
91
297375
3602
și, totuși, nu navigăm prin fragilitatea
asta cu succes sau în mod susținut.
05:14
The WorldLumea HealthSănătate OrganizationOrganizarea
tellsspune us that depressiondepresiune
92
302164
3008
Organizația Mondială a Sănătății
spune că depresia
05:17
is now the singlesingur leadingconducere causecauza
of disabilitypentru persoanele cu handicap globallyla nivel global --
93
305196
3609
e acum singura cauză principală
a incapacității la nivel global,
05:21
outstrippingmai mare decât cancercancer,
94
309585
1801
depășind cancerul,
depășind bolile cardiace.
05:23
outstrippingmai mare decât heartinimă diseaseboală.
95
311410
1669
05:26
And at a time of greatermai mare complexitycomplexitate,
96
314411
4094
Și în vremuri de o complexitate majoră,
05:30
unprecedentedfără precedent technologicaltehnologic,
politicalpolitic and economiceconomic changeSchimbare,
97
318529
3548
cu schimbări tehnologice,
politice și economice fără precedent,
05:34
we are seeingvedere how people'soamenii lui tendencytendinţă
98
322895
1777
vedem cum tendința oamenilor
05:36
is more and more to lockblocare down
into rigidrigide responsesrăspunsuri to theiral lor emotionsemoții.
99
324696
4111
e să se blocheze tot mai mult
în reacții rigide față de emoțiile lor.
05:42
On the one handmână we mightar putea
obsessivelyobsesiv broodpuiet on our feelingssentimente.
100
330371
3067
Pe de o parte, ne-am putea gândi obsesiv
la sentimentele noastre,
05:46
GettingNoţiuni de bază stuckblocat insideinterior our headsCapete.
101
334387
1833
împotmoliți în mințile noastre,
05:48
HookedAgatat on beingfiind right.
102
336735
1469
deciși să avem dreptate
05:51
Or victimizedvictime by our newsștiri feeda hrani.
103
339085
2127
sau căzând victime fluxului de știri.
05:55
On the other, we mightar putea
bottlesticla our emotionsemoții,
104
343124
2024
Pe de alta, ne-am putea reprima emoțiile,
înlăturându-le
05:57
pushingîmpingerea them asidedeoparte
105
345172
1984
și îngăduindu-le doar pe cele
considerate justificate.
05:59
and permittingcare permite only those emotionsemoții
deemedconsiderate legitimatelegitim.
106
347180
3136
06:04
In a surveystudiu I recentlyrecent conductedefectuat
with over 70,000 people,
107
352068
3170
Într-un sondaj pe care l-am realizat
cu peste 70.000 de oameni,
am descoperit că o treime dintre noi,
06:07
I foundgăsite that a thirdal treilea of us --
108
355262
1734
06:09
a thirdal treilea --
109
357704
1150
o treime,
06:11
eitherfie judgejudecător ourselvesnoi insine for havingavând
so-calledașa-zisul "badrău emotionsemoții,"
110
359466
4900
fie ne facem procese de conștiință fiindcă
avem așa-zise „emoții nepotrivite”,
precum tristețea,
06:16
like sadnesstristeţe,
111
364390
1794
06:18
angerfurie or even griefdurerea.
112
366208
1959
furia sau chiar durerea,
06:22
Or activelyactiv try to pushApăsaţi asidedeoparte
these feelingssentimente.
113
370057
3747
fie încercăm efectiv
să înlăturăm aceste sentimente.
06:27
We do this not only to ourselvesnoi insine,
114
375273
1650
Facem asta nu doar cu noi înșine,
06:28
but alsode asemenea to people we love,
like our childrencopii --
115
376947
2254
ci și cu cei pe care-i iubim,
cu copiii noștri.
Neintenționat, îi putem face să se jeneze
să mai aibă emoții percepute negativ,
06:31
we mayMai inadvertentlyneatenție shamerușine them
out of emotionsemoții seenvăzut as negativenegativ,
116
379225
4598
06:35
jumpa sari to a solutionsoluţie,
117
383847
2024
sărim cu soluții
06:37
and faileșua to help them
118
385895
1480
și ratăm ocazia să-i ajutăm
să perceapă aceste emoții
drept inerent valoroase.
