English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Aguera y Arcas: rzeczywistość rozszerzona i mapy

Filmed
Views 1,727,418

Blaise Aguera y Arcas przedstawia efekty rzeczywistości rozszerzonej, które uzyskał Microsoft w swoich nowych mapach.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a year and a half ago,
Półtora roku temu na konferencji TED w 2007 r.
00:15
Stephen Lawler, who also gave a talk
Półtora roku temu na konferencji TED w 2007 r.
00:17
here at TED in 2007 on Virtual Earth,
Steven Lawler prezentował Virtual Earth.
00:20
brought me over to become the architect of Bing Maps,
Dzięki niemu zacząłem pracować nad innym projektem Microsoftu,
00:22
which is Microsoft's online-mapping effort.
również z zakresu kartografii online - Bing Maps.
00:26
In the past two and a half, we've been very hard at work
Włożyliśmy wiele wysiłku,
00:29
on redefining the way maps work online.
aby opracować nową metodę działania map online.
00:31
And we really are seeing this in very different terms
I faktycznie wiele udało nam się zmienić
00:35
from the kind of mapping and direction site
względem rozwiązań powszechnie stosowanych dotychczas.
00:37
that one is used to.
względem rozwiązań powszechnie stosowanych dotychczas.
00:39
So, the first thing that you might notice about the mapping site
Pierwsze co się zmieniło to płynność działania zoomu i nawigacji
00:41
is just the fluidity of the zooming and the panning,
Pierwsze co się zmieniło to płynność działania zoomu i nawigacji
00:43
which, if you're familiar at all with Seadragon,
- rozwiązanie zapożyczone z technologii Seadragon.
00:45
that's where it comes from.
- rozwiązanie zapożyczone z technologii Seadragon.
00:47
Mapping is, of course,
Na mapowanie składa się, poza aspektem kartograficznym, również aspekt zdjęciowy.
00:49
not just about cartography,
Na mapowanie składa się, poza aspektem kartograficznym, również aspekt zdjęciowy.
00:51
it's also about imagery.
Na mapowanie składa się, poza aspektem kartograficznym, również aspekt zdjęciowy.
00:53
So, as we zoom-in beyond a certain level
Więc kiedy powiększamy dany fragment mapy
00:55
this resolves into a kind of Sim City-like
w pewnym momencie obraz zaczyna przypominać miasteczko Sim City widziane pod kątem 45 stopni.
00:58
virtual view at 45 degrees.
w pewnym momencie obraz zaczyna przypominać miasteczko Sim City widziane pod kątem 45 stopni.
01:01
This can be viewed from any of the cardinal directions
Trójwymiarowy obraz, z widocznymi fasadami budynków dostępny jest z wszystkich głównych kierunków.
01:03
to show you the 3D structure of the city, all the facades.
Trójwymiarowy obraz, z widocznymi fasadami budynków dostępny jest z wszystkich głównych kierunków.
01:05
Now, we see this space, this three-dimensional environment,
Oto ten sam widok jako trójwymiarowe środowisko -
01:08
as being a canvas on which
rodzaj makiety, na której można uruchomić przeróżne aplikacje.
01:14
all sorts of applications can play out,
rodzaj makiety, na której można uruchomić przeróżne aplikacje.
01:17
and map's directions are really just one of them.
Przemieszczanie się w określonych kierunkach to tylko jedna z możliwości.
01:23
If you click on this, you'll see
Tutaj możemy wypróbować
01:26
some of the ones that we've put out, just in the past couple of months
niektóre z aplikacji zaimplementowanych w ciągu ostatnich miesięcy,
01:29
since we've launched.
od momentu uruchomienia serwisu.
01:32
So, for example, a couple of days after the disaster in Haiti,
Na przykład, już w kilka dni po katastrofie na Haiti,
01:34
we had an earthquake map that showed
mogliśmy porównać na mapie, ujęcia z lotu ptaka przed i po trzęsieniu ziemi.
01:36
before and after pictures from the sky.
mogliśmy porównać na mapie, ujęcia z lotu ptaka przed i po trzęsieniu ziemi.
