ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sam Richards: A radical experiment in empathy

Sam Richards: Ett radikalt experiment i empati

Filmed:
1,777,039 views

Genom att leda amerikanerna i sin publik vid TEDxPSU, steg för steg genom en tankeprocess, ger sociologen Sam Richards en ovanlig utmaning: kan de förstå - inte hålla med om, men förstå - motiven hos en irakisk rebell? Och i förlängningen, kan någon på allvar förstå och känna empati med någon annan?
- Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
My studentsstudenter oftenofta askfråga me,
0
0
3000
Mina studenter frågar ofta mig,
00:18
"What is sociologysociologi?"
1
3000
2000
"Vad är sociologi"?
00:20
And I tell them, "It's the studystudie
2
5000
2000
Och jag säger, "Det är studerandet
00:22
of the way in whichsom humanmänsklig beingsvarelser
3
7000
2000
av hur människor
00:24
are shapedformad by things that they don't see."
4
9000
3000
påverkas av saker de inte ser".
00:27
And they say, "So how can I be a sociologistsociolog?
5
12000
4000
Och då säger de, "Så hur kan jag bli sociolog?
00:31
How can I understandförstå those invisibleosynlig forceskrafter?"
6
16000
2000
Hur kan jag förstå dessa osynliga krafter?"
00:33
And I say, "EmpathyEmpati.
7
18000
2000
Och jag säger, "Empati.
00:35
StartStarta with empathyempati.
8
20000
2000
Börja med empati.
00:37
It all beginsbörjar with empathyempati.
9
22000
3000
Allt börjar med empati.
00:40
Take yourselfsjälv out of your shoesskor,
10
25000
2000
Försök föreställa dig
00:42
put yourselfsjälv into the shoesskor of anotherannan personperson."
11
27000
2000
i någon annans kläder".
00:44
Here, I'll give you an exampleexempel.
12
29000
3000
Jag skall ge er ett exempel.
00:47
So I imaginetänka my life:
13
32000
2000
Jag föreställer mig mitt liv
00:49
if a hundredhundra yearsår agosedan
14
34000
2000
om Kina för hundra år sedan
00:51
ChinaKina had been the mostmest powerfulkraftfull nationnation in the worldvärld
15
36000
2000
hade varit den mäktigaste nationen i världen
00:53
and they camekom to the UnitedUnited StatesStaterna
16
38000
2000
och de kom till USA
00:55
in searchSök of coalkol,
17
40000
2000
på jakt efter kol
00:57
and they foundhittades it, and, in factfaktum, they foundhittades lots of it right here.
18
42000
3000
och de hittade det, och, de faktiskt hittade riktigt mycket.
01:00
And prettySöt soonsnart, they beganbörjade shippingfrakt that coalkol,
19
45000
3000
Och ganska snart började de skeppa det kolet
01:03
tonton by tonton,
20
48000
2000
ton för ton
01:05
railjärnväg carbil by railjärnväg carbil, boatloadboatload by boatloadboatload,
21
50000
3000
tågvagn för tågvagn, båtlast för båtlast
01:08
back to ChinaKina and elsewherenågon annanstans around the worldvärld.
22
53000
4000
tillbaks till Kina och andra ställen runt jorden.
01:12
And they got fabulouslysagolikt wealthyrik in doing so.
23
57000
3000
Och de blev fantastiskt rika på det viset.
01:15
And they builtbyggd beautifulvacker citiesstäder
24
60000
2000
Och de byggde vackra städer
01:17
all powereddriven on that coalkol.
25
62000
4000
som alla drevs av kolet.
01:22
And back here in the UnitedUnited StatesStaterna,
26
67000
3000
Och här hemma i USA
01:25
we saw economicekonomisk despairförtvivlan, deprivationdeprivation.
27
70000
2000
var det ekonomisk utarmning, nedgång.
01:27
This is what I saw.
28
72000
2000
Det här är vad jag såg.
01:29
I saw people strugglingkämpar to get by,
29
74000
3000
Jag såg folk kämpa för att klara sig
01:32
not knowingmenande what was what and what was nextNästa.
30
77000
3000
utan att veta vad som var vad och vad som skulle komma härnäst.
01:35
And then I askedfrågade myselfjag själv the questionfråga.
