English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Agüera y Arcas esittelee laajennetun todellisuuden karttaratkaisua

Filmed:
1,773,231 views

TED2010-tapahtumassa suurta huomiota herättäneessä esityksessään Blaise Agüera y Arcas esittelee Microsoftin uutta laajennetun todellisuuden mallinnusteknologiaa.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearvuosi and a halfpuoli agositten,
Noin puolitoista vuotta sitten
00:15
StephenStephen LawlerLawler, who alsomyös gaveantoi a talk
Stephen Lawler, joka myös puhui
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualVirtuaalinen EarthMaan,
TED 2007:ssä Virtual Earhista,
00:20
broughttoi me over to becometulla the architectarkkitehti of BingBing MapsKartat,
otti minut mukaan Bing Maps:in suunnittelijaksi,
00:22
whichjoka is Microsoft'sMicrosoftin online-mappingOnline kartoittava effortponnistus.
joka on Microsoftin verkossa toimiva karttapalvelu.
00:26
In the pastmenneisyys two and a halfpuoli, we'veolemme been very hardkova at work
Viimeisen 2,5 vuoden aikana olemme
00:29
on redefininguudelleenmäärittely the way mapskartat work onlineverkossa.
kovasti työskennelleet parantaaksemme verkon karttapalvelujen toimintatapoja.
00:31
And we really are seeingkoska this in very differenteri termsehdot
Me näemme tämän hyvin eri tavalla
00:35
from the kindkiltti of mappingkartoitus and directionsuunta sitepaikka
kuin miten kartta- ja kulkuohjesivustot
00:37
that one is used to.
on perinteisesti tehty.
00:39
So, the first thing that you mightmahti noticeilmoitus about the mappingkartoitus sitepaikka
Ensimmäinen huomattava asia karttapalvelussa,
00:41
is just the fluidityjuoksevuus of the zoomingzoomaus and the panningvieritys,
on tarkentamisen ja liikuttamisen
00:43
whichjoka, if you're familiartuttu at all with SeadragonSeadragon,
sujuvuus joka pohjautuu
00:45
that's where it comestulee from.
Seadragon-teknologiaan.
00:47
MappingKartoitus is, of coursekurssi,
Kartoitus, sellaisenaan,
00:49
not just about cartographykartat,
ei liity vain kartastoihin
00:51
it's alsomyös about imagerykuvakieli.
vaan myös kuvailmaisuun.
00:53
So, as we zoom-inzoom-in beyondulkopuolella a certaintietty leveltaso
Eli, kun tarkennamme tietyn rajan yli
00:55
this resolvesKorjaa into a kindkiltti of SimSIM City-likeCity-kuin
saamme Sim City:n tapaisen
00:58
virtualvirtuaali- viewnäkymä at 45 degreesastetta.
virtuaalisen 45-asteen näkymän.
01:01
This can be viewedovat katsoneet from any of the cardinalkardinaali directionsohjeet
Tätä voidaan katsoa mistä tahansa pääsuunnasta
01:03
to showshow you the 3D structurerakenne of the citykaupunki, all the facadesjulkisivut.
nähdäkseen 3D rakenteen kaupungista julkisivuineen.
01:05
Now, we see this spacetila, this three-dimensionalkolmiulotteinen environmentympäristö,
Me näemme tämän kolmeulotteisen ympäristön
01:08
as beingollessa a canvaskangas on whichjoka
hyvänä pohjana, minkä päällä
01:14
all sortslajittelee of applicationssovellukset can playpelata out,
erilaisia sovelluksia voi toimia.
01:17
and map'skartta directionsohjeet are really just one of them.
Ja kartan kulkuohjeet ovat yksi niistä.
01:23
If you clickklikkaus on this, you'llte ll see
Tästä klikkaamalla nähdään
01:26
some of the onesyhdet that we'veolemme put out, just in the pastmenneisyys couplepari of monthskuukaudet
joitain sovelluksia, joita olemme julkaisseet
01:29
sincesiitä asti kun we'veolemme launchedkäynnistettiin.
viime kuukausina.
