English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Aguera y Arcas ra mắt các bản đồ thực gia tăng

Filmed:
1,773,231 views

Trong buổi demo gây kinh ngạc tại hội nghị TED2010, Blaise Aguera y Arcas giới thiệu công nghệ bản đồ thực gia tăng mới từ Microsoft.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearnăm and a halfmột nửa agotrước,
Cách đây khoảng một năm rưỡi,
00:15
StephenStephen LawlerLawler, who alsocũng thế gaveđưa ra a talk
Stephen Lawler người đã diễn thuyết về Trái Đất Ảo
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualẢo EarthTrái đất,
tại hội nghị TED 2007
00:20
broughtđưa me over to becometrở nên the architectkiến trúc sư of BingBing MapsBản đồ,
đã nhận tôi vào vị trí kiến trúc sư của Bản Đồ Bing,
00:22
which is Microsoft'sCủa Microsoft online-mappinglập bản đồ trực tuyến effortcố gắng.
một nỗ lực cung cấp dịch vụ bản đồ trực tuyến của Microsoft.
00:26
In the pastquá khứ two and a halfmột nửa, we'vechúng tôi đã been very hardcứng at work
Trong hai tháng rưỡi qua, chúng tôi đã làm việc vất vả
00:29
on redefiningđịnh nghĩa lại the way mapsbản đồ work onlineTrực tuyến.
để tái định nghĩa lại phương thức hoạt động trực tuyến của bản đồ.
00:31
And we really are seeingthấy this in very differentkhác nhau termsđiều kiện
Và chúng tôi nhìn nhận nó từ các khía cạnh rất khác nhau
00:35
from the kindloại of mappinglập bản đồ and directionphương hướng siteđịa điểm
từ loại bản đồ và phương hướng
00:37
that one is used to.
mà mọi người đã quen thuộc.
00:39
So, the first thing that you mightcó thể noticeđể ý about the mappinglập bản đồ siteđịa điểm
Điều đầu tiên các bạn có thể nhận thấy ở trang bản đồ
00:41
is just the fluiditysự lưu thông of the zoomingphóng to and the panninglướt,
là tính linh động của tính năng phóng to thu nhỏ,
00:43
which, if you're familiarquen at all with SeadragonSeadragon,
vốn xuất xứ từ
00:45
that's where it comesđến from.
Seadragon.
00:47
MappingLập bản đồ is, of coursekhóa học,
Lập bản đồ chắc chắn
00:49
not just about cartographyđo đạc bản đồ,
không chỉ liên quan đến bản đồ học
00:51
it's alsocũng thế about imageryhình ảnh.
mà còn là hình ảnh.
00:53
So, as we zoom-inphóng to beyondvượt ra ngoài a certainchắc chắn levelcấp độ
Nên khi chúng ta phóng to đến một mức độ nhất định
00:55
this resolvesgiải quyết into a kindloại of SimSIM City-likeGiống như thành phố
nó chuyển thành một thành phố giống như thành phố trong Sim City
00:58
virtualảo viewlượt xem at 45 degreesđộ.
với hình ảnh ảo ở 45 độ.
01:01
This can be viewedXem from any of the cardinalĐức Hồng y directionshướng
Nó có thể xem từ mọi hướng chủ yếu
01:03
to showchỉ you the 3D structurekết cấu of the citythành phố, all the facadesmặt tiền.
các bạn có thể thấy cấu trúc 3 chiều của thành phố, từ mọi mặt.
01:05
Now, we see this spacekhông gian, this three-dimensionalba chiều environmentmôi trường,
Nào, chúng ta hãy nhìn không gian này, đây là môi trường 3 chiều
01:08
as beingđang a canvasTranh sơn dầu on which
như một tấm vải căng ra
01:14
all sortsloại of applicationscác ứng dụng can playchơi out,
với tất cả các ứng dụng trên đó, chúng có thể hoạt động bình thường.
01:17
and map'sbản đồ của directionshướng are really just one of them.
Và các hướng của bản đồ chỉ là một trong số đó.
01:23
If you clicknhấp chuột on this, you'llbạn sẽ see
Khi kích chuột vào đó, bạn sẽ thấy
01:26
some of the onesnhững người that we'vechúng tôi đã put out, just in the pastquá khứ couplevợ chồng of monthstháng
một số ứng dụng chúng tôi mới bổ sung trong vài tháng qua
01:29
sincekể từ we'vechúng tôi đã launchedđưa ra.
kể từ khi ra mắt.
