English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Blaise Agüera y Arcas kiterjesztett valósággal ellátott térképei

Filmed:
1,787,540 views

Egy lélegzetelállító bemutatón a TED2010-en, Blaise Agüera y Arcas bemutat egy új, kiterjesztett valósággal ellátott térképkezelő technológiát a Microsofttól.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearév and a halffél agoezelőtt,
Körülbelül másfél éve,
00:15
StephenIstván LawlerLawler, who alsois gaveadott a talk
Stephen Lawler, aki szintén tartott egy előadást
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualVirtuális EarthFöld,
itt a TED-en 2007-ben a Virtual Earth-ről,
00:20
broughthozott me over to becomeválik the architectépítészmérnök of BingBing MapsTérképek,
átvett, hogy a Bing Maps építésze legyek,
00:22
whichmelyik is Microsoft'sA Microsoft online-mappingonline leképezés efforterőfeszítés.
ami a Microsoft online térképezés iránti törekvése.
00:26
In the pastmúlt two and a halffél, we'vevoltunk been very hardkemény at work
Két és fél éve annak, hogy nagyon keményen dolgozunk azon,
00:29
on redefiningújradefiniálása the way mapstérképek work onlineonline.
hogy átszabjuk hogyan működjenek a térképek az interneten.
00:31
And we really are seeinglátás this in very differentkülönböző termsfeltételek
Igazából nagyon eltérőnek látjuk
00:35
from the kindkedves of mappingtérképészet and directionirány sitewebhely
azon fajta térképkezelő és útbaigazító honlapoktól,
00:37
that one is used to.
amiket megszokhattunk.
00:39
So, the first thing that you mightesetleg noticeértesítés about the mappingtérképészet sitewebhely
Szóval, az első dolog, amit észrevehetnek a térképkezelő oldalról
00:41
is just the fluidityfolyékonyság of the zoomingkicsinyítés/nagyítás and the panningaranymosás,
az a ráközelítés és a panorámázás gördülékenysége,
00:43
whichmelyik, if you're familiarismerős at all with SeadragonSeadragon,
ami, ha ismerik a Seadragont, akkor tudják,
00:45
that's where it comesjön from.
hogy onnan származik.
00:47
MappingFeltérképezése is, of coursetanfolyam,
A térképezés persze,
00:49
not just about cartographytérképészet,
nemcsak a kartográfiáról szól,
00:51
it's alsois about imageryképek.
hanem az ábrázolásról is.
00:53
So, as we zoom-inzoom-ban beyondtúl a certainbizonyos levelszint
Tehát, ahogy ráközelítünk egy bizonyos pontot meghaladva,
00:55
this resolvesmegszünteti a into a kindkedves of SimSIM City-likeVáros-szerű
egy ilyesfajta Sim City-szerű
00:58
virtualtényleges viewKilátás at 45 degreesfok.
virtuális nézetet kapunk 45 fokban.
01:01
This can be viewedlátogatóink from any of the cardinalbíboros directionsirányok
A nézet minden égtáj felől megtekinthető,
01:03
to showelőadás you the 3D structureszerkezet of the cityváros, all the facadeshomlokzatok.
hogy a várost és az épületek homlokzatát háromdimenziósan lássák.
01:05
Now, we see this spacehely, this three-dimensionalháromdimenziós environmentkörnyezet,
Máskülönben, úgy látjuk ezt a helyet, ezt a háromdimenziós környezetet,
01:08
as beinglény a canvasvászon on whichmelyik
mint egy felület, amin
01:14
all sortsfajta of applicationsalkalmazások can playjáték out,
mindenféle alkalmazás lejátszható,
01:17
and map'sTérkép directionsirányok are really just one of them.
és a térkép irányai csak egy közülük.
