English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Aguera y Arcas artırılmış gerçeklik haritalarını gösteriyor.

Filmed:
1,787,540 views

Blaise Aguera y Arcas, TED2010'da izleyicilerin nefesini kesen Microsoft'un yeni artırılmış gerçeklik haritalama teknolojisini gösteriyor.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearyıl and a halfyarım agoönce,
Yaklaşık bir buçuk yıl önce
00:15
StephenStephen LawlerLawler, who alsoAyrıca gaveverdi a talk
TED 2007'de Sanal Dünya hakkında bir
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualSanal EarthDünya,
konuşma yapan Stephen Lawler
00:20
broughtgetirdi me over to becomeolmak the architectmimar of BingBing MapsHaritalar,
beni Microsoft'un online haritalama çalışması olan
00:22
whichhangi is Microsoft'sMicrosoftâ €™ s online-mappingOnline haritalama effortçaba.
Bing Maps'in mimarı olmam için davet etmişti.
00:26
In the pastgeçmiş two and a halfyarım, we'vebiz ettik been very hardzor at work
Son iki buçuk yıldır, online haritaların çalışma şekillerini
00:29
on redefiningyeniden tanımlama the way mapsharitalar work onlineinternet üzerinden.
yeniden tanımlamak için çok çalıştık.
00:31
And we really are seeinggörme this in very differentfarklı termsşartlar
Ve gerçekten de buna alıştığımız haritalama
00:35
from the kindtür of mappingharitalama and directionyön siteyer
ve yön sistemlerinden çok farklı
00:37
that one is used to.
bir açıdan bakıyoruz.
00:39
So, the first thing that you mightbelki noticeihbar about the mappingharitalama siteyer
Şimdi, bu haritalama teknolojisi ile ilgili ilk dikkatinizi çekecek şey
00:41
is just the fluidityakışkanlık of the zoomingYakınlaştırma and the panningçevrinme,
yakınlaştırma (zoom) ve kaydırma fonksiyonlarindaki akıcılık,
00:43
whichhangi, if you're familiartanıdık at all with SeadragonSeadragon,
ki Seadragon'a aşinaysanız
00:45
that's where it comesgeliyor from.
bu oradan gelen bir özellik.
00:47
MappingEşleme is, of coursekurs,
Haritalama, elbette
00:49
not just about cartographyharitacılık,
sadece kartografi ile ilgili degil
00:51
it's alsoAyrıca about imagerygörüntüler.
aynı zamanda hayal gücü ile ilgili.
00:53
So, as we zoom-inZoom beyondötesinde a certainbelli levelseviye
Böylece, belirli bir seviyenin ötesine zoom yaptığımizda
00:55
this resolvesgiderir into a kindtür of SimSIM City-likeŞehir gibi
bu Sim City benzeri 45 derecelik
00:58
virtualsanal viewgörünüm at 45 degreesderece.
bir sanal bir görüntü haline dönüşüyor.
01:01
This can be viewedbakıldı from any of the cardinalKardinal directionstalimatlar
Bu görüntü, her bir yönden ayrı ayrı gözlenebilir ve
01:03
to showgöstermek you the 3D structureyapı of the cityŞehir, all the facadescepheler.
size şehrin 3 Boyutlu yapısını, tüm bina yüzlerini gösterebilir.
01:05
Now, we see this spaceuzay, this three-dimensional3 boyutlu environmentçevre,
Şimdi, bu alanı, bu üç boyutlu ortamı
01:08
as beingolmak a canvastuval on whichhangi
tüm farklı uygulamaların kendini gösterebileceği
01:14
all sortssıralar of applicationsuygulamaları can playoyun out,
bir tuval olarak düşünebiliriz.
01:17
and map'sharita'nın directionstalimatlar are really just one of them.
Ve haritanın yönleri de bunlardan sadece biri.
01:23
If you clicktık on this, you'llEğer olacak see
Eğer bunun üzerine tıklarsanız, daha önceden
01:26
some of the onesolanlar that we'vebiz ettik put out, just in the pastgeçmiş coupleçift of monthsay
bu ürün satışa çıkardıktan sonraki birkaç ay içinde
01:29
sincedan beri we'vebiz ettik launchedbaşlattı.
sisteme koyduklarımızı görebilirsiniz.
