ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Vil du gerne være mere kreativ? Gå en tur

Filmed:
3,727,050 views

Når man forsøger at komme med en ny ide, har vi alle tidspunkter, hvor vi sidder fast. Men ifølge en forskning udarbejdet af adfærds- og lærdomsforskeren Marily Oppezzo er det bare at komme op og gå en tur for at få ens kreative tanker til at strømme. I denne sjove, hurtige TedTalk, forklarer hun, hvordan det at gå kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af din næste brainstorm.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativekreativ processbehandle -- you know this --
0
1396
2176
Den kreative proces -
du kender det -
00:15
from the first ideaide to the finalendelige productprodukt,
1
3596
2211
fra den første ide til det færdige produkt
00:17
is a long processbehandle.
2
5831
1793
er en meget lang proces.
00:19
It's super-iterativeSuper-iterative, lots of refinementRaffinement,
3
7648
2739
Det er super gentagende, masser
forbedringer,
00:22
bloodblod, sweatsved, tearstårer and yearsflere år.
4
10411
2073
blod, sved, tårer og år.
00:24
And we're not sayingordsprog
you're going to go out for a walk
5
12508
2559
Og vi siger ikke at du går en tur
00:27
and come back with the SistineDet Sixtinske ChapelKapel
in your left handhånd.
6
15091
2691
og kommer tilbage med
Det Sixtinske Kapel.
00:29
So what frameramme of the creativekreativ
processbehandle did we focusfokus on?
7
17806
2688
Hvilken ramme af den kreavtive
proces focuserede vi på?
00:32
Just this first parten del.
8
20518
1466
Kun den første del
00:34
Just brainstormingbrainstorming,
comingkommer up with a newny ideaide.
9
22008
2569
Kun brainstorming,
det at komme op med en ny ide.
00:38
We actuallyrent faktisk ranløb fourfire studiesundersøgelser
with a varietybred vifte of people.
10
26178
3806
Vi udførte fire studier med
en forskellig række mennesker.
00:42
You were eitherenten walking
indoorsindendørs or outdoorsudendørs.
11
30008
2418
De skulle enten gå en tur
indenfor eller udenfor.
00:44
And all of these studiesundersøgelser
foundfundet the samesamme conclusionkonklusion.
12
32450
3588
Og alle disse studier kom til
samme konklusion.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayi dag.
13
36062
2654
Jeg fortæller Jer kun
om et af studierne i dag.
00:51
One of the teststest we used for creativitykreativitet
was alternatesuppleant usesanvendelser.
14
39156
4165
Én af de tests vi brugte til kreativitet,
var alternative anvendelse.
00:55
In this testprøve, you have fourfire minutesminutter.
15
43345
1735
I denne test har du fire minutter.
00:57
Your jobjob is to come up with as manymange other
waysmåder to use commonalmindelige everydayhver dag objectsobjekter
16
45104
3877
Dit job er at komme på så mange mulige
måder at bruge dagligdagsting på
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
som du kan tænke på.
01:02
So, for exampleeksempel,
what elseandet would you do with a keynøgle,
18
50240
2912
Så, for eksempel,
hvad kan du ellers bruge en nøgle til,
01:05
other than to use it
for openingåbning up a locklåse?
19
53176
2417
udover at bruge den til at
låse en lås op med?
01:08
ClearlyKlart, you could use it
as a thirdtredje eyeballøjeæblet for a giraffegiraf, right?
20
56238
3988
Du kan selvfølgelig bruge den som en
girafs tredje øje, ikke sandt?
01:12
Maybe. That's sortsortere of interestinginteressant,
kindvenlig of newny. But is it creativekreativ?
21
60839
4488
Måske. Det er i hvert fald interessant,
noget andet. Men er det kreativt?
01:17
So people camekom up with
as manymange ideasideer as they could,
22
65765
2687
Så folk kom op med så mange nye ideer
de kunne,
01:20
and we had to decidebeslutte:
23
68476
1165
Og vi skulle beslutte:
01:21
Is this creativekreativ or not?
