English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

O Μπλέıζ Αγκιέρα υ Άρκας επιδεικνύει χάρτες προσαυξημένης πραγματικότητας.

Filmed:
1,787,540 views

Σε μία παρουσίαση που έκοψε την ανάσα στο TED2010, o Μπλέιζ Αγκιέρα υ Άρκας, επιδεικνύει την νέα τεχνολογία χαρτογράφησης προσαυξημένης πραγματικότητας από τη Microsoft.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearέτος and a halfΉμισυ agoπριν,
Περίπου ενάμιση χρόνο πριν,
00:15
StephenΣτεφάνου LawlerLawler, who alsoεπίσης gaveέδωσε a talk
ο Στήβεν Λόουλερ, ο οποίος επίσης έκανε μια παρουσίαση
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualΕικονικό EarthΓη,
εδώ στο TED του 2007 για το Virtual Earth
00:20
broughtέφερε me over to becomeγίνομαι the architectαρχιτέκτων of BingBing MapsΧάρτες,
με έπεισε να γίνω ο αρχιτέκτονας των Bing Maps,
00:22
whichοι οποίες is Microsoft'sΤης Microsoft online-mappingonline-χαρτογράφηση effortπροσπάθεια.
το οποίο είναι μια προσπάθεια της Microsoft για διαδικτυακούς χάρτες.
00:26
In the pastτο παρελθόν two and a halfΉμισυ, we'veέχουμε been very hardσκληρά at work
Τα τελευταία δυόμισι χρόνια δουλέψαμε πολύ σκληρά
00:29
on redefiningΕπαναπροσδιορισμός the way mapsχάρτες work onlineσε απευθείας σύνδεση.
στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου που δουλεύουν οι χάρτες στο διαδίκτυο.
00:31
And we really are seeingβλέπων this in very differentδιαφορετικός termsόροι
Και στ' αλήθεια το βλέπουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο
00:35
from the kindείδος of mappingχαρτογράφηση and directionκατεύθυνση siteιστοσελίδα
από τους διάφορους ιστοχώρους χαρτογράφησης και διεύθυνσης
00:37
that one is used to.
που συνηθίζονται.
00:39
So, the first thing that you mightθα μπορούσε noticeειδοποίηση about the mappingχαρτογράφηση siteιστοσελίδα
Το πρώτο πράμα που μπορεί να προσέξετε στον ιστοχώρο χαρτογράφισης
00:41
is just the fluidityρευστότητα of the zoomingμεγέθυνση and the panningpanning,
είναι η καλή ροή της εστίασης και της κίνησης
00:43
whichοι οποίες, if you're familiarοικείος at all with SeadragonSeadragon,
εαν είστε εξοικειωμένοι με το Seadragon
00:45
that's where it comesέρχεται from.
προέρχεται εξ'ολοκλήρου από αυτό.
00:47
MappingΧαρτογράφηση is, of courseσειρά μαθημάτων,
Η δημιουργία χαρτών φυσικά
00:49
not just about cartographyΧαρτογραφία,
δεν αφορά μόνο τη χαρτογραφία
00:51
it's alsoεπίσης about imageryεικόνες.
αλλά και την εικονικοποίηση.
00:53
So, as we zoom-inzoom in beyondπέρα a certainβέβαιος levelεπίπεδο
Έτσι καθώς εστιάζουμε πέρα από ένα συγκεκριμένο επίπεδο
00:55
this resolvesεπιλύει into a kindείδος of SimSIM City-likeΠόλη-όπως
αυτό εξελίσσεται σε κάτι όπως το Sim City
00:58
virtualεικονικός viewθέα at 45 degreesβαθμούς.
μια εικονική περιήγηση 45 μοιρών.
01:01
This can be viewedείδαν from any of the cardinalΚαρδινάλιος directionsκατευθύνσεις
Αυτή η εικόνα μπορεί να τη δει κανείς από οποιαδήποτε κατεύθυνση
01:03
to showπροβολή you the 3D structureδομή of the cityπόλη, all the facadesπροσόψεις.
για να φανει η 3Δ δομή της πόλης από όλες τις όψεις.
