ABOUT THE SPEAKER
Mathias Basner - Sleep and noise researcher
Mathias Basner researches the effects of noise on sleep, health, neurobehavioral and cognitive functions and more.

Why you should listen

Mathias Basner, MD, PhD, MSc is an associate professor in the department of psychiatry at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. His primary research interests concern the effects of sleep loss on neurobehavioral and cognitive functions, population studies on sleep time and waking activities, the effects of traffic noise on sleep and health, and astronaut behavioral health on long-duration space missions. These research areas overlap widely. Basner has published more than 80 journal articles and reviewed articles for more than 80 scientific journals. He is currently on the editorial board of the journals Sleep Health and Frontiers in Physiology.

Between 1999 and 2008, Basner conducted several large-scale laboratory and field studies on the effects of traffic noise on sleep at the German Aerospace Center. For this research, Basner was awarded the German Aerospace Center Research Award in 2007 and the Science Award of the German Academy for Aviation and Travel Medicine in 2010. Basner developed an ECG-based algorithm for the automatic identification of autonomic activations associated with cortical arousal that was used in several field studies to non-invasively assess the effects of aircraft noise on sleep. He is currently funded by the FAA to obtain current exposure-response functions describing the effects of aircraft noise on sleep for the United States. Basner has been an advisor to the World Health Organization (WHO) on the effects of traffic noise on sleep and health on a number of occasions. He performed a systematic evidence review on the effects of noise on sleep for the recently published revision of WHO's Environmental Noise Guidelines for the European Region.

Basner is currently President of the International Commission of Biological Effects of Noise (ICBEN) and member of the Impacts and Science Group of the Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) of the International Civil Aviation Organization (ICAO). He also represents the University of Pennsylvania in FAA's Aviation Sustainability Center (ASCENT).

More profile about the speaker
Mathias Basner | Speaker | TED.com
TEDMED 2018

Mathias Basner: Why noise is bad for your health -- and what you can do about it

Mathias Basner: Waarom lawaai slecht is voor je gezondheid -- en wat je eraan kunt doen

Filmed:
1,958,125 views

Stilte is tegenwoordig een zeldzaam goed. Verkeer, bouwactiviteiten, airconditioning, de maaimachine van je buurman ... al deze ongewenste geluiden kunnen een verbazingwekkende invloed hebben op je gezondheid, zegt lawaai-onderzoeker Mathias Basner. Ontdek wat de wetenschap zegt over de manier waarop lawaai je gezondheid en slaap beïnvloedt -- en hoe je meer kunt profiteren van het geluid van stilte.
- Sleep and noise researcher
Mathias Basner researches the effects of noise on sleep, health, neurobehavioral and cognitive functions and more. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
Do you hearhoren that?
0
5331
1717
Horen jullie dat?
00:21
Do you know what that is?
1
9777
1793
Weten jullie wat dat is?
00:25
SilenceStilte.
2
13050
1283
Stilte.
00:26
The soundgeluid of silencestilte.
3
14780
2014
Het geluid van stilte.
00:29
SimonSimon and GarfunkelGarfunkel wroteschreef a songlied about it.
4
17448
2694
Simon en Garfunkel hebben er
een lied over geschreven.
00:32
But silencestilte is a prettymooi
rarezeldzaam commoditykoopwaar these daysdagen,
5
20166
3145
Maar stilte is tegenwoordig
een vrij zeldzaam goed
00:35
and we're all payingbetalen a priceprijs for it
in termstermen of our healthGezondheid --
6
23335
3783
en daar betalen we allemaal een prijs voor
met onze gezondheid --
00:39
a surprisinglyverrassend biggroot priceprijs, as it turnsbochten out.
7
27142
2904
een verbazingwekkend
hoge prijs, zo blijkt.
00:42
LuckilyGelukkig, there are things
we can do right now,
8
30836
3773
Gelukkig zijn er een paar dingen
die we op dit moment kunnen doen,
00:46
bothbeide individuallyindividueel and as a societymaatschappij,
9
34633
2882
individueel en als maatschappij,
00:49
to better protectbeschermen our healthGezondheid
10
37539
1881
om onze gezondheid beter te beschermen
00:51
and give us more of the benefitsvoordelen
of the soundsklanken of silencestilte.
11
39444
4062
en meer te profiteren
van het geluid van de stilte.
00:56
I assumeuitgaan van that mostmeest of you know that
too much noiselawaai is badslecht for your hearinggehoor.
