English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Aguera y Arcas: rzeczywistość rozszerzona i mapy

Filmed:
1,787,540 views

Blaise Aguera y Arcas przedstawia efekty rzeczywistości rozszerzonej, które uzyskał Microsoft w swoich nowych mapach.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearrok and a halfpół agotemu,
Półtora roku temu na konferencji TED w 2007 r.
00:15
StephenStephen LawlerDębowski, who alsorównież gavedał a talk
Półtora roku temu na konferencji TED w 2007 r.
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualWirtualne EarthZiemia,
Steven Lawler prezentował Virtual Earth.
00:20
broughtprzyniósł me over to becomestają się the architectarchitekt of BingBing MapsMapy,
Dzięki niemu zacząłem pracować nad innym projektem Microsoftu,
00:22
whichktóry is Microsoft'sFirmy Microsoft online-mappingonline kartografia effortwysiłek.
również z zakresu kartografii online - Bing Maps.
00:26
In the pastprzeszłość two and a halfpół, we'vemamy been very hardciężko at work
Włożyliśmy wiele wysiłku,
00:29
on redefiningZmiana definicji the way mapsmapy work onlineonline.
aby opracować nową metodę działania map online.
00:31
And we really are seeingwidzenie this in very differentróżne termswarunki
I faktycznie wiele udało nam się zmienić
00:35
from the kinduprzejmy of mappingmapowanie and directionkierunek siteteren
względem rozwiązań powszechnie stosowanych dotychczas.
00:37
that one is used to.
względem rozwiązań powszechnie stosowanych dotychczas.
00:39
So, the first thing that you mightmoc noticeogłoszenie about the mappingmapowanie siteteren
Pierwsze co się zmieniło to płynność działania zoomu i nawigacji
00:41
is just the fluiditypłynność of the zoomingPowiększanie and the panningprzesuwanie,
Pierwsze co się zmieniło to płynność działania zoomu i nawigacji
00:43
whichktóry, if you're familiarznajomy at all with SeadragonSeadragon,
- rozwiązanie zapożyczone z technologii Seadragon.
00:45
that's where it comespochodzi from.
- rozwiązanie zapożyczone z technologii Seadragon.
00:47
MappingMapowanie is, of coursekurs,
Na mapowanie składa się, poza aspektem kartograficznym, również aspekt zdjęciowy.
00:49
not just about cartographykartografii,
Na mapowanie składa się, poza aspektem kartograficznym, również aspekt zdjęciowy.
00:51
it's alsorównież about imageryobrazowość.
Na mapowanie składa się, poza aspektem kartograficznym, również aspekt zdjęciowy.
00:53
So, as we zoom-inZoom w beyondpoza a certainpewny levelpoziom
Więc kiedy powiększamy dany fragment mapy
00:55
this resolvesrozwiązuje problem into a kinduprzejmy of SimKarty SIM City-likeMiasto jak
w pewnym momencie obraz zaczyna przypominać miasteczko Sim City widziane pod kątem 45 stopni.
00:58
virtualwirtualny viewwidok at 45 degreesstopni.
w pewnym momencie obraz zaczyna przypominać miasteczko Sim City widziane pod kątem 45 stopni.
01:01
This can be viewedobejrzeli from any of the cardinalkardynał directionswskazówki
Trójwymiarowy obraz, z widocznymi fasadami budynków dostępny jest z wszystkich głównych kierunków.
01:03
to showpokazać you the 3D structureStruktura of the cityMiasto, all the facadesfasady.
Trójwymiarowy obraz, z widocznymi fasadami budynków dostępny jest z wszystkich głównych kierunków.
01:05
Now, we see this spaceprzestrzeń, this three-dimensionaltrójwymiarowy environmentśrodowisko,
Oto ten sam widok jako trójwymiarowe środowisko -
01:08
as beingistota a canvasbrezentowy on whichktóry
rodzaj makiety, na której można uruchomić przeróżne aplikacje.
01:14
all sortssortuje of applicationsAplikacje can playgrać out,
rodzaj makiety, na której można uruchomić przeróżne aplikacje.
01:17
and map'smapy directionswskazówki are really just one of them.