01:32
So, for exampleesimerkki, a couplepari of dayspäivää after the disasterkatastrofi in HaitiHaiti,
Esimerkiksi, päiviä Haitin maanjäristyksen jälkeen
01:34
we had an earthquakemaanjäristys mapkartta that showedosoittivat
meillä oli järistyskartta, jossa oli
01:36
before and after pictureskuvat from the skytaivas.
kuvat järistystä ennen ja sen jälkeen.
01:38
This wonderfulihana one whichjoka I don't have time to showshow you
Tämä hieno ratkaisu,
01:40
is takingottaen hyper-localHyper-Paikallinen blogsblogit in realtodellinen time
hakee paikallisia blogeja reaaliajassa
01:42
and mappingkartoitus those storiestarinoita, those entriesmerkinnät
ja yhdistää blogikirjoitukset
01:45
to the placespaikkoja that are referredviittasi to on the blogsblogit.
niissä viitattuihin paikkoihin.
01:47
It's wonderfulihana.
Se on hienoa.
01:49
But I'm going to showshow you some more candykaramelli sortjärjestellä of stuffjutut.
Mutta esittelen nyt lisää kivoja juttuja.
01:52
So, we see the imagerykuvakieli, of coursekurssi,
Näemme, että kuvitus
01:55
not stoppingpysähtymättä at the skytaivas.
ei suinkaan pysähdy taivaaseen.
01:59
These little greenvihreä bubbleskuplia representedustaa
Nuo pienet vihreät kuplat ilmaisevat
02:02
photosynthskarttaan that userskäyttäjät have madetehty.
kuvayhdistelmiä, joita käyttäjät ovat tehneet.
02:05
I'm not going to divesukeltaa into them eitherjompikumpi, but photosynthskarttaan are integratedintegroitu into the mapkartta.
En avaa niitä nyt, mutta nekin ovat linkitettyjä karttaan.
02:07
Everything that's casedcased in bluesininen
Kaikki mikä on kehystetty sinisellä
02:10
is an areaalue where we'veolemme takenotettu imagerykuvakieli on the groundmaa as well.
sisältää myös maanpinnan tasolta otettuja kuvia.
02:12
And so, when you flylentää down --
Ja siksi, kun lennetään alemmas --
02:17
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
02:19
Thank you. When you flylentää down to the groundmaa,
Kiitoksia. Kun lennetään maan tasoon,
02:21
and you see this kindkiltti of panoramicpanoraama imagerykuvakieli,
ja nähdään tällainen panoraamakuva,
02:23
the first thing that you mightmahti noticeilmoitus is that it's not just a picturekuva,
ensimmäiseksi huomataan ettei se ole vain kuva --
02:26
there's just as much three-dimensionalkolmiulotteinen understandingymmärtäminen of this environmentympäristö
ympäristö on yhtä vahvasti kolmiulotteinen
02:30
as there is of the three-dimensionalkolmiulotteinen citykaupunki from aboveedellä,
kuin kaupungin silhuetti,
02:33
so if I clickklikkaus on something to get a closerlähemmäksi viewnäkymä of it,
eli jos klikkaan jotain nähdäkseni sen lähempää,
02:36
then, the facttosiasia that that transitionsiirtyminen looksulkonäkö as it does,
niin itse asiassa muutos näyttää oikealta,
02:40
is a functiontoiminto of all of that geometrygeometria,
sillä se mallinnetaan geometrisesti
02:43
all of that 3D understandingymmärtäminen behindtakana this modelmalli-.
taustalla olevasta kolmiulotteisesta mallista.
