ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com
TEDxStanford

Marily Oppezzo: Want to be more creative? Go for a walk

Мерили Опецо (Marily Oppezzo): Желите да будете креативнији? Идите у шетњу

Filmed:
3,727,050 views

Када покушавамо да смислимо нову идеју, свима нам се деси да не успемо. Међутим, према истаживању научнице Мерили Опецо која проучава понашање и учење, устајање и одлазак у шетњу би могло бити све што је потребно да се креативност подстакне. У овом забавном и кратком говору она објашњава како вам ходање може помоћи да постигнете најбоље резултате приликом вашег следећег брејнсторминга.
- Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
The creativeкреативан processпроцес -- you know this --
0
1396
2176
Креативни процес, а знате то,
од прве идеје до готовог производа,
00:15
from the first ideaидеја to the finalконачни productпроизвод,
1
3596
2211
00:17
is a long processпроцес.
2
5831
1793
дуг је процес.
Подразумева пуно понављања,
пуно побољшања,
00:19
It's super-iterativeSuper-iterativno, lots of refinementprefinjenost,
3
7648
2739
00:22
bloodкрв, sweatznoj, tearsсузе and yearsгодине.
4
10411
2073
крви, зноја, суза и година.
00:24
And we're not sayingговорећи
you're going to go out for a walkходати
5
12508
2559
Не кажемо да ћете изаћи
у шетњу и вратити се
са Сикстинском капелом у левој руци.
00:27
and come back with the SistineSikstinska ChapelKapela
in your left handруку.
6
15091
2691
Па на који део креативног процеса
смо се сконцентрисали?
00:29
So what frameРам of the creativeкреативан
processпроцес did we focusфокусирати on?
7
17806
2688
Само на овај први део.
00:32
Just this first partдео.
8
20518
1466
00:34
Just brainstormingбраинсторминг,
comingдолазе up with a newново ideaидеја.
9
22008
2569
Само на брејнсторминг,
смишљање нове идеје.
00:38
We actuallyзаправо ranтрчао fourчетири studiesстудије
with a varietyсорта of people.
10
26178
3806
Заправо смо спровели четири испитивања
са различитим људима
00:42
You were eitherили walkingХодање
indoorsu zatvorenom prostoru or outdoorsна отвореном.
11
30008
2418
који су шетали или унутра или напољу.
00:44
And all of these studiesстудије
foundнашао the sameисти conclusionзакључак.
12
32450
3588
Сва истраживања су дошла
до истог закључка.
00:48
I'm only going to tell you
about one of them todayданас.
13
36062
2654
Данас ћу вам испричати
само о једном од њих.
00:51
One of the testsтестови we used for creativityкреативност
was alternatealternativni usesкористи.
14
39156
4165
Један од тестова
који смо користили за креативност
је био тест алтернативних примена.
00:55
In this testтест, you have fourчетири minutesминута.
15
43345
1735
У овом тесту имате четири минута.
Ваш задатак је да смислите
што више другачијих начина
00:57
Your jobпосао is to come up with as manyмноги other
waysначини to use commonзаједнички everydayсваки дан objectsобјеката
16
45104
3877
да употребите обичне свакодневне предмете.
01:01
as you can think of.
17
49005
1211
01:02
So, for exampleпример,
what elseдруго would you do with a keyкључ,
18
50240
2912
На пример, шта још
можете урадити са кључем
осим да га користите за откључавање браве?
01:05
other than to use it
for openingотварање up a lockзакључати?
19
53176
2417
01:08
ClearlyJasno, you could use it
as a thirdтрећи eyeballoko for a giraffežirafa, right?
20
56238
3988
Очигледно је да га можете користити
као трећу очну јабучицу за жирафу, зар не?
01:12
Maybe. That's sortврста of interestingзанимљиво,
kindкинд of newново. But is it creativeкреативан?
21
60839
4488
Можда. То је донекле занимљиво и ново.
Међутим, да ли је креативно?
01:17
So people cameДошао up with
as manyмноги ideasидеје as they could,
22
65765
2687
Људи су смислили што су могли више идеја,
01:20
and we had to decideодлучити:
23
68476
1165
а морали смо да одлучимо
да ли су креативне или не.
01:21
Is this creativeкреативан or not?
24
69665
1600
01:24
The definitionдефиниција of creativityкреативност
that a lot of people go with
25
72849
2874
Дефиниција креативности
коју многи људи користе
01:27
is "appropriateприкладан noveltyновост."
26
75747
1645
подразумева „прикладну новину“.
01:29
For something to be appropriateприкладан,
it has to be realisticrealna,
27
77416
3071
Да би нешто било прикладно,
мора бити реалистично,
01:32
so unfortunatelyнажалост, you can't use
a keyкључ as an eyeballoko.
28
80511
3865
тако да, нажалост, не можете користити
кључ као очну јабучицу.
01:36
BooBu!
29
84400
1168
Бу!
Али, „новина“, друга ствар, подразумева
да нико други није то рекао.
01:37
But "novelРоман," the secondдруго thing,
is that nobodyнико had to have said it.
30
85592
4847
01:42
So for us, it had to be appropriateприкладан first,
31
90463
2904
За нас је прво требало да буде прикладна,
01:45
and then for noveltyновост,
32
93391
1543
а по питању новине -
01:46
nobodyнико elseдруго in the entireцео populationпопулација
that we surveyedobuhvaćenih istraživanjem could have said it.
