ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Chcesz być bardziej kreatywny? Idź na spacer

Filmed:
3,727,050 views

Każdy z nas podczas próby wymyślenia czegoś nowego, miał moment, w którym się zatrzymał. Według badań uczonej Marily Oppezzo, pójście na spacer może sprawić, że nasza kreatywność wzrośnie. W tej zabawnej, szybkiej prelekcji, wyjaśnia, jak spacer może pomóc ci wydobyć jak najwięcej podczas kolejnej burzy mózgów.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativetwórczy processproces -- you know this --
0
1396
2176
Proces twórczy,
00:15
from the first ideapomysł to the finalfinał productprodukt,
1
3596
2211
od pierwszej myśli do ostatecznego dzieła,
00:17
is a long processproces.
2
5831
1793
to długi proces.
00:19
It's super-iterativeSuper-iteracyjne, lots of refinementUszczegółowienie,
3
7648
2739
Wymaga wielokrotnych prób,
mnóstwa poprawek,
00:22
bloodkrew, sweatpot, tearsłzy and yearslat.
4
10411
2073
krwi, potu, łez i lat.
00:24
And we're not sayingpowiedzenie
you're going to go out for a walkspacerować
5
12508
2559
Nie jest powiedziane,
że wyjdziesz na spacer
i wrócisz z Kaplicą Sykstyńską
w lewej dłoni.
00:27
and come back with the SistineSykstyńskiej ChapelKaplica
in your left handdłoń.
6
15091
2691
00:29
So what framerama of the creativetwórczy
processproces did we focusskupiać on?
7
17806
2688
Więc na jakiej części procesu
twórczego się skupiliśmy?
00:32
Just this first partczęść.
8
20518
1466
Tylko na początkowej.
00:34
Just brainstormingburza mózgów,
comingprzyjście up with a newNowy ideapomysł.
9
22008
2569
Samej burzy mózgów, wymyślaniu pomysłów.
00:38
We actuallytak właściwie ranpobiegł fourcztery studiesstudia
with a varietyróżnorodność of people.
10
26178
3806
Przeprowadziliśmy cztery badania
z różnymi ludźmi.
00:42
You were eitherzarówno walkingpieszy
indoorspomieszczeniu or outdoorsna dworze.
11
30008
2418
Spacerowali oni w budynku lub na zewnątrz.
00:44
And all of these studiesstudia
founduznany the samepodobnie conclusionwniosek.
12
32450
3588
Badania te doprowadziły
do tego samego wniosku.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todaydzisiaj.
13
36062
2654
Dzisiaj wam o nim opowiem.
00:51
One of the teststesty we used for creativitykreatywność
was alternatealternatywny usesużywa.
14
39156
4165
Jednym z testów na kreatywność
były alternatywne zastosowania.
00:55
In this testtest, you have fourcztery minutesminuty.
15
43345
1735
W tym teście macie cztery minuty.
00:57
Your jobpraca is to come up with as manywiele other
wayssposoby to use commonpospolity everydaycodziennie objectsobiekty
16
45104
3877
Musicie znaleźć jak najwięcej zastosowań
przedmiotów codziennego użytku,
które przyjdą wam do głowy.
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
01:02
So, for exampleprzykład,
what elsejeszcze would you do with a keyklawisz,
18
50240
2912
Na przykład, co można zrobić z kluczem
01:05
other than to use it
for openingotwarcie up a lockzamek?
19
53176
2417
poza użyciem go do otwarcia zamka?
01:08
ClearlyWyraźnie, you could use it
as a thirdtrzeci eyeballgałka oczna for a giraffeŻyrafa, right?
20
56238
3988
Może to być trzecie oko żyrafy, prawda?
01:12
Maybe. That's sortsortować of interestingciekawy,
kinduprzejmy of newNowy. But is it creativetwórczy?
21
60839
4488
Może. To całkiem ciekawe,
nowe, ale czy jest to twórcze?
01:17
So people cameoprawa ołowiana witrażu up with
as manywiele ideaspomysły as they could,
22
65765
2687
Badani szukali jak najwięcej pomysłów,
01:20
and we had to decidedecydować się:
23
68476
1165
a my decydowaliśmy:
01:21
Is this creativetwórczy or not?
24
69665
1600
Czy to jest kreatywne, czy nie?
