English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2013

Jared Diamond: How societies can grow old better

Jared Diamond: Cum pot societăţile îmbătrâni frumos

Filmed:
1,025,474 views

Există o ironie în spatele eforturilor concentrate pe prelungirea duratei de viaţă a oamenilor: Într-o societate preocupată de tinereţe nu este amuzant deloc să fii bâtrăn. Oamenii bătrâni pot deveni izolaţi, să îşi piardă sensul vieţii sau să aibă lipsuri materiale. În această interesantă expunere, Jared Diamnond ne prezintă câteva dintre modurile în care diferite societăţi îşi tratează bătrânii -- unele mai bine şi altele mai rău -- şi ne sugerează că ar trebui să ţinem cont de experienţa acestora.

- Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies. Full bio

To give me an ideaidee of how manymulți of you here
Pentru a-mi face o idee câţi dintre voi
00:12
mayMai find what I'm about to tell you
ar considera că ceea ce voi spune
00:14
of practicalpractic valuevaloare,
are o valoare practică,
00:17
let me askcere you please to raisea ridica your handsmâini:
rog să ridice mâna
00:18
Who here is eitherfie over 65 yearsani oldvechi
toţi cei care au peste 65 de ani,
00:21
or hopessperanțe to livetrăi pasttrecut agevârstă 65
sau speră că vor trăi peste 65 de ani
00:24
or has parentspărinţi or grandparentsbunicii who did livetrăi
sau au părinţi sau bunici care au trăit
00:28
or have livedtrăit pasttrecut 65,
sau încă trăiesc şi au peste 65 de ani.
00:31
raisea ridica your handsmâini please. (LaughterRâs)
Ridicaţi mâna, vă rog. (Râsete)
00:33
Okay. You are the people to whompe cine my talk
OK. Voi sunteţi cei pentru care discursul meu
00:36
will be of practicalpractic valuevaloare. (LaughterRâs)
va avea valoare practică. (Râsete)
00:38
The restodihnă of you
Ceilalţi nu veți găsi
00:40
won'tnu va find my talk personallypersonal relevantrelevant,
relevanță directă și personală,
00:42
but I think that you will still find the subjectsubiect
totuși cred că veţi găsi subiectul
00:44
fascinatingfascinant.
fascinant.
00:46
I'm going to talk about growingcreştere oldermai batran
Am să vorbesc despre îmbătrânire
00:47
in traditionaltradiţional societiessocietățile.
în societăţile tradiţionale.
00:49
This subjectsubiect constitutesconstituie just one chaptercapitol
Acest subiect constituie doar un capitol
00:51
of my latestcele mai recente bookcarte, whichcare comparescompară
din ultima mea carte publicată care compară
00:54
traditionaltradiţional, smallmic, tribaltribal societiessocietățile
societăţile tradiţionale, mici, tribale
00:57
with our largemare, modernmodern societiessocietățile,
cu societăţile mari, moderne,
01:00
with respectrespect to manymulți topicssubiecte
cu privire la subiecte
01:02
suchastfel de as bringingaducere up childrencopii,
precum creşterea copiilor,
01:04
growingcreştere oldermai batran, healthsănătate, dealingcare se ocupă with dangerPericol,
îmbătrânirea, sănătatea, gestionarea pericolului,
01:06
settlingstabilindu-se disputeslitigii, religionreligie
aplanarea disputelor, religia
01:10
and speakingvorbitor more than one languagelimba.
şi vorbirea mai multor limbi.
01:12
Those tribaltribal societiessocietățile, whichcare constitutedconstituit
Societăţile tribale care au constituit
01:15
all humanuman societiessocietățile for mostcel mai of humanuman historyistorie,
mai toate societăţile umane din istorie,
01:18
are fardeparte more diversedivers than are our modernmodern,
sunt mult mai diversificate decât
01:21
recentRecent, bigmare societiessocietățile.
marile comunități moderne de astăzi.
01:24
All bigmare societiessocietățile that have governmentsguvernele,
Toate societăţile mari care au guverne
01:26
and where mostcel mai people are strangersstrăini to eachfiecare other,
şi în care mulţi oameni se simt înstrăinaţi,
01:28
are inevitablyinevitabil similarasemănător to eachfiecare other
sunt asemănătoare între ele
01:31
and differentdiferit from tribaltribal societiessocietățile.
şi diferite de societăţile tribale.
01:33
TribesTriburile constituteconstituie thousandsmii of naturalnatural experimentsexperimente
Triburile reprezintă mii de experimente naturale
01:36
in how to runalerga a humanuman societysocietate.
de administrare a unei comunități umane.
01:39
They constituteconstituie experimentsexperimente from whichcare we ourselvesnoi insine
Constituie experimente din care noi înşine
01:42
mayMai be ablecapabil to learnînvăța.
am putea învăța.
01:45
TribalTribale societiessocietățile shouldn'tnu ar trebui be scorneddispreţuită
Societăţile tribale n-ar trebui dispreţuite
01:47
as primitiveprimitiv and miserablemizerabil,
drept primitive şi sărăcăcioase,
01:49
but alsode asemenea they shouldn'tnu ar trebui be romanticizedromantizate
însă n-ar trebui nici idealizate
01:51
as happyfericit and peacefulliniștit.
ca fericite şi pline de pace.
01:53
When we learnînvăța of tribaltribal practicespractici,
Când aflăm despre practicile tribale,
01:55
some of them will horrifyoripila us,
unele dintre ele ne vor oripila,
01:58
but there are other tribaltribal practicespractici whichcare,
dar există alte practici tribale
01:59
when we hearauzi about them,
pe care
02:02
we mayMai admireadmira and envyinvidie
poate le-am admira sau invidia
02:03
and wondermirare whetherdacă we could adoptadopta those practicespractici
şi pe care le-am putea adopta
02:05
ourselvesnoi insine.
pentru noi.
