English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Sve je u perspektivi

Filmed:
2,524,934 views

Okolnosti u našem životu mogu biti manje značajne od načina na koji ih mi doživljavamo, kaže Rory Sutherland. Na TEDx-u u Ateni, izlaže svoju ubjedljivu tezu o tome kako se ključ za sreću nalazi u promjeni načina na koji gledamo na stvari.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
Ovo što držim u ruci
00:16
is an electronicelektronička cigarettecigareta.
je elektronska cigareta.
00:18
It's something that's, sinceod it was inventedizumio a yeargodina or two agoprije,
Otkad su je izumili, prije godinu-dvije,
00:21
has givendan me untoldneispričan happinesssreća.
neizmjerno me usrećila.
00:25
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:27
A little bitbit of it, I think, is the nicotinenikotin,
Mislim da je to malim dijelom zbog nikotina,
00:28
but there's something much biggerveći than that.
ali postoji jedan mnogo veći razlog.
00:30
WhichKoji is ever sinceod, in the U.K., they bannedzabranjen smokingpušenje in publicjavnost placesmjesta,
Naime, otkada su u Velikoj Britaniji zabranili pušenje na javnim mjestima
00:32
I've never enjoyeduživao a drinkspića partystranka ever again.
ja više nikada nisam uživao na niti jednoj zabavi .
00:37
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:41
And the reasonrazlog, I only workedradio out just the other day,
A razlog sam tek neki dan shvatio.
00:42
whichkoji is when you go to a drinkspića partystranka
Kada odete na nekakvu zabavu,
00:46
and you standstajati up and you holddržati a glassstaklo of redcrvena winevino
stojite sa čašom crnog vina u ruci
00:48
and you talk endlesslybeskrajno to people,
i provodite vrijeme u beskrajnim razgovorima
00:50
you don't actuallyzapravo want to spendprovesti all the time talkingkoji govori.
zapravo i ne želite svo vrijeme provesti u razgovoru.
00:51
It's really, really tiringnaporan.
To je zaista, zaista zamorno.
00:54
SometimesPonekad you just want to standstajati there silentlyTiho, alonesam with your thoughtsmisli.
Nekad poželite samo stajati u miru, sami sa svojim mislima.
00:56
SometimesPonekad you just want to standstajati in the cornerugao and starebuljiti out of the windowprozor.
Nekad poželite stati u kut, i gledati kroz prozor.
01:00
Now the problemproblem is, when you can't smokedim,
No, problem je u tome da, kada ne pušite,
01:04
if you standstajati and starebuljiti out of the windowprozor on your ownvlastiti,
i sami stojite u kutu i gledate kroz prozor
01:07
you're an antisocialantisocijalno, friendlessbez prijatelja idiotidiot.
drugi misle da ste nedruštveni idiot koji nema prijatelja.
01:11
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:14
If you standstajati and starebuljiti out of the windowprozor on your ownvlastiti with a cigarettecigareta,
Ali, ako gledate kroz prozor sa cigaretom u ruci
01:15
you're a fuckingjebeni philosopherfilozof.
e, onda ste prokleti filozof.
01:19
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
01:22
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
01:24
So the powervlast of reframingReframing things
Snaga stavljanja stvari u nove okvire
01:29
cannotNe možete be overstatedpretjeran.
ne može se precijeniti.
01:34
What we have is exactlytočno the sameisti thing, the sameisti activityaktivnost,
U ovom slučaju radi se o istoj stvari, istoj radnji
01:37
but one of them makesmarke you feel great
no, od jedne se osjećate odlično,
01:41
and the other one, with just a smallmali changepromijeniti of posturedržanje,
a od druge, uz samo malu promjenu stava,
01:43
makesmarke you feel terribleužasan.
se osjećate užasno.
01:46
And I think one of the problemsproblemi with classicalklasične economicsekonomija
I mislim da je jedan od problema klasične ekonomije taj
01:49
is it's absolutelyapsolutno preoccupiedzaokupljen with realitystvarnost.
što je ona apsolutno zaokupljena sa stvarnošću
01:51
And realitystvarnost isn't a particularlynaročito good guidevodič to humanljudski happinesssreća.
a stvarnost nije baš dobar vodič na putu ka ljudskoj sreći.
01:54
Why, for exampleprimjer,
Zašto su, na primjer,
01:59
are pensionerspenzioneri much happiersretniji
umirovljenici mnogo sretniji
02:01
than the youngmladi unemployednezaposlen?
od mladih nezaposlenih?
02:04
BothOba of them, after all, are in exactlytočno the sameisti stagefaza of life.
Napokon, i jedni i drugi su u potpuno jednakom položaju.
02:06
You bothoba have too much time on your handsruke and not much moneynovac.
Imaju mnogo slobodnog vremena i ne baš previše novaca.
02:10
But pensionerspenzioneri are reportedlyNavodno very, very happysretan,
No, umirovljenici su jako, jako sretni
02:13
whereasdok the unemployednezaposlen are extraordinarilyizvanredno unhappynesretan and depresseddepresivno.
dok su, nasuprot njima, nezaposleni izuzetno nesretni i deprimirani ljudi.
02:16
The reasonrazlog, I think, is that the pensionerspenzioneri believe they'vešto ga do chosenodabran to be pensionerspenzioneri,
Mislim da je razlog tomu taj da umirovljenici vjeruju da su oni odabrali da budu umirovljenici
02:20
whereasdok the youngmladi unemployednezaposlen
dok se mladi nezaposleni
02:24
feel it's been thrustpovjerenje uponna them.
osjećaju kao da im je to nametnuto.
02:26
In EnglandEngleska the upperGornji middlesrednji classesklase have actuallyzapravo solvedriješen this problemproblem perfectlysavršeno,
U Engleskoj je gornja srednja klasa taj problem savršeno riješila
02:29
because they'vešto ga do re-brandedre-potpuno novo unemploymentnezaposlenosti.
i to tako da su brendirali nezaposlenost.
02:33
If you're an upper-middle-classGornja srednja klasa Englishengleski personosoba,
Ako ste Englez koji pripada gornjoj srednjoj klasi
02:36
you call unemploymentnezaposlenosti "a yeargodina off."
nezaposlenost nazivate "slobodnom godinom".
02:38
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:41
And that's because havingima a sonsin who'stko je unemployednezaposlen in ManchesterManchester
A to je zato što je u Manchesteru
02:43
is really quitedosta embarrassingneugodno,
sramota imati nezaposlenog sina.
