ABOUT THE SPEAKER
Mathias Basner - Sleep and noise researcher
Mathias Basner researches the effects of noise on sleep, health, neurobehavioral and cognitive functions and more.

Why you should listen

Mathias Basner, MD, PhD, MSc is an associate professor in the department of psychiatry at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. His primary research interests concern the effects of sleep loss on neurobehavioral and cognitive functions, population studies on sleep time and waking activities, the effects of traffic noise on sleep and health, and astronaut behavioral health on long-duration space missions. These research areas overlap widely. Basner has published more than 80 journal articles and reviewed articles for more than 80 scientific journals. He is currently on the editorial board of the journals Sleep Health and Frontiers in Physiology.

Between 1999 and 2008, Basner conducted several large-scale laboratory and field studies on the effects of traffic noise on sleep at the German Aerospace Center. For this research, Basner was awarded the German Aerospace Center Research Award in 2007 and the Science Award of the German Academy for Aviation and Travel Medicine in 2010. Basner developed an ECG-based algorithm for the automatic identification of autonomic activations associated with cortical arousal that was used in several field studies to non-invasively assess the effects of aircraft noise on sleep. He is currently funded by the FAA to obtain current exposure-response functions describing the effects of aircraft noise on sleep for the United States. Basner has been an advisor to the World Health Organization (WHO) on the effects of traffic noise on sleep and health on a number of occasions. He performed a systematic evidence review on the effects of noise on sleep for the recently published revision of WHO's Environmental Noise Guidelines for the European Region.

Basner is currently President of the International Commission of Biological Effects of Noise (ICBEN) and member of the Impacts and Science Group of the Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) of the International Civil Aviation Organization (ICAO). He also represents the University of Pennsylvania in FAA's Aviation Sustainability Center (ASCENT).

More profile about the speaker
Mathias Basner | Speaker | TED.com
TEDMED 2018

Mathias Basner: Why noise is bad for your health -- and what you can do about it

Mathias Basner: Gürültü neden sağlığınıza zararlıdır -- ve bunun için ne yapabilirsiniz?

Filmed:
1,958,125 views

Sessizlik bugünlerde nadir bulunan bir şey. Trafik, inşaat, havalandırma, komşunuzun çim biçme makinesi. Gürültü araştırmacısı Mathias Basner, tüm bu istenmeyen sesler de sağlığınıza şaşırtıcı bir şekilde etki edebilir diyor. Gürültünün sağlığınız ve uykunuz üzerindeki etkisinin ardındaki bilimi keşfedin -- ve sessizliğin sesinden nasıl daha fazla faydalanabileceğinizi.
- Sleep and noise researcher
Mathias Basner researches the effects of noise on sleep, health, neurobehavioral and cognitive functions and more. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:17
Do you hearduymak that?
0
5331
1717
Bunu duyuyor musunuz?
00:21
Do you know what that is?
1
9777
1793
Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
00:25
SilenceSessizlik.
2
13050
1283
Sessizlik.
00:26
The soundses of silenceSessizlik.
3
14780
2014
Sessizliğin sesi.
00:29
SimonSimon and GarfunkelGarfunkel wroteyazdı a songşarkı about it.
4
17448
2694
Simon ve Garfunkel,
bununla ilgili bir şarkı yazdı.
00:32
But silenceSessizlik is a prettygüzel
rarenadir commodityemtia these daysgünler,
5
20166
3145
Fakat sessizlik, bugünlerde
oldukça nadir bir şey
00:35
and we're all payingödeme yapan a pricefiyat for it
in termsşartlar of our healthsağlık --
6
23335
3783
ve sağlığımız açısından,
hepimiz onun için para ödüyoruz --
00:39
a surprisinglyşaşırtıcı biçimde bigbüyük pricefiyat, as it turnsdönüşler out.
7
27142
2904
görünen o ki şaşırtıcı derecede
yüksek bir fiyat.
00:42
LuckilyNeyse ki, there are things
we can do right now,
8
30836
3773
Neyse ki şu anda
yapabileceğimiz şeyler var,
00:46
bothher ikisi de individuallytek tek and as a societytoplum,
9
34633
2882
hem bireysel olarak hem de toplum olarak,
00:49
to better protectkorumak our healthsağlık
10
37539
1881
sağlığımızı korumak için
00:51
and give us more of the benefitsfaydaları
of the soundssesleri of silenceSessizlik.
11
39444
4062
ve sessizliğin sesinden
daha çok faydalanabilmek için.
00:56
I assumeüstlenmek that mostçoğu of you know that
too much noisegürültü is badkötü for your hearingişitme.