02:07
MostCele mai multe oldvechi people in the U.S. endSfârşit up livingviaţă
Majoritatea vârstnicilor din S.U.A. ajung să trăiască
02:10
separatelyseparat from theiral lor childrencopii
separat de copiii lor
02:13
and from mostcel mai of theiral lor friendsprieteni
şi de restul prietenilor
02:15
of theiral lor earliermai devreme yearsani,
din tinerețe,
02:17
and oftende multe ori they livetrăi in separatesepara
retirementspensiile homescase for the elderlyvârstnic,
separați adesea în azile pentru bătrâni,
02:18
whereasîntrucât in traditionaltradiţional societiessocietățile,
pe când în societăţile tradiţionale,
02:22
oldermai batran people insteadin schimb livetrăi out theiral lor livesvieți
bătrânii îşi trăiesc viaţa
02:24
amongprintre theiral lor childrencopii, theiral lor other relativesrudele,
printre copiii și rudele lor
02:27
and theiral lor lifelongpe tot parcursul vieții friendsprieteni.
şi prietenii de-o viaţă.
02:29
NeverthelessCu toate acestea, the treatmenttratament of the elderlyvârstnic
Totuși tratamentul celor în vârstă
02:32
variesvariază enormouslyenorm amongprintre traditionaltradiţional societiessocietățile,
variază enorm în rândul societăților tradiționale,
02:34
from much worsemai rau to much better
de la mult mai rău la mult mai bine
02:37
than in our modernmodern societiessocietățile.
faţă de societățile moderne.
02:39
At the worstcel mai rău extremeextrem, manymulți traditionaltradiţional societiessocietățile
În extrema rea, multe societăți tradiționale
02:42
get ridscăpa of theiral lor elderlyvârstnic
se descotorosesc de bătrânii lor
02:45
in one of fourpatru increasinglytot mai mult directdirect waysmoduri:
într-unul din patru moduri:
02:47
by neglectingneglijarea theiral lor elderlyvârstnic
îi neglijează,
02:50
and not feedinghrănire or cleaningcurățenie them untilpana cand they diea muri,
nu-i hrănesc sau nu-i spală până când mor;
02:52
or by abandoningabandonarea them when the groupgrup movesmișcări,
îi abandonează atunci când grupul se mută;
02:56
or by encouragingîncurajator oldermai batran people to commitcomite suicidesinucidere,
îi încurajează să se sinucidă,
02:59
or by killingucidere oldermai batran people.
sau îi ucid.
03:02
In whichcare tribaltribal societiessocietățile do childrencopii
Care sunt societățile tribale în care copiii
03:05
abandonabandoneze or killucide theiral lor parentspărinţi?
își abandonează sau îşi ucid părinții?
03:07
It happensse întâmplă mainlymai ales undersub two conditionscondiţii.
Se întâmplă în general în două situaţii.
03:10
One is in nomadicnomad, hunter-gathervânător-aduna societiessocietățile
Prima, în societățile nomade de vânători și culegători
03:13
that oftende multe ori shiftschimb camptabără
care adesea își mută tabăra
03:16
and that are physicallyfizic incapableincapabil
și sunt fizic incapabili
03:18
of transportingtransportul oldvechi people who can't walkmers pe jos
să transporte bătrânii care nu se pot deplasa,
03:20
when the able-bodiedapte de muncă youngermai tanar people alreadydeja
în timp ce persoanele tinere capabile
03:23
have to carrytransporta theiral lor youngtineri childrencopii
trebuie să își care copiii
03:25
and all theiral lor physicalfizic possessionsposesiunile.
și bunurile.
03:27
The other conditioncondiție is in societiessocietățile
A doua condiție o regăsim în societăți
03:30
livingviaţă in marginalmarginal or fluctuatingfluctuant environmentsmedii,
ce trăiesc în medii extreme sau imprevizibile,
03:32
suchastfel de as the ArcticArctic or desertsdeserturi,
frigul arctic sau deșerturi aride,
03:36
where there are periodicperiodic foodalimente shortagesdeficitului de,
unde periodic există penurie de resurse
03:38
and occasionallydin cand in cand there just isn't enoughdestul foodalimente
şi uneori nu există destulă hrană
03:41
to keep everyonetoata lumea aliveîn viaţă.
pentru a menține pe toți în viață.
03:43
WhateverOricare ar fi foodalimente is availabledisponibil has to be reservedrezervate
Hrana disponibilă trebuie să fie rezervată
03:45
for able-bodiedapte de muncă adultsadulți and for childrencopii.
adulţilor apți şi copiilor.
03:47
To us AmericansAmericanii, it soundssunete horribleoribil
Pentru noi americanii sună oribil
03:52
to think of abandoningabandonarea or killingucidere
să fii nevoit a-ți abandona sau ucide
03:55
your ownpropriu sickbolnav wifesoție or husbandsoț
soția sau soțul bolnav,
03:57
or elderlyvârstnic mothermamă or fatherTată,
mama sau tatăl vârstnic,
03:59
but what could those traditionaltradiţional societiessocietățile
dar ce altceva puteau face
04:01
do differentlydiferit?
aceste comunități tradiționale?
04:05
They facefață a cruelcrud situationsituatie of no choicealegere.
Se aflau în situații crude fără ieșire.
04:07
TheirLor oldvechi people had to do it to theiral lor ownpropriu parentspărinţi,
Bătrânii au procedat la fel cu părinții lor,
04:10
and the oldvechi people know
iar acum vârstnicii știu
04:13
what now is going to happenîntâmpla to them.
ce urmează să li se întâmple.
04:15
At the oppositeopus extremeextrem
La extrema opusă
04:18
in treatmenttratament of the elderlyvârstnic, the happyfericit extremeextrem,
a tratamentului vârstnicilor, extrema fericită,
04:20
are the NewNoi GuineaGuineea farmingagricultură societiessocietățile
sunt comunitățile de fermieri din Noua Guinee,
04:22
where I've been doing my fieldworkTeren
for the pasttrecut 50 yearsani,
unde am activat în ultimii 50 de ani
04:24
and mostcel mai other sedentarysedentar traditionaltradiţional societiessocietățile
şi majoritatea comunităților sedentare tradiționale
04:27
around the worldlume.
de pe glob.