02:47
but havingima a sonsin who'stko je unemployednezaposlen in ThailandTajland
Ali, ako imate nezaposlenog sina u Tajlandu
02:49
is really viewedsu pogledali as quitedosta an accomplishmentsvršavanje.
to možete smatrati velikim postignućem.
02:52
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:54
But actuallyzapravo the powervlast to re-brandre-brand things --
No, zapravo, moć da se stvari preimenuju--
02:56
to understandrazumjeti that actuallyzapravo our experiencesiskustva, coststroškovi, things
razumijevanje da naša iskustva, cijene, stvari
02:58
don't actuallyzapravo much dependzavisiti on what they really are,
zapravo i ne ovise o onome što one zaista i jesu
03:03
but on how we viewpogled them --
nego o tome kako mi na njih gledamo--
03:06
I genuinelyiskreno think can't be overstatedpretjeran.
Ja zaista vjerujem da se to ne može previše naglašavati.
03:08
There's an experimenteksperiment I think DanielDaniel PinkRoza refersodnosi to
Daniel Pink spominje eksperiment
03:10
where you put two dogspsi in a boxkutija
u kojem stavite dva psa u kutiju
03:13
and the boxkutija has an electricelektrični floorkat.
koja ima ožičeno dno.
03:16
EverySvaki now and then an electricelektrični shockšok is appliedprimijenjen to the floorkat,
Svako malo kroz pod pustite struju, proizvedete strujni udar
03:20
whichkoji painsbolovi the dogspsi.
koji psima prouzročuje bol.
03:25
The only differencerazlika is one of the dogspsi has a smallmali buttondugme in its halfpola of the boxkutija.
Jedina je razlika u tome što jedan pas u svojoj polovici kutije ima malo dugme.
03:27
And when it nuzzlesnuzzles the buttondugme, the electricelektrični shockšok stopszaustavlja.
Kada pas pritisne dugme, strujni udar prestane.
03:32
The other dogpas doesn't have the buttondugme.
Drugi pas nema to dugme.
03:36
It's exposedizložen to exactlytočno the sameisti levelnivo of painbol as the dogpas in the first boxkutija,
Oba psa su izložena jednakj razini boli, ali drugi pas
03:39
but it has no controlkontrolirati over the circumstancesokolnosti.
nema nikakve kontrole nad okolnostima.
03:43
GenerallyOpćenito the first dogpas can be relativelyrelativno contentsadržaj.
Generalno gledano, prvi je pas relativno zadovoljan.
03:46
The seconddrugi dogpas lapsespropuste into completepotpun depressiondepresija.
Drugi pas pada u potpunu depresiju.
03:50
The circumstancesokolnosti of our livesživot maysvibanj actuallyzapravo matterstvar lessmanje to our happinesssreća
Okolnosti u našem životu mogu imati manje utjecaja na našu sreću
03:54
than the senseosjećaj of controlkontrolirati we feel over our livesživot.
od osjećaja kontrole koju imamo u našim životima.
03:59
It's an interestingzanimljiv questionpitanje.
Zanimljivo.
04:03
We askpitati the questionpitanje -- the wholečitav debatedebata in the WesternZapadni worldsvijet
Pitamo se -- u zapadnom svijetu vodi se debata
04:06
is about the levelnivo of taxationoporezivanje.
o visini poreza.
04:09
But I think there's anotherjoš debatedebata to be askedpitao,
Ali, ja mislim da bi se trebalo raspravljati o tome
04:11
whichkoji is the levelnivo of controlkontrolirati we have over our taxporez moneynovac.
kakvu kontrolu imamo nad tim novcem kojeg plaćamo.
04:13
That what coststroškovi us 10 poundsfunti in one contextkontekst can be a cursekletva.
Nešto što nas košta 10 funti u jednom kontekstu može biti prokletstvo.
04:17
What coststroškovi us 10 poundsfunti in a differentdrugačiji contextkontekst we maysvibanj actuallyzapravo welcomeDobrodošli.
U drugačijem kontekstu to je zapravo može biti poželjno i dobrodošlo.
04:21
You know, payplatiti 20,000 poundsfunti in taxporez towardprema healthzdravlje
Znate, kada platite 20,000 funti u porezu za zdravstvo
04:27
and you're merelysamo feelingosjećaj a mugkrigla.
to vam se čini kao kap u moru.
04:31
PayPlatiti 20,000 poundsfunti to endowdarivati a hospitalbolnica wardštićenik
Ali, ako poklonite 20,000 funti štićenicima neke bolnice
04:33
and you're calledzvao a philanthropistfilantrop.
smatrati će vas filantropom.
04:37
I'm probablyvjerojatno in the wrongpogrešno countryzemlja to talk about willingnessspremnost to payplatiti taxporez.
Vjerojatno sam u krivoj zemlji da bi govorio o voljnosti da se plaća porez.
04:39
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
04:43
So I'll give you one in returnpovratak. How you frameokvir things really matterspitanja.
Dat ću vam jedan drugi primjer. Zaista je važno kako oblikujemo stvari.
04:45
Do you call it the bailoutspasa of GreeceGrčka
Je li to spašavanje Grčke,
04:50
or the bailoutspasa of a loadopterećenje of stupidglup banksbanke whichkoji lentKorizma to GreeceGrčka?
ili spašavanje grupe glupih banaka koje su novac posudile Grčkoj?
04:53
Because they are actuallyzapravo the sameisti thing.
Zato što su to iste stvari.
04:56
What you call them actuallyzapravo affectsutječe
Kako ih nazivate utječe na to
04:59
how you reactreagirati to them, viscerallyviscerally and morallymoralno.
kako ćete na njih reagirati, instiktivno i moralno.
05:01
I think psychologicalpsihološki valuevrijednost is great to be absolutelyapsolutno honestpošten.
Da budem iskren, mislim da je psihološka vrijednost nešto odlično.
05:05
One of my great friendsprijatelji, a professorprofesor calledzvao NickNick ChaterCharter,
Jedan od mojih dobrih prijatelja, Nick Chater,
05:08
who'stko je the ProfessorProfesor of DecisionOdluka SciencesZnanosti in LondonLondon,
profesor Znanosti o odlučivanju (Decision Scienses) u Londonu,
05:11
believesvjeruje that we should spendprovesti fardaleko lessmanje time
vjeruje da bismo trebali provoditi puno manje vremena
05:14
looking into humanity'sčovječanstva hiddenskriven depthsdubina
u proučavanju skrivenih ljudskih dubina
05:17
and spendprovesti much more time exploringistraživanje the hiddenskriven shallowsplićak.
i puno više vremena proučavati skrivene plićake.