01:32
So, for exampleörnek, a coupleçift of daysgünler after the disasterafet in HaitiHaiti,
Örneğin, Haiti'deki felaketten birkaç gün sonra
01:34
we had an earthquakedeprem mapharita that showedgösterdi
deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğraflarını içeren
01:36
before and after picturesresimler from the skygökyüzü.
bir haritamız vardı.
01:38
This wonderfulolağanüstü one whichhangi I don't have time to showgöstermek you
Size göstermem vakit darlığı nedeniyle mümkün değil ama
01:40
is takingalma hyper-localHiper-Yerel blogsbloglar in realgerçek time
bir tanesi bölgesel blogları gerçek zamanlı olarak tarıyarak
01:42
and mappingharitalama those storieshikayeleri, those entriesgirdileri
bloglarda yer alan ve bahsedilen bu haber ve hikayeleri
01:45
to the placesyerler that are referredsevk to on the blogsbloglar.
haritalandırıyor.
01:47
It's wonderfulolağanüstü.
Gerçekten harika.
01:49
But I'm going to showgöstermek you some more candyŞeker sortçeşit of stuffşey.
Ama ben size daha keyifli olanlarından birkaçını göstereceğim.
01:52
So, we see the imagerygörüntüler, of coursekurs,
Biliyorsunuz, görüntü aslında
01:55
not stoppingDurduruluyor at the skygökyüzü.
gökyüzünde bitmiyor.
01:59
These little greenyeşil bubbleskabarcıklar representtemsil etmek
Bu yeşil balonlar kullanıcıların
02:02
photosynthsphotosynths that userskullanıcılar have madeyapılmış.
yarattığı foto-sentetik (photosynth) görüntüler.
02:05
I'm not going to divedalış into them eitherya, but photosynthsphotosynths are integratedentegre into the mapharita.
Bunların da detayına girmeyeceğim, ama foto-sentetikler ve harita bütünleşmiş.
02:07
Everything that's casedkasalı in bluemavi
Mavi renkli görülen yerler ise
02:10
is an areaalan where we'vebiz ettik takenalınmış imagerygörüntüler on the groundzemin as well.
yerdeki çekilmiş görselleri de eklediğimiz alanları gösteriyor.
02:12
And so, when you flyuçmak down --
Şimdi öyle ki, aşağıya indiğinizde
02:17
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
02:19
Thank you. When you flyuçmak down to the groundzemin,
Teşekkürler. Aşağıya inip
02:21
and you see this kindtür of panoramicpanoramik imagerygörüntüler,
bu tip panaromik bir görüntü gördüğünüzde
02:23
the first thing that you mightbelki noticeihbar is that it's not just a pictureresim,
ilk fark edeceğiniz şey bunun yanlızca bir resimden farklı olduğu.
02:26
there's just as much three-dimensional3 boyutlu understandinganlayış of this environmentçevre
bu üç boyutlu şehrin yukarıdan görünüşünde olduğu gibi
02:30
as there is of the three-dimensional3 boyutlu cityŞehir from aboveyukarıdaki,
bu ortamda da aynı üç boyutlu yapı mevcut,
02:33
so if I clicktık on something to get a closeryakın viewgörünüm of it,
öyleyse, eğer herhangi bir cismi yakından görmek için üzerine tıklarsam,
02:36
then, the factgerçek that that transitiongeçiş looksgörünüyor as it does,
ki aynen göründüğü gibi olan bu geçiş
02:40
is a functionfonksiyon of all of that geometrygeometri,
bu modelin 3 boyutlu algılanışının ardındaki
02:43
all of that 3D understandinganlayış behindarkasında this modelmodel.
geometrinin bir fonksiyonu aslında.
