ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Kreatívabbak szeretnénk lenni? Járjunk egyet!

Filmed:
3,727,050 views

Időnként mindannyian elakadunk, amikor új ötletekkel kell előállnunk. Marily Oppezzo viselkedés- és tanulásszakértő kutatása azonban azt bizonyítja, hogy elegendő egy séta, és a kreativitás máris megpezsdül a vérünkben. Szórakoztató és lendületes előadásban elmagyarázza, hogy miként hozhatjuk ki magunkból a legtöbbet ötletrohamunk során.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativekreatív processfolyamat -- you know this --
0
1396
2176
A kreatív folyamat, mint tudják,
00:15
from the first ideaötlet to the finalvégső producttermék,
1
3596
2211
az első ötlettől a végső változatig
00:17
is a long processfolyamat.
2
5831
1793
hosszú folyamat.
00:19
It's super-iterativeszuper-iteratív, lots of refinementfinomítás,
3
7648
2739
Közelítő folyamat: sok finomítás,
00:22
bloodvér, sweatizzadság, tearskönnyek and yearsévek.
4
10411
2073
vér, izzadság, könnyek és évek.
00:24
And we're not sayingmondás
you're going to go out for a walkséta
5
12508
2559
Persze, nem arról van szó,
hogy csak sétálnak egyet,
és bal kezükben
a Sixtus-kápolnával térnek vissza.
00:27
and come back with the SistineSixtus ChapelKápolna
in your left handkéz.
6
15091
2691
A kreatív folyamat
melyik fázisára koncentráltunk?
00:29
So what framekeret of the creativekreatív
processfolyamat did we focusfókusz on?
7
17806
2688
Csak az első szakaszra.
00:32
Just this first partrész.
8
20518
1466
00:34
Just brainstormingötletelés,
comingeljövetel up with a newúj ideaötlet.
9
22008
2569
Csak az ötletgyűjtésre,
új ötlet születésére.
00:38
We actuallytulajdonképpen ranfutott fournégy studiestanulmányok
with a varietyfajta of people.
10
26178
3806
Négy kutatást végeztünk
különböző emberekkel.
00:42
You were eitherbármelyik walkinggyalogló
indoorsbeltéri or outdoorsszabadban.
11
30008
2418
Sétálhattak bent vagy kint a szabadban.
00:44
And all of these studiestanulmányok
foundtalál the sameazonos conclusionkövetkeztetés.
12
32450
3588
Az összes kutatás azonos
következtetésre jutott.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayMa.
13
36062
2654
Ma csak egyikükről fogok beszélni.
00:51
One of the teststesztek we used for creativitykreativitás
was alternatealternatív usesfelhasználások.
14
39156
4165
A kreativitás egyik tesztje
az alternatív felhasználás volt.
00:55
In this testteszt, you have fournégy minutespercek.
15
43345
1735
Négy percük van a tesztre.
00:57
Your jobmunka is to come up with as manysok other
waysmódokon to use commonközös everydayminden nap objectstárgyak
16
45104
3877
A feladat, hogy köznapi tárgyak annyi
alternatív felhasználásával álljanak elő,
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
amennyivel csak tudnak.
01:02
So, for examplepélda,
what elsemás would you do with a keykulcs,
18
50240
2912
Pl. mi másra használnának egy kulcsot,
01:05
other than to use it
for openingnyílás up a lockzár?
19
53176
2417
ha nem arra, hogy zárat nyissanak vele?
01:08
ClearlyEgyértelműen, you could use it
as a thirdharmadik eyeballszemgolyó for a giraffezsiráf, right?
20
56238
3988
Pl. használhatnánk zsiráf
harmadik szemeként, nem igaz?
01:12
Maybe. That's sortfajta of interestingérdekes,
kindkedves of newúj. But is it creativekreatív?
21
60839
4488
Talán. Elég érdekes és új is.
De vajon kreatív-e?
01:17
So people camejött up with
as manysok ideasötletek as they could,
22
65765
2687
A résztvevők szabadon ötleteltek,
01:20
and we had to decidedöntsd el:
23
68476
1165
és döntenünk kellett:
01:21
Is this creativekreatív or not?
24
69665
1600
ötletük kreatív-e vagy sem?