01:05
Now, we see this spaceχώρος, this three-dimensionalτρισδιάστατο environmentπεριβάλλον,
Τώρα, βλέπουμε αυτό το χώρο, το τρισδιάστατο περιβάλλον του,
01:08
as beingνα εισαι a canvasκαμβάς on whichοι οποίες
σαν ένα καμβά στον οποίο
01:14
all sortsείδος of applicationsεφαρμογών can playπαίζω out,
όλα τα είδη των εφαρμογών μπορούν να εμφανιστούν,
01:17
and map'sτου χάρτη directionsκατευθύνσεις are really just one of them.
και οι χαρτογραφικές οδηγίες είναι ένα μέρος αυτών.
01:23
If you clickΚάντε κλικ on this, you'llθα το κάνετε see
Εαν κλικάρετε σε αυτό, θα εμφανιστούν
01:26
some of the onesαυτές that we'veέχουμε put out, just in the pastτο παρελθόν coupleζευγάρι of monthsμήνες
μερικές από αυτές που εισάγαμε, μόλις τους προηγούμενους μήνες
01:29
sinceΑπό we'veέχουμε launchedξεκίνησε.
από τότε που ξεκινήσαμε.
01:32
So, for exampleπαράδειγμα, a coupleζευγάρι of daysημέρες after the disasterκαταστροφή in HaitiΑϊτή,
Για παράδειγμα, μερικές μέρες μετά την καταστροφή στην Αϊτή
01:34
we had an earthquakeσεισμός mapχάρτης that showedέδειξε
είχαμε ένα σεισμολογικό χάρτη που δείχνει
01:36
before and after picturesεικόνες from the skyουρανός.
αεροφωτογραφίες, πριν και μετά.
01:38
This wonderfulεκπληκτικός one whichοι οποίες I don't have time to showπροβολή you
Αυτή η εκπληκτική, για την οποία δεν έχω χρόνο να σας δείξω,
01:40
is takingλήψη hyper-localυπερ-τοπικό blogsblogs in realπραγματικός time
παίρνει στοιχεία από μεγάλα τοπικά μπλόγκς σε πραγματικό χρόνο
01:42
and mappingχαρτογράφηση those storiesιστορίες, those entriesκαταχωρήσεις
και χαρτογραφεί αυτές τις ιστορίες, αυτές τις καταχωρήσεις
01:45
to the placesθέσεις that are referredαναφέρεται to on the blogsblogs.
στις τοποθεσίες που αναφέρονται στα μπλογκς.
01:47
It's wonderfulεκπληκτικός.
Είναι εκπληκτικό.
01:49
But I'm going to showπροβολή you some more candyκαραμέλα sortείδος of stuffυλικό.
Αλλά θα σας δείξω μερικά πιο πιασάρικα παραδείγματα του είδους.
01:52
So, we see the imageryεικόνες, of courseσειρά μαθημάτων,
Βλέπουμε λοιπόν τη φωτογραφία, φυσικά,
01:55
not stoppingστάθμευση at the skyουρανός.
δεν σταματάμε στον ουρανό.
01:59
These little greenπράσινος bubblesφυσαλίδες representεκπροσωπώ
Αυτές οι μικρές πράσινες φούσκες αναπαριστούν
02:02
photosynthsPhotosynths that usersχρήστες have madeέκανε.
φωτοσυνθέσεις που έχουν φτιάξει χρήστες.
02:05
I'm not going to diveκατάδυση into them eitherείτε, but photosynthsPhotosynths are integratedολοκληρωμένο into the mapχάρτης.
Δεν θα πω περισσότερα για αυτά, αλλά οι φωτοσυνθέσεις έχουν ενσωματωθεί στο χάρτη.
02:07
Everything that's casedκάλυκα in blueμπλε
Ότι περιβάλλεται με μπλε χρώμα
02:10
is an areaπεριοχή where we'veέχουμε takenληφθεί imageryεικόνες on the groundέδαφος as well.
είναι μια περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί και εικόνες εδάφους.