12
44727
4008
Çok fazla gürültünün, işitmeniz için
kötü olduğunu bildiğinizi varsayıyorum.
01:00
WheneverNe zaman you leaveayrılmak a concertkonser or a barbar
and you have that ringingzil in your earskulaklar,
13
48759
3868
Bir konserden veya bir bardan çıktığınız
zaman kulağınızda o çınlama olduğunda
01:04
you can be certainbelli that you have donetamam
some damagehasar to your hearingişitme,
14
52651
3241
işitmenize zarar verecek bir şey
yaptığınızdan emin olabilirsiniz,
01:07
likelymuhtemelen permanentkalıcı.
15
55916
1150
muhtemelen kalıcı.
01:09
And that's very importantönemli.
16
57632
1531
Bu da çok önemli.
01:11
HoweverAncak, noisegürültü affectsetkiler our healthsağlık
in manyçok differentfarklı waysyolları beyondötesinde hearingişitme.
17
59801
4612
Ancak gürültü, işitmenin ötesinde
birçok farklı yolla sağlığımızı etkiler.
01:17
They're lessaz well-knowniyi bilinen,
18
65096
1542
Bunlar da az bilinirler
01:18
but they're just as dangeroustehlikeli
as the auditoryişitsel effectsetkileri.
19
66662
3254
ama işitsel etkiler kadar tehlikelidirler.
01:23
So what do we mean
when we talk about noisegürültü?
20
71520
2421
Peki gürültüden
bahsederken ne kastediyoruz?
01:26
Well, noisegürültü is definedtanımlanmış as unwantedistenmeyen soundses,
21
74287
3093
Gürültü, istenmeyen ses olarak tanımlanır
01:29
and as suchböyle, bothher ikisi de has
a physicalfiziksel componentbileşen, the soundses,
22
77404
3597
ve aslında, ikisinin de fiziksel
bir ögesi vardır, yani ses
01:33
and a psychologicalpsikolojik componentbileşen,
23
81025
1989
ve psikolojik bir ögesi vardır,
01:35
the circumstanceskoşullar that make
the soundses unwantedistenmeyen.
24
83038
3202
yani sesi istenmeyen yapan koşullar.
01:38
A very good exampleörnek is a rockKaya concertkonser.
25
86264
2295
Rock konseri, bunun çok güzel bir örneği.
01:40
A personkişi attendingkatılıyor the rockKaya concertkonser,
beingolmak exposedmaruz to 100 decibelsdesibel,
26
88955
4355
Rock konserine katılan,
100 desibele maruz kalan bir insan
01:45
does not think of the musicmüzik as noisegürültü.
27
93334
2153
müziğin gürültü olduğunu düşünmez.
01:48
This personkişi likesseviyor the bandgrup, and even
paidödenmiş a hundredyüz dollarsdolar for the ticketbilet,
28
96043
3942
Kişi grubu sever ve hatta bilet için
yüzlerce dolar ödemiştir,
01:52
so no mattermadde how loudyüksek sesle the musicmüzik,
this personkişi doesn't think of it as noisegürültü.
29
100009
3968
yani müzik ne kadar yüksek olursa olsun,
o kişi bunun gürültü olduğunu düşünmez.
01:56
In contrastkontrast, think of a personkişi livingyaşam
threeüç blocksbloklar away from the concertkonser hallsalon.
30
104752
4618
Tersini, konser salonunun üç blok
ötesinde yaşayan bir insanı düşünün.
02:01
That personkişi is tryingçalışıyor to readokumak a bookkitap,
31
109902
2203
O kişi bir kitap okumaya çalışıyor
02:04
but cannotyapamam concentrateyoğunlaşmak
because of the musicmüzik.
32
112129
2942
fakat müzikten ötürü odaklanamıyor.
02:07
And althougholmasına rağmen the soundses pressurebasınç levelsseviyeleri
are much loweralt in this situationdurum,
33
115095
3714
Bu durumda ses basınç seviyesi
çok daha düşük olmasına rağmen,
02:10
this personkişi still thinksdüşünüyor
of the musicmüzik as noisegürültü,
34
118833
2816
bu kişi müziği hala
gürültü olarak düşünür
02:13
and it mayMayıs ayı triggertetik reactionsreaksiyonları that can,
in the long runkoş, have healthsağlık consequencessonuçları.
35
121673
5843
ve uzun vadede sağlık sonuçlarına
sebep olacak tepkilere yol açabilir.
02:21
So why are quietsessiz spacesalanlarda so importantönemli?