05:19
I think that's truepravi actuallyzapravo.
I ja se s time slažem.
05:22
I think impressionsdojmovi have an insanelud effectposljedica
Mislim da dojmovi mogu imati nevjerojatan učinak
05:23
on what we think and what we do.
na to kako mislimo i što radimo.
05:26
But what we don't have is a really good modelmodel of humanljudski psychologyPsihologija.
Ali, ono što nemamo je jedan zaista dobar model psihologije čovjeka.
05:28
At leastnajmanje pre-Kahnemanpre-Kahneman perhapsmožda,
Odnosno, do Kahnemana
05:33
we didn't have a really good modelmodel of humanljudski psychologyPsihologija
nismo imali dobar model psihologije čovjeka
05:35
to put alongsideuz modelsmodeli of engineeringinženjering, of neoclassicalneoklasične economicsekonomija.
koji bi stajao pored modela strojarstva, ili neoklasične ekonomije.
05:38
So people who believedvjerovao in psychologicalpsihološki solutionsrješenja didn't have a modelmodel.
Ljudi koji su vjerovali u psihološka rješenja nisu imali nikakav model.
05:42
We didn't have a frameworkokvir.
Nismo imali okvir.
05:46
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett je businessPoslovni partnerpartner CharlieCharlie MungerMunger callspozivi
To je ono što Warrenn Buffet, poslovni partner Charlija Mungera, naziva
05:48
"a latticeworkletve on whichkoji to hangobjesiti your ideasideje."
"rešetka za okačiti ideje."
05:51
EngineersInženjeri, economistsekonomisti, classicalklasične economistsekonomisti
Inženjeri, ekonomisti, klasični ekonomisti,
05:53
all had a very, very robustrobustan existingpostojanje latticeworkletve
svi su oni imali veoma, veoma čvrste rešetke
05:57
on whichkoji practicallypraktički everysvaki ideaideja could be hungobješen.
na koje se mogla okačiti gotovo svaka ideja.
06:00
We merelysamo have a collectionkolekcija of randomslučajan individualpojedinac insightsuvidi
Mi smo imali samo zbirku individualnih uvida
06:03
withoutbez an overallCjelokupni modelmodel.
bez sveobuhvatnog modela.
06:06
And what that meanssredstva is that in looking at solutionsrješenja,
A to znači da smo prilkom traženja rješenja
06:09
we'veimamo probablyvjerojatno givendan too much priorityprioritet
pridavali previše pažnje onome što zovemo
06:13
to what I call technicaltehnička engineeringinženjering solutionsrješenja, NewtonianNewton-ove solutionsrješenja,
tehničkim rješenjima, njutonovskim rješenjima,
06:16
and not nearlyskoro enoughdovoljno to the psychologicalpsihološki onesone.
a ni približno dovoljno psihološkim.
06:20
You know my exampleprimjer of the EurostarEurostar.
Poznat vam je moj primjer sa Eurostarom.
06:23
SixŠest millionmilijuna poundsfunti spentpotrošen to reducesmanjiti the journeyputovanje time
Šest milijuna funti potrošeno je da bi se put između Londona i Pariza
06:25
betweenizmeđu ParisPariz and LondonLondon by about 40 minutesminuta.
skratio za oko 40 minuta.
06:27
For 0.01 percentposto of this moneynovac you could have put WiFiWi-Fi on the trainsvlakovi,
Za 0.01 posto tog novca moglo se vlakove opremiti bežičnim internetom,
06:31
whichkoji wouldn'tne bi have reducedsmanjen the durationtrajanje of the journeyputovanje,
što ne bi skratilo vrijeme puta,
06:36
but would have improvedpoboljšan its enjoymentuživanje and its usefullnessusefullness fardaleko more.
ali bi se povećala korisnost i ugodnost.
06:38
For maybe 10 percentposto of the moneynovac,
Za možda 10 posto tog novca
06:42
you could have paidplaćen all of the world'ssvijetu topvrh malemuški and femaležena supermodelssupermodeli
mogli bi platiti sve vrhunske svjetske muške i ženske modele
06:44
to walkhodati up and down the trainvlak handingpredavanje out freebesplatno ChateauDvorac PetrusPetrus to all the passengersputnika.
da hodaju gore dolje po vlaku i putnicima toče besplatno vino.
06:48
You'dDa bi still have fivepet [millionmilijuna] poundsfunti in changepromijeniti,
Ostalo bi vam 5 milijardi funti ,
06:53
and people would askpitati for the trainsvlakovi to be slowedusporen down.
a ljudi bi vas još i molili da vlakove usporite.
06:56
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
06:59
Why were we not givendan the chanceprilika
Zašto nam nisu dali šansu
07:02
to solveriješiti that problemproblem psychologicallypsihološki?
da riješimo problem psihološki?
07:05
I think it's because there's an imbalanceneravnoteža, an asymmetryasimetrija,
Mislim da je to zato što imamo disbalans, asimetriju
07:07
in the way we treatliječiti creativekreativan, emotionally-drivenemotivno pogon psychologicalpsihološki ideasideje
između načina na koji postupamo s kreativnim, psihološkim idejama utemeljenim na emotivnim porivima
07:10
versusprotiv the way we treatliječiti rationalracionalan, numericalnumerički, spreadsheet-drivenproračunske tablice-driven ideasideje.
i načina na koji postupamo sa racionalnim, numeričkim idejama koje temeljimo na tabelama.
07:14
If you're a creativekreativan personosoba, I think quitedosta rightlys pravom,
Ako ste kreativna osoba, mislim da s pravom trebate
07:20
you have to sharePodjeli all your ideasideje for approvalodobrenje
iznositi svoje ideje da bi ih prihvatili ljudi
07:22
with people much more rationalracionalan than you.
koji su puno racionalniji od vas samih.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefittroškova i koristi analysisanaliza,
Morate napraviti troškovnik, analizu dobiti,
07:26
a feasibilityizvodljivost studystudija, an ROIROI studystudija and so forthdalje.
studije izvedivosti, studije o povratku uloženog i tako dalje.
