English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxAthens

Rory Sutherland: Perspective is everything

Rory Sutherland: Wszystko zależy od perspektywy

Filmed:
2,524,934 views

Życiowe okoliczności są ważniejsze niż nam się wydaje, mówi Rory Sutherland. Podczas TEDxAthens przekonuje, że perspektywa i umiejętność jej zmiany są kluczem do szczęścia.

- Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment. Full bio

What you have here
To tutaj
00:16
is an electronicelektroniczny cigarettepapieros.
to elektroniczny papieros.
00:18
It's something that's, sinceod it was inventedzmyślony a yearrok or two agotemu,
Odkąd go wynaleziono, rok lub dwa lata temu,
00:21
has givendany me untoldniewypowiedziany happinessszczęście.
daje mi nieopisaną radość.
00:25
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
00:27
A little bitkawałek of it, I think, is the nicotinenikotyna,
Po części pewnie przez nikotynę,
00:28
but there's something much biggerwiększy than that.
ale też przez coś ważniejszego.
00:30
WhichCo is ever sinceod, in the U.K., they bannedZakazany smokingpalenie in publicpubliczny placesmiejsca,
Odkąd w UK zabroniono palenia w miejscach publicznych
00:32
I've never enjoyedcieszył się a drinksnapoje partyprzyjęcie ever again.
przestałem cieszyć się z zakrapianych imprez.
00:37
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
00:41
And the reasonpowód, I only workedpracował out just the other day,
Głównie dlatego,
00:42
whichktóry is when you go to a drinksnapoje partyprzyjęcie
że będąc na imprezie
00:46
and you standstoisko up and you holdutrzymać a glassszkło of redczerwony winewino
stoisz z kieliszkiem czerwonego wina
00:48
and you talk endlesslybez końca to people,
i bez przerwy rozmawiasz z ludźmi,
00:50
you don't actuallytak właściwie want to spendwydać all the time talkingmówić.
ale nie chcesz tego robić w nieskończoność.
00:51
It's really, really tiringmęczące.
To naprawdę męczące.
00:54
SometimesCzasami you just want to standstoisko there silentlypo cichu, alonesam with your thoughtsmyśli.
Czasem chcesz pobyć sam ze swoimi myślami,
00:56
SometimesCzasami you just want to standstoisko in the cornerkąt and staregapić się out of the windowokno.
albo wolisz pogapić się przez okno.
01:00
Now the problemproblem is, when you can't smokepalić,
Sęk w tym, że gdy nie możesz zapalić
01:04
if you standstoisko and staregapić się out of the windowokno on your ownwłasny,
stojąc tak samotnie i gapiąc się w okno,
01:07
you're an antisocialantyspołeczne, friendlesssamotny idiotidiota.
jesteś aspołecznym, samotnym idiotą.
01:11
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
01:14
If you standstoisko and staregapić się out of the windowokno on your ownwłasny with a cigarettepapieros,
Za to gdy stoisz tak z papierosem,
01:15
you're a fuckingpierdolony philosopherfilozof.
jesteś pieprzonym filozofem.
01:19
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
01:22
(ApplauseAplauz)
(Oklaski)
01:24
So the powermoc of reframingprzeformułowanie things
To jak coś postrzegamy
01:29
cannotnie może be overstatedzawyżone.
ma kapitalne znaczenie.
01:34
What we have is exactlydokładnie the samepodobnie thing, the samepodobnie activityczynność,
Mamy dokładnie tę samą rzecz, tę samą czynność,
01:37
but one of them makesczyni you feel great
ale raz czujesz się świetnie,
01:41
and the other one, with just a smallmały changezmiana of posturepostawa,
a za innym razem, po niewielkiej zmianie,
01:43
makesczyni you feel terriblestraszny.
okropnie.
01:46
And I think one of the problemsproblemy with classicalklasyczny economicsEkonomia
Jednym z problemów klasycznej ekonomii
01:49
is it's absolutelyabsolutnie preoccupiedzaabsorbowany with realityrzeczywistość.
jest to, jak bardzo skupia się na rzeczywistości,
01:51
And realityrzeczywistość isn't a particularlyszczególnie good guideprzewodnik to humanczłowiek happinessszczęście.
która nie jest kluczem do ludzkiego szczęścia.
01:54
Why, for exampleprzykład,
Dlaczego, przykładowo,
01:59
are pensionersEmeryci i renciści much happierszczęśliwsi
emeryci są szczęśliwsi
02:01
than the youngmłody unemployedbezrobotny?
od młodych bezrobotnych?
02:04
BothZarówno of them, after all, are in exactlydokładnie the samepodobnie stageetap of life.
Jedni i drudzy są przecież w tym samym położeniu.
02:06
You bothobie have too much time on your handsręce and not much moneypieniądze.
Mają za dużo czasu i niezbyt dużo pieniędzy.
02:10
But pensionersEmeryci i renciści are reportedlypodobno very, very happyszczęśliwy,
Jednak emeryci są ponoć bardzo szczęśliwi,
02:13
whereasnatomiast the unemployedbezrobotny are extraordinarilyniezwykle unhappynieszczęśliwy and depressedprzygnębiony.
a bezrobotni nieszczęśliwi i przygnębieni.
02:16
The reasonpowód, I think, is that the pensionersEmeryci i renciści believe they'veoni chosenwybrany to be pensionersEmeryci i renciści,
Emeryci wierzą, że przeszli na emeryturę z własnej woli,
02:20
whereasnatomiast the youngmłody unemployedbezrobotny
a młodym bezrobotnym wydaje się,
02:24
feel it's been thrustnacisk uponna them.
że zostali do tego zmuszeni.
02:26
In EnglandAnglia the uppergórny middleśrodkowy classesklasy have actuallytak właściwie solvedrozwiązany this problemproblem perfectlydoskonale,
W Anglii wyższa klasa średnia rozwiązała ten problem:
02:29
because they'veoni re-brandedRe-napiętnowany unemploymentbezrobocia.
przemianowała bezrobocie.
02:33
If you're an upper-middle-classgórny średniej klasy EnglishAngielski personosoba,
Jeśli jesteś osobą z wyższej klasy średniej w Anglii,
02:36
you call unemploymentbezrobocia "a yearrok off."
nazywasz bezrobocie "rokiem przerwy".
02:38
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
02:41
And that's because havingmający a sonsyn who'skto jest unemployedbezrobotny in ManchesterManchester
Posiadanie bezrobotnego syna w Manchesterze
02:43
is really quitecałkiem embarrassingżenujące,
jest dość wstydliwe,
02:47
but havingmający a sonsyn who'skto jest unemployedbezrobotny in ThailandTajlandia
ale gdy masz bezrobotnego syna w Tajlandii,
02:49
is really viewedobejrzeli as quitecałkiem an accomplishmentosiągnięcie.
postrzega się to jako spore osiągnięcie.
