ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Susan David: The gift and power of emotional courage

Susan David: Dar aj veľká sila: čo všetko ukrývajú ľudské emócie

Filmed:
6,509,711 views

Psychologička Susan David odhaľuje, ako spôsob, ktorým narábame so svojimi emóciami, ovplyvňuje všetko podstatné v našich životoch: naše činy, kariéru, vzťahy, zdravie aj šťastie. Ukazuje, ako naša kultúra uprednostňuje pozitivitu pred skutočnými pocitmi. Emóciami nabitá, humorná prednáška, ktorá niektorým môže zmeniť život, vám predstaví nový pohľad na emócie a emočnú agilitu. Je to prednáška, ktorú treba zdieľať.
- Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hellodobrý deň, everyonekaždý.
0
1167
1190
Ahojte všetci.
00:15
SawubonaSawubona.
1
3531
1150
Sawubona.
00:20
In SouthSouth AfricaAfrika, where I come from,
2
8412
2206
Pochádzam z Južnej Afriky.
00:22
"sawubonasawubona" is the Zuluzuluština wordslovo for "helloAhoj."
3
10642
2555
„Sawubona“ znamená v zuluštine ahoj.
00:26
There's a beautifulkrásny and powerfulmocný
intentionzámer behindza the wordslovo
4
14122
2722
Pozdrav, ktorý má krásny a silný význam.
„Sawubona“ v doslovnom preklade znamená
00:28
because "sawubonasawubona"
literallydoslovne translatedpreložené meansprostriedky,
5
16868
2230
„Vidím ťa a tým, že ťa vidím,
potvrdzujem, že existuješ.“
00:31
"I see you, and by seeingvidenie you,
I bringpriniesť you into beingbytia."
6
19122
3291
00:35
So beautifulkrásny, imaginepredstaviť si
beingbytia greetedpozdravil like that.
7
23538
2920
Krása. Predstavte si také privítanie.
00:40
But what does it take
in the way we see ourselvesmy sami?
8
28093
2920
Ale ako vidíme samých seba?
00:43
Our thoughtsmyšlienky, our emotionsemócie and our storiespríbehy
9
31037
2746
Ktoré myšlienky, emócie a príbehy
00:45
that help us to thriveprospievať
10
33807
1332
nám pomáhajú úspešne žiť
00:47
in an increasinglystále complexkomplexné
and fraughtplná worldsvet?
11
35163
2950
v stále zložitejšom a obsažnejšom svete?
00:50
This crucialrozhodujúci questionotázka has been
at the centercentrum of my life'sživot je work.
12
38958
3825
Táto dôležitá otázka tvorí gro
mojej celoživotnej práce.
00:54
Because how we dealobchod
with our innervnútorné worldsvet drivespohony everything.
13
42807
3310
Ako narábame so svojím vnútorným svetom,
ovplyvňuje všetko.
00:58
EveryKaždý aspectaspekt of how we love, how we livežiť,
14
46593
3190
Každý aspekt toho, ako ľúbime,
ako žijeme,
01:01
how we parentrodič and how we leadolovo.
15
49807
2000
akými sme rodičmi a ako vedieme druhých.
01:04
The conventionalkonvenčné viewvyhliadka
of emotionsemócie as good or badzlý,
16
52696
3785
Tradičný pohľad delí emócie
na dobré a zlé;
01:08
positivepozitívne or negativenegatívny,
17
56505
1667
pozitívne a negatívne.
01:10
is rigidtuhé.
18
58196
1150
Je to strnulý pohľad.
01:11
And rigiditytuhosť in the facetvár
of complexityzložitosť is toxictoxický.
19
59768
3283
Strnulosť v tomto komplexnom svete
je škodlivá.
01:16
We need greaterväčšia levelsúrovne
of emotionalcitový agilityagility
20
64093
3294
Potrebujeme vedieť narábať s emóciami,
01:19
for truepravdivý resiliencepružnosť and thrivingprosperujúce.
21
67411
2200
aby sme boli odolní a prosperovali.
01:23
My journeycesta with this callingpovolania
22
71302
1683
Na toto posolstvo som nenatrafila
01:25
beganzačal not in the hallowedposvätil hallshaly
of a universityuniverzitnú,
23
73009
3618
na vážených chodbách univerzity,
01:28
but in the messychaotický, tenderponuka businessobchodné of life.
24
76651
2268
ale v chaotickom a krehkom
každodennom živote.
01:31
I grewrástol up in the whitebiely suburbspredmestí
of apartheidapartheid SouthSouth AfricaAfrika,
25
79728
3635
Vyrastala som v bielej predmestskej štvrti
Južnej Afriky počas apartheidu.
01:35
a countrykrajina and communityspoločenstvo
committedangažovaný to not seeingvidenie.
26
83387
3523
V krajine a komunite,
ktorá sa rozhodla zatvárať oči.
01:38
To denialodmietavý postoj.
27
86934
1150
Popierať.
Len popieranie umožní, aby rasistická
legislatíva prežila 50 rokov
01:40
It's denialodmietavý postoj that makesznačky 50 yearsleta
of racistrasista legislationlegislatíva possiblemožný
28
88578
4548
01:45
while people convincepresvedčiť themselvessami
that they are doing nothing wrongzle.
29
93150
3372
a aby ľudia samých seba presvedčili,
že nerobia nič zlé.
01:49
And yetešte, I first learnedučený
of the destructivedeštruktívne powermoc of denialodmietavý postoj
30
97461
3806
Ničivú silu popierania som však
najskôr objavila vo svojom živote.
01:53
at a personalosobné levelhladina,
31
101291
1333
01:55
before I understoodchápať what it was doing
to the countrykrajina of my birthpôrod.