07:30
And I think that's probablyvjerojatno right.
I mislim da je to u redu.
07:33
But this does not applyprimijeniti the other way around.
Ali, to ne vrijedi i obrnuto.
07:35
People who have an existingpostojanje frameworkokvir,
Ljudi koji imaju određeni postojeći okvir,
07:38
an economicekonomski frameworkokvir, an engineeringinženjering frameworkokvir,
ekonomski okvir, inženjerski okvir,
07:40
feel that actuallyzapravo logiclogika is its ownvlastiti answerodgovor.
misle da je logika rješenje sam po sebi.
07:43
What they don't say is, "Well the numbersbrojevi all seemčiniti se to adddodati up,
Oni ne kažu: "Pa, brojevi se, eto, slažu
07:46
but before I presentpredstaviti this ideaideja, I'll go and showpokazati it to some really crazylud people
ali idem najprije iznesti svoju ideju nekim stvarno ludim ljudima
07:49
to see if they can come up with something better."
da vidim da li će oni smisliti nešto bolje."
07:52
And so we, artificiallyumjetno I think, prioritizeprvenstvo
I tako,na umjetan način, dajemo prednost
07:55
what I'd call mechanisticmehanistički ideasideje over psychologicalpsihološki ideasideje.
tim tzv. mehanističkim idejama umjesto psihološkim idejama.
07:58
An exampleprimjer of a great psychologicalpsihološki ideaideja:
Jedan primjer odlične psihološke ideje:
08:02
The singlesingl bestnajbolje improvementpoboljšanje in passengerputnika satisfactionzadovoljstvo on the LondonLondon UndergroundUnderground perpo poundfunta spentpotrošen
Najveće poboljšanje zadovoljstva putnika Londonske podzemne željeznice na svaku potrošenu funtu
08:05
camedošao when they didn't adddodati any extraekstra trainsvlakovi norni changepromijeniti the frequencyfrekvencija of the trainsvlakovi,
dogodio se, ne onda kad su dodani novi vlakovi ili se promijenila frekvencija vlakova,
08:10
they put dottočka matrixmatrica displayprikaz boardodbor on the platformsplatforme.
već onda kada su postavljeni zasloni ne kojima se vidi gdje se nalaze vlakovi.
08:15
Because the naturepriroda of a wait
Zbog toga što sama priroda čekanja
08:18
is not just dependentzavisan on its numericalnumerički qualitykvaliteta, its durationtrajanje,
ne ovisi samo o svom numeričkom svojstvu, o trajanju,
08:21
but on the levelnivo of uncertaintynesigurnost you experienceiskustvo duringza vrijeme that wait.
već i o nivou neizvjesnosti koju osjećate dok čekate.
08:24
WaitingČeka sevensedam minutesminuta for a trainvlak with a countdownodbrojavanje clocksat
Čekati vlak sedam minuta dok gledate u sat koji odbrojava
08:27
is lessmanje frustratingfrustrirajuće and irritatingiritantan
je manje frustrirajuće i iritantno
08:30
than waitingčekanje fourčetiri minutesminuta, knuckle-bitingkoljenica-gristi
nego kada čekate, grizete nokte i mislite si:
08:32
going, "When'sKada je this trainvlak going to damnproklet well arrivestići?"
"Kad će već jednom stići taj prokleti vlak"
08:34
Here'sOvdje je a beautifullijep exampleprimjer of a psychologicalpsihološki solutionriješenje deployedrazmještene in KoreaKoreja.
Evo jednog divnog primjera psihološkog rješenja primijenjenog u Koreji.
08:38
RedCrveni trafficpromet lightssvjetla have a countdownodbrojavanje delayodgoditi.
Crvena svjetla na semaforu sa odbrojavanjem.
08:41
It's provendokazan to reducesmanjiti the accidentnesreća ratestopa in experimentspokusi.
Dokazano se smanjuje broj nesreća.
08:44
Why? Because roadcesta ragebijes, impatiencenestrpljivost and generalgeneral irritationiritacije
Zašto? Zato što se bijes na cesti, nestrpljenje i izirtiranost
08:47
are massivelymasivno reducedsmanjen when you can actuallyzapravo see the time you have to wait.
jako smanjuju kada vidite koliko još morate čekati.
08:50
In ChinaKina, not really understandingrazumijevanje the principlenačelo behindiza this,
U Kini baš i nisu shvatili princip koji stoji iza toga
08:55
they appliedprimijenjen the sameisti principlenačelo to greenzelena trafficpromet lightssvjetla.
pa su tehniku primijenili na zelena svjetla.
08:58
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
09:01
WhichKoji isn't a great ideaideja.
Što baš i nije bila sjajna ideja.
09:04
You're 200 yardsdvorišta away, you realizeostvariti you've got fivepet secondssekundi to go, you floorkat it.
Udaljeni ste 200 metara, vidite da imate još nekoliko sekundi, i nagazite na gas.
09:07
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
09:11
The KoreansKorejci, very assiduouslyrevnosno, did testtest bothoba.
Marljivi su Korenaci zapravo testirali obje mogućnosti.
09:13
The accidentnesreća ratestopa goeside down when you applyprimijeniti this to redcrvena trafficpromet lightssvjetla;
Kada ovo primijenite na crveno prometno svjetlo, broj nesreća se smanjuje,
09:17
it goeside up when you applyprimijeniti it to greenzelena trafficpromet lightssvjetla.
a kada primijenite na zeleno svjetlo, broj nesreća se povećava.
09:20
This is all I'm askingtraži for really in humanljudski decisionodluka makingizrađivanje,
To je sve što ja tražim, da se prilikom odlučivanja
09:23
is the considerationobzir of these threetri things.
uzmu u obzir te tri stvari.
09:26
I'm not askingtraži for the completepotpun primacyprimat of one over the other.
Ne tražim da jedna ima prevlast nad ostalima.
09:28
I'm merelysamo sayingizreka that when you solveriješiti problemsproblemi,
Samo kažem da biste kada pristupate problemu
09:31
you should look at all threetri of these equallyjednako
trebali uzeti u obzir sve tri jednako
09:33
and you should seektražiti as fardaleko as possiblemoguće
i, koliko god je to moguće,
09:35
to find solutionsrješenja whichkoji sitsjediti in the sweetslatko spotmjesto in the middlesrednji.
tražiti rješenja koja se nalaze u slatkoj sredini.