02:12
And so, when you flyπετώ down --
Και έτσι όταν προσγειωθούμε --
02:17
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
02:19
Thank you. When you flyπετώ down to the groundέδαφος,
Ευχαριστώ. Όταν κατεβείτε στο έδαφος,
02:21
and you see this kindείδος of panoramicπανοραμική imageryεικόνες,
και δείτε αυτό το είδος των πανοραμικών εικόνων,
02:23
the first thing that you mightθα μπορούσε noticeειδοποίηση is that it's not just a pictureεικόνα,
το πρώτο πράμα που μπορεί να σημειώσετε είναι οτι δεν είναι μια απλή φωτογραφία
02:26
there's just as much three-dimensionalτρισδιάστατο understandingκατανόηση of this environmentπεριβάλλον
αλλά είναι μια τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος
02:30
as there is of the three-dimensionalτρισδιάστατο cityπόλη from aboveπανω,
καθώς υπάρχει η τρισδιάστατη πόλη από ψηλά,
02:33
so if I clickΚάντε κλικ on something to get a closerπιο κοντά viewθέα of it,
έτσι εαν κάνετε κλικ σε κάτι για να το δείτε από πιο κοντά,
02:36
then, the factγεγονός that that transitionμετάβαση looksφαίνεται as it does,
τότε, το γεγονός ότι αυτή η μετάβαση φαίνεται έτσι,
02:40
is a functionλειτουργία of all of that geometryγεωμετρία,
είναι συνάρτηση όλης εκείνης της γεωμετρίας,
02:43
all of that 3D understandingκατανόηση behindπίσω this modelμοντέλο.
όλης της 3Δ κατανόησης πίσω απ'αυτό το μοντέλο.
02:45
Now, I'll showπροβολή you a funδιασκέδαση appapp
Τώρα, θα σας παρουσιάσω μια αστεία εφαρμογή
02:49
that -- we'veέχουμε been workingεργαζόμενος on a collaborationσυνεργασία with our friendsοι φιλοι at FlickrFlickr.
αυτή-- με την οποία δουλεύουμε σε συνεργασία με τους φίλους μας από το Flickr.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgeoregistered imageryεικόνες
Η εφαρμογή παίρνει γεωαναφερμένες εικόνες του Flickr
02:59
and usesχρήσεις photosynth-likePhotosynth-όπως processesδιαδικασίες
και χρησιμοποιεί διεργασίες όπως στις φωτοσύνθεσεις
03:02
to connectσυνδέω that imageryεικόνες to our imageryεικόνες, so --
για να συνδέσει αυτές τις εικόνες με τις δικές μας, έτσι --
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallyπράγματι meantσήμαινε to pullΤραβήξτε up, but --
Δεν είμαι σίγουρος εαν αυτό θέλαμε να βγάλουμε, αλλά--
03:09
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλιο)
03:12
But noticeειδοποίηση -- this is, of courseσειρά μαθημάτων, a popularδημοφιλής touristτουρίστας siteιστοσελίδα,
Αλλά σημειώστε -- αυτό είναι, φυσικά, μια δημοφιλής τουριστική ιστοσελίδα
03:15
and there are lots of photosφωτογραφίες around here,
και υπάρχουν πολλές φωτογραφίες εδώ τριγύρω,
03:19
and these photosφωτογραφίες are all takenληφθεί at differentδιαφορετικός timesφορές.
και αυτές οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
03:21
So this one was takenληφθεί around fiveπέντε.
Αυτή εδώ τραβήχτηκε περίπου στις πέντε.
03:24
So that's the FlickrFlickr photoφωτογραφία,
Έτσι η φωτογραφία στο Flickr
03:26
that's our imageryεικόνες.
είναι η δική μας εικόνα.
03:28
So you really see how this kindείδος of crowd-sourcedπλήθος προέλευσης imageryεικόνες
Βλέπεται πως αυτό το είδος εικόνας ανοιχτής εξωτερικής ανάθεσης
03:30
is integratingενσωμάτωση, in a very deepβαθύς way, into the mapχάρτης itselfεαυτό.
ενσωματώνεται, σε μεγάλο βάθος, μέσα στο χάρτη από μόνο του.
03:33
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
03:36
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
03:38
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
03:40
There are severalαρκετά reasonsαιτιολογικό why this is interestingενδιαφέρων
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γιατί έχει ενδιαφέρον
03:42
and one of them, of courseσειρά μαθημάτων, is time travelταξίδι.