32
103117
4015
Až potom som pochopila,
čo spôsobuje v mojej rodnej krajine.
02:01
My fatherotec diedzomrel on a FridayPiatok.
33
109850
1800
V jeden piatok zomrel môj otec.
02:04
He was 42 yearsleta oldstarý and I was 15.
34
112564
2200
Mal 42 rokov a ja som mala 15.
02:07
My mothermatka whisperedzašepkal to me to go
and say goodbyedovidenia to my fatherotec
35
115802
2833
Skôr, než som odišla do školy,
02:10
before I wentšiel to schoolškolské.
36
118659
1551
mama mi pošepla, nech sa rozlúčim s otcom.
02:12
So I put my backpackbatoh down
and walkedpristúpil the passagepriechod that ranbežal throughskrz
37
120234
3571
Zložila som si ruksak a šla som
chodbou k srdcu nášho domu –
02:15
to where the heartSrdce of our home
my fatherotec laypoložiť dyingumierajúci of cancerrakovina.
38
123829
2897
tam, kde môj otec zomieral na rakovinu.
02:19
His eyesoči were closedZATVORENÉ,
but he knewvedel I was there.
39
127526
2790
Mal zatvorené oči, ale vedel o mne.
02:22
In his presenceprítomnosť, I had always feltplsť seenvidieť.
40
130997
2631
Pri ňom som vždy cítila,
že ma niekto vidí.
02:26
I told him I lovedMiloval him,
41
134331
1452
Povedala som mu, že ho ľúbim.
02:27
said goodbyedovidenia and headedčele off for my day.
42
135807
2600
Rozlúčila som sa a odišla.
02:31
At schoolškolské, I drifteddriftoval from scienceveda
to mathematicsmatematika to historyhistórie to biologybiológie,
43
139984
4088
V škole ubiehali hodiny vedy, matematiky,
dejepisu a biológie,
02:36
as my fatherotec slippedpošmykol from the worldsvet.
44
144096
2196
a môj otec sa zatiaľ vytratil
z tohto sveta.
02:38
From MayMôže to JulyJúla to SeptemberSeptembra to NovemberNovembra,
45
146889
2798
Celý máj, júl, september až do novembra
02:41
I wentšiel about with my usualobvyklý smileúsmev.
46
149711
2200
som mala na tvári môj typický úsmev.
02:44
I didn't droppokles a singlejednoposteľová gradeakosť.
47
152251
1933
Mala som naďalej dobré známky.
02:46
When askedspýtal how I was doing,
I would shrugKrčí ramenami and say, "OK."
48
154673
3666
Keď sa ma pýtali, ako mi je,
pokrčila som plecami: „OK.“
02:51
I was praisedchválili for beingbytia strongsilný.
49
159292
2066
Chválili ma, aká som silná.
02:54
I was the mastermajster of beingbytia OK.
50
162108
2794
Ako zvládam byť tak OK.
02:58
But back home, we struggledzápasil --
51
166673
1582
Ale doma som mala ťažkosti –
03:00
my fatherotec hadn'tnemal been ableschopný
to keep his smallmalý businessobchodné going
52
168279
2766
môj otec nedokázal počas choroby
udržať nad vodou
svoj malý podnik.
03:03
duringpočas his illnesschoroba.
53
171069
1159
Moja mama bola sama na to,
aby zvládla stratu životnej lásky,
03:04
And my mothermatka, alonesám,
was grievingsmútiaci the love of her life
54
172252
3031
03:07
tryingsnažia to raisevychovávať threetri childrendeti,
55
175307
1477
vychovala tri malé deti,
03:08
and the creditorsveritelia were knockingklope.
56
176808
1877
zatiaľ čo na dvere klopali veritelia.
03:11
We feltplsť, as a familyrodina, financiallyfinančne
and emotionallycitovo ravagedpustošili.
57
179355
3665
Ako rodina sme sa cítili
emocionálne aj finančne na dne.
03:15
And I beganzačal to spiralšpirála down,
isolatedizolovaný, fastrýchly.
58
183553
3972
A ja som sa začala sama rútiť
po špirále nadol.
03:20
I startedzahájená to use foodjedlo to numbstrnulý my painbolesť.
59
188798
3118
Začala som využívať jedlo,
aby som prekryla bolesť.
03:24
BingingBinging and purgingpreplachovací.
60
192733
1414
Prejedala som sa a zvracala.
03:26
RefusingOdmieta to acceptsúhlasiť
the fullplne weightzávažia of my griefsmútok.
61
194893
3200
Odmietala som prijať celú váhu
môjho smútku.
03:31
No one knewvedel, and in a culturekultúra
that valueshodnoty relentlessneúprosný positivitypozitivita,
62
199125
4238
Nikto o tom netušil a bola som v kultúre,
ktorá si cení len pozitívny prístup.
03:35
I thought that no one wanted to know.
63
203387
2037
Myslela som, že o tom nikto nechce vedieť.
03:39
But one persončlovek did not buykúpiť into
my storypríbeh of triumphtriumf over griefsmútok.
64
207339
4267
Jedna osoba však nezhltla môj príbeh
o tom, ako som vyhrala nad žiaľom.
03:44
My eighth-gradeôsmy-Grade Englishangličtina teacheručiteľ
fixedfixné me with burninghoriace blueModrá eyesoči
65
212751
3517
Učiteľka angličtiny v ôsmom ročníku
mi venovala prenikavý pohľad,
03:48
as she handedhanded out blankprázdny notebooksnotebooky.
66
216292
2461
keď rozdávala prázdne zápisníky.
03:51
She said, "WritePísať what you're feelingpocit.