09:38
If you actuallyzapravo look at a great businessPoslovni,
Ako pogledate zaista uspješne poslove,
09:41
you'llvi ćete nearlyskoro always see all of these threetri things comingdolazak into playigrati.
skoro uvijek ćete vidjeti da su u igri sve tri stvari.
09:43
Really, really successfuluspješan businessespoduzeća --
Zaista uspješne kompanije--
09:46
GoogleGoogle is great, great technologicaltehnološki successuspjeh,
Google je ogroman, ogroman tehnološki uspjeh
09:49
but it's alsotakođer basedzasnovan on a very good psychologicalpsihološki insightuvid:
ali je isto tako baziran da veoma dobroj psihološkoj bazi:
09:51
People believe something that only does one thing
Ljudi vjeruju da kada nešto radi samo jednu stvar
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something elsedrugo.
onda to radi bolje od nečega što radi tu istu stvar i još nešto drugo.
09:58
It's an innateurođeni thing calledzvao goalcilj dilutionrazrjeđivanja.
To je urođena osobina, zove se razrjeđivanje cilja.
10:02
AyeletAyelet FishbachFishbach has writtennapisan a paperpapir about this.
Ayelet Fishbach je o tome napisao rad.
10:05
EverybodySvi elsedrugo at the time of GoogleGoogle, more or lessmanje,
U vrijeme Google-a svi ostali su manje-više
10:07
was tryingtežak to be a portalPortal.
željeli postati portali.
10:10
Yes, there's a searchtraži functionfunkcija,
Da, imate funkciju "traži",
10:11
but you alsotakođer have weathervrijeme, sportssportski scoresrezultate, bitskomadići of newsvijesti.
ali isto tako imate i vrijeme, sportske rezultate, malo vijesti.
10:12
GoogleGoogle understoodrazumjeti that if you're just a searchtraži enginemotor,
U Google-u su shvatili da će, ako ste samo pretraživač,
10:16
people assumepretpostaviti you're a very, very good searchtraži enginemotor.
ljudi pretpostaviti da ste jako, jako dobar pretraživač.
10:19
All of you know this actuallyzapravo
Svima vama je to poznato
10:22
from when you go in to buykupiti a televisiontelevizija.
iz situacije kada kupujemo televizor.
10:24
And in the shabbierotrcaniji endkraj of the rowred of flatravan screenzaslon TVsTV
I negdje na zadnjoj polici dućana sa televizorima sa ravnim ekranom
10:26
you can see are these ratherradije despisedprezren things calledzvao combinedkombinirana TVTV and DVDDVD playersigrači.
može se vidjeti one prezira vrijedne stvari koje se zovu kombinirani TV i DVD.
10:29
And we have no knowledgeznanje whatsoevergod of the qualitykvaliteta of those things,
Mi o kvaliteti tih stvari ne znamo ništa,
10:34
but we look at a combinedkombinirana TVTV and DVDDVD playerigrač and we go, "UckOVK.
ali, pogledamo te kombinirane TV-e i DVD-e i kažemo "Bljak!
10:37
It's probablyvjerojatno a bitbit of a crapsranje tellyTV and a bitbit rubbishsmeće as a DVDDVD playerigrač."
Vjerojatno je to nekakvo smeće od televizije i smeće od DVD-a zajedno."
10:41
So we walkhodati out of the shopstrgovine with one of eachsvaki.
I izlazimo iz trgovine sa po jednim komadom DVD-a i TV-a.
10:46
GoogleGoogle is as much a psychologicalpsihološki successuspjeh as it is a technologicaltehnološki one.
Google je podjednako psihološki i tehnološki uspjeh.
10:48
I proposepredložiti that we can use psychologyPsihologija to solveriješiti problemsproblemi
Predlažem da koristimo psihologiju kod rješavanja problema
10:53
that we didn't even realizeostvariti were problemsproblemi at all.
koje nismo ni prepoznali.
10:56
This is my suggestionprijedlog for gettinguzimajući people to finishZavrši theirnjihov coursenaravno of antibioticsantibiotici.
Kako nagovoriti ljude da do kraja popiju propisanu dozu antibiotika?
10:59
Don't give them 24 whitebijela pillstablete.
Nemojte im dati 24 bijele tablete.
11:02
Give them 18 whitebijela pillstablete and sixšest blueplava onesone
Dajte im 18 bijelih i 6 plavih
11:05
and tell them to take the whitebijela pillstablete first and then take the blueplava onesone.
i kažite im da najprije popiju bijele tablete, a zatim da uzmu plave.
11:07
It's calledzvao chunkingtrganje.
To se zove formiranje skupine.
11:11
The likelihoodvjerojatnost that people will get to the endkraj is much greaterviše
Vjerojatnost da će netko popiti dozu do kraja mnogo je veća
11:13
when there is a milestoneprekretnica somewherenegdje in the middlesrednji.
kada je na sredini nekakva prekretnica.
11:16
One of the great mistakesgreške, I think, of economicsekonomija
Jedna od većih grešaka u ekonomiji, po mom mišljenju,
11:19
is it failsne to understandrazumjeti that what something is,
je ta da ne uspjeva razumijeti da je svaka stvar,
11:22
whetherda li it's retirementodlazak u mirovinu, unemploymentnezaposlenosti, costcijena,
bilo da je mirovina, nezaposlenost, cijena,
11:24
is a functionfunkcija, not only of its amountiznos, but alsotakođer its meaningznačenje.
skup svoje količine i brojeva i značenja.
11:28
This is a tollcestarina crossingprijelaz in BritainBritanija.
Ovo su naplatne kućice u Velikoj Britaniji.
11:33
QuiteSasvim oftenčesto queuesRedovi čekanja happendogoditi se at the tollscestarine.
Česte su kolone na njima.
11:36
SometimesPonekad you get very, very severeozbiljan queuesRedovi čekanja.
Nekada jako, jako duge kolone.
11:39
You could applyprimijeniti the sameisti principlenačelo actuallyzapravo, if you like,
Isti princip se može primijeniti
11:41
to the securitysigurnosti lanesstaze in airportszračne luke.
kod sigurnosnih provjera na aerodromima.
11:43
What would happendogoditi se if you could actuallyzapravo payplatiti twicedvaput as much moneynovac to crosskriž the bridgemost,
Što bi se desilo kada biste mogli platiti dvostruko da prijeđete most
11:45
but go throughkroz a lanetraka that's an expressizraziti lanetraka?
ali kroz traku koja bi bila ekspres traka?