24
69665
1600
Er det kreativt eller ej?
01:24
The definitiondefinition of creativitykreativitet
that a lot of people go with
25
72849
2874
Den definition af kreativitet
som mange benytter
01:27
is "appropriatepassende noveltynyhed."
26
75747
1645
er en "passende nyhed".
01:29
For something to be appropriatepassende,
it has to be realisticrealistisk,
27
77416
3071
For at noget kan være passende,
så skal det være realistisk,
01:32
so unfortunatelydesværre, you can't use
a keynøgle as an eyeballøjeæblet.
28
80511
3865
så du kan uheldigvis ikke bruge en
nøgle som et tredje øje.
01:36
BooBoo!
29
84400
1168
Buh!
01:37
But "novelroman," the secondanden thing,
is that nobodyingen had to have said it.
30
85592
4847
Men, en "nyhed", den anden factor,
betyder at ingen har sagt det før.
01:42
So for us, it had to be appropriatepassende first,
31
90463
2904
Så for os, blev det nødt til at være
en passende førstegang,
01:45
and then for noveltynyhed,
32
93391
1543
og også en nyhed,
01:46
nobodyingen elseandet in the entirehel populationbefolkning
that we surveyedadspurgte could have said it.
33
94958
3785
Ingen i vores undersøgelsesgruppe
havde sagt det samme.
01:50
So you mightmagt think you could use
a keynøgle to scratchkradse somebody'snogen er carbil,
34
98767
3699
Så hvis du synes at en nøgle kunne bruges
til at ridse en anden persons bil,
01:54
but if somebodyen eller anden elseandet said that,
you didn't get creditkredit for it.
35
102490
2915
ville du ikke få point, hvis
andre også havde sagt det samme.
01:57
NeitherHverken of you did.
36
105429
1175
Ingen af Jer ville.
01:58
HoweverMen, only one personperson said this:
37
106628
2979
Der var dog kun en person som sagde dette:
02:02
"If you were dyingdøende
and it were a murdermord mysterymysterium,
38
110592
2882
"Hvis du var døende
og det var en gåde hvem morderen var,
02:05
and you had to carveskære the namenavn
of the murderermorder into the groundjord
39
113498
2994
og du havde skrabet moderens navn
i jorden
02:08
with your dyingdøende wordsord."
40
116516
1587
som dine sidste døende ord."
02:10
One personperson said this.
41
118127
1683
En person sagde dette.
02:11
(LaughterLatter)
42
119834
1101
(Latter)
02:12
And it's a creativekreativ ideaide,
because it's appropriatepassende and it's novelroman.
43
120959
3285
Og dette er en kreativ ide,
fordi det er passende og det er nyt.
02:16
You eitherenten did this testprøve and camekom up
with ideasideer while you were seatedsiddende
44
124268
3404
Du lavede enten dette test, og kom på
ideer imens du sad ned
02:19
or while you were walking on a treadmillløbebånd.
45
127696
2552
eller gik på et løbebånd.
02:22
(LaughterLatter)
46
130272
1268
(Latter)
02:24
They did the testprøve twiceto gange,
with differentforskellige objectsobjekter.
47
132185
2755
De lavede testene to gange,
med forskellige objekter.
02:26
ThreeTre groupsgrupper: the first groupgruppe satsat first
48
134964
3083
Tre grupper; den første gruppe sad
først ned
02:30
and then satsat again for the secondanden testprøve.
49
138071
2843
og sad igen ned for den anden test.
02:32
The secondanden groupgruppe satsat first
50
140938
2558
Den anden gruppe sad først ned
02:35
and then did the secondanden testprøve
while walking on a treadmillløbebånd.
51
143520
3343
og lavede den anden test
imens de gik på løbebåndet.
02:38
The thirdtredje groupgruppe --
and this is interestinginteressant --
52
146887
2149
Den tredje gruppe -
og dette er interessant -
02:41
they walkedgik on the treadmillløbebånd first,
and then they satsat.
53
149060
2948
de startede på løbebåndet,
og senere sad de ned.
