ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Susan David: The gift and power of emotional courage

Susan David: De gave en kracht van emotionele moed

Filmed:
6,509,711 views

Psychologe Susan David laat zien hoe onze omgang met onze emoties alles vormgeeft dat van belang is voor ons: onze acties, carrières, relaties, gezondheid en geluk. In deze ontroerende, humoristische en potentieel levensveranderende presentatie, stelt zij de cultuur ter discussie waarin meer waarde wordt gehecht aan positiviteit dan aan emotionele waarheid, en bespreekt zij de krachtige strategie van emotionele flexibiliteit. Een TedTalk de moeite waard om te delen.
- Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
HelloHallo, everyoneiedereen.
0
1167
1190
Hallo allemaal.
00:15
SawubonaSawubona.
1
3531
1150
Sawubona.
00:20
In SouthSouth AfricaAfrika, where I come from,
2
8412
2206
In Zuid-Afrika, waar ik vandaan kom,
00:22
"sawubonasawubona" is the ZuluZulu wordwoord for "helloHallo."
3
10642
2555
betekent 'sawubona' in Zoeloetaal 'hallo'.
Het woord heeft een mooie
en krachtige betekenis
00:26
There's a beautifulmooi and powerfulkrachtig
intentionintentie behindachter the wordwoord
4
14122
2722
want 'sawubona' betekent letterlijk:
00:28
because "sawubonasawubona"
literallyletterlijk translatedvertaalde meansmiddelen,
5
16868
2230
00:31
"I see you, and by seeingziend you,
I bringbrengen you into beingwezen."
6
19122
3291
'Ik zie je en daardoor besta je'.
00:35
So beautifulmooi, imaginestel je voor
beingwezen greetedbegroet like that.
7
23538
2920
Geweldig om zo begroet te mogen worden.
00:40
But what does it take
in the way we see ourselvesonszelf?
8
28093
2920
Maar wat doet dit met ons zelfbeeld?
00:43
Our thoughtsgedachten, our emotionsemoties and our storiesverhalen
9
31037
2746
Met onze gedachten,
onze emoties en onze verhalen
00:45
that help us to thrivetieren
10
33807
1332
die ons helpen groeien
00:47
in an increasinglyin toenemende mate complexcomplex
and fraughtbeladen worldwereld-?
11
35163
2950
in een steeds veranderende
en steeds ingewikkeldere wereld?
00:50
This crucialbeslissend questionvraag has been
at the centercentrum of my life'shet leven work.
12
38958
3825
Deze cruciale vraag
staat centraal in mijn levenswerk,
00:54
Because how we dealtransactie
with our innerbinnenste worldwereld- drivesdrives everything.
13
42807
3310
want hoe we omgaan met ons innerlijk
is de motor van ons bestaan.
00:58
EveryElke aspectaspect of how we love, how we liveleven,
14
46593
3190
Elk aspect van hoe we liefhebben,
hoe we leven,
01:01
how we parentouder and how we leadlood.
15
49807
2000
hoe we opvoeden en hoe we leiden.
01:04
The conventionalconventioneel viewuitzicht
of emotionsemoties as good or badslecht,
16
52696
3785
De conventionele visie, waarin emoties
gezien worden als goed of slecht,
01:08
positivepositief or negativenegatief,
17
56505
1667
positief of negatief,
01:10
is rigidstijve.
18
58196
1150
is star.
01:11
And rigiditystijfheid in the facegezicht
of complexityingewikkeldheid is toxicgiftig.
19
59768
3283
En starheid in combinatie
met complexiteit is dodelijk.
01:16
We need greatergroter levelslevels
of emotionalemotioneel agilityAgility
20
64093
3294
We hebben een grotere mate
van emotionele flexibiliteit nodig
01:19
for truewaar resilienceveerkracht and thrivingbloeiende.
21
67411
2200
voor ware veerkracht en bloei.
01:23
My journeyreis with this callingroeping
22
71302
1683
Mijn reis met deze roeping
01:25
beganbegon not in the hallowedgeheiligd hallszalen
of a universityUniversiteit,
23
73009
3618
begon niet in de collegebanken
van de universiteit,
01:28
but in the messyrommelig, tenderinschrijving businessbedrijf of life.
24
76651
2268
maar in de rommelige,
liefdevolle school van het leven.
01:31
I grewgroeide up in the whitewit suburbsbuitenwijken
of apartheidapartheid SouthSouth AfricaAfrika,
25
79728
3635
Ik groeide op in een witte buitenwijk
van Zuid-Afrika tijdens de apartheid,
01:35
a countryland and communitygemeenschap
committedtoegewijd to not seeingziend.
26
83387
3523
een land en een gemeenschap
die bovenal de ogen gesloten hield
01:38
To denialontkenning.
27
86934
1150
en in ontkenning was.
01:40
It's denialontkenning that makesmerken 50 yearsjaar
of racistracist legislationwetgeving possiblemogelijk
28
88578
4548
Deze ontkenning maakte
50 jaar racistische wetgeving mogelijk,
01:45
while people convinceovertuigen themselveszich
that they are doing nothing wrongfout.
29
93150
3372
omdat mensen zichzelf ervan overtuigden
dat ze niets verkeerd deden.
01:49
And yetnog, I first learnedgeleerd
of the destructivedestructieve powermacht of denialontkenning
30
97461
3806
Toch was mijn eerste ervaring
met de destructieve kracht van ontkenning
01:53
at a personalpersoonlijk levelniveau,
31
101291
1333
een persoonlijke,
01:55
before I understoodbegrijpelijk what it was doing
to the countryland of my birthgeboorte.
32
103117
4015
voordat ik begreep
wat het deed met mijn geboorteland.
