English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2010

Blaise Agüera y Arcas: Augmented-reality maps

Prezentarea hartilor de realitate augmentata a lui Baise Aguera y Arcas

Filmed
Views 1,747,752

Intr-o demonstratie care a lasat oameni cu gura cascata la TED2010, Blaise Aguera y Arcas ne prezinta noua technologie de mapare in realitate augmentata de la Microsoft.

- Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces. Full bio

About a yearan and a halfjumătate agoîn urmă,
Acum un an jumatate
00:15
StephenŞtefan LawlerLawler, who alsode asemenea gavea dat a talk
Stepher Lawler, care a avut o prezentare
00:17
here at TEDTED in 2007 on VirtualVirtual EarthPământ,
aici la TED in 2007 despre Pamantul Virtual
00:20
broughtadus me over to becomedeveni the architectarhitect of BingBing MapsHărţi,
m-a adus ca arhitect al Bing Maps (hartilor Bing) (n.t. Bing - motor de cautare de la Microsoft)
00:22
whichcare is Microsoft'sMicrosoft online-mappingonline de cartografiere effortefort.
care reprezinta efortul Microsoft de a crea harti online.
00:26
In the pasttrecut two and a halfjumătate, we'vene-am been very hardgreu at work
In ultimii 2 ani si jumatate, am lucrat din greu
00:29
on redefiningredefinirea the way mapshărţi work onlinepe net.
pentru a redefini cum functioneaza hartile online.
00:31
And we really are seeingvedere this in very differentdiferit termstermeni
Si chiar vedem asta in termeni diferiti
00:35
from the kinddrăguț of mappingcartografiere and directiondirecţie siteteren
fata de modul de mapare si siteul de directionare
00:37
that one is used to.
cu care suntem obisnuiti.
00:39
So, the first thing that you mightar putea noticeînștiințare about the mappingcartografiere siteteren
Asadar, primul lucru pe care puteti sa il observati pe site-ul de mapare,
00:41
is just the fluidityfluiditate of the zoomingzoom-ul and the panningpanning,
este fluiditatea cu care se poate face zoom si efectele de miscare laterala
00:43
whichcare, if you're familiarfamiliar at all with SeadragonSeadragon,
care, daca sunteti familiari cu Seadragon,(n.t Technologie de la Microsoft de zoom pentru website-uri)
00:45
that's where it comesvine from.
de acolo vine.
00:47
MappingCartografiere is, of coursecurs,
Maparea este, evident,
00:49
not just about cartographycartografie,
nu doar despre cartografiere,
00:51
it's alsode asemenea about imageryimagini.
este si despre imagine.
00:53
So, as we zoom-inZoom-in beyonddincolo a certainanumit levelnivel
Asadar, pe masura ce facem zoom dupa un anumit nivel,
00:55
this resolvesrezolvă into a kinddrăguț of SimSIM City-likeCity-ca
se ajunge la un fel de vizualizare de tip Sim City(n.t joc de realitate virtuala cu orase)
00:58
virtualvirtual viewvedere at 45 degreesgrade.
la un unghi de 45 de grade.
01:01
This can be viewedau văzut from any of the cardinalCardinalul directionsdirectii
Aceasta poate fi vazuta din oricare punct cardinal
01:03
to showspectacol you the 3D structurestructura of the cityoraș, all the facadesfatade.
pentru a vedea structura 3D a orasului, si toate fatadele.
01:05
Now, we see this spacespaţiu, this three-dimensionaltri-dimensională environmentmediu inconjurator,
Acum, vedem acest spatiu, acest mediu tridimensional
01:08
as beingfiind a canvaspânză on whichcare
ca fiind panza pe care
01:14
all sortsfelul of applicationsaplicații can playa juca out,
pot sa se desfasoare tot felul de aplicatii.
01:17
and map'shartă pe directionsdirectii are really just one of them.
Iar directionarile pe harta sunt doar una dintre ele.
01:23
If you clickclic on this, you'llveți see
Daca apasati pe asta veti vedea
01:26
some of the onescele that we'vene-am put out, just in the pasttrecut couplecuplu of monthsluni
unele dintre cele pe care le-am scos doar un ultimele doua luni,
01:29
sincede cand we'vene-am launcheda lansat.
de cand ne-am lansat.
01:32
So, for exampleexemplu, a couplecuplu of dayszi after the disasterdezastru in HaitiHaiti,
Asadar, de exemplu, la cateva zile de la dezastrul din Haiti,
01:34
we had an earthquakecutremur mapHartă that showeda arătat
aveam o harta a cutremurului care arata
01:36
before and after picturespoze from the skycer.
poze dinainte si de dupa, luate din aer.
01:38
This wonderfulminunat one whichcare I don't have time to showspectacol you
Una dintre aceste minunate lucruri pe care nu am timp sa vi le arat
01:40
is takingluare hyper-localHyper-local blogsbloguri in realreal time
este sa iei blogurile hiper locale in timp real
01:42