02:44
OK, so the two groupsgrupper
that satsat togethersammen for the first testprøve,
54
152762
3758
Ok, så de to grupper
som sad ned under den første test,
02:48
they lookedkigget prettysmuk similarlignende to eachhver other,
55
156544
2061
de lignede hinanden.
02:50
and they averagedi gennemsnit
about 20 creativekreativ ideasideer perom personperson.
56
158629
2949
og de havde i gennemsnit
omkring 20 kreative ideer per person.
02:54
The groupgruppe that was walking
on the treadmillløbebånd
57
162157
2417
Gruppen som gik på løbebåndet
02:56
did almostnæsten twiceto gange as well.
58
164598
1813
gjorde næsten dobbelt så godt.
02:59
And they were just walking
on a treadmillløbebånd in a windowlessVinduer roomværelse.
59
167071
3348
Og de gik bare på et løbebånd i et
værelse uden vinduer.
03:04
RememberHusk, they tooktog the testprøve twiceto gange.
60
172556
2232
Husk på at de tog testen to gange.
03:06
The people who satsat twiceto gange for that secondanden
testprøve didn't get any better;
61
174812
3694
De personer som sad ned to gange
under test nummer to, gjorde ikke bedre;
03:10
practiceøve sig didn't help.
62
178530
1208
erfaring hjalp ikke.
03:12
But these samesamme people who were sittingsidder
and then wentgik on the treadmillløbebånd
63
180313
3335
Men de personer som sad ned og
efterfølgende gik på løbebåndet
03:15
got a boostBoost from walking.
64
183672
1629
fik et boost af at gå.
03:17
Here'sHer er the interestinginteressant thing.
65
185325
1527
Her er det interessante.
03:19
The people who were
walking on the treadmillløbebånd
66
187565
2058
De personer som gik på løbebåndet
03:21
still had a residuerest effecteffekt of the walking,
67
189647
2761
havde stadig en rest virkning af at gå,
03:24
and they were still creativekreativ afterwardsbagefter.
68
192432
1906
og de var stadigvæk kreative bagefter.
03:26
So the implicationImplikationen of this
is that you should go for a walk
69
194362
3125
Så dette betyder at
du burde gå en tur
03:29
before your nextNæste bigstor meetingmøde
and just startStart brainstormingbrainstorming right away.
70
197511
3657
inden dit næste store møde
og begynde at brainstorme med det samme.
03:34
We have fivefem tipsTips for you
71
202673
1512
Vi har fem tips til dig
03:36
that will help make this
the bestbedst effecteffekt possiblemuligt.
72
204209
3759
der vil hjælpe med at give
dette den bedste effekt.
03:39
First, you want to pickplukke a problemproblem
or a topicemne to brainstormbrainstorm.
73
207992
4520
Først, skal du vælge et problem
eller et emne som du vil brainstorme.
03:44
So, this is not the showerbruser effecteffekt,
74
212536
2109
Så, dette er ikke 'bad-effekten',
03:46
when you're in the showerbruser
and all of a suddenpludselig,
75
214669
2192
hvor du står i baddet og der pludseligt
03:48
a newny ideaide popspopper out of the shampooShampoo bottleflaske.
76
216885
2039
kommer en ide ud af shampoo flasken.
03:50
This is something
you're thinkingtænker about aheadforan of time.
77
218948
2579
Det er noget du tænker på i forvejen.
03:53
They're intentionallymed vilje thinkingtænker about
brainstormingbrainstorming a differentforskellige perspectiveperspektiv
78
221551
3563
De tænker med vilje på noget at
brainstorme fra et andet perspektiv
03:57
on the walk.
79
225138
1330
imens de går en tur.
03:58
SecondlyFor det andet -- I get askedspurgt this a lot:
80
226492
1866
Det andet - som jeg ofte bliver spurgt:
04:00
Is this OK while runningløb?
81
228382
1971
Er det okay at gøre imens jeg løber?