02:52
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
02:54
But actuallytak właściwie the powermoc to re-brandre-brand things --
Przemianowanie polega na zrozumieniu,
02:56
to understandzrozumieć that actuallytak właściwie our experienceswzruszenie religijne, costskoszty, things
że nasze doświadczenia, koszty, zdarzenia,
02:58
don't actuallytak właściwie much dependzależeć on what they really are,
zależą przede wszystkim od tego
03:03
but on how we viewwidok them --
jak je postrzegamy.
03:06
I genuinelyprawdziwie think can't be overstatedzawyżone.
To szalenie ważna umiejętność.
03:08
There's an experimenteksperyment I think DanielDaniel PinkRóżowy refersodnosi się to
Jest taki eksperyment, do którego odnosił się Daniel Pink.
03:10
where you put two dogspsy in a boxpudełko
Dwa psy umieszczono w pudełkach,
03:13
and the boxpudełko has an electricelektryczny floorpiętro.
w których podłoga była pod napięciem.
03:16
EveryKażdy now and then an electricelektryczny shockzaszokować is appliedstosowany to the floorpiętro,
Przepuszczano przez nią prąd elektryczny,
03:20
whichktóry painstrud the dogspsy.
który porażał psy.
03:25
The only differenceróżnica is one of the dogspsy has a smallmały buttonprzycisk in its halfpół of the boxpudełko.
Jeden z psów miał dostęp do przycisku,
03:27
And when it nuzzlesnuzzles the buttonprzycisk, the electricelektryczny shockzaszokować stopsprzystanki.
który po naciśnięciu przerywał dopływ prądu.
03:32
The other dogpies doesn't have the buttonprzycisk.
Drugi z psów nie miał przycisku.
03:36
It's exposednarażony to exactlydokładnie the samepodobnie levelpoziom of painból as the dogpies in the first boxpudełko,
Był narażony na dokładnie ten sam poziom bólu,
03:39
but it has no controlkontrola over the circumstancesokoliczności.
ale nie miał kontroli nad okolicznościami.
03:43
GenerallyOgólnie the first dogpies can be relativelystosunkowo contentzadowolony.
Pierwszy pies był względnie zadowolony,
03:46
The seconddruga dogpies lapseszaniki into completekompletny depressiondepresja.
drugi popadał w głęboką depresję.
03:50
The circumstancesokoliczności of our liveszyje maymoże actuallytak właściwie mattermateria lessmniej to our happinessszczęście
Nasze szczęście nie zależy od życiowych okoliczności
03:54
than the sensesens of controlkontrola we feel over our liveszyje.
ale od poczucia kontroli nad nimi.
03:59
It's an interestingciekawy questionpytanie.
To ciekawe zjawisko.
04:03
We askzapytać the questionpytanie -- the wholecały debatedebata in the WesternWestern worldświat
Na Zachodzie toczy się w tej chwili debata
04:06
is about the levelpoziom of taxationopodatkowania.
dotycząca poziomu opodatkowania.
04:09
But I think there's anotherinne debatedebata to be askedspytał,
Powinniśmy jednak debatować nad tym,
04:11
whichktóry is the levelpoziom of controlkontrola we have over our taxpodatek moneypieniądze.
jak dużą kontrolę mamy nad środkami z naszych podatków.
04:13
That what costskoszty us 10 poundsfunty in one contextkontekst can be a curseprzekleństwo.
Płacenie za coś 10£ może być przekleństwem,
04:17
What costskoszty us 10 poundsfunty in a differentróżne contextkontekst we maymoże actuallytak właściwie welcomeWitamy.
w innych warunkach z chęcią to zaakceptujemy.
04:21
You know, payzapłacić 20,000 poundsfunty in taxpodatek towardw kierunku healthzdrowie
Płacisz 20 tys. funtów podatku na rzecz zdrowia
04:27
and you're merelyjedynie feelinguczucie a mugkubek.
i ledwo odczuwasz korzyści.
04:31
PayPłacić 20,000 poundsfunty to endowobdarzasz a hospitalszpital wardOddział
Płacisz 20 tys. funtów na wyposażenie oddziału szpitalnego
04:33
and you're callednazywa a philanthropistfilantrop.
i jesteś filantropem.
04:37
I'm probablyprawdopodobnie in the wrongźle countrykraj to talk about willingnessgotowość to payzapłacić taxpodatek.
Jestem w złym kraju, mówiąc o chęci płacenia podatków.
04:39
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
04:43
So I'll give you one in returnpowrót. How you framerama things really matterssprawy.
Podrzucę coś jeszcze. To jak coś opisujemy, ma znaczenie.
04:45
Do you call it the bailoutratowania of GreeceGrecja
Mówimy o "ratowaniu Grecji",
04:50
or the bailoutratowania of a loadobciążenie of stupidgłupi banksbanki whichktóry lentwielki post to GreeceGrecja?
czy o "ratowaniu głupich banków,
które udzielały Grecji pożyczek"?
04:53
Because they are actuallytak właściwie the samepodobnie thing.
Ponieważ to te same podmioty.
04:56
What you call them actuallytak właściwie affectsma wpływ
To jak je nazywamy, ma wpływ
04:59
how you reactreagować to them, viscerallyviscerally and morallymoralnie.
na to jak instynktownie i moralnie je postrzegamy.
05:01
I think psychologicalpsychologiczny valuewartość is great to be absolutelyabsolutnie honestszczery.
Wartość psychologiczna jest bardzo ważna.
05:05
One of my great friendsprzyjaciele, a professorprofesor callednazywa NickNick ChaterChater,
Jeden z moich dobrych przyjaciół, Nick Chater,
05:08
who'skto jest the ProfessorProfesor of DecisionDecyzja SciencesNauki in LondonLondyn,
profesor Nauk Decyzyjnych w Londynie,
05:11
believeswierzy that we should spendwydać fardaleko lessmniej time
wierzy, że powinniśmy poświęcać mniej czasu
05:14
looking into humanity'sludzkość hiddenukryty depthsgłębokości
na szukanie ludzkiej ukrytej głębi,
05:17
and spendwydać much more time exploringodkrywanie the hiddenukryty shallowsmielizna.
a zacząć odkrywać ukryte mielizny.
05:19
I think that's trueprawdziwe actuallytak właściwie.
Myślę, że to ma sens.