31
80000
2000
Och sen ställde jag mig frågan.
01:37
I say, "How'sHur är it possiblemöjlig that we could be so poorfattig here in the UnitedUnited StatesStaterna,
32
82000
3000
"Hur är det möjligt att vi kunde vara så fattiga här i USA,
01:40
because the coalkol is suchsådan a wealthyrik resourceresurs,
33
85000
2000
när kolet är en så värdefull resurs,
01:42
it's so much moneypengar?"
34
87000
2000
är så mycket pengar?"
01:44
And I realizedinsåg,
35
89000
2000
Och jag insåg
01:46
because the ChineseKinesiska ingratiatedingratiated themselvessig själva
36
91000
3000
att det var för att kineserna nästlade sig in
01:49
with a smallsmå rulinghärskande classklass here in the UnitedUnited StatesStaterna
37
94000
3000
med en liten styrande klass här i USA
01:52
who stolestola all of that moneypengar and all of that wealthrikedom for themselvessig själva.
38
97000
4000
som stal alla pengarna och all den där rikedomen.
01:56
And the restresten of us, the vastomfattande majoritymajoritet of us,
39
101000
2000
Och resten av oss, den stora majoriteten av oss,
01:58
strugglekamp to get by.
40
103000
2000
kämpade för att klara sig.
02:00
And the ChineseKinesiska gavegav this smallsmå rulinghärskande eliteelit
41
105000
3000
Och kineserna gav den här lilla styrande eliten
02:03
loadsmassor of militarymilitär- weaponsvapen and sophisticatedsofistikerad technologyteknologi
42
108000
3000
massor av militära vapen och sofistikerad teknologi
02:06
in orderbeställa to ensuresäkerställa that people like me
43
111000
3000
för att se till att folk som jag
02:09
would not speaktala out againstmot this relationshiprelation.
44
114000
3000
inte skulle säga sin mening om förhållandena.
02:13
Does this soundljud familiarbekant?
45
118000
3000
Låter detta bekant?
02:16
And they did things like traintåg AmericansAmerikaner
46
121000
2000
Och de gjorde saker som att träna upp amerikaner
02:18
to help protectskydda the coalkol.
47
123000
2000
för att hjälpa till och skydda kolet.
02:20
And everywhereöverallt, were symbolssymboler of the ChineseKinesiska --
48
125000
3000
Och överallt var det tecken på kinesernas närvaro -
02:23
everywhereöverallt, a constantkonstant reminderpåminnelse.
49
128000
3000
överallt en ständig påminnelse.
02:26
And back in ChinaKina,
50
131000
2000
Och därborta i Kina
02:28
what do they say in ChinaKina?
51
133000
2000
vad säger de i Kina?
02:30
Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coalkol.
52
135000
3000
Ingenting. De talar inte om oss. De talar inte om kolet.
02:33
If you askfråga them,
53
138000
2000
Om du frågar dem
02:35
they'llde ska say, "Well, you know the coalkol, we need the coalkol.
54
140000
2000
kommer de säga, "Ja, du förstår kolet, vi behöver kolet.
02:37
I mean, come on, I'm not going to turnsväng down my thermostattermostaten.
55
142000
3000
Jag menar, kom igen, jag tänker inte vrida ner min termostat.
02:40
You can't expectförvänta that."
56
145000
3000
Det kan du inte förvänta dig."
02:43
And so I get angryarg, and I get pissedförbannad,
57
148000
3000
Så jag blir arg och jag blir förbannad
02:46
as do lots of averagegenomsnitt people.
58
151000
2000
och det blir en massa vanligt folk.
02:48
And we fightbekämpa back, and it getsblir really uglyful.
59
153000
3000
Och vi kämpar emot och det blir riktigt otäckt.
02:51
And the ChineseKinesiska respondsvara in a very uglyful way.
60
156000
3000
Och kineserna ger igen på ett riktigt smutsigt vis.
02:55
And before we know it, they sendskicka in the tankstankar
61
160000
3000
Och innan vi vet ordet av skickar de in pansarvagnar
02:58
and then sendskicka in the troopstrupper,
62
163000
2000
och sen skickar de in trupper
03:00
and lots of people are dyingdöende,
63
165000
2000
och massor av människor dör
03:02
and it's a very, very difficultsvår situationsituation.