67
219598
2533
Povedala mi: „Napíš, ako sa cítiš.
03:55
Tell the truthpravda.
68
223106
1150
Povedz pravdu.
03:56
WritePísať like nobody'snikto nie je readingčítanie."
69
224876
2000
Napíš to, akoby to nikto nemal čítať.“
04:00
And just like that,
70
228093
1214
A presne tak mi pomohla postaviť sa
zoči-voči žiaľu a bolesti.
04:01
I was invitedpozvaný to showšou up
authenticallyautenticky to my griefsmútok and painbolesť.
71
229331
3622
04:05
It was a simpleprostý actakt
72
233395
2325
Bolo to jednoduché gesto.
04:07
but nothing shortkrátky of a revolutionrevolúcia for me.
73
235744
2610
Ale pre mňa to bola revolúcia.
04:11
It was this revolutionrevolúcia
that startedzahájená in this blankprázdny notebooknotebook
74
239040
4301
Revolúcia, ktorá sa začala
prázdnym zápisníkom
04:15
30 yearsleta agopred
75
243365
2239
pred 30 rokmi
04:17
that shapedtvarovaný my life'sživot je work.
76
245628
1872
a nasmerovala moju celoživotnú prácu.
04:20
The secrettajomstvo, silenttichý
correspondencekorešpondencia with myselfja sám.
77
248117
3288
Tajná, tichá korešpondencia
samej so sebou.
Bola som ako gymnastka.
04:24
Like a gymnastgymnastka,
78
252656
1176
04:25
I startedzahájená to movesťahovať beyondmimo
the rigiditytuhosť of denialodmietavý postoj
79
253856
4531
Začala som sa načahovať poza
strnulé normy a popieranie,
04:30
into what I've now come to call
80
258411
2104
a našla som niečo, čo dnes volám
04:32
emotionalcitový agilityagility.
81
260539
1532
emocionálna agilita.
04:38
Life'sŽivot je beautykrása is inseparableNeoddeliteľné
from its fragilitykrehkosť.
82
266187
3222
Krása života sa nedá oddeliť
od jeho krehkosti.
04:43
We are youngmladý untilkým we are not.
83
271036
1933
Sme mladí, až kým zrazu nie sme.
04:45
We walkchôdza down the streetsuliciach sexysexy
84
273807
1873
Kráčame po uliciach a sme sexy,
04:47
untilkým one day we realizerealizovať
that we are unseenneviditeľné.
85
275704
2869
až kým si jedného dňa neuvedomíme,
že sme neviditeľní.
04:53
We nagkobylka our childrendeti and one day realizerealizovať
86
281488
2221
Sekírujeme svoje deti,
až kým raz nezbadáme,
04:55
that there is silenceticho
where that childdieťa onceakonáhle was,
87
283733
2257
že tam, kde bolo dieťa,
je dnes už len ticho,
04:58
now makingmaking his or her way in the worldsvet.
88
286014
1969
ktoré sa snaží predrať životom.
05:01
We are healthyzdravý untilkým a diagnosisDiagnóza
bringsprináša us to our kneeskolená.
89
289009
4928
Sme zdraví, až kým nás na kolená
nepoloží diagnóza.
05:07
The only certaintyistota is uncertaintyneistota,
90
295009
2342
Jediná istota je neistota,
05:09
and yetešte we are not navigatingNavigácia
this frailtykrehkosť successfullyúspešne or sustainablyudržateľným.
91
297375
3602
no i tak s touto zraniteľnosťou
nevieme narábať.
05:14
The WorldSvet HealthZdravie OrganizationOrganizácia
tellshovorí us that depressiondepresie
92
302164
3008
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
05:17
is now the singlejednoposteľová leadingvedúci causepríčina
of disabilityzdravotné postihnutie globallyglobálne --
93
305196
3609
dnes depresia vyraďuje ľudí zo života –
a je na prvom mieste,
05:21
outstrippingmedziročný cancerrakovina,
94
309585
1801
pred rakovinou,
05:23
outstrippingmedziročný heartSrdce diseasechoroba.
95
311410
1669
pred srdcovocievnymi ochoreniami.
05:26
And at a time of greaterväčšia complexityzložitosť,
96
314411
4094
Svet sa stal zložitejším,
05:30
unprecedentedbezprecedentné technologicaltechnologický,
politicalpolitický and economicekonomický changezmena,
97
318529
3548
prináša stále nové technologické,
politické a ekonomické zmeny,
05:34
we are seeingvidenie how people'sľudia sa tendencysklon
98
322895
1777
a my vidíme, že ľudia majú tendenciu
05:36
is more and more to lockzamknúť down
into rigidtuhé responsesreakcie to theirich emotionsemócie.
99
324696
4111
uzavrieť sa a na emócie reagovať strnulo.
05:42
On the one handručné we mightsila
obsessivelynutkavé broodBrood on our feelingscity.
100
330371
3067
Buď sa obsesívne zaoberáme
našimi myšlienkami.
05:46
GettingZískanie stuckuviazol insidevnútri our headshlava.
101
334387
1833
Sme zaseknutí v našich hlavách.
05:48
HookedZahnutý on beingbytia right.
102
336735
1469
Chceme urobiť všetko správne.
05:51
Or victimizedprenasledovaných by our newsnoviny feedkrmivo.
103
339085
2127
Alebo sme obeťami správ a noviniek.
05:55
On the other, we mightsila
bottlefľaša our emotionsemócie,
104
343124
2024
Na druhej strane niekedy
zamkýname svoje emócie
05:57
pushingtlačenie them asidestranou
105
345172
1984
a odsúvame ich preč.