05:22
I think impressionswrażenia have an insaneszalony effectefekt
Myślę, że powierzchowność ma ogromny wpływ
05:23
on what we think and what we do.
na to jak myślimy i co robimy.
05:26
But what we don't have is a really good modelModel of humanczłowiek psychologyPsychologia.
Ale brakuje nam dobrego modelu ludzkiej psychologii.
05:28
At leastnajmniej pre-Kahnemanpre-Kahneman perhapsmoże,
Aż do teorii perspektywy Kahnemana
05:33
we didn't have a really good modelModel of humanczłowiek psychologyPsychologia
nie mieliśmy porządnego modelu ludzkiej psychologii
05:35
to put alongsideobok modelsmodele of engineeringInżynieria, of neoclassicalneoklasycznej economicsEkonomia.
do stosowania wraz z modelami inżynierskimi
czy neoklasyczną ekonomią.
05:38
So people who believeduwierzyli in psychologicalpsychologiczny solutionsrozwiązania didn't have a modelModel.
Ludzie chcący odwoływać się do psychologii,
nie mieli dobrych modeli.
05:42
We didn't have a frameworkstruktura.
Brak nam fundamentów.
05:46
This is what WarrenWarren Buffett'sBuffett businessbiznes partnerpartner CharlieCharlie MungerMunger callspołączenia
Współpracownik Warrena Buffeta, Charlie Munger,
nazywa to
05:48
"a latticeworkkratownicę on whichktóry to hangpowiesić your ideaspomysły."
"kratownicą na której wieszasz swoje pomysły".
05:51
EngineersInżynierowie, economistsekonomiści, classicalklasyczny economistsekonomiści
Inżynierowie i klasyczni ekonomiści
05:53
all had a very, very robustkrzepki existingistniejący latticeworkkratownicę
mieli solidną kratownicę,
05:57
on whichktóry practicallypraktycznie everykażdy ideapomysł could be hungzawieszony.
na której każdy pomysł mógł zawisnąć.
06:00
We merelyjedynie have a collectionkolekcja of randomlosowy individualindywidualny insightswgląd
My mamy ledwie kolekcję indywidualnych spostrzeżeń
06:03
withoutbez an overallogólnie modelModel.
bez ogólnego modelu.
06:06
And what that meansznaczy is that in looking at solutionsrozwiązania,
A przez to, poszukując rozwiązania
06:09
we'vemamy probablyprawdopodobnie givendany too much prioritypriorytet
nadaje się zbyt dużą rangę
06:13
to what I call technicaltechniczny engineeringInżynieria solutionsrozwiązania, NewtonianNewtona solutionsrozwiązania,
rozwiązaniom techniczno-inżynierskim, newtonowskim,
06:16
and not nearlyprawie enoughdość to the psychologicalpsychologiczny oneste.
za mało zaś psychologicznym.
06:20
You know my exampleprzykład of the EurostarEurostar.
Dajmy na to Eurostar.
06:23
SixSześć millionmilion poundsfunty spentwydany to reducezmniejszyć the journeypodróż time
6 milionów funtów wydanych, by skrócić czas podróży
06:25
betweenpomiędzy ParisParyż and LondonLondyn by about 40 minutesminuty.
z Paryża do Londynu o 40 minut.
06:27
For 0.01 percentprocent of this moneypieniądze you could have put WiFiWiFi on the trainspociągi,
Za ułamek tej kwoty można by umieścić w pociągach WiFi.
06:31
whichktóry wouldn'tnie have reducedzredukowany the durationTrwanie of the journeypodróż,
Nie skróciłoby to podrózy,
06:36
but would have improvedulepszony its enjoymentprzyjemność and its usefullnessprzydatność fardaleko more.
ale można by ją spędzić przyjemniej i produktywniej.
06:38
For maybe 10 percentprocent of the moneypieniądze,
Za 10 procent tej kwoty
06:42
you could have paidpłatny all of the world'srecyrodycyjstwo diecystwo recyrodycyjstwo diecystwo recy sektorcy topTop malemęski and femalePłeć żeńska supermodelsmodelki
można by zatrudnić supermodelki i modeli
06:44
to walkspacerować up and down the trainpociąg handingprzekazanie out freewolny ChateauChateau PetrusPetrus to all the passengerspasażerów.
którzy częstowaliby pasażerów dobrym winem.
06:48
You'dW przypadku still have fivepięć [millionmilion] poundsfunty in changezmiana,
Zostałoby nam 5 [milionów] reszty
06:53
and people would askzapytać for the trainspociągi to be slowedspowolniony down.
a ludzie prosiliby, żeby pociągi jeździły wolniej.
06:56
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
06:59
Why were we not givendany the chanceszansa
Dlaczego nikt nie próbował
07:02
to solverozwiązać that problemproblem psychologicallypsychologicznie?
wykorzystać rozwiązań psychologicznych?
07:05
I think it's because there's an imbalancezaburzenia równowagi, an asymmetryAsymetria,
Chyba dlatego, że zupełnie inaczej traktujemy
07:07
in the way we treatleczyć creativetwórczy, emotionally-drivenemocjonalnie opartych psychologicalpsychologiczny ideaspomysły
rozwiązania psychologiczne, odwołujące się do emocji,
07:10
versusprzeciw the way we treatleczyć rationalracjonalny, numericalliczbowy, spreadsheet-drivenopartych na arkuszach ideaspomysły.
niż pomysły racjonalne, bazujące na twardych faktach.
07:14
If you're a creativetwórczy personosoba, I think quitecałkiem rightlysłusznie,
Jeżeli jesteś osobą kreatywną
07:20
you have to sharedzielić all your ideaspomysły for approvalzatwierdzenie
szukasz aprobaty dla swoich pomysłów
07:22
with people much more rationalracjonalny than you.
u osób bardziej racjonalnych.
07:24
You have to go in and you have to have a cost-benefitstosunek kosztów do korzyści analysisanaliza,
Przygotowujesz kosztorysy,
07:26
a feasibilitywykonalność studybadanie, an ROIZWROT Z INWESTYCJI studybadanie and so forthnaprzód.
przeróżne analizy i ekspertyzy.
07:30
And I think that's probablyprawdopodobnie right.
I pewnie ma to sens.
07:33
But this does not applyzastosować the other way around.
Ale nie działa to w drugą stronę.
07:35
People who have an existingistniejący frameworkstruktura,
Ludzie, którzy mają podstawę
07:38
an economicgospodarczy frameworkstruktura, an engineeringInżynieria frameworkstruktura,
ekonomiczną czy też inżynierską
07:40
feel that actuallytak właściwie logiclogika is its ownwłasny answerodpowiedź.
uważają, że logika jest odpowiedzią sama w sobie.