01:24
The definitiondefinicja of creativitykreatywność
that a lot of people go with
25
72849
2874
Kreatywność można zdefiniować
jako coś sensownego i nowatorskiego.
01:27
is "appropriatewłaściwy noveltynowość."
26
75747
1645
01:29
For something to be appropriatewłaściwy,
it has to be realisticrealistyczne,
27
77416
3071
Aby coś było sensowne,
musi być racjonalne.
01:32
so unfortunatelyNiestety, you can't use
a keyklawisz as an eyeballgałka oczna.
28
80511
3865
Niestety, nie można użyć klucza
jako gałki ocznej.
01:36
BooBoo!
29
84400
1168
Szkoda!
01:37
But "novelpowieść," the seconddruga thing,
is that nobodynikt had to have said it.
30
85592
4847
Ale każdy zgodzi się z tym,
że jest to nowatorskie.
01:42
So for us, it had to be appropriatewłaściwy first,
31
90463
2904
Dla nas musiało to
być najpierw racjonalne,
01:45
and then for noveltynowość,
32
93391
1543
a dopiero potem nowatorskie.
01:46
nobodynikt elsejeszcze in the entireCały populationpopulacja
that we surveyedbadanych could have said it.
33
94958
3785
Ale też nikt z badanych
nie mógł wcześniej o tym wspomnieć.
01:50
So you mightmoc think you could use
a keyklawisz to scratchzadraśnięcie somebody'sczyjś carsamochód,
34
98767
3699
Może wpadniecie na to, by użyć klucza
do zarysowania czyjegoś samochodu,
01:54
but if somebodyktoś elsejeszcze said that,
you didn't get creditkredyt for it.
35
102490
2915
ale jeśli ktoś to już powiedział,
nie dostaniesz za to punktu.
01:57
NeitherAni of you did.
36
105429
1175
Nikt nie dostanie.
01:58
HoweverJednak, only one personosoba said this:
37
106628
2979
Jedna osoba powiedziała coś takiego.
02:02
"If you were dyingumierający
and it were a murdermorderstwo mysteryzagadka,
38
110592
2882
"Jeśli byś umierał i wiesz, kto cię zabił,
02:05
and you had to carverzeźbić the nameNazwa
of the murderermorderca into the groundziemia
39
113498
2994
to wyryj imię mordercy na ziemi,
02:08
with your dyingumierający wordssłowa."
40
116516
1587
jako swoje ostatnie słowa."
02:10
One personosoba said this.
41
118127
1683
Tylko jedna osoba to powiedziała.
02:11
(LaughterŚmiech)
42
119834
1101
(Śmiech)
02:12
And it's a creativetwórczy ideapomysł,
because it's appropriatewłaściwy and it's novelpowieść.
43
120959
3285
To jest kreatywny pomysł,
ponieważ jest nowatorski i sensowny.
02:16
You eitherzarówno did this testtest and cameoprawa ołowiana witrażu up
with ideaspomysły while you were seatedsiedzi
44
124268
3404
Testy zostały przeprowadzone
podczas siedzenia
02:19
or while you were walkingpieszy on a treadmillBieżnia.
45
127696
2552
oraz podczas spaceru na bieżni.
02:22
(LaughterŚmiech)
46
130272
1268
(Śmiech)
02:24
They did the testtest twicedwa razy,
with differentróżne objectsobiekty.
47
132185
2755
Badani wykonali test dwukrotnie.
02:26
ThreeTrzy groupsgrupy: the first groupGrupa satsob first
48
134964
3083
Były trzy grupy:
pierwsza najpierw siedziała,
02:30
and then satsob again for the seconddruga testtest.
49
138071
2843
tak samo podczas drugiego testu.
02:32
The seconddruga groupGrupa satsob first
50
140938
2558
Druga grupa siedziała,
02:35
and then did the seconddruga testtest
while walkingpieszy on a treadmillBieżnia.
51
143520
3343
a następnie spacerowała po bieżni.
02:38
The thirdtrzeci groupGrupa --
and this is interestingciekawy --
52
146887
2149
Trzecia grupa, i to jest interesujące,
02:41
they walkedchodził on the treadmillBieżnia first,
and then they satsob.
53
149060
2948
najpierw chodziła po bieżni,
a później siedziała.