01:23
If you clickkettyenés on this, you'llazt is megtudhatod see
Ha ide klikkelnek, akkor láthatják,
01:26
some of the onesazok that we'vevoltunk put out, just in the pastmúlt couplepárosít of monthshónap
hogy megjelenik az a néhány, amit mi tettünk fel az elmúlt hónapok során
01:29
sincemivel we'vevoltunk launchedindított.
a kezdés óta.
01:32
So, for examplepélda, a couplepárosít of daysnapok after the disasterkatasztrófa in HaitiHaiti,
Mint például, pár nappal a Haitiben történt katasztrófa után,
01:34
we had an earthquakeföldrengés maptérkép that showedkimutatta,
földrengéstérkép állt a a rendelkezésünkre
01:36
before and after picturesképek from the skyég.
ami a történtek előtt és után készült képeket mutatta felülnézetből.
01:38
This wonderfulcsodálatos one whichmelyik I don't have time to showelőadás you
Ez a csodálatos darab, amit nincs időm megmutatni,
01:40
is takingbevétel hyper-localhiper-helyi blogsblogok in realigazi time
hiperlokális blogokat gyűjt össze valós időben,
01:42
and mappingtérképészet those storiestörténetek, those entriesbejegyzés
és térképet készít azokról a történtetekről, azokról a bejegyzésekről,
01:45
to the placeshelyek that are referredemlített to on the blogsblogok.
azokhoz a helyekhez, amelyekre a blogokban utalnak.
01:47
It's wonderfulcsodálatos.
Csodálatra méltó.
01:49
But I'm going to showelőadás you some more candycukorka sortfajta of stuffdolog.
De szeretnék néhány látványosabb dolgot mutatni.
01:52
So, we see the imageryképek, of coursetanfolyam,
Látjuk hogy az ábrázolást, persze,
01:55
not stoppingmegállítás at the skyég.
nem határolja a felülnézet.
01:59
These little greenzöld bubblesbuborékok representképvisel
Ezek a kis, zöld buborékok
02:02
photosynthsphotosynths that usersfelhasználók have madekészült.
photosyntheket ábrázolnak amelyeket felhasználók készítettek.
02:05
I'm not going to divezuhanás into them eitherbármelyik, but photosynthsphotosynths are integratedintegrált into the maptérkép.
Nem fogom ezeket sem megmutatni, de a photosyntheket integráltuk a térképbe.
02:07
Everything that's casedtokos in bluekék
Minden, ami kékkel van körülvéve,
02:10
is an areaterület where we'vevoltunk takentett imageryképek on the groundtalaj as well.
azok olyan területek ahol a talajon is készítettünk ábrázolást.
02:12
And so, when you flylégy down --
És tehát, amikor leszállunk --
02:17
(ApplauseTaps)
(Taps)
02:19
Thank you. When you flylégy down to the groundtalaj,
Köszönöm. Mikor leszállunk a talajra,
02:21
and you see this kindkedves of panoramicpanorámás imageryképek,
és látjuk az ilyesfajta panorámás ábrázolást,
02:23
the first thing that you mightesetleg noticeértesítés is that it's not just a picturekép,
az első dolog, amit észrevehetünk, hogy nem csak egy képet látunk,
02:26
there's just as much three-dimensionalháromdimenziós understandingmegértés of this environmentkörnyezet
legalább annyira feltételezzük háromdimenziós környezetnek,
02:30
as there is of the three-dimensionalháromdimenziós cityváros from abovefelett,
mint amikor felülnézetből látjuk a várost,
02:33
so if I clickkettyenés on something to get a closerközelebb viewKilátás of it,
tehát ha rákattintok valamire, hogy egy közeli képet kapjak, akkor
02:36
then, the facttény that that transitionátmenet looksúgy néz ki, as it does,
a tény, hogy az átmenet úgy néz ki, ahogy,
02:40
is a functionfunkció of all of that geometrygeometria,
mindez a modellben rejlő geometriának,
02:43
all of that 3D understandingmegértés behindmögött this modelmodell.
a háromdimenziós felfogásnak egy funkciója.