02:01
My fathervader diedging dood on a FridayVrijdag.
33
109850
1800
Mijn vader stierf op een vrijdag.
02:04
He was 42 yearsjaar oldoud and I was 15.
34
112564
2200
Hij was 42 jaar oud en ik was 15.
Mijn moeder fluisterde dat ik
afscheid van hem moest nemen
02:07
My mothermoeder whisperedfluisterde to me to go
and say goodbyetot ziens to my fathervader
35
115802
2833
voordat ik naar school ging.
02:10
before I wentgegaan to schoolschool-.
36
118659
1551
02:12
So I put my backpackrugzak down
and walkedwandelde the passagepassage that ranrende throughdoor
37
120234
3571
Dus ik zette mijn schooltas neer
en liep door de gang
02:15
to where the hearthart- of our home
my fathervader layleggen dyingsterven of cancerkanker.
38
123829
2897
naar de plek waar mijn vader
op sterven lag door kanker.
02:19
His eyesogen were closedGesloten,
but he knewwist I was there.
39
127526
2790
Zijn ogen waren gesloten,
maar hij wist dat ik er was.
02:22
In his presenceaanwezigheid, I had always feltvoelde seengezien.
40
130997
2631
Bij hem voelde ik me altijd gezien.
02:26
I told him I lovedgeliefde him,
41
134331
1452
Ik zei dat ik van hem hield,
02:27
said goodbyetot ziens and headedopschrift off for my day.
42
135807
2600
nam afscheid en verliet het huis.
02:31
At schoolschool-, I drifteddreef from sciencewetenschap
to mathematicswiskunde to historygeschiedenis to biologybiologie,
43
139984
4088
Op school ging ik van natuurkunde
naar wiskunde naar biologie,
02:36
as my fathervader slippedgleed from the worldwereld-.
44
144096
2196
terwijl mijn vader
weggleed van deze aarde.
02:38
From MayMei to JulyJuli to SeptemberSeptember to NovemberNovember,
45
146889
2798
Van mei tot juli
en van september tot november
02:41
I wentgegaan about with my usualgebruikelijk smileglimlach.
46
149711
2200
had ik mijn gebruikelijke glimlach
op mijn gezicht.
02:44
I didn't droplaten vallen a singlesingle graderang.
47
152251
1933
Mijn punten bleven hetzelfde.
02:46
When askedgevraagd how I was doing,
I would shrugBolero and say, "OK."
48
154673
3666
Als men vroeg hoe het met me ging,
haalde ik mijn schouders op en zei: "Oké."
02:51
I was praisedgeprezen for beingwezen strongsterk.
49
159292
2066
Ik kreeg complimenten dat ik zo sterk was.
02:54
I was the mastermeester of beingwezen OK.
50
162108
2794
Ik was heel goed in 'oké-zijn'.
02:58
But back home, we struggledworstelde --
51
166673
1582
Thuis hadden we het moeilijk.
03:00
my fathervader hadn'thad niet been ablein staat
to keep his smallklein businessbedrijf going
52
168279
2766
De zaak van mijn vader
hield geen stand door zijn ziekte.
03:03
duringgedurende his illnessziekte.
53
171069
1159
Mijn moeder, alleenstaand,
rouwde om de liefde van haar leven,
03:04
And my mothermoeder, alonealleen,
was grievingrouwende the love of her life
54
172252
3031
probeerde drie kinderen op te voeden
03:07
tryingproberen to raiseverhogen threedrie childrenkinderen,
55
175307
1477
03:08
and the creditorsschuldeisers were knockingkloppen.
56
176808
1877
en de schuldeisers stonden aan de deur.
03:11
We feltvoelde, as a familyfamilie, financiallyfinancieel
and emotionallyemotioneel ravagedgeteisterd.
57
179355
3665
We voelden ons, als gezin,
financieel en emotioneel verwoest.
03:15
And I beganbegon to spiralspiraal down,
isolatedgeïsoleerd, fastsnel.
58
183553
3972
En al snel zakte ik steeds dieper weg,
eenzaam en alleen.
03:20
I startedbegonnen to use foodeten to numbverdoven my painpijn.
59
188798
3118
Ik begon te eten om mijn pijn te verdoven.
03:24
BingingBinging and purgingzuiveren.
60
192733
1414
Eetbuien en weer uitbraken.
03:26
RefusingWeigeren to acceptaccepteren
the fullvol weightgewicht of my griefverdriet.
61
194893
3200
Ik weigerde de ernst
van mijn verdriet te accepteren.
03:31
No one knewwist, and in a culturecultuur
that valueswaarden relentlessniet aflatende positivitypositiviteit,
62
199125
4238
Niemand wist ervan en in een cultuur
met positiviteit hoog in het vaandel,
03:35
I thought that no one wanted to know.
63
203387
2037
dacht ik dat niemand het wilde weten.
03:39
But one personpersoon did not buykopen into
my storyverhaal of triumphTriumph over griefverdriet.
64
207339
4267
Maar er was één persoon die niet geloofde
dat ik mijn verdriet overwonnen had.
03:44
My eighth-gradeachtste-rang EnglishEngels teacherleraar
fixedvast me with burningbrandend blueblauw eyesogen
65
212751
3517
Mijn lerares Engels keek me
met haar blauwe ogen strak aan
03:48
as she handedhanded out blankblanco notebooksNotebooks.
66
216292
2461
terwijl ze lege schriften uitdeelde.
03:51
She said, "WriteSchrijven what you're feelinggevoel.
67
219598
2533
Ze zei: "Schrijf op wat je voelt.
03:55
Tell the truthwaarheid.
68
223106
1150
Schrijf de waarheid.
03:56
WriteSchrijven like nobody'sNobody's readinglezing."