05:59
and permittingUmožňujúce only those emotionsemócie
deemedpovažovaná legitimatelegitímne.
106
347180
3136
Dovolíme si len emócie,
ktoré považujeme za opodstatnené.
06:04
In a surveyprehľad I recentlynedávno conductedvykonávané
with over 70,000 people,
107
352068
3170
Nedávno som robila prieskum
s viac ako 70-tisíc účastníkmi.
06:07
I foundnájdených that a thirdtretina of us --
108
355262
1734
Zistila som, že tretina z nás –
06:09
a thirdtretina --
109
357704
1150
tretina –
06:11
eitherbuď judgesudca ourselvesmy sami for havingmajúce
so-calledtakzvaný "badzlý emotionsemócie,"
110
359466
4900
odsudzuje samých seba
za takzvané „zlé emócie“,
06:16
like sadnesssmútok,
111
364390
1794
ako smútok,
06:18
angerhnev or even griefsmútok.
112
366208
1959
hnev alebo dokonca žiaľ.
06:22
Or activelyaktívne try to pushTAM asidestranou
these feelingscity.
113
370057
3747
Alebo sa snaží tieto emócie
aktívne odsunúť nabok.
06:27
We do this not only to ourselvesmy sami,
114
375273
1650
Nerobíme to len sebe,
06:28
but alsotaktiež to people we love,
like our childrendeti --
115
376947
2254
ale aj ľuďom, ktorých ľúbime,
našim deťom.
06:31
we maysmieť inadvertentlymimovoľne shamehanba them
out of emotionsemócie seenvidieť as negativenegatívny,
116
379225
4598
Nedopatrením ich odsudzujeme
za emócie, ktoré vnímame ako nesprávne,
06:35
jumppreskočiť to a solutionriešenie,
117
383847
2024
hneď hľadáme riešenia
06:37
and failzlyhať to help them
118
385895
1480
a nedokážeme im pomôcť uvedomiť si,
06:39
to see these emotionsemócie
as inherentlyzo svojej podstaty valuablecenný.
119
387399
3090
že tieto emócie sú neodmysliteľne cenné.
06:45
NormalNormálne, naturalprírodné emotionsemócie
are now seenvidieť as good or badzlý.
120
393030
5412
Prirodzené emócie teraz rozdeľujeme
na dobré a zlé.
06:52
And beingbytia positivepozitívne has becomestať sa
a newNový formformulár of moralmorálne correctnesssprávnosť.
121
400474
4188
A „byť pozitívny“ je nová morálna norma.
06:59
People with cancerrakovina are automaticallyautomaticky told
to just staypobyt positivepozitívne.
122
407522
3871
Ľuďom s rakovinou sa automaticky hovorí:
„Zostaňte pozitívni!“
07:06
WomenŽeny, to stop beingbytia so angrynahnevaný.
123
414434
2803
Ženám sa hovorí, aby sa prestali hnevať.
07:11
And the listzoznam goeside on.
124
419191
1400
Zoznam by mohol pokračovať.
07:14
It's a tyrannytyranie.
125
422000
1414
Je to tyrania.
07:16
It's a tyrannytyranie of positivitypozitivita.
126
424303
2147
Tyrania pozitivity.
07:20
And it's cruelkrutý.
127
428752
1309
Je to kruté.
07:23
UnkindNevľúdne.
128
431021
1150
Nesúcitné.
07:25
And ineffectiveneúčinné.
129
433260
1381
A neefektívne.
07:27
And we do it to ourselvesmy sami,
130
435728
2532
Robíme to sebe,
07:30
and we do it to othersostatné.
131
438284
1533
robíme to druhým.
07:33
If there's one commonobyčajný featurevlastnosť
132
441373
2697
Neustále premýšľanie, odsúvanie
či falošná pozitivita
07:36
of broodingrozjímanie, bottlingplnenie fliaš
or falsenepravdivý positivitypozitivita, it's this:
133
444094
3651
majú jedno spoločné:
07:40
they are all rigidtuhé responsesreakcie.
134
448666
2413
sú to všetko strnulé reakcie.
07:44
And if there's a singlejednoposteľová
lessonlekcie we can learnučiť sa
135
452586
2080
Ak by sme si mali
z nevyhnutného pádu apartheidu
07:46
from the inevitableneodvratný fallspadnúť of apartheidapartheid
136
454690
2793
zobrať len jedno ponaučenie,
07:49
it is that rigidtuhé denialodmietavý postoj doesn't work.
137
457507
2685
znelo by, že strnulé odmietanie nefunguje.
07:53
It's unsustainableneudržateľné.
138
461642
1350
Je neudržateľné.
07:55
For individualsjednotlivci, for familiesrodiny,
139
463967
2864
Pre jednotlivcov, pre rodiny,
07:58
for societiesspolky.
140
466855
1150
pre celé spoločnosti.
08:00
And as we watch the iceľad capsvrchnáky melttaveniny,
141
468783
4080
A pri pohľade na topiace sa ľadovce,
08:04
it is unsustainableneudržateľné for our planetplanéta.
142
472887
2706
je odmietanie neudržateľné aj pre planétu.
08:09
ResearchVýskum on emotionalcitový suppressionpotlačenie showsrelácie
143
477831
1865
Výskum o potláčaní emócií ukázal,
08:11
that when emotionsemócie
are pushedtlačil asidestranou or ignoredignorované,
144
479720
2968
že keď sa emócie
odkladajú nabok alebo ignorujú,
08:14
they get strongersilnejší.
145
482712
1200
začnú silnieť.
08:16
PsychologistsPsychológovia call this amplificationzosilnenie.
146
484664
2214
Psychológovia to nazývajú amplifikácia.