02:45
Now, I'll showgöstermek you a funeğlence appUygulamanın
Şimdi size bizim Flickr'deki arkadaşlarla birlikte üzerinde çalıştığımız
02:49
that -- we'vebiz ettik been workingçalışma on a collaborationişbirliği with our friendsarkadaşlar at FlickrFlickr.
eğlenceli bir uygulama göstereceğim.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgörüntülerimizle imagerygörüntüler
Bu uygulama, Flickr tarafından geo-register edilmiş görüntüleri
02:59
and useskullanımları photosynth-likePhotosynth gibi processessüreçler
foto-sentetik benzeri bir süreç ile
03:02
to connectbağlamak that imagerygörüntüler to our imagerygörüntüler, so --
bizim görüntülerimizle bağlantılıyor, böylece --
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallyaslında meantdemek to pullÇek up, but --
Şu anda göstermek istediğim resmin bu olduğundan çok emin değilim, ama --
03:09
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
03:12
But noticeihbar -- this is, of coursekurs, a popularpopüler touristturist siteyer,
Ama dikkat edin -- burası elbette çok popüler bir turistik mekan,
03:15
and there are lots of photosfotoğraflar around here,
ve burada pek çok resim çekilmiş,
03:19
and these photosfotoğraflar are all takenalınmış at differentfarklı timeszamanlar.
bu resimlerin her biri de farklı zamanlarda çekilmiş.
03:21
So this one was takenalınmış around fivebeş.
Bu resim saat beş civarında çekilmiş.
03:24
So that's the FlickrFlickr photoFotoğraf,
İşte bu Flickr resmi,
03:26
that's our imagerygörüntüler.
bizim görüntümüz bu.
03:28
So you really see how this kindtür of crowd-sourcedkalabalık kaynaklı imagerygörüntüler
Böylece kalabalıklar tarafından teker teker oluşturulan bu görüntülerin
03:30
is integratingentegre, in a very deepderin way, into the mapharita itselfkendisi.
derinlemesine birleşerek aslında haritayı meydana getirdiğini görebilirsiniz.
03:33
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
03:36
Thank you.
Teşekkürler.
03:38
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
03:40
There are severalbirkaç reasonsnedenleri why this is interestingilginç
Bunun ilginç olmasının birkaç nedeni var.
03:42
and one of them, of coursekurs, is time travelseyahat.
ve bunlardan biri elbette zamanda yolculuk.
03:44
And I'm not going to showgöstermek you some of the wonderfulolağanüstü historictarihi imagerygörüntüler in here,
Ben size burada yer alan bazı harika tarihi görüntüleri göstermeyeceğim
03:46
but there are some with horsesatlar and carriagesküçük yük arabalar and so on as well.
ama aralarında içinde at ve at arabaları olan resimler de var.
03:48
But what's coolgüzel about this is that, not only is it augmentingartırmada
Bunun müthiş olan yanı şu ki bu, bizim dünyayı
03:51
this visualgörsel representationtemsil of the worldDünya
görsel olarak betimlememizi diğer kullanıcılardan
03:54
with things that are cominggelecek in from userskullanıcılar,
gelen katkılarla artırmakla kalmıyor,
03:56
but it alsoAyrıca is the foundationvakıf for augmentedartar realitygerçeklik,
aynı zamanda da artırılmış gerçekliğin temellerini de oluşturuyor,
03:59
and that's something that I'll be showinggösterme you more of in just a momentan.
ve bu size biraz sonra daha detaylı göstereceğim bir şey.
04:03
Now I just madeyapılmış a transitiongeçiş indoorskapalı. That's alsoAyrıca interestingilginç.
Şimdi iç mekanlara geçtim, bu da oldukça ilginç.
04:06
OK, noticeihbar there's now a roofçatı aboveyukarıdaki us.
Tamam, dikkat edin, burada bir tavan var.
04:10
We're insideiçeride the PikePike PlaceYer MarketPazar.
Pike Place Market'in içindeyiz.
04:12
And this is something that we're ableyapabilmek to do with a backpacksırt çantası camerakamera,
Bu, bizim sırt çantamızda taşıdığımız bir kamera ile yapabileceğimiz bir şey.