01:24
The definitionmeghatározás of creativitykreativitás
that a lot of people go with
25
72849
2874
A kreativitás definíciója,
amelyet sok ember használ:
01:27
is "appropriatemegfelelő noveltyújdonság."
26
75747
1645
az "alkalmazható újdonság".
01:29
For something to be appropriatemegfelelő,
it has to be realisticreális,
27
77416
3071
Hogy valami alkalmazható legyen,
gyakorlatiasnak kell lennie.
01:32
so unfortunatelysajnálatos módon, you can't use
a keykulcs as an eyeballszemgolyó.
28
80511
3865
Tehát, sajnos, kulcsot nem lehet
szemgolyóként használni.
01:36
Boo!
29
84400
1168
Jaj!
01:37
But "novelregény," the secondmásodik thing,
is that nobodysenki had to have said it.
30
85592
4847
De az "újszerűt", a második szempontot,
senkinek sem kellett hangsúlyozni.
01:42
So for us, it had to be appropriatemegfelelő first,
31
90463
2904
Az első szempontunk az alkalmazhatóság,
01:45
and then for noveltyújdonság,
32
93391
1543
a második az újszerűség volt,
01:46
nobodysenki elsemás in the entireteljes populationnépesség
that we surveyedmegkérdezett could have said it.
33
94958
3785
amelyet a kutatásban részvevők közül
senki sem említette volna.
01:50
So you mightesetleg think you could use
a keykulcs to scratchkarcolás somebody'svalakinek a carautó,
34
98767
3699
Pl. a kulcsot használhatnánk arra,
hogy összekarcoljuk valaki autóját,
01:54
but if somebodyvalaki elsemás said that,
you didn't get credithitel for it.
35
102490
2915
de ha valaki már mondta,
nem kaptunk érte pontot.
01:57
NeitherSem of you did.
36
105429
1175
Senki sem kapott.
01:58
HoweverAzonban, only one personszemély said this:
37
106628
2979
Ám ezt csak egy ember mondta:
02:02
"If you were dyinghaldoklik
and it were a murdergyilkosság mysteryrejtély,
38
110592
2882
"Ha haldokolnál,
és rejtélyes gyilkosságról lenne szó,
02:05
and you had to carvefarag the namenév
of the murderergyilkos into the groundtalaj
39
113498
2994
a földbe kellene vésned a gyilkos nevét
02:08
with your dyinghaldoklik wordsszavak."
40
116516
1587
az utolsó szavaiddal."
02:10
One personszemély said this.
41
118127
1683
Egyetlen ember mondta.
02:11
(LaughterNevetés)
42
119834
1101
(Nevetés)
02:12
And it's a creativekreatív ideaötlet,
because it's appropriatemegfelelő and it's novelregény.
43
120959
3285
Ez kreatív ötlet: alkalmazható és eredeti.
02:16
You eitherbármelyik did this testteszt and camejött up
with ideasötletek while you were seatedülő
44
124268
3404
A részvevők ötletelés közben ültek
02:19
or while you were walkinggyalogló on a treadmillfutópad.
45
127696
2552
vagy futópadon gyalogoltak.
02:22
(LaughterNevetés)
46
130272
1268
(Nevetés)
02:24
They did the testteszt twicekétszer,
with differentkülönböző objectstárgyak.
47
132185
2755
Kétszer végezték el a tesztet,
különböző tárgyakkal.
02:26
ThreeHárom groupscsoportok: the first groupcsoport satült first
48
134964
3083
Három csoport volt: az első először ült,
02:30
and then satült again for the secondmásodik testteszt.
49
138071
2843
és a második teszten is ülve maradt.
02:32
The secondmásodik groupcsoport satült first
50
140938
2558
A második csoport először ült,
02:35
and then did the secondmásodik testteszt
while walkinggyalogló on a treadmillfutópad.
51
143520
3343
majd a második teszten a
a futópadon gyalogolt.
02:38
The thirdharmadik groupcsoport --
and this is interestingérdekes --
52
146887
2149
A harmadik csoport, és ez érdekes,
02:41
they walkedsétált on the treadmillfutópad first,
and then they satült.
53
149060
2948
először a futópadon gyalogolt,
másodszor pedig ült.