02:45
Now, I'll showelőadás you a funmóka appapp
Most mutatok egy mókás alkalmazást
02:49
that -- we'vevoltunk been workingdolgozó on a collaborationegyüttműködés with our friendsbarátok at FlickrFlickr.
-- ami egy együttműködés a barátainkkal a Flikcrnél.
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgeoregistered imageryképek
Ez georeferenciával rendelkező Flickr ábrázolásokat
02:59
and usesfelhasználások photosynth-likefotoszintézis-szerű processesfolyamatok
és photosynth-szerű folyamatokat használ arra,
03:02
to connectkapcsolódni that imageryképek to our imageryképek, so --
hogy összekapcsolja az ő ábrázolásukat a miénkkel, tehát --
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallytulajdonképpen meantjelentett to pullHúzni up, but --
nem biztos, hogy ez az, amelyiket meg akartam mutatni, de --
03:09
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
03:12
But noticeértesítés -- this is, of coursetanfolyam, a popularnépszerű touristturista sitewebhely,
De figyeljék meg -- ez a hely, persze, egy népszerű turisztikai látványosság,
03:15
and there are lots of photosfotók around here,
és rengeteg kép van errefelé,
03:19
and these photosfotók are all takentett at differentkülönböző timesalkalommal.
és ezek a képek mind más időben készültek.
03:21
So this one was takentett around fiveöt.
Tehát, ez öt óra tájban készült.
03:24
So that's the FlickrFlickr photofénykép,
Ez a Flickr képe,
03:26
that's our imageryképek.
ez a mi ábrázolásunk.
03:28
So you really see how this kindkedves of crowd-sourcedtömeg forrású imageryképek
Tehát, tényleg lehet látni, hogy az efféle tömegforrásból származó ábrázolás
03:30
is integratingintegráló, in a very deepmély way, into the maptérkép itselfmaga.
hogyan integrálódik, mélyen magába a térképbe.
03:33
(ApplauseTaps)
(Taps)
03:36
Thank you.
Köszönöm.
03:38
(ApplauseTaps)
(Taps)
03:40
There are severalszámos reasonsokok why this is interestingérdekes
Ez több okból is érdekes:
03:42
and one of them, of coursetanfolyam, is time travelutazás.
az egyik, természetesen, az időutazás.
03:44
And I'm not going to showelőadás you some of the wonderfulcsodálatos historictörténelmi imageryképek in here,
Nem fogom megmutatni azt a néhány csodálatos történelmi ábrázolást, amik itt találhatóak,
03:46
but there are some with horseslovak and carriageskocsik and so on as well.
de van néhány lovakkal és szekerekkel és így tovább.
03:48
But what's coolmenő about this is that, not only is it augmentinghatásfokozó
De az a frankó ebben,
03:51
this visualvizuális representationreprezentáció of the worldvilág
hogy nemcsak a világ vizuális ábrázolását növeli
03:54
with things that are comingeljövetel in from usersfelhasználók,
a felhasználók által beküldött dolgokkal,
03:56
but it alsois is the foundationAlapítvány for augmentedkiegészített realityvalóság,
hanem ez a kiterjesztett valóság alapja is egyben,
03:59
and that's something that I'll be showingkiállítás you more of in just a momentpillanat.
és erről többet fogok mutatni, mindjárt.
04:03
Now I just madekészült a transitionátmenet indoorsbeltéri. That's alsois interestingérdekes.
Most éppen beléptem egy zárt térbe. Ez ismét érdekes.
04:06
OK, noticeértesítés there's now a rooftető abovefelett us.
Oké, figyeljék meg hogy tető van felettünk.
04:10
We're insidebelül the PikeCsuka PlaceHely MarketPiac.
Bent vagyunk a Pike Place Market területén.