69
224876
2000
Schrijf alsof niemand het zal lezen."
04:00
And just like that,
70
228093
1214
En op die manier
04:01
I was inviteduitgenodigd to showtonen up
authenticallyauthentiek to my griefverdriet and painpijn.
71
229331
3622
werd ik uitgenodigd om
mijn ware verdriet en pijn te laten zien.
04:05
It was a simpleeenvoudig acthandelen
72
233395
2325
Het was een simpele daad,
04:07
but nothing shortkort of a revolutionrevolutie for me.
73
235744
2610
maar voor mij niets minder
dan een revolutie.
04:11
It was this revolutionrevolutie
that startedbegonnen in this blankblanco notebookNotebook
74
239040
4301
De revolutie die begon in dit schrift
04:15
30 yearsjaar agogeleden
75
243365
2239
30 jaar geleden,
04:17
that shapedgevormd my life'shet leven work.
76
245628
1872
gaf vorm aan mijn levenswerk.
04:20
The secretgeheim, silentstil
correspondencecorrespondentie with myselfmezelf.
77
248117
3288
Deze geheime,
stille correspondentie met mezelf.
04:24
Like a gymnastTurner,
78
252656
1176
Zoals een turnster
04:25
I startedbegonnen to moveverhuizing beyondvoorbij
the rigiditystijfheid of denialontkenning
79
253856
4531
begon ik de startheid
van het ontkennen te doorbreken
04:30
into what I've now come to call
80
258411
2104
en over te schakelen op wat ik nu noem:
04:32
emotionalemotioneel agilityAgility.
81
260539
1532
emotionele flexibiliteit.
04:38
Life'sLife's beautyschoonheid is inseparableonafscheidelijk
from its fragilitykwetsbaarheid.
82
266187
3222
De schoonheid van het leven
en zijn breekbaarheid zijn een eenheid.
04:43
We are youngjong untiltot we are not.
83
271036
1933
We zijn jong totdat we het niet meer zijn.
04:45
We walklopen down the streetsstraten sexysexy
84
273807
1873
We lopen sexy over straat,
04:47
untiltot one day we realizerealiseren
that we are unseenongezien.
85
275704
2869
totdat we ons realiseren
dat we niet meer gezien worden.
We vitten op onze kinderen
tot we ons ineens realiseren
04:53
We nagnag our childrenkinderen and one day realizerealiseren
86
281488
2221
04:55
that there is silencestilte
where that childkind onceeen keer was,
87
283733
2257
dat het kind er niet meer is,
04:58
now makingmaking his or her way in the worldwereld-.
88
286014
1969
omdat hij of zij op eigen benen staat.
05:01
We are healthygezond untiltot a diagnosisdiagnose
bringsbrengt us to our kneesknieën.
89
289009
4928
We zijn gezond
totdat een diagnose ons klein krijgt.
05:07
The only certaintyzekerheid is uncertaintyonzekerheid,
90
295009
2342
De enige zekerheid is onzekerheid
05:09
and yetnog we are not navigatingnavigeren
this frailtybroosheid successfullymet succes or sustainablyduurzaam.
91
297375
3602
en toch navigeren we niet succesvol
of verantwoord door deze kwetsbaarheid.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
05:14
The WorldWereld HealthGezondheid OrganizationOrganisatie
tellsvertelt us that depressiondepressie
92
302164
3008
is depressie wereldwijd
de hoofdoorzaak van invaliditeit
05:17
is now the singlesingle leadingleidend causeoorzaak
of disabilityhandicap globallywereldwijd --
93
305196
3609
05:21
outstrippingovertreft cancerkanker,
94
309585
1801
en overtreft daarmee kanker
05:23
outstrippingovertreft hearthart- diseaseziekte.
95
311410
1669
en hartaandoeningen.
05:26
And at a time of greatergroter complexityingewikkeldheid,
96
314411
4094
In deze tijd van groeiende complexiteit,
05:30
unprecedentedzonder precedent technologicaltechnologisch,
politicalpolitiek and economiceconomisch changeverandering,
97
318529
3548
ongekende technologische, politieke
en economische veranderingen,
05:34
we are seeingziend how people'sPeople's tendencyneiging
98
322895
1777
zien we dat mensen geneigd zijn
05:36
is more and more to lockslot down
into rigidstijve responsesReacties to theirhun emotionsemoties.
99
324696
4111
om steeds meer vast te zitten
in starre reacties op hun emoties.
05:42
On the one handhand- we mightmacht
obsessivelyobsessief broodbrood on our feelingsgevoelens.
100
330371
3067
Enerzijds piekeren we veel te veel
over onze gevoelens.
05:46
GettingKrijgen stuckgeplakt insidebinnen our headshoofden.
101
334387
1833
Blijven we vastzitten in ons hoofd.
05:48
HookedVerslaafd on beingwezen right.
102
336735
1469
Verslaafd aan ons gelijk halen.
05:51
Or victimizedhet slachtoffer by our newsnieuws feedeten geven.
103
339085
2127
Of slachtoffer van onze nieuwsfeeds.
Aan de andere kant
kroppen we emoties op,
05:55
On the other, we mightmacht
bottlefles our emotionsemoties,
104
343124
2024
05:57
pushingduwen them asideterzijde
105
345172
1984
we negeren ze
05:59
and permittinghet toelaat only those emotionsemoties
deemedgeacht legitimaterechtmatig.
106
347180
3136
en staan alleen emoties toe
die we legitiem achten.