02:44
OK, so the two groupscsoportok
that satült togetheregyütt for the first testteszt,
54
152762
3758
A első tesztet ülve csináló két csoport
02:48
they lookednézett prettyszép similarhasonló to eachminden egyes other,
55
156544
2061
nagyon hasonló eredményre jutott,
02:50
and they averagedátlagosan
about 20 creativekreatív ideasötletek perper personszemély.
56
158629
2949
és átlagosan fejenként
kb. 20 kreatív ötlettel állt elő.
02:54
The groupcsoport that was walkinggyalogló
on the treadmillfutópad
57
162157
2417
A futópadon gyalogló csoport
02:56
did almostmajdnem twicekétszer as well.
58
164598
1813
majdnem kétszer olyan jól teljesített.
02:59
And they were just walkinggyalogló
on a treadmillfutópad in a windowlessablak nélküli roomszoba.
59
167071
3348
Úgy, hogy ablak nélküli szobában
lévő futópadon sétáltak.
De ne felejtsék, kétszer tesztelték őket.
03:04
RememberNe feledje, they tookvett the testteszt twicekétszer.
60
172556
2232
Akik mindkét alkalommal ültek,
nem teljesítettek jobban,
03:06
The people who satült twicekétszer for that secondmásodik
testteszt didn't get any better;
61
174812
3694
03:10
practicegyakorlat didn't help.
62
178530
1208
nem segített a gyakorlás.
03:12
But these sameazonos people who were sittingülés
and then wentment on the treadmillfutópad
63
180313
3335
De akik először ültek,
majd futópadra pattantak,
03:15
got a boostreklám from walkinggyalogló.
64
183672
1629
megélénkültek a gyaloglástól.
03:17
Here'sItt van the interestingérdekes thing.
65
185325
1527
És ez az érdekes.
03:19
The people who were
walkinggyalogló on the treadmillfutópad
66
187565
2058
A futópadon gyalogló résztvevők
03:21
still had a residuemaradék effecthatás of the walkinggyalogló,
67
189647
2761
még érezték a gyaloglás utóhatását,
03:24
and they were still creativekreatív afterwardskésőbb.
68
192432
1906
és még utána is kreatívak voltak.
03:26
So the implicationVONZAT of this
is that you should go for a walkséta
69
194362
3125
Ebből következik,
hogy sétálniuk kellene egyet
03:29
before your nextkövetkező bignagy meetingtalálkozó
and just startRajt brainstormingötletelés right away.
70
197511
3657
a következő nagy megbeszélésük előtt,
aztán egyből lehet ötletelni.
03:34
We have fiveöt tipsTippek for you
71
202673
1512
Öt tanácsot adunk,
03:36
that will help make this
the bestlegjobb effecthatás possiblelehetséges.
72
204209
3759
amelyek ezt a lehető
leghatékonyabbá teszik.
03:39
First, you want to pickszed a problemprobléma
or a topictéma to brainstormBrainstorm.
73
207992
4520
Először, válasszák ki, milyen témáról
vagy problémáról szeretnének ötletelni.
03:44
So, this is not the showerzuhany effecthatás,
74
212536
2109
Ugyanis, ez nem a zuhanyhatás,
03:46
when you're in the showerzuhany
and all of a suddenhirtelen,
75
214669
2192
amikor a tus alatt állva hirtelen
új ötlet ugrik elő a samponos flakonból.
03:48
a newúj ideaötlet popsPOP-ok out of the shampoosampon bottleüveg.
76
216885
2039
Csak olyannal működik,
amelyről előtte már gondolkoztak.
03:50
This is something
you're thinkinggondolkodás about aheadelőre of time.
77
218948
2579
Ők tudatosan más nézőpontból
tekintettek az ötletelésre,
03:53
They're intentionallyszándékosan thinkinggondolkodás about
brainstormingötletelés a differentkülönböző perspectivetávlati
78
221551
3563
miközben gyalogoltak.
03:57
on the walkséta.
79
225138
1330
03:58
SecondlyMásodszor -- I get askedkérdezte this a lot:
80
226492
1866
Másodszor, és ezt sokan megkérdezik:
04:00
Is this OK while runningfutás?