Przemieszczanie się w określonych kierunkach to tylko jedna z możliwości.
01:23
If you clickKliknij on this, you'llTy będziesz see
Tutaj możemy wypróbować
01:26
some of the oneste that we'vemamy put out, just in the pastprzeszłość couplepara of monthsmiesiące
niektóre z aplikacji zaimplementowanych w ciągu ostatnich miesięcy,
01:29
sinceod we'vemamy launcheduruchomiona.
od momentu uruchomienia serwisu.
01:32
So, for exampleprzykład, a couplepara of daysdni after the disasterkatastrofa in HaitiHaiti,
Na przykład, już w kilka dni po katastrofie na Haiti,
01:34
we had an earthquaketrzęsienie ziemi mapmapa that showedpokazał
mogliśmy porównać na mapie, ujęcia z lotu ptaka przed i po trzęsieniu ziemi.
01:36
before and after pictureskino from the skyniebo.
mogliśmy porównać na mapie, ujęcia z lotu ptaka przed i po trzęsieniu ziemi.
01:38
This wonderfulwspaniale one whichktóry I don't have time to showpokazać you
Oto fantastyczna aplikacja, której nie zdążę pokazać,
01:40
is takingnabierający hyper-localHyper lokalnego blogsblogi in realreal time
przetwarzająca notki z hiperlokalnych blogów na bierząco
01:42
and mappingmapowanie those storieshistorie, those entrieswpisy
i przyporządkowująca lokalizacje na mapie do miejsc, o których mowa w danej notce. Wspaniałe.
01:45
to the placesmiejsca that are referredodniesione to on the blogsblogi.
i przyporządkowująca lokalizacje na mapie do miejsc, o których mowa w danej notce. Wspaniałe.
01:47
It's wonderfulwspaniale.
i przyporządkowująca lokalizacje na mapie do miejsc, o których mowa w danej notce. Wspaniałe.
01:49
But I'm going to showpokazać you some more candycukierek sortsortować of stuffrzeczy.
Teraz będzie jeszcze większa jazda.
01:52
So, we see the imageryobrazowość, of coursekurs,
Ten widok wykracza poza linię nieboskłonu.
01:55
not stoppingzatrzymanie at the skyniebo.
Ten widok wykracza poza linię nieboskłonu.
01:59
These little greenZielony bubblesbąbelki representprzedstawiać
Te małe zielone punkty to naniesione przez użytkowników tzw. chmury punktów.
02:02
photosynthsphotosynths that usersużytkowników have madezrobiony.
Te małe zielone punkty to naniesione przez użytkowników tzw. chmury punktów.
02:05
I'm not going to divenurkować into them eitherzarówno, but photosynthsphotosynths are integratedzintegrowany into the mapmapa.
Nie będę o tym teraz mówił. Niemniej, są one zintegrowane z mapą.
02:07
Everything that's casedobudowane in blueniebieski
Wszystko obrysowane na niebiesko
02:10
is an areapowierzchnia where we'vemamy takenwzięty imageryobrazowość on the groundziemia as well.
to miejsca, w których zostały zrobione zdjęcia również na ziemi.
02:12
And so, when you flylatać down --
Więcj, jeśli przeniesiemy się na dół... (Brawa)
02:17
(ApplauseAplauz)
Więcj, jeśli przeniesiemy się na dół... (Brawa)
02:19
Thank you. When you flylatać down to the groundziemia,
Dzięki. Po przeniesieniu się na ziemię,
02:21
and you see this kinduprzejmy of panoramicpanoramiczne imageryobrazowość,
kiedy widać panoramę, możemy zauważyć, że to nie jest zwykłe zdjęcie:
02:23
the first thing that you mightmoc noticeogłoszenie is that it's not just a pictureobrazek,
kiedy widać panoramę, możemy zauważyć, że to nie jest zwykłe zdjęcie:
02:26
there's just as much three-dimensionaltrójwymiarowy understandingzrozumienie of this environmentśrodowisko
z jednej strony mamy inteligentne trójwymiarowe środowisko,
02:30
as there is of the three-dimensionaltrójwymiarowy cityMiasto from abovepowyżej,
a z drugiej trójwymiarowy model miasta z góry,
02:33
so if I clickKliknij on something to get a closerbliższy viewwidok of it,
więc efekt przejścia obserwowany w momencie przybliżania widoku
02:36
then, the factfakt that that transitionprzejście lookswygląda as it does,
więc efekt przejścia obserwowany w momencie przybliżania widoku
02:40
is a functionfunkcjonować of all of that geometryGeometria,
jest zbudowany na bazie całej tej geometrii,
02:43
all of that 3D understandingzrozumienie behindza this modelModel.
rozwiązań 3D wykorzystanych do stworzenia tego modelu.