33
94958
3785
ако нико више у целој групи
коју смо испитивали није исто рекао.
Можете помислити да можете користити кључ
да изгребете нечији аутомобил,
01:50
So you mightМожда think you could use
a keyкључ to scratchогреботина somebody'sНеко је carауто,
34
98767
3699
01:54
but if somebodyнеко elseдруго said that,
you didn't get creditкредит for it.
35
102490
2915
али ако је неко други то рекао,
нисте добили поен за то.
Ни ви ни друга особа.
01:57
NeitherNi of you did.
36
105429
1175
Међутим, једино је једна особа ово рекла:
01:58
HoweverMeđutim, only one personособа said this:
37
106628
2979
02:02
"If you were dyingумирање
and it were a murderубиство mysteryМистерија,
38
110592
2882
„Ако сте на самрти и ако сте уплетени
у неразрешено убиство
02:05
and you had to carveизрезати the nameиме
of the murdererубица into the groundземља
39
113498
2994
и треба да испишете име убице на земљи
док испуштате свој последњи дах.“
02:08
with your dyingумирање wordsречи."
40
116516
1587
02:10
One personособа said this.
41
118127
1683
Једна особа је рекла ово.
02:11
(LaughterSmeh)
42
119834
1101
(Смех)
02:12
And it's a creativeкреативан ideaидеја,
because it's appropriateприкладан and it's novelРоман.
43
120959
3285
Ово је креативна идеја
зато што је прикладна и нова.
Дакле, радили сте тест
и смислили идеје док сте седели
02:16
You eitherили did this testтест and cameДошао up
with ideasидеје while you were seatedседи
44
124268
3404
или док сте ходали на траци за трчање.
02:19
or while you were walkingХодање on a treadmillopterecenja.
45
127696
2552
02:22
(LaughterSmeh)
46
130272
1268
(Смех)
02:24
They did the testтест twiceдва пута,
with differentразличит objectsобјеката.
47
132185
2755
Радили су тест два пута
са различитим предметима.
Три групе.
02:26
ThreeTri groupsгрупе: the first groupгрупа satсат first
48
134964
3083
Прва група је прво седела,
02:30
and then satсат again for the secondдруго testтест.
49
138071
2843
а онда је поново седела
током другог теста.
02:32
The secondдруго groupгрупа satсат first
50
140938
2558
Друга група је прво седела,
02:35
and then did the secondдруго testтест
while walkingХодање on a treadmillopterecenja.
51
143520
3343
а потом је урадила други тест
док је ходала на траци за трчање.
02:38
The thirdтрећи groupгрупа --
and this is interestingзанимљиво --
52
146887
2149
Занимљиво је да је трећа група
02:41
they walkedходао on the treadmillopterecenja first,
and then they satсат.
53
149060
2948
прво ходала на траци за трчање,
након чега је седела.
02:44
OK, so the two groupsгрупе
that satсат togetherзаједно for the first testтест,
54
152762
3758
Океј, две групе које су заједно седеле
током првог теста
02:48
they lookedпогледао prettyприлично similarслично to eachсваки other,
55
156544
2061
биле су прилично сличне
и имале су у просеку око двадесет
креативних идеја по особи.
02:50
and they averagedu proseku
about 20 creativeкреативан ideasидеје perпер personособа.
56
158629
2949
02:54
The groupгрупа that was walkingХодање
on the treadmillopterecenja
57
162157
2417
Група која је ходала на траци за трчање
02:56
did almostскоро twiceдва пута as well.
58
164598
1813
била је скоро дупло боља.
02:59
And they were just walkingХодање
on a treadmillopterecenja in a windowlessbez prozora roomсоба.
59
167071
3348
А само су ходали на траци за трчање
у просторији без прозора.
03:04
RememberSeti se, they tookузела the testтест twiceдва пута.
60
172556
2232
Не заборавите да су два пута урадили тест.
Људи који су два пута седели
током тог другог теста нису се поправили;
03:06
The people who satсат twiceдва пута for that secondдруго
testтест didn't get any better;
61
174812
3694
вежба није помогла.
03:10
practiceпракса didn't help.
62
178530
1208
03:12
But these sameисти people who were sittingседење
and then wentотишао on the treadmillopterecenja
63
180313
3335
Али, они исти људи који су седели
и потом користили траку за трчање
напредовали су због ходања.
03:15
got a boostpodsticaj from walkingХодање.
64
183672
1629
Ево једне занимљивости.
03:17
Here'sEvo the interestingзанимљиво thing.
65
185325
1527
03:19
The people who were
walkingХодање on the treadmillopterecenja
66
187565
2058
Људи који су ходали на траци за трчање
03:21
still had a residuetalog effectефекат of the walkingХодање,
67
189647
2761
још увек су имали
преостале резултате ходања
03:24
and they were still creativeкреативан afterwardsпосле тога.
68
192432
1906
и још увек су након тога били креативни.
03:26
So the implicationimplikacija of this
is that you should go for a walkходати
69
194362
3125
Ово нам сугерише да треба да идете у шетњу
пре следећег важног састанка
03:29
before your nextследећи bigвелики meetingсастанак
and just startпочетак brainstormingбраинсторминг right away.
70
197511
3657
и да почнете са смишљањем
идеја одмах након тога.
Имамо пет савета за вас
03:34
We have fiveпет tipsSaveti for you
71
202673
1512
03:36
that will help make this