36
129405
2605
Peki sessiz alanlar neden bu kadar önemli?
02:24
Because noisegürültü affectsetkiler our healthsağlık
in so manyçok waysyolları beyondötesinde hearingişitme.
37
132656
3961
Çünkü gürültü, işitmenin ötesinde,
birçok farklı yolla sağlığımızı etkiler.
02:29
HoweverAncak, it's becomingolma increasinglygiderek
difficultzor to find quietsessiz spacesalanlarda
38
137051
6112
Ancak sessiz alan bulmak
gitgide daha zor bir alıyor,
02:35
in timeszamanlar of constantlysürekli increasingartan traffictrafik,
39
143187
3637
çünkü sürekli artan trafik,
büyüyen kentleşme,
02:38
growingbüyüyen urbanizationkentleşme,
40
146848
1746
inşaat alanları,
havalandırma üniteleri,
02:40
constructioninşaat sitesSiteler,
air-conditioningklima unitsbirimler,
41
148618
2545
yaprak üfleme, çim biçme makineleri,
02:43
leafYaprak blowersüfleyiciler, lawnmowersÇim biçme makineleri,
42
151187
1968
02:45
outdoorAçık concertskonser and barsBarlar,
personalkişisel musicmüzik playersoyuncu,
43
153179
2999
dış mekan konserleri ve barları,
kişisel müzik çalarlar
02:48
and your neighborsKomşular partyingparti untila kadar 3am.
44
156202
2726
ve gece 3'e kadar parti yapan
komşular zamanındayız.
02:50
WhewVay be!
45
158952
1646
Vay canına!
02:52
In 2011, the WorldDünya HealthSağlık
OrganizationOrganizasyon estimatedtahmini
46
160622
3817
2011'de Dünya Sağlık Örgütü,
yalnızca üye Batı Avrupa devletlerinde
02:56
that 1.6 millionmilyon healthysağlıklı life yearsyıl
are lostkayıp everyher yearyıl
47
164463
5884
her yıl 1,6 milyon sağlıklı yaşam yılının
çevresel gürültüye maruz kalmaktan ötürü
03:02
duenedeniyle to exposurePozlama to environmentalçevre noisegürültü
48
170371
2549
03:04
in the WesternWestern EuropeanAvrupa
memberüye statesdevletler aloneyalnız.
49
172944
2539
kaybedildiğini ortaya koymuştur.
03:09
One importantönemli effectEfekt of noisegürültü
is that it disturbsRahatsız ediyor communicationiletişim.
50
177086
3567
Gürültünün önemli bir etkisi,
iletişimi bozmasıdır.
03:13
You mayMayıs ayı have to raiseyükseltmek your voiceses
to be understoodanladım.
51
181053
2797
Anlaşılmak için sesinizi
yükseltmeniz gerekebilir.
03:15
In extremeaşırı casesvakalar, you mayMayıs ayı even
have to pauseDuraklat the conversationkonuşma.
52
183874
3474
Aşırı durumlarda, sohbeti
durdurmanız bile gerekebilir.
03:19
It's alsoAyrıca more likelymuhtemelen to be misunderstoodyanlış
in a noisygürültülü environmentçevre.
53
187756
3877
Ayrıca gürültülü ortamlarda
yanlış anlaşılmak daha mümkündür.
03:23
These are all likelymuhtemelen reasonsnedenleri
why studiesçalışmalar have foundbulunan
54
191657
3337
Çalışmalarda, gürültülü bölgelerde
okula giden çocukların
03:27
that childrençocuklar who attendkatılmak
schoolsokullar in noisygürültülü areasalanlar
55
195018
3478
akademik performansta akranlarından
geri kalma ihtimallerinin
03:30
are more likelymuhtemelen to laggecikme behindarkasında theironların peers
in academicakademik performanceperformans.
56
198520
3932
daha yüksek olmasının
olası sebepleri bunlardır.
03:35
AnotherBaşka bir very importantönemli
healthsağlık effectEfekt of noisegürültü
57
203821
2491
Gürültünün bir diğer
çok önemli sağlık etkisi,
03:38
is the increasedartmış riskrisk
for cardiovascularkardiyovasküler diseasehastalık
58
206336
2989
uzatılmış sürelerde
belirli gürültü seviyelerine
03:41
in those who are exposedmaruz
to relevantuygun noisegürültü levelsseviyeleri
59
209349
3299
maruz kalanlarda,
kalp ve damarlara ilişkin
03:44
for prolongeduzun süreli periodsdönemleri of time.
60
212672
2131
yüksek riske sebep olmasıdır.