02:45
Now, I'll showpokazać you a funzabawa appaplikacja
Ta aplikacja jest ciekawa.
02:49
that -- we'vemamy been workingpracujący on a collaborationwspółpraca with our friendsprzyjaciele at FlickrFlickr.
Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgeoregistered imageryobrazowość
Jej działanie opiera się na wykorzystaniu technologii geotaggingu
02:59
and usesużywa photosynth-likePhotosynth jak processesprocesy
w oparciu o procesowanie wykorzystane w chmurach punktów
03:02
to connectpołączyć that imageryobrazowość to our imageryobrazowość, so --
dzięki czemu następuje synchronizacja zdjęć pomiędzy systemami...
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallytak właściwie meantOznaczało to pullCiągnąć up, but --
Tu chyba nastąpiła pomyłka...
03:09
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
03:12
But noticeogłoszenie -- this is, of coursekurs, a popularpopularny touristturysta siteteren,
Tutaj mamy popularny portal dla turystów,
03:15
and there are lots of photoszdjęcia around here,
gdzie użytkownicy dodają mnóstwo zdjęć,
03:19
and these photoszdjęcia are all takenwzięty at differentróżne timesczasy.
które są robione o różnych porach dnia.
03:21
So this one was takenwzięty around fivepięć.
To zdjęcie zrobiono około godziny piątej.
03:24
So that's the FlickrFlickr photozdjęcie,
Tak wygląda zdjęcie na Flickrze,
03:26
that's our imageryobrazowość.
a tak nasza wersja.
03:28
So you really see how this kinduprzejmy of crowd-sourcedcrowdsourcingu imageryobrazowość
To dobry przykład jak tego typu nieograniczone zasoby zdjęć
03:30
is integratingintegracja, in a very deepgłęboki way, into the mapmapa itselfsamo.
są przekształcane w mapy.
03:33
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
03:36
Thank you.
Dziękuję.
03:38
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
03:40
There are severalkilka reasonspowody why this is interestingciekawy
Jest to interesujące z kilku powodów,
03:42
and one of them, of coursekurs, is time travelpodróżować.
jednym z nich jest możliwość podróżowania w czasie.
03:44
And I'm not going to showpokazać you some of the wonderfulwspaniale historichistoryczny imageryobrazowość in here,
Nie będę pokazywał teraz historycznych zdjęć,
03:46
but there are some with horseskonie and carriagesWózki and so on as well.
choć znajdą się w tym zbiorze również takie z końmi i powozami.
03:48
But what's coolchłodny about this is that, not only is it augmentingpowiększanie
Fascynujące jest to, że technologia ta nie tylko rozszerza rzeczywistość oglądaną na zdjęciach
03:51
this visualwizualny representationreprezentacja of the worldświat
Fascynujące jest to, że technologia ta nie tylko rozszerza rzeczywistość oglądaną na zdjęciach,
03:54
with things that are comingprzyjście in from usersużytkowników,
które może wykonać każdy z nas,
03:56
but it alsorównież is the foundationfundacja for augmentedpowiększony realityrzeczywistość,
ale ponadto jest fundamentem rozszerzonej rzeczywistości,
03:59
and that's something that I'll be showingseans you more of in just a momentza chwilę.
o czym więcej już za chwilę.
04:03
Now I just madezrobiony a transitionprzejście indoorspomieszczeniu. That's alsorównież interestingciekawy.
Wykonałem właśnie przejście do wnętrza pomieszczenia.
04:06
OK, noticeogłoszenie there's now a roofdach abovepowyżej us.
Spójrzcie na ten dach ponad nami.