02:45
Now, I'll showshow you a funhauska appsovellus
Nyt näytän teille hauskan sovelluksen,
02:49
that -- we'veolemme been workingtyöskentely on a collaborationyhteistyö with our friendsystävät at FlickrFlickr.
jota olemme työstäneet yhteistyökumppanimme Flickr:n kanssa.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredpaikannustiedolla imagerykuvakieli
Tässä otetaan Flickeristä paikannustiedolla varustettu kuvasto
02:59
and useskäyttötarkoitukset photosynth-likePhotosynth-kuin processesprosessit
ja käytetään kuvayhdistelmäprosessia
03:02
to connectkytkeä that imagerykuvakieli to our imagerykuvakieli, so --
yhdistämään kuvat omaan kuvavarastoomme, joten --
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallyitse asiassa meanttarkoitti to pullVedä up, but --
en ole varma halusinko näyttää juuri tätä, mutta --
03:09
(LaughterNaurua)
(Naurua)
03:12
But noticeilmoitus -- this is, of coursekurssi, a popularsuosittu touristturisti sitepaikka,
Mutta huomatkaa -- tämä on, toki, suosittu turistikohde,
03:15
and there are lots of photosValokuvat around here,
ja tästä on paljon kuvia,
03:19
and these photosValokuvat are all takenotettu at differenteri timesajat.
ja nämä kuvat on otettu eri aikoina.
03:21
So this one was takenotettu around fiveviisi.
Tämä on otettu viiden aikoihin.
03:24
So that's the FlickrFlickr photokuva,
Eli tämä kuva on Flick:istä,
03:26
that's our imagerykuvakieli.
Ja tämä meidän kuvavarastostamme.
03:28
So you really see how this kindkiltti of crowd-sourcedCrowd ulkoistetun imagerykuvakieli
Eli näette kuinka nämä käyttäjien luomat kuvat
03:30
is integratingintegroimalla, in a very deepsyvä way, into the mapkartta itselfitse.
integroituvat syvällisellä tasolla itse karttaan.
03:33
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
03:36
Thank you.
Kiitos.
03:38
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
03:40
There are severaluseat reasonssyyt why this is interestingmielenkiintoista
On monia syitä miksi tämä on kiinnostavaa,
03:42
and one of them, of coursekurssi, is time travelmatkustaa.
ja yksi niistä on aikamatkustus.
03:44
And I'm not going to showshow you some of the wonderfulihana historichistoriallinen imagerykuvakieli in here,
En nyt aio esittää upeita historiallisia kuvia,
03:46
but there are some with horseshevoset and carriagesvaunut and so on as well.
mutta kuvia löytyy hevosista ja kärryistä ja niin edelleen.
03:48
But what's coolviileä about this is that, not only is it augmentinglisääviin
Tässä on hienoa se, että se ei vain laajenna
03:51
this visualvisuaalinen representationedustus of the worldmaailman-
maailman visuaalista ulkoasua
03:54
with things that are comingtuleva in from userskäyttäjät,
käyttäjien ottamilla kuvilla,
03:56
but it alsomyös is the foundationperusta for augmentedtäydennetty realitytodellisuus,
vaan toimii myös laajennetun todellisuuden pohjana,
03:59
and that's something that I'll be showingosoittavat you more of in just a momenthetki.
ja siitä näytän teille lisää hetken päästä.
04:03
Now I just madetehty a transitionsiirtyminen indoorssisätiloissa. That's alsomyös interestingmielenkiintoista.
Menin juuri sisätiloihin. Tämä on mielenkiintoista.
04:06
OK, noticeilmoitus there's now a roofkatto aboveedellä us.
Okei, huomatkaa että päällämme on katto.
04:10
We're insidesisällä the PikeHauki PlacePaikka MarketMarkkinoiden.
Olemme Pike Place Marketin sisällä.
04:12
And this is something that we're ablepystyä to do with a backpackreppu camerakamera,
Ja tämä on jotain minkä voimme tehdä
04:15
so, we're now not only imagingImaging in the streetkatu
reppukameralla, eli emme kuvaa vain katua
04:17
with this camerakamera on topsTopit of carsautojen,
autoon kiinnitetyllä kameralla,
04:21
but we're alsomyös imagingImaging insidesisällä.
vaan kuvaamme myös sisätiloja.