02:44
OK, so the two groupsgrupy
that satsob togetherRazem for the first testtest,
54
152762
3758
Dwie grupy które siedziały
podczas pierwszego testu,
02:48
they lookedspojrzał prettyładny similarpodobny to eachkażdy other,
55
156544
2061
miały podobne wyniki.
02:50
and they averagedśrednio
about 20 creativetwórczy ideaspomysły perza personosoba.
56
158629
2949
Osiągali średnio 20 pomysłów na osobę.
02:54
The groupGrupa that was walkingpieszy
on the treadmillBieżnia
57
162157
2417
Grupa, która spacerowała po bieżni,
02:56
did almostprawie twicedwa razy as well.
58
164598
1813
pobiła ten wynik prawie dwukrotnie.
02:59
And they were just walkingpieszy
on a treadmillBieżnia in a windowlessbez okien roompokój.
59
167071
3348
A oni tylko spacerowali
w pokoju bez okien.
03:04
RememberNależy pamiętać, they tookwziął the testtest twicedwa razy.
60
172556
2232
Test został wykonany dwukrotnie.
03:06
The people who satsob twicedwa razy for that seconddruga
testtest didn't get any better;
61
174812
3694
Ludzie, którzy siedzieli dwa razy,
nie poprawili wyniku,
03:10
practicećwiczyć didn't help.
62
178530
1208
praktyka nie pomogła.
03:12
But these samepodobnie people who were sittingposiedzenie
and then wentposzedł on the treadmillBieżnia
63
180313
3335
Ale ci, którzy siedzieli,
a następnie udali się na bieżnię,
03:15
got a boostBoost from walkingpieszy.
64
183672
1629
polepszyli swój wynik.
03:17
Here'sTutaj jest the interestingciekawy thing.
65
185325
1527
Jest w tym coś interesującego.
03:19
The people who were
walkingpieszy on the treadmillBieżnia
66
187565
2058
Ludzie, którzy spacerowali,
03:21
still had a residuepozostałości effectefekt of the walkingpieszy,
67
189647
2761
utrzymywali efekt
03:24
and they were still creativetwórczy afterwardspotem.
68
192432
1906
i po teście wciąż byli kreatywni.
03:26
So the implicationdomniemanie of this
is that you should go for a walkspacerować
69
194362
3125
Więc rezultat jest taki,
że powinniśmy iść na spacer
03:29
before your nextNastępny bigduży meetingspotkanie
and just startpoczątek brainstormingburza mózgów right away.
70
197511
3657
przed kolejnym ważnym spotkaniem
i zacząć burzę mózgów od razu.
03:34
We have fivepięć tipsPorady for you
71
202673
1512
Mam pięć rad,
03:36
that will help make this
the bestNajlepiej effectefekt possiblemożliwy.
72
204209
3759
które pomogą wam w uzyskaniu
najlepszego efektu.
03:39
First, you want to pickwybierać a problemproblem
or a topictemat to brainstormBrainstorm.
73
207992
4520
Po pierwsze, musicie wybrać
problem lub temat.
03:44
So, this is not the showerprysznic effectefekt,
74
212536
2109
To nie jest tak zwany efekt prysznica,
03:46
when you're in the showerprysznic
and all of a suddennagły,
75
214669
2192
kiedy pod prysznicem
nowy pomysł nagle
wyskakuje z butelki szamponu.
03:48
a newNowy ideapomysł popswyskakuje mi out of the shampooSzampon bottlebutelka.
76
216885
2039
To jest coś, o czym myślicie
z wyprzedzeniem.
03:50
This is something
you're thinkingmyślący about aheadprzed siebie of time.
77
218948
2579
03:53
They're intentionallycelowo thinkingmyślący about
brainstormingburza mózgów a differentróżne perspectiveperspektywiczny
78
221551
3563
Świadomie widzicie burzę mózgów
w innej perspektywie podczas spaceru.
03:57
on the walkspacerować.
79
225138
1330
03:58
SecondlyPo drugie -- I get askedspytał this a lot:
80
226492
1866
Po drugie, często dostaje pytania:
04:00
Is this OK while runningbieganie?
81
228382
1971
Czy to działa podczas biegania?