04:12
And this is something that we're ableképes to do with a backpackhátizsák camerakamera,
Ez olyasmi, amit hátizsákra szerelt videokamerával tudunk megcsinálni,
04:15
so, we're now not only imagingImaging in the streetutca
tehát nemcsak
04:17
with this camerakamera on topsfelsők of carsautók,
kocsik tetejére szerelt kamerával az utcán,
04:21
but we're alsois imagingImaging insidebelül.
hanem belső térben is készítünk felvételeket.
04:23
And from here, we're ableképes to do the sameazonos sortsfajta of registrationregisztráció,
És innentől, ugyanolyan nyilvántartást tudunk készíteni,
04:27
not only of still imagesképek, but alsois of videovideó-.
nemcsak állóképekről, hanem videókról is.
04:32
So this is something that we're now going to try
És most olyasmi fog történni,
04:36
for the first time, liveélő,
amit először fogunk kipróbálni, élőben,
04:38
and this is really, trulyvalóban, very frighteningijesztő.
és ez valóban, igazán, nagyon ijesztő.
04:40
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
04:43
OK.
Oké.
04:46
(RingingCseng)
(Telefoncsörgés)
04:48
All right, guys, are you there?
Rendben srácok, itt vagytok?
04:50
(NoiseZaj)
(Zaj)
04:52
All right. I'm hittingütő it. I'm punchinglyukasztó playjáték.
Jól van. Mehet. Elindítom a lejátszást.
04:54
I'm liveélő. All right. There we go.
Megy az élőadás. Rendben. Ez az.
04:56
So, these are our friendsbarátok in PikeCsuka PlaceHely MarketPiac, the lablabor.
Szóval, ők itt a barátaink a Pike Place Market, a laboratórium, területén.
04:58
(ApplauseTaps)
(Taps)
05:03
So they're broadcastingműsorszolgáltatás this liveélő.
Tehát ezt élőben közvetítik.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you panPán back over to the cornersarok marketpiac?
Oké, George vissza tudnál fordulni a sarkon lévő piac felé?
05:14
Because I want to showelőadás pointspont of interestérdeklődés.
Mert érdekességeket szeretnék mutatni.
05:18
No, no. The other way.
Nem, nem. A másik irányba.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornersarok, back to the cornersarok.
Igen, igen, vissza a sarokra, vissza a sarokra.
05:25
I don't want to see you guys yetmég.
Még nem akarlak látni titeket.
05:27
OK, OK, back to the cornersarok, back to the cornersarok, back to the cornersarok.
Oké, oké, vissza a sarokra, vissza a sarokra, vissza a sarokra.
05:31
OK, never mindelme.
Oké, mindegy.
05:37
What I wanted to showelőadás you was these pointspont of interestérdeklődés
Meg akartam mutatni ezeket az érdekességeket
05:40
over here on topfelső of the imagekép
az ábrázolás tetején,
05:42
because what that givesad you a senseérzék of is the way,
mert adnak egyfajta módot arra
05:44
if you're actuallytulajdonképpen on the spotfolt,
ott helyben,
05:46
you can think about this --
hogyan gondoljuk át --
05:48
this is takingbevétel a steplépés in additionkiegészítés to augmentedkiegészített realityvalóság.
ez egy lépéssel túlhaladt a kiterjesztett valóságon.
05:50
What the hellpokol are you guys -- oh, sorry.
Mi a fene folyik srácok? – ó, bocsánat.
05:53
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
05:55
We're doing two differentkülönböző --
Két különböző --
05:58
OK, I'm hangingfüggő up now.
oké, most már leteszem.
06:01
We're doing two differentkülönböző things here.
Két különböző dolgot csináltunk itt.
06:04
One of them is to take that realigazi ...
Az egyik az hogy a valós…
06:06
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
06:08
All right, let me just take a momentpillanat and thank the teamcsapat.
Jól van, engedjék meg hogy megköszönjem a csapatnak.
06:15
They'veŐk már doneKész a fantasticfantasztikus jobmunka of pullingvontatás this togetheregyütt.
Fantasztikus munkát végeztek ahhoz hogy ezt összehozták.