03:47
NoiseGürültü is stressstres,
61
215429
1432
Gürültü strestir,
03:48
especiallyözellikle if we have little
or no controlkontrol over it.
62
216885
3071
özellikle üzerinde çok az
ya da hiç kontrolünüz varsa.
03:51
Our bodyvücut excretesexcretes stressstres hormoneshormonlar
like adrenalineadrenalin and cortisolkortizol
63
219980
3939
Vücudumuz, bir gecelik gürültüye
maruz kaldıktan sonra katılaşan
03:55
that leadöncülük etmek to changesdeğişiklikler
in the compositionbileştirme, kompozisyon of our bloodkan
64
223943
2888
kan damarlarımızın yapısında
ve kanımızın bileşiminde
03:58
and in the structureyapı of our bloodkan vesselsgemiler,
65
226855
2296
değişikliklere yol açan
04:01
whichhangi have been showngösterilen to be stifferdaha sert
after a singletek night of noisegürültü exposurePozlama.
66
229175
4205
adrenalin ve kortizol gibi
stres hormonları salgılar.
04:06
EpidemiologicalEpidemiyolojik studiesçalışmalar showgöstermek associationsdernekler
betweenarasında the noisegürültü exposurePozlama
67
234103
4227
Epidemiyolojik çalışmalar,
gürültüye maruz kalma ile yüksek derecede
04:10
and an increasedartmış riskrisk
for highyüksek bloodkan pressurebasınç,
68
238354
3445
yüksek tansiyon, kalp krizi
ve felç riski arasındaki
04:13
heartkalp attackssaldırılar and strokeinme,
69
241823
2021
ilişkileri göstermektedir
04:15
and althougholmasına rağmen the overalltüm riskrisk increasesartışlar
are relativelyNispeten smallküçük,
70
243868
3607
ve toplam risk çoğalmaları
nispeten küçük olmasına rağmen,
04:19
this still constitutesteşkil
a majormajör publichalka açık healthsağlık problemsorun
71
247499
3390
bu hala büyük bir genel sağlık
sorununu oluşturuyor,
04:22
because noisegürültü is so ubiquitousher yerde birden bulunan,
72
250913
2264
çünkü gürültü yaygın bir şey
04:25
and so manyçok people are exposedmaruz
to relevantuygun noisegürültü levelsseviyeleri.
73
253201
3105
ve birçok insan belirli gürültü
seviyelerine maruz kalıyor.
04:29
A recentson studyders çalışma foundbulunan that US societytoplum
74
257376
3006
Yakınlarda gerçekleştirilen bir çalışmada
04:32
could savekayıt etmek 3.9 billionmilyar dollarsdolar eachher yearyıl
75
260406
4516
ABD toplumunun,
çevresel gürültüyü beş desibel düşürerek
04:36
by loweringdüşürücü environmentalçevre
noisegürültü exposurePozlama by fivebeş decibelsdesibel,
76
264946
3945
her yıl 3,9 milyar dolar
tasarruf edebileceğini göstermiştir.
04:40
just by savingtasarruf costsmaliyetler for treatingtedavi
cardiovascularkardiyovasküler diseasehastalık.
77
268915
3513
04:45
There are other diseaseshastalıklar
like cancerkanser, diabetesdiyabet and obesityşişmanlık
78
273184
3553
Gürültüye maruz kalmakla
bağlantısı olan kanser, diyabet
04:48
that have been linkedbağlantılı to noisegürültü exposurePozlama,
79
276761
2331
ve obezite gibi diğer hastalıklar da var,
04:51
but we do not have enoughyeterli evidencekanıt yethenüz
80
279116
2167
fakat bu hastalıkların
04:53
to, in factgerçek, concludesonuçlandırmak that these diseaseshastalıklar
are causedneden oldu by the noisegürültü.
81
281307
4525
gürülteden kaynaklandığını kanıtlayacak
yeterince ispat henüz yok.
04:59
YetHenüz anotherbir diğeri importantönemli effectEfekt of noisegürültü
is sleepuyku disturbancerahatsızlık.
82
287062
3491
Ancak, gürültünün bir diğer etkisi de
uyku sıkıntısı yaratması.
05:02
SleepUyku is a very activeaktif mechanismmekanizma
that recuperatestoparlanır us
83
290577
3038
Uyku, bizi iyileştiren ve bir sonraki
uyanma sürecine hazırlayan
05:05
and prepareshazırlar us for the nextSonraki wakeuyanmak perioddönem.
84
293639
2413
çok aktif bir mekanizmadır.