01:32
So, for examplethí dụ, a couplevợ chồng of daysngày after the disasterthảm họa in HaitiHaiti,
Ví dụ, một vài ngày sau thảm họa ở Haiti,
01:34
we had an earthquakeđộng đất mapbản đồ that showedcho thấy
chúng tôi làm một bản đồ động đất gồm
01:36
before and after picturesnhững bức ảnh from the skybầu trời.
các bức ảnh trước và sau trận động đất chụp từ trên cao.
01:38
This wonderfulTuyệt vời one which I don't have time to showchỉ you
Tính năng tuyệt vời này có thể
01:40
is takinglấy hyper-localHyper-cục bộ blogsblog in realthực time
lấy các blog siêu địa phương trong thời gian thực
01:42
and mappinglập bản đồ those storiesnhững câu chuyện, those entriesmục
và lập bản đồ các câu chuyện và bài viết này
01:45
to the placesnơi that are referredgọi to on the blogsblog.
ở những nơi được chỉ ra trên các blog.
01:47
It's wonderfulTuyệt vời.
Nó rất tuyệt, tiếc là tôi không có đủ thời gian để các bạn xem.
01:49
But I'm going to showchỉ you some more candyCục kẹo sortsắp xếp of stuffđồ đạc.
Nhưng tôi sẽ cho các bạn thấy một thứ ngọt ngào hơn.
01:52
So, we see the imageryhình ảnh, of coursekhóa học,
Chúng ta thấy hình ảnh này
01:55
not stoppingdừng lại at the skybầu trời.
chắc chắn không phải bất động trên bầu trời.
01:59
These little greenmàu xanh lá bubblesbong bóng representđại diện
Các bong bóng xanh nhỏ đó biểu diễn
02:02
photosynthsphotosynths that usersngười sử dụng have madethực hiện.
các ảnh 3 chiều do người dùng tạo ra.
02:05
I'm not going to divelặn into them eitherhoặc, but photosynthsphotosynths are integratedtích hợp into the mapbản đồ.
Tôi sẽ không đi sâu vào chúng, nhưng tính năng tạo ảnh 3 chiều đã được tích hợp vào bản đồ.
02:07
Everything that's casedcased in bluemàu xanh da trời
Những thứ tô màu xanh
02:10
is an areakhu vực where we'vechúng tôi đã takenLấy imageryhình ảnh on the groundđất as well.
là khu vực chúng tôi đã chụp ảnh trên mặt đất nữa.
02:12
And so, when you flybay down --
Vì thế, khi bạn bay xuống --
02:17
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
02:19
Thank you. When you flybay down to the groundđất,
Xin cảm ơn. Khi các bạn bay xuống mặt đất,
02:21
and you see this kindloại of panoramictoàn cảnh imageryhình ảnh,
nhìn thấy hình ảnh toàn cảnh này
02:23
the first thing that you mightcó thể noticeđể ý is that it's not just a picturehình ảnh,
thì điều đầu tiên các bạn nhận thấy là nó không chỉ là một bức ảnh,
02:26
there's just as much three-dimensionalba chiều understandinghiểu biết of this environmentmôi trường
vì môi trường này sử dụng tính năng 3 chiều nhiều không kém
02:30
as there is of the three-dimensionalba chiều citythành phố from aboveở trên,
thành phố 3 chiều từ trên cao nhìn xuống,
02:33
so if I clicknhấp chuột on something to get a closergần hơn viewlượt xem of it,
vậy nếu tôi kích vào một điểm để xem nó gần hơn,
02:36
then, the factthực tế that that transitionquá trình chuyển đổi looksnhìn as it does,
thì hiệu ứng chuyển tiếp
02:40
is a functionchức năng of all of that geometryhình học,
là một tính năng hình học
02:43
all of that 3D understandinghiểu biết behindphía sau this modelmô hình.
3 chiều phía sau mô hình này.