the bestнајбоље effectефекат possibleмогуће.
72
204209
3759
који ће вам помоћи да ово искористите
што је могуће боље.
Прво треба да изаберете проблем или тему
о којима ћете смишљати идеје.
03:39
First, you want to pickпицк a problemпроблем
or a topicтема to brainstormnapad.
73
207992
4520
Дакле, ово није „ефекат туширања“
03:44
So, this is not the showerтуш effectефекат,
74
212536
2109
када сте у кади и изненада
нова идеја искочи из шампона;
03:46
when you're in the showerтуш
and all of a suddenизненадан,
75
214669
2192
03:48
a newново ideaидеја popsTata out of the shampoošampon bottleбоца.
76
216885
2039
o овоме размишљате унапред.
03:50
This is something
you're thinkingразмишљање about aheadнапред of time.
77
218948
2579
Они свесно размишљају о осмишљавању
нових идеја из другог угла током шетње.
03:53
They're intentionallyНамерно thinkingразмишљање about
brainstormingбраинсторминг a differentразличит perspectiveперспектива
78
221551
3563
03:57
on the walkходати.
79
225138
1330
03:58
SecondlyKao drugo -- I get askedпитао this a lot:
80
226492
1866
Друго, a ово ме често питају:
04:00
Is this OK while runningтрчање?
81
228382
1971
„Да ли може док се трчи?“
04:02
Well, the answerодговор for me
is that if I were runningтрчање,
82
230377
2818
Мој одговор је да би ако трчим
04:05
the only newново ideaидеја I would have
would be to stop runningтрчање, so ...
83
233219
4326
једина нова идеја коју бих имала
била да престанем да трчим, тако да...
04:09
(LaughterSmeh)
84
237569
1292
(Смех)
04:10
But if runningтрчање for you
is a comfortableудобан paceтемпо, good.
85
238885
3121
Али, ако је трчање за вас угодно, онда да.
Испоставило се да је свака
физичка активност
04:14
It turnsокреће се out, whateverшта год physicalфизички
activityактивност is not takingузимајући a lot of attentionпажњу.
86
242030
4558
која не одузима много пажње у реду,
тако да је једноставно ходање
брзином која вам прија добар избор.
04:18
So just walkingХодање at a comfortableудобан
paceтемпо is a good choiceизбор.
87
246612
2799
Такође треба да смислите
што је могуће више идеја.
04:22
AlsoTakođe, you want to come up with
as manyмноги ideasидеје as you can.
88
250576
2766
Кључна ствар код креативности
је да се не задржите на тој првој идеји.
04:25
One keyкључ of creativityкреативност
is to not lockзакључати on that first ideaидеја.
89
253366
3448
04:28
Keep going.
90
256838
1251
Наставите.
Наставите да смишљате нове идеје
04:30
Keep comingдолазе up with newново onesоне,
untilсве док you pickпицк one or two to pursueгонити.
91
258113
3736
док не изаберете једну или две
којима ћете се посветити.
Можда ће вас бринути то
да не треба да их запишете,
04:35
You mightМожда worryзабринути that you don't want
to writeпиши them down,
92
263007
3097
јер шта ако их заборавите?
04:38
because what if you forgetзаборави them?
93
266128
1835
Препорука је да их изговорите.
04:39
So the ideaидеја here is to speakговорити them.
94
267987
1885
Сви су изговарали своје нове идеје.
04:41
EverybodySvi was speakingговорећи theirњихова newново ideasидеје.
95
269896
1952
Тако можете ставити своје слушалице,
снимaти својим телефоном
04:43
So you can put your headphonesslušalice on
and recordзапис throughкроз your phoneтелефон
96
271872
3740
04:47
and then just pretendпретварати се you're havingимати
a creativeкреативан conversationразговор, right?
97
275636
3263
и онда се једноставно претварати
да водите креативни разговор, зар не?
04:50
Because the actчинити of writingписање
your ideaидеја down is alreadyвећ a filterфилтер.
98
278923
3062
Због тога што процес записивања идеје
већ представља филтер.
04:54
You're going to be like,
"Is this good enoughдовољно to writeпиши down?"
99
282009
2944
Бићете у фазону: „Да ли је
довољно добра да је запишем?“
А потом је запишете.
04:56
And then you writeпиши it down.
100
284977
1327
Само изговорите што више идеја можете,
снимите их и размислите о њима касније.
04:58
So just speakговорити as manyмноги as you can,
recordзапис them and think about them laterкасније.
101
286328
3560
И на крају: не радите ово заувек. Важи?
05:01
And finallyконачно: don't do this foreverзаувек. Right?
102
289912
2442
05:04
If you're on the walkходати
and that idea'sideja je not comingдолазе to you,
103
292378
2886
Ако сте у шетњи и та идеја
вам не пада на памет,
05:07
come back to it laterкасније at anotherдруги time.
104
295288
2016
вратите јој се касније.
Мислим да нам управо сада предстоји пауза,
05:10
I think we're comingдолазе up
on a breakпауза right now,
105
298349
2492
па имам идеју:
05:12
so I have an ideaидеја:
106
300865
1441
зашто не бисте зграбили поводац
05:14
Why don't you grabграб a leashpovodac
107
302330
1710
05:16
and take your thoughtsмисли for a walkходати?
108
304064
2211
и повели своје мисли у шетњу?
Хвала.
05:19
Thank you.
109
307775
1162
(Аплауз)
05:20
(ApplauseAplauz)
110
308961
2680
Translated by Mirjana Čutura
Reviewed by Tijana Mihajlović