12
44727
4008
Jullie weten vast wel dat te veel geluid
slecht is voor je gehoor.
01:00
WheneverWanneer you leavehet verlof a concertconcert or a barbar
and you have that ringingbeltonen in your earsoren,
13
48759
3868
Als je een concert of bar uit komt
en je hebt zo'n fluittoon in je oor,
01:04
you can be certainzeker that you have donegedaan
some damageschade to your hearinggehoor,
14
52651
3241
dan kun je er zeker van zijn
dat je gehoor een beetje beschadigd is,
01:07
likelywaarschijnlijk permanentblijvend.
15
55916
1150
waarschijnlijk permanent.
01:09
And that's very importantbelangrijk.
16
57632
1531
En dat is heel belangrijk.
01:11
HoweverEchter, noiselawaai affectsbeïnvloedt our healthGezondheid
in manyveel differentverschillend waysmanieren beyondvoorbij hearinggehoor.
17
59801
4612
Maar lawaai is niet alleen
van invloed op ons gehoor.
Het heeft minder bekende gevolgen
01:17
They're lessminder well-knownbekende,
18
65096
1542
01:18
but they're just as dangerousgevaarlijk
as the auditorygehoor- effectsbijwerkingen.
19
66662
3254
die net zo ernstig zijn
als de gevolgen voor ons gehoor.
01:23
So what do we mean
when we talk about noiselawaai?
20
71520
2421
Dus wat bedoelen we
eigenlijk met 'lawaai'?
01:26
Well, noiselawaai is definedbepaald as unwantedongewenste soundgeluid,
21
74287
3093
'Lawaai' wordt gedefinieerd
als ongewenst geluid
01:29
and as suchzodanig, bothbeide has
a physicalfysiek componentbestanddeel, the soundgeluid,
22
77404
3597
en het heeft een fysieke
component, het geluid,
01:33
and a psychologicalpsychologisch componentbestanddeel,
23
81025
1989
en een psychologische component,
01:35
the circumstancessituatie that make
the soundgeluid unwantedongewenste.
24
83038
3202
de omstandigheden die dat geluid
ongewenst maken.
01:38
A very good examplevoorbeeld is a rockrots concertconcert.
25
86264
2295
Een rockconcert is een goed voorbeeld.
01:40
A personpersoon attendingBijwonen the rockrots concertconcert,
beingwezen exposedblootgesteld to 100 decibelsdecibel,
26
88955
4355
Iemand die naar een rockconcert gaat
en wordt blootgesteld aan 100 decibel
01:45
does not think of the musicmuziek- as noiselawaai.
27
93334
2153
beschouwt de muziek niet als lawaai.
01:48
This personpersoon likessympathieën the bandband, and even
paidbetaald a hundredhonderd dollarsdollars for the ticketticket,
28
96043
3942
Hij houdt van de band en heeft zelfs
100 dollar betaald voor een ticket.
01:52
so no matterer toe doen how loudluid the musicmuziek-,
this personpersoon doesn't think of it as noiselawaai.
29
100009
3968
Dus hoe hard de muziek ook is,
hij ervaart het niet als lawaai.
01:56
In contrastcontrast, think of a personpersoon livingleven
threedrie blocksblokken away from the concertconcert hallhal.
30
104752
4618
Maar denk eens aan iemand
die drie straten verderop woont.
02:01
That personpersoon is tryingproberen to readlezen a bookboek,
31
109902
2203
Hij probeert een boek te lezen,
02:04
but cannotkan niet concentrateconcentreren
because of the musicmuziek-.
32
112129
2942
maar kan zich niet concentreren
vanwege de muziek.
02:07
And althoughhoewel the soundgeluid pressuredruk levelslevels
are much lowerlager in this situationsituatie,
33
115095
3714
En hoewel de geluidsdruk
daar veel lager is,
02:10
this personpersoon still thinksdenkt
of the musicmuziek- as noiselawaai,
34
118833
2816
ervaart hij de muziek als lawaai
02:13
and it maymei triggerin gang zetten reactionsreacties that can,
in the long runrennen, have healthGezondheid consequencesgevolgen.
35
121673
5843
en dat kan tot reacties leiden die later
van invloed zijn op de gezondheid.
02:21
So why are quietrustig spacesruimten so importantbelangrijk?
36
129405
2605
Waarom zijn rustige plekken zo belangrijk?