06:39
to see these emotionsemoții
as inherentlyîn mod inerent valuablevaloros.
119
387399
3090
06:45
NormalNormal, naturalnatural emotionsemoții
are now seenvăzut as good or badrău.
120
393030
5412
Emoțiile normale, firești, sunt percepute
acum drept bune sau rele,
06:52
And beingfiind positivepozitiv has becomedeveni
a newnou formformă of moralmorală correctnesscorectitudinea.
121
400474
4188
iar a fi pozitiv a devenit
o nouă formă de corectitudine morală.
06:59
People with cancercancer are automaticallyautomat told
to just staystau positivepozitiv.
122
407522
3871
Bolnavilor de cancer li se spune automat
să rămână, pur și simplu, pozitivi,
07:06
WomenFemei, to stop beingfiind so angryfurios.
123
414434
2803
femeilor să nu mai fie nervoase
07:11
And the listlistă goesmerge on.
124
419191
1400
și lista continuă.
07:14
It's a tyrannytiranie.
125
422000
1414
E o tiranie.
07:16
It's a tyrannytiranie of positivitypozitivitate.
126
424303
2147
E o tiranie a pozitivității.
07:20
And it's cruelcrud.
127
428752
1309
Și e cumplit.
07:23
UnkindAspru.
128
431021
1150
Inuman.
07:25
And ineffectiveineficiente.
129
433260
1381
Și ineficace.
07:27
And we do it to ourselvesnoi insine,
130
435728
2532
Și ne-o facem cu mâna noastră
și le facem asta și altora.
07:30
and we do it to othersalții.
131
438284
1533
07:33
If there's one commoncomun featurecaracteristică
132
441373
2697
Dacă e ceva ce au în comun
gândirea obsesivă, refularea
și falsa pozitivitate, atunci e asta:
07:36
of broodingclocitoare, bottlingimbuteliere
or falsefals positivitypozitivitate, it's this:
133
444094
3651
07:40
they are all rigidrigide responsesrăspunsuri.
134
448666
2413
toate sunt reacții rigide.
07:44
And if there's a singlesingur
lessonlecţie we can learnînvăța
135
452586
2080
Și dacă e măcar ceva ce putem învăța
din inevitabila cădere a apartheidului,
07:46
from the inevitableinevitabil fallcădea of apartheidapartheid
136
454690
2793
07:49
it is that rigidrigide denialnegare doesn't work.
137
457507
2685
e că negarea rigidă nu funcționează.
07:53
It's unsustainablenesustenabile.
138
461642
1350
Nu e durabil
07:55
For individualspersoane fizice, for familiesfamilii,
139
463967
2864
la nivelul individului, al familiei,
07:58
for societiessocietățile.
140
466855
1150
al societății.
08:00
And as we watch the icegheaţă capscapace meltse topesc,
141
468783
4080
Și, în timp ce privim
cum se topesc calotele,
08:04
it is unsustainablenesustenabile for our planetplanetă.
142
472887
2706
nu e durabil pentru planetă.
08:09
ResearchCercetare on emotionalemoţional suppressionsuprimarea showsspectacole
143
477831
1865
Studiile asupra reprimării emoțiilor arată
că dacă sunt înăbușite sau ignorate,
08:11
that when emotionsemoții
are pushedîmpins asidedeoparte or ignoredignorate,
144
479720
2968
ele devin mai puternice.
08:14
they get strongermai puternic.
145
482712
1200
08:16
PsychologistsPsihologi call this amplificationamplificare.
146
484664
2214
Psihologii numesc asta amplificare.
Ca acel delicios tort
de ciocolată din frigider,
08:18
Like that deliciousdelicioase chocolateciocolată caketort
in the refrigeratorfrigider --
147
486902
3252
08:23
the more you try to ignoreignora it ...
148
491061
1934
cu cât încerci să-l ignori mai mult...
08:26
(LaughterRâs)
149
494124
3604
(Râsete)
08:30
the greatermai mare its holddeține on you.
150
498744
2158
cu atât mai mult control are asupra ta.
08:34
You mightar putea think you're in controlControl
of unwantednedorite emotionsemoții when you ignoreignora them,
151
502619
3572
Ți se poate părea că ai controlul
asupra emoțiilor nedorite când le ignori,
08:38
but in factfapt they controlControl you.