07:43
What they don't say is, "Well the numbersliczby all seemwydać się to addDodaj up,
Nie mówią: "W sumie wszystko się zgadza,
07:46
but before I presentteraźniejszość this ideapomysł, I'll go and showpokazać it to some really crazyzwariowany people
ale może najpierw pójdę do ludzi szalonych
07:49
to see if they can come up with something better."
sprawdzić, czy nie mają jakichś lepszych pomysłów".
07:52
And so we, artificiallysztucznie I think, prioritizepriorytet
Tak więc sztucznie przedkładamy
07:55
what I'd call mechanisticmechanistyczne ideaspomysły over psychologicalpsychologiczny ideaspomysły.
idee mechaniczne nad psychologicznymi.
07:58
An exampleprzykład of a great psychologicalpsychologiczny ideapomysł:
Przykład świetnej psychologicznej idei:
08:02
The singlepojedynczy bestNajlepiej improvementpoprawa in passengerpasażer satisfactionzadowolenie on the LondonLondyn UndergroundUnderground perza poundfunt spentwydany
największym udogodnieniem w londyńskim metrze
08:05
cameoprawa ołowiana witrażu when they didn't addDodaj any extradodatkowy trainspociągi norani changezmiana the frequencyczęstotliwość of the trainspociągi,
nie były dodatkowe pociągi, ani zmiana częstotliwości jazdy,
08:10
they put dotkropka matrixMacierz displaypokaz boardtablica on the platformsplatformy.
lecz ustawienie wyświetlacza czasu na każdym peronie.
08:15
Because the natureNatura of a wait
Uciążliwość oczekiwania
08:18
is not just dependentzależny on its numericalliczbowy qualityjakość, its durationTrwanie,
nie zależy od jego długości,
08:21
but on the levelpoziom of uncertaintyniepewność you experiencedoświadczenie duringpodczas that wait.
ale od niepewności jakiej wtedy doświadczamy.
08:24
WaitingCzeka sevensiedem minutesminuty for a trainpociąg with a countdownodliczanie clockzegar
Czekanie 7 minut na pociąg i odliczanie czasu
08:27
is lessmniej frustratingfrustrujące and irritatingdziała drażniąco
jest mniej frustrujące i irytujące
08:30
than waitingczekanie fourcztery minutesminuty, knuckle-bitinggryzienie Golonka
niż 4 minuty bez zegara i obgryzanie paznokci
08:32
going, "When'sKiedy w this trainpociąg going to damncholerny well arriveprzyjechać?"
gdy nerwowo czekamy, aż pociąg przyjedzie.
08:34
Here'sTutaj jest a beautifulpiękny exampleprzykład of a psychologicalpsychologiczny solutionrozwiązanie deployedwdrożone in KoreaKorea.
Oto piękny przykład takiego rozwiązania w Korei.
08:38
RedCzerwony trafficruch drogowy lightsświatła have a countdownodliczanie delayopóźnienie.
Czerwone światła na skrzyżowaniu mają zegar odliczający.
08:41
It's provenudowodniony to reducezmniejszyć the accidentwypadek rateoceniać in experimentseksperymenty.
Dowiedziono, że obniżyło to odsetek wypadków.
08:44
Why? Because roadDroga ragewściekłość, impatienceniecierpliwość and generalgenerał irritationpodrażnienie
Dlaczego? Ponieważ agresja na drodze, niepokój i irytacja
08:47
are massivelymasowo reducedzredukowany when you can actuallytak właściwie see the time you have to wait.
znacząco maleją, kiedy widzisz czas oczekiwania.
08:50
In ChinaChiny, not really understandingzrozumienie the principlezasada behindza this,
W Chinach, nie bardzo rozumiem dlaczego,
08:55
they appliedstosowany the samepodobnie principlezasada to greenZielony trafficruch drogowy lightsświatła.
wprowadzono to samo rozwiązanie dla świateł zielonych.
08:58
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
09:01
WhichCo isn't a great ideapomysł.
Co nie jest dobrym pomysłem.
09:04
You're 200 yardsstocznie away, you realizerealizować you've got fivepięć secondstowary drugiej jakości to go, you floorpiętro it.
Masz 200 m do świateł i zostało ci 5 sekund,
więc wciskasz gaz do dechy.
09:07
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
09:11
The KoreansKoreańczycy, very assiduouslywytrwale, did testtest bothobie.
Koreańczycy bardzo pilnie sprawdzili oba rozwiązania.
09:13
The accidentwypadek rateoceniać goesidzie down when you applyzastosować this to redczerwony trafficruch drogowy lightsświatła;
Odsetek wypadków malał, gdy stosowano je do czerwonych
09:17
it goesidzie up when you applyzastosować it to greenZielony trafficruch drogowy lightsświatła.
i wzrastał, gdy stosowano je do zielonych świateł.
09:20
This is all I'm askingpytając for really in humanczłowiek decisiondecyzja makingzrobienie,
Wszystko czego oczekuję od ludzi przy dokonywaniu decyzji,
09:23
is the considerationwynagrodzenie of these threetrzy things.
to żeby wzięli pod uwagę te 3 kryteria.
09:26
I'm not askingpytając for the completekompletny primacyprymat of one over the other.
Nie faworyzuję żadnego rozwiązania.
09:28
I'm merelyjedynie sayingpowiedzenie that when you solverozwiązać problemsproblemy,
Zaznaczam tylko, że rozwiązując jakiś problem
09:31
you should look at all threetrzy of these equallyna równi
powinieneś rozpatrzyć wszystkie 3 aspekty
09:33
and you should seekszukać as fardaleko as possiblemożliwy
i szukać tak głęboko jak się da,
09:35
to find solutionsrozwiązania whichktóry sitsiedzieć in the sweetSłodkie spotmiejsce in the middleśrodkowy.
aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.
09:38
If you actuallytak właściwie look at a great businessbiznes,
Jeśli spojrzymy na wielkie korporacje
09:41
you'llTy będziesz nearlyprawie always see all of these threetrzy things comingprzyjście into playgrać.
to widzimy, że każde z tych rozwiązań ma miejsce.
09:43
Really, really successfuludany businessesbiznes --
Wyjątkowo udany biznes, Google,
09:46
GoogleGoogle is great, great technologicaltechniczny successpowodzenie,
jest wielkim technologicznym sukcesem,
09:49
but it's alsorównież basedna podstawie on a very good psychologicalpsychologiczny insightwgląd:
ale jest także oparty na psychologicznym spojrzeniu:
09:51
People believe something that only does one thing
ludzie wierzą, że przedmiot o jednej funkcji
09:54
is better at that thing than something that does that thing and something elsejeszcze.
jest lepszy od takiego, który robi wiele rzeczy na raz.
