ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Vrei să fii mai creativ? Ieși la o plimbare

Filmed:
3,727,050 views

Atunci când căutăm o idee nouă, noi toți trăim momente de blocaj. Dar de acord cu cercetările lui Marily Oppezzo, specialistă în ştiințele comportamentale şi ale studiului, să te ridici şi să ieşi la o plimbare poate fi de ajuns pentru a pune din nou în mişcare creativitatea. În prezentarea aceasta distractivă și rapidă, explică în ce fel mersul poate să te ajute să obții cel mai mult din următorul exercițiu de brainstorming.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativecreator processproces -- you know this --
0
1396
2176
Procesul creativ — ştiți asta —
00:15
from the first ideaidee to the finalfinal productprodus,
1
3596
2211
de la ideea inițială
până la produsul final,
00:17
is a long processproces.
2
5831
1793
este un proces îndelungat.
00:19
It's super-iterativeSuper-iterativ, lots of refinementrafinament,
3
7648
2739
Este extrem de repetitiv,
necesită multă perfecționare,
00:22
bloodsânge, sweatsudoare, tearslacrimi and yearsani.
4
10411
2073
trudă, sudoare, lacrimi şi ani.
00:24
And we're not sayingzicală
you're going to go out for a walkmers pe jos
5
12508
2559
Și nu spun că te vei duce la o plimbare
00:27
and come back with the SistineSixtina ChapelCapela
in your left handmână.
6
15091
2691
şi că la întoarcere
vei fi un geniu creator.
00:29
So what framecadru of the creativecreator
processproces did we focusconcentra on?
7
17806
2688
Ce aspect al procesului creativ
am examinat?
00:32
Just this first partparte.
8
20518
1466
Doar această primă parte.
00:34
Just brainstormingbrainstorming,
comingvenire up with a newnou ideaidee.
9
22008
2569
Doar brainstormingul,
găsirea unei idei noi.
00:38
We actuallyde fapt rana fugit fourpatru studiesstudiu
with a varietyvarietate of people.
10
26178
3806
De fapt, am realizat patru studii
cu o mulțime de persoane.
00:42
You were eitherfie walkingmers
indoorsîn interior or outdoorsîn aer liber.
11
30008
2418
Trebuia ca acestea să se plimbe
înăuntru ori afară.
00:44
And all of these studiesstudiu
foundgăsite the samela fel conclusionconcluzie.
12
32450
3588
Și toate studiile acestea au ajuns
la aceeaşi concluzie.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayastăzi.
13
36062
2654
Azi am să vă povestesc
doar despre unul dintre ele.
00:51
One of the teststeste we used for creativitycreativitate
was alternatesupleant usesutilizări.
14
39156
4165
Unul din testele de creativitate a fost
găsirea de întrebuințări alternative.
00:55
In this testTest, you have fourpatru minutesminute.
15
43345
1735
În acest test ai patru minute.
00:57
Your jobloc de munca is to come up with as manymulți other
waysmoduri to use commoncomun everydayin fiecare zi objectsobiecte
16
45104
3877
Sarcina ta e să găseşti cât mai multe
întrebuințări ale obiectelor de zi cu zi.
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
câte îți vin în minte.
01:02
So, for exampleexemplu,
what elsealtfel would you do with a keycheie,
18
50240
2912
De exemplu, ce altceva ai face cu o cheie,
01:05
other than to use it
for openingdeschidere up a lockblocare?
19
53176
2417
decât s-o foloseşti
ca să deschizi o broască?
01:08
ClearlyÎn mod clar, you could use it
as a thirdal treilea eyeballglobul ocular for a giraffegirafa, right?
20
56238
3988
Bineînțeles, ai putea s-o foloseşti
ca al treilea ochi al unei girafe, da?
01:12
Maybe. That's sortfel of interestinginteresant,
kinddrăguț of newnou. But is it creativecreator?
21
60839
4488
Poate. E oarecum interesant,
într-un fel, nou. Dar este creativ?
01:17
So people camea venit up with
as manymulți ideasidei as they could,
22
65765
2687
Aşa că participanţii au găsit
cât mai multe idei cu putință
01:20
and we had to decidea decide:
23
68476
1165
şi a trebuit să hotărâm:
01:21
Is this creativecreator or not?