04:31
In those societiessocietățile, oldermai batran people are caredîngrijit for.
În aceste societăți oamenii bătrâni sunt îngrijiți.
04:33
They are fedhrănit. They remainrămâne valuablevaloros.
Sunt hrăniți. Sunt consideraţi valoroși.
04:36
And they continuecontinua to livetrăi in the samela fel hutcolibă
Și continuă să trăiască cu copiii
04:38
or elsealtfel in a nearbydin apropiere hutcolibă nearaproape theiral lor childrencopii,
în aceeași colibă sau în apropiere,
04:40
relativesrudele and lifelongpe tot parcursul vieții friendsprieteni.
lângă rude şi prietenii de-o viață.
04:43
There are two mainprincipal setsseturi of reasonsmotive for this variationvariaţia
Există două motive principale pentru diferențele
04:47
amongprintre societiessocietățile in theiral lor treatmenttratament
în care societăţile tratează
04:49
of oldvechi people.
bătrânii.
04:52
The variationvariaţia dependsdepinde especiallyin mod deosebit
Acestea depind în special
04:53
on the usefulnessutilitatea of oldvechi people
de utilitatea vârstnicilor
04:55
and on the society'sSocietatea pe valuesvalorile.
și de valorile societății.
04:57
First, as regardsSalutari usefulnessutilitatea,
În ce priveşte utilitatea,
05:00
oldermai batran people continuecontinua to performa executa usefulutil servicesServicii.
bătrânii continuă să servească comunităţii.
05:02
One use of oldermai batran people in traditionaltradiţional societiessocietățile
În societăţile tradiţionale,
05:05
is that they oftende multe ori are still effectiveefectiv
bătrânii încă pot ajuta
05:08
at producingproducând foodalimente.
la producerea hranei.
05:10
AnotherUn alt traditionaltradiţional usefulnessutilitatea of oldermai batran people
Un alt serviciu adus de bătrâni
05:12
is that they are capablecapabil of babysittingBabysitting
este grija de copii mici,
05:15
theiral lor grandchildrennepoți,
de nepoți,
05:18
therebyastfel freeingla eliberarea up theiral lor ownpropriu adultadult childrencopii,
ajutându-şi astfel copiii, acum adulţi,
05:20
the parentspărinţi of those grandchildrennepoți,
părinții nepoților,
05:23
to go huntingvânătoare and gatheringadunare
foodalimente for the grandchildrennepoți.
să poată vâna sau culege hrană pentru nepoți.
05:24
Still anothero alta traditionaltradiţional valuevaloare of oldermai batran people
O altă valoare tradițională a bătrânilor
05:28
is in makingluare toolsunelte, weaponsarme, basketscoşuri,
este în confecționarea de unelte, arme, coșuri,
05:30
potsghivece and textilestextile.
ceramice și textile.
05:33
In factfapt, they're usuallyde obicei the people who are bestCel mai bun at it.
De obicei bătrânii se pricep cel mai bine la asta.
05:35
OlderMai vechi people usuallyde obicei are the leadersliderii
Cei mai în vârstă sunt de obicei liderii
05:38
of traditionaltradiţional societiessocietățile,
societăților tradiționale,
05:41
and the people mostcel mai knowledgeableinformat about politicspolitică,
cei mai cunoscători în politică,
05:43
medicinemedicament, religionreligie, songscântece and dancesdansuri.
medicină, religie, cântece și dansuri.
05:46
FinallyÎn cele din urmă, oldermai batran people in traditionaltradiţional societiessocietățile
În fine, bătrânii din societățile tradiționale
05:50
have a hugeimens significancesemnificaţie that would never occuravea loc
au o imensă importanță cognitivă,
05:53
to us in our modernmodern, literateştiinţă de carte societiessocietățile,
irelevantă în societățile noastre moderne, educate,
05:56
where our sourcessurse of informationinformație are bookscărți
unde sursele de informare le constituie cărțile
06:00
and the InternetInternet.
și Internetul.
06:03
In contrastcontrast, in traditionaltradiţional societiessocietățile withoutfără writingscris,
Dimpotrivă, în societățile tradiționale care nu scriu,
06:04
oldermai batran people are the repositoriesarhive of informationinformație.
bătrânii sunt păstrătorii de informații.
06:08
It's theiral lor knowledgecunoştinţe that spellsvrăji the differencediferență
Cunoştințele lor sunt cruciale
06:11
betweenîntre survivalsupravieţuire and deathmoarte for theiral lor wholeîntreg societysocietate
pentru supraviețuirea întregii comunități
06:14
in a time of crisiscriză causedcauzate by rarerar eventsevenimente
în perioade de criză cauzate de evenimente rare,
06:18
for whichcare only the oldestmai vechi people aliveîn viaţă
pe care numai oamenii bătrâni
06:21
have had experienceexperienţă.
le-au trăit.
06:23
Those, then, are the waysmoduri in whichcare oldermai batran people
Acestea sunt modurile prin care oamenii în vârstă
06:26
are usefulutil in traditionaltradiţional societiessocietățile.
sunt folositori în societățile tradiționale.
06:28
TheirLor usefulnessutilitatea variesvariază and contributescontribuie
Utilitatea lor variază şi contribuie
06:31
to variationvariaţia in the society'sSocietatea pe treatmenttratament
la felul în care societatea tratează
06:34
of the elderlyvârstnic.
bătrânii.
06:36
The other seta stabilit of reasonsmotive for variationvariaţia
Celălalt set de motive pentru diferențele
06:38
in the treatmenttratament of the elderlyvârstnic is
cu care sunt trataţi bătrânii îl reprezintă
06:40
the society'sSocietatea pe culturalcultural valuesvalorile.
valorile culturale ale societății.
06:42
For exampleexemplu, there's particularspecial emphasisaccent
De exemplu, se pune un accent deosebit
06:45
on respectrespect for the elderlyvârstnic in EastEst AsiaAsia,
pe respectul acordat bătrânilor în Asia de Est
06:47
associatedasociate with Confucius'Lui Confucius doctrinedoctrină
provenit din doctrina lui Confucius
06:50
of filialfilial pietyevlavie, whichcare meansmijloace obedienceascultare,
de supunere filială, care înseamnă obediență,
06:53
respectrespect and supporta sustine for elderlyvârstnic parentspărinţi.
respect și sprijin pentru părinții în vârstă.