02:24
Because noiselawaai affectsbeïnvloedt our healthGezondheid
in so manyveel waysmanieren beyondvoorbij hearinggehoor.
37
132656
3961
Omdat lawaai veel meer gevolgen heeft
dan alleen voor ons gehoor.
02:29
HoweverEchter, it's becomingworden increasinglyin toenemende mate
difficultmoeilijk to find quietrustig spacesruimten
38
137051
6112
Maar het is hoe langer hoe moeilijker
om rustige plekken te vinden
02:35
in timestijden of constantlyvoortdurend increasingtoenemend trafficverkeer,
39
143187
3637
in tijden van almaar toenemend verkeer,
02:38
growinggroeiend urbanizationverstedelijking,
40
146848
1746
toenemende verstedelijking,
02:40
constructionbouw sitesplaatsen,
air-conditioningairconditioning unitsunits,
41
148618
2545
bouwterreinen, airconditioners,
02:43
leafblad blowersventilatoren, lawnmowersGrasmaaiers,
42
151187
1968
bladblazers, grasmaaimachines,
02:45
outdoorbuiten concertsconcerten and barsbars,
personalpersoonlijk musicmuziek- playersspelers,
43
153179
2999
outdoor-concerten en -bars, mp3-spelers
02:48
and your neighborsburen partyingfeesten untiltot 3am.
44
156202
2726
en je buren die tot 3 uur 's nachts
een feestje hebben.
02:50
WhewOef!
45
158952
1646
Poeh!
02:52
In 2011, the WorldWereld HealthGezondheid
OrganizationOrganisatie estimatedgeschatte
46
160622
3817
In 2011 schatte de WHO
02:56
that 1.6 millionmiljoen healthygezond life yearsjaar
are lostde weg kwijt everyelk yearjaar
47
164463
5884
dat elk jaar 1,6 miljoen
gezonde levensjaren verloren gaan
03:02
dueten gevolge to exposureblootstelling to environmentalmilieu noiselawaai
48
170371
2549
door blootstelling aan omgevingslawaai.
03:04
in the WesternWestern EuropeanEuropese
memberlid statesstaten alonealleen.
49
172944
2539
En dit alleen al in de lidstaten
van West-Europa.
03:09
One importantbelangrijk effecteffect of noiselawaai
is that it disturbsstoort communicationcommunicatie.
50
177086
3567
Een belangrijk effect van lawaai
is dat het de communicatie verstoort.
03:13
You maymei have to raiseverhogen your voicestem
to be understoodbegrijpelijk.
51
181053
2797
Misschien moet je harder praten
om verstaanbaar te zijn.
03:15
In extremeextreem casesgevallen, you maymei even
have to pausepauze the conversationgesprek.
52
183874
3474
In uitzonderlijke gevallen moet je
het gesprek misschien zelfs onderbreken.
03:19
It's alsoook more likelywaarschijnlijk to be misunderstoodverkeerd begrepen
in a noisyluidruchtig environmentmilieu.
53
187756
3877
Je wordt ook eerder verkeerd begrepen
in een luidruchtige omgeving.
03:23
These are all likelywaarschijnlijk reasonsredenen
why studiesstudies have foundgevonden
54
191657
3337
Dit zou allemaal kunnen verklaren
waarom uit onderzoek is gebleken
03:27
that childrenkinderen who attendwonen
schoolsscholen in noisyluidruchtig areasgebieden
55
195018
3478
dat kinderen die naar school gaan
in een lawaaiige omgeving
03:30
are more likelywaarschijnlijk to lagvertraging behindachter theirhun peerscollega 's
in academicacademische performanceprestatie.
56
198520
3932
het eerder minder goed doen
dan hun leeftijdsgenootjes.
03:35
AnotherEen ander very importantbelangrijk
healthGezondheid effecteffect of noiselawaai
57
203821
2491
Nog een heel belangrijk gevolg
voor de gezondheid
03:38
is the increasedtoegenomen riskrisico
for cardiovascularcardiovasculaire diseaseziekte
58
206336
2989
is het toegenomen risico
op cardiovasculaire aandoeningen
03:41
in those who are exposedblootgesteld
to relevantrelevant noiselawaai levelslevels
59
209349
3299
als je langdurig wordt blootgesteld
aan hoge geluidsniveaus.
03:44
for prolongedverlengd periodsperiodes of time.
60
212672
2131
03:47
NoiseRuis is stressspanning,
61
215429
1432
Lawaai betekent stress,
03:48
especiallyvooral if we have little
or no controlcontrole over it.