and mappingcartografiere those storiespovestiri, those entriesintrări
si sa pui pe harta acele povesti, acele referiri
01:45
to the placeslocuri that are referredmenționate to on the blogsbloguri.
la locurile din povestirile de pe blog.
01:47
It's wonderfulminunat.
Este minunat.
01:49
But I'm going to showspectacol you some more candybomboane sortfel of stuffchestie.
Dar am sa va arat ceva cam ca cireasa de pe tort.
01:52
So, we see the imageryimagini, of coursecurs,
Asadar, vedem imaginea desigur,
01:55
not stoppingoprire at the skycer.
dar nu ne limitam la cer.
01:59
These little greenverde bubblesbule representreprezinta
Aceste bulinute verzi reprezinta
02:02
photosynthsphotosynths that usersutilizatori have madefăcut.
photosynth-uri(n.t colaje de poze utilizand technologia Photosynth de la Microsoft) facute de utilizatori.
02:05
I'm not going to divepicaj into them eitherfie, but photosynthsphotosynths are integratedintegrat into the mapHartă.
Nu o sa ma arunc nici in ele, dar photosynth-urile sunt integrate in harta.
02:07
Everything that's casedîncasetată cu percutare excentrică in bluealbastru
Tot ce este incastrat in albastru
02:10
is an areazonă where we'vene-am takenluate imageryimagini on the groundsol as well.
reprezinta zona pe care am facut imagini si la nivelul solului.
02:12
And so, when you flya zbura down --
Si astfel, cand zbori in jos --
02:17
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
02:19
Thank you. When you flya zbura down to the groundsol,
Multumesc. Cand zbori pana la sol,
02:21
and you see this kinddrăguț of panoramicvedere panoramică imageryimagini,
si vezi o asemenea imagine panoramica,
02:23
the first thing that you mightar putea noticeînștiințare is that it's not just a pictureimagine,
primul lucru pe care ai putea sa il observi este ca nu este doar imaginea,
02:26
there's just as much three-dimensionaltri-dimensională understandingînţelegere of this environmentmediu inconjurator
exista atat de multa intelegere asupra mediului tridimensional
02:30
as there is of the three-dimensionaltri-dimensională cityoraș from abovede mai sus,
precum exista si asupra orasului tridimensional de deasupra,
02:33
so if I clickclic on something to get a closermai aproape viewvedere of it,
incat daca apasati pe ceva pentru a primi o imagine mai de aproape,
02:36
then, the factfapt that that transitiontranziție looksarată as it does,
atunci, faptul ca acea tranzitie arata asa,
02:40
is a functionfuncţie of all of that geometrygeometrie,
este o functie a intregii geometii,
02:43
all of that 3D understandingînţelegere behindin spate this modelmodel.
toata acea intelegere 3D din spatele acestui model.
02:45
Now, I'll showspectacol you a fundistracţie appaplicaţia
Acum, o sa va arat o aplicatie haioasa
02:49
that -- we'vene-am been workinglucru on a collaborationcolaborare with our friendsprieteni at FlickrFlickr.
la care am lucrat in colaborare cu prietenii nostrii de la Flickr. (n.t website baza de date de fotografii)
02:52
This takes FlickrFlickr, georegisteredgeoregistered imageryimagini
Aceasta ia imaginea geoinregistrata de Flicker
02:59
and usesutilizări photosynth-likePhotosynth-ca processesprocese
si utilizeaza procesele asemanatoare photosynth-ului
03:02
to connectconectați that imageryimagini to our imageryimagini, so --
pentru a conecta acea imagine cu imaginea noastra, asadar--
03:05
I'm not sure if that's the one I actuallyde fapt meanta însemnat to pullTrage up, but --
nu stiu daca aceasta este cea pe care vroiam sa v-o arat, dar--
03:09
(LaughterRâs)
(rasete)
03:12
But noticeînștiințare -- this is, of coursecurs, a popularpopular touristturist siteteren,
Dar observati-- acesta este, evident, un loc popular pentru turisti,
03:15
and there are lots of photosfotografii around here,
si sunt o multime de fotografii pe aici,
03:19
and these photosfotografii are all takenluate at differentdiferit timesori.
iar aceaste sunt facute la diferite momente.
03:21
So this one was takenluate around fivecinci.
Aceasta a fost facuta in jurul orei 5.
03:24
So that's the FlickrFlickr photofotografie,
Deci aceasta este poza de pe Flicker,
03:26
that's our imageryimagini.
aceasta este imaginea noastra.
03:28
So you really see how this kinddrăguț of crowd-sourcedmulţime provenind imageryimagini
Deci vedeti cum acest fel de imagine cu surse din multime
03:30
is integratingintegrarea, in a very deepadâncime way, into the mapHartă itselfîn sine.
este integrata, intr-un mod foarte profund, in harta insasi,
03:33
(ApplauseAplauze)
(aplauze)
03:36