81
228382
1971
futás közben is működik?
04:02
Well, the answerválasz for me
is that if I were runningfutás,
82
230377
2818
Erre az a válaszom, hogy ha én futnék,
04:05
the only newúj ideaötlet I would have
would be to stop runningfutás, so ...
83
233219
4326
az egyetlen ötletem az lenne,
hogy meg kéne állni, úgyhogy...
04:09
(LaughterNevetés)
84
237569
1292
(Nevetés)
04:10
But if runningfutás for you
is a comfortablekényelmes pacesebesség, good.
85
238885
3121
De ha önöknek a futás
a kényelmes tempó, akkor jó.
04:14
It turnsmenetek out, whatevertök mindegy physicalfizikai
activitytevékenység is not takingbevétel a lot of attentionFigyelem.
86
242030
4558
Bármilyen, csekély figyelmet
igénylő testmozgással működik.
04:18
So just walkinggyalogló at a comfortablekényelmes
pacesebesség is a good choiceválasztás.
87
246612
2799
A kényelmes tempójú séta jó választás.
04:22
AlsoIs, you want to come up with
as manysok ideasötletek as you can.
88
250576
2766
Ezenkívül, a lehető legtöbb
ötlettel szeretnének előállni.
04:25
One keykulcs of creativitykreativitás
is to not lockzár on that first ideaötlet.
89
253366
3448
A kreativitás egyik kulcsa,
hogy ne ragadjanak le az első ötletnél.
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Folytassák!
Addig gyűjtsék az új ötleteket,
amíg nem találnak egy-két igazán jót.
04:30
Keep comingeljövetel up with newúj onesazok,
untilamíg you pickszed one or two to pursuefolytat.
91
258113
3736
04:35
You mightesetleg worryaggodalom that you don't want
to writeír them down,
92
263007
3097
Nyugtalankodnak,
hogy ha nem írják le, elfelejtik őket?
04:38
because what if you forgetelfelejt them?
93
266128
1835
04:39
So the ideaötlet here is to speakbeszél them.
94
267987
1885
A megoldás: mondják hangosan!
04:41
EverybodyMindenki was speakingbeszélő theirazok newúj ideasötletek.
95
269896
1952
Mindenki hangosan mondta új ötleteit.
04:43
So you can put your headphonesfejhallgató on
and recordrekord throughkeresztül your phonetelefon
96
271872
3740
Fejhallgatót is használhatnak,
és felvehetik magukat telefonnal,
04:47
and then just pretendszínlel you're havingamelynek
a creativekreatív conversationbeszélgetés, right?
97
275636
3263
mintha kreatív párbeszédet folytatnának.
04:50
Because the acttörvény of writingírás
your ideaötlet down is alreadymár a filterszűrő.
98
278923
3062
Mert az írás már maga is szűrő.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughelég to writeír down?"
99
282009
2944
Azt jár majd a fejükben:
"Érdemes ezt leírnom?"
És csak utána írják le.
04:56
And then you writeír it down.
100
284977
1327
Beszéljenek minél többet, vegyék fel,
mérlegelni ráérnek később.
04:58
So just speakbeszél as manysok as you can,
recordrekord them and think about them latera későbbiekben.
101
286328
3560
Végül: ne csinálják a végtelenségig.
05:01
And finallyvégül: don't do this foreverörökké. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walkséta
and that idea'sötlet not comingeljövetel to you,
103
292378
2886
Ha sétálni mennek, és nem jön az ötlet,
05:07
come back to it latera későbbiekben at anotheregy másik time.
104
295288
2016
térjenek rá vissza máskor.
05:10
I think we're comingeljövetel up
on a breakszünet right now,
105
298349
2492
Azt hiszem, lassan a végéhez közeledünk,
05:12
so I have an ideaötlet:
106
300865
1441
úgyhogy van egy ötletem:
05:14
Why don't you grabMegragad a leashpóráz
107
302330
1710
fogjanak pórázt,
05:16
and take your thoughtsgondolatok for a walkséta?
108
304064
2211
és sétáltassák meg gondolataikat!
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Köszönöm!
05:20
(ApplauseTaps)
110
308961
2680
(Taps)
Translated by Noémi Koncz
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com