64
167000
5000
och det är en väldigt, väldigt svår situation.
03:07
Can you imaginetänka what you would feel
65
172000
3000
Kan ni föreställa er vad ni skulle känna
03:10
if you were in my shoesskor?
66
175000
2000
om ni var i mina kläder?
03:12
Can you imaginetänka walkinggående out of this buildingbyggnad
67
177000
3000
Kan ni föreställa er hur det skulle vara att gå ut ur denna byggnad
03:15
and seeingseende a tanktank sittingSammanträde out there
68
180000
2000
och se en pansarvagn därute
03:17
or a trucklastbil fullfull of soldierssoldater?
69
182000
3000
eller en lastbil full av soldater?
03:20
And just imaginetänka what you would feel.
70
185000
2000
Och försök bara föreställa er vad ni skulle känna.
03:22
Because you know why they're here, and you know what they're doing here.
71
187000
3000
För ni vet varför de är här och ni vet vad de har gjort här.
03:25
And you just feel the angerilska and you feel the fearrädsla.
72
190000
4000
Och ni känner bara ilskan och ni känner skräcken.
03:29
If you can, that's empathyempati -- that's empathyempati.
73
194000
3000
Om ni kan det, det är empati - det är det som är empati.
03:32
You've left your shoesskor, and you've stoodstod in minemina.
74
197000
3000
Ni har varit i mina kläder.
03:35
And you've got to feel that.
75
200000
2000
Och ni måste känna det.
03:37
Okay, so that's the warmvärma up.
76
202000
2000
Okej, det var uppvärmningen.
03:39
That's the warmvärma up.
77
204000
2000
Det var uppvärmningen.
03:41
Now we're going to have
78
206000
2000
Nu skall vi ha
03:43
the realverklig radicalradikal experimentexperimentera.
79
208000
2000
det riktigt radikala experimentet.
03:45
And so for the remainderresten of my talk, what I want you to do
80
210000
3000
Så under resten av min presentation vill jag att ni
03:48
is put yourselveser in the shoesskor
81
213000
2000
föreställer er i någon annans kläder,
03:50
of an ordinaryvanlig ArabArabiska MuslimMuslimska
82
215000
3000
nämligen en arabisk muslim
03:53
livinglevande in the MiddleMitten EastÖster --
83
218000
2000
som bor i Mellanöstern
03:55
in particularsärskild, in IraqIrak.
84
220000
3000
närmare bestämt i Irak.
03:59
And so to help you,
85
224000
2000
Och för att hjälpa er
04:01
perhapskanske you're a membermedlem of this middlemitten classklass familyfamilj in BaghdadBagdad --
86
226000
4000
kanske ni är en familjemedlem i en medelklassfamilj i Bagdad -
04:05
and what you want is the bestbäst for your kidsbarn.
87
230000
3000
och det ni vill är att era barn ska få det så bra som möjligt.
04:08
You want your kidsbarn to have a better life.
88
233000
2000
Ni vill att era barn ska få ett bättre liv.
04:10
And you watch the newsNyheter, you paybetala attentionuppmärksamhet,
89
235000
2000
Och ni ser på nyheterna, ni lyssnar,
04:12
you readläsa the newspapertidning, you go down to the coffeekaffe shopaffär with your friendsvänner,
90
237000
3000
ni läser tidningen, ni går ner till kaféet med era vänner
04:15
and you readläsa the newspaperstidningar from around the worldvärld.
91
240000
2000
och ni läser tidningar från hela världen.
04:17
And sometimesibland you even watch satellitesatellit,
92
242000
2000
Och ibland tittar ni till och med på satellit-tv,
04:19
CNNCNN, from the UnitedUnited StatesStaterna.
93
244000
2000
CNN från USA.
04:21
So you have a sensekänsla of what the AmericansAmerikaner are thinkingtänkande.
94
246000
2000
Så ni har en känsla av vad amerikanerna tänker.
04:23
But really, you just want a better life for yourselfsjälv.
95
248000
3000
Men i grund och botten vill ni bara ha ett bättre liv själva.
04:26
That's what you want.
96
251000
2000
Det är det ni vill ha.
04:28
You're ArabArabiska MuslimMuslimska livinglevande in IraqIrak.