152
506215
2642
dar, de fapt, ele te controlează pe tine.
08:42
InternalInterne paindurere always comesvine out.
153
510127
2179
Durerea internă iese
întotdeauna la suprafață.
08:45
Always.
154
513068
1150
Întotdeauna.
08:46
And who paysplătește the pricePreț?
155
514863
1532
Și cine are de suferit?
08:49
We do.
156
517244
1405
Noi.
Copiii noștri,
08:50
Our childrencopii,
157
518673
1150
08:52
our colleaguescolegii,
158
520696
1150
colegii noștri,
08:55
our communitiescomunități.
159
523354
1150
comunitățile noastre.
09:01
Now, don't get me wronggresit.
160
529354
1412
Acum, nu mă înțelegeți greșit.
09:03
I'm not anti-happinessanti-fericirea.
161
531203
1638
Nu sunt împotriva fericirii.
09:06
I like beingfiind happyfericit.
162
534213
1309
Îmi place să fiu fericită.
09:07
I'm a prettyfrumos happyfericit personpersoană.
163
535546
1587
Sunt un om destul de fericit.
09:10
But when we pushApăsaţi asidedeoparte normalnormal emotionsemoții
to embraceîmbrăţişare falsefals positivitypozitivitate,
164
538181
5777
Dar când reprimăm emoții normale
pentru a adopta o pozitivitate falsă,
ne pierdem abilitatea de a dezvolta
priceperea să facem față lumii așa cum e,
09:15
we losepierde our capacitycapacitate to developdezvolta skillsaptitudini
to dealafacere with the worldlume as it is,
165
543982
5000
09:22
not as we wishdori it to be.
166
550013
1683
nu așa cum am vrea să fie.
09:24
I've had hundredssute of people tell me
what they don't want to feel.
167
552950
3259
Sute de oameni
mi-au zis ce nu vor să simtă.
09:29
They say things like,
168
557180
1698
Spun lucruri precum:
„Nu vreau să încerc, pentru că
nu vreau să mă simt dezamăgit.”
09:30
"I don't want to try because
I don't want to feel disappointeddezamăgit."
169
558902
3142
09:35
Or, "I just want this feelingsentiment to go away."
170
563022
3468
Sau: „Vreau doar
ca sentimentul ăsta să dispară.”
09:41
"I understanda intelege," I say to them.
171
569235
1867
„Înțeleg”, le spun.
09:44
"But you have deadmort people'soamenii lui goalsgoluri."
172
572061
2200
„Dar ai obiectivele unui om mort.”
09:47
(LaughterRâs)
173
575187
5350
(Râsete)
09:52
(ApplauseAplauze)
174
580561
6293
(Aplauze)
09:58
Only deadmort people
175
586878
2040
Numai oamenii morți
nu sunt deranjați de sentimentele lor
sau n-au niciodată sentimente nedorite.
10:00
never get unwantednedorite or inconveniencedderanjati
by theiral lor feelingssentimente.
176
588942
3635
(Râsete)
10:04
(LaughterRâs)
177
592601
1309
10:05
Only deadmort people never get stresseda subliniat,
178
593934
2296
Numai oamenii morți
nu se stresează niciodată,
10:09
never get brokenspart heartsinimă,
179
597101
1600
nu suferă niciodată din dragoste,
10:11
never experienceexperienţă the disappointmentdezamăgire
that comesvine with failureeșec.
180
599196
3944
nu resimt niciodată dezamăgirea
care vine la pachet cu eșecul.
10:17
ToughDur emotionsemoții are partparte
of our contractcontracta with life.
181
605195
3500
Emoțiile dificile sunt înscrise
în contractul nostru cu viața.
10:21
You don't get to have a meaningfulplin de înțeles careerCarieră
182
609949
2325
Nu poți să ai o carieră cu rost
10:24
or raisea ridica a familyfamilie
183
612298
1795
sau să crești o familie
10:26
or leavepărăsi the worldlume a better placeloc
184
614117
2778
sau să lași o lume mai bună în urmă
fără stres și disconfort.
10:28
withoutfără stressstres and discomfortdisconfort.
185
616919
2118
10:32
DiscomfortDisconfort is the pricePreț of admissionadmitere
to a meaningfulplin de înțeles life.