11:49
It's not an unreasonablenerazumno thing to do. It's an economicallyekonomično efficientučinkovit thing to do.
To uopće nije nerazumno. I ekonomski je efikasno.
11:51
Time meanssredstva more to some people than othersdrugi.
Vrijeme nekim ljudima vrijedi više.
11:55
If you're waitingčekanje tryingtežak to get to a jobposao interviewintervju,
Ukoliko idete na razgovor za posao
11:57
you'dti bi patentlyOčigledno payplatiti a couplepar of poundsfunti more to go throughkroz the fastbrzo lanetraka.
rado ćete platili par funti više kako biste stigli na vrijeme.
12:00
If you're on the way to visitposjetiti your mothermajka in-lawzakonu,
Ukoliko ste krenuli u posjet punici
12:04
you'dti bi probablyvjerojatno preferradije to stayboravak on the left.
vjerojatno ćete ostati u lijevoj traci.
12:07
The only problemproblem is if you introducepredstaviti this economicallyekonomično efficientučinkovit solutionriješenje,
Problem je u tome da ako uvedete ekonomski efikasno rješenje
12:11
people hatemrziti it.
ljudi će ga mrziti.
12:15
Because they think you're deliberatelynamjerno creatingstvaranje delayskašnjenja at the bridgemost
Misliti će da namjerno stvarate kolone vozila
12:17
in ordernarudžba to maximizebi se povećala your revenueprihod,
da biste si povećali prihode.
12:20
and "Why on earthZemlja should I payplatiti to subsidizesubvencionirati your imcompetenceimcompetence?"
i misliti će: "Zašto bi, zaboga, ja subvencionirao vašu nesposobnost?"
12:21
On the other handruka, changepromijeniti the frameokvir slightlymalo
S druge strane, ako samo malo promijenite okvir
12:25
and createstvoriti charitabledobrotvorne yieldprinos managementupravljanje,
i napravite od toga nekakav dobrovoljni prilog
12:27
so the extraekstra moneynovac you get goeside not to the bridgemost companydruštvo, it goeside to charitymilosrđe,
tako da višak novca ne ide vlasniku mosta, već da ide u dobrotvorne svrhe
12:30
and the mentalmentalni willingnessspremnost to payplatiti completelypotpuno changespromjene.
stav ljudi će se u potpunosti promijeniti.
12:35
You have a relativelyrelativno economicallyekonomično efficientučinkovit solutionriješenje,
Dobili ste relativno efikasno ekonomsko rješenje
12:38
but one that actuallyzapravo meetszadovoljava with publicjavnost approvalodobrenje
koje javnost odobrava
12:42
and even a smallmali degreestupanj of affectionljubav,
a svaki, pa i najmanji stupanj naklonosti
12:44
ratherradije than beingbiće seenvidio as bastardybastardy.
je bolji od toga da na vas gledaju kao na pokvarenjake.
12:46
So where economistsekonomisti make the fundamentalosnovni mistakepogreška
Dakle, ono u čemu ekonomisti najviše griješe
12:49
is they think that moneynovac is moneynovac.
jest kada misle da je novac samo novac.
12:52
ActuallyZapravo my painbol experiencediskusan in payingplaćati fivepet poundsfunti
Zapravo, moja bol kada plaćam 5 funti
12:55
is not just proportionaterazmjerne to the amountiznos,
nije proporcionalna samo iznosu,
13:00
but where I think that moneynovac is going.
već i načinu na koji će se novac utrošiti.
13:02
And I think understandingrazumijevanje that could revolutionizerevolucionirati taxporez policypolitika.
Razumijevanje te činjenice napravilo bi revoluciju u poreznoj politici.
13:04
It could revolutionizerevolucionirati the publicjavnost servicesusluge.
I revoluciju u javnim službama
13:07
It could really changepromijeniti things quitedosta significantlyznačajno.
Zaista bi moglo bitno izmijeniti stvari.
13:10
Here'sOvdje je a guy you all need to studystudija.
Djela ovog čovjeka trebali bi svi proučiti.
13:12
He's an AustrianAustrijski schoolškola economistekonomista
Pripadnik je "austrijske škole ekonomije"
13:15
who was first activeaktivan in the first halfpola of the 20thth centurystoljeće in ViennaVienna.
koja je djelovala u prvoj polovici 20-tog stoljeća.
13:16
What was interestingzanimljiv about the AustrianAustrijski schoolškola
Ono što je zanimljivo kod austrijske škole
13:22
is they actuallyzapravo grewrastao up alongsideuz FreudFreud.
jest to, da se razvijala u vrijeme Freuda.
13:24
And so they're predominantlypretežno interestedzainteresiran in psychologyPsihologija.
I zato ih je pretežno zanimala psihologija.
13:27
They believedvjerovao that there was a disciplinedisciplina calledzvao praxeologypraxeology,
Vjerovali su da postoji disciplina koju su zvali prakseologija
13:29
whichkoji is a priorprije disciplinedisciplina to the studystudija of economicsekonomija.
koja bi bila prethodnica ekonomije.
13:34
PraxeologyPraxeology is the studystudija of humanljudski choiceizbor, actionakcijski and decisionodluka makingizrađivanje.
Prakseologija se bavi proučavanjem izbora, djelovanja i donošenja odluka.
13:36
I think they're right.
Mislim da su u pravu.
13:41
I think the dangeropasnost we have in today'sdanas je worldsvijet
Mislim da danas realnu opasnost predstavlja to
13:43
is we have the studystudija of economicsekonomija
što znanost o ekonomiji sama sebe drži važnijom
13:45
considerssmatra itselfsebe to be a priorprije disciplinedisciplina to the studystudija of humanljudski psychologyPsihologija.
od znanosti o ljudskoj psihologiji.
13:47
But as CharlieCharlie MungerMunger sayskaže, "If economicsekonomija isn't behavioralponašanja,
Kako kaže Charlie Munger: "Ako ekonomija nema veze s ponašanjem,
13:51
I don't know what the hellpakao is."
onda ja ne znam što ima."
13:54
VonVon MisesMises, interestinglyzanimljivo, believesvjeruje economicsekonomija is just a subsetpodset of psychologyPsihologija.
Von Mises vjeruje da je ekonomija samo grana psihologije.