05:08
A quietsessiz bedroomyatak odası is a cornerstonetemel taşı
of what sleepuyku researchersaraştırmacılar call
85
296555
4143
Sessiz bir yatak odası, uyku
araştırmacılarının "iyi bir uyku hijyeni"
05:12
"a good sleepuyku hygienetemizlik."
86
300722
1704
dedikleri şeyin köşe taşıdır.
05:14
And our auditoryişitsel systemsistem
has a watchmanbekçi functionfonksiyon.
87
302968
2940
İşitsel sistemimizin
bekçilik işlevi vardır.
05:17
It's constantlysürekli monitoringizleme
our environmentçevre for threatstehditler,
88
305932
3190
Biz uyurken bile, çevremizi tehditler için
05:21
even while we're sleepinguyuyor.
89
309146
1566
sürekli kontrol eder.
05:23
So noisegürültü in the bedroomyatak odası can causesebeb olmak a delaygecikme
in the time it takes us to falldüşmek asleepuykuda,
90
311394
5314
Yatak odasındaki gürültü, uykuya
dalma süremizde ertelemeye neden olabilir,
05:28
it can wakeuyanmak us up duringsırasında the night,
91
316732
2422
gece esnasında bizi uyandırabilir
05:31
and it can preventönlemek our bloodkan pressurebasınç
from going down duringsırasında the night.
92
319178
3715
ve gece, kan basıncımızın
düşmesini engelleyebilir.
05:35
We have the hypothesishipotez that
if these noise-inducedgürültü bağlı sleepuyku disturbancesbozuklukları
93
323266
3389
Hipotezimize göre, gürültü
kaynaklı uyku bozuklukları aylarca
05:38
continuedevam et for monthsay and yearsyıl,
94
326679
2010
ve yıllarca devam ettiği takdirde
05:40
then an increasedartmış riskrisk for cardiovascularkardiyovasküler
diseasehastalık is likelymuhtemelen the consequencesonuç.
95
328713
4597
bunun kalp ve damarlara ilişkin yüksek bir
riskle sonuçlanması mümkün.
05:46
HoweverAncak, we are oftensık sık not awarefarkında
of these noise-inducedgürültü bağlı sleepuyku disturbancesbozuklukları,
96
334107
4039
Ancak genelde bu gürültü kaynaklı
uyku bozukluklarının farkında olmayız,
05:50
because we are unconsciousbilinçsiz
while we're sleepinguyuyor.
97
338170
2539
çünkü uyurken bilinçsiz oluruz.
05:53
In the pastgeçmiş, we'vebiz ettik donetamam studiesçalışmalar
on the effectsetkileri of traffictrafik noisegürültü on sleepuyku,
98
341137
3879
Geçmişte, trafik gürültüsünün uykuya
etkilerine dair çalışmalar yaptık
05:57
and researchAraştırma subjectskonular would oftensık sık
wakeuyanmak up in the morningsabah and say,
99
345040
3099
ve araştırmadaki kişiler genelde
sabahları kalkıp şöyle derlerdi,
06:00
"AhAh, I had a wonderfulolağanüstü night,
I felldüştü asleepuykuda right away,
100
348163
2597
"Ah, muhteşem bir gece geçirdim,
hemen uykuya daldım,
06:02
never really wokeuyandı up."
101
350784
1733
hiç uyanmayacağım gibi."
06:04
When we would go back
to the physiologicalfizyolojik signalssinyalleri
102
352541
2803
Gece boyunca kaydettiğimiz
fizyolojik sinyallere
06:07
we had recordedkaydedilmiş duringsırasında the night,
103
355368
1922
geri dönüp baktığımızda
06:09
we would oftensık sık see numeroussayısız awakeningsUyanma
104
357314
2309
genelde birçok uyanma
06:11
and a severelyağır fragmentedparçalanmış sleepuyku structureyapı.
105
359647
3046
ve şiddetle parçalanmış
bir uyku yapısı görürüz.
06:14
These awakeningsUyanma were too briefkısa
for the subjectskonular to regainyeniden kazanmak consciousnessbilinç
106
362717
5513
Bu uyanışlar, kişilerin
yeniden bilinç kazanması
06:20
and to rememberhatırlamak them
duringsırasında the nextSonraki morningsabah,
107
368254
2891
ve ertesi gün hatırlamaları için
oldukça kısaydı,
06:23
but they mayMayıs ayı neverthelessyine de
have a profoundderin impactdarbe
108
371169
3084
fakat en azından, uykumuzun
ne kadar dinlendirici olduğuna dair
06:26
on how restfulHuzurlu our sleepuyku is.