24
69665
1600
Este o idee creativă sau nu?
01:24
The definitiondefiniție of creativitycreativitate
that a lot of people go with
25
72849
2874
Definiția creativității
cu care mulți sunt de acord
01:27
is "appropriateadecvat noveltynoutate."
26
75747
1645
este cea de „noutate adecvată".
01:29
For something to be appropriateadecvat,
it has to be realisticrealist,
27
77416
3071
Pentru ca ceva să fie adecvat,
trebuie să fie realist,
01:32
so unfortunatelydin pacate, you can't use
a keycheie as an eyeballglobul ocular.
28
80511
3865
deci nu poți să foloseşti
o cheie pe post de ochi.
01:36
BooBoo!
29
84400
1168
Uh!
01:37
But "novelroman," the secondal doilea thing,
is that nobodynimeni had to have said it.
30
85592
4847
Dar „inedit", a doua caracteristică,
nu trebuia să fi fost spusă de nimeni.
01:42
So for us, it had to be appropriateadecvat first,
31
90463
2904
Deci pentru noi, ideea
trebuia să fie întâi adecvată,
01:45
and then for noveltynoutate,
32
93391
1543
iar în ce priveşte ineditul,
01:46
nobodynimeni elsealtfel in the entireîntreg populationpopulație
that we surveyedintervievati could have said it.
33
94958
3785
nimeni altcineva din grupul
de sondaj nu ar fi putut s-o spună.
01:50
So you mightar putea think you could use
a keycheie to scratchzgârietură somebody'se cineva carmașină,
34
98767
3699
Te-ai putea gândi că ai putea folosi
o cheie ca să zgârii maşina cuiva,
dar dacă altcineva a spus aşa ceva,
nu erai punctat pentru asta.
01:54
but if somebodycineva elsealtfel said that,
you didn't get creditcredit for it.
35
102490
2915
01:57
NeitherNici of you did.
36
105429
1175
Niciunul nu primea puncte.
01:58
HoweverCu toate acestea, only one personpersoană said this:
37
106628
2979
Însă doar o persoană a spus asta:
02:02
"If you were dyingmoarte
and it were a murdercrimă mysterymister,
38
110592
2882
„Dacă ai fi pe moarte
şi ar fi o crimă învăluită în mister
02:05
and you had to carvea sculpta the nameNume
of the murderercriminal into the groundsol
39
113498
2994
şi ar trebui să scrijeleşti
numele criminalului în pământ
02:08
with your dyingmoarte wordscuvinte."
40
116516
1587
cu ultimele tale cuvinte."
02:10
One personpersoană said this.
41
118127
1683
O singură persoană a spus asta.
02:11
(LaughterRâs)
42
119834
1101
(Râsete)
02:12
And it's a creativecreator ideaidee,
because it's appropriateadecvat and it's novelroman.
43
120959
3285
Și este o idee creativă,
pentru că este potrivită şi inedită.
02:16
You eitherfie did this testTest and camea venit up
with ideasidei while you were seatedaşezat
44
124268
3404
Ori făceai testul acesta
şi găseai idei cât stăteai aşezat
02:19
or while you were walkingmers on a treadmillbanda de alergare.
45
127696
2552
sau când mergeai pe o bandă de alergare.
02:22
(LaughterRâs)
46
130272
1268
(Râsete)
02:24
They did the testTest twicede două ori,
with differentdiferit objectsobiecte.
47
132185
2755
Au făcut testul de două ori,
cu diferite obiecte.
02:26
ThreeTrei groupsGrupuri: the first groupgrup satSAT first
48
134964
3083
Trei grupuri: primul grup
a stat jos mai întâi
02:30
and then satSAT again for the secondal doilea testTest.
49
138071
2843
şi apoi s-a reaşezat
pentru al doilea test.
02:32
The secondal doilea groupgrup satSAT first
50
140938
2558
Al doilea grup mai întâi a stat jos
02:35
and then did the secondal doilea testTest
while walkingmers on a treadmillbanda de alergare.
51
143520
3343
şi apoi a făcut al doilea test
mergând pe o bandă de alergare.
02:38
The thirdal treilea groupgrup --
and this is interestinginteresant --
52
146887
2149
Al treilea grup - şi asta e interesant -
02:41
they walkedumblat on the treadmillbanda de alergare first,
and then they satSAT.