Thank you.
Va multumesc.
03:38
(ApplauseAplauze)
(aplauze)
03:40
There are severalmai mulți reasonsmotive why this is interestinginteresant
Sunt mai multe motive de ce asta este interesant
03:42
and one of them, of coursecurs, is time travelvoiaj.
iar unul dintre ele este, evident, calatoria in timp.
03:44
And I'm not going to showspectacol you some of the wonderfulminunat historicistoric imageryimagini in here,
Si nu o sa va arat cateva imagini minunate din istorie,
03:46
but there are some with horsescai and carriagescăruciori de copil and so on as well.
dar sunt si cativa cai si calesti si asa mai departe, de asemenea.
03:48
But what's coolmisto about this is that, not only is it augmentingde creștere a
Dar ce este interesant despre asta este ca, nu doar mareste
03:51
this visualvizual representationreprezentare of the worldlume
reprezentarea vizuala asupra lumii
03:54
with things that are comingvenire in from usersutilizatori,
utilizand lucruri care vin de la utilizatori,
03:56
but it alsode asemenea is the foundationfundație for augmentedaugmented realityrealitate,
dar de asemenea este baza pentru realitatea augmentata,
03:59
and that's something that I'll be showingarătând you more of in just a momentmoment.
si asta este ceea ce urmeaza sa va arat in doar un moment.
04:03
Now I just madefăcut a transitiontranziție indoorsîn interior. That's alsode asemenea interestinginteresant.
Am facut in acest moment o tranzitie in interior. Si asta e interesant.
04:06
OK, noticeînștiințare there's now a roofacoperiş abovede mai sus us.
Bine, observati ca acum avem un acoperis deasupra capului.
04:10
We're insideinterior the PikeStiuca PlaceLoc MarketPiata.
Suntem in Piata Pike Place
04:12
And this is something that we're ablecapabil to do with a backpackrucsac cameraaparat foto,
Si acest lucru putem sa il facem cu o camera de rucsac,
04:15
so, we're now not only imagingimagistica in the streetstradă
asadar, nu doar cream imaginea strazii
04:17
with this cameraaparat foto on topstopuri of carsautoturisme,
cu aceasta camera pe acoperisul masinilor,
04:21
but we're alsode asemenea imagingimagistica insideinterior.
dar de asemenea cream imaginea inauntru.
04:23
And from here, we're ablecapabil to do the samela fel sortsfelul of registrationînregistrare,
Si de aici, putem sa facem tot felul de registrari,
04:27
not only of still imagesimagini, but alsode asemenea of videovideo.
nu doar de imagini statice, ci si video.
04:32
So this is something that we're now going to try
Deci acesta este un lucru pe care il vom incerca acum
04:36
for the first time, livetrăi,
pentru prima data, in direct,
04:38
and this is really, trulycu adevărat, very frighteningînfricoşător.
si aceasta este intr-adevar, foarte inspaimantator.
04:40
(LaughterRâs)
(rasete)
04:43
OK.
Bine.
04:46
(RingingDe apel)
(suna)
04:48
All right, guys, are you there?
Bine baieti, sinteti acolo?
04:50
(NoiseZgomot)
(zgomot)
04:52
All right. I'm hittinglovind it. I'm punchingstantare playa juca.
Bine. Apas. Apas pe pornire.
04:54
I'm livetrăi. All right. There we go.
Sunt live. Bine, Iata!
04:56
So, these are our friendsprieteni in PikeStiuca PlaceLoc MarketPiata, the lablaborator.
Deci, acestia sunt prietenii nostrii in Piata Pike Market, laboratorul.
04:58
(ApplauseAplauze)
(aplauze)
05:03
So they're broadcastingradiodifuziune this livetrăi.
Deci ei transmit in direct.
05:12
OK, GeorgeGeorge, can you pantigaie back over to the cornercolţ marketpiaţă?
Bine, George, poti sa reintorci imaginea asupra coltului de piata?
05:14
Because I want to showspectacol pointspuncte of interestinteres.
Pentru ca vreau sa arat locuri de interes.
05:18
No, no. The other way.
Nu, nu. In cealalta directie.
05:22
Yeah, yeah, back to the cornercolţ, back to the cornercolţ.
Asa, asa, inapoi in colt. Inapoi in colt.
05:25
I don't want to see you guys yetinca.
Nu vreau sa va vad pe voi inca.
05:27
OK, OK, back to the cornercolţ, back to the cornercolţ, back to the cornercolţ.
Bine. Bine. Inapoi in colt. Inapoi in colt. Inapoi in colt.
05:31
OK, never mindminte.
Bine, lasa.
05:37
What I wanted to showspectacol you was these pointspuncte of interestinteres
Ceea ce vroiam sa va atat erau aceste locuri de interes
05:40
over here on toptop of the imageimagine
aici deasupra imaginii
05:42
because what that gives you a sensesens of is the way,
pentru ca asta va da senzatia ca si cand
05:44
if you're actuallyde fapt on the spotloc,
sunteti chiar acolo prezenti...
05:46
you can think about this --
puteti sa va ganditi la asta --