04:15
so, we're now not only imaginggörüntüleme in the streetsokak
Öyleyse, arabaların tepesindeki kameralarla
04:17
with this camerakamera on topsEn fazla of carsarabalar,
sadece sokakları görüntülemekle kalmıyoruz,
04:21
but we're alsoAyrıca imaginggörüntüleme insideiçeride.
iç mekanları da görüntüleyebiliyoruz.
04:23
And from here, we're ableyapabilmek to do the sameaynı sortssıralar of registrationkayıt,
Ve daha da önemlisi, sadece durgun resimlerle değil, video çekimleri ile de
04:27
not only of still imagesGörüntüler, but alsoAyrıca of videovideo.
benzer bir şey yapmamız mümkün.
04:32
So this is something that we're now going to try
Şimdi, ilk defa, canlı olaral
04:36
for the first time, livecanlı,
bir şey deneyeceğiz.
04:38
and this is really, trulygerçekten, very frighteningkorkutucu.
ve bu gerçekten de, çok korkutucu.
04:40
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
04:43
OK.
Tamam.
04:46
(RingingZil)
(Telefon zili)
04:48
All right, guys, are you there?
Tamam arkadaşlar, orada mısınız?
04:50
(NoiseGürültü)
(Gürültü)
04:52
All right. I'm hittingisabet it. I'm punchingDelme playoyun.
Tamam. Düğmeye basıyorum,
04:54
I'm livecanlı. All right. There we go.
Canlı yayındayım. Tamam. Hadi bakalım.
04:56
So, these are our friendsarkadaşlar in PikePike PlaceYer MarketPazar, the lablaboratuvar.
Bu gördükleriniz, Pike Place Market'tekiler bizim arkadaşlarımız,
04:58
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
05:03
So they're broadcastingYayın this livecanlı.
Şu anda canlı olarak bunu yayınlıyorlar.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you pantava back over to the cornerköşe marketpazar?
Tamam, George, köşedeki markete yaklaşabilir misin?
05:14
Because I want to showgöstermek pointsmakas of interestfaiz.
İlginç bir şey göstermek istiyorum.
05:18
No, no. The other way.
Hayır, hayır, diğer tarafa.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornerköşe, back to the cornerköşe.
Evet, evet, köşeye doğru, köieye doğru.
05:25
I don't want to see you guys yethenüz.
Yok, henüz sizi göstermek istemiyorum.
05:27
OK, OK, back to the cornerköşe, back to the cornerköşe, back to the cornerköşe.
Tamam tamam, köşeye geri dönelim, köşeye, köşeye.
05:31
OK, never mindus.
Tamam, neyse boşver.
05:37
What I wanted to showgöstermek you was these pointsmakas of interestfaiz
Size bu görüntünün üzerindeki işaretlenmiş noktaları
05:40
over here on topüst of the imagegörüntü
göstermek istiyorum
05:42
because what that givesverir you a senseduyu of is the way,
çünkü bu noktalar sanki siz oradaymışsınız gibi
05:44
if you're actuallyaslında on the spotyer,
hissetmenizi sağlayan şeyler..
05:46
you can think about this --
bunu çöyle düşünebilirsiniz --
05:48
this is takingalma a stepadım in additionilave to augmentedartar realitygerçeklik.
bu, artırılmış gerçeklik için atılan ilave bir adım.
05:50
What the hellcehennem are you guys -- oh, sorry.
Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz -- ah, pardon.
05:53
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
05:55
We're doing two differentfarklı --
İki değişik şey yapıyoruz...
05:58
OK, I'm hangingasılı up now.
Tamam, artık kapatıyorum.
06:01
We're doing two differentfarklı things here.
Burada iki değişik şey yapıyoruz.
06:04
One of them is to take that realgerçek ...
Bunlar birinde, gerçek olanı alıp...
06:06
(LaughterKahkaha)
(Gülüşmeler)
06:08
All right, let me just take a momentan and thank the teamtakım.
Tamam, bir dakika izin verin, ekibe teşekkür edeyim.
06:15
They'veOnlar ettik donetamam a fantasticfantastik job of pullingçeken this togetherbirlikte.
Bunu ortaya koyma konusunda harika bir iş çıkardılar.
06:18
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
06:20
I'm going to abandonterk them now and walkyürümek back outsidedışında.