13:56
I think he just refersodnosi to economicsekonomija as
On smatra da je ekonomija
14:03
"the studystudija of humanljudski praxeologypraxeology underpod conditionsUvjeti of scarcityoskudice.."
"znanost ljudske prakseologije u uvjetima nestašice."
14:05
But vonvon MisesMises, amongmeđu manymnogi other things,
No von Mises, između ostalog, koristi analogiju
14:08
I think usesnamjene an analogyanalogija whichkoji is probablyvjerojatno the bestnajbolje justificationopravdanje and explanationobrazloženje
koja je najbolje opravdanje i tumačenje
14:11
for the valuevrijednost of marketingMarketing, the valuevrijednost of perceivedpercipiraju valuevrijednost
vrijednosti na tržištu, percipirane vrijednosti
14:17
and the factčinjenica that we should actuallyzapravo treatliječiti it as beingbiće absolutelyapsolutno equivalentekvivalent
i činjenice da bismo tu vrijednost trebali tretirati jednako
14:20
to any other kindljubazan of valuevrijednost.
kao i bilo koju drugu vrijednost.
14:24
We tendskloni to, all of us -- even those of us who work in marketingMarketing --
Imamo naviku--čak i mi koji radimo u marketingu--
14:26
to think of valuevrijednost in two waysnačine.
razmišljati o vrijednosti na dva načina.
14:28
There's the realstvaran valuevrijednost,
Imamo pravu vrijednost,
14:30
whichkoji is when you make something in a factorytvornica and providepružiti a serviceservis,
kao kada se nešto proizvede u tvornici ili kada se pruža usluga,
14:31
and then there's a kindljubazan of dubioussumnjive valuevrijednost,
i imamo drugu, nekakvu sumnjivu vrijednost,
14:33
whichkoji you createstvoriti by changingmijenjanje the way people look at things.
koju dobivamo kada promijenimo način na koji ljudi gledaju na stvar.
14:35
VonVon MisesMises completelypotpuno rejectedodbijen this distinctionrazlika.
Von Mises je u potpunosti odbacio tu razliku
14:38
And he used this followingsljedeći analogyanalogija.
i dao sljedeću analogiju.
14:41
He referreduputiti actuallyzapravo to strangečudan economistsekonomisti calledzvao the Frenchfrancuski PhysiocratsFiziokrati,
Pozvao se na čudne ekonomiste tzv. Francuske fiziokrate
14:42
who believedvjerovao that the only truepravi valuevrijednost was what you extractedizvađen from the landzemljište.
koji su vjerovali da je jedina prava vrijednost ona koju dobijete od zemlje.
14:48
So if you're a shepherdpastir or a quarrymanradnik u kamenolomu or a farmerseljak,
Dakle ako ste ovčar, radnik u kamenolomu ili poljoprivrednik
14:52
you createdstvorio truepravi valuevrijednost.
onda stvarate pravu vrijednost.
14:54
If howevermeđutim, you boughtkupio some woolvuna from the shepherdpastir
Međutim, ukoliko ste od ovčara kupili vunu
14:56
and chargedoptužen a premiumnagrada for convertingpretvaranje it into a hatšešir,
i naplatili maržu zato što ste od vune napravili šešir
14:59
you weren'tnisu actuallyzapravo creatingstvaranje valuevrijednost,
niste stvorili pravu vrijednost,
15:02
you were exploitingiskorištavanje the shepherdpastir.
već iskorištavate stočara.
15:04
Now vonvon MisesMises said that modernmoderan economistsekonomisti make exactlytočno the sameisti mistakepogreška
Von Mises drži da moderni ekonomisti rade istu pogrešku
15:06
with regardobzir to advertisingoglašavanje and marketingMarketing.
kod oglašavanja i marketinga.
15:10
He sayskaže, if you runtrčanje a restaurantrestoran,
Naime, ukoliko ste u restoranu,
15:12
there is no healthyzdrav distinctionrazlika to be madenapravljen
ne možete razlikovati vrijednost
15:15
betweenizmeđu the valuevrijednost you createstvoriti by cookingkuhanje the foodhrana
koju ste dobili pripremanjem hrane
15:17
and the valuevrijednost you createstvoriti by sweepingbrišući the floorkat.
od vrijednosti koju ste dobili čišćenjem podova.
15:19
One of them createsstvara, perhapsmožda, the primaryosnovni productproizvod --
Jedno je stvorilo primarni proizvod,
15:21
the thing we think we're payingplaćati for --
ono što plaćamo,
15:25
the other one createsstvara a contextkontekst
no drugo je stvorilo okruženje
15:26
withinunutar whichkoji we can enjoyuživati and appreciatecijeniti that productproizvod.
u kojem u proizvodu možemo uživati.
15:28
And the ideaideja that one of them should actuallyzapravo have priorityprioritet over the other
I ideja da bi jedan trebao imati prioritet nad drugim
15:31
is fundamentallyfundamentalno wrongpogrešno.
je iz temelja pogrešna.
15:34
Try this quickbrz thought experimenteksperiment.
Probajte jedan mali misaoni pokus.
15:36
ImagineZamislite a restaurantrestoran that servessluži Michelin-starredMichelin zvijezdom foodhrana,
Zamislite restoran koji poslužuje vrhunski spremljenu hranu,
15:37
but actuallyzapravo where the restaurantrestoran smellsmiriše of sewagekanalizacija
ali koji smrdi po kanalizaciji
15:40
and there's humanljudski fecesizmet on the floorkat.
a na podu je ljudski izmet.
15:43
The bestnajbolje thing you can do there to createstvoriti valuevrijednost
Najbolja stvar koju možete napraviti da stvorite novu vrijednost
15:47
is not actuallyzapravo to improvepoboljšati the foodhrana still furtherunaprijediti,
nije da još poboljšate hranu,
15:49
it's to get ridosloboditi of the smellmiris and cleančist up the floorkat.
nego da se riješite smrada i očistite pod.
15:52
And it's vitalbitan we understandrazumjeti this.
Od velikog je značaja da to shvatimo.
15:56
If that seemsčini se like some strangečudan, abstruseteško shvatljiv thing,
Ako vam se to čini malo čudno ili nejasno,
15:59
in the U.K., the postpošta officeured had a 98 percentposto successuspjeh ratestopa
britanska pošta imala je postotak uspješnosti 98 posto
16:02
at deliveringisporuku first-classprve klase mailpošta the nextSljedeći day.
prilikom dostave hitnih pošiljaka sljedeći dan.
