ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Marily Oppezzo: Wil je creatiever zijn? Maak een wandeling

Filmed:
3,727,050 views

Iedereen loopt weleens vast bij het bedenken van nieuwe ideeën. Volgens een studie van gedrags- en leerwetenschapper Marily Oppezzo, is in beweging komen misschien wel het enige wat je hoeft te doen om de creativiteit te laten stromen. In deze leuke, snelle talk legt ze uit hoe je met wandelen misschien wel het meeste haalt uit je volgende brainstormsessie.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativecreatief processwerkwijze -- you know this --
0
1396
2176
Het creatieve proces,
van het eerste idee tot het eindproduct,
00:15
from the first ideaidee to the finallaatste productartikel,
1
3596
2211
00:17
is a long processwerkwijze.
2
5831
1793
is een lange weg.
Het is zeer iteratief, vol met details,
00:19
It's super-iterativeSuper iteratieve, lots of refinementverfijning,
3
7648
2739
bloed, zweet, tranen en vele jaren.
00:22
bloodbloed, sweatzweet, tearstranen and yearsjaar.
4
10411
2073
00:24
And we're not sayinggezegde
you're going to go out for a walklopen
5
12508
2559
We zeggen niet: ga een blokje om
en kom terug met de Sixtijnse
kapel in je linkerhand.
00:27
and come back with the SistineSixtijnse ChapelKapel
in your left handhand-.
6
15091
2691
Welk deel van het creatieve
proces hebben we op gefocust?
00:29
So what framemontuur of the creativecreatief
processwerkwijze did we focusfocus on?
7
17806
2688
Enkel het eerste deel,
00:32
Just this first partdeel.
8
20518
1466
00:34
Just brainstormingbrainstorming,
comingkomt eraan up with a newnieuwe ideaidee.
9
22008
2569
het brainstormen,
aan nieuwe ideeën geraken.
We deden vier experimenten
met verschillende mensen.
00:38
We actuallywerkelijk ranrende fourvier studiesstudies
with a varietyverscheidenheid of people.
10
26178
3806
00:42
You were eithereen van beide walkingwandelen
indoorsbinnenshuis or outdoorsbuitenshuis.
11
30008
2418
Je wandelde ofwel binnen ofwel buiten.
Al deze studies kwamen
tot dezelfde conclusie.
00:44
And all of these studiesstudies
foundgevonden the samedezelfde conclusionconclusie.
12
32450
3588
Vandaag vertel ik jullie er een.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayvandaag.
13
36062
2654
00:51
One of the teststesten we used for creativitycreativiteit
was alternatealternatieve usestoepassingen.
14
39156
4165
Een van de testen was
'alternatief gebruik'.
00:55
In this testtest, you have fourvier minutesnotulen.
15
43345
1735
In deze test heb je vier minuten
om zoveel mogelijk alternatieve gebruiken
te bedenken voor alledaagse objecten.
00:57
Your jobbaan is to come up with as manyveel other
waysmanieren to use commongemeenschappelijk everydayelke dag objectsvoorwerpen
16
45104
3877
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
01:02
So, for examplevoorbeeld,
what elseanders would you do with a keysleutel,
18
50240
2912
Bijvoorbeeld: wat kan ik
doen met een sleutel,
behalve deuren openen?
01:05
other than to use it
for openingopening up a lockslot?
19
53176
2417
01:08
ClearlyDuidelijk, you could use it
as a thirdderde eyeballoogbol for a giraffeGiraffe, right?
20
56238
3988
Je kan het gebruiken als
een derde oog voor een giraffe, toch?
01:12
Maybe. That's sortsoort of interestinginteressant,
kindsoort of newnieuwe. But is it creativecreatief?
21
60839
4488
Dat is interessant en nieuw.
Maar is het creatief?
Dus mensen kwamen met
zoveel ideeën als ze konden
01:17
So people camekwam up with
as manyveel ideasideeën as they could,
22
65765
2687
01:20
and we had to decidebesluiten:
23
68476
1165
en wij moesten beoordelen
of ze creatief waren.
01:21
Is this creativecreatief or not?