97
253000
2000
Ni är arabiska muslimer som bor i Irak.
04:30
You want a better life for yourselfsjälv.
98
255000
2000
Ni vill ha ett bättre liv.
04:32
So here, let me help you.
99
257000
2000
Så här, låt mig hjälpa er.
04:34
Let me help you with some things
100
259000
2000
Låt mig hjälpa er med några saker
04:36
that you mightmakt be thinkingtänkande.
101
261000
2000
som ni kanske tänker.
04:38
NumberAntal one: this incursionrullbana into your landlanda
102
263000
3000
Nummer ett: det här angreppet på ert land
04:41
these pastdåtid 20 yearsår, and before,
103
266000
2000
under de senaste 20 åren och innan dess
04:43
the reasonanledning anyonenågon is interestedintresserad in your landlanda, and particularlysärskilt the UnitedUnited StatesStaterna,
104
268000
3000
anledningen till att någon är intresserad av ert land, och särskilt USA,
04:46
it's oilolja.
105
271000
2000
är olja.
04:48
It's all about oilolja; you know that, everybodyalla knowsvet that.
106
273000
3000
Det handlar bara om olja, ni vet det, alla vet det.
04:51
People here back in the UnitedUnited StatesStaterna know it's about oilolja.
107
276000
3000
Folk här i USA vet att det handlar om olja.
04:54
It's because somebodynågon elseannan
108
279000
2000
Det är för att någon annan
04:56
has a designdesign for your resourceresurs.
109
281000
3000
har bruk för er resurs.
04:59
It's your resourceresurs; it's not somebodynågon else'sannans.
110
284000
3000
Det är er resurs, det är ingen annans.
05:02
It's your landlanda; it's your resourceresurs.
111
287000
3000
Det är ert land, det är er resurs.
05:05
SomebodyNågon elseannan has a designdesign for it.
112
290000
2000
Någon annan har bruk för den.
05:07
And you know why they have a designdesign?
113
292000
2000
Och vet ni varför de har bruk för den?
05:09
You know why they have theirderas eyesögon setuppsättning on it?
114
294000
2000
Vet ni varför de har siktet inställt på den?
05:11
Because they have an entirehel economicekonomisk systemsystemet
115
296000
2000
Därför att de har ett helt ekonomiskt system
05:13
that's dependentberoende on that oilolja --
116
298000
2000
som beror på den oljan -
05:15
foreignutländsk oilolja,
117
300000
2000
utländsk olja,
05:17
oilolja from other partsdelar of the worldvärld that they don't ownegen.
118
302000
3000
olja från andra delar av världen som de inte äger.
05:20
And what elseannan do you think about these people?
119
305000
2000
Och vad mer tänker ni om de här människorna?
05:22
The AmericansAmerikaner, they're richrik.
120
307000
2000
Amerikanerna, de är rika.
05:24
Come on, they liveleva in bigstor houseshus, they have bigstor carsbilar,
121
309000
2000
Kom igen, de bor i stora hus, de har stora bilar,
05:26
they all have blondBlond hairhår, blueblå eyesögon, they're happylycklig.
122
311000
2000
de har alla blont hår, blå ögon, de är lyckliga.
05:28
You think that. It's not truesann, of coursekurs,
123
313000
2000
Ni tänker så. Det är såklart inte sant,
05:30
but that's the mediamedia impressionintryck, and that's like what you get.
124
315000
3000
men det är mediebilden och det är liksom vad ni får.
05:33
And they have bigstor citiesstäder,
125
318000
2000
Och de har stora städer,
05:35
and the citiesstäder are all dependentberoende on oilolja.
126
320000
3000
och städerna är alla beroende av oljan.
05:39
And back home, what do you see?
127
324000
2000
Och där hemma, vad ser ni där?
05:41
PovertyFattigdom, despairförtvivlan, strugglekamp.
128
326000
2000
Fattigdom, förtvivlan, kämpande.
05:43
Look, you don't liveleva in a wealthyrik countryland.
129
328000
3000
Alltså, ni bor inte i ett rikt land.
05:46
This is IraqIrak.
130
331000
3000
Detta är Irak.
05:50
This is what you see.
131
335000
2000
Det här är vad ni ser.
05:52
You see people strugglingkämpar to get by.