04:23
And from here, we're ablepystyä to do the samesama sortslajittelee of registrationrekisteröinti,
Ja täältä pystymme tekemään samanlaista tiedonkeruuta,
04:27
not only of still imageskuvien, but alsomyös of videovideo-.
ei vain valokuvia, vaan myös videota.
04:32
So this is something that we're now going to try
Tämä on jotain mitä yritämme tehdä
04:36
for the first time, liveelää,
ensimmäistä kertaa reaaliajassa
04:38
and this is really, trulytodella, very frighteningpelottava.
ja se on todella pelottavaa.
04:40
(LaughterNaurua)
(Naurua)
04:43
OK.
Okei.
04:46
(RingingSoittoäänen)
(Puhelin soi)
04:48
All right, guys, are you there?
No niin kaverit, oletteko siellä?
04:50
(NoiseMelu)
(Melua)
04:52
All right. I'm hittinglyömällä it. I'm punchinglävistys playpelata.
Selvä juttu. Laitan sen päälle.
04:54
I'm liveelää. All right. There we go.
Olemme valmiita. Mennään.
04:56
So, these are our friendsystävät in PikeHauki PlacePaikka MarketMarkkinoiden, the lablaboratorio.
Eli, tässä ovat kaverimme Pike Place Marketilla.
04:58
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
05:03
So they're broadcastinglähetykset this liveelää.
He lähettävät tätä suorana.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you panpanoroida back over to the cornerkulma marketmarkkinoida?
Okei George, voitko kääntää takaisin kulmaan?
05:14
Because I want to showshow pointspistettä of interestkiinnostuksen kohde.
Haluan näyttää mielenkiintoisia juttuja.
05:18
No, no. The other way.
Ei, ei - toiseen suuntaan.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornerkulma, back to the cornerkulma.
Kyllä, kyllä, takaisin kulmaan.
05:25
I don't want to see you guys yetvielä.
En halua nähdä teitä vielä.
05:27
OK, OK, back to the cornerkulma, back to the cornerkulma, back to the cornerkulma.
Okei, okei. Takaisin kulmaan, takaisin kulmaan.
05:31
OK, never mindmieli.
Okei, olkoon.
05:37
What I wanted to showshow you was these pointspistettä of interestkiinnostuksen kohde
Halusin näyttää näitä kiintopisteitä
05:40
over here on topYlin of the imagekuva
täällä kuvan yläreunassa,
05:42
because what that givesantaa you a sensetunne of is the way,
koska siitä saa kuvaa suunnasta
05:44
if you're actuallyitse asiassa on the spottäplä,
jos todella on paikan päällä ...
05:46
you can think about this --
ajatelkaapa tätä --
05:48
this is takingottaen a stepvaihe in additionlisäys to augmentedtäydennetty realitytodellisuus.
tämä ottaa askeleen laajennetun todellisuuden lisäksi.
05:50
What the hellhelvetti are you guys -- oh, sorry.
Mitä hittoa te kaverit -- anteeksi.
05:53
(LaughterNaurua)
(Naurua)
05:55
We're doing two differenteri --
Me teemme kahta eri...
05:58
OK, I'm hangingriippuva up now.
Okei, minä katkaisen nyt.
06:01
We're doing two differenteri things here.
Teemme kahta eri asiaa tässä.
06:04
One of them is to take that realtodellinen ...
Yksi niistä on ottaa tuo aito ...
06:06
(LaughterNaurua)
(Naurua)
06:08
All right, let me just take a momenthetki and thank the teamtiimi.
Okei, haluan tässä vaiheessa kiittää tiimiä.
06:15
They'veHe ovat donetehty a fantasticfantastinen jobJob of pullingvetämällä this togetheryhdessä.
He ovat tehneet hienoa työtä kasatessaan tämän kaiken.
06:18
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
06:20
I'm going to abandonluopua them now and walkkävellä back outsideulkopuolella.