08:18
Like that deliciouschutné chocolatečokoláda caketorta
in the refrigeratorchladnička --
147
486902
3252
Ako keď máte v chladničke
výbornú čokoládovú tortu –
08:23
the more you try to ignoreignorovať it ...
148
491061
1934
čím viac sa ju snažíte ignorovať –
08:26
(LaughterSmiech)
149
494124
3604
(smiech)
08:30
the greaterväčšia its holdvydržať on you.
150
498744
2158
tým ťažšie na ňu dokážete nemyslieť.
08:34
You mightsila think you're in controlovládanie
of unwantednechcené emotionsemócie when you ignoreignorovať them,
151
502619
3572
Myslíte si, že keď pocity ignorujete,
máte ich pod kontrolou,
08:38
but in factskutočnosť they controlovládanie you.
152
506215
2642
ale v skutočnosti ovládajú ony vás.
08:42
InternalVnútorného painbolesť always comesprichádza out.
153
510127
2179
Vnútorná bolesť vyjde vždy na povrch.
08:45
Always.
154
513068
1150
Vždy.
08:46
And who paysplatí the pricecena?
155
514863
1532
A kto za to zaplatí?
08:49
We do.
156
517244
1405
My.
08:50
Our childrendeti,
157
518673
1150
Naše deti,
08:52
our colleaguesspolupracovníci,
158
520696
1150
naši kolegovia,
08:55
our communitieskomunity.
159
523354
1150
naše komunity.
09:01
Now, don't get me wrongzle.
160
529354
1412
Prosím, nechápte ma zle.
09:03
I'm not anti-happinessAnti-šťastie.
161
531203
1638
Nie som proti šťastiu.
09:06
I like beingbytia happyšťastný.
162
534213
1309
Rada som šťastná.
09:07
I'm a prettypekný happyšťastný persončlovek.
163
535546
1587
Som celkom šťastná osoba.
09:10
But when we pushTAM asidestranou normalnormálne emotionsemócie
to embraceobjatie falsenepravdivý positivitypozitivita,
164
538181
5777
Ale keď potláčame prirodzené emócie
a snažíme sa o falošnú pozitivitu,
09:15
we losestratiť our capacitykapacita to developvypracovať skillszručností
to dealobchod with the worldsvet as it is,
165
543982
5000
strácame možnosť získať zručnosti,
vďaka ktorým sa vyrovnáme
so svetom, aký je –
a nie, aký by sme ho chceli mať.
09:22
not as we wishpriať it to be.
166
550013
1683
09:24
I've had hundredsstovky of people tell me
what they don't want to feel.
167
552950
3259
Stovky ľudí mi presne opísali,
čo cítiť nechcú.
09:29
They say things like,
168
557180
1698
Hovoria veci ako:
09:30
"I don't want to try because
I don't want to feel disappointedsklamaný."
169
558902
3142
„Nechcem to skúsiť,
pretože nechcem cítiť sklamanie.“
09:35
Or, "I just want this feelingpocit to go away."
170
563022
3468
Alebo: „Ja chcem len,
aby tento pocit už odišiel.“
09:41
"I understandrozumieť," I say to them.
171
569235
1867
„Rozumiem,“ vravím im.
09:44
"But you have deadmŕtvi people'sľudia sa goalsCiele."
172
572061
2200
„Ale to sú ciele pre mŕtvych ľudí.“
09:47
(LaughterSmiech)
173
575187
5350
(smiech)
09:52
(ApplausePotlesk)
174
580561
6293
(potlesk)
09:58
Only deadmŕtvi people
175
586878
2040
Iba mŕtvi ľudia
10:00
never get unwantednechcené or inconveniencedNepríjemnosti
by theirich feelingscity.
176
588942
3635
nemávajú nepríjemné alebo nechcené pocity.
10:04
(LaughterSmiech)
177
592601
1309
(smiech)
10:05
Only deadmŕtvi people never get stressedzdôraznil,
178
593934
2296
Iba mŕtvi ľudia nie sú nikdy v strese,
10:09
never get brokenzlomený heartssrdiečka,
179
597101
1600
nikdy nemajú zlomené srdce,
10:11
never experienceskúsenosť the disappointmentsklamanie
that comesprichádza with failurezlyhanie.
180
599196
3944
nikdy nezažijú sklamanie,
ktoré prichádza s nezdarom.
10:17
ToughTvrdý emotionsemócie are partčasť
of our contractzmluva with life.
181
605195
3500
Ťažké emócie sú súčasťou
našej zmluvy so životom.
10:21
You don't get to have a meaningfulvýznamný careerkariéra
182
609949
2325
Nedosiahneme zmysluplnú kariéru,
10:24
or raisevychovávať a familyrodina
183
612298
1795
nevychováme rodinu,
10:26
or leavezanechať the worldsvet a better placemiesto
184
614117
2778
nezlepšíme svet,
10:28
withoutbez stressstres and discomfortnepohodlie.
185
616919
2118
bez stresu a námahy.
10:32
DiscomfortNepohodlie is the pricecena of admissionprijatie
to a meaningfulvýznamný life.
186
620173
4880
Námaha je cena za vstupenku
k zmysluplnému životu.
10:39
So, how do we beginzačať to dismantleDemontáž rigiditytuhosť
187
627561
2572
Takže ako sa začneme zbavovať strnulosti
10:42
and embraceobjatie emotionalcitový agilityagility?
188
630157
2000
a získame emočnú agilitu?
10:45
As that youngmladý schoolgirlŠkoláčka,
189
633791
1659
Ako malá žiačka
som využila tieto prázdne strany.