και ένας από αυτούς, φυσικά, είναι το ταξίδι στο χρόνο.
03:44
And I'm not going to showπροβολή you some of the wonderfulεκπληκτικός historicιστορικός imageryεικόνες in here,
Δεν πρόκειται να σας δείξω κάποιες από τις υπέροχες ιστορικές φωτογραφίες εδώ,
03:46
but there are some with horsesάλογα and carriagesκαροτσάκια and so on as well.
αλλά υπάρχουν κάποιες με άλογα και άμαξες και τέτοια πράματα.
03:48
But what's coolδροσερός about this is that, not only is it augmentingαυξάνοντας
Αλλά αυτό που είναι το πρωτότυπο εδώ, είναι πως όχι μόνο είναι προσαυξημένη
03:51
this visualοπτικός representationαναπαράσταση of the worldκόσμος
οπτική αυτή αναπαράσταση του κόσμου
03:54
with things that are comingερχομός in from usersχρήστες,
με πράγματα που προέρχονται από τους ίδιους τους χρήστες
03:56
but it alsoεπίσης is the foundationθεμέλιο for augmentedαυξήθηκε realityπραγματικότητα,
αλλά επίσης η θεμελίωση της προσαυξημένης πραγματικότητας
03:59
and that's something that I'll be showingεπίδειξη you more of in just a momentστιγμή.
και αυτό είναι κάτι που θα σας δείξω παραπάνω σε ένα λεπτό.
04:03
Now I just madeέκανε a transitionμετάβαση indoorsσε εσωτερικούς χώρους. That's alsoεπίσης interestingενδιαφέρων.
Μόλις έκανα μια εσωτερική μετάβαση. Κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης.
04:06
OK, noticeειδοποίηση there's now a roofστέγη aboveπανω us.
Εντάξει, σημειώστε ότι τώρα υπάρχει οροφή από πάνω μας.
04:10
We're insideμέσα the PikePike PlaceΤόπος MarketΑγορά.
Είμαστε μέσα στη Αγορά Pike Place
04:12
And this is something that we're ableικανός to do with a backpackσακίδιο πλάτης cameraΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ,
Και είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε με μια φορητή κάμερα,
04:15
so, we're now not only imagingαπεικόνισης in the streetδρόμος
έτσι όχι μόνο εικονοποιούμε το δρόμο
04:17
with this cameraΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ on topsκορυφές of carsαυτοκίνητα,
με την κάμερα στην κορυφή των αυτοκινήτων
04:21
but we're alsoεπίσης imagingαπεικόνισης insideμέσα.
αλλά επίσης εικονοποιούμε και το εσωτερικό.
04:23
And from here, we're ableικανός to do the sameίδιο sortsείδος of registrationεγγραφή,
Απο εδώ και στο εξής, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αντίστοιχες ταξινομήσεις
04:27
not only of still imagesεικόνες, but alsoεπίσης of videoβίντεο.
όχι μόνο σε σταθερές εικόνες, αλλά και σε βίντεο.
04:32
So this is something that we're now going to try
Αυτή είναι μια προσπάθεια που κάνουμε τώρα
04:36
for the first time, liveζω,
για πρώτη φορά ζωντανά
04:38
and this is really, trulyστα αληθεια, very frighteningτρομαχτικός.
και είναι στα αλήθεια, εικλικρινά, πολύ τρομακτική.
04:40
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
04:43
OK.
Εντάξει.
04:46
(RingingΚουδούνισμα)
(Κουδούνισμα)
04:48
All right, guys, are you there?
Ναι, παιδιά είστε εκεί;
04:50
(NoiseΘόρυβος)
(Θόρυβος)
04:52
All right. I'm hittingνα χτυπήσει it. I'm punchingδιάτρηση playπαίζω.
Εντάξει. Το χτυπάω. Πατάω να παίξει.
04:54
I'm liveζω. All right. There we go.
Είμαι ζωντανά. Εντάξει. Φύγαμε.
04:56
So, these are our friendsοι φιλοι in PikePike PlaceΤόπος MarketΑγορά, the labεργαστήριο.