04:02
Well, the answerodpowiedź for me
is that if I were runningbieganie,
82
230377
2818
Dla mnie podczas biegu
04:05
the only newNowy ideapomysł I would have
would be to stop runningbieganie, so ...
83
233219
4326
jedynym nowym pomysłem,
jaki miałam, jest zaprzestanie biegu.
(Śmiech)
04:09
(LaughterŚmiech)
84
237569
1292
04:10
But if runningbieganie for you
is a comfortablewygodny pacetempo, good.
85
238885
3121
Ale jeśli bieganie jest dla was
przyjemne, to dla was zadziała.
04:14
It turnsskręca out, whatevercokolwiek physicalfizyczny
activityczynność is not takingnabierający a lot of attentionUwaga.
86
242030
4558
Okazuje się, że aktywność fizyczna
nie zabiera zbyt wiele uwagi.
04:18
So just walkingpieszy at a comfortablewygodny
pacetempo is a good choicewybór.
87
246612
2799
Więc spacer własnym tempem
jest dobrym wyborem.
04:22
AlsoRównież, you want to come up with
as manywiele ideaspomysły as you can.
88
250576
2766
Wymyślajcie tyle rzeczy, ile się da.
04:25
One keyklawisz of creativitykreatywność
is to not lockzamek on that first ideapomysł.
89
253366
3448
Kluczem do kreatywności jest
niezamykanie się na pierwszym pomyśle.
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Nie poddawajcie się.
04:30
Keep comingprzyjście up with newNowy oneste,
untilaż do you pickwybierać one or two to pursuekontynuować.
91
258113
3736
Wymyślajcie nowe, dopóki nie wybierzecie
jednego lub dwóch do realizacji.
04:35
You mightmoc worrymartwić się that you don't want
to writepisać them down,
92
263007
3097
Możecie się martwić,
że nie macie ich jak zapisać
04:38
because what if you forgetzapomnieć them?
93
266128
1835
i je zapomnicie.
04:39
So the ideapomysł here is to speakmówić them.
94
267987
1885
Dobrym pomysłem jest wypowiedzenie ich.
04:41
EverybodyKażdy was speakingmówienie theirich newNowy ideaspomysły.
95
269896
1952
Wszyscy mówili o swoich nowych pomysłach.
04:43
So you can put your headphonessłuchawki on
and recordrekord throughprzez your phonetelefon
96
271872
3740
Możecie założyć słuchawki
i nagrać je na telefon,
04:47
and then just pretendstwarzać pozory you're havingmający
a creativetwórczy conversationrozmowa, right?
97
275636
3263
po prostu udawać,
że macie kreatywną rozmowę.
04:50
Because the actdziałać of writingpisanie
your ideapomysł down is alreadyjuż a filterfiltr.
98
278923
3062
Samo notowanie pomysłów już jest filtrem.
Zastanawianie się:
"Czy jest warty zapisania?"
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughdość to writepisać down?"
99
282009
2944
Dopiero wtedy go zapisujecie.
04:56
And then you writepisać it down.
100
284977
1327
Mówcie jak najwięcej,
nagrajcie to i pomyślcie o nich później.
04:58
So just speakmówić as manywiele as you can,
recordrekord them and think about them laterpóźniej.
101
286328
3560
Pamiętajcie, nie róbcie tego zbyt długo.
05:01
And finallywreszcie: don't do this foreverna zawsze. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walkspacerować
and that idea'spomysł not comingprzyjście to you,
103
292378
2886
Jeśli na spacerze pomysł
nie przychodzi wam do głowy,
05:07
come back to it laterpóźniej at anotherinne time.
104
295288
2016
wróćcie do tego innym razem.
05:10
I think we're comingprzyjście up
on a breakprzerwa right now,
105
298349
2492
Zbliżamy się do przerwy,
05:12
so I have an ideapomysł:
106
300865
1441
więc mam pomysł:
05:14
Why don't you grabchwycić a leashsmycz
107
302330
1710
Dlaczego nie weźmiecie smyczy
05:16
and take your thoughtsmyśli for a walkspacerować?
108
304064
2211
i nie zabierzecie swoich myśli na spacer?
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Dziękuję.
05:20
(ApplauseAplauz)
110
308961
2680
(Brawa)
Translated by Konrad K
Reviewed by Marta Konieczna (Kliber)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com