10:47
when I leanednaklonil into those blankprázdny pagesstránky,
190
635474
3367
10:50
I startedzahájená to do away with feelingscity
191
638865
2389
Prestala som riešiť pocity,
10:53
of what I should be experiencingzažíva.
192
641278
3118
ktoré by som mala zažívať.
10:57
And insteadnamiesto startedzahájená to openotvorený my heartSrdce
to what I did feel.
193
645254
3346
Namiesto toho som otvárala srdce tomu,
čo som naozaj cítila.
11:01
PainBolesť.
194
649103
1187
Bolesť.
11:02
And griefsmútok.
195
650679
1150
A žiaľ.
11:04
And lossstrata.
196
652838
1539
A stratu.
11:06
And regretľutovať.
197
654401
1150
A ľútosť.
11:09
ResearchVýskum now showsrelácie
198
657972
2581
Dnešné výskumy ukazujú,
11:12
that the radicalradikálnej acceptanceprijatie
of all of our emotionsemócie --
199
660577
3333
že ak chceme žiť dobre a byť odolní,
zažiť naozajstné, autentické šťastie,
11:15
even the messychaotický, difficultnáročný onesones --
200
663934
1659
11:17
is the cornerstonezákladným kameňom
to resiliencepružnosť, thrivingprosperujúce,
201
665617
2747
musíme radikálne prijať
všetky svoje emócie -
11:20
and truepravdivý, authenticautentický happinessšťastie.
202
668388
3141
aj tie mätúce a ťažké.
11:25
But emotionalcitový agilityagility is more
that just an acceptanceprijatie of emotionsemócie.
203
673268
4937
No emočná agilita je viac
než len prijatie emócií.
11:30
We alsotaktiež know that accuracypresnosť matterszáležitosti.
204
678229
2150
Už vieme, že dôležitá je aj presnosť.
11:33
In my ownvlastný researchvýskum,
I foundnájdených that wordsslová are essentialnevyhnutný.
205
681228
4523
Výskumom som zistila,
že dôležité sú slová.
11:37
We oftenčasto use quickrýchly and easyjednoduchý labelsmenovky
to describepopísať our feelingscity.
206
685775
3032
Často pre svoje emócie využívame
rýchle a jednoduché nálepky.
11:40
"I'm stressedzdôraznil" is the mostväčšina
commonobyčajný one I hearpočuť.
207
688831
2635
„Som v strese“ počúvam asi najčastejšie.
11:43
But there's a worldsvet of differencerozdiel
betweenmedzi stressstres and disappointmentsklamanie
208
691490
3381
Ale existuje celý vesmír rozdielov
medzi stresom a sklamaním.
11:46
or stressstres and that knowingvedomím dreadděs
of "I'm in the wrongzle careerkariéra."
209
694895
3668
Alebo stresom a pocitom,
že „som v nesprávnej práci“.
11:51
When we labelštítok our emotionsemócie accuratelypresne,
210
699804
1905
Až keď svoje emócie pomenujeme presne,
11:53
we are more ableschopný to discernrozoznať
the precisepresný causepríčina of our feelingscity.
211
701733
3409
máme väčšiu šancu odhaliť
ich presnú príčinu.
11:57
And what scientistsvedci call
the readinesspripravenosť potentialpotenciál in our brainmozog
212
705692
2988
Vedci tvrdia, že mozgu sa vtedy aktivuje
12:00
is activatedaktivovaný, allowingdovoľovať us
to take concretebetón stepskroky.
213
708704
3202
„potenciál pripravenosti“ a my môžeme
podniknúť konkrétne kroky.
12:04
But not just any stepskroky --
the right stepskroky for us.
214
712513
2905
A nielen hocijaké kroky –
ale tie správne kroky pre nás.
12:07
Because our emotionsemócie are datadáta.
215
715442
2000
Pretože emócie sú dáta.
12:10
Our emotionsemócie containobsahovať flashingblikajúce lightssvetla
to things that we carestarostlivosť about.
216
718109
3949
Naše emócie obsahujú smerové tabule
k veciam, na ktorých nám záleží.
12:14
We tendsklon not to feel strongsilný emotionemócia
217
722720
3071
Väčšinou nepocítime nič silné pri veciach,
12:17
to stuffvec that doesn't mean
anything in our worldssvety.
218
725815
3221
ktoré nemajú žiaden význam
pre náš vlastný svet.
12:22
If you feel ragezlosť when you readprečítať the newsnoviny,
219
730251
2612
Ale ak čítame správy a pocítime hnev,
12:24
that ragezlosť is a signpostNavigačná, perhapsmožno,
that you valuehodnota equityvlastného imania and fairnessspravodlivosť --
220
732887
4249
možno nám ukazuje, že si ceníme
rovnosť a férovosť –
12:29
and an opportunitypríležitosť to take activeaktívny stepskroky
221
737760
1976
to je šanca podniknúť aktívne kroky,
12:31
to shapetvar your life in that directionsmer.
222
739760
2206
aby sme tým smerom posunuli aj náš život.
12:35
When we are openotvorený
to the difficultnáročný emotionsemócie,
223
743093
2183
Keď sa otvoríme náročným emóciám,
12:37
we are ableschopný to generategenerovať responsesreakcie
that are values-alignedhodnoty-zarovnané.
224
745300
3436
môžeme získať odpovede,
ktoré sa zhodujú s našimi hodnotami.
12:41
But there's an importantdôležitý caveatnámietka.
225
749957
1985
Ale mám aj dôležitú výstrahu.
12:43
EmotionsEmócie are datadáta,
they are not directivessmerníc.
226
751966
2420
Emócie sú dáta, ale nie sú to nariadenia.