06:04
In a surveyenquête I recentlykort geleden conducteduitgevoerd
with over 70,000 people,
107
352068
3170
Uit resultaten van een enquête
die ik uitvoerde onder 70.000 mensen
06:07
I foundgevonden that a thirdderde of us --
108
355262
1734
blijkt dat een derde van ons --
06:09
a thirdderde --
109
357704
1150
een derde --
06:11
eithereen van beide judgerechter ourselvesonszelf for havingmet
so-calledzogenaamd "badslecht emotionsemoties,"
110
359466
4900
zichzelf veroordeelt
voor het hebben van 'slechte emoties'
06:16
like sadnessdroefheid,
111
364390
1794
zoals neerslachtigheid,
06:18
angerboosheid or even griefverdriet.
112
366208
1959
woede of zelfs verdriet.
06:22
Or activelyactief try to pushDuwen asideterzijde
these feelingsgevoelens.
113
370057
3747
Of probeert actief
deze gevoelens te negeren.
We doen dit niet alleen onszelf aan,
06:27
We do this not only to ourselvesonszelf,
114
375273
1650
maar ook onze dierbaren,
zoals onze kinderen,
06:28
but alsoook to people we love,
like our childrenkinderen --
115
376947
2254
06:31
we maymei inadvertentlyonbedoeld shameschande them
out of emotionsemoties seengezien as negativenegatief,
116
379225
4598
onbedoeld zorgen we ervoor dat ze
zich schamen voor hun negatieve emoties.
06:35
jumpspringen to a solutionoplossing,
117
383847
2024
We zijn oplossingsgericht
en niet in staat hen te laten inzien
06:37
and failmislukken to help them
118
385895
1480
06:39
to see these emotionsemoties
as inherentlyinherent valuablewaardevol.
119
387399
3090
dat deze emoties
van nature waardevol zijn.
06:45
NormalNormaal, naturalnatuurlijk emotionsemoties
are now seengezien as good or badslecht.
120
393030
5412
Normale, natuurlijke emoties
worden nu gezien als goed of slecht.
06:52
And beingwezen positivepositief has becomeworden
a newnieuwe formformulier of moralMoreel correctnessjuistheid.
121
400474
4188
En positiviteit wordt gezien
als de nieuwe morele juistheid.
06:59
People with cancerkanker are automaticallyautomatisch told
to just stayverblijf positivepositief.
122
407522
3871
Tegen mensen met kanker wordt gezegd
dat ze positief moeten blijven.
07:06
WomenVrouwen, to stop beingwezen so angryboos.
123
414434
2803
Vrouwen moeten stoppen met boos zijn.
07:11
And the listlijst goesgaat on.
124
419191
1400
En de lijst is eindeloos.
07:14
It's a tyrannytirannie.
125
422000
1414
Het is een tirannie.
07:16
It's a tyrannytirannie of positivitypositiviteit.
126
424303
2147
De tirannie van de positiviteit.
07:20
And it's cruelwreed.
127
428752
1309
Het is hardvochtig,
07:23
UnkindOnaardig.
128
431021
1150
onvriendelijk
07:25
And ineffectiveineffectief.
129
433260
1381
en niet effectief.
07:27
And we do it to ourselvesonszelf,
130
435728
2532
En we doen het onszelf aan
07:30
and we do it to othersanderen.
131
438284
1533
en anderen.
07:33
If there's one commongemeenschappelijk featurekenmerk
132
441373
2697
Eén ding
07:36
of broodingbroeden, bottlingbottelen
or falsevals positivitypositiviteit, it's this:
133
444094
3651
hebben piekeren, opkroppen
en valse positiviteit gemeen:
07:40
they are all rigidstijve responsesReacties.
134
448666
2413
het zijn allemaal starre reacties.
07:44
And if there's a singlesingle
lessonles we can learnleren
135
452586
2080
Als er één les is die we kunnen leren
07:46
from the inevitableonvermijdelijk fallvallen of apartheidapartheid
136
454690
2793
van de onvermijdelijke val van apartheid,
07:49
it is that rigidstijve denialontkenning doesn't work.
137
457507
2685
dan is het wel
dat starre ontkenning niet werkt.
07:53
It's unsustainableniet-duurzame.
138
461642
1350
Het is niet vol te houden.
07:55
For individualsindividuen, for familiesgezinnen,
139
463967
2864
Niet voor individuen, niet voor gezinnen,
07:58
for societiessamenlevingen.
140
466855
1150
niet voor samenlevingen.
08:00
And as we watch the iceijs- capscaps meltsmelten,
141
468783
4080
Terwijl we de ijskappen zien smelten,
zien we ook dat het niet
vol te houden is voor onze planeet.
08:04
it is unsustainableniet-duurzame for our planetplaneet.
142
472887
2706
Onderzoek naar
onderdrukte emoties laat zien
08:09
ResearchOnderzoek on emotionalemotioneel suppressiononderdrukking showsshows
143
477831
1865
08:11
that when emotionsemoties
are pushedgeduwd asideterzijde or ignoredbuiten beschouwing gelaten,
144
479720
2968
dat als emoties genegeerd worden,
deze juist sterker worden.
08:14
they get strongersterker.
145
482712
1200
08:16
PsychologistsPsychologen call this amplificationamplificatie.
146
484664
2214
In de psychologie heet dit 'amplificatie'.
08:18
Like that deliciousheerlijke chocolatechocola cakecake
in the refrigeratorkoelkast --
147
486902
3252
Denk aan die heerlijke
chocoladetaart in de koelkast --
08:23
the more you try to ignorenegeren it ...
148
491061
1934
hoe meer je probeert
er niet aan te denken ...
08:26
(LaughterGelach)
149
494124
3604
(Gelach)
08:30
the greatergroter its holdhouden on you.
150
498744
2158
hoe sterker de gedachte eraan wordt.
08:34
You mightmacht think you're in controlcontrole
of unwantedongewenste emotionsemoties when you ignorenegeren them,
151
502619
3572
Je denkt dat jij de leiding hebt
over ongewenste emoties als je ze negeert,
08:38
but in factfeit they controlcontrole you.
