English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Agüera y Arcas esittelee laajennetun todellisuuden karttaratkaisua

Filmed
Views 1,737,868

TED2010-tapahtumassa suurta huomiota herättäneessä esityksessään Blaise Agüera y Arcas esittelee Microsoftin uutta laajennetun todellisuuden mallinnusteknologiaa.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a year and a half ago,
Noin puolitoista vuotta sitten
00:15
Stephen Lawler, who also gave a talk
Stephen Lawler, joka myös puhui
00:17
here at TED in 2007 on Virtual Earth,
TED 2007:ssä Virtual Earhista,
00:20
brought me over to become the architect of Bing Maps,
otti minut mukaan Bing Maps:in suunnittelijaksi,
00:22
which is Microsoft's online-mapping effort.
joka on Microsoftin verkossa toimiva karttapalvelu.
00:26
In the past two and a half, we've been very hard at work
Viimeisen 2,5 vuoden aikana olemme
00:29
on redefining the way maps work online.
kovasti työskennelleet parantaaksemme verkon karttapalvelujen toimintatapoja.
00:31
And we really are seeing this in very different terms
Me näemme tämän hyvin eri tavalla
00:35
from the kind of mapping and direction site
kuin miten kartta- ja kulkuohjesivustot
00:37
that one is used to.
on perinteisesti tehty.
00:39
So, the first thing that you might notice about the mapping site
Ensimmäinen huomattava asia karttapalvelussa,
00:41
is just the fluidity of the zooming and the panning,
on tarkentamisen ja liikuttamisen
00:43
which, if you're familiar at all with Seadragon,
sujuvuus joka pohjautuu
00:45
that's where it comes from.
Seadragon-teknologiaan.
00:47
Mapping is, of course,
Kartoitus, sellaisenaan,
00:49
not just about cartography,
ei liity vain kartastoihin
00:51
it's also about imagery.
vaan myös kuvailmaisuun.
00:53
So, as we zoom-in beyond a certain level
Eli, kun tarkennamme tietyn rajan yli
00:55
this resolves into a kind of Sim City-like
saamme Sim City:n tapaisen
00:58
virtual view at 45 degrees.
virtuaalisen 45-asteen näkymän.
01:01
This can be viewed from any of the cardinal directions
Tätä voidaan katsoa mistä tahansa pääsuunnasta
01:03
to show you the 3D structure of the city, all the facades.
nähdäkseen 3D rakenteen kaupungista julkisivuineen.
01:05
Now, we see this space, this three-dimensional environment,
Me näemme tämän kolmeulotteisen ympäristön
01:08
as being a canvas on which
hyvänä pohjana, minkä päällä
01:14
all sorts of applications can play out,
erilaisia sovelluksia voi toimia.
01:17
and map's directions are really just one of them.
Ja kartan kulkuohjeet ovat yksi niistä.
01:23
If you click on this, you'll see
Tästä klikkaamalla nähdään
01:26
some of the ones that we've put out, just in the past couple of months
joitain sovelluksia, joita olemme julkaisseet
01:29
since we've launched.
viime kuukausina.
01:32
So, for example, a couple of days after the disaster in Haiti,
Esimerkiksi, päiviä Haitin maanjäristyksen jälkeen
01:34
we had an earthquake map that showed
meillä oli järistyskartta, jossa oli
01:36
before and after pictures from the sky.
kuvat järistystä ennen ja sen jälkeen.
01:38
This wonderful one which I don't have time to show you
Tämä hieno ratkaisu,
01:40
is taking hyper-local blogs in real time
hakee paikallisia blogeja reaaliajassa
01:42
and mapping those stories, those entries
ja yhdistää blogikirjoitukset
01:45
to the places that are referred to on the blogs.
niissä viitattuihin paikkoihin.
01:47
It's wonderful.
Se on hienoa.
01:49
But I'm going to show you some more candy sort of stuff.
Mutta esittelen nyt lisää kivoja juttuja.
01:52
So, we see the imagery, of course,
Näemme, että kuvitus
01:55
not stopping at the sky.
ei suinkaan pysähdy taivaaseen.
01:59
These little green bubbles represent
Nuo pienet vihreät kuplat ilmaisevat
02:02
photosynths that users have made.
kuvayhdistelmiä, joita käyttäjät ovat tehneet.
02:05
I'm not going to dive into them either, but photosynths are integrated into the map.
En avaa niitä nyt, mutta nekin ovat linkitettyjä karttaan.
02:07
Everything that's cased in blue
Kaikki mikä on kehystetty sinisellä
02:10
is an area where we've taken imagery on the ground as well.
sisältää myös maanpinnan tasolta otettuja kuvia.