24
69665
1600
01:24
The definitiondefinitie of creativitycreativiteit
that a lot of people go with
25
72849
2874
De definitie die de meeste mensen volgen
is 'toepasselijk nieuwtje'.
01:27
is "appropriategeschikt noveltynieuwigheid."
26
75747
1645
01:29
For something to be appropriategeschikt,
it has to be realisticrealistische,
27
77416
3071
Als je wilt dat iets passend is,
moet het realistisch zijn,
dus spijtig genoeg kan je een sleutel
niet gebruiken als een oogbal.
01:32
so unfortunatelyhelaas, you can't use
a keysleutel as an eyeballoogbol.
28
80511
3865
01:36
BooBoo!
29
84400
1168
Boe!
01:37
But "novelroman," the secondtweede thing,
is that nobodyniemand had to have said it.
30
85592
4847
Maar 'nieuw', het tweede ding, hield in
dat niemand anders het had gezegd.
01:42
So for us, it had to be appropriategeschikt first,
31
90463
2904
Dus voor ons moest het
in de eerste plaats passend zijn
01:45
and then for noveltynieuwigheid,
32
93391
1543
en dan wat betreft 'nieuw',
01:46
nobodyniemand elseanders in the entiregeheel populationbevolking
that we surveyedondervraagde could have said it.
33
94958
3785
moest het iets zijn wat niemand anders
uit onze steekproef had gezegd.
01:50
So you mightmacht think you could use
a keysleutel to scratchkrassen somebody'ssomebody is carauto,
34
98767
3699
Dus als je zei dat je met een sleutel
een kras op een auto kan maken
en dat was al gezegd,
dan kreeg je geen punten.
01:54
but if somebodyiemand elseanders said that,
you didn't get creditcredit for it.
35
102490
2915
Geen van beiden.
01:57
NeitherNoch of you did.
36
105429
1175
01:58
HoweverEchter, only one personpersoon said this:
37
106628
2979
Maar één persoon zei:
02:02
"If you were dyingsterven
and it were a murdermoord mysterymysterie,
38
110592
2882
"Als je lag te sterven in een moordverhaal
02:05
and you had to carvekerven the namenaam
of the murderermoordenaar into the groundgrond
39
113498
2994
en je moest de naam
van je moordenaar in de grond kerven
samen met je laatste woorden".
02:08
with your dyingsterven wordstekst."
40
116516
1587
02:10
One personpersoon said this.
41
118127
1683
Iemand zei dit.
02:11
(LaughterGelach)
42
119834
1101
(Gelach)
Het is een creatief idee,
want het is passend en nieuw.
02:12
And it's a creativecreatief ideaidee,
because it's appropriategeschikt and it's novelroman.
43
120959
3285
02:16
You eithereen van beide did this testtest and camekwam up
with ideasideeën while you were seatedgezeten
44
124268
3404
Je moest de taak doen,
op ideeën komen, terwijl je zat,
of terwijl je op een loopband wandelde.
02:19
or while you were walkingwandelen on a treadmillloopband.
45
127696
2552
02:22
(LaughterGelach)
46
130272
1268
(Gelach)
02:24
They did the testtest twicetweemaal,
with differentverschillend objectsvoorwerpen.
47
132185
2755
Ze deden de test twee keer,
met andere voorwerpen.
02:26
ThreeDrie groupsgroepen: the first groupgroep satza first
48
134964
3083
Er waren drie groepen:
de eerste zat eerst
02:30
and then satza again for the secondtweede testtest.
49
138071
2843
en zat ook weer voor de tweede test.
02:32
The secondtweede groupgroep satza first
50
140938
2558
De tweede groep zat eerst
02:35
and then did the secondtweede testtest
while walkingwandelen on a treadmillloopband.
51
143520
3343
en deed de tweede test
wandelend op de loopband.
De derde groep -- dit is interessant --
02:38
The thirdderde groupgroep --
and this is interestinginteressant --
52
146887
2149
02:41
they walkedwandelde on the treadmillloopband first,
and then they satza.
53
149060
2948
wandelde eerst en zat daarna.