05:48
this is takingluare a stepEtapa in additionplus to augmentedaugmented realityrealitate.
aceasta este un pas in plus pentru realitatea augmentata.
05:50
What the helliad are you guys -- oh, sorry.
Ce naiba faceti voi baieti -- oh, scuze.
05:53
(LaughterRâs)
(rasete)
05:55
We're doing two differentdiferit --
Facem doua lucruri diferite...
05:58
OK, I'm hangingagăţat up now.
OK. Inchid acum.
06:01
We're doing two differentdiferit things here.
Facem doua lucruri diferite aici.
06:04
One of them is to take that realreal ...
Unul este sa luam acest lucru real...
06:06
(LaughterRâs)
(rasete)
06:08
All right, let me just take a momentmoment and thank the teamechipă.
Bine, lasati-ma un moment sa multumesc echipei.
06:15
They'veLe-am doneTerminat a fantasticfantastic jobloc de munca of pullingtrăgând this togetherîmpreună.
Au facut o treaba fantastica de a pune totul cap la cap.
06:18
(ApplauseAplauze)
(aplauze)
06:20
I'm going to abandonabandoneze them now and walkmers pe jos back outsidein afara.
Am sa ii las acum si sa merg din nou afara.
06:22
And while I walkmers pe jos outsidein afara, I'll just mentionmenționa that
Si in timp ce merg afara, o sa va mentionez ca
06:25
here we're usingutilizând this for telepresenceTeleprezenta,
aici, folosim asta pentru teleprezenta,
06:28
but you can equallyin aceeasi masura well use this
dar voi puteti sa utilizati asta in aceeasi masura
06:30
on the spotloc, for augmentedaugmented realityrealitate.
pe loc, pentru realitate augmentata.
06:32
When you use it on the spotloc, it meansmijloace that
Cand il folosesti pe loc, inseamna ca
06:34
you're ablecapabil to bringaduce all of that metadatametadate
esti capabil sa aduci toata aceste metadate
06:36
and informationinformație about the worldlume to you.
si informatii despre lume, la tine.
06:38
So here, we're takingluare the extrasuplimentar stepEtapa of alsode asemenea broadcastingradiodifuziune it.
Deci aici, facem acem pas in plus de a o emite.
06:40
That was beingfiind broadcastdifuzare, by the way, on a 4G networkreţea
Aceasta era emisa, apropo, pe o retea 4G
06:42
from the marketpiaţă.
din piata.
06:45
All right, and now there's one last TEDTED talk
Bine, si acum mai este o ultima prezentare TED
06:48
that MicrosoftMicrosoft has givendat in the pasttrecut severalmai mulți yearsani.
pe care Microsoft a facut-o in ultimii ani.
06:51
And that's CurtisCurtis WongWong, WorldWideLa nivel mondial TelescopeTelescop.
Si acesta este Curtis Wong, de la WorldWide Telescope.
06:53
So, we're going to headcap over to the dumpsterslazi,
Asadar, ne vom indrepta catre containerele de gunoi,
06:56
where it's traditionaltradiţional, after a long day at the marketpiaţă,
unde in mod traditional, dupa o zi lunga de piata,
06:58
to go out for a breakpauză, but alsode asemenea stareholbeze up at the skycer.
sa te duci pentru o pauza, dar si sa te uiti la cer.
07:01
This is the integrationintegrare
Aceasta este integrarea
07:05
of WorldWideLa nivel mondial TelescopeTelescop into our mapshărţi.
WorldWide Telescope in hartile noastre.
07:07
(ApplauseAplauze)
(aplauze)
07:10
This is the currentactual -- thank you --
Acesta este -- va multumesc--
07:12
this is the currentactual time. If we scrubScrub the time,
Acesta este timpul real, dar daca stergem timpul,
07:15
then we can see how the skycer will look at differentdiferit timesori,
putem sa vedem cum va arata cerul la diferite momente.
07:17
and we can get all of this very detaileddetaliate
si putem sa obtinem informatii foarte detaliate
07:20
informationinformație about differentdiferit timesori, differentdiferit datesdatele:
despre timpuri diferite, date diferite.
07:22
Let's movemișcare the moonlună a little highersuperior in the skycer,
Sa mutam luna un pic mai sus pe cer,
07:27
maybe changeSchimbare the dateData.
poate schimbam data.
07:29
I would like to kinddrăguț of zoomzoom in on the moonlună.
As vrea sa dam zoom pe luna intr-un fel.
07:33
So, this is an astronomicallyastronomic completecomplet
Asadar, aceasta este o reprezentare completa din punct de vedere astronomic
07:39
representationreprezentare of the skycer
a cerului
07:41
integratedintegrat right into the EarthPământ.
integrata chiar aici pe Pamant.
07:44
All right now, I've overrundepăşire my time,
Bine acum, am ramas fara timp,
07:46
so I've got to stop.
incat trebuie sa ma opresc.
07:48
Thank you all very much.
Va multumesc foarte mult.
07:50
(ApplauseAplauze)
(aplauze)
07:52
Translated by Maria Tancu
Reviewed by Cristi Grigore