06:57
CulturalCulturale valuesvalorile that emphasizescoate in evidenta
respectrespect for oldermai batran people
Valorile culturale care promovează acest respect
07:01
contrastcontrast with the lowscăzut statusstare of the elderlyvârstnic
contrastează cu statutul inferior al vârstnicilor
07:05
in the U.S.
în Statele Unite.
07:08
OlderMai vechi AmericansAmericanii are at a bigmare disadvantageDezavantajul
Americanii în vîrstă au un mare dezavantaj
07:10
in jobloc de munca applicationsaplicații.
când depun cerere de angajare.
07:12
They're at a bigmare disadvantageDezavantajul in hospitalsspitale.
Se află în dezavantaj mare în spitale.
07:14
Our hospitalsspitale have an explicitexplicit policypolitică
Spitalele noastre au o politică explicită
07:17
calleddenumit age-basedfuncţie de vârstă allocationalocarea of healthcaresănătate resourcesresurse.
„alocarea resurselor de sănătate pe criterii de vârstă".
07:20
That sinistersinistru expressionexpresie meansmijloace that
Această expresie sinistră înseamnă că
07:25
if hospitalspital resourcesresurse are limitedlimitat,
dacă resursele spitalului sunt limitate,
07:27
for exampleexemplu if only one donordonator heartinimă
de ex. un singur donator de inimă
07:30
becomesdevine availabledisponibil for transplanttransplant de,
este dipsonibil pentru transplant
07:32
or if a surgeonchirurg has time to operatea functiona
sau un chirurg poate să opereze
07:34
on only a certainanumit numbernumăr of patientspacienți,
un anumit număr de pacienți,
07:36
AmericanAmerican hospitalsspitale have an explicitexplicit policypolitică
spitalele americane au această politică explicită
07:38
of givingoferindu- preferencepreferinţă to youngermai tanar patientspacienți
de a trata preferențial pacienții mai tineri
07:41
over oldermai batran patientspacienți
în detrimentul celor în vârstă
07:44
on the groundsmotive that youngermai tanar patientspacienți are consideredluate în considerare
pe motiv că pacienții mai tineri sunt considerați
07:45
more valuablevaloros to societysocietate
a fi mai valoroși pentru societate,
07:48
because they have more yearsani of life aheadînainte of them,
deoarece aceștia au mai mulți ani din viață rămași,
07:50
even thoughdeşi the youngermai tanar patientspacienți have fewermai putine yearsani
chiar dacă pacienții tineri au mai puțini ani
07:53
of valuablevaloros life experienceexperienţă behindin spate them.
de experiență valoroasă.
07:56
There are severalmai mulți reasonsmotive for this lowscăzut statusstare
Există câteva motive pentru acest statut inferior
08:00
of the elderlyvârstnic in the U.S.
al celor în vârstă din Statele Unite.
08:02
One is our ProtestantProtestante work ethicetica
Una este etica muncii noastre protestante
08:04
whichcare placeslocuri highînalt valuevaloare on work,
care pune preţ mare pe muncă,
08:07
so oldermai batran people who are no longermai lung workinglucru
iar oamenii bătrâni care nu mai muncesc
08:10
aren'tnu sunt respectedapreciat.
nu sunt respectați.
08:12
AnotherUn alt reasonmotiv is our AmericanAmerican emphasisaccent
Alt motiv este accentul pus
08:14
on the virtuesvirtuţile of self-relianceîncrederea în sine and independenceindependenţă,
pe virtuţile: încredere de sine și independență,
08:17
so we instinctivelyinstinctiv look down on oldermai batran people
aşa că privim instinctiv cu dispreț bătrânii
08:20
who are no longermai lung self-reliantsine stătătoare and independentindependent.
care nu mai sunt autonomi și independenți.
08:23
Still a thirdal treilea reasonmotiv is our AmericanAmerican cultcult of youthtineret,
Al treilea motiv este cultul american al tinereţii,
08:27
whichcare showsspectacole up even in our advertisementsanunțuri.
care se regăsește și în reclame.
08:31
AdsAnunţuri for Coca-ColaCoca-Cola and beerbere always depictdescrie
Reclamele pentru Coca-Cola și bere prezintă constant
08:34
smilingzâmbitor youngtineri people,
oameni tineri zâmbitori,
08:37
even thoughdeşi oldvechi as well as youngtineri people
cu toate că bătrânii la fel ca și tinerii
08:38
buya cumpara and drinkbăutură Coca-ColaCoca-Cola and beerbere.
cumpără și consumă Coca-Cola și bere.
08:40
Just think, what's the last time you saw
Gandiți-vă, când a fost ultima oară când ați văzut
08:43
a CokeCoca Cola or beerbere adanunț depictingreprezentând smilingzâmbitor people
o reclamă la Cola sau la bere cu oameni zâmbitori
08:45
85 yearsani oldvechi? Never.
de 85 de ani? Niciodată.
08:47
InsteadÎn schimb, the only AmericanAmerican adsanunțuri
Singurele reclame americane
08:50
featuringoferind white-hairedcu părul alb oldvechi people
cu bătrâni cu părul alb
08:52
are adsanunțuri for retirementpensionare homescase and pensionPensiunea planningplanificare.
sunt reclamele la azile și planuri de pensie.
08:54
Well, what has changedschimbat in the statusstare
Așadar, ce s-a schimbat în situația
08:58
of the elderlyvârstnic todayastăzi
bătrânilor de azi
09:00
comparedcomparativ to theiral lor statusstare in traditionaltradiţional societiessocietățile?
în comparație cu cei din societățile tradiționale?
09:02
There have been a fewpuțini changesschimbări for the better
Unele schimbări au fost bune
09:05
and more changesschimbări for the worsemai rau.
dar mai multe dimpotrivă.