186
620173
4880
Disconfortul e taxa de intrare
într-o viață cu rost.
10:39
So, how do we beginÎNCEPE to dismantledemontare rigidityrigiditatea
187
627561
2572
Așadar, cum începem
să desființăm rigiditatea
10:42
and embraceîmbrăţişare emotionalemoţional agilityagilitate?
188
630157
2000
și să adoptăm agilitatea emoțională?
10:45
As that youngtineri schoolgirlscolarita,
189
633791
1659
Ca tânără elevă,
când m-am lăsat
în voia acelor pagini albe,
10:47
when I leanedaplecat into those blankgol pagespagini,
190
635474
3367
10:50
I starteda început to do away with feelingssentimente
191
638865
2389
am început să mă debarasez de sentimente
10:53
of what I should be experiencingse confruntă cu.
192
641278
3118
ce mi-era impus să le simt.
10:57
And insteadin schimb starteda început to opendeschis my heartinimă
to what I did feel.
193
645254
3346
Mi-am deschis, în schimb, inima
către ce simțeam cu adevărat.
11:01
PainDurere.
194
649103
1187
Durere.
11:02
And griefdurerea.
195
650679
1150
Și suferință.
11:04
And losspierderi.
196
652838
1539
Și pierdere.
Și regret.
11:06
And regretRegret.
197
654401
1150
11:09
ResearchCercetare now showsspectacole
198
657972
2581
Acum, studiile arată
11:12
that the radicalradical acceptanceacceptarea
of all of our emotionsemoții --
199
660577
3333
că acceptarea completă
a tuturor emoțiilor noastre,
până și a celor complicate, dificile,
11:15
even the messymurdar, difficultdificil onescele --
200
663934
1659
11:17
is the cornerstonepiatra de temelie
to resilienceelasticitate, thrivingînfloritoare,
201
665617
2747
este baza tenacității, a prosperității
11:20
and trueAdevărat, authenticautentic happinessfericire.
202
668388
3141
și a fericirii adevărate, autentice.
11:25
But emotionalemoţional agilityagilitate is more
that just an acceptanceacceptarea of emotionsemoții.
203
673268
4937
Dar agilitatea emoțională nu e doar
acceptarea emoțiilor.
Știm, de asemenea,
că precizia contează.
11:30
We alsode asemenea know that accuracyprecizie matterschestiuni.
204
678229
2150
11:33
In my ownpropriu researchcercetare,
I foundgăsite that wordscuvinte are essentialesenţial.
205
681228
4523
În cercetările mele am descoperit
că cuvintele sunt esențiale.
11:37
We oftende multe ori use quickrapid and easyuşor labelsEtichete
to describedescrie our feelingssentimente.
206
685775
3032
Adesea, descriem sentimentele în grabă
cu denumiri la îndemână.
„Sunt stresat” e cea pe care
o aud cel mai des.
11:40
"I'm stresseda subliniat" is the mostcel mai
commoncomun one I hearauzi.
207
688831
2635
Dar e o diferență ca de la cer la pământ
între stres și dezamăgire
11:43
But there's a worldlume of differencediferență
betweenîntre stressstres and disappointmentdezamăgire
208
691490
3381
11:46
or stressstres and that knowingcunoaștere dreadtemut
of "I'm in the wronggresit careerCarieră."
209
694895
3668
sau stres și bine-cunoscuta groază
de a avea cariera nepotrivită.
11:51
When we labeleticheta our emotionsemoții accuratelyprecis,
210
699804
1905
Când ne numim emoțiile cu precizie,
suntem mai capabili să discernem
cauza exactă a sentimentelor noastre.
11:53
we are more ablecapabil to discerndiscerne
the preciseprecis causecauza of our feelingssentimente.
211
701733
3409
11:57
And what scientistsoamenii de știință call
the readinessdisponibilitatea potentialpotenţial in our braincreier
212
705692
2988
Potențialul de disponibilitate,
cum îl numesc oamenii de știință,
12:00
is activatedactivat, allowingpermițând us
to take concretebeton stepspași.
213
708704
3202
se activează și ne permite
să luăm măsuri concrete.
12:04
But not just any stepspași --
the right stepspași for us.
214
712513
2905
Dar nu orice fel de măsuri,
pe cele potrivite pentru noi.