16:06
They decidedodlučio this wasn'tnije good enoughdovoljno
Smatrali su da im to nije dovoljno,
16:09
and they wanted to get it up to 99.
željeli su postotak dići na 99 posto.
16:11
The effortnapor to do that almostskoro brokerazbio the organizationorganizacija.
Pokušaj u tome umalo ih je uništio.
16:13
If at the sameisti time you'dti bi goneotišao and askedpitao people,
Međutim, da su umjesto toga probali upitati ljude
16:17
"What percentagepostotak of first-classprve klase mailpošta arrivesstigne the nextSljedeći day?"
"Što mislite koliki se postotak pošiljki dostavi sljedeći dan?"
16:20
the averageprosječan answerodgovor, or the modalmodalni answerodgovor would have been 50 to 60 percentposto.
najčešći odgovor bio bi 50 do 60 posto.
16:24
Now if your perceptionpercepcija is much worsegore than your realitystvarnost,
E sada, ukoliko je vaša predodžba mnogo gora od stvarnosti
16:28
what on earthZemlja are you doing tryingtežak to changepromijeniti the realitystvarnost?
zašto, zaboga, mijenjati stvarnost?
16:31
That's like tryingtežak to improvepoboljšati the foodhrana in a restaurantrestoran that stinkssmrdi.
To je isto kao da pokušate poboljšati hranu u restoranu koji smrdi.
16:34
What you need to do
Ono što trebate napraviti jest,
16:38
is first of all tell people
najprije reći ljudima
16:40
that 98 percentposto of mailpošta getsdobiva there the nextSljedeći day, first-classprve klase mailpošta.
da se 98 posto hitnih pošiljki dostavi slijedeći dan.
16:42
That's prettyprilično good.
To je prilično dobro.
16:46
I would argueraspravljati, in BritainBritanija there's a much better frameokvir of referenceupućivanje,
Rekao bih, da je u Velikoj Britaniji dobar i sljedeći pristup:
16:48
whichkoji is to tell people
kažete ljudima da se u Velikoj Britaniji
16:51
that more first-classprve klase mailpošta arrivesstigne the nextSljedeći day
više pošte dostavi sljedeći dan
16:52
in the U.K. than in GermanyNjemačka.
nego u Njemačkoj.
16:54
Because generallyobično in BritainBritanija if you want to make us happysretan about something,
Naime, ukoliko želite usrećiti Britance,
16:56
just tell us we do it better than the GermansNijemci.
samo im kažite da nešto rade bolje od Nijemaca.
16:59
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
17:01
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
17:03
ChooseOdaberite your frameokvir of referenceupućivanje and the perceivedpercipiraju valuevrijednost
Izaberite svoj okvir i percipiranu vrijednost
17:05
and thereforestoga the actualstvaran valuevrijednost is completelypotpuno tranformedtranformed.
i to će u potpunosti transformirati pravu vrijednost.
17:10
It has to be said of the GermansNijemci
Za Nijemce se treba reći
17:13
that the GermansNijemci and the Frenchfrancuski are doing a brilliantsjajan jobposao
da zajedno sa Francuzima rade izuzetan posao
17:15
of creatingstvaranje a unitedujedinjen EuropeEurope.
na ujedinjavanju Europe.
17:17
The only thing they don't expectočekivati is they're unitingujedinjujući EuropeEurope
Jedino što ne očekuju to da je baza ujedinjene Europe
17:19
throughkroz a sharedpodijeljen mildblag hatredmržnja of the Frenchfrancuski and GermansNijemci.
uzajamna blaga netrpeljivosti Francuza i Nijemaca.
17:21
But I'm BritishBritanski, that's the way we like it.
Ali, ja sam Britanac, a mi volimo da je to tako.
17:24
What you alsotakođer noticeobavijest is that in any casespis our perceptionpercepcija is leakycuri.
Vjerojatno ste primijetili da je u bilo kojem slučaju naša precepcija nepotpuna.
17:27
We can't tell the differencerazlika betweenizmeđu the qualitykvaliteta of the foodhrana
Ne možemo razlikovati kvalitetu hrane
17:32
and the environmentokolina in whichkoji we consumepojesti it.
od okoline u kojoj je konzumiramo.
17:35
All of you will have seenvidio this phenomenonfenomen
Svi ste svjedočili tom fenomenu
17:37
if you have your carautomobil washedopran or valetedvaleted.
kad ste odvezli auto u praonicu.
17:39
When you drivepogon away, your carautomobil feelsosjeća as if it drivesdiskovi better.
Na odlasku iz praone, čini vam se da auto bolje ide.
17:41
And the reasonrazlog for this,
Razlog tomu,
17:45
unlessosim ako my carautomobil valetsobar mysteriouslymisteriozno is changingmijenjanje the oilulje
osim ako u praoni nisu promijenili i ulje
17:47
and performingobavljanje work whichkoji I'm not payingplaćati him for and I'm unawarenesvjestan of,
i izvršili popravke za koje ja ne znam i koje ne plaćam.
17:50
is because perceptionpercepcija is in any casespis leakycuri.
jest taj da je percepcija nepotpuna.
17:53
AnalgesicsAnalgetici that are brandedpotpuno novo are more effectivedjelotvoran at reducingsmanjivanje painbol
Analgetici poznatih marki, efikasniji su kod uklanjanja boli
17:55
than analgesicsAnalgetici that are not brandedpotpuno novo.
od analgetika nepoznatih proizvođača.
17:59
I don't just mean throughkroz reportedizvijestio painbol reductionsmanjenje,
I ne govorim samo o subjektivnom doživljaju boli,
18:02
actualstvaran measuredizmjerena painbol reductionsmanjenje.
već o rezultatima mjerenja visine boli.
18:04
And so perceptionpercepcija actuallyzapravo is leakycuri in any casespis.
Dakle, percepcija je nepotpuna.
18:06
So if you do something that's perceptuallyperceptually badloše in one respectpoštovanje,
I zato, ako napravite nešto što je percepcijski loše u jednom smislu
18:10
you can damagešteta the other.
naštetit ćete i drugom.
18:14
Thank you very much.
Hvala lijepa.
18:16
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
18:17
Translated by SIBELA KESAC
Reviewed by Senzos Osijek

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com