02:45
Now, I'll showchỉ you a funvui vẻ appứng dụng
Giờ các bạn sẽ xem một ứng dụng vui,
02:49
that -- we'vechúng tôi đã been workingđang làm việc on a collaborationhợp tác with our friendsbạn bè at FlickrFlickr.
là sản phẩm của sự hợp tác giữa chúng tôi và các bạn ở Flickr.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgeoregistered imageryhình ảnh
Nó sử dụng hình ảnh phân màu theo địa lý của Flickr
02:59
and usessử dụng photosynth-likePhotosynth-như processesquy trình
và các quá trình xử lý ảnh 3 chiều của photosynth
03:02
to connectkết nối that imageryhình ảnh to our imageryhình ảnh, so --
để kết nối hình ảnh đó với hình ảnh của chúng tôi, --
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallythực ra meantý nghĩa to pullkéo up, but --
tôi không chắc đo là hình ảnh tôi định kéo lên, nhưng --
03:09
(LaughterTiếng cười)
(Tiếng cười)
03:12
But noticeđể ý -- this is, of coursekhóa học, a popularphổ biến touristdu lịch siteđịa điểm,
Đây là một trang web lữ hành nổi tiếng,
03:15
and there are lots of photosảnh around here,
có rất nhiều ảnh trong đó,
03:19
and these photosảnh are all takenLấy at differentkhác nhau timeslần.
và các bức ảnh này đều được chụp ở thời điểm khác nhau.
03:21
So this one was takenLấy around fivesố năm.
Bức này được chụp tầm 5 giờ.
03:24
So that's the FlickrFlickr photohình chụp,
Đó là ảnh của Flickr,
03:26
that's our imageryhình ảnh.
kia là ảnh của chúng tôi.
03:28
So you really see how this kindloại of crowd-sourcedđám đông có nguồn gốc imageryhình ảnh
Các bạn đã thấy phương thức tích hợp loại ảnh lấy từ nhiều nguồn này
03:30
is integratingtích hợp, in a very deepsâu way, into the mapbản đồ itselfchinh no.
một cách rất triệt để, hòa nhập vào chính bản đồ.
03:33
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
03:36
Thank you.
Xin cảm ơn.
03:38
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
03:40
There are severalmột số reasonslý do why this is interestinghấp dẫn
Có một vài lý do khiến tính năng này thú vị
03:42
and one of them, of coursekhóa học, is time traveldu lịch.
và một trong số đó chắc chắn phải là du hành thời gian.
03:44
And I'm not going to showchỉ you some of the wonderfulTuyệt vời historicmang tính lịch sử imageryhình ảnh in here,
Và tôi sẽ không chiếu một số hình ảnh lịch sử tuyệt vời ở đây,
03:46
but there are some with horsesngựa and carriagesxe cưới ngựa kéo and so on as well.
nhưng có một số ảnh chụp các con ngựa và xe kéo ... nữa.
03:48
But what's coolmát mẻ about this is that, not only is it augmentingtăng thêm
Nó hay ở chỗ, không chỉ là hình ảnh
03:51
this visualtrực quan representationđại diện of the worldthế giới
tái hiện thế giới được làm giàu thêm từng giờ
03:54
with things that are comingđang đến in from usersngười sử dụng,
với sự đóng góp từ người dùng,
03:56
but it alsocũng thế is the foundationnền tảng for augmentedtăng cường realitythực tế,
mà còn là nền tảng cho hiện thực tích lũy,
03:59
and that's something that I'll be showinghiển thị you more of in just a momentchốc lát.
và đó cũng là điều tôi muốn cho các bạn thấy ngay sau đây.
04:03
Now I just madethực hiện a transitionquá trình chuyển đổi indoorstrong nhà. That's alsocũng thế interestinghấp dẫn.
Tôi vừa mới thực hiện một chuyển tiếp trong nhà rất thú vị.
04:06
OK, noticeđể ý there's now a roofmái nhà aboveở trên us.
Các bạn cũng thấy trên đầu chúng ta là mái nhà.
04:10
We're insidephía trong the PikePike PlaceVị trí MarketThị trường.
Chúng ta đang ở bên trong phòng thí nghiệm Pike Place Market.
04:12
And this is something that we're ablecó thể to do with a backpackba lô cameraMáy ảnh,
Và đây là điều chúng ta có thể làm với một chiếc camera đeo vai,
04:15
so, we're now not only imaginghình ảnh in the streetđường phố
chúng ta không chỉ chụp được hình trên phố
04:17
with this cameraMáy ảnh on topstops of carsxe hơi,
với chiếc camera đặt trên nóc xe,
04:21
but we're alsocũng thế imaginghình ảnh insidephía trong.
mà còn chụp được hình ảnh ở bên trong.