04:10
We're insidewewnątrz the PikeSzczupak PlaceMiejsce MarketRynku.
Znajdujemy się na Pike Place Market.
04:12
And this is something that we're ablezdolny to do with a backpackPlecak cameraaparat fotograficzny,
Nasze narzędzie to zwykły aparat turystyczny,
04:15
so, we're now not only imagingImaging in the streetulica
także zdjęcia rejestrujemy nie tylko na ulicach
04:17
with this cameraaparat fotograficzny on topsKoszulki i bluzy of carssamochody,
z użyciem kamery na dachu samochodu,
04:21
but we're alsorównież imagingImaging insidewewnątrz.
ale również wewnątrz budynków.
04:23
And from here, we're ablezdolny to do the samepodobnie sortssortuje of registrationRejestracja,
Z tego punktu możemy wykonać nie tylko zdjęcia
04:27
not only of still imagesobrazy, but alsorównież of videowideo.
ale też zarejestrować materiał video.
04:32
So this is something that we're now going to try
Wypróbujemy teraz jak to działa,
04:36
for the first time, liverelacja na żywo,
po raz pierwszy na żywo.
04:38
and this is really, trulynaprawdę, very frighteningprzerażający.
Ostrzegam, że możecie się poważnie wystraszyć.
04:40
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
04:43
OK.
Dobra.
04:46
(RingingDzwonienie)
(Dzwonek telefonu)
04:48
All right, guys, are you there?
Gotowi?
04:50
(NoiseHałas)
(Hałas)
04:52
All right. I'm hittinguderzanie it. I'm punchingwykrawania playgrać.
Zaczynamy.
04:54
I'm liverelacja na żywo. All right. There we go.
Jestem na żywo.
04:56
So, these are our friendsprzyjaciele in PikeSzczupak PlaceMiejsce MarketRynku, the lablaboratorium.
To są moi przyjaciele z laboratorium na Pike Place Market.
04:58
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
05:03
So they're broadcastingradiofonii i telewizji this liverelacja na żywo.
Przesyłają obraz na żywo.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you panpatelnia back over to the cornerkąt marketrynek?
George, możesz nas zabrać na rynek?
05:14
Because I want to showpokazać pointszwrotnica of interestzainteresowanie.
Chciałbym pokazać ciekawe miejsca.
05:18
No, no. The other way.
Nie tędy, w drugą stronę.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornerkąt, back to the cornerkąt.
Tak, kieruj się na róg.
05:25
I don't want to see you guys yetjeszcze.
Nie chcę was teraz oglądać.
05:27
OK, OK, back to the cornerkąt, back to the cornerkąt, back to the cornerkąt.
Z powrotem na róg.
05:31
OK, never mindumysł.
Nieważne.
05:37
What I wanted to showpokazać you was these pointszwrotnica of interestzainteresowanie
Chciałem pokazać kilka ciekawych miejsc, widocznych w górnej części zdjęcia
05:40
over here on topTop of the imageobraz
Chciałem pokazać kilka ciekawych miejsc, widocznych w górnej części zdjęcia
05:42
because what that givesdaje you a sensesens of is the way,
bo to daje nam poczucie orientacji
05:44
if you're actuallytak właściwie on the spotmiejsce,
jeśli właśnie znajdujemy się w tym miejscu...
05:46
you can think about this --
Można by powiedzieć,
05:48
this is takingnabierający a stepkrok in additiondodanie to augmentedpowiększony realityrzeczywistość.
że to kolejny krok w kierunku rozszerzonej rzeczywistości.
05:50
What the hellpiekło are you guys -- oh, sorry.
Co do licha, panowie... przepraszam.
05:53
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
05:55
We're doing two differentróżne --
Robimy dwie różne...
05:58
OK, I'm hangingwiszące up now.
Już wystarczy, koniec połączenia.
06:01
We're doing two differentróżne things here.
Więc robimy dwie rzeczy.
06:04
One of them is to take that realreal ...
Jedna z nich to...
06:06
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
06:08
All right, let me just take a momentza chwilę and thank the teamzespół.
Trudno, podziękuję im.
06:15
They'veThey've doneGotowe a fantasticfantastyczny jobpraca of pullingciągnięcie this togetherRazem.