01:38
This wonderful one which I don't have time to show you
Oto fantastyczna aplikacja, której nie zdążę pokazać,
01:40
is taking hyper-local blogs in real time
przetwarzająca notki z hiperlokalnych blogów na bierząco
01:42
and mapping those stories, those entries
i przyporządkowująca lokalizacje na mapie do miejsc, o których mowa w danej notce. Wspaniałe.
01:45
to the places that are referred to on the blogs.
i przyporządkowująca lokalizacje na mapie do miejsc, o których mowa w danej notce. Wspaniałe.
01:47
It's wonderful.
i przyporządkowująca lokalizacje na mapie do miejsc, o których mowa w danej notce. Wspaniałe.
01:49
But I'm going to show you some more candy sort of stuff.
Teraz będzie jeszcze większa jazda.
01:52
So, we see the imagery, of course,
Ten widok wykracza poza linię nieboskłonu.
01:55
not stopping at the sky.
Ten widok wykracza poza linię nieboskłonu.
01:59
These little green bubbles represent
Te małe zielone punkty to naniesione przez użytkowników tzw. chmury punktów.
02:02
photosynths that users have made.
Te małe zielone punkty to naniesione przez użytkowników tzw. chmury punktów.
02:05
I'm not going to dive into them either, but photosynths are integrated into the map.
Nie będę o tym teraz mówił. Niemniej, są one zintegrowane z mapą.
02:07
Everything that's cased in blue
Wszystko obrysowane na niebiesko
02:10
is an area where we've taken imagery on the ground as well.
to miejsca, w których zostały zrobione zdjęcia również na ziemi.
02:12
And so, when you fly down --
Więcj, jeśli przeniesiemy się na dół... (Brawa)
02:17
(Applause)
Więcj, jeśli przeniesiemy się na dół... (Brawa)
02:19
Thank you. When you fly down to the ground,
Dzięki. Po przeniesieniu się na ziemię,
02:21
and you see this kind of panoramic imagery,
kiedy widać panoramę, możemy zauważyć, że to nie jest zwykłe zdjęcie:
02:23
the first thing that you might notice is that it's not just a picture,
kiedy widać panoramę, możemy zauważyć, że to nie jest zwykłe zdjęcie:
02:26
there's just as much three-dimensional understanding of this environment
z jednej strony mamy inteligentne trójwymiarowe środowisko,
02:30
as there is of the three-dimensional city from above,
a z drugiej trójwymiarowy model miasta z góry,
02:33
so if I click on something to get a closer view of it,
więc efekt przejścia obserwowany w momencie przybliżania widoku
02:36
then, the fact that that transition looks as it does,
więc efekt przejścia obserwowany w momencie przybliżania widoku
02:40
is a function of all of that geometry,
jest zbudowany na bazie całej tej geometrii,
02:43
all of that 3D understanding behind this model.
rozwiązań 3D wykorzystanych do stworzenia tego modelu.
02:45
Now, I'll show you a fun app
Ta aplikacja jest ciekawa.
02:49
that -- we've been working on a collaboration with our friends at Flickr.
Stworzyliśmy ją we współpracy z zespołem Flickra.
02:52
This takes Flickr, georegistered imagery
Jej działanie opiera się na wykorzystaniu technologii geotaggingu
02:59
and uses photosynth-like processes
w oparciu o procesowanie wykorzystane w chmurach punktów
03:02
to connect that imagery to our imagery, so --
dzięki czemu następuje synchronizacja zdjęć pomiędzy systemami...
03:05
I'm not sure if that's the one I actually meant to pull up, but --
Tu chyba nastąpiła pomyłka...
03:09
(Laughter)
(Śmiech)
03:12
But notice -- this is, of course, a popular tourist site,
Tutaj mamy popularny portal dla turystów,
03:15
and there are lots of photos around here,
gdzie użytkownicy dodają mnóstwo zdjęć,
03:19
and these photos are all taken at different times.
które są robione o różnych porach dnia.
03:21
So this one was taken around five.
To zdjęcie zrobiono około godziny piątej.
03:24
So that's the Flickr photo,
Tak wygląda zdjęcie na Flickrze,
03:26
that's our imagery.
a tak nasza wersja.
03:28
So you really see how this kind of crowd-sourced imagery
To dobry przykład jak tego typu nieograniczone zasoby zdjęć
03:30
is integrating, in a very deep way, into the map itself.
są przekształcane w mapy.