09:58
It's an innatewrodzone thing callednazywa goalcel dilutionrozcieńczenia.
Tak odruchowo postrzegamy mnogość funkcji,
10:02
AyeletAyelet FishbachFISHBACH has writtenpisemny a paperpapier about this.
Ayelet Fishbach napisała pracę na ten temat.
10:05
EverybodyKażdy elsejeszcze at the time of GoogleGoogle, more or lessmniej,
W czasach Google inne wyszukiwarki mniej lub bardziej
10:07
was tryingpróbować to be a portalPortal.
starały się być portalem.
10:10
Yes, there's a searchszukanie functionfunkcjonować,
Tak, miały funkcję wyszukiwania,
10:11
but you alsorównież have weatherpogoda, sportsSport scoreswyniki, bitsbity of newsAktualności.
ale także pogodę, sport, wiadomości.
10:12
GoogleGoogle understoodzrozumiany that if you're just a searchszukanie enginesilnik,
Google, skupiając się wyłącznie na wyszukiwaniu,
10:16
people assumezałożyć you're a very, very good searchszukanie enginesilnik.
wiedziało, że ludzie założą, że są w tym wyjątkowo dobrzy.
10:19
All of you know this actuallytak właściwie
Dobrze o tym wiecie,
10:22
from when you go in to buykupować a televisiontelewizja.
kiedy idziecie kupić telewizor.
10:24
And in the shabbiershabbier endkoniec of the rowrząd of flatmieszkanie screenekran TVsTelewizory
Na szarym końcu rzędu telewizorów plazmowych
10:26
you can see are these ratherraczej despisedw pogardzie things callednazywa combinedłączny TVTELEWIZOR and DVDDVD playersgracze.
są te wzgardzone urządzenia zwane połączonym TV i DVD.
10:29
And we have no knowledgewiedza, umiejętności whatsoevercokolwiek of the qualityjakość of those things,
Nie mamy żadnego pojęcia o jakości tych urządzeń,
10:34
but we look at a combinedłączny TVTELEWIZOR and DVDDVD playergracz and we go, "UckUCK.
ale patrzymy na nie z dezaprobatą:
10:37
It's probablyprawdopodobnie a bitkawałek of a crapbzdury tellyTelewizja and a bitkawałek rubbishśmieci as a DVDDVD playergracz."
"To pewnie badziewny telewizor i jeszcze gorszy odtwarzacz"
10:41
So we walkspacerować out of the shopssklepy with one of eachkażdy.
i wychodzimy ze sklepu z każdym osobno.
10:46
GoogleGoogle is as much a psychologicalpsychologiczny successpowodzenie as it is a technologicaltechniczny one.
Google jest zarówno psychologicznym,
jak i technologicznym sukcesem.
10:48
I proposezaproponować that we can use psychologyPsychologia to solverozwiązać problemsproblemy
Proponuję stosować psychologię
do rozwiązywania problemów,
10:53
that we didn't even realizerealizować were problemsproblemy at all.
o których nawet nie wiedzieliśmy, że są problemami.
10:56
This is my suggestionpropozycja for gettinguzyskiwanie people to finishkoniec theirich coursekurs of antibioticsantybiotyki.
Moja sugestia w sprawie kończenia cyklu antybiotyków:
10:59
Don't give them 24 whitebiały pillspigułki.
zamiast 24 białych pigułek,
11:02
Give them 18 whitebiały pillspigułki and sixsześć blueniebieski oneste
dajcie 18 białych i 6 niebieskich
11:05
and tell them to take the whitebiały pillspigułki first and then take the blueniebieski oneste.
i każcie najpierw brać białe, a potem niebieskie.
11:07
It's callednazywa chunkingsegmentu.
Nazywamy to porcjonowaniem.
11:11
The likelihoodprawdopodobieństwo that people will get to the endkoniec is much greaterwiększy
Prawdopodobieństwo dotrwania do końca jest większe,
11:13
when there is a milestonekamień milowy somewheregdzieś in the middleśrodkowy.
gdy gdzieś pośrodku znajduje się punkt zwrotny.
11:16
One of the great mistakesbłędy, I think, of economicsEkonomia
Jedną z wielkich pomyłek ekonomii
11:19
is it failszawiedzie to understandzrozumieć that what something is,
jest jej brak zrozumienia, że coś istnieje,
11:22
whetherczy it's retirementprzejścia na emeryturę, unemploymentbezrobocia, costkoszt,
czy to emerytura, bezrobocie, koszty,
11:24
is a functionfunkcjonować, not only of its amountilość, but alsorównież its meaningznaczenie.
nie tylko ze względu na ilość, ale także poprzez znaczenie.
11:28
This is a tollmyto crossingprzejście in BritainWielkiej Brytanii.
Oto punkt opłaty drogowej w Wielkiej Brytanii.
11:33
QuiteDość oftenczęsto queueskolejek happenzdarzyć at the tollsopłaty drogowe.
Dość często zdarzają się na bramkach kolejki,
11:36
SometimesCzasami you get very, very severesilny queueskolejek.
czasem bardzo długie.
11:39
You could applyzastosować the samepodobnie principlezasada actuallytak właściwie, if you like,
Podobne rozwiązanie można by zastosować
11:41
to the securitybezpieczeństwo lanesścieżki in airportslotniska.
n.p. dla kolejek na lotniskach.
11:43
What would happenzdarzyć if you could actuallytak właściwie payzapłacić twicedwa razy as much moneypieniądze to crosskrzyż the bridgemost,
A gdybyś mógł zapłacić więcej za przejechanie przez most,
11:45
but go throughprzez a laneLane that's an expresswyrazić laneLane?
ale używając pasa ekspresowego?
11:49
It's not an unreasonablenieuzasadnione thing to do. It's an economicallyekonomicznie efficientwydajny thing to do.
Nie jest to rzecz nierozsądna, ale ekonomicznie wydajna.
11:51
Time meansznaczy more to some people than othersinni.
Czas jest cenniejszy dla jednych niż dla drugich.
11:55
If you're waitingczekanie tryingpróbować to get to a jobpraca interviewwywiad,
Jeżeli czekasz próbując dostać się na rozmowę o pracę,
11:57
you'dty byś patentlyEwidentnie payzapłacić a couplepara of poundsfunty more to go throughprzez the fastszybki laneLane.
zapłaciłbyś więcej, by skorzystać z pasa ekspresowego.
12:00
If you're on the way to visitodwiedzić your mothermama in-lawteściowa,
Jeżeli jedziesz spotkać się z teściową
12:04
you'dty byś probablyprawdopodobnie preferwoleć to stayzostać on the left.
pewnie wolałbyś pozostać na wolniejszym pasie.