To wielka zasługa, że poskładali to wszystko do kupy.
06:18
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
06:20
I'm going to abandonporzucić them now and walkspacerować back outsidena zewnątrz.
Teraz ich zostawię i wyjdę na zewnątrz.
06:22
And while I walkspacerować outsidena zewnątrz, I'll just mentionwzmianka that
Pozwolę sobie nadmienić,
06:25
here we're usingza pomocą this for telepresenceTelePresence,
że stosujemy tą technologię do teleobecności.
06:28
but you can equallyna równi well use this
ale można tego też używać będąc na miejscu
06:30
on the spotmiejsce, for augmentedpowiększony realityrzeczywistość.
w kontekście rozszerzonej rzeczywistości.
06:32
When you use it on the spotmiejsce, it meansznaczy that
Kiedy używamy tego na miejscu,
06:34
you're ablezdolny to bringprzynieść all of that metadatametadane
możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
06:36
and informationInformacja about the worldświat to you.
możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
06:38
So here, we're takingnabierający the extradodatkowy stepkrok of alsorównież broadcastingradiofonii i telewizji it.
A poza tym dokonaliśmy tu również transmisji na żywo
06:40
That was beingistota broadcasttransmisji, by the way, on a 4G networksieć
poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.
06:42
from the marketrynek.
poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
To jedno z ostatnich wystąpień na konferencji TED
06:48
that MicrosoftMicrosoft has givendany in the pastprzeszłość severalkilka yearslat.
które Microsoft przygotował w ciągu ostatnich lat.
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideNa całym świecie TelescopeTeleskop.
Curtis Wong mówił o usłudze WorldWide Telescope.
06:53
So, we're going to headgłowa over to the dumpstersdumpsters,
Przejdziemy teraz na tyły rynku, gdzie tradycyjnie ludzie udają się
06:56
where it's traditionaltradycyjny, after a long day at the marketrynek,
Przejdziemy teraz na tyły rynku, gdzie tradycyjnie ludzie udają się
06:58
to go out for a breakprzerwa, but alsorównież staregapić się up at the skyniebo.
żeby chwilę odsapnąć i popatrzeć na niebo.
07:01
This is the integrationintegracja
A tak wygląda integracja WorldWide Telescope z naszym systemem map.
07:05
of WorldWideNa całym świecie TelescopeTeleskop into our mapsmapy.
A tak wygląda integracja WorldWide Telescope z naszym systemem map.
07:07
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
07:10
This is the currentobecny -- thank you --
Dziękuję.
07:12
this is the currentobecny time. If we scrubScrub the time,
Tu się wyświetla aktualny czas, możemy go przyspieszyć lub cofnąć,
07:15
then we can see how the skyniebo will look at differentróżne timesczasy,
aby otrzymać obraz nieba o danej godzinie,
07:17
and we can get all of this very detailedszczegółowe
wraz ze szczegółami
07:20
informationInformacja about differentróżne timesczasy, differentróżne datesdaty:
dotyczącymi pomiaru czasu i dat.
07:22
Let's moveruszaj się the moonksiężyc a little higherwyższy in the skyniebo,
Możemy też zmienić położenie Księżyca na niebie,
07:27
maybe changezmiana the datedata.
albo zmienić datę.
07:29
I would like to kinduprzejmy of zoomPowiększenie in on the moonksiężyc.
Chciałbym powiększyć fragment Księżyca.
07:33
So, this is an astronomicallyastronomicznie completekompletny
Oto kompletna astronomicznie reprezentacja nieba,
07:39
representationreprezentacja of the skyniebo
Oto kompletna astronomicznie reprezentacja nieba,
07:41
integratedzintegrowany right into the EarthZiemia.
zintegrowana z Ziemią.
07:44
All right now, I've overrunprzekroczenie my time,
Mój czas właśnie dobiegł końca,
07:46
so I've got to stop.
więc zatrzymamy sie w tym miejscu...
07:48
Thank you all very much.
Dziękuję bardzo.
07:50
(ApplauseAplauz)
(Brawa)
07:52
Translated by Artur Rozmysł
Reviewed by Kinga Skorupska

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com