152
506215
2642
maar in feite is dat niet zo.
08:42
InternalInterne painpijn always comeskomt out.
153
510127
2179
Opgekropte pijn komt altijd bovendrijven.
08:45
Always.
154
513068
1150
Altijd.
08:46
And who payspays the priceprijs?
155
514863
1532
En wie betaalt de prijs?
08:49
We do.
156
517244
1405
Wij.
08:50
Our childrenkinderen,
157
518673
1150
Onze kinderen,
08:52
our colleaguescollega's,
158
520696
1150
onze collega's,
08:55
our communitiesgemeenschappen.
159
523354
1150
onze gemeenschappen.
09:01
Now, don't get me wrongfout.
160
529354
1412
Begrijp me niet verkeerd.
09:03
I'm not anti-happinessanti-geluk.
161
531203
1638
Ik ben niet tegen gelukkig zijn.
09:06
I like beingwezen happygelukkig.
162
534213
1309
Ik ben heel graag gelukkig.
09:07
I'm a prettymooi happygelukkig personpersoon.
163
535546
1587
Ik ben redelijk gelukkig.
09:10
But when we pushDuwen asideterzijde normalnormaal emotionsemoties
to embraceomhelzing falsevals positivitypositiviteit,
164
538181
5777
Maar als we normale emoties onderdrukken
en valse positiviteit omarmen,
09:15
we loseverliezen our capacitycapaciteit to developontwikkelen skillsvaardigheden
to dealtransactie with the worldwereld- as it is,
165
543982
5000
verleren we hoe we moeten omgaan
met de wereld zoals die is
09:22
not as we wishwens it to be.
166
550013
1683
en niet zoals wij
willen dat de wereld is.
09:24
I've had hundredshonderden of people tell me
what they don't want to feel.
167
552950
3259
Honderden mensen vertelden mij
wat ze niet willen voelen.
09:29
They say things like,
168
557180
1698
Ze zeggen iets in de trant van:
09:30
"I don't want to try because
I don't want to feel disappointedteleurgesteld."
169
558902
3142
"Ik wil het niet proberen,
want ik wil niet teleurgesteld worden."
09:35
Or, "I just want this feelinggevoel to go away."
170
563022
3468
Of: "Ik wil dit niet voelen."
09:41
"I understandbegrijpen," I say to them.
171
569235
1867
"Dat begrijp ik," zeg ik tegen ze,
09:44
"But you have deaddood people'sPeople's goalsdoelen."
172
572061
2200
"maar dat kunnen enkel de doden."
09:47
(LaughterGelach)
173
575187
5350
(Gelach)
09:52
(ApplauseApplaus)
174
580561
6293
(Applaus)
09:58
Only deaddood people
175
586878
2040
Alleen doden
10:00
never get unwantedongewenste or inconveniencedgestoord
by theirhun feelingsgevoelens.
176
588942
3635
hebben geen last meer van
ongewenste of lastige gevoelens.
10:04
(LaughterGelach)
177
592601
1309
(Gelach)
10:05
Only deaddood people never get stressedbenadrukt,
178
593934
2296
Alleen doden zijn nooit gestrest,
10:09
never get brokengebroken heartsharten,
179
597101
1600
hebben nooit liefdesverdriet,
10:11
never experienceervaring the disappointmentteleurstelling
that comeskomt with failuremislukking.
180
599196
3944
zijn nooit teleurgesteld
na een mislukking.
10:17
ToughTaai emotionsemoties are partdeel
of our contractcontract with life.
181
605195
3500
Lastige emoties zijn onderdeel
van ons contract met het leven.
10:21
You don't get to have a meaningfulbelangrijk careercarrière
182
609949
2325
Je kunt geen betekenisvolle
carrière opbouwen
10:24
or raiseverhogen a familyfamilie
183
612298
1795
of kinderen opvoeden
10:26
or leavehet verlof the worldwereld- a better placeplaats
184
614117
2778
of iets betekenen voor deze wereld
10:28
withoutzonder stressspanning and discomfortongemak.
185
616919
2118
zonder stress en ongemak.
10:32
DiscomfortOngemak is the priceprijs of admissiontoelating
to a meaningfulbelangrijk life.
186
620173
4880
Ongemak is de toegangsprijs
tot een betekenisvol leven.
10:39
So, how do we beginbeginnen to dismantleontmantelen rigiditystijfheid
187
627561
2572
Hoe gaan we starheid ontmantelen
10:42
and embraceomhelzing emotionalemotioneel agilityAgility?
188
630157
2000
en emotionele flexibiliteit omarmen?
10:45
As that youngjong schoolgirlschoolmeisje,
189
633791
1659
Toen ik me als jonge scholiere
10:47
when I leanedleunde into those blankblanco pagespagina's,
190
635474
3367
over dat lege schrift boog,
10:50
I startedbegonnen to do away with feelingsgevoelens
191
638865
2389
begon ik afstand te nemen van gevoelens
10:53
of what I should be experiencingervaren.
192
641278
3118
die ik graag wilde voelen.
10:57
And insteadin plaats daarvan startedbegonnen to openOpen my hearthart-
to what I did feel.
193
645254
3346
In plaats daarvan begon ik mijn hart
te openen voor wat ik echt voelde.
11:01
PainPijn.
194
649103
1187
Pijn.
11:02
And griefverdriet.
195
650679
1150
En verdriet.
11:04
And lossverlies.
196
652838
1539
En rouw.
11:06
And regretspijt.
197
654401
1150
En spijt.