03:33
(Applause)
(Brawa)
03:36
Thank you.
Dziękuję.
03:38
(Applause)
(Brawa)
03:40
There are several reasons why this is interesting
Jest to interesujące z kilku powodów,
03:42
and one of them, of course, is time travel.
jednym z nich jest możliwość podróżowania w czasie.
03:44
And I'm not going to show you some of the wonderful historic imagery in here,
Nie będę pokazywał teraz historycznych zdjęć,
03:46
but there are some with horses and carriages and so on as well.
choć znajdą się w tym zbiorze również takie z końmi i powozami.
03:48
But what's cool about this is that, not only is it augmenting
Fascynujące jest to, że technologia ta nie tylko rozszerza rzeczywistość oglądaną na zdjęciach
03:51
this visual representation of the world
Fascynujące jest to, że technologia ta nie tylko rozszerza rzeczywistość oglądaną na zdjęciach,
03:54
with things that are coming in from users,
które może wykonać każdy z nas,
03:56
but it also is the foundation for augmented reality,
ale ponadto jest fundamentem rozszerzonej rzeczywistości,
03:59
and that's something that I'll be showing you more of in just a moment.
o czym więcej już za chwilę.
04:03
Now I just made a transition indoors. That's also interesting.
Wykonałem właśnie przejście do wnętrza pomieszczenia.
04:06
OK, notice there's now a roof above us.
Spójrzcie na ten dach ponad nami.
04:10
We're inside the Pike Place Market.
Znajdujemy się na Pike Place Market.
04:12
And this is something that we're able to do with a backpack camera,
Nasze narzędzie to zwykły aparat turystyczny,
04:15
so, we're now not only imaging in the street
także zdjęcia rejestrujemy nie tylko na ulicach
04:17
with this camera on tops of cars,
z użyciem kamery na dachu samochodu,
04:21
but we're also imaging inside.
ale również wewnątrz budynków.
04:23
And from here, we're able to do the same sorts of registration,
Z tego punktu możemy wykonać nie tylko zdjęcia
04:27
not only of still images, but also of video.
ale też zarejestrować materiał video.
04:32
So this is something that we're now going to try
Wypróbujemy teraz jak to działa,
04:36
for the first time, live,
po raz pierwszy na żywo.
04:38
and this is really, truly, very frightening.
Ostrzegam, że możecie się poważnie wystraszyć.
04:40
(Laughter)
(Śmiech)
04:43
OK.
Dobra.
04:46
(Ringing)
(Dzwonek telefonu)
04:48
All right, guys, are you there?
Gotowi?
04:50
(Noise)
(Hałas)
04:52
All right. I'm hitting it. I'm punching play.
Zaczynamy.
04:54
I'm live. All right. There we go.
Jestem na żywo.
04:56
So, these are our friends in Pike Place Market, the lab.
To są moi przyjaciele z laboratorium na Pike Place Market.
04:58
(Applause)
(Brawa)
05:03
So they're broadcasting this live.
Przesyłają obraz na żywo.
05:12
OK, George, can you pan back over to the corner market?
George, możesz nas zabrać na rynek?
05:14
Because I want to show points of interest.
Chciałbym pokazać ciekawe miejsca.
05:18
No, no. The other way.
Nie tędy, w drugą stronę.
05:22
Yeah, yeah, back to the corner, back to the corner.
Tak, kieruj się na róg.
05:25
I don't want to see you guys yet.
Nie chcę was teraz oglądać.
05:27
OK, OK, back to the corner, back to the corner, back to the corner.
Z powrotem na róg.
05:31
OK, never mind.
Nieważne.
05:37
What I wanted to show you was these points of interest
Chciałem pokazać kilka ciekawych miejsc, widocznych w górnej części zdjęcia
05:40
over here on top of the image
Chciałem pokazać kilka ciekawych miejsc, widocznych w górnej części zdjęcia
05:42
because what that gives you a sense of is the way,
bo to daje nam poczucie orientacji
05:44
if you're actually on the spot,
jeśli właśnie znajdujemy się w tym miejscu...
05:46
you can think about this --
Można by powiedzieć,
05:48
this is taking a step in addition to augmented reality.