04:23
And from here, we're ablecó thể to do the sametương tự sortsloại of registrationđăng ký,
Và từ đây, chúng ta khônng chỉ có thể sử dụng
04:27
not only of still imageshình ảnh, but alsocũng thế of videovideo.
các hình ảnh mà cả video nữa.
04:32
So this is something that we're now going to try
Đây là điều chúng tôi đang cố gắng làm
04:36
for the first time, livetrực tiếp,
lần đầu tiên, trực tiếp
04:38
and this is really, trulythực sự, very frighteningkhủng khiếp.
và nó thật đáng gờm.
04:40
(LaughterTiếng cười)
(Tiếng cười)
04:43
OK.
Vâng.
04:46
(RingingNhạc chuông)
(Chuông reo)
04:48
All right, guys, are you there?
Này, các cậu đang ở đó chứ?
04:50
(NoiseTiếng ồn)
(Tiếng ồn)
04:52
All right. I'm hittingđánh it. I'm punchingđấm playchơi.
Được rồi. Tớ đang kích vào đó, nhấn play rồi.
04:54
I'm livetrực tiếp. All right. There we go.
Truyền trực tiếp rồi. Ổn rồi. Bắt đầu nào.
04:56
So, these are our friendsbạn bè in PikePike PlaceVị trí MarketThị trường, the labphòng thí nghiệm.
Đây là các bạn đang ở phòng thí nghiệm Pike Place Market.
04:58
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
05:03
So they're broadcastingphát sóng this livetrực tiếp.
Họ đang truyền trực tiếp.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you panchảo back over to the cornergóc marketthị trường?
Uh, George này, cậu có thể quay cận cảnh vào góc phòng được không?
05:14
Because I want to showchỉ pointsđiểm of interestquan tâm.
Vì tớ muốn chiếu một số điểm thú vị.
05:18
No, no. The other way.
Không phải, hướng còn lại ấy.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornergóc, back to the cornergóc.
Đúng rồi, quay trở lại cái góc, trở lại cái góc.
05:25
I don't want to see you guys yetchưa.
Mình chưa muốn thấy các cậu đâu.
05:27
OK, OK, back to the cornergóc, back to the cornergóc, back to the cornergóc.
Được rồi. Quay trở lại cái góc, quay trở lại.
05:31
OK, never mindlí trí.
Ok, đừng bận tâm.
05:37
What I wanted to showchỉ you was these pointsđiểm of interestquan tâm
Tôi muốn cho các bạn thấy các điểm thú vị
05:40
over here on tophàng đầu of the imagehình ảnh
trên đỉnh hình ảnh này
05:42
because what that givesđưa ra you a sensegiác quan of is the way,
vì nó tạo cho bạn cảm giác,
05:44
if you're actuallythực ra on the spotnơi,
nếu bạn thực sự ở điểm đó...
05:46
you can think about this --
thì có thể nghĩ về nó --
05:48
this is takinglấy a stepbậc thang in additionthêm vào to augmentedtăng cường realitythực tế.
nó sẽ tiến thêm một bước bên cạnh thực tại gia tăng.
05:50
What the hellĐịa ngục are you guys -- oh, sorry.
Trời, các cậu đang làm gì thế -- ôi, xin lỗi.
05:53
(LaughterTiếng cười)
(Tiếng cười)
05:55
We're doing two differentkhác nhau --
Chúng tôi sẽ làm hai cái khác nhau...
05:58
OK, I'm hangingtreo up now.
Ok, giờ tôi sẽ dừng nó ở đây.
06:01
We're doing two differentkhác nhau things here.
Chúng tôi đang làm hai thứ khác nhau ở đây.
06:04
One of them is to take that realthực ...
Một trong số đó là lấy nó trong thời gian thực...
06:06
(LaughterTiếng cười)
(Tiếng cười)
06:08
All right, let me just take a momentchốc lát and thank the teamđội.
Xin các bạn đợi một lát để tôi cảm ơn đội của mình.
06:15
They'veHọ đã donelàm xong a fantastictuyệt diệu jobviệc làm of pullingkéo this togethercùng với nhau.