62
216885
3071
vooral als we er weinig
of geen controle over hebben.
03:51
Our bodylichaam excretesexcretes stressspanning hormoneshormonen
like adrenalineadrenaline and cortisolcortisol
63
219980
3939
Ons lichaam maakt stresshormonen aan,
zoals adrenaline en cortisol,
03:55
that leadlood to changesveranderingen
in the compositionsamenstelling of our bloodbloed
64
223943
2888
die tot veranderingen leiden
in onze bloedsamenstelling
03:58
and in the structurestructuur of our bloodbloed vesselsschepen,
65
226855
2296
en in de structuur van onze bloedvaten.
04:01
whichwelke have been showngetoond to be stifferstijver
after a singlesingle night of noiselawaai exposureblootstelling.
66
229175
4205
Die vaten blijken al harder te zijn als je
één nacht aan lawaai bent blootgesteld.
04:06
EpidemiologicalEpidemiologische studiesstudies showtonen associationsverenigingen
betweentussen the noiselawaai exposureblootstelling
67
234103
4227
Epidemiologisch onderzoek toont aan
dat er een verband bestaat
tussen blootstelling aan lawaai
en een verhoogd risico op hoge bloeddruk,
04:10
and an increasedtoegenomen riskrisico
for highhoog bloodbloed pressuredruk,
68
238354
3445
04:13
hearthart- attacksaanvallen and strokeberoerte,
69
241823
2021
hartaanvallen en hersenbloedingen.
04:15
and althoughhoewel the overallglobaal riskrisico increasestoeneemt
are relativelynaar verhouding smallklein,
70
243868
3607
En hoewel over het algemeen
dit toegenomen risico relatief klein is,
04:19
this still constitutesvormt
a majorgroot publicopenbaar healthGezondheid problemprobleem
71
247499
3390
vormt het nog steeds een enorm probleem
voor de volksgezondheid,
04:22
because noiselawaai is so ubiquitousalomtegenwoordig,
72
250913
2264
omdat lawaai zo alomtegenwoordig is
04:25
and so manyveel people are exposedblootgesteld
to relevantrelevant noiselawaai levelslevels.
73
253201
3105
en er zo veel mensen blootgesteld zijn
aan vrij hoge geluidsniveaus.
Uit recent onderzoek is gebleken
dat de Amerikaanse maatschappij
04:29
A recentrecent studystudie foundgevonden that US societymaatschappij
74
257376
3006
04:32
could savebesparen 3.9 billionmiljard dollarsdollars eachelk yearjaar
75
260406
4516
jaarlijks 3,9 miljard dollar
zou kunnen besparen
04:36
by loweringverlagen environmentalmilieu
noiselawaai exposureblootstelling by fivevijf decibelsdecibel,
76
264946
3945
als de blootstelling aan lawaai
met vijf decibel wordt teruggebracht,
04:40
just by savingbesparing costskosten for treatingbehandelen
cardiovascularcardiovasculaire diseaseziekte.
77
268915
3513
alleen al door de lagere behandelkosten
van cardiovasculaire aandoeningen.
04:45
There are other diseasesziekten
like cancerkanker, diabetessuikerziekte and obesityzwaarlijvigheid
78
273184
3553
Er zijn andere aandoeningen
als kanker, diabetes en overgewicht
04:48
that have been linkedgekoppelde to noiselawaai exposureblootstelling,
79
276761
2331
die gelinkt zijn aan lawaaiblootstelling,
04:51
but we do not have enoughgenoeg evidencebewijsmateriaal yetnog
80
279116
2167
maar we hebben nog niet genoeg bewijs
04:53
to, in factfeit, concludeconcluderen that these diseasesziekten
are causedveroorzaakt by the noiselawaai.
81
281307
4525
om te kunnen concluderen dat die
inderdaad door lawaai worden veroorzaakt.
04:59
YetNog anothereen ander importantbelangrijk effecteffect of noiselawaai
is sleepslaap disturbanceverstoring.
82
287062
3491
Nog een belangrijk gevolg van lawaai
is een verstoorde slaap.
05:02
SleepSlaap is a very activeactief mechanismmechanisme
that recuperatesrecupereert us
83
290577
3038
Slaap is een actief mechanisme
dat ons herstelt
05:05
and preparesbereidt us for the nextvolgende wakewekken periodperiode.
84
293639
2413
en ons voorbereidt
op de volgende wakkere periode.