04:02
Well, the answersvar for me
is that if I were runningløb,
82
230377
2818
Svaret for mig, er imens jeg løber,
04:05
the only newny ideaide I would have
would be to stop runningløb, so ...
83
233219
4326
er den eneste nye idé jeg ville få
ville være at stoppe med at løbe, så...
04:09
(LaughterLatter)
84
237569
1292
(Latter)
04:10
But if runningløb for you
is a comfortablekomfortabel pacetempo, good.
85
238885
3121
Men hvis det at løbe for dig
er behageligt, godt for dig.
04:14
It turnsdrejninger out, whateveruanset hvad physicalfysisk
activityaktivitet is not takingtager a lot of attentionopmærksomhed.
86
242030
4558
Det viser sig, at den fysiske aktivitet
ikke må tage for meget opmærksomhed.
04:18
So just walking at a comfortablekomfortabel
pacetempo is a good choicevalg.
87
246612
2799
Så bare det at gå i et behageligt tempo
er et godt valg.
04:22
AlsoOgså, you want to come up with
as manymange ideasideer as you can.
88
250576
2766
Du skulle også helst komme op med så
mange nye ideer du kan.
04:25
One keynøgle of creativitykreativitet
is to not locklåse on that first ideaide.
89
253366
3448
En vigtig kreativitetsfaktor er
ikke at låse sig fast på den første ide.
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Fortsæt.
04:30
Keep comingkommer up with newny onesdem,
untilindtil you pickplukke one or two to pursueforfølge.
91
258113
3736
Fortsæt med at komme op med nye,
indtil du finder en eller to at forfølge.
04:35
You mightmagt worrybekymre that you don't want
to writeskrive them down,
92
263007
3097
Du bekymre dig måske om at du ikke
får den skrevet ned,
04:38
because what if you forgetglemme them?
93
266128
1835
fordi hvad nu hvis du glemte dem?
04:39
So the ideaide here is to speaktale them.
94
267987
1885
Så ideen er at snakke om dem.
04:41
EverybodyAlle was speakingtaler theirderes newny ideasideer.
95
269896
1952
Alle sagde Deres nye ideer højt.
04:43
So you can put your headphoneshovedtelefoner on
and recordoptage throughigennem your phonetelefon
96
271872
3740
Så du kan tage dine høretelefoner på og
optage på din telefon
04:47
and then just pretendlade som om you're havingat have
a creativekreativ conversationsamtale, right?
97
275636
3263
og forestille dig at du har en kreativ
samtale, ikke sandt?
04:50
Because the acthandling of writingskrivning
your ideaide down is alreadyallerede a filterfilter.
98
278923
3062
Fordi det at skrive din ide ned
gør at du kommer den i et filter.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughnok to writeskrive down?"
99
282009
2944
Du kommer til at være,
"er dette godt nok til at skrive ned?"
04:56
And then you writeskrive it down.
100
284977
1327
Og så skriver du det ned.
04:58
So just speaktale as manymange as you can,
recordoptage them and think about them latersenere.
101
286328
3560
Så sig endelig så mange højt du kan,
optage dem og tænk over dem senere.
05:01
And finallyendelig: don't do this foreverfor evigt. Right?
102
289912
2442
Og endelig: gør det ikke for evigt. Ikke?
05:04
If you're on the walk
and that idea'sidés not comingkommer to you,
103
292378
2886
Hvis du går en tur
og der komme ingen nye ideer til dig,
05:07
come back to it latersenere at anotheren anden time.
104
295288
2016
kom tilbage senere på et andet tidspunkt.
05:10
I think we're comingkommer up
on a breakpause right now,
105
298349
2492
Jeg tror snart vi har pause,
05:12
so I have an ideaide:
106
300865
1441
så jeg har en ide:
05:14
Why don't you grabtag fat a leashsnor
107
302330
1710
Hvorfor finder du ikke en snor
05:16
and take your thoughtstanker for a walk?
108
304064
2211
og tager dine ideer med ud på en tur?
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Mange tak.
05:20
(ApplauseBifald)
110
308961
2680
(Klapsalve)
Translated by Line Blicher

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com