109
374277
2187
çok derin bir etkiye sahip oldular.
06:30
So when is loudyüksek sesle too loudyüksek sesle?
110
378273
1913
Peki yüksek, ne zaman çok yüksektir?
06:32
A good signişaret of too loudyüksek sesle is
oncebir Zamanlar you startbaşlama changingdeğiştirme your behaviordavranış.
111
380900
3858
Davranışınızı değiştirmeye başlamanız,
iyi bir çok yüksek işaretidir.
06:37
You mayMayıs ayı have to raiseyükseltmek your voiceses
to be understoodanladım,
112
385752
2401
Anlaşılmak için sesinizi
yükseltmeniz gerekebilir
06:40
or you increaseartırmak the volumehacim of your TVTV.
113
388177
2228
ya da televizyonun sesini açabilirsiniz.
06:42
You're avoidingkaçınma outsidedışında areasalanlar,
or you're closingkapanış your windowpencere.
114
390849
3030
Dış alanlardan kaçınırsınız
veya pencerenizi kapatırsınız.
06:46
You're movinghareketli your bedroomyatak odası
to the basementBodrum kat of the houseev,
115
394356
2656
Yatak odanızı evin bodrumuna taşırsınız
06:49
or you even have
soundses insulationizolasyon installedKurulmuş.
116
397036
2532
veya hatta, ses yalıtımı yaptırırsınız.
06:51
ManyBirçok people will movehareket away
to lessaz noisygürültülü areasalanlar,
117
399592
3422
Çoğu insan daha az gürültülü
alanlara gidecektir,
06:55
but obviouslybelli ki not everybodyherkes
can affordparası yetmek that.
118
403038
2486
fakat açıkçası, bunu herkes karşılayamaz.
06:59
So what can we do right now
to improveiyileştirmek our soundses environmentçevre
119
407508
4045
Peki ses çevremizi geliştirmek
ve sağlığımızı daha iyi korumak için
07:03
and to better protectkorumak our healthsağlık?
120
411577
2099
şu anda ne yapabiliriz?
07:06
Well, first of all,
if something'sşey too loudyüksek sesle, speakkonuşmak up.
121
414473
3630
Öncelikle, eğer bir şey çok yüksekse
daha yüksek sesle konuşun.
07:10
For exampleörnek, manyçok ownerssahipleri of moviefilm theaterstiyatro
122
418643
2669
Örneğin, çoğu sinema sahibi,
07:13
seemgörünmek to think that only people hardzor
of hearingişitme are still going to the moviesfilmler.
123
421336
4425
sinemaya hala yalnızca duyma zorluğu
çeken insanların gittiğini düşünürler.
07:18
If you complainşikayet about the noisegürültü
and nothing happensolur,
124
426296
2708
Gürültüden şikayetçiyseniz
ve hiçbir şey olmuyorsa
07:21
demandtalep a refundgeri ödeme and leaveayrılmak.
125
429028
2086
para iadesi isteyin ve terk edin.
07:23
That's the languagedil that managersyöneticileri
typicallytipik do understandanlama.
126
431138
3210
Yöneticiler genelde bu dilden anlar.
07:27
AlsoAyrıca, talk to your childrençocuklar
about the healthsağlık effectsetkileri of noisegürültü
127
435329
3031
Ayrıca çocuklarınıza gürültünün
sağlığa etkilerinden
07:30
and that listeningdinleme to loudyüksek sesle musicmüzik todaybugün
will have consequencessonuçları when they're olderdaha eski.
128
438384
4501
bugün yüksek sesli müzik dinlemenin
ilerde oluşturacağı sonuçlardan bahsedin.
07:35
You can alsoAyrıca movehareket your bedroomyatak odası
to the quietsessiz sideyan of the houseev,
129
443461
2993
Ayrıca yatak odanızı evin sessiz
köşesine taşıyabilirsiniz,
07:38
where your ownkendi buildingbina shieldsKalkanlar you
from roadyol traffictrafik noisegürültü.
130
446478
3008
binanızın sizi trafik
gürültüsünden koruduğu yere.
07:42
If you're looking to rentkira
or buysatın almak a newyeni placeyer,
131
450150
2502
Yeni bir yer kiralayacak
veya satın alacak olursanız
gürültü azlığını öncelik belirleyin.
07:44
make lowdüşük noisegürültü a priorityöncelik.
132
452676
1853
07:46
VisitZiyaret edin the propertyözellik duringsırasında
differentfarklı timeszamanlar of the day
133
454970
2878
O yeri günün farklı
zamanlarında ziyaret edin
07:49
and talk to the neighborsKomşular about noisegürültü.