Jätän nyt heidät ja menen takaisin ulos.
06:22
And while I walkkävellä outsideulkopuolella, I'll just mentionmainita that
Ja kun kävelen ulkona, mainitsen vain, että
06:25
here we're usingkäyttämällä this for telepresenceTelepresence,
käytimme tätä juuri etäläsnäoloon,
06:28
but you can equallyyhtä well use this
mutta tätä voi yhtä hyvin käyttää
06:30
on the spottäplä, for augmentedtäydennetty realitytodellisuus.
paikan päällä laajennettuun todellisuuteen.
06:32
When you use it on the spottäplä, it meansvälineet that
Kun sitä käyttää paikan päällä,
06:34
you're ablepystyä to bringtuoda all of that metadatametatiedot
se pystyy yhdistämään kaiken tämän
06:36
and informationtiedot about the worldmaailman- to you.
metadatan ja tiedon kyseiseen paikkaan.
06:38
So here, we're takingottaen the extraylimääräinen stepvaihe of alsomyös broadcastinglähetykset it.
Tässä menemme vielä pidemmälle
06:40
That was beingollessa broadcastlähetys, by the way, on a 4G networkverkko
lähettämällä se reaaliajassa. Lähetys muuten tehtiin
06:42
from the marketmarkkinoida.
4G-verkon välityksellä.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Lopuksi, Microsoft on pitänyt viime vuosina
06:48
that MicrosoftMicrosoft has giventietty in the pastmenneisyys severaluseat yearsvuotta.
erään TED esityksen --
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideMaailmanlaajuisesti TelescopeKaukoputki.
Curtis Wongin 'WorldWide Telescope'.
06:53
So, we're going to headpää over to the dumpstersdumpsters,
Joten suuntaamme nyt roskalaatikoille,
06:56
where it's traditionalperinteinen, after a long day at the marketmarkkinoida,
mikä on perinteistä, pitkän markkinapäivän jälkeen --
06:58
to go out for a breaktauko, but alsomyös staretuijottaa up at the skytaivas.
mennä ulos, ja tuijottaa hetki taivaalle.
07:01
This is the integrationintegraatio
Tämä on integraatio kartastamme
07:05
of WorldWideMaailmanlaajuisesti TelescopeKaukoputki into our mapskartat.
WorldWide Telescopeen.
07:07
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
07:10
This is the currentnykyinen -- thank you --
Tämä on -- kiitoksia --
07:12
this is the currentnykyinen time. If we scrubhankaa the time,
Tämä on tämänhetkisessä ajassa,
07:15
then we can see how the skytaivas will look at differenteri timesajat,
mutta aikaa muuttamalla näemme taivaan eri aikoina,
07:17
and we can get all of this very detailedyksityiskohtaiset
ja saamme hyvin yksityiskohtaista
07:20
informationtiedot about differenteri timesajat, differenteri datespäivämäärät:
tietoa eri ajoista ja päivämääristä.
07:22
Let's moveliikkua the moonkuu a little higherkorkeampi in the skytaivas,
Siirretäänpä kuuta keskemmälle taivasta,
07:27
maybe changemuuttaa the dateTreffi.
ja vaihdetaan päivämäärää.
07:29
I would like to kindkiltti of zoomZoomaus in on the moonkuu.
Haluaisin tarkentaa kuuhun.
07:33
So, this is an astronomicallytähtitieteellisen completesaattaa loppuun
Tämä on astronomisesti täydellinen
07:39
representationedustus of the skytaivas
esitys taivaasta
07:41
integratedintegroitu right into the EarthMaan.
integroituna ympäristöön.
07:44
All right now, I've overrunylivuoto my time,
No niin, aika loppuu
07:46
so I've got to stop.
joten minun on lopetettava.
07:48
Thank you all very much.
Kiitoksia paljon.
07:50
(ApplauseSuosionosoitukset)
(Aplodeja)
07:52
Translated by Sami Andberg
Reviewed by Ulla Vainio

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com