Αυτοί λοιπόν είναι οι φίλοι μας στην Αγορά Pike Place, το εργαστήριο.
04:58
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
05:03
So they're broadcastingαναμετάδοσης this liveζω.
Και μας μεταδίδουν ζωντανά.
05:12
OK, GeorgeΓιώργος, can you panτηγάνι back over to the cornerγωνία marketαγορά?
Εντάξει Τζορτζ, μπορείς να πας πίσω στη γωνία της αγοράς;
05:14
Because I want to showπροβολή pointsσημεία of interestενδιαφέρον.
Επειδή θέλω να δείξω σημεία ενδιαφέροντος.
05:18
No, no. The other way.
Οχι, όχι. Από την άλλη μεριά.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornerγωνία, back to the cornerγωνία.
Ναι, ναι εκεί πίσω στη γωνία, πίσω στη γωνία.
05:25
I don't want to see you guys yetΑκόμη.
Δε θέλω να σας δω ακόμα φίλοι μου.
05:27
OK, OK, back to the cornerγωνία, back to the cornerγωνία, back to the cornerγωνία.
Ενταξει, εντάξει, πίσω στη γωνία, πίσω στη γωνία, πίσω στη γωνία.
05:31
OK, never mindμυαλό.
Ενταξει, άστο καλύτερα.
05:37
What I wanted to showπροβολή you was these pointsσημεία of interestενδιαφέρον
Αυτό που θέλω να σας δείξω ήταν αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος
05:40
over here on topμπλουζα of the imageεικόνα
πάνω από την κορυφή της εικόνας
05:42
because what that givesδίνει you a senseέννοια of is the way,
επειδή αυτό πουν δίνει την αίσθηση είναι ο τρόπος,
05:44
if you're actuallyπράγματι on the spotσημείο,
αν είσαι πραγματικά στο σημείο εκείνο,
05:46
you can think about this --
μπορείτε να το σκεφτείτε --
05:48
this is takingλήψη a stepβήμα in additionπρόσθεση to augmentedαυξήθηκε realityπραγματικότητα.
είναι σαν να κάνετε ένα βήμα επιπλέον προς την προσαυξημένη πραγματικότητα.
05:50
What the hellκόλαση are you guys -- oh, sorry.
Μα που είστε ρε παιδιά -- με συγχωρείτε.
05:53
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
05:55
We're doing two differentδιαφορετικός --
Κάνουμε δύο διαφορετικά --
05:58
OK, I'm hangingκρέμασμα up now.
Εντάξει κλείνω τώρα.
06:01
We're doing two differentδιαφορετικός things here.
Κάνουμε δυο διαφορετικά πράγματα εδώ.
06:04
One of them is to take that realπραγματικός ...
Το ένα είναι ότι παίρνουμε το πραγματικό...
06:06
(LaughterΤο γέλιο)
(Γέλια)
06:08
All right, let me just take a momentστιγμή and thank the teamομάδα.
Εντάξει, επιτρέψτε μου μια στιγμή να ευχαριστήσω την ομάδα.
06:15
They'veΘα έχουμε doneΈγινε a fantasticφανταστικός jobδουλειά of pullingτραβώντας this togetherμαζί.
Έκαναν εκπληκτική δουλειά βάζοντας τα όλα αυτά μαζί.
06:18
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
06:20
I'm going to abandonεγκαταλείψει them now and walkΠερπατήστε back outsideεξω απο.
Πρόκειται να τους εγκαταλείψω τώρα και να επιστρέψω έξω.
06:22
And while I walkΠερπατήστε outsideεξω απο, I'll just mentionαναφέρω that
Και καθώς θα περπατάω έξω, σας επισημαίνω ότι
06:25
here we're usingχρησιμοποιώντας this for telepresenceTelePresence,
εδώ το χρησιμοποιούμε για τηλεπαρουσία,
06:28
but you can equallyεξίσου well use this
αλλά μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να το χρησιμοποιήσετε
06:30
on the spotσημείο, for augmentedαυξήθηκε realityπραγματικότητα.
επιτόπου, για την προσαυξημένη πραγματικότητα.