Een rustige slaapkamer
is een van de fundamenten
05:08
A quietrustig bedroomslaapkamer is a cornerstonehoeksteen
of what sleepslaap researchersonderzoekers call
85
296555
4143
van wat slaaponderzoekers
'een goede slaapgewoonte' noemen.
05:12
"a good sleepslaap hygienehygiëne."
86
300722
1704
05:14
And our auditorygehoor- systemsysteem
has a watchmanWachter functionfunctie.
87
302968
2940
Ons gehoor fungeert als wachter.
05:17
It's constantlyvoortdurend monitoringtoezicht houden
our environmentmilieu for threatsbedreigingen,
88
305932
3190
Het is onze omgeving constant
aan het scannen op bedreigingen,
05:21
even while we're sleepingslapen.
89
309146
1566
zelfs als we slapen.
05:23
So noiselawaai in the bedroomslaapkamer can causeoorzaak a delayvertraging
in the time it takes us to fallvallen asleepin slaap,
90
311394
5314
Lawaai in de slaapkamer kan dus betekenen
dat we minder snel in slaap vallen,
05:28
it can wakewekken us up duringgedurende the night,
91
316732
2422
dat we 's nachts wakker worden
05:31
and it can preventvoorkomen our bloodbloed pressuredruk
from going down duringgedurende the night.
92
319178
3715
en kan ervoor zorgen dat onze bloeddruk
gedurende de nacht niet daalt.
05:35
We have the hypothesishypothese that
if these noise-inducedlawaai-geïnduceerd sleepslaap disturbancesstoringen
93
323266
3389
Wij geloven dat als deze
lawaai-gerelateerde slaapverstoring
05:38
continuevoortzetten for monthsmaanden and yearsjaar,
94
326679
2010
maanden- en jarenlang doorgaat,
05:40
then an increasedtoegenomen riskrisico for cardiovascularcardiovasculaire
diseaseziekte is likelywaarschijnlijk the consequencegevolg.
95
328713
4597
dat kan leiden tot een verhoogd risico
op een cardiovasculaire aandoening.
05:46
HoweverEchter, we are oftenvaak not awarebewust
of these noise-inducedlawaai-geïnduceerd sleepslaap disturbancesstoringen,
96
334107
4039
Maar we beseffen vaak niet
dat geluidsoverlast onze slaap verstoort,
05:50
because we are unconsciousbewusteloos
while we're sleepingslapen.
97
338170
2539
omdat we niet bij kennis zijn
als we liggen te slapen.
05:53
In the pastverleden, we'vewij hebben donegedaan studiesstudies
on the effectsbijwerkingen of trafficverkeer noiselawaai on sleepslaap,
98
341137
3879
In het verleden hebben we het effect
van verkeerslawaai op de slaap onderzocht
05:57
and researchOnderzoek subjectsvakken would oftenvaak
wakewekken up in the morningochtend- and say,
99
345040
3099
en de proefpersonen zeiden 's ochtends
na het wakker worden vaak:
06:00
"AhAh, I had a wonderfulprachtig night,
I fellviel asleepin slaap right away,
100
348163
2597
"Ik heb heerlijk geslapen,
was direct onder zeil
06:02
never really wokewakker up."
101
350784
1733
en ben niet wakker geweest."
06:04
When we would go back
to the physiologicalfysiologische signalssignalen
102
352541
2803
Maar als we dan keken
naar de fysiologische signalen
06:07
we had recordedopgenomen duringgedurende the night,
103
355368
1922
die we die nacht hadden geregistreerd,
06:09
we would oftenvaak see numeroustalrijk awakeningsAwakenings
104
357314
2309
dan bleek dat ze vaak wakker waren geweest
06:11
and a severelystreng fragmentedgedeeltelijk sleepslaap structurestructuur.
105
359647
3046
en een zeer gebroken slaap hadden gehad.
06:14
These awakeningsAwakenings were too briefkort
for the subjectsvakken to regainherwinnen consciousnessbewustzijn
106
362717
5513
Deze wakkere periodes
waren te kort om je ervan bewust te worden
06:20
and to rememberonthouden them
duringgedurende the nextvolgende morningochtend-,
107
368254
2891
en je de volgende ochtend
te kunnen herinneren,
06:23
but they maymei neverthelessniettemin
have a profounddiepgaand impactbotsing
108
371169
3084
maar toch kunnen ze
van diepe invloed zijn geweest
06:26
on how restfulRustgevende our sleepslaap is.