09:07
BigMare changesschimbări for the better
Marile schimbări în bine
09:10
includeinclude the factfapt that todayastăzi we enjoyse bucura
includ faptul că astăzi ne bucurăm
09:11
much longermai lung livesvieți,
de o viaţă mai lungă,
09:13
much better healthsănătate in our oldvechi agevârstă,
o sănătate mai bună la bătrânețe
09:15
and much better recreationalagrement opportunitiesoportunități.
și oportunități recreaționale mai bune.
09:18
AnotherUn alt changeSchimbare for the better is that we now have
Altă schimbare în bine este că acum avem
09:21
specializedde specialitate retirementpensionare facilitiesfacilităţi
facilități specializate de pensionare
09:24
and programsprograme to take careîngrijire of oldvechi people.
și programe de îngrijire pentru bătrâni.
09:26
ChangesModificări for the worsemai rau beginÎNCEPE with the cruelcrud realityrealitate
Schimbările în rău încep cu realitatea crudă
09:30
that we now have
a situației prezente în care avem
09:33
more oldvechi people and fewermai putine youngtineri people
mai mulți bătrâni decât tineri
09:34
than at any time in the pasttrecut.
decât oricând în trecut.
09:37
That meansmijloace that all those oldvechi people
Aceasta înseamnă că toți acești bătrâni
09:40
are more of a burdenpovară on the fewpuțini youngtineri people,
sunt o povară grea pe umerii tinerilor
09:41
and that eachfiecare oldvechi personpersoană has lessMai puțin individualindividual valuevaloare.
și că fiecare bătrân are o valoare scăzută.
09:44
AnotherUn alt bigmare changeSchimbare for the worsemai rau
in the statusstare of the elderlyvârstnic
Altă schimbare majoră în rău în statutul bătrânilor
09:48
is the breakingspargere of socialsocial tieslegături with agevârstă,
este ruperea legăturilor sociale la bătrâneţe,
09:51
because oldermai batran people, theiral lor childrencopii,
deoarece vârstnicii, copiii lor
09:54
and theiral lor friendsprieteni,
și prietenii lor,
09:56
all movemișcare and scatterrisipi independentlyîn mod independent of eachfiecare other
se mută şi se despart unii de alţii
09:57
manymulți timesori duringpe parcursul theiral lor livesvieți.
de mai multe ori în timpul vieții.
10:00
We AmericansAmericanii movemișcare on the averagein medie
Noi, americanii, ne mutăm în medie
10:02
everyfiecare fivecinci yearsani.
o dată la cinci ani.
10:04
HencePrin urmare our oldermai batran people are likelyprobabil
Şi astfel este foarte probabil că bătrânii noștri
10:06
to endSfârşit up livingviaţă distantîndepărtat from theiral lor childrencopii
ajung să trăiască la mare distanță de copiii lor
10:08
and the friendsprieteni of theiral lor youthtineret.
și de prietenii din tinerețe.
10:10
YetÎncă anothero alta changeSchimbare for the worsemai rau
in the statusstare of the elderlyvârstnic
O schimbare în rău în situația bătrânilor
10:13
is formalformal retirementpensionare from the workforceforta de munca,
este pensionarea obligatorie din câmpul muncii,
10:16
carryingpurtător with it a losspierderi of work friendshipsprieteniile
care înseamnă pierderea prieteniilor de la servici
10:20
and a losspierderi of the self-esteemstima de sine associatedasociate with work.
și pierderea respectului de sine asociat cu munca.
10:23
PerhapsPoate că the biggestCea mai mare changeSchimbare for the worsemai rau
Poate cea mai mare schimbare în rău
10:27
is that our elderlyvârstnic are objectivelyobiectiv
este aceea că vârstnicii sunt în mod obiectiv
10:29
lessMai puțin usefulutil than in traditionaltradiţional societiessocietățile.
mai puțn folositori decât în societățile tradiționale.
10:32
WidespreadPe scară largă literacyalfabetizare meansmijloace that they are no longermai lung
Alfabetizarea de masă înseamnă că ei nu mai sunt
10:36
usefulutil as repositoriesarhive of knowledgecunoştinţe.
folositori ca și păstrători ai cunoștințelor.
10:38
When we want some informationinformație,
Atunci când dorim să aflăm o informație,
10:41
we look it up in a bookcarte or we GoogleGoogle it
o căutăm într-o carte sau pe Google
10:43
insteadin schimb of findingdescoperire some oldvechi personpersoană to askcere.
în loc să întrebăm o persoană în vârstă.
10:45
The slowîncet paceritm of technologicaltehnologic changeSchimbare
Ritmul lent al dezvoltării tehnologiei
10:49
in traditionaltradiţional societiessocietățile
în societățile tradiționale
10:51
meansmijloace that what someonecineva learnsînvaţă there as a childcopil
înseamnă că ce învaţă o persoană în copilărie,
10:53
is still usefulutil when that personpersoană is oldvechi,
îi va fi folositor și când va îmbătrâni,
10:56
but the rapidrapid paceritm of technologicaltehnologic changeSchimbare todayastăzi
dar schimbările rapide ale tehnologiei de azi
10:58
meansmijloace that what we learnînvăța as childrencopii
înseamnă că ce învățăm noi în copilărie
11:02
is no longermai lung usefulutil 60 yearsani latermai tarziu.
nu ne mai este de folos 60 de ani mai târziu.
11:04
And converselyinvers, we oldermai batran people are not fluentfluent
Şi invers, noi vârstnicii nu ne acomodăm
11:07
in the technologiestehnologii essentialesenţial for survivingsupravieţuitor
cu tehnologiile esenţiale supravieţuirii
11:09
in modernmodern societysocietate.
în societăţile moderne.
11:12
For exampleexemplu, as a 15-year-old-de ani,
Eu la 15 ani,
11:14
I was consideredluate în considerare outstandinglydeosebit
good at multiplyingînmulțirea numbersnumerele
eram considerat bun la matematică
11:16
because I had memorizedmemorat the multiplicationmultiplicare tablesMese
pentru că memorasem tabla înmulţirii
11:20
and I know how to use logarithmslogaritmi
şi ştiam să folosesc logaritmii
11:23
and I'm quickrapid at manipulatingmanipulant a slidealuneca ruleregulă.