11:09
ResearchOnderzoek now showsshows
198
657972
2581
Onderzoek toont aan
11:12
that the radicalradicaal acceptanceaanvaarding
of all of our emotionsemoties --
199
660577
3333
dat het accepteren van al onze emoties --
zelfs de verwarrende, lastige emoties --
11:15
even the messyrommelig, difficultmoeilijk onesdegenen --
200
663934
1659
11:17
is the cornerstonehoeksteen
to resilienceveerkracht, thrivingbloeiende,
201
665617
2747
de hoeksteen is van veerkracht en bloei
11:20
and truewaar, authenticauthentiek happinessgeluk.
202
668388
3141
en echt, authentiek geluk.
11:25
But emotionalemotioneel agilityAgility is more
that just an acceptanceaanvaarding of emotionsemoties.
203
673268
4937
Maar emotionele flexibiliteit is meer dan
het accepteren van emoties.
11:30
We alsoook know that accuracynauwkeurigheid mattersaangelegenheden.
204
678229
2150
Ook nauwkeurigheid telt.
11:33
In my owneigen researchOnderzoek,
I foundgevonden that wordstekst are essentialessentieel.
205
681228
4523
Mijn eigen onderzoek toont aan
dat woorden essentieel zijn.
11:37
We oftenvaak use quicksnel and easygemakkelijk labelsetiketten
to describebeschrijven our feelingsgevoelens.
206
685775
3032
We plakken vaak gemakkelijke etiketjes
op onze gevoelens.
11:40
"I'm stressedbenadrukt" is the mostmeest
commongemeenschappelijk one I hearhoren.
207
688831
2635
'Ik ben gestrest'
is de meest voorkomende.
11:43
But there's a worldwereld- of differenceverschil
betweentussen stressspanning and disappointmentteleurstelling
208
691490
3381
Maar er is een wereld van verschil
tussen stress en teleurstelling
11:46
or stressspanning and that knowingwetende dreadvrezen
of "I'm in the wrongfout careercarrière."
209
694895
3668
of tussen stress en de angst te weten
dat je het verkeerde beroep gekozen hebt.
11:51
When we labeletiket our emotionsemoties accuratelynauwkeurig,
210
699804
1905
Onze emoties juist benoemen,
11:53
we are more ablein staat to discernonderscheiden
the precisenauwkeurig causeoorzaak of our feelingsgevoelens.
211
701733
3409
maakt het gemakkelijker de oorzaak
van onze gevoelens te achterhalen.
Het gereedheidspotentiaal in onze hersenen
11:57
And what scientistswetenschappers call
the readinessbereidheid potentialpotentieel in our brainhersenen
212
705692
2988
wordt geactiveerd en maakt
dat we concrete stappen zetten.
12:00
is activatedgeactiveerd, allowingtoestaan us
to take concretebeton stepsstappen.
213
708704
3202
12:04
But not just any stepsstappen --
the right stepsstappen for us.
214
712513
2905
Niet zomaar stappen --
maar de juiste stappen voor ons.
12:07
Because our emotionsemoties are datagegevens.
215
715442
2000
Want onze emoties bevatten informatie.
12:10
Our emotionsemoties containbevatten flashingknippert lightslichten
to things that we carezorg about.
216
718109
3949
Onze emoties zijn knipperende pijlen
naar de zaken waar we echt om geven.
12:14
We tendde neiging hebben not to feel strongsterk emotionemotie
217
722720
3071

We zijn geneigd
geen sterke emotie te hebben
12:17
to stuffspul that doesn't mean
anything in our worldswerelden.
218
725815
3221
bij dingen waar we niets om geven.
12:22
If you feel ragewoede when you readlezen the newsnieuws,
219
730251
2612
Als je woede voelt
bij het lezen van de krant,
12:24
that ragewoede is a signpostWegwijzer, perhapsmisschien,
that you valuewaarde equityeigen vermogen and fairnesseerlijkheid --
220
732887
4249
dan is dat misschien een signaal
dat je waarde hecht aan gerechtigheid --
12:29
and an opportunitykans to take activeactief stepsstappen
221
737760
1976
een kans om actief stappen te ondernemen
12:31
to shapevorm your life in that directionrichting.
222
739760
2206
in de richting van
een positieve verandering.
12:35
When we are openOpen
to the difficultmoeilijk emotionsemoties,
223
743093
2183
Als we openstaan voor de lastige emoties
12:37
we are ablein staat to generatevoortbrengen responsesReacties
that are values-alignedwaarden uitgelijnde.
224
745300
3436
kan dat ons waardevolle lessen opleveren.
12:41
But there's an importantbelangrijk caveatwaarschuwing.
225
749957
1985
Maar een waarschuwing is op z'n plaats.
12:43
EmotionsEmoties are datagegevens,
they are not directivesrichtlijnen.
226
751966
2420
Emoties geven informatie,
maar zijn geen richtlijnen.
12:46
We can showtonen up to and minede mijne
our emotionsemoties for theirhun valueswaarden
227
754752
3142
We kunnen onze emoties
erkennen en onderzoeken,
12:49
withoutzonder needinghoeven to listen to them.
228
757918
1928
maar we hoeven er niet naar te luisteren.
12:52
Just like I can showtonen up to my sonzoon
in his frustrationfrustratie with his babybaby sisterzus --
229
760419
5293
Ik kan de frustratie
van mijn zoon met zijn zusje erkennen,
12:58
but not endorseinstemmen met his ideaidee
that he getskrijgt to give her away
230
766673
2566
maar ik ga er niet mee akkoord
om haar weg te geven
13:01
to the first strangervreemdeling
he seesziet in a shoppinghet winkelen mallwinkelcentrum.
231
769263
2326
aan de eerste de beste
in het winkelcentrum.