06:32
When you use it on the spotσημείο, it meansπου σημαίνει that
Όταν το χρησιμοποιείτε επιτόπου, αυτό σημαίνει ότι
06:34
you're ableικανός to bringνα φερεις all of that metadataμετα-δεδομένα
είστε σε θέση να φέρετε όλα τα μεταδεδομένα
06:36
and informationπληροφορίες about the worldκόσμος to you.
και την πληροφορία για τον κόσμο σε εσάς.
06:38
So here, we're takingλήψη the extraεπιπλέον stepβήμα of alsoεπίσης broadcastingαναμετάδοσης it.
Εδώ λοιπόν, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα αναμεταδίδοντάς το.
06:40
That was beingνα εισαι broadcastεκπομπή, by the way, on a 4G networkδίκτυο
Η μετάδοση έγινε παρεπιπτόντως,
06:42
from the marketαγορά.
σε εμπορικό 4G δίκτυο.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Εντάξει λοιπόν, είναι ένα ακόμα TED Talk
06:48
that MicrosoftMicrosoft has givenδεδομένος in the pastτο παρελθόν severalαρκετά yearsχρόνια.
που έδωσε η  Microsoft τα τελευταία χρόνια.
06:51
And that's CurtisΚέρτις WongWong, WorldWideΣε όλο τον κόσμο TelescopeΤηλεσκόπιο.
Και αυτό είναι του Κέρτις Γουόνγκ, το Παγκόσμιο Τηλεσκόπιο.
06:53
So, we're going to headκεφάλι over to the dumpstersΚάδοι,
Θα προχωρήσουμε προς τους κάδους,
06:56
where it's traditionalπαραδοσιακός, after a long day at the marketαγορά,
όπου συνηθίζεται, μετά από μια μεγάλη μέρα στην αγορά,
06:58
to go out for a breakΔιακοπή, but alsoεπίσης stareκοιτάζω up at the skyουρανός.
να βγούμε έξω για διάλειμμα, και να χαζέψουμε τον ουρανό.
07:01
This is the integrationενσωμάτωση
Αυτή είναι μια ενσωμάτωση
07:05
of WorldWideΣε όλο τον κόσμο TelescopeΤηλεσκόπιο into our mapsχάρτες.
του Παγκόσμιου Τηλεσκόπιου στους χάρτες μας.
07:07
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
07:10
This is the currentρεύμα -- thank you --
Σε τωρινό -- σας ευχαριστώ--
07:12
this is the currentρεύμα time. If we scrubScrub the time,
σε τωρινό χρόνο. Εαν αλλάξουμε το χρόνο
07:15
then we can see how the skyουρανός will look at differentδιαφορετικός timesφορές,
τότε μπορούμε να δούμε πως έδειχνε ο ουρανός σε διαφορετικές στιγμές,
07:17
and we can get all of this very detailedλεπτομερείς
και μπορούμε να τα δούμε πολύ λεπτομερώς
07:20
informationπληροφορίες about differentδιαφορετικός timesφορές, differentδιαφορετικός datesημερομηνίες:
πληροφορίες σε διαφορετική ώρα, διαφορετικές ημερομηνίες:
07:22
Let's moveκίνηση the moonφεγγάρι a little higherπιο ψηλά in the skyουρανός,
Ας αλλάξουμε το φεγγάρι λίγο ψηλότερα στον ουρανό,
07:27
maybe changeαλλαγή the dateημερομηνία.
αλλάζοντας ίσως την ημερομηνία.
07:29
I would like to kindείδος of zoomανίπταμαι διαγωνίως in on the moonφεγγάρι.
Θα ήθελα να εστιάσω στο φεγγάρι.
07:33
So, this is an astronomicallyαστρονομικά completeπλήρης
Αυτή είναι μια αστρονομικά ολοκληρωμένη
07:39
representationαναπαράσταση of the skyουρανός
αναπαράσταση του ουρανού
07:41
integratedολοκληρωμένο right into the EarthΓη.
που έχει ενσωματωθεί στη Γη.
07:44
All right now, I've overrunυπέρβαση my time,
Εντάξει λοιπόν, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου
07:46
so I've got to stop.
πρέπει να σταματήσω.
07:48
Thank you all very much.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ.
07:50
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
07:52

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com