134
457872
2067
ve komşularla gürültü hakkında konuşun.
07:53
You can weargiyinmek noise-cancelinggürültü önleme headphoneskulaklıklar
when you're travelingseyahat
135
461048
4072
Seyahat ederken veya ofisinizde
yüksek seviyede fon gürültüsü varsa
07:57
or if your officeofis has highyüksek
backgroundarka fon noisegürültü levelsseviyeleri.
136
465144
3151
gürültüyü kesen
kulaklıklardan kullanabilirsiniz.
08:01
In generalgenel, seekaramak out quietsessiz spacesalanlarda,
137
469157
2532
Genel olarak, sessiz yerler arayın,
08:03
especiallyözellikle on the weekendhafta sonu
or when you're on vacationtatil.
138
471713
3520
özellikle hafta sonları
veya tatil yapacaksanız.
08:07
Allowİzin ver your systemsistem to windrüzgar down.
139
475257
2738
Bırakın sisteminiz dinlensin.
08:10
I, very appropriatelyuygun olarak for this talk,
140
478503
2367
Ben, bu konuşmaya uygun olarak
08:12
attendedkatıldı a noisegürültü conferencekonferans
in JapanJaponya fourdört yearsyıl agoönce.
141
480894
3085
dört yıl önce Japonya'da bir
gürültü konferansına katıldım.
08:16
When I returnediade to the UnitedAmerika StatesBirleşik
and enteredgirdi the airporthavalimanı,
142
484383
3681
ABD'ye döndüğümde
ve hava alanına girdiğimde
08:20
a wallduvar of soundses hitvurmak me.
143
488088
2021
bir ses duvarı bana çarptı.
08:22
This tellsanlatır you that
we don't realizegerçekleştirmek anymoreartık
144
490547
2104
Yani, artık maruz kaldığımız
08:24
the constantsabit degreederece
of noisegürültü pollutionkirlilik we're exposedmaruz to
145
492675
2782
gürültü kirliliğinin sabit derecesini
ve sessiz alanlardan
08:27
and how much we could profitkâr
from more quietsessiz spacesalanlarda.
146
495481
3627
ne kadar faydalanabileceğimizi
fark edemiyoruz.
08:32
What elsebaşka can we do about noisegürültü?
147
500600
1851
Gürültüyle ilgili başka ne yapabiliriz?
08:34
Well, very much like a carbonkarbon footprintayak izi,
we all have a noisegürültü footprintayak izi,
148
502975
3996
Karbon ayak izimiz gibi
hepimizin bir gürültü ayak izi de var
08:38
and there are things we can do
to make that noisegürültü footprintayak izi smallerdaha küçük.
149
506995
3351
ve bu gürültü ayak izini
küçültmek için yapabileceğimiz şeyler var.
08:42
For exampleörnek, don't startbaşlama mowingbiçme your lawnçim
at 7am on a SaturdayCumartesi morningsabah.
150
510840
5383
Örneğin, bir Perşembe sabahı
saat 7'de bahçenizi biçmeye başlamayın.
08:48
Your neighborsKomşular will thank you.
151
516247
1976
Komşularınız size teşekkür edecek.
08:50
Or use a rakeKomisyon insteadyerine of a leafYaprak blowerBlower.
152
518247
2680
Yaprak üfleme makinesi yerine
tırmık kullanın.
08:52
In generalgenel, noisegürültü reductionindirgeme at the sourcekaynak
makesmarkaları the mostçoğu senseduyu,
153
520951
4238
Genel olarak, kaynaktaki gürültüyü
azaltmak en mantıklısı,
08:57
so wheneverher ne zaman you're looking
to buysatın almak a newyeni cararaba,
154
525213
2619
yani yeni bir araba alacağınız zaman,
08:59
air-conditioningklima unitbirim,
blenderBlender, you nameisim it,
155
527856
2738
havalandırma ünitesi,
mikser, aklınıza ne gelirse,
09:02
make lowdüşük noisegürültü a priorityöncelik.
156
530618
1754
düşük gürültü önceliğiniz olsun.
09:04
ManyBirçok manufacturersüreticileri will listliste
the noisegürültü levelsseviyeleri theironların devicescihazlar generateüretmek,
157
532889
3736
Çoğu imalatçı, aletlerinin ürettiği
gürültü seviyelerini listeler
09:08
and some even advertisereklam with them.
158
536649
1967
ve hatta onlarla reklam yaparlar.
09:11
Use that informationbilgi.