12:46
We can showšou up to and minebaňa
our emotionsemócie for theirich valueshodnoty
227
754752
3142
Môžeme si všimnúť svoje emócie
a zistiť z nich naše hodnoty,
12:49
withoutbez needingpotrebujú to listen to them.
228
757918
1928
ale nemusíme ich poslúchať.
12:52
Just like I can showšou up to my sonsyn
in his frustrationfrustrácie with his babydieťa sistersestra --
229
760419
5293
Môžem vypočuť svojho syna,
keď ho frustruje jeho malá sestra,
12:58
but not endorseneschvaľuje his ideanápad
that he getsdostane to give her away
230
766673
2566
ale nemusím schváliť jeho nápad,
darovať ju prvému človeku,
13:01
to the first strangercudzinec
he seesvidí in a shoppingnakupovanie mallnákupné centrum.
231
769263
2326
na ktorého natrafíme v obchode.
13:03
(LaughterSmiech)
232
771613
1528
(smiech)
13:05
We ownvlastný our emotionsemócie, they don't ownvlastný us.
233
773165
3031
My máme emócie, no ony nevlastnia nás.
13:09
When we internalizeinternalizovať the differencerozdiel
betweenmedzi how I feel in all my wisdommúdrosť
234
777520
3803
Keď si osvojíme rozdiel medzi tým,
ako sa cítime,
13:13
and what I do in a values-alignedhodnoty-zarovnané actionakčné,
235
781347
3913
a tým, čo spravíme, aby sme sa posunuli
smerom ku svojím hodnotám,
13:17
we generategenerovať the pathwaychodník to our bestnajlepší selvesseba
236
785284
3191
nájdeme prostredníctvom nich cestu
13:20
viavia our emotionsemócie.
237
788499
1407
k svojmu lepšiemu ja.
13:24
So, what does this look like in practicepraxe?
238
792466
2733
Tak, ako to vyzerá v praxi?
13:28
When you feel a strongsilný, toughhúževnatý emotionemócia,
239
796474
1818
Keď cítite silnú, ťažkú emóciu,
13:30
don't racepreteky for the emotionalcitový exitsnúdzové východy.
240
798316
1975
nebežte smerom k „únikovému východu“.
13:33
LearnUčiť sa its contourskontúry, showšou up
to the journalčasopis of your heartssrdiečka.
241
801203
3644
Zistite, o čom je, pozrite sa
do zápisníka vo svojom srdci.
13:37
What is the emotionemócia tellingrozprávanie you?
242
805625
1944
Čo vám tá emócia hovorí?
13:41
And try not to say "I am,"
as in, "I'm angrynahnevaný" or "I'm sadsmutný."
243
809570
3801
Nehovorte „ja som“ ako „som nahnevaná“
alebo „som smutná“.
13:45
When you say "I am"
244
813395
1159
Keď hovoríte „ja som“,
13:46
it makesznačky you soundznieť
as if you are the emotionemócia.
245
814578
2547
znie to, akoby ste boli tou emóciou.
13:49
WhereasKeďže you are you,
and the emotionemócia is a datadáta sourcezdroj.
246
817149
2729
Zatiaľ čo vy ste vy a emócia je zdroj dát.
13:52
InsteadNamiesto toho, try to noticeoznámenia
the feelingpocit for what it is:
247
820577
2445
Namiesto toho si ju všimnite
a opíšte ako pocit:
13:55
"I'm noticingvšímať that I'm feelingpocit sadsmutný"
248
823046
1688
„Všimla som si, že sa cítim smutná.“
13:56
or "I'm noticingvšímať that I'm feelingpocit angrynahnevaný."
249
824758
2022
„Všimla som si, že sa cítim nahnevaná.“
14:00
These are essentialnevyhnutný skillszručností for us,
250
828037
2118
Sú to základné zručnosti pre nás,
14:02
our familiesrodiny, our communitieskomunity.
251
830179
2255
naše rodiny, naše komunity.
14:04
They're alsotaktiež criticalkritický to the workplacepracovisko.
252
832458
2250
Zároveň sú nevyhnutné v práci.
14:08
In my researchvýskum,
253
836132
1168
V mojom výskume
14:09
when I lookedpozrel at what helpspomáha people
to bringpriniesť the bestnajlepší of themselvessami to work,
254
837324
3539
som sa pozrela na to, čo pomáha ľuďom
dať zo seba v práci to najlepšie.
14:12
I foundnájdených a powerfulmocný keykľúč contributorPrispievateľ:
255
840887
1674
Zistila som, že silný vplyv má
14:14
individualizedindividuálny considerationúvaha.
256
842585
1934
zváženie potrieb každého jednotlivca.
14:17
When people are allowedpovolený
to feel theirich emotionalcitový truthpravda,
257
845084
3762
Keď ľudia môžu do práce priniesť
svoje skutočné emócie,
14:20
engagementstretnutiu, creativitytvorivosť and innovationinovácia
flourishprekvitať in the organizationorganizácie.
258
848870
3467
tak v tejto práci prekvitá angažovanosť,
kreativita a inovácia.
14:25
DiversityRozmanitosť isn't just people,
259
853661
1508
Diverzita, to nie sú len ľudia,
14:27
it's alsotaktiež what's insidevnútri people.
260
855193
2341
ale aj to, čo je v ich vnútri.
14:29
IncludingVrátane diversityrozmanitosť of emotionemócia.
261
857558
2067
Vrátane rôznorodosti emócií.
14:34
The mostväčšina agileagilný, resilientpružné
individualsjednotlivci, teamstímy,
262
862425
3888
Najagilnejšie a najodolnejšie tímy,
jednotlivci, organizácie,
14:38
organizationsorganizácie, familiesrodiny, communitieskomunity
263
866337
2312
rodiny či komunity
14:40
are builtpostavený on an opennessotvorenosť
to the normalnormálne humančlovek emotionsemócie.