109
374277
2187
op de mate van rust die de slaap biedt.
06:30
So when is loudluid too loudluid?
110
378273
1913
Dus wanneer is luid te luid?
06:32
A good signteken of too loudluid is
onceeen keer you startbegin changingveranderen your behaviorgedrag.
111
380900
3858
Een goede aanwijzing is
als je je gedrag begint te veranderen.
06:37
You maymei have to raiseverhogen your voicestem
to be understoodbegrijpelijk,
112
385752
2401
Misschien praat je harder
om verstaanbaar te zijn
06:40
or you increasetoename the volumevolume of your TVTV.
113
388177
2228
of zet je de tv harder.
06:42
You're avoidingvermijden outsidebuiten areasgebieden,
or you're closingsluitend your windowvenster.
114
390849
3030
Je gaat naar binnen
of doet het raam dicht.
06:46
You're movingin beweging your bedroomslaapkamer
to the basementkelder of the househuis,
115
394356
2656
Je verhuist je slaapkamer
naar het souterrain
06:49
or you even have
soundgeluid insulationisolatie installedgeïnstalleerd.
116
397036
2532
of je laat zelfs
geluidsisolatie installeren.
06:51
ManyVeel people will moveverhuizing away
to lessminder noisyluidruchtig areasgebieden,
117
399592
3422
Veel mensen zullen verhuizen
naar rustiger streken,
06:55
but obviouslyduidelijk not everybodyiedereen
can affordveroorloven that.
118
403038
2486
maar niet iedereen
kan zich dat veroorloven.
06:59
So what can we do right now
to improveverbeteren our soundgeluid environmentmilieu
119
407508
4045
Dus wat kunnen we op dit moment doen
om onze geluidsomgeving te verbeteren
07:03
and to better protectbeschermen our healthGezondheid?
120
411577
2099
en beter voor onze gezondheid te zorgen?
07:06
Well, first of all,
if something'ser is iets too loudluid, speakspreken up.
121
414473
3630
Nou, om te beginnen,
als iets te luid is: zeg dat dan.
07:10
For examplevoorbeeld, manyveel ownerseigenaren of moviefilm theaterstheaters
122
418643
2669
Veel bioscoopeigenaren bijvoorbeeld
07:13
seemlijken to think that only people hardhard
of hearinggehoor are still going to the moviesfilms.
123
421336
4425
denken schijnbaar dat alleen
hardhorenden nog naar de film gaan.
07:18
If you complainklagen about the noiselawaai
and nothing happensgebeurt,
124
426296
2708
Als je klaagt over het geluid
en er gebeurt niets,
07:21
demandvraag naar a refundrestitutie and leavehet verlof.
125
429028
2086
vraag dan je geld terug en vertrek.
07:23
That's the languagetaal that managersmanagers
typicallytypisch do understandbegrijpen.
126
431138
3210
Dat is de taal die managers
meestal wel begrijpen.
07:27
AlsoOok, talk to your childrenkinderen
about the healthGezondheid effectsbijwerkingen of noiselawaai
127
435329
3031
Heb het met je kinderen
over het gezondheidsrisico van lawaai
07:30
and that listeninghet luisteren to loudluid musicmuziek- todayvandaag
will have consequencesgevolgen when they're olderouder.
128
438384
4501
en zeg dat naar harde muziek luisteren
hen op latere leeftijd zal opbreken.
07:35
You can alsoook moveverhuizing your bedroomslaapkamer
to the quietrustig sidekant of the househuis,
129
443461
2993
Je kunt ook gaan slapen
aan de rustige kant van je huis,
07:38
where your owneigen buildinggebouw shieldsschilden you
from roadweg trafficverkeer noiselawaai.
130
446478
3008
zodat je eigen gebouw je beschermt
tegen verkeerslawaai.
07:42
If you're looking to renthuur
or buykopen a newnieuwe placeplaats,
131
450150
2502
Als je een nieuw huis wilt huren of kopen,
07:44
make lowlaag noiselawaai a priorityprioriteit.
132
452676
1853
maak 'geluidsarm' dan een prioriteit.
07:46
VisitBezoek the propertyeigendom duringgedurende
differentverschillend timestijden of the day
133
454970
2878
Bezoek het pand op verschillende
momenten van de dag
07:49
and talk to the neighborsburen about noiselawaai.
134
457872
2067
en praat met de buren over geluid.