02:12
And so, when you fly down --
Ja siksi, kun lennetään alemmas --
02:17
(Applause)
(Aplodeja)
02:19
Thank you. When you fly down to the ground,
Kiitoksia. Kun lennetään maan tasoon,
02:21
and you see this kind of panoramic imagery,
ja nähdään tällainen panoraamakuva,
02:23
the first thing that you might notice is that it's not just a picture,
ensimmäiseksi huomataan ettei se ole vain kuva --
02:26
there's just as much three-dimensional understanding of this environment
ympäristö on yhtä vahvasti kolmiulotteinen
02:30
as there is of the three-dimensional city from above,
kuin kaupungin silhuetti,
02:33
so if I click on something to get a closer view of it,
eli jos klikkaan jotain nähdäkseni sen lähempää,
02:36
then, the fact that that transition looks as it does,
niin itse asiassa muutos näyttää oikealta,
02:40
is a function of all of that geometry,
sillä se mallinnetaan geometrisesti
02:43
all of that 3D understanding behind this model.
taustalla olevasta kolmiulotteisesta mallista.
02:45
Now, I'll show you a fun app
Nyt näytän teille hauskan sovelluksen,
02:49
that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
jota olemme työstäneet yhteistyökumppanimme Flickr:n kanssa.
02:52
This takes Flickr, georegistered imagery
Tässä otetaan Flickeristä paikannustiedolla varustettu kuvasto
02:59
and uses photosynth-like processes
ja käytetään kuvayhdistelmäprosessia
03:02
to connect that imagery to our imagery, so --
yhdistämään kuvat omaan kuvavarastoomme, joten --
03:05
I'm not sure if that's the one I actually meant to pull up, but --
en ole varma halusinko näyttää juuri tätä, mutta --
03:09
(Laughter)
(Naurua)
03:12
But notice -- this is, of course, a popular tourist site,
Mutta huomatkaa -- tämä on, toki, suosittu turistikohde,
03:15
and there are lots of photos around here,
ja tästä on paljon kuvia,
03:19
and these photos are all taken at different times.
ja nämä kuvat on otettu eri aikoina.
03:21
So this one was taken around five.
Tämä on otettu viiden aikoihin.
03:24
So that's the Flickr photo,
Eli tämä kuva on Flick:istä,
03:26
that's our imagery.
Ja tämä meidän kuvavarastostamme.
03:28
So you really see how this kind of crowd-sourced imagery
Eli näette kuinka nämä käyttäjien luomat kuvat
03:30
is integrating, in a very deep way, into the map itself.
integroituvat syvällisellä tasolla itse karttaan.
03:33
(Applause)
(Aplodeja)
03:36
Thank you.
Kiitos.
03:38
(Applause)
(Aplodeja)
03:40
There are several reasons why this is interesting
On monia syitä miksi tämä on kiinnostavaa,
03:42
and one of them, of course, is time travel.
ja yksi niistä on aikamatkustus.
03:44
And I'm not going to show you some of the wonderful historic imagery in here,
En nyt aio esittää upeita historiallisia kuvia,
03:46
but there are some with horses and carriages and so on as well.
mutta kuvia löytyy hevosista ja kärryistä ja niin edelleen.
03:48
But what's cool about this is that, not only is it augmenting
Tässä on hienoa se, että se ei vain laajenna
03:51
this visual representation of the world
maailman visuaalista ulkoasua
03:54
with things that are coming in from users,
käyttäjien ottamilla kuvilla,
03:56
but it also is the foundation for augmented reality,
vaan toimii myös laajennetun todellisuuden pohjana,
03:59
and that's something that I'll be showing you more of in just a moment.
ja siitä näytän teille lisää hetken päästä.
04:03
Now I just made a transition indoors. That's also interesting.
Menin juuri sisätiloihin. Tämä on mielenkiintoista.
04:06
OK, notice there's now a roof above us.
Okei, huomatkaa että päällämme on katto.
04:10
We're inside the Pike Place Market.
Olemme Pike Place Marketin sisällä.
04:12
And this is something that we're able to do with a backpack camera,
Ja tämä on jotain minkä voimme tehdä
04:15
so, we're now not only imaging in the street
reppukameralla, eli emme kuvaa vain katua
04:17
with this camera on tops of cars,
autoon kiinnitetyllä kameralla,
04:21
but we're also imaging inside.
vaan kuvaamme myös sisätiloja.
04:23
And from here, we're able to do the same sorts of registration,
Ja täältä pystymme tekemään samanlaista tiedonkeruuta,
04:27
not only of still images, but also of video.
ei vain valokuvia, vaan myös videota.
04:32
So this is something that we're now going to try
Tämä on jotain mitä yritämme tehdä
04:36
for the first time, live,
ensimmäistä kertaa reaaliajassa
04:38
and this is really, truly, very frightening.
ja se on todella pelottavaa.
04:40
(Laughter)
(Naurua)
04:43
OK.
Okei.
04:46
(Ringing)
(Puhelin soi)
04:48
All right, guys, are you there?
No niin kaverit, oletteko siellä?
04:50
(Noise)
(Melua)
04:52
All right. I'm hitting it. I'm punching play.
Selvä juttu. Laitan sen päälle.
04:54
I'm live. All right. There we go.
Olemme valmiita. Mennään.
04:56
So, these are our friends in Pike Place Market, the lab.
Eli, tässä ovat kaverimme Pike Place Marketilla.
04:58
(Applause)
(Aplodeja)
05:03
So they're broadcasting this live.
He lähettävät tätä suorana.
05:12
OK, George, can you pan back over to the corner market?