12:07
The only problemproblem is if you introduceprzedstawiać this economicallyekonomicznie efficientwydajny solutionrozwiązanie,
Jednak takie ekonomicznie wydajne rozwiązanie
12:11
people hatenienawidzić it.
nie jest dobrze odbierane.
12:15
Because they think you're deliberatelycelowo creatingtworzenie delaysopóźnienia at the bridgemost
Ludzie myślą, że specjalnie tworzy się opóźnienia
12:17
in orderzamówienie to maximizezmaksymalizować your revenuedochód,
w celu zwiększenia dochodów,
12:20
and "Why on earthZiemia should I payzapłacić to subsidizedofinansowanie your imcompetenceimcompetence?"
a niby dlaczego mają ponosić koszty czyjejś niekompetencji?
12:21
On the other handdłoń, changezmiana the framerama slightlynieco
Z drugiej strony, zmieniając nieco oprawę,
12:25
and createStwórz charitablecharytatywne yieldwydajność managementzarządzanie,
gdy wprowadzimy zarządzanie charytatywne,
12:27
so the extradodatkowy moneypieniądze you get goesidzie not to the bridgemost companyfirma, it goesidzie to charitydobroczynność,
a pieniądze zamiast do kieszeni firmy idą na wyższe cele,
12:30
and the mentalpsychiczny willingnessgotowość to payzapłacić completelycałkowicie changeszmiany.
mentalna chęć płacenia całkowicie się zmienia.
12:35
You have a relativelystosunkowo economicallyekonomicznie efficientwydajny solutionrozwiązanie,
Wydajne ekonomicznie rozwiązanie
12:38
but one that actuallytak właściwie meetsspełnia with publicpubliczny approvalzatwierdzenie
zyskuje publiczną akceptację,
12:42
and even a smallmały degreestopień of affectiontkliwość,
a także pewną nutkę czułości,
12:44
ratherraczej than beingistota seenwidziany as bastardybastardy.
zamiast bycia postrzeganym jako wyzysk.
12:46
So where economistsekonomiści make the fundamentalfundamentalny mistakebłąd
Zatem fundamentalnym błędem, jaki popełniają ekonomiści
12:49
is they think that moneypieniądze is moneypieniądze.
jest myślenie, że pieniądz to pieniądz.
12:52
ActuallyFaktycznie my painból experienceddoświadczony in payingintratny fivepięć poundsfunty
Niemiłe doświadczenie w płaceniu 5 funtów
12:55
is not just proportionateproporcjonalne to the amountilość,
nie jest proporcjonalne do kwoty,
13:00
but where I think that moneypieniądze is going.
ale do przeświadczenia dokąd te pieniądze idą.
13:02
And I think understandingzrozumienie that could revolutionizezrewolucjonizować taxpodatek policypolityka.
Zrozumienie tego może zrewolucjonizować
13:04
It could revolutionizezrewolucjonizować the publicpubliczny servicesusługi.
politykę podatkową, służbę publiczną,
13:07
It could really changezmiana things quitecałkiem significantlyznacząco.
jest w stanie wiele zmienić.
13:10
Here'sTutaj jest a guy you all need to studybadanie.
Oto człowiek, od którego powinniście się uczyć.
13:12
He's an AustrianAustriacki schoolszkoła economistekonomista
Jest ekonomistą szkoły austiackiej,
13:15
who was first activeaktywny in the first halfpół of the 20thth centurystulecie in ViennaVienna.
który rozpoczął swą aktywność w I połowie XX w. w Wiedniu.
13:16
What was interestingciekawy about the AustrianAustriacki schoolszkoła
Co ciekawe, austriacka szkoła
13:22
is they actuallytak właściwie grewrósł up alongsideobok FreudFreud.
wzrastała praktycznie u boku Freuda,
13:24
And so they're predominantlyprzeważnie interestedzainteresowany in psychologyPsychologia.
była zatem zainteresowana głównie psychologią.
13:27
They believeduwierzyli that there was a disciplinedyscyplina callednazywa praxeologyprakseologią,
Wierzyli, że ważniejsza od ekonomii
13:29
whichktóry is a priorwcześniejszy disciplinedyscyplina to the studybadanie of economicsEkonomia.
jest dyscyplina zwana prakseologią,
13:34
PraxeologyPrakseologią is the studybadanie of humanczłowiek choicewybór, actionczynność and decisiondecyzja makingzrobienie.
czyli nauka o podejmowaniu decyzji i działania.
13:36
I think they're right.
Myślę, że mają rację,
13:41
I think the dangerniebezpieczeństwo we have in today'sdzisiaj worldświat
że niebezpieczeństwem dzisiejszego świata
13:43
is we have the studybadanie of economicsEkonomia
są nauki ekonomiczne
13:45
considersjest zdania itselfsamo to be a priorwcześniejszy disciplinedyscyplina to the studybadanie of humanczłowiek psychologyPsychologia.
postawione nad psychologicznymi w hierarchii dyscyplin.
13:47
But as CharlieCharlie MungerMunger saysmówi, "If economicsEkonomia isn't behavioralbehawioralne,
Jak mawia Charlie Munger:
13:51
I don't know what the hellpiekło is."
"Jeśli ekonomia nie jest behawioralna, to nie wiem co jest".
13:54
VonVon MisesMises, interestinglyco ciekawe, believeswierzy economicsEkonomia is just a subsetpodzbiór of psychologyPsychologia.
Von Mises uważa, że ekonomia jest podzbiorem psychologii.
13:56
I think he just refersodnosi się to economicsEkonomia as
Traktuje ekonomię jako
14:03
"the studybadanie of humanczłowiek praxeologyprakseologią underpod conditionswarunki of scarcityniedostatek."
"naukę o ludzkiej prakseologi w przypadku niedoboru".
14:05
But vonvon MisesMises, amongpośród manywiele other things,
Von Mises, między innymi,
14:08
I think usesużywa an analogyanalogia whichktóry is probablyprawdopodobnie the bestNajlepiej justificationuzasadnienie and explanationwyjaśnienie
używa analogii, która najlepiej wyjaśnia
14:11
for the valuewartość of marketingmarketing, the valuewartość of perceivedpostrzegane valuewartość
wartość marketingu, wartość postrzeganej wartości
14:17
and the factfakt that we should actuallytak właściwie treatleczyć it as beingistota absolutelyabsolutnie equivalentrównowartość
i fakt, że należy traktować ją na równi
14:20
to any other kinduprzejmy of valuewartość.
z innymi rodzajami wartości.