że to kolejny krok w kierunku rozszerzonej rzeczywistości.
05:50
What the hell are you guys -- oh, sorry.
Co do licha, panowie... przepraszam.
05:53
(Laughter)
(Śmiech)
05:55
We're doing two different --
Robimy dwie różne...
05:58
OK, I'm hanging up now.
Już wystarczy, koniec połączenia.
06:01
We're doing two different things here.
Więc robimy dwie rzeczy.
06:04
One of them is to take that real ...
Jedna z nich to...
06:06
(Laughter)
(Śmiech)
06:08
All right, let me just take a moment and thank the team.
Trudno, podziękuję im.
06:15
They've done a fantastic job of pulling this together.
To wielka zasługa, że poskładali to wszystko do kupy.
06:18
(Applause)
(Brawa)
06:20
I'm going to abandon them now and walk back outside.
Teraz ich zostawię i wyjdę na zewnątrz.
06:22
And while I walk outside, I'll just mention that
Pozwolę sobie nadmienić,
06:25
here we're using this for telepresence,
że stosujemy tą technologię do teleobecności.
06:28
but you can equally well use this
ale można tego też używać będąc na miejscu
06:30
on the spot, for augmented reality.
w kontekście rozszerzonej rzeczywistości.
06:32
When you use it on the spot, it means that
Kiedy używamy tego na miejscu,
06:34
you're able to bring all of that metadata
możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
06:36
and information about the world to you.
możemy przekazać wszelkiego rodzaju metadane o świecie.
06:38
So here, we're taking the extra step of also broadcasting it.
A poza tym dokonaliśmy tu również transmisji na żywo
06:40
That was being broadcast, by the way, on a 4G network
poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.
06:42
from the market.
poprzez sieć przesyłania danych czwartej generacji prosto z rynku.
06:45
All right, and now there's one last TED talk
To jedno z ostatnich wystąpień na konferencji TED
06:48
that Microsoft has given in the past several years.
które Microsoft przygotował w ciągu ostatnich lat.
06:51
And that's Curtis Wong, WorldWide Telescope.
Curtis Wong mówił o usłudze WorldWide Telescope.
06:53
So, we're going to head over to the dumpsters,
Przejdziemy teraz na tyły rynku, gdzie tradycyjnie ludzie udają się
06:56
where it's traditional, after a long day at the market,
Przejdziemy teraz na tyły rynku, gdzie tradycyjnie ludzie udają się
06:58
to go out for a break, but also stare up at the sky.
żeby chwilę odsapnąć i popatrzeć na niebo.
07:01
This is the integration
A tak wygląda integracja WorldWide Telescope z naszym systemem map.
07:05
of WorldWide Telescope into our maps.
A tak wygląda integracja WorldWide Telescope z naszym systemem map.
07:07
(Applause)
(Brawa)
07:10
This is the current -- thank you --
Dziękuję.
07:12
this is the current time. If we scrub the time,
Tu się wyświetla aktualny czas, możemy go przyspieszyć lub cofnąć,
07:15
then we can see how the sky will look at different times,
aby otrzymać obraz nieba o danej godzinie,
07:17
and we can get all of this very detailed
wraz ze szczegółami
07:20
information about different times, different dates:
dotyczącymi pomiaru czasu i dat.
07:22
Let's move the moon a little higher in the sky,
Możemy też zmienić położenie Księżyca na niebie,
07:27
maybe change the date.
albo zmienić datę.
07:29
I would like to kind of zoom in on the moon.
Chciałbym powiększyć fragment Księżyca.
07:33
So, this is an astronomically complete
Oto kompletna astronomicznie reprezentacja nieba,
07:39
representation of the sky
Oto kompletna astronomicznie reprezentacja nieba,
07:41
integrated right into the Earth.
zintegrowana z Ziemią.
07:44
All right now, I've overrun my time,
Mój czas właśnie dobiegł końca,
07:46
so I've got to stop.
więc zatrzymamy sie w tym miejscu...
07:48
Thank you all very much.
Dziękuję bardzo.
07:50
(Applause)
(Brawa)
07:52
Translated by Artur Rozmysł
Reviewed by Kinga Skorupska

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com