▲Back to top

About the speaker:

Blaise Agüera y Arcas - Software architect
Blaise Agüera y Arcas works on machine learning at Google. Previously a Distinguished Engineer at Microsoft, he has worked on augmented reality, mapping, wearable computing and natural user interfaces.

Why you should listen

Blaise Agüera y Arcas is principal scientist at Google, where he leads a team working on machine intelligence for mobile devices. His group works extensively with deep neural nets for machine perception and distributed learning, and it also investigates so-called "connectomics" research, assessing maps of connections within the brain.

Agüera y Arcas' background is as multidimensional as the visions he helps create. In the 1990s, he authored patents on both video compression and 3D visualization techniques, and in 2001, he made an influential computational discovery that cast doubt on Gutenberg's role as the father of movable type.

He also created Seadragon (acquired by Microsoft in 2006), the visualization technology that gives Photosynth its amazingly smooth digital rendering and zoom capabilities. Photosynth itself is a vastly powerful piece of software capable of taking a wide variety of images, analyzing them for similarities, and grafting them together into an interactive three-dimensional space. This seamless patchwork of images can be viewed via multiple angles and magnifications, allowing us to look around corners or “fly” in for a (much) closer look. Simply put, it could utterly transform the way we experience digital images.

He joined Microsoft when Seadragon was acquired by Live Labs in 2006. Shortly after the acquisition of Seadragon, Agüera y Arcas directed his team in a collaboration with Microsoft Research and the University of Washington, leading to the first public previews of Photosynth several months later. His TED Talk on Seadragon and Photosynth in 2007 is rated one of TED's "most jaw-dropping." He returned to TED in 2010 to demo Bing’s augmented reality maps.

Fun fact: According to the author, Agüera y Arcas is the inspiration for the character Elgin in the 2012 best-selling novel Where'd You Go, Bernadette?

More profile about the speaker
Blaise Agüera y Arcas | Speaker | TED.com