02:44
OK, so the two groupsgroepen
that satza togethersamen for the first testtest,
54
152762
3758
De twee groepen
die zaten voor de eerste test
waren bijna gelijk,
02:48
they lookedkeek prettymooi similarsoortgelijk to eachelk other,
55
156544
2061
hun gemiddelde was
20 creatieve ideeën per persoon.
02:50
and they averagedgemiddeld
about 20 creativecreatief ideasideeën perper personpersoon.
56
158629
2949
02:54
The groupgroep that was walkingwandelen
on the treadmillloopband
57
162157
2417
De groep die wandelde op een loopband
vond bijna het dubbele.
02:56
did almostbijna twicetweemaal as well.
58
164598
1813
02:59
And they were just walkingwandelen
on a treadmillloopband in a windowlessvensterloze roomkamer.
59
167071
3348
En zij wandelden gewoon op een loopband
in een kamer zonder ramen.
En zij deden de test dus twee keer.
03:04
RememberVergeet niet, they tooknam the testtest twicetweemaal.
60
172556
2232
De mensen die twee keer zaten,
werden niet beter;
03:06
The people who satza twicetweemaal for that secondtweede
testtest didn't get any better;
61
174812
3694
03:10
practicepraktijk didn't help.
62
178530
1208
oefenen hielp niet.
03:12
But these samedezelfde people who were sittingzittend
and then wentgegaan on the treadmillloopband
63
180313
3335
Maar de mensen die eerst zaten
en dan op de loopband gingen,
kregen een boost van het wandelen.
03:15
got a boostBoost from walkingwandelen.
64
183672
1629
03:17
Here'sHier is the interestinginteressant thing.
65
185325
1527
Wat was nu zo interessant?
03:19
The people who were
walkingwandelen on the treadmillloopband
66
187565
2058
De mensen die gewandeld hadden,
03:21
still had a residueresidu effecteffect of the walkingwandelen,
67
189647
2761
hadden een overgebleven
effect van dat wandelen,
ze waren ook erna nog creatief.
03:24
and they were still creativecreatief afterwardsdaarna.
68
192432
1906
03:26
So the implicationimplicatie of this
is that you should go for a walklopen
69
194362
3125
Ga dus een stukje lopen
voor je volgende belangrijke vergadering
en begin meteen met brainstormen.
03:29
before your nextvolgende biggroot meetingvergadering
and just startbegin brainstormingbrainstorming right away.
70
197511
3657
03:34
We have fivevijf tipsTips for you
71
202673
1512
Hier zijn vijf tips
03:36
that will help make this
the bestbeste effecteffect possiblemogelijk.
72
204209
3759
waarmee je dit effect
zo goed mogelijk benut.
03:39
First, you want to pickplukken a problemprobleem
or a topiconderwerp to brainstormBrainstorm.
73
207992
4520
Eerst beslis over welk probleem
of onderwerp je na wilt denken.
Het gaat hier dus niet
over een eurekamoment,
03:44
So, this is not the showerdouche effecteffect,
74
212536
2109
dat je in bad zit en er ineens
een idee vanuit het niets in je opkomt.
03:46
when you're in the showerdouche
and all of a suddenplotseling,
75
214669
2192
03:48
a newnieuwe ideaidee popsPOP 's out of the shampooshampoo bottlefles.
76
216885
2039
Dit is iets wat je vooraf bedenkt.
03:50
This is something
you're thinkinghet denken about aheadverder of time.
77
218948
2579
Ze zijn gericht aan het nadenken
over een alternatief tijdens het wandelen.
03:53
They're intentionallyopzettelijk thinkinghet denken about
brainstormingbrainstorming a differentverschillend perspectiveperspectief
78
221551
3563
03:57
on the walklopen.
79
225138
1330
03:58
SecondlyTen tweede -- I get askedgevraagd this a lot:
80
226492
1866
Ten tweede, deze vraag hoor ik vaak:
04:00
Is this OK while runninglopend?
81
228382
1971
mag je ook hardlopen?
04:02
Well, the answerantwoord for me
is that if I were runninglopend,
82
230377
2818
Voor mij zou het antwoord zijn:
als ik ging hardlopen,
04:05
the only newnieuwe ideaidee I would have
would be to stop runninglopend, so ...