53
149060
2948
a mers întâi pe pista de alergare,
şi apoi a stat jos.
02:44
OK, so the two groupsGrupuri
that satSAT togetherîmpreună for the first testTest,
54
152762
3758
Deci primele grupuri care au stat jos
împreună la primul test,
02:48
they lookedprivit prettyfrumos similarasemănător to eachfiecare other,
55
156544
2061
semănau destul unii cu alții,
02:50
and they averagedîn medie
about 20 creativecreator ideasidei perpe personpersoană.
56
158629
2949
şi au avut o medie
de circa 20 de idei creative fiecare.
02:54
The groupgrup that was walkingmers
on the treadmillbanda de alergare
57
162157
2417
Grupul care mergea pe banda de alergare
s-a descurcat aproape
de două ori mai bine.
02:56
did almostaproape twicede două ori as well.
58
164598
1813
02:59
And they were just walkingmers
on a treadmillbanda de alergare in a windowlessfără ferestre roomcameră.
59
167071
3348
Și doar mergeau pe o bandă de alergare
într-o încăpere fără ferestre.
03:04
RememberAmintiţi-vă, they tooka luat the testTest twicede două ori.
60
172556
2232
Amintiți-vă, au făcut testul de două ori.
03:06
The people who satSAT twicede două ori for that secondal doilea
testTest didn't get any better;
61
174812
3694
Cei care au stat jos de două ori
la al doilea test
nu s-au descurcat mai bine;
03:10
practicepractică didn't help.
62
178530
1208
practica nu a folosit.
03:12
But these samela fel people who were sittingședință
and then wenta mers on the treadmillbanda de alergare
63
180313
3335
Dar cei care au stat mai întâi jos
şi apoi s-au dus pe banda de alergare
03:15
got a boostimpuls from walkingmers.
64
183672
1629
au primit un impuls de la mers.
03:17
Here'sAici este the interestinginteresant thing.
65
185325
1527
Iată lucrul interesant.
03:19
The people who were
walkingmers on the treadmillbanda de alergare
66
187565
2058
Cei care au mers pe banda de alergare
03:21
still had a residuereziduuri effectefect of the walkingmers,
67
189647
2761
păstraseră un efect rezidual de la mers,
03:24
and they were still creativecreator afterwardsdupă aceea.
68
192432
1906
şi încă mai erau creativi după aceea.
03:26
So the implicationimplicarea of this
is that you should go for a walkmers pe jos
69
194362
3125
Deci ar fi bine să te duci la o plimbare
03:29
before your nextUrmător → bigmare meetingîntâlnire
and just startstart brainstormingbrainstorming right away.
70
197511
3657
înainte de următoarea întâlnire importantă
şi apoi începe imediat un brainstorming.
03:34
We have fivecinci tipsSfaturi for you
71
202673
1512
Avem cinci sfaturi pentru tine
03:36
that will help make this
the bestCel mai bun effectefect possibleposibil.
72
204209
3759
care te vor ajuta să maximizezi efectul.
03:39
First, you want to pickalege a problemproblemă
or a topicsubiect to brainstormbrainstorming-ul.
73
207992
4520
Mai întâi, alege o problemă
sau o temă pentru brainstorming.
03:44
So, this is not the showerduș effectefect,
74
212536
2109
Nu e vorba de efectul duş,
03:46
when you're in the showerduș
and all of a suddenbrusc,
75
214669
2192
ca atunci când faci duş şi dintr-o dată,
03:48
a newnou ideaidee popsapare out of the shampoosampon bottlesticla.
76
216885
2039
o idee nouă iese din sticla de şampon.
03:50
This is something
you're thinkinggândire about aheadînainte of time.
77
218948
2579
Asta este ceva la care
te gândeşti din timp.
03:53
They're intentionallyintentionat thinkinggândire about
brainstormingbrainstorming a differentdiferit perspectiveperspectivă
78
221551
3563
Se gândesc intenționat
să găsească o perspectivă diferită
în timpul plimbării.
03:57
on the walkmers pe jos.
79
225138
1330
03:58
SecondlyÎn al doilea rând -- I get askedîntrebă this a lot:
80
226492
1866
După care - o întrebare frecventă:
04:00
Is this OK while runningalergare?