14:24
We tendzmierzać to, all of us -- even those of us who work in marketingmarketing --
Zazwyczaj każdy z nas, nawet ci pracujący w marketingu,
14:26
to think of valuewartość in two wayssposoby.
myśli o wartości dwojako:
14:28
There's the realreal valuewartość,
jest wartość rzeczywista,
14:30
whichktóry is when you make something in a factoryfabryka and providezapewniać a serviceusługa,
czyli rzecz wyprodukowana i poddana usłudze,
14:31
and then there's a kinduprzejmy of dubiouswątpliwe valuewartość,
jest też wartość wątpliwa,
14:33
whichktóry you createStwórz by changingwymiana pieniędzy the way people look at things.
która powstaje w wyniku zmiany perspektywy.
14:35
VonVon MisesMises completelycałkowicie rejectedodrzucony this distinctionróżnica.
Von Mises całkowicie odrzucił te rozróżnienia
14:38
And he used this followingnastępujący analogyanalogia.
i użył następującej analogii.
14:41
He referredodniesione actuallytak właściwie to strangedziwne economistsekonomiści callednazywa the FrenchFrancuski PhysiocratsFizjokratyzm,
Odniósł się do ekonomistów zwanych
francuskimi fizjokratami,
14:42
who believeduwierzyli that the only trueprawdziwe valuewartość was what you extractedwyodrębnione from the landwylądować.
którzy wierzyli, że jedyną prawdziwą wartością jest to,
co pochodzi z ziemi.
14:48
So if you're a shepherdpasterz or a quarrymankopacza or a farmerrolnik,
Zatem jeśli jesteś pasterzem, górnikiem czy farmerem,
14:52
you createdstworzony trueprawdziwe valuewartość.
to tworzysz prawdziwą wartość,
14:54
If howeverjednak, you boughtkupiony some woolwełna from the shepherdpasterz
ale jeśli kupujesz wełnę od pasterza
14:56
and chargednaładowany a premiumPremium for convertingkonwersja it into a hatkapelusz,
i naliczasz prowizję za przetworzenie jej na kapelusz,
14:59
you weren'tnie były actuallytak właściwie creatingtworzenie valuewartość,
to nie tworzysz wartości,
15:02
you were exploitingwykorzystanie the shepherdpasterz.
tylko wykorzystujesz pasterza.
15:04
Now vonvon MisesMises said that modernnowoczesny economistsekonomiści make exactlydokładnie the samepodobnie mistakebłąd
Von Mises twierdzi, że współczesna ekonomia
popełnia ten sam błąd
15:06
with regardwzgląd to advertisingreklama and marketingmarketing.
w odniesieniu do reklamy i marketingu.
15:10
He saysmówi, if you runbiegać a restaurantrestauracja,
Jeśli prowadzisz restaurację,
15:12
there is no healthyzdrowy distinctionróżnica to be madezrobiony
to nie istnieje zdrowy podział
15:15
betweenpomiędzy the valuewartość you createStwórz by cookinggotowanie the foodjedzenie
pomiędzy wartością, którą tworzysz gotując jedzenie
15:17
and the valuewartość you createStwórz by sweepingzamaszysty the floorpiętro.
a tą tworzoną przez zamiatanie podłogi.
15:19
One of them createstworzy, perhapsmoże, the primarypodstawowa productprodukt --
Jedna z nich może być produktem docelowym,
15:21
the thing we think we're payingintratny for --
tym, za który płacimy,
15:25
the other one createstworzy a contextkontekst
druga tworzy kontekst,
15:26
withinw ciągu whichktóry we can enjoycieszyć się and appreciatedoceniać that productprodukt.
dzięki któremu możemy docenić nasz produkt.
15:28
And the ideapomysł that one of them should actuallytak właściwie have prioritypriorytet over the other
A pogląd, że jedna powinna mieć pierwszeństwo nad drugą
15:31
is fundamentallyzasadniczo wrongźle.
jest całkowicie błędny.
15:34
Try this quickszybki thought experimenteksperyment.
Szybki eksperyment:
15:36
ImagineWyobraź sobie a restaurantrestauracja that servessłuży Michelin-starredWyróżniona gwiazdką przewodnika Michelin foodjedzenie,
wyobraźcie sobie restaurację serwującą wyborne jedzenie,
15:37
but actuallytak właściwie where the restaurantrestauracja smellspachnie of sewageścieki
w której cuchnie ściekami,
15:40
and there's humanczłowiek feceskał on the floorpiętro.
a na podłodze są ludzkie odchody.
15:43
The bestNajlepiej thing you can do there to createStwórz valuewartość
Najlepszym co można zrobić w celu stworzenia wartości
15:47
is not actuallytak właściwie to improveulepszać the foodjedzenie still furtherdalej,
nie jest ulepszenie potraw,
15:49
it's to get ridpozbyć się of the smellzapach and cleanczysty up the floorpiętro.
tylko pozbycie się zapachu i posprzątanie podłogi.
15:52
And it's vitalistotny we understandzrozumieć this.
Kluczem jest abyśmy to pojęli.
15:56
If that seemswydaje się like some strangedziwne, abstrusezawiły thing,
Jeśli wciąż wydaje się to dziwne i zawiłe:
15:59
in the U.K., the poststanowisko officegabinet had a 98 percentprocent successpowodzenie rateoceniać
poczta w UK ma 98 procent skuteczności
16:02
at deliveringdostarczanie first-classnajwyższej klasy mailPoczta the nextNastępny day.
w dostarczaniu korespondencji priorytetowej na drugi dzień.
16:06
They decidedzdecydowany this wasn'tnie było good enoughdość
Zdecydowali, że to za mało
16:09
and they wanted to get it up to 99.
i zapragnęli osiągnąć 99 procent.
16:11
The effortwysiłek to do that almostprawie brokezepsuł się the organizationorganizacja.
Potrzebny do tego wysiłek prawie zrujnował firmę.
16:13
If at the samepodobnie time you'dty byś goneodszedł and askedspytał people,
Gdybyśmy w tym samym czasie zapytali ludzi:
16:17
"What percentageodsetek of first-classnajwyższej klasy mailPoczta arrivesprzybywa the nextNastępny day?"
"Jaki procent korespondencji priorytetowej
dociera na drugi dzień?"
16:20
the averageśredni answerodpowiedź, or the modalmodalne answerodpowiedź would have been 50 to 60 percentprocent.
średnia odpowiedź brzmiałaby 50-60 procent.