07:53
You can wearslijtage noise-cancelingruisonderdrukking headphoneshoofdtelefoon
when you're travelingop reis
135
461048
4072
Je kunt een ruisonderdrukkende
hoofdtelefoon gebruiken als je reist
07:57
or if your officekantoor has highhoog
backgroundachtergrond noiselawaai levelslevels.
136
465144
3151
of op kantoor zit, als je daar last hebt
van veel achtergrondgeluid.
08:01
In generalalgemeen, seekzoeken out quietrustig spacesruimten,
137
469157
2532
In het algemeen geldt:
zoek rustige plaatsen op,
08:03
especiallyvooral on the weekendweekend
or when you're on vacationvakantie.
138
471713
3520
vooral in het weekend
of wanneer je op vakantie bent.
08:07
AllowToestaan your systemsysteem to windwind down.
139
475257
2738
Geef je systeem de kans
om tot rust te komen.
08:10
I, very appropriatelyop gepaste wijze for this talk,
140
478503
2367
Voor deze speech heb ik,
heel toepasselijk,
in Japan een conferentie bijgewoond
over lawaai, vier jaar geleden.
08:12
attendedbijgewoond a noiselawaai conferenceconferentie
in JapanJapan fourvier yearsjaar agogeleden.
141
480894
3085
08:16
When I returnedteruggekeerd to the UnitedVerenigd StatesStaten
and enteredingevoerde the airportluchthaven,
142
484383
3681
Toen ik terugkwam in de Verenigde Staten
en het luchthavengebouw binnenging,
08:20
a wallmuur of soundgeluid hitraken me.
143
488088
2021
liep ik tegen een muur van geluid aan.
08:22
This tellsvertelt you that
we don't realizerealiseren anymoremeer
144
490547
2104
Dit laat zien dat we niet meer beseffen
08:24
the constantconstante degreemate
of noiselawaai pollutionverontreiniging we're exposedblootgesteld to
145
492675
2782
hoe continu we zijn blootgesteld
aan geluidsoverlast
08:27
and how much we could profitwinst
from more quietrustig spacesruimten.
146
495481
3627
en hoe goed het ons zou doen
als we meer rustige plekken zouden hebben.
08:32
What elseanders can we do about noiselawaai?
147
500600
1851
Wat kunnen we nog meer doen?
08:34
Well, very much like a carbonkoolstof footprintvoetspoor,
we all have a noiselawaai footprintvoetspoor,
148
502975
3996
Nou, net zoals een koolstofvoetafdruk,
hebben we ook een lawaaivoetafdruk
08:38
and there are things we can do
to make that noiselawaai footprintvoetspoor smallerkleiner.
149
506995
3351
en er zijn dingen die we kunnen doen
om die voetafdruk kleiner te maken.
08:42
For examplevoorbeeld, don't startbegin mowingmaaien your lawngazon
at 7am on a SaturdayZaterdag morningochtend-.
150
510840
5383
Maai bijvoorbeeld niet je gazon
om 7 uur op zaterdagochtend.
Je buren zullen je dankbaar zijn.
08:48
Your neighborsburen will thank you.
151
516247
1976
Of pak een hark en geen bladblazer.
08:50
Or use a rakerake insteadin plaats daarvan of a leafblad blowerblower.
152
518247
2680
08:52
In generalalgemeen, noiselawaai reductionvermindering at the sourcebron
makesmerken the mostmeest sensezin,
153
520951
4238
Lawaaibestrijding aan de bron
is over het algemeen het meest zinvol.
08:57
so whenevertelkens als you're looking
to buykopen a newnieuwe carauto,
154
525213
2619
Dus of je nu van plan bent
een nieuwe auto te kopen,
08:59
air-conditioningairconditioning uniteenheid,
blenderBlender, you namenaam it,
155
527856
2738
een airconditioner,
een blender of wat dan ook:
09:02
make lowlaag noiselawaai a priorityprioriteit.
156
530618
1754
kies een geluidsarme.
09:04
ManyVeel manufacturersfabrikanten will listlijst
the noiselawaai levelslevels theirhun devicesapparaten generatevoortbrengen,
157
532889
3736
Veel fabrikanten maken de geluidsniveaus
die hun apparaten genereren openbaar
09:08
and some even advertiseadverteren with them.
158
536649
1967
en sommigen maken er zelfs reclame mee.
09:11
Use that informationinformatie.
159
539021
1507
Gebruik die informatie.