06:18
(ApplauseTaps)
(Taps)
06:20
I'm going to abandonhagyjon fel them now and walkséta back outsidekívül.
Most otthagyom őket és kisétálok, vissza.
06:22
And while I walkséta outsidekívül, I'll just mentionemlítés that
Amíg kisétálok, megemlíteném,
06:25
here we're usinghasználva this for telepresencetelepresence,
hogy itt telejelenléthez használjunk,
06:28
but you can equallyegyaránt well use this
de helyben is ugyanennyire használhatják
06:30
on the spotfolt, for augmentedkiegészített realityvalóság.
kiterjesztett valósághoz.
06:32
When you use it on the spotfolt, it meanseszközök that
Amikor helyben használják, annyi jelentősége van,
06:34
you're ableképes to bringhoz all of that metadatametaadat
hogy minden metaadathoz
06:36
and informationinformáció about the worldvilág to you.
és információhoz képesek hozzáférni a világról.
06:38
So here, we're takingbevétel the extrakülön- steplépés of alsois broadcastingműsorszolgáltatás it.
Tehát itt, a közvetítéssel ezt túlhaladtuk.
06:40
That was beinglény broadcastadás, by the way, on a 4G networkhálózat
Ezt, egyébként egy 4G hálózaton keresztül közvetítettük
06:42
from the marketpiac.
a piacról.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Jól van, van még egy utolsó TED előadás,
06:48
that MicrosoftA Microsoft has givenadott in the pastmúlt severalszámos yearsévek.
amit a Microsoft tartott az elmúlt években.
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideVilágszerte TelescopeTávcső.
És az Curtis Wong bemutatója a WorldWide Telescope-ról.
06:53
So, we're going to headfej over to the dumpstersLEEH-ból származik,
Így, átmegyünk a szeméttelepre,
06:56
where it's traditionalhagyományos, after a long day at the marketpiac,
ahol az a szokás, egy hosszú nap után a piacon,
06:58
to go out for a breakszünet, but alsois starebámul up at the skyég.
hogy szünetet tartsunk, és az eget bámuljuk.
07:01
This is the integrationintegráció
Ez a WorldWide Telescope
07:05
of WorldWideVilágszerte TelescopeTávcső into our mapstérképek.
integrálódása a térképünkbe.
07:07
(ApplauseTaps)
(Taps)
07:10
This is the currentjelenlegi -- thank you --
Ez az aktuális -- köszönöm --
07:12
this is the currentjelenlegi time. If we scrubbozót the time,
ez az aktuális idő. Hogyha változtatunk az időn,
07:15
then we can see how the skyég will look at differentkülönböző timesalkalommal,
akkor láthatjuk, hogyan fog az ég kinézni különböző időpontokban,
07:17
and we can get all of this very detailedrészletes
és hozzá tudunk férni mindehhez a részletes
07:20
informationinformáció about differentkülönböző timesalkalommal, differentkülönböző datesdátumok:
információhoz különböző időpontokról, dátumokról.
07:22
Let's movemozog the moonhold a little highermagasabb in the skyég,
Tegyük a holdat kicsit fentebb az égen,
07:27
maybe changeváltozás the datedátum.
mondjuk, változtassunk a dátumon.
07:29
I would like to kindkedves of zoomzoomolás in on the moonhold.
Szeretnék így ráközelíteni a holdra.
07:33
So, this is an astronomicallycsillagászatilag completeteljes
Tehát, ez egy csillagászatilag teljes
07:39
representationreprezentáció of the skyég
ábrázolás az égboltról
07:41
integratedintegrált right into the EarthFöld.
a Földbe integrálva.
07:44
All right now, I've overruntúllépés my time,
Jól van, túlléptem az időmön,
07:46
so I've got to stop.
meg kell hogy álljak.
07:48
Thank you all very much.
Mindenkinek nagyon köszönöm.
07:50
(ApplauseTaps)
(Taps)
07:52
Translated by Reka Pal
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com