16:24
Now if your perceptionpostrzeganie is much worsegorzej than your realityrzeczywistość,
Jeśli postrzeganie jest znacznie gorsze niż rzeczywistość,
16:28
what on earthZiemia are you doing tryingpróbować to changezmiana the realityrzeczywistość?
po cholerę zmieniać rzeczywistość?
16:31
That's like tryingpróbować to improveulepszać the foodjedzenie in a restaurantrestauracja that stinksśmierdzi.
To jak starać się ulepszyć potrawy w cuchnącej restauracji.
16:34
What you need to do
To, co należy zrobić,
16:38
is first of all tell people
to przede wszystkim powiedzieć ludziom,
16:40
that 98 percentprocent of mailPoczta getsdostaje there the nextNastępny day, first-classnajwyższej klasy mailPoczta.
że 98 procent przesyłek priorytetowych
dociera następnego dnia.
16:42
That's prettyładny good.
To całkiem sporo.
16:46
I would arguespierać się, in BritainWielkiej Brytanii there's a much better framerama of referenceodniesienie,
Dla Brytyjczyków jest jeszcze lepszy punkt odniesienia,
16:48
whichktóry is to tell people
trzeba im powiedzieć,
16:51
that more first-classnajwyższej klasy mailPoczta arrivesprzybywa the nextNastępny day
że na drugi dzień dociera więcej listów
16:52
in the U.K. than in GermanyNiemcy.
niż w Niemczech.
16:54
Because generallyogólnie in BritainWielkiej Brytanii if you want to make us happyszczęśliwy about something,
Ponieważ jeśli chcesz uszczęśliwić Brytyjczyka,
16:56
just tell us we do it better than the GermansNiemcy.
wystarczy mu powiedzieć, że robi coś lepiej od Niemca.
16:59
(LaughterŚmiech)
(Śmiech)
17:01
(ApplauseAplauz)
(Oklaski)
17:03
ChooseWybierz your framerama of referenceodniesienie and the perceivedpostrzegane valuewartość
Wybierz swój punkt odniesienia i postrzeganą wartość,
17:05
and thereforew związku z tym the actualrzeczywisty valuewartość is completelycałkowicie tranformedprzekształcany w.
a wartość realna całkowicie się zmieni.
17:10
It has to be said of the GermansNiemcy
Trzeba to przyznać Niemcom,
17:13
that the GermansNiemcy and the FrenchFrancuski are doing a brilliantznakomity jobpraca
że wraz z Francuzami wykonują świetną robotę
17:15
of creatingtworzenie a unitedzjednoczony EuropeEuropy.
w kreowaniu zjednoczonej Europy.
17:17
The only thing they don't expectoczekiwać is they're unitingjednocząc EuropeEuropy
Tylko nie zdają sobie sprawy, że jednoczą Europę
17:19
throughprzez a sharedudostępniony mildłagodny hatrednienawiść of the FrenchFrancuski and GermansNiemcy.
poprzez niechęć do siebie.
17:21
But I'm BritishBrytyjskie, that's the way we like it.
Ale jestem Brytyjczykiem i to mi pasuje.
17:24
What you alsorównież noticeogłoszenie is that in any casewalizka our perceptionpostrzeganie is leakyDziurawy.
Co ważne, nasze postrzeganie jest wadliwe.
17:27
We can't tell the differenceróżnica betweenpomiędzy the qualityjakość of the foodjedzenie
Nie potrafimy oddzielić jakości potraw
17:32
and the environmentśrodowisko in whichktóry we consumekonsumować it.
od jakości środowiska, w jakim je spożywamy.
17:35
All of you will have seenwidziany this phenomenonzjawisko
Wszyscy zetknęliście się z tym zjawiskiem
17:37
if you have your carsamochód washedumyty or valetedvaleted.
po wizycie w myjni, czy czyszczeniu wnętrza auta.
17:39
When you drivenapęd away, your carsamochód feelsczuje as if it drivesdyski better.
Kiedy odjeżdżacie, wydaje się, że auto prowadzi się lepiej.
17:41
And the reasonpowód for this,
Przyczyną tego,
17:45
unlesschyba że my carsamochód valetkamerdyner mysteriouslytajemniczo is changingwymiana pieniędzy the oilolej
o ile obsługa w tajemnicy nie wymieniła oleju,
17:47
and performingdziałający work whichktóry I'm not payingintratny him for and I'm unawarenieświadomi of,
albo nie wykonała jakiejś dodatkowej usługi,
17:50
is because perceptionpostrzeganie is in any casewalizka leakyDziurawy.
jest fakt, że nasze postrzeganie bywa wadliwe.
17:53
AnalgesicsLeki przeciwbólowe that are brandedmarki are more effectiveefektywny at reducingredukcja painból
Reklamowane leki przeciwbólowe są skuteczniejsze
17:55
than analgesicsleki przeciwbólowe that are not brandedmarki.
od tych niereklamowanych.
17:59
I don't just mean throughprzez reportedzgłaszane painból reductionzmniejszenie,
Chodzi nie tylko o odczucie zmniejszenia bólu,
18:02
actualrzeczywisty measuredwymierzony painból reductionzmniejszenie.
ale o odnotowaną jego redukcję.
18:04
And so perceptionpostrzeganie actuallytak właściwie is leakyDziurawy in any casewalizka.
Tak więc percepcja jest wadliwa w każdym przypadku.
18:06
So if you do something that's perceptuallyPercepcyjnie badzły in one respectPoszanowanie,
Jeśli zaniedbacie coś pod jednym względem,
18:10
you can damageuszkodzić the other.
może to negatywnie wpłynąć na inne odczucia.
18:14
Thank you very much.
Dziękuję bardzo.
18:16
(ApplauseAplauz)
(Oklaski)
18:17
Translated by Andrzej Kokoszka
Reviewed by Joanna Zajc

▲Back to top

About the speaker:

Rory Sutherland - Advertising guru
Rory Sutherland stands at the center of an advertising revolution in brand identities, designing cutting-edge, interactive campaigns that blur the line between ad and entertainment.

Why you should listen

From unlikely beginnings as a classics teacher to his current job as Vice Chairman of Ogilvy Group, Rory Sutherland has created his own brand of the Cinderella story. He joined Ogilvy & Mather's planning department in 1988, and became a junior copywriter, working on Microsoft's account in its pre-Windows days. An early fan of the Internet, he was among the first in the traditional ad world to see the potential in these relatively unknown technologies.

An immediate understanding of the possibilities of digital technology and the Internet powered Sutherland's meteoric rise. He continues to provide insight into advertising in the age of the Internet and social media through his blog at Campaign's Brand Republic site, his column "The Wiki Man" at The Spectator and his busy Twitter account.

More profile about the speaker
Rory Sutherland | Speaker | TED.com