132
337000
2000
Ni ser folk kämpa för att klara sig.
05:54
I mean, it's not easylätt; you see a lot of povertyfattigdom.
133
339000
2000
Jag menar, det är inte lätt: ni ser en massa fattigdom.
05:56
And you feel something about this.
134
341000
2000
Och ni känner någonting för detta.
05:58
These people have designsmönster for your resourceresurs,
135
343000
2000
De där människorna vill ha era resurser
06:00
and this is what you see?
136
345000
2000
och det här är vad ni ser?
06:02
Something elseannan you see that you talk about --
137
347000
2000
Något annat som ni ser och som ni talar om -
06:04
AmericansAmerikaner don't talk about this, but you do.
138
349000
2000
amerikanerna talar inte om detta men ni gör det.
06:06
There's this thing, this militarizationmilitarisering of the worldvärld,
139
351000
3000
Det är det här, militariseringen av världen,
06:09
and it's centeredcentrerad right in the UnitedUnited StatesStaterna.
140
354000
2000
och den är centrerad till USA.
06:11
And the UnitedUnited StatesStaterna
141
356000
2000
Och USA
06:13
is responsibleansvarig for almostnästan one halfhalv
142
358000
3000
är ansvarigt för nästan hälften
06:16
of the world'sVärldens militarymilitär- spendingutgifterna --
143
361000
2000
av världens militära utgifter -
06:18
fourfyra percentprocent of the world'sVärldens populationbefolkning.
144
363000
2000
fyra procent av världens befolning.
06:20
And you feel it; you see it everyvarje day.
145
365000
3000
Och ni känner det, ni ser det varje dag.
06:23
It's partdel of your life.
146
368000
2000
Det är en del av ert liv.
06:25
And you talk about it with your friendsvänner.
147
370000
2000
Och ni talar om det med era vänner.
06:27
You readläsa about it.
148
372000
3000
Ni läser om det.
06:30
And back when SaddamSaddam HusseinHussein was in powerkraft,
149
375000
3000
Och när Saddam Hussein satt vid makten
06:33
the AmericansAmerikaner didn't carevård about his crimesbrott.
150
378000
3000
brydde sig amerikanerna inte om hans brott.
06:36
When he was gassinggasning the KurdsKurder and gassinggasning IranIran,
151
381000
2000
När han gasade kurder och gasade Iran
06:38
they didn't carevård about it.
152
383000
2000
brydde de sig inte om det.
06:40
When oilolja was at stakeinsats,
153
385000
2000
När olja stod på spel
06:42
somehowpå något sätt, suddenlyplötsligt, things matteredbetydde.
154
387000
4000
så spelade helt plötsligt saker roll.
06:47
And what you see, something elseannan,
155
392000
2000
Och det ni ser, någonting annat,
06:49
the UnitedUnited StatesStaterna,
156
394000
2000
USA
06:51
the hubnav of democracydemokrati around the worldvärld,
157
396000
2000
demokratins centrum i världen
06:53
they don't seemverka to really be
158
398000
2000
de verkar inte riktigt
06:55
supportingstödja democraticdemokratisk countriesländer all around the worldvärld.
159
400000
4000
stödja demokratiska länder runt hela världen.
06:59
There are a lot of countriesländer, oil-producingoljeproducerande countriesländer,
160
404000
3000
Det finns många länder, oljeproducerande länder,
07:02
that aren'tinte very democraticdemokratisk, but supportedstöds by the UnitedUnited StatesStaterna.
161
407000
3000
som inte är särskilt demokratiska men som stöds av USA.
07:05
That's oddudda.
162
410000
2000
Det är konstigt.
07:07
Oh, these incursionsräder, these two warskrig,
163
412000
3000
Åh, de här invasionerna, de här två krigen,
07:10
the 10 yearsår of sanctionssanktioner,
164
415000
2000
de tio åren av sanktioner,
07:12
the eightåtta yearsår of occupationockupation,
165
417000
4000
de åtta åren av ockupation,
07:16
the insurgencyuppror that's been unleashedUnleashed on your people,
166
421000
3000
de militära aktionerna som har genomförts mot era landsmän,
07:19
the tenstiotals of thousandstusentals, the hundredshundratals of thousandstusentals
167
424000
3000
de hundratusentals
07:22
of civiliancivil deathsdödsfall,
168
427000
5000
civila dödsfallen,
07:27
all because of oilolja.