81
228382
1971
Funcționează şi când alergi?
04:02
Well, the answerRăspuns for me
is that if I were runningalergare,
82
230377
2818
Ei bine, răspunsul pentru mine
este că dacă aş alerga,
04:05
the only newnou ideaidee I would have
would be to stop runningalergare, so ...
83
233219
4326
singura idee nouă care mi-ar veni
ar fi să nu mai alerg, aşa că...
04:09
(LaughterRâs)
84
237569
1292
(Râsete)
04:10
But if runningalergare for you
is a comfortableconfortabil paceritm, good.
85
238885
3121
Dar dacă pentru tine alergatul
este un ritm confortabil, bine.
04:14
It turnstransformă out, whateverindiferent de physicalfizic
activityactivitate is not takingluare a lot of attentionAtenţie.
86
242030
4558
De fapt, orice activitate fizică
care nu cere multă atenție.
04:18
So just walkingmers at a comfortableconfortabil
paceritm is a good choicealegere.
87
246612
2799
Aşa că mersul într-un ritm confortabil
este o bună alegere.
04:22
AlsoDe asemenea, you want to come up with
as manymulți ideasidei as you can.
88
250576
2766
De asemenea, vrei să găseşti
cât mai multe idei bune cu putința..
04:25
One keycheie of creativitycreativitate
is to not lockblocare on that first ideaidee.
89
253366
3448
O cheie a creativității
este să nu te opreşti la ideea inițială
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Mergi înainte.
04:30
Keep comingvenire up with newnou onescele,
untilpana cand you pickalege one or two to pursueurmări.
91
258113
3736
Continua să găseşti idei noi
până alegi să urmezi una.
04:35
You mightar putea worryface griji that you don't want
to writescrie them down,
92
263007
3097
Ai putea să-ți faci griji
că nu le pui în scris,
04:38
because what if you forgeta uita them?
93
266128
1835
şi dacă le uiți?
04:39
So the ideaidee here is to speakvorbi them.
94
267987
1885
Ideea este să le transpui în cuvinte.
04:41
EverybodyToata lumea was speakingvorbitor theiral lor newnou ideasidei.
95
269896
1952
Toată lumea îşi spunea ideile noi.
04:43
So you can put your headphonescasti on
and recordrecord throughprin your phonetelefon
96
271872
3740
Aşa că pune-ți căştile
şi înregistrează pe telefon
04:47
and then just pretendpretinde you're havingavând
a creativecreator conversationconversaţie, right?
97
275636
3263
şi apoi imaginează-ți
o conversație creativă, da?
04:50
Because the actact of writingscris
your ideaidee down is alreadydeja a filterfiltru.
98
278923
3062
Pentru că a pune ideea în scris
este deja un filtru.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughdestul to writescrie down?"
99
282009
2944
O să spui cam aşa:
„Merită s-o aștern în scris?"
Și apoi o pui în scris.
04:56
And then you writescrie it down.
100
284977
1327
Deci spune câte îți vin, înregistrează-te
și gândeşte-te la ele apoi.
04:58
So just speakvorbi as manymulți as you can,
recordrecord them and think about them latermai tarziu.
101
286328
3560
Și în cele din urmă: nu face asta
la nesfârşit.
05:01
And finallyin sfarsit: don't do this foreverpentru totdeauna. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walkmers pe jos
and that idea'sideea pe not comingvenire to you,
103
292378
2886
Dacă te plimbi şi ideea aia nu-ți vine,
05:07
come back to it latermai tarziu at anothero alta time.
104
295288
2016
revino la ea mai târziu.
05:10
I think we're comingvenire up
on a breakpauză right now,
105
298349
2492
Cred că ne apropiem de o pauză acum,
05:12
so I have an ideaidee:
106
300865
1441
aşa că am o idee:
05:14
Why don't you grabapuca a leashlesa
107
302330
1710
de ce nu puneți mâna pe o lesă
05:16
and take your thoughtsgânduri for a walkmers pe jos?
108
304064
2211
să vă scoateți gândurile la o plimbare?
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Mulțumesc.
05:20
(ApplauseAplauze)
110
308961
2680
(Aplauze)
Translated by Madalina F.
Reviewed by Bianca Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com