Các anh ấy đã làm một việc tuyệt vời khi ráp nó lại với nhau.
06:18
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
06:20
I'm going to abandontừ bỏ them now and walkđi bộ back outsideở ngoài.
Tôi sẽ bỏ mấy anh đó lại và đi ra ngoài.
06:22
And while I walkđi bộ outsideở ngoài, I'll just mentionđề cập đến that
Và khi quay ra ngoài, tôi xin bật mí rằng
06:25
here we're usingsử dụng this for telepresencetelepresence,
chúng tôi sẽ dùng cái này cho công nghệ hiện diện từ xa,
06:28
but you can equallybằng nhau well use this
nhưng các bạn có thể sử dụng nó
06:30
on the spotnơi, for augmentedtăng cường realitythực tế.
ngay lập tức cho thực tại gia tăng.
06:32
When you use it on the spotnơi, it meanscó nghĩa that
Khi sử dụng nó ngay lập tức
06:34
you're ablecó thể to bringmang đến all of that metadatasiêu dữ liệu
bạn có thể mang toàn bộ lượng siêu dữ liệu
06:36
and informationthông tin about the worldthế giới to you.
và thông tin về thế giới đến với mình.
06:38
So here, we're takinglấy the extrathêm stepbậc thang of alsocũng thế broadcastingphát sóng it.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát nó.
06:40
That was beingđang broadcastphát sóng, by the way, on a 4G networkmạng
Nó đã được phát đi trên một mạng 4G
06:42
from the marketthị trường.
từ khu thương mại.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Microsoft còn một buổi diễn thuyết tại TED cuối cùng
06:48
that MicrosoftMicrosoft has givenđược in the pastquá khứ severalmột số yearsnăm.
trong một vài năm qua.
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideTrên toàn cầu TelescopeKính thiên văn.
Đó là Curtis Wong và kính thiên văn toàn cầu.
06:53
So, we're going to headcái đầu over to the dumpstersdumpsters,
Sau một ngày làm việc dài ở khu chợ,
06:56
where it's traditionaltruyên thông, after a long day at the marketthị trường,
chúng tôi sẽ tiến tới các xe rác, một nơi truyền thống
06:58
to go out for a breakphá vỡ, but alsocũng thế starenhìn chằm chằm up at the skybầu trời.
để nghỉ ngơi một lúc và ngước nhìn bầu trời.
07:01
This is the integrationhội nhập
Đây là sự tích hợp giữa
07:05
of WorldWideTrên toàn cầu TelescopeKính thiên văn into our mapsbản đồ.
Kính Thiên Văn Toàn Cầu và các bản đồ của chúng tôi.
07:07
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
07:10
This is the currenthiện hành -- thank you --
Xin cảm ơn .
07:12
this is the currenthiện hành time. If we scrubchà the time,
Đây là thời gian hiện tại nhưng nếu xóa thời gian
07:15
then we can see how the skybầu trời will look at differentkhác nhau timeslần,
thì chúng ta có thể thấy vẻ đẹp của bầu trời ở các thời điểm khác nhau,
07:17
and we can get all of this very detailedchi tiết
và có được các thông tin cực kỳ chi tiết
07:20
informationthông tin about differentkhác nhau timeslần, differentkhác nhau datesngày tháng:
về ngày, giờ khác nhau.
07:22
Let's movedi chuyển the moonmặt trăng a little highercao hơn in the skybầu trời,
Chúng ta hãy nâng mặt trăng lên cao hơn một chút,
07:27
maybe changethay đổi the datengày.
bằng cách thay đổi ngày.
07:29
I would like to kindloại of zoomthu phóng in on the moonmặt trăng.
Tôi muốn nhìn kỹ mặt trăng.
07:33
So, this is an astronomicallyastronomically completehoàn thành
Đây là hình ảnh thiên văn
07:39
representationđại diện of the skybầu trời
tái hiện đầy đủ bầu trời
07:41
integratedtích hợp right into the EarthTrái đất.
hợp nhất với trái đất.
07:44
All right now, I've overruntràn ngập my time,
Giờ thì thời gian đã hết,
07:46
so I've got to stop.
tôi xin dừng lại tại đây.
07:48
Thank you all very much.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
07:50
(ApplauseVỗ tay)
(Vỗ tay)
07:52
Translated by Ha Tran
Reviewed by LD .

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com