Okei George, voitko kääntää takaisin kulmaan?
05:14
Because I want to show points of interest.
Haluan näyttää mielenkiintoisia juttuja.
05:18
No, no. The other way.
Ei, ei - toiseen suuntaan.
05:22
Yeah, yeah, back to the corner, back to the corner.
Kyllä, kyllä, takaisin kulmaan.
05:25
I don't want to see you guys yet.
En halua nähdä teitä vielä.
05:27
OK, OK, back to the corner, back to the corner, back to the corner.
Okei, okei. Takaisin kulmaan, takaisin kulmaan.
05:31
OK, never mind.
Okei, olkoon.
05:37
What I wanted to show you was these points of interest
Halusin näyttää näitä kiintopisteitä
05:40
over here on top of the image
täällä kuvan yläreunassa,
05:42
because what that gives you a sense of is the way,
koska siitä saa kuvaa suunnasta
05:44
if you're actually on the spot,
jos todella on paikan päällä ...
05:46
you can think about this --
ajatelkaapa tätä --
05:48
this is taking a step in addition to augmented reality.
tämä ottaa askeleen laajennetun todellisuuden lisäksi.
05:50
What the hell are you guys -- oh, sorry.
Mitä hittoa te kaverit -- anteeksi.
05:53
(Laughter)
(Naurua)
05:55
We're doing two different --
Me teemme kahta eri...
05:58
OK, I'm hanging up now.
Okei, minä katkaisen nyt.
06:01
We're doing two different things here.
Teemme kahta eri asiaa tässä.
06:04
One of them is to take that real ...
Yksi niistä on ottaa tuo aito ...
06:06
(Laughter)
(Naurua)
06:08
All right, let me just take a moment and thank the team.
Okei, haluan tässä vaiheessa kiittää tiimiä.
06:15
They've done a fantastic job of pulling this together.
He ovat tehneet hienoa työtä kasatessaan tämän kaiken.
06:18
(Applause)
(Aplodeja)
06:20
I'm going to abandon them now and walk back outside.
Jätän nyt heidät ja menen takaisin ulos.
06:22
And while I walk outside, I'll just mention that
Ja kun kävelen ulkona, mainitsen vain, että
06:25
here we're using this for telepresence,
käytimme tätä juuri etäläsnäoloon,
06:28
but you can equally well use this
mutta tätä voi yhtä hyvin käyttää
06:30
on the spot, for augmented reality.
paikan päällä laajennettuun todellisuuteen.
06:32
When you use it on the spot, it means that
Kun sitä käyttää paikan päällä,
06:34
you're able to bring all of that metadata
se pystyy yhdistämään kaiken tämän
06:36
and information about the world to you.
metadatan ja tiedon kyseiseen paikkaan.
06:38
So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.
Tässä menemme vielä pidemmälle
06:40
That was being broadcast, by the way, on a 4G network
lähettämällä se reaaliajassa. Lähetys muuten tehtiin
06:42
from the market.
4G-verkon välityksellä.
06:45
All right, and now there's one last TED talk
Lopuksi, Microsoft on pitänyt viime vuosina
06:48
that Microsoft has given in the past several years.
erään TED esityksen --
06:51
And that's Curtis Wong, WorldWide Telescope.
Curtis Wongin 'WorldWide Telescope'.
06:53
So, we're going to head over to the dumpsters,
Joten suuntaamme nyt roskalaatikoille,
06:56
where it's traditional, after a long day at the market,
mikä on perinteistä, pitkän markkinapäivän jälkeen --
06:58
to go out for a break, but also stare up at the sky.
mennä ulos, ja tuijottaa hetki taivaalle.
07:01
This is the integration
Tämä on integraatio kartastamme
07:05
of WorldWide Telescope into our maps.
WorldWide Telescopeen.
07:07
(Applause)
(Aplodeja)
07:10
This is the current -- thank you --
Tämä on -- kiitoksia --
07:12
this is the current time. If we scrub the time,
Tämä on tämänhetkisessä ajassa,
07:15
then we can see how the sky will look at different times,
mutta aikaa muuttamalla näemme taivaan eri aikoina,
07:17
and we can get all of this very detailed
ja saamme hyvin yksityiskohtaista
07:20
information about different times, different dates:
tietoa eri ajoista ja päivämääristä.
07:22
Let's move the moon a little higher in the sky,
Siirretäänpä kuuta keskemmälle taivasta,
07:27
maybe change the date.
ja vaihdetaan päivämäärää.
07:29
I would like to kind of zoom in on the moon.
Haluaisin tarkentaa kuuhun.
07:33
So, this is an astronomically complete
Tämä on astronomisesti täydellinen
07:39
representation of the sky
esitys taivaasta
07:41
integrated right into the Earth.
integroituna ympäristöön.
07:44
All right now, I've overrun my time,
No niin, aika loppuu
07:46
so I've got to stop.
joten minun on lopetettava.
07:48
Thank you all very much.
Kiitoksia paljon.
07:50
(Applause)
(Aplodeja)
07:52
Translated by Sami Andberg
Reviewed by Ulla Vainio

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com