Fiindcă emoțiile noastre sunt date.
12:07
Because our emotionsemoții are datadate.
215
715442
2000
12:10
Our emotionsemoții containconține flashingintermitent lightslumini
to things that we careîngrijire about.
216
718109
3949
Emoțiile noastre semnalizează luminos
către lucrurile de care ne pasă.
12:14
We tendtind not to feel strongputernic emotionemoţie
217
722720
3071
Avem tendința
să nu simțim emoții puternice
12:17
to stuffchestie that doesn't mean
anything in our worldslumi.
218
725815
3221
față de ceva ce nu înseamnă
nimic în universul nostru.
12:22
If you feel ragefurie when you readcitit the newsștiri,
219
730251
2612
Dacă simți furie când citești știrile,
12:24
that ragefurie is a signpostindicator, perhapspoate,
that you valuevaloare equitycapitaluri proprii and fairnesscorectitudine --
220
732887
4249
acea furie e un indicator că probabil
prețuiești echitatea și corectitudinea,
12:29
and an opportunityoportunitate to take activeactiv stepspași
221
737760
1976
și e o ocazie să iei măsuri în mod activ
ca să-ți modelezi viața în acea direcție.
12:31
to shapeformă your life in that directiondirecţie.
222
739760
2206
12:35
When we are opendeschis
to the difficultdificil emotionsemoții,
223
743093
2183
Când suntem deschiși
față de emoțiile dificile,
suntem capabili să dăm naștere
unor răspunsuri aliniate valorilor.
12:37
we are ablecapabil to generateGenera responsesrăspunsuri
that are values-alignedaliniat la valori.
224
745300
3436
12:41
But there's an importantimportant caveatavertisment.
225
749957
1985
Dar există un avertisment important.
12:43
EmotionsEmoţiile are datadate,
they are not directivesDirectivele.
226
751966
2420
Emoțiile sunt date, nu directive.
12:46
We can showspectacol up to and mineA mea
our emotionsemoții for theiral lor valuesvalorile
227
754752
3142
Ne putem recunoaște și valorifica emoțiile
12:49
withoutfără needingau nevoie to listen to them.
228
757918
1928
fără să fie nevoie să ascultăm de ele,
12:52
Just like I can showspectacol up to my sonfiu
in his frustrationfrustrare with his babybebelus sistersoră --
229
760419
5293
așa cum eu îmi pot înțelege fiul
când e supărat pe surioara lui,
12:58
but not endorseaproba his ideaidee
that he getsdevine to give her away
230
766673
2566
dar fără să-i aprob ideea că poate s-o dea
primului străin pe care îl vede în mall.
13:01
to the first strangerstrăin
he seesvede in a shoppingcumpărături mallcentru comercial.
231
769263
2326
(Râsete)
13:03
(LaughterRâs)
232
771613
1528
13:05
We ownpropriu our emotionsemoții, they don't ownpropriu us.
233
773165
3031
Noi stăpânim emoțiile, nu ele pe noi.
13:09
When we internalizeinternalizeze the differencediferență
betweenîntre how I feel in all my wisdomînţelepciune
234
777520
3803
Când interiorizez diferența dintre
cum mă simt în deplina mea înțelepciune
13:13
and what I do in a values-alignedaliniat la valori actionacțiune,
235
781347
3913
și ce fac când acționez
în concordanță cu valorile,
dau naștere căii către
cea mai bună versiune a mea
13:17
we generateGenera the pathwaycărare to our bestCel mai bun selvesSinele
236
785284
3191
prin intermediul emoțiilor.
13:20
viaprin intermediul our emotionsemoții.
237
788499
1407
13:24
So, what does this look like in practicepractică?
238
792466
2733
Cum se manifestă asta în practică?
Când simți o emoție puternică, dificilă,
13:28
When you feel a strongputernic, toughgreu emotionemoţie,
239
796474
1818
13:30
don't racerasă for the emotionalemoţional exitsiese.
240
798316
1975
nu te grăbi către soluții emoționale.
13:33
LearnAfla its contourscontururi, showspectacol up
to the journaljurnal of your heartsinimă.
241
801203
3644
Învață-i contururile,
fii prezent în jurnalul inimii.
13:37
What is the emotionemoţie tellingspune you?
242
805625
1944
Ce încearcă emoția să-ți transmită?