83
233219
4326
zou mijn enige nieuwe idee zijn
om te stoppen met hardlopen.
(Gelach)
04:09
(LaughterGelach)
84
237569
1292
04:10
But if runninglopend for you
is a comfortablecomfortabel pacetempo, good.
85
238885
3121
Maar als je hardlopen
lekker vindt, prima.
04:14
It turnsbochten out, whateverwat dan ook physicalfysiek
activityactiviteit is not takingnemen a lot of attentionaandacht.
86
242030
4558
Het blijkt te werken met iedere
lichamelijke inspanning die niet afleidt.
04:18
So just walkingwandelen at a comfortablecomfortabel
pacetempo is a good choicekeuze.
87
246612
2799
Dus gewoon op je gemak
lopen is een goede keuze.
04:22
AlsoOok, you want to come up with
as manyveel ideasideeën as you can.
88
250576
2766
Ook moet je zo veel mogelijk
ideeën verzinnen.
Een van de voorwaarden van creativiteit
is dat je verder kijkt dan je eerste idee.
04:25
One keysleutel of creativitycreativiteit
is to not lockslot on that first ideaidee.
89
253366
3448
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Blijf doorgaan, blijf ideeën verzinnen,
en kies er uiteindelijk een of twee uit.
04:30
Keep comingkomt eraan up with newnieuwe onesdegenen,
untiltot you pickplukken one or two to pursuena te streven.
91
258113
3736
04:35
You mightmacht worryzorgen that you don't want
to writeschrijven them down,
92
263007
3097
Misschien denk je:
ik moet ze opschrijven,
anders vergeet ik ze.
04:38
because what if you forgetvergeten them?
93
266128
1835
De oplossing is ze hardop te zeggen.
04:39
So the ideaidee here is to speakspreken them.
94
267987
1885
Iedereen zei hun nieuwe idee.
04:41
EverybodyIedereen was speakingsprekend theirhun newnieuwe ideasideeën.
95
269896
1952
Dus je zet je koptelefoon op
en neemt het op met je telefoon,
04:43
So you can put your headphoneshoofdtelefoon on
and recordrecord throughdoor your phonetelefoon
96
271872
3740
04:47
and then just pretenddoen alsof you're havingmet
a creativecreatief conversationgesprek, right?
97
275636
3263
doe gewoon net alsof
je een creatief gesprek voert.
04:50
Because the acthandelen of writingschrift
your ideaidee down is alreadynu al a filterfilter.
98
278923
3062
Want het opschrijven van je idee
is eigenlijk al een filter.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughgenoeg to writeschrijven down?"
99
282009
2944
Je denkt: is dit goed genoeg?,
en dan schrijf je het op.
04:56
And then you writeschrijven it down.
100
284977
1327
Dus zeg er gewoon zo veel mogelijk,
neem ze op en denk er later over na.
04:58
So just speakspreken as manyveel as you can,
recordrecord them and think about them laterlater.
101
286328
3560
Ten slotte: ga er niet eindeloos mee door.
05:01
And finallyTenslotte: don't do this forevervoor altijd. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walklopen
and that idea'sidee van not comingkomt eraan to you,
103
292378
2886
Ben je aan het lopen
en komen er geen ideeën,
05:07
come back to it laterlater at anothereen ander time.
104
295288
2016
dan ga je gewoon een andere keer verder.
05:10
I think we're comingkomt eraan up
on a breakbreken right now,
105
298349
2492
Volgens mij is het tijd voor een pauze,
05:12
so I have an ideaidee:
106
300865
1441
dus ik heb een idee:
05:14
Why don't you grabgrijpen a leashleiband
107
302330
1710
pak een leiband
en laat je gedachten even uit.
05:16
and take your thoughtsgedachten for a walklopen?
108
304064
2211
05:19
Thank you.
109
307775
1162
Dank je wel.
05:20
(ApplauseApplaus)
110
308961
2680
(Applaus)
Translated by Laura De Cock
Reviewed by Saskia O'Neill

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com