şi să manipulez rapid o riglă.
11:25
TodayAstăzi, thoughdeşi, those skillsaptitudini are utterlycu totul uselessinutil
Astăzi aceste abilităţi sunt cu totul inutile
11:28
because any idiotidiot
pentru că orice idiot
11:31
can now multiplymultiplica eight-digitopt cifre numbersnumerele
poate multimplica numere din opt cifre
11:34
accuratelyprecis and instantlyimediat with a pocketbuzunar calculatorcalculator.
repede şi corect cu un calculator.
11:36
ConverselyInvers, I at agevârstă 75
În schimb, eu la 75 de ani
11:39
am incompetentincompetent at skillsaptitudini
nu am abilităţi
11:41
essentialesenţial for everydayin fiecare zi life.
esenţiale pentru viaţa de zi cu zi.
11:44
My family'sfamilia lui first TVTV seta stabilit in 1948
Primul TV avut în 1948
11:46
had only threeTrei knobsbutoane that I quicklyrepede masteredstapanit:
avea doar trei butoane pe care ştiam să le mânuiesc:
11:49
an on-offpe-afara switchintrerupator, a volumevolum knobbuton,
pornit-oprit, volum
11:52
and a channelcanal selectorSelector knobbuton.
şi unul pentru schimbarea canalelor.
11:55
TodayAstăzi, just to watch a programprogram
Azi, doar să mă uit la un program
11:57
on the TVTV seta stabilit in my ownpropriu housecasă,
la Tv acasă
11:59
I have to operatea functiona a 41-button-buton TVTV remotela distanta
trebuie să operez o telecomandă cu 41 de butoane,
12:02
that utterlycu totul defeatsînfrângeri me.
ceea ce mă depăşeşte.
12:05
I have to telephonetelefon my 25-year-old-de ani sonsfiii
Trebuie să telefonez fiului meu de 25 de ani
12:07
and askcere them to talk me throughprin it
şi să vorbesc cu el la telefon
12:10
while I try to pushApăsaţi those wretchedmizerabil 41 buttonsbutoane.
în timp ce încerc să apăs afurisitele de butoane.
12:13
What can we do to improveîmbunătăţi the livesvieți of the elderlyvârstnic
Ce putem face pentru a îmbunătăţi viaţa bărânilor
12:18
in the U.S., and to make better use of theiral lor valuevaloare?
din S.U.A şi să le folosim experienţa?
12:20
That's a hugeimens problemproblemă.
Asta este o problemă majoră.
12:24
In my remainingrămas fourpatru minutesminute todayastăzi,
În cele patru minute rămase,
12:26
I can offeroferi just a fewpuțini suggestionssugestii.
vă pot oferi câteva sugestii.
12:28
One valuevaloare of oldermai batran people is that they are
Una din valorile bătrânilor este că sunt
12:31
increasinglytot mai mult usefulutil as grandparentsbunicii
foarte utili ca bunici
12:33
for offeringofertă high-qualitycalitate childcareîngrijire a copiilor
oferind o îngrijire foarte bună
12:36
to theiral lor grandchildrennepoți, if they choosealege to do it,
nepoţilor, dacă aleg să facă asta,
12:38
as more youngtineri womenfemei enterintroduce the workforceforta de munca
în timp ce femeile tinere încep să lucreze
12:41
and as fewermai putine youngtineri parentspărinţi of eitherfie gendergen
şi tot mai puţini părinţi indiferent de gen
12:44
staystau home as full-timecu normă întreagă caretakersingrijitori of theiral lor childrencopii.
stau acasă să aibă grijă de copii.
12:46
ComparedÎn comparaţie to the usualca de obicei alternativesalternative
Comparativ cu alternativele uzuale
12:50
of paidplătit babysittersBabysitter and day careîngrijire centerscentre,
cum ar fi, bone şi centre de zi
12:52
grandparentsbunicii offeroferi superiorsuperior, motivatedmotivaţi,
bunicii oferă o mai bună şi mai afectivă
12:56
experiencedcu experienta childcopil careîngrijire.
exeprienţă în ingrijire.
12:59
They'veLe-am alreadydeja gaineddobândită experienceexperienţă
from raisingridicare theiral lor ownpropriu childrencopii.
Ei au deja experienţă din creşterea copiilor lor.
13:01
They usuallyde obicei love theiral lor grandchildrennepoți,
își iubesc nepoţii
13:05
and are eagerdornici de to spendpetrece time with them.
şi doresc să îşi petreacă timp cu ei.
13:07
UnlikeSpre deosebire de other caregiversîngrijitorii,
Faţă de alţi îngrijitori,
13:10
grandparentsbunicii don't quitpărăsi theiral lor jobloc de munca
bunicii nu îşi dau demisia
13:12
because they foundgăsite anothero alta jobloc de munca with highersuperior paya plati
pentru că îşi găsesc un loc mai bun de muncă
13:14
looking after anothero alta babybebelus.
şi să îngrijească alt copil.
13:17
A secondal doilea valuevaloare of oldermai batran people is paradoxicallyîn mod paradoxal
O altă valoare este paradoxal
13:20
relatedlegate de to theiral lor losspierderi of valuevaloare
legată de pierderea valorii
13:23
as a resultrezultat of changingschimbare worldlume
conditionscondiţii and technologytehnologie.
ca rezultat al schimbării condiţiilor şi tehnologiei.
13:25
At the samela fel time, oldermai batran people have gaineddobândită
În acelaşi timp bătrânii au câştigat
13:30
in valuevaloare todayastăzi preciselyexact because
valoare tocmai pentru că
13:32
of theiral lor uniqueunic experienceexperienţă of livingviaţă conditionscondiţii
experienţa lor unică de viaţă
13:34
that have now becomedeveni rarerar
este acum rară
13:37
because of rapidrapid changeSchimbare, but that could come back.
datorită schimbărilor rapide care pot reveni.