13:41
And try not to say "I am,"
as in, "I'm angryfurios" or "I'm sadtrist."
243
809570
3801
Și încearcă să nu zici „sunt”,
ca în „sunt nervos” sau „sunt trist”.
13:45
When you say "I am"
244
813395
1159
Când spui „sunt”,
13:46
it makesmărci you soundsunet
as if you are the emotionemoţie.
245
814578
2547
sună ca și cum tu ai fi emoția.
În vreme ce tu ești tu,
iar emoția e o sursă de date.
13:49
WhereasÎntrucât you are you,
and the emotionemoţie is a datadate sourcesursă.
246
817149
2729
13:52
InsteadÎn schimb, try to noticeînștiințare
the feelingsentiment for what it is:
247
820577
2445
În schimb, încearcă să observi
sentimentul așa cum e:
13:55
"I'm noticingobservând that I'm feelingsentiment sadtrist"
248
823046
1688
„Observ că mă simt trist.”
13:56
or "I'm noticingobservând that I'm feelingsentiment angryfurios."
249
824758
2022
sau „Observ că mă simt nervos”.
14:00
These are essentialesenţial skillsaptitudini for us,
250
828037
2118
Astea sunt aptitudini
esențiale pentru noi,
pentru familiile și comunitățile noastre.
14:02
our familiesfamilii, our communitiescomunități.
251
830179
2255
14:04
They're alsode asemenea criticalcritic to the workplacela locul de muncă.
252
832458
2250
Și sunt vitale și la locul de muncă.
14:08
In my researchcercetare,
253
836132
1168
În cercetările mele, analizând ce-i ajută
pe oameni să dea ce au mai bun la muncă,
14:09
when I lookedprivit at what helpsajută people
to bringaduce the bestCel mai bun of themselvesînșiși to work,
254
837324
3539
am descoperit un redutabil element cheie:
14:12
I foundgăsite a powerfulputernic keycheie contributorcontribuitor:
255
840887
1674
14:14
individualizedindividualizat considerationconsiderare.
256
842585
1934
considerația individualizată.
14:17
When people are allowedpermis
to feel theiral lor emotionalemoţional truthadevăr,
257
845084
3762
Când oamenilor li se permite
să-și simtă adevărul emoțional,
implicarea, creativitatea și inovația
sporesc în organizație.
14:20
engagementlogodnă, creativitycreativitate and innovationinovaţie
flourishînflori in the organizationorganizare.
258
848870
3467
14:25
DiversityDiversitatea isn't just people,
259
853661
1508
Diversitatea nu înseamnă doar oameni,
ci și ce e în interiorul lor.
14:27
it's alsode asemenea what's insideinterior people.
260
855193
2341
14:29
IncludingInclusiv diversitydiversitate of emotionemoţie.
261
857558
2067
Inclusiv diversitatea emoțiilor.
14:34
The mostcel mai agileagil, resilientrezistente
individualspersoane fizice, teamsechipe,
262
862425
3888
Cele mai agile și rezistente
persoane, echipe,
14:38
organizationsorganizații, familiesfamilii, communitiescomunități
263
866337
2312
organizații, familii și comunități
sunt formate pe deschiderea
către emoțiile umane firești.
14:40
are builtconstruit on an opennesssinceritate
to the normalnormal humanuman emotionsemoții.
264
868673
2748
14:44
It's this that allowspermite us to say,
265
872189
2309
Asta e ceea ce ne permite să zicem:
„Ce-mi transmite emoția?”,
14:46
"What is my emotionemoţie tellingspune me?"
266
874522
2078
„Ce acțiune mă apropie de valorile mele?”
14:48
"WhichCare actionacțiune will bringaduce me
towardscătre my valuesvalorile?"
267
876624
3057
14:51
"WhichCare will take me away from my valuesvalorile?"
268
879705
2388
„Care mă îndepărtează de valorile mele?”.
14:55
EmotionalEmoţională agilityagilitate is the abilityabilitate
to be with your emotionsemoții
269
883436
3729
Agilitatea emoțională e capacitatea
de a-ți întâmpina emoțiile
cu curiozitate și compasiune,
14:59
with curiositycuriozitate, compassioncompasiune,
270
887189
2976
și mai ales e curajul
de a lua măsuri aliniate valorilor.