169
432000
3000
allt på grund av oljan.
07:30
You can't help but think that.
170
435000
2000
Ni kan inte låta bli att tänka på det.
07:32
You talk about it.
171
437000
2000
Ni pratar om det.
07:34
It's in the forefrontForefront of your mindsinne always.
172
439000
3000
Ni har det på hjärnan hela tiden.
07:37
You say, "How is that possiblemöjlig?"
173
442000
3000
Ni säger, "Hur är det möjligt?"
07:40
And this man, he's everyvarje man --
174
445000
3000
Och den här mannen, han är vem som helst -
07:43
your grandfatherfarfar, your unclefarbror,
175
448000
2000
er farfar, er farbror,
07:45
your fatherfar, your sonson,
176
450000
2000
er pappa, er son,
07:47
your neighborgranne, your professorprofessor, your studentstuderande.
177
452000
3000
er granne, er lärare, er elev.
07:50
OnceEn gång a life of happinesslycka and joyglädje
178
455000
3000
En gång ett liv i lycka och glädje
07:53
and suddenlyplötsligt, painsmärta and sorrowsorg.
179
458000
3000
och plötsligt smärta och sorg.
07:56
EveryoneAlla in your countryland
180
461000
3000
Varenda en i ert land
07:59
has been touchedrörd by the violencevåld,
181
464000
3000
har drabbats av våldet,
08:02
the bloodshedblodsutgjutelse, the painsmärta,
182
467000
2000
blodspillan, smärtan,
08:04
the horrorSkräck, everybodyalla.
183
469000
2000
skräcken, alla.
08:06
Not a singleenda personperson in your countryland
184
471000
3000
Inte en enda person i ert land
08:09
has not been touchedrörd.
185
474000
2000
har inte berörts.
08:11
But there's something elseannan.
186
476000
2000
Men det är en sak till.
08:13
There's something elseannan about these people,
187
478000
2000
Det är något annat med de här människorna,
08:15
these AmericansAmerikaner who are there.
188
480000
2000
de här amerikanerna som är där.
08:17
There's something elseannan about them that you see -- they don't see themselvessig själva.
189
482000
3000
Det är någonting annat med dem som ni ser - de ser inte sig själva.
08:20
And what do you see? They're ChristiansKristna.
190
485000
3000
Och vad ser ni? De är kristna.
08:23
They're ChristiansKristna.
191
488000
2000
De är kristna.
08:25
They worshipdyrkan the ChristianKristna God, they have crosseskorsar, they carrybära BiblesBiblar.
192
490000
3000
De tillber den kristna guden, de har kors, de har biblar.
08:28
TheirDeras BiblesBiblar have a little insigniaInsignia
193
493000
2000
Deras biblar har en liten inskription,
08:30
that sayssäger "U.S. ArmyArmén" on them.
194
495000
3000
det står "USA:s armé" på dem.
08:34
And theirderas leadersledare, theirderas leadersledare:
195
499000
3000
Och deras ledare, deras ledare:
08:37
before they sendskicka theirderas sonssöner and daughtersdöttrar
196
502000
2000
innan de skickar sina söner och döttrar
08:39
off to warkrig in your countryland --
197
504000
2000
att kriga i ert land -
08:41
and you know the reasonanledning --
198
506000
2000
och ni vet varför -
08:43
before they sendskicka them off,
199
508000
2000
innan de skickar iväg dem
08:45
they go to a ChristianKristna churchkyrka, and they praybe to theirderas ChristianKristna God,
200
510000
2000
går de till en kristen kyrka och ber till sin kristna gud
08:47
and they askfråga for protectionskydd and guidancevägledning from that god.
201
512000
3000
och ber om skydd och vägledning från den guden.
08:50
Why?
202
515000
2000
Varför?
08:52
Well, obviouslysjälvklart, when people die in the warkrig,
203
517000
4000
Jo, tydligen så när folk dör i kriget
08:56
they are MuslimsMuslimer, they are IraqisIrakier --
204
521000
2000
är de muslimer, är de irakier -
08:58
they're not AmericansAmerikaner.
205
523000
2000
de är inte amerikaner.