13:39
For exampleexemplu, only AmericansAmericanii now in theiral lor 70s
De exemplu, doar americanii de 70 de ani
13:42
or oldermai batran todayastăzi can remembertine minte
sau mai bătrâni îşi pot aminti
13:45
the experienceexperienţă of livingviaţă throughprin a great depressiondepresiune,
de experienţa unei mari recesiuni,
13:47
the experienceexperienţă of livingviaţă throughprin a worldlume warrăzboi,
a unui război mondial
13:51
and agonizingagonizant whetherdacă or not
şi, chinuitor sau nu,
13:53
droppingcădere atomicatomic bombsbombe would be more horribleoribil
de bomba atomica oribilă
13:56
than the likelyprobabil consequencesconsecințe
of not droppingcădere atomicatomic bombsbombe.
decât de consecinţele nelansării ei.
13:59
MostCele mai multe of our currentactual votersalegătorii and politicianspoliticieni
Mulţi dintre politicienii şi candidaţii de azi
14:03
have no personalpersonal experienceexperienţă of any of those things,
nu au experienţă cu aceste lucruri,
14:05
but millionsmilioane of oldermai batran AmericansAmericanii do.
dar mulţi amerciani vârstnici au.
14:08
UnfortunatelyDin păcate, all of those terribleteribil situationssituații
Din nefericire, toate acele situaţii teribile
14:11
could come back.
pot reveni.
14:13
Even if they don't come back,
Şi chiar dacă nu,
14:15
we have to be ablecapabil to planplan for them
trebuie să le prevenim
14:16
on the basisbază of the experienceexperienţă of what they were like.
pe baza experienţei trecute.
14:18
OlderMai vechi people have that experienceexperienţă.
Vârstnicii au această experienţă.
14:21
YoungerMai tineri people don't.
Cei tineri nu.
14:23
The remainingrămas valuevaloare of oldermai batran people
Valoarea rămasă a oamenilor bătrâni
14:25
that I'll mentionmenționa involvesimplică recognizingrecunoscând that
include faptul că
14:26
while there are manymulți things that oldermai batran people
deşi sunt multe lucruri
14:29
can no longermai lung do,
pe care nu le mai pot face
14:31
there are other things that they can do
sunt altele pe care le pot face
14:33
better than youngermai tanar people.
mai bine decât tinerii.
14:34
A challengeprovocare for societysocietate is
to make use of those things
Provocarea societăţii este să le utilizeze pe cele
14:37
that oldermai batran people are better at doing.
la care cei bătrâni se pricep.
14:39
Some abilitiesabilităţi, of coursecurs, decreasescădea with agevârstă.
Unele abilităţi scad cu vârsta.
14:42
Those includeinclude abilitiesabilităţi at taskssarcini
Unele includ abilitatăţi la sarcini
14:45
requiringcare necesită physicalfizic strengthputere and staminarezistenţă,
care cer putere fizică şi rezistenţă
14:48
ambitionambiţie, and the powerputere of novelroman reasoningraţionament
ambiţie şi raţionament logic
14:51
in a circumscribedcircumscrise situationsituatie,
în anumite situaţii,
14:55
suchastfel de as figuringimaginind out the structurestructura of DNAADN-UL,
cum ar fi structura ADN-ului,
14:57
bestCel mai bun left to scientistsoamenii de știință undersub the agevârstă of 30.
la care sunt buni oamenii de ştiinţă sub 30 de ani.
15:00
ConverselyInvers, valuablevaloros attributesatribute
În schimb, atributele valoroase
15:03
that increasecrește with agevârstă includeinclude experienceexperienţă,
care cresc odată cu vârsta includ experienţa,
15:05
understandingînţelegere of people and humanuman relationshipsrelaţii,
înţelegerea oamenilor şi relaţiile umane
15:09
abilityabilitate to help other people
abilitatea de a ajuta alţi oameni
15:12
withoutfără your ownpropriu egoego-ul gettingobtinerea in the way,
înlăturând orgoliul
15:14
and interdisciplinaryinterdisciplinare thinkinggândire about largemare databasesbaze de date,
şi gândirea interdisciplinară pentru baze mari de date
15:16
suchastfel de as economicseconomie and comparativecomparativă historyistorie,
ca economia şi istoria comparată
15:20
bestCel mai bun left to scholarsOamenii de ştiinţă over the agevârstă of 60.
care trebuie lăsate celor de peste 60 de ani.
15:23
HencePrin urmare oldermai batran people are
much better than youngermai tanar people
Deci oamenii bătrâni sunt mai buni ca cei tineri
15:26
at supervisingsupravegherea, administeringadministrarea, advisingconsilierea,
la supraveghere, admninistrare, sfătuire
15:28
strategizingaccentuata, teachingînvățătură, synthesizingsintetizare,
strategie, învăţare, sintetizare
15:32
and devisingconceperea long-termtermen lung plansplanuri.
şi planuri pe termen lung.
15:36
I've seenvăzut this valuevaloare of oldermai batran people
Am văzut această valoare
15:39
with so manymulți of my friendsprieteni in theiral lor 60s,
la mulţi din prietenii mei de peste 60
15:41
70s, 80s and 90s,
70, 80 şi 90 de ani
15:43
who are still activeactiv as investmentinvestiție managersmanageri,
care sunt încă activi ca manageri în investiţii,
15:45
farmersagricultori, lawyersavocați and doctorsmedici.
fermieri, avocaţi şi doctori.
15:48
In shortmic de statura, manymulți traditionaltradiţional societiessocietățile
Pe scurt, multe societăţi tradiţionale
15:51
make better use of theiral lor elderlyvârstnic
îşi folosesc mai bine bătrânii
15:54
and give theiral lor elderlyvârstnic more satisfyingcare îndeplinesc livesvieți
şi le oferă o viaţă mai bună
15:56
than we do in modernmodern, bigmare societiessocietățile.
decât facem noi în societăţile moderne.