15:02
and especiallyin mod deosebit the couragecuraj
to take values-connectedconectat la valorile stepspași.
271
890189
3766
15:07
When I was little,
272
895891
1166
Când eram mică, mă trezeam noaptea
15:09
I would waketrezi up at night
terrifiedîngrozit by the ideaidee of deathmoarte.
273
897081
2810
îngrozită de gândul la moarte.
15:11
My fatherTată would comfortconfort me
with softmoale patsSorin Melcete and kissessăruturi.
274
899915
3032
Tata mă consola cu mângâieri și săruturi.
15:15
But he would never lieminciună.
275
903677
1534
Dar nu m-a mințit niciodată.
15:18
"We all diea muri, SusieSusie," he would say.
276
906738
2118
„Cu toții murim, Susie”, zicea.
15:21
"It's normalnormal to be scaredînspăimântat."
277
909780
1845
„E normal să-ți fie frică.”
15:24
He didn't try to inventinventa
a buffertampon betweenîntre me and realityrealitate.
278
912483
3541
N-a încercat să inventeze
un tampon între mine și realitate.
15:29
It tooka luat me a while to understanda intelege
279
917037
1850
Mi-a luat ceva timp să înțeleg
puterea felului în care
m-a îndrumat în acele nopți.
15:30
the powerputere of how he guidedghidat me
throughprin those nightsnopți.
280
918911
2588
15:34
What he showeda arătat me is that couragecuraj
is not an absenceabsență of fearfrică;
281
922228
4133
Mi-a arătat că curajul
nu înseamnă absența fricii,
15:39
couragecuraj is fearfrică walkingmers.
282
927579
2944
curajul este frica în mișcare.
15:44
NeitherNici of us knewștiut that in 10 shortmic de statura yearsani,
283
932791
2239
Niciunul din noi nu știa
că peste doar zece ani
avea să piară.
15:47
he would be goneplecat.
284
935054
1212
15:48
And that time for eachfiecare of us
is all too preciousprețios
285
936950
2904
Iar timpul acela, pentru fiecare din noi,
e mult prea prețios
15:51
and all too briefscurt.
286
939878
1200
și mult prea scurt.
15:54
But when our momentmoment comesvine
287
942494
2793
Dar când ne sosește vremea
să ne înfruntăm fragilitatea,
15:57
to facefață our fragilityfragilitatea,
288
945311
2198
în acele ultime clipe,
15:59
in that ultimatefinal time,
289
947533
1699
16:01
it will askcere us,
290
949256
1261
ne va întreba:
16:03
"Are you agileagil?"
291
951359
1300
„Ești agil?”
16:05
"Are you agileagil?"
292
953421
1150
„Ești agil?”
16:07
Let the momentmoment be an unreservedfără rezerve "yes."
293
955738
3444
Fie ca clipa aceea
să fie un „da” categoric.
16:12
A "yes" bornnăscut of a lifelongpe tot parcursul vieții
correspondencecorespondenţa with your ownpropriu heartinimă.
294
960381
4301
Un „da” născut dintr-o corespondență
de-o viață cu propria inimă.
16:17
And in seeingvedere yourselftu.
295
965784
1716
Și din percepția propriei persoane.
16:20
Because in seeingvedere yourselftu,
296
968839
2389
Pentru că percepându-te,
ești capabil și să-i vezi pe alții,
16:23
you are alsode asemenea ablecapabil to see othersalții, too:
297
971252
2467
16:27
the only sustainabledurabilă way forwardredirecţiona
298
975218
3423
singura cale durabilă de urmat
16:30
in a fragilefragil, beautifulfrumoasa worldlume.
299
978665
2626
într-o lume fragilă și frumoasă.
16:34
SawubonaSawubona.
300
982972
1446
Sawubona.
Și mulțumesc.
16:36
And thank you.
301
984442
1167
(Râsete)
16:37
(LaughterRâs)
302
985633
1033
Mulțumesc.
16:38
Thank you.
303
986690
1151
16:39
(ApplauseAplauze)
304
987865
2270
(Aplauze)
Mulțumesc.
16:42
Thank you.
305
990159
1261
(Aplauze)
16:43
(ApplauseAplauze)
306
991444
3976
Translated by Mihaela Niță
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com