13:03
(LaughterGelach)
232
771613
1528
(Gelach)
13:05
We owneigen our emotionsemoties, they don't owneigen us.
233
773165
3031
Wij zijn eigenaar van onze emoties
en niet andersom.
13:09
When we internalizeinternaliseren the differenceverschil
betweentussen how I feel in all my wisdomwijsheid
234
777520
3803
Als we het verschil leren zien
tussen hoe ik me voel in al mijn wijsheid
13:13
and what I do in a values-alignedwaarden uitgelijnde actionactie,
235
781347
3913
en hoe ik reageer
met mijn waarden als uitgangspunt,
13:17
we generatevoortbrengen the pathwayweg to our bestbeste selvesselves
236
785284
3191
maken we de weg vrij
naar ons authentieke ik
13:20
viavia our emotionsemoties.
237
788499
1407
via onze emoties.
13:24
So, what does this look like in practicepraktijk?
238
792466
2733
Hoe werkt dit in de praktijk?
13:28
When you feel a strongsterk, toughtaai emotionemotie,
239
796474
1818
Als je een lastige emotie ervaart,
13:30
don't racerace for the emotionalemotioneel exitsuitgangen.
240
798316
1975
reageer niet meteen vanuit die emotie.
13:33
LearnLeren its contourscontouren, showtonen up
to the journaldagboek of your heartsharten.
241
801203
3644
Verken de omvang ervan,
wees 'aanwezig' voor wat ons hart zegt.
13:37
What is the emotionemotie tellingvertellen you?
242
805625
1944
Wat vertelt de emotie je?
13:41
And try not to say "I am,"
as in, "I'm angryboos" or "I'm sadverdrietig."
243
809570
3801
Probeer niet te zeggen "Ik ben ...",
zoals in "Ik ben verdrietig."
Als je zegt "Ik ben ..."
13:45
When you say "I am"
244
813395
1159
13:46
it makesmerken you soundgeluid
as if you are the emotionemotie.
245
814578
2547
dan lijkt het alsof jij de emotie bent.
13:49
WhereasOverwegende dat you are you,
and the emotionemotie is a datagegevens sourcebron.
246
817149
2729
Maar jij bent jij
en de emotie is de informatiebron.
13:52
InsteadIn plaats daarvan, try to noticekennisgeving
the feelinggevoel for what it is:
247
820577
2445
Probeer in plaats daarvan
het gevoel waar te nemen:
13:55
"I'm noticingin de gaten hebben that I'm feelinggevoel sadverdrietig"
248
823046
1688
"Ik merk dat ik verdrietig ben"
13:56
or "I'm noticingin de gaten hebben that I'm feelinggevoel angryboos."
249
824758
2022
of "Ik merk dat ik boos ben."
14:00
These are essentialessentieel skillsvaardigheden for us,
250
828037
2118
Dit zijn belangrijke
vaardigheden voor ons,
14:02
our familiesgezinnen, our communitiesgemeenschappen.
251
830179
2255
ons gezin en onze gemeenschap.
14:04
They're alsoook criticalkritisch to the workplacewerkplaats.
252
832458
2250
Ze zijn ook essentieel voor onze werkplek.
14:08
In my researchOnderzoek,
253
836132
1168
Tijdens mijn onderzoek
14:09
when I lookedkeek at what helpshelpt people
to bringbrengen the bestbeste of themselveszich to work,
254
837324
3539
over hoe mensen het beste
uit zichzelf kunnen halen op de werkplek,
vond ik een belangrijke sleutelfactor:
14:12
I foundgevonden a powerfulkrachtig keysleutel contributorInzender:
255
840887
1674
14:14
individualizedgeïndividualiseerd considerationoverweging.
256
842585
1934
persoonlijke betrokkenheid.
14:17
When people are allowedtoegestaan
to feel theirhun emotionalemotioneel truthwaarheid,
257
845084
3762
Als mensen aangemoedigd worden
hun emotionele waarheid te voelen,
14:20
engagementverloving, creativitycreativiteit and innovationinnovatie
flourishfloreren in the organizationorganisatie.
258
848870
3467
dan komen betrokkenheid, creativiteit
en innovatie tot bloei in een bedrijf.
Diversiteit is niet alleen mensen,
14:25
DiversityDiversiteit isn't just people,
259
853661
1508
14:27
it's alsoook what's insidebinnen people.
260
855193
2341
het is ook het innerlijk van mensen.
14:29
IncludingMet inbegrip van diversityverscheidenheid of emotionemotie.
261
857558
2067
Inclusief de diversiteit van emoties.
14:34
The mostmeest agileAgile, resilientveerkrachtig
individualsindividuen, teamsteams,
262
862425
3888
De meest flexibile,
veerkrachtige individuen en teams,
14:38
organizationsorganisaties, familiesgezinnen, communitiesgemeenschappen
263
866337
2312
organizaties, gezinnen en gemeenschappen
14:40
are builtgebouwd on an opennessopenheid
to the normalnormaal humanmenselijk emotionsemoties.
264
868673
2748
zijn gestoeld op openstaan
voor de normale menselijke emoties.
14:44
It's this that allowstoestaat us to say,
265
872189
2309
Het maakt dat we kunnen zeggen:
14:46
"What is my emotionemotie tellingvertellen me?"
266
874522
2078
"Wat vertelt mijn emotie mij?"
14:48
"WhichDie actionactie will bringbrengen me
towardsnaar my valueswaarden?"
267
876624
3057
"Welke actie brengt mij
dichter bij mijn waarden?"
14:51
"WhichDie will take me away from my valueswaarden?"
268
879705
2388
"Welke actie verwijdert
mij van mijn waarden?"