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Marily Oppezzo - Behavioral and learning scientist
Marily Oppezzo studies how the movement of the body can affect the movement of the mind.

Why you should listen

Inheriting an energetic passion for health from her dad, Marily Oppezzo's past research has investigated ways to use the world to motivate healthy brains and healthy behaviors. She is currently an Instructor of Medicine at the Stanford Prevention Research Center. She is also working with Dr. Dan Schwartz to find out if fidgeting in the classroom may be a desirable cognitive tool rather than an irritating hallmark of inattention, and she's working with Dr. Margaret Neale and Dr. Jodi Prochaska to discover how walking may improve negotiation outcomes.

Along her way, Oppezzo has collected several souvenir lessons from her range of work and educational experiences:

Bartending:
1. The environment has incredible power to elicit and shape behaviors; and
2. Everyone has at least one interesting story in them.
 
Dietetics:
1. Biochemistry is fascinating;
2. We grant food immense powers. It can be simultaneously viewed as a vehicle of health, morality, social bonding, government conspiracy, inequality and pleasure; and
3. A plateful of knowledge doesn't always help the medicine go down.  
 
Teaching / education:
1. Watching people learn, grow, and change is a deep gratification unique to teaching and behavior change work; and
2. Learning, like behavior change, takes distributed practice to become part of you. (We can’t binge-watch knowledge any more than we should pull flossing all-nighters).
 
Cardiac rehab:
1. Everyone has the capacity to be an inspiration and in surprising, unexpected ways; and
2. Health becomes incredibly valuable once you experience a true loss of it; and
3. Exercise is the ultimate multitasker: it can heal the brain, the heart and the body all at once.

More profile about the speaker
Marily Oppezzo | Speaker | TED.com