159
539021
1507
Bu bilgiyi kullanın.
09:14
ManyBirçok people think that strongergüçlü noisegürültü
regulationdüzenleme and enforcementzorlama are good ideasfikirler,
160
542014
3971
Çoğu insan, güçlü gürültü yönetmeliği
ve yaptırımı iyi fikir diye düşünür,
09:18
even obviousaçık solutionsçözeltiler, perhapsbelki,
161
546009
2125
hatta aşikar çözümler, belki,
09:20
but it's not as easykolay as you mayMayıs ayı think,
162
548158
2052
fakat düşündüğünüz kadar kolay değil,
09:22
because manyçok of the activitiesfaaliyetler
that generateüretmek noisegürültü
163
550234
2839
çünkü gürültü üreten aktivitelerin çoğu
09:25
alsoAyrıca generateüretmek revenuegelir.
164
553097
1662
aynı zamanda gelir de üretiyor.
09:27
Think about an airporthavalimanı and all
the business that is associatedilişkili with it.
165
555274
4955
Bir hava alanı ve onunla
bağlantılı bütün işleri düşünün.
09:32
Our researchAraştırma tellsanlatır politicianssiyasetçiler
at what noisegürültü levelseviye
166
560801
3622
Araştırmamız, politikacıların
hangi gürültü seviyesinde
belirli bir sağlık etkisi
bekleyebileceğini söylüyor
09:36
they can expectbeklemek a certainbelli healthsağlık effectEfekt,
167
564447
2165
09:38
and that helpsyardım eder informbilgi vermek better noisegürültü policypolitika.
168
566636
2574
ve bu, gürültü
politikasına yardımcı oluyor.
09:42
RobertRobert KochKoch supposedlygüya oncebir Zamanlar said,
169
570568
2389
Robert Koch bir zamanlar şöyle demiş,
09:44
"One day, mankindinsanlık will fightkavga noisegürültü
as relentlesslyacımasız as cholerakolera and the pestHaşere."
170
572981
4870
"İnsanlık bir gün, gürültüyle de,
kolera ve veba gibi, inatla savaşacak."
09:51
I think we're there,
171
579010
1572
Bence oradayız
09:52
and I hopeumut that we will winkazanmak this fightkavga,
172
580606
2351
ve umarım bu savaşı kazanırız
09:54
and when we do, we can all have
a niceGüzel, quietsessiz celebrationkutlama.
173
582981
4226
ve kazandığımızda güzel,
sessiz bir kutlama yapabiliriz.
09:59
(LaughterKahkaha)
174
587231
1087
(Gülüşmeler)
Teşekkürler.
10:00
Thank you.
175
588342
1173
10:01
(ApplauseAlkış)
176
589539
2197
(Alkış)
Translated by Gözde Zülal Solak
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mathias Basner - Sleep and noise researcher
Mathias Basner researches the effects of noise on sleep, health, neurobehavioral and cognitive functions and more.

Why you should listen

Mathias Basner, MD, PhD, MSc is an associate professor in the department of psychiatry at the University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. His primary research interests concern the effects of sleep loss on neurobehavioral and cognitive functions, population studies on sleep time and waking activities, the effects of traffic noise on sleep and health, and astronaut behavioral health on long-duration space missions. These research areas overlap widely. Basner has published more than 80 journal articles and reviewed articles for more than 80 scientific journals. He is currently on the editorial board of the journals Sleep Health and Frontiers in Physiology.

Between 1999 and 2008, Basner conducted several large-scale laboratory and field studies on the effects of traffic noise on sleep at the German Aerospace Center. For this research, Basner was awarded the German Aerospace Center Research Award in 2007 and the Science Award of the German Academy for Aviation and Travel Medicine in 2010. Basner developed an ECG-based algorithm for the automatic identification of autonomic activations associated with cortical arousal that was used in several field studies to non-invasively assess the effects of aircraft noise on sleep. He is currently funded by the FAA to obtain current exposure-response functions describing the effects of aircraft noise on sleep for the United States. Basner has been an advisor to the World Health Organization (WHO) on the effects of traffic noise on sleep and health on a number of occasions. He performed a systematic evidence review on the effects of noise on sleep for the recently published revision of WHO's Environmental Noise Guidelines for the European Region.

Basner is currently President of the International Commission of Biological Effects of Noise (ICBEN) and member of the Impacts and Science Group of the Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) of the International Civil Aviation Organization (ICAO). He also represents the University of Pennsylvania in FAA's Aviation Sustainability Center (ASCENT).

More profile about the speaker
Mathias Basner | Speaker | TED.com