264
868673
2748
sú otvorené prirodzeným ľudským emóciám.
14:44
It's this that allowsumožňuje us to say,
265
872189
2309
Vďaka tomu sa môžeme pýtať:
14:46
"What is my emotionemócia tellingrozprávanie me?"
266
874522
2078
„Čo mi hovorí moja emócia?“
14:48
"WhichKtoré actionakčné will bringpriniesť me
towardsvoči my valueshodnoty?"
267
876624
3057
„Aký krok ma privedie bližšie
k mojim hodnotám?“
14:51
"WhichKtoré will take me away from my valueshodnoty?"
268
879705
2388
„A čím sa vzdialim od svojich hodnôt?“
14:55
EmotionalEmocionálne agilityagility is the abilityschopnosť
to be with your emotionsemócie
269
883436
3729
Emočná agilita je schopnosť
vnímať svoje emócie
14:59
with curiosityzvedavosť, compassionsúcit,
270
887189
2976
so zvedavosťou, súcitom
15:02
and especiallyobzvlášť the courageodvaha
to take values-connectedhodnoty-pripojené stepskroky.
271
890189
3766
a najmä s odvahou podniknúť kroky
bližšie ku svojim hodnotám.
Ako malé dievča som sa niekedy v noci
15:07
When I was little,
272
895891
1166
15:09
I would wakeprebudiť up at night
terrifiedvydesený by the ideanápad of deathúmrtia.
273
897081
2810
budila vystrašená myšlienkou na smrť.
15:11
My fatherotec would comfortpohodlie me
with softmäkký patsPoplácává and kissesbozky.
274
899915
3032
Môj otec ma vtedy upokojoval –
pohladeniami a bozkami.
15:15
But he would never lielož.
275
903677
1534
Ale nikdy mi neklamal.
15:18
"We all diezomrieť, SusieSusie," he would say.
276
906738
2118
„Všetci zomrieme, Susie,“ hovorieval.
15:21
"It's normalnormálne to be scaredvydesený."
277
909780
1845
„Je normálne, že sa bojíš.“
15:24
He didn't try to inventvynájsť
a buffermedzipamäť betweenmedzi me and realityrealita.
278
912483
3541
Nesnažil sa vytvoriť airbag
medzi mnou a realitou.
15:29
It tookzobral me a while to understandrozumieť
279
917037
1850
Chvíľu mi trvalo,
kým som si uvedomila silu,
15:30
the powermoc of how he guidedso sprievodcom me
throughskrz those nightsnocí.
280
918911
2588
s akou ma v tie noci viedol.
15:34
What he showedukázal me is that courageodvaha
is not an absenceneprítomnosť of fearstrach;
281
922228
4133
Ukázal mi, že odvaha neznamená
absenciu strachu.
15:39
courageodvaha is fearstrach walkingchôdza.
282
927579
2944
Odvaha je strach, ktorý kráča vpred.
15:44
NeitherAni of us knewvedel that in 10 shortkrátky yearsleta,
283
932791
2239
Nikto z nás netušil,
že o 10 krátkych rokov bude preč.
15:47
he would be gonepreč.
284
935054
1212
15:48
And that time for eachkaždý of us
is all too preciousvzácny
285
936950
2904
A že čas každého z nás
je príliš vzácny, príliš krátky.
15:51
and all too briefkrátky.
286
939878
1200
15:54
But when our momentmoment comesprichádza
287
942494
2793
Keď príde čas postaviť sa
vlastnej zraniteľnosti
15:57
to facetvár our fragilitykrehkosť,
288
945311
2198
15:59
in that ultimatekonečný time,
289
947533
1699
v takto ohraničenom čase,
16:01
it will askopýtať sa us,
290
949256
1261
bude sa nás pýtať:
16:03
"Are you agileagilný?"
291
951359
1300
„Dokážeš to?“
16:05
"Are you agileagilný?"
292
953421
1150
„Dokážeš vnímať?“
16:07
Let the momentmoment be an unreservedbezvýhradné "yes."
293
955738
3444
Nech je v tom momente odpoveďou
jasné „áno“.
16:12
A "yes" bornnarodený of a lifelongceloživotné
correspondencekorešpondencia with your ownvlastný heartSrdce.
294
960381
4301
„Áno“ zrodené z celoživotného rozhovoru
s vaším vlastným srdcom.
16:17
And in seeingvidenie yourselfsám.
295
965784
1716
A z toho, že vidíte samých seba.
16:20
Because in seeingvidenie yourselfsám,
296
968839
2389
Pretože len keď vidíte samých seba,
16:23
you are alsotaktiež ableschopný to see othersostatné, too:
297
971252
2467
môžete vidieť aj druhých:
16:27
the only sustainableudržateľný way forwardvpred
298
975218
3423
to je jediná udržateľná cesta
16:30
in a fragilekrehký, beautifulkrásny worldsvet.
299
978665
2626
v tomto krehkom, krásnom svete.
16:34
SawubonaSawubona.
300
982972
1446
Sawubona.
16:36
And thank you.
301
984442
1167
A ďakujem.
16:37
(LaughterSmiech)
302
985633
1033
(smiech)
16:38
Thank you.
303
986690
1151
Ďakujem.
16:39
(ApplausePotlesk)
304
987865
2270
(potlesk)
16:42
Thank you.
305
990159
1261
Ďakujem.
16:43
(ApplausePotlesk)
306
991444
3976
(potlesk)
Translated by Barbora Stránská
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com