Şimdi onlardan ayrılarak tekrar dışarıya çıkıyorum
06:22
And while I walkyürümek outsidedışında, I'll just mentionsöz etmek that
Dışarı doğru yürürken, şunu belirtmek istiyorum
06:25
here we're usingkullanma this for telepresenceTelepresence,
şu an bunu tele-sunum için yaptık ama
06:28
but you can equallyaynı derecede well use this
benzer şekilde bunu anında
06:30
on the spotyer, for augmentedartar realitygerçeklik.
artırılmış gerçeklik için de kullanabilirsiniz.
06:32
When you use it on the spotyer, it meansanlamına geliyor that
Bunu anında kullanmaktan kastım
06:34
you're ableyapabilmek to bringgetirmek all of that metadatameta veriler
dünya ile ilgili tüm verilere ve meta-verilere
06:36
and informationbilgi about the worldDünya to you.
anında ulaşabilecek olmanız.
06:38
So here, we're takingalma the extraekstra stepadım of alsoAyrıca broadcastingYayın it.
Öyleyse burada, bir adım daha ileri giderek bunu yayınlıyoruz.
06:40
That was beingolmak broadcastYayın, by the way, on a 4G network
Bu arada, bu yayın, marketten
06:42
from the marketpazar.
4G ağı aracılığıyla yapıldı.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Tamam, geçtiğimiz yıllarda Microsoft tarafından
06:48
that MicrosoftMicrosoft has givenverilmiş in the pastgeçmiş severalbirkaç yearsyıl.
verilen en az bir TED sunumu vardı.
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideDünya çapında TelescopeTeleskop.
Bu sunum Curtis Wong'un yaptığı Dünya Çapında Teleskop (WorldWide Telescope) sunumu.
06:53
So, we're going to headkafa over to the dumpstersdumpsters,
Şimdi, pazar yerindeki uzun bir gün sonunda
06:56
where it's traditionalgeleneksel, after a long day at the marketpazar,
adet olduğu üzere çöp alanını geçerek,
06:58
to go out for a breakkırılma, but alsoAyrıca starebakıyorum up at the skygökyüzü.
mola veriyor ve bu sırada gök yüzüne bakıyoruz.
07:01
This is the integrationbütünleşme
Dünya Çapında Teleskop'un
07:05
of WorldWideDünya çapında TelescopeTeleskop into our mapsharitalar.
bizim haritalarımıza entegrasyonu budur.
07:07
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
07:10
This is the currentşimdiki -- thank you --
Bu güncel -- teşekkürler--
07:12
this is the currentşimdiki time. If we scrubbodur the time,
Bu şu an, ama zamanı değiştirecek olursak,
07:15
then we can see how the skygökyüzü will look at differentfarklı timeszamanlar,
farklı zamanlarda gökyüzünün neye benzediğini görebiliriz,
07:17
and we can get all of this very detailedDetaylı
böylece farklı zamanlar ve farklı tarihlerle ilgili
07:20
informationbilgi about differentfarklı timeszamanlar, differentfarklı datestarihleri:
pek çok detaylı bilgiye erişebiliriz.
07:22
Let's movehareket the moonay a little higherdaha yüksek in the skygökyüzü,
Ay'ı gökyüzünde biraz daha yukarıya çıkaralım.
07:27
maybe changedeğişiklik the datetarih.
tarihi değiştirebiliriz.
07:29
I would like to kindtür of zoomyakınlaştırma in on the moonay.
Ay'a zoom yapmak ( yakınlaştırmak) istiyorum.
07:33
So, this is an astronomicallyastronomik completetamamlayınız
Bu, gökyüzünün astronomik olarak
07:39
representationtemsil of the skygökyüzü
Dünya ile bütünleşmiş
07:41
integratedentegre right into the EarthDünya.
tam bir temsili.
07:44
All right now, I've overruntaşması my time,
Tamam, vaktimi aştım
07:46
so I've got to stop.
artık durmam lazım.
07:48
Thank you all very much.
Çok çok teşekkür ederim.
07:50
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
07:52
Translated by Isil Arican
Reviewed by Seda Demirel

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com