15:59
ParadoxicallyÎn mod paradoxal nowadaysin zilele de azi,
Astăzi în mod paradoxal,
16:02
when we have more elderlyvârstnic people than ever before,
când avem mai mulţi oameni bâtrăni decât în trecut
16:04
livingviaţă healthiermai sanatos livesvieți and with better medicalmedical careîngrijire
care trăiesc mai bine şi au servicii medicale mai bune
16:06
than ever before,
decât înainte
16:09
oldvechi agevârstă is in some respectsprivințe more miserablemizerabil
bătrâneţea este mai mizerabilă
16:11
than ever before.
decât înainte.
16:13
The livesvieți of the elderlyvârstnic are widelype scară largă recognizedrecunoscut
Viaţa bătrânilor este considerată
16:15
as constitutingcare constituie a disasterdezastru areazonă
un dezastru
16:18
of modernmodern AmericanAmerican societysocietate.
în societatea modernă americană.
16:20
We can surelycu siguranţă do better by learningînvăţare
Putem face mai bine învăţând
16:23
from the livesvieți of the elderlyvârstnic
din viaţa bătrânilor
16:25
in traditionaltradiţional societiessocietățile.
din societăţile tradiţionale.
16:26
But what's trueAdevărat of the livesvieți of the elderlyvârstnic
Dar ce este adevărat în viaţa bătrânilor
16:28
in traditionaltradiţional societiessocietățile
din societăţile tradiţionale
16:30
is trueAdevărat of manymulți other featurescaracteristici
este adevărat în multe alte aspecte
16:32
of traditionaltradiţional societiessocietățile as well.
ale societăţilor tradiţionale.
16:34
Of coursecurs, I'm not advocatingpledând that we all give up
Nu sugerez desigur să renunţăm
16:36
agricultureagricultură and metalmetal toolsunelte
la agricultură şi instrumentele metalice
16:39
and returnîntoarcere to a hunter-gatherervanator-culegator lifestylemod de viata.
şi să ne întoarcem la un stil primitiv.
16:41
There are manymulți obviousevident respectsprivințe
În anumite aspecte
16:44
in whichcare our livesvieți todayastăzi are fardeparte happiermai fericit
viaţa noastră este mai fericită azi
16:45
than those in smallmic, traditionaltradiţional societiessocietățile.
decât a celor din societăţile mici tradiţionale.
16:48
To mentionmenționa just a fewpuțini examplesexemple,
Menţionez câteva exemple
16:51
our livesvieți are longermai lung, materiallymaterial much richermai bogat,
trăim mai mult, avem confort material,
16:53
and lessMai puțin plaguedafectate by violenceviolenţă
suntem mai puţin afectaţi de violenţă
16:56
than are the livesvieți of people in traditionaltradiţional societiessocietățile.
decât oamenii din societăţile tradiţionale.
16:58
But there are alsode asemenea things to be admiredadmirata
Dar sunt şi lucruri de admirat
17:01
about people in traditionaltradiţional societiessocietățile,
la aceşti oameni
17:04
and perhapspoate to be learnedînvățat from them.
şi poate de învăţat de la ei.
17:06
TheirLor livesvieți are usuallyde obicei sociallysocialmente much richermai bogat
Viaţa lor socială este mult mai bogată
17:08
than our livesvieți,
decât a noastră
17:11
althoughcu toate ca materiallymaterial poorermai sărace.
deşi, material, sunt mai săraci.
17:12
TheirLor childrencopii are more self-confidentîncrezătoare în sine,
Copiii lor au mai multă încredere în sine
17:15
more independentindependent, and more sociallysocialmente skilledcalificat
sunt mai independenţi şi au abilităţi sociale
17:18
than are our childrencopii.
mai bune decât copiii noştri.
17:20
They think more realisticallyrealist
about dangerspericole than we do.
Ei se gândesc mult mai realist la pericole decât noi.
17:23
They almostaproape never diea muri of diabetesDiabet, heartinimă diseaseboală,
Nu mor aproape niciodată de diabet, boli de inimă
17:26
strokeaccident vascular cerebral, and the other noncommunicablenetransmisibile diseasesboli
atacuri cerebrale şi alte boli
17:30
that will be the causescauze of deathmoarte of almostaproape
care sunt cauza deceselor
17:33
all of us in this roomcameră todayastăzi.
pentru mulţi dintre noi.
17:36
FeaturesCaracteristici of the modernmodern lifestylemod de viata
predisposepredispune us to those diseasesboli,
Viaţa noastră modernă ne predispune la aceste boli
17:39
and featurescaracteristici of the traditionaltradiţional lifestylemod de viata
şi trăsăturile unui stil de viaţă tradiţional
17:43
protectproteja us againstîmpotriva them.
ne protejează împotriva lor.
17:45
Those are just some examplesexemple of what we can learnînvăța
Acestea sunt câteva exemple din care putem învăţa
17:47
from traditionaltradiţional societiessocietățile.
de la societăţile tradiţionale.
17:50
I hopesperanţă that you will find it as fascinatingfascinant
Sper că veţi considera fascinant
17:52
to readcitit about traditionaltradiţional societiessocietățile
subiectul despre soceietăţile tradiţionale
17:54
as I foundgăsite it to livetrăi in those societiessocietățile.
aşa cum am constatat eu trăind în acele comunități.
17:56
Thank you.
Mulțumesc.
17:59
(ApplauseAplauze)
(Aplauze)
18:01
Translated by Doina Zamfirescu
Reviewed by Ariana Bleau Lugo

▲Back to top

About the speaker:

Jared Diamond - Civilization scholar
Jared Diamond investigates why cultures prosper or decline -- and what we can learn by taking a broad look across many kinds of societies.

Why you should listen

In his books Guns, Germs and Steel and Collapse (and the popular PBS and National Geographic documentaries they inspired), big-picture scholar Jared Diamond explores civilizations and why they all seem to fall. Now in his latest book, The World Until Yesterday, Diamond examines small, traditional, tribal societies -- and suggests that modern civilization is only our latest solution to survival.
 
Diamond’s background in evolutionary biology, geography and physiology informs his integrated vision of human history. He posits that success -- and failure -- depends on how well societies adapt to their changing environment.

More profile about the speaker
Jared Diamond | Speaker | TED.com