09:00
You don't want AmericansAmerikaner to die. ProtectSkydda our troopstrupper.
206
525000
3000
Man vill inte att amerikaner skall dö. Skydda våra soldater.
09:03
And you feel something about that --
207
528000
2000
Och ni känner något för det -
09:05
of coursekurs you do.
208
530000
2000
såklart gör ni det.
09:07
And they do wonderfulunderbar things.
209
532000
2000
Och de gör underbara saker.
09:09
You readläsa about it, you hearhöra about it.
210
534000
2000
Ni läser om det, ni hör om det.
09:11
They're there to buildbygga schoolsskolor and help people, and that's what they want to do.
211
536000
2000
De är där för att bygga skolor och hjälpa folk och det är vad de gör.
09:13
They do wonderfulunderbar things, but they alsoockså do the baddålig things,
212
538000
2000
De gör underbara saker men de gör också de onda sakerna
09:15
and you can't tell the differenceskillnad.
213
540000
2000
och ni kan inte se skillnaden.
09:17
And this guy, you get a guy like LtLt. GenGen. WilliamWilliam BoykinBoykin.
214
542000
4000
Och den här killen, ta en kille som Lt. Gen. William Boykin.
09:21
I mean, here'shär är a guy who sayssäger that your God is a falsefalsk God.
215
546000
3000
Jag menar, här är en kille som säger att er gud är en falsk gud.
09:24
Your God'sGuds an idolIdol; his God is the truesann God.
216
549000
2000
Er gud är en avgud, hans gud är den sanna guden.
09:26
The solutionlösning to the problemproblem in the MiddleMitten EastÖster, accordingenligt to him,
217
551000
3000
Lösningen på problemet i Mellanöstern, enligt honom,
09:29
is to convertkonvertera you all to ChristianityKristendomen --
218
554000
2000
är att konvertera er alla till kristendom -
09:31
just get ridbefria of your religionreligion.
219
556000
2000
bara ta bort er religion.
09:33
And you know that. AmericansAmerikaner don't readläsa about this guy.
220
558000
2000
Och ni vet det. Amerikaner läser inte om den här killen.
09:35
They don't know anything about him, but you do.
221
560000
3000
De vet ingenting om honom men ni det gör ni.
09:38
You passpassera it around. You passpassera his wordsord around.
222
563000
2000
Ni sprider det. Ni sprider hans ord.
09:40
I mean this is seriousallvarlig. You're afraidrädd.
223
565000
3000
Jag menar det här är allvarligt.
09:43
He was one of the leadingledande commanderscommanders in the secondandra invasioninvasion of IraqIrak.
224
568000
3000
Han var en av de ledande befälhavarna i den andra invasionen av Irak.
09:46
And you're thinkingtänkande, "God, if this guy is sayingsäger that,
225
571000
3000
Och ni tänker, "Herregud, om den killen säger så
09:49
then all the soldierssoldater mustmåste be sayingsäger that."
226
574000
2000
då måste alla soldater säga så."
09:51
And this wordord here,
227
576000
2000
Och det här ordet,
09:53
GeorgeGeorge BushBush calledkallad this warkrig a crusadekorståget.
228
578000
2000
George Bush kallade det här kriget ett korståg.
09:55
Man, the AmericansAmerikaner, they're just like, "AhAh, crusadekorståget.
229
580000
2000
Gosse, amerikanerna, de säger typ, "Okej, korståg.
09:57
WhateverOavsett. I don't know."
230
582000
2000
Vafan. Jag vet inte."
09:59
You know what it meansbetyder.
231
584000
2000
Ni vet vad det innebär.
10:01
It's a holyheliga warkrig againstmot MuslimsMuslimer.
232
586000
2000
Det är ett heligt krig mot muslimer.
10:03
Look, invadeinvadera, subduedämpa them, take theirderas resourcesMedel.
233
588000
3000
Invadera, förtyck dem, ta deras resurser.
10:06
If they won'tvana submitlämna, killdöda them.
234
591000
2000
Om de inte ger med sig, döda dem.
10:08
That's what this is about.
235
593000
2000
Det är vad detta handlar om.
10:10
And you're thinkingtänkande, "My God, these ChristiansKristna are comingkommande to killdöda us."