14:55
EmotionalEmotionele agilityAgility is the abilityvermogen
to be with your emotionsemoties
269
883436
3729
Emotionele flexibiliteit is het vermogen
je emoties tegemoet te treden
14:59
with curiositynieuwsgierigheid, compassionmededogen,
270
887189
2976
met nieuwsgierigheid, compassie
15:02
and especiallyvooral the couragemoed
to take values-connectedwaarden verbonden- stepsstappen.
271
890189
3766
en vooral de moed
om je door je waarden te laten leiden.
Als kind werd ik 's nachts soms wakker
in paniek door de gedachte aan de dood.
15:07
When I was little,
272
895891
1166
15:09
I would wakewekken up at night
terrifieddoodsbang by the ideaidee of deathdood.
273
897081
2810
15:11
My fathervader would comfortcomfort me
with softzacht patsaaien and kisseskussen.
274
899915
3032
Mijn vader troostte me dan
met kussen en knuffels.
15:15
But he would never lieliggen.
275
903677
1534
Maar hij loog nooit.
15:18
"We all diedood gaan, SusieSusie," he would say.
276
906738
2118
"We gaan allemaal dood, Susie," zei hij.
15:21
"It's normalnormaal to be scaredbang."
277
909780
1845
"Het is normaal om bang te zijn."
15:24
He didn't try to inventuitvinden
a bufferbuffer betweentussen me and realityrealiteit.
278
912483
3541
Hij probeerde het
niet mooier te maken dan het is.
Het heeft even geduurd
voordat ik begreep
15:29
It tooknam me a while to understandbegrijpen
279
917037
1850
15:30
the powermacht of how he guidedbegeleide me
throughdoor those nightsovernachtingen.
280
918911
2588
op wat voor krachtige manier
hij me door die nachten hielp.
15:34
What he showedtoonden me is that couragemoed
is not an absenceafwezigheid of fearangst;
281
922228
4133
Hij liet me zien dat moed niet betekent
dat je niet bang bent;
15:39
couragemoed is fearangst walkingwandelen.
282
927579
2944
moed is door je angst heen gaan.
15:44
NeitherNoch of us knewwist that in 10 shortkort yearsjaar,
283
932791
2239
We wisten beiden niet
dat 10 korte jaren later
15:47
he would be goneweg.
284
935054
1212
hij er niet meer was.
15:48
And that time for eachelk of us
is all too preciouskostbaar
285
936950
2904
En dat tijd heel kostbaar is
voor ons allemaal
15:51
and all too briefkort.
286
939878
1200
en veel te kort.
15:54
But when our momentmoment comeskomt
287
942494
2793
Maar als ons moment daar is
en we onze kwetsbaarheid
onder ogen moeten zien,
15:57
to facegezicht our fragilitykwetsbaarheid,
288
945311
2198
15:59
in that ultimateultiem time,
289
947533
1699
in die laatste tijd,
16:01
it will askvragen us,
290
949256
1261
zal ons gevraagd worden:
16:03
"Are you agileAgile?"
291
951359
1300
"Ben jij flexibel?"
16:05
"Are you agileAgile?"
292
953421
1150
"Ben jij flexibel?"
16:07
Let the momentmoment be an unreservedonvoorwaardelijke "yes."
293
955738
3444
Ik hoop dat je volmondig 'ja' kunt zeggen.
16:12
A "yes" borngeboren of a lifelonglevenslang
correspondencecorrespondentie with your owneigen hearthart-.
294
960381
4301
Een 'ja' vanuit een levenslange
correspondentie met je hart.
16:17
And in seeingziend yourselfjezelf.
295
965784
1716
En jezelf zien,
16:20
Because in seeingziend yourselfjezelf,
296
968839
2389
want als je jezelf ziet,
16:23
you are alsoook ablein staat to see othersanderen, too:
297
971252
2467
kun je ook anderen zien
16:27
the only sustainableduurzame way forwardvooruit
298
975218
3423
en dat is de enige duurzame manier vooruit
16:30
in a fragilebreekbaar, beautifulmooi worldwereld-.
299
978665
2626
in een kwetsbare, mooie wereld.
16:34
SawubonaSawubona.
300
982972
1446
Sawubona.
16:36
And thank you.
301
984442
1167
Dankjewel.
16:37
(LaughterGelach)
302
985633
1033
(Gelach)
16:38
Thank you.
303
986690
1151
Dankjewel.
16:39
(ApplauseApplaus)
304
987865
2270
(Applaus)
16:42
Thank you.
305
990159
1261
Dankjewel.
16:43
(ApplauseApplaus)
306
991444
3976
(Applaus)
Translated by Bibi Mulders
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Susan David - Psychologist, researcher, author
Susan David, a Harvard Medical School psychologist, studies emotional agility: the psychology of how we can use emotion to bring forward our best selves in all aspects of how we love, live, parent and lead.

Why you should listen

What does it take internally, in the way we deal with our thoughts, emotions and stories, for us to thrive in a complex and changing world? How we respond to these inner experiences drives our actions, careers, relationships, happiness, health -- everything that matters in our lives. Susan David became fascinated by this question through first-hand experience of loss and resilience, while growing up in a country in which hate was legislated: apartheid South Africa.

David holds a PhD in the psychology of emotions, is an award-winning Harvard Medical School psychologist, and is ranked as one of the world's leading management thinkers. Her #1 Wall Street Journal bestselling book, Emotional Agility, describes the psychological skills critical to thriving in times of complexity and change. David is CEO of Evidence Based Psychology, on Harvard Medical School faculty, and a co-founder of the Institute of Coaching. Described as "a powerful speaker, visionary thinker and inspirational personality," she is an unwavering believer in the power of people to bring the best of who they are to themselves, their children, their organizations and their communities.

More profile about the speaker
Susan David | Speaker | TED.com