09:14
ManyVeel people think that strongersterker noiselawaai
regulationregulatie and enforcementhandhaving are good ideasideeën,
160
542014
3971
Velen denken dat strengere
geluidsnormen een goed idee zijn,
09:18
even obviousduidelijk solutionsoplossingen, perhapsmisschien,
161
546009
2125
voor de hand liggend wellicht,
09:20
but it's not as easygemakkelijk as you maymei think,
162
548158
2052
maar dat is niet zo makkelijk,
09:22
because manyveel of the activitiesactiviteiten
that generatevoortbrengen noiselawaai
163
550234
2839
want veel van de activiteiten
die dat geluid teweegbrengen
09:25
alsoook generatevoortbrengen revenueomzet.
164
553097
1662
genereren ook inkomsten.
09:27
Think about an airportluchthaven and all
the businessbedrijf that is associatedgeassocieerd with it.
165
555274
4955
Denk aan een luchthaven
en alle bijbehorende bedrijfsactiviteiten.
09:32
Our researchOnderzoek tellsvertelt politicianspolitici
at what noiselawaai levelniveau
166
560801
3622
Ons onderzoek vertelt politici
bij welk geluidsniveau ze welk
gezondheidseffect kunnen verwachten
09:36
they can expectverwachten a certainzeker healthGezondheid effecteffect,
167
564447
2165
09:38
and that helpshelpt informinformeren better noiselawaai policyhet beleid.
168
566636
2574
en dat draagt bij
aan een beter geluidsbeleid.
09:42
RobertRobert KochKoch supposedlyvermoedelijk onceeen keer said,
169
570568
2389
Robert Koch schijnt gezegd te hebben:
09:44
"One day, mankindmensheid will fightstrijd noiselawaai
as relentlesslymeedogenloos as choleracholera and the pestPest."
170
572981
4870
"Op een dag zullen we lawaai net zo hard
bestrijden als cholera en de pest."
09:51
I think we're there,
171
579010
1572
Op dat punt zijn we nu, denk ik,
09:52
and I hopehoop that we will winwinnen this fightstrijd,
172
580606
2351
en ik hoop dat we
dit gevecht zullen winnen.
09:54
and when we do, we can all have
a niceleuk, quietrustig celebrationviering.
173
582981
4226
En als dat lukt, dan kunnen we samen
een fijn en rustig feestje bouwen.
09:59
(LaughterGelach)
174
587231
1087
(Gelach)
10:00
Thank you.
175
588342
1173
Dank jullie wel.
10:01
(ApplauseApplaus)
176
589539
2197
(Applaus)
Translated by Boukeline Arnold
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mathias Basner - Sleep and noise researcher
Mathias Basner researches the effects of noise on sleep, health, neurobehavioral and cognitive functions and more.

Why you should listen

Mathias Basner, MD, PhD, MSc is an associate professor in the department of psychiatry at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. His primary research interests concern the effects of sleep loss on neurobehavioral and cognitive functions, population studies on sleep time and waking activities, the effects of traffic noise on sleep and health, and astronaut behavioral health on long-duration space missions. These research areas overlap widely. Basner has published more than 80 journal articles and reviewed articles for more than 80 scientific journals. He is currently on the editorial board of the journals Sleep Health and Frontiers in Physiology.

Between 1999 and 2008, Basner conducted several large-scale laboratory and field studies on the effects of traffic noise on sleep at the German Aerospace Center. For this research, Basner was awarded the German Aerospace Center Research Award in 2007 and the Science Award of the German Academy for Aviation and Travel Medicine in 2010. Basner developed an ECG-based algorithm for the automatic identification of autonomic activations associated with cortical arousal that was used in several field studies to non-invasively assess the effects of aircraft noise on sleep. He is currently funded by the FAA to obtain current exposure-response functions describing the effects of aircraft noise on sleep for the United States. Basner has been an advisor to the World Health Organization (WHO) on the effects of traffic noise on sleep and health on a number of occasions. He performed a systematic evidence review on the effects of noise on sleep for the recently published revision of WHO's Environmental Noise Guidelines for the European Region.

Basner is currently President of the International Commission of Biological Effects of Noise (ICBEN) and member of the Impacts and Science Group of the Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) of the International Civil Aviation Organization (ICAO). He also represents the University of Pennsylvania in FAA's Aviation Sustainability Center (ASCENT).

More profile about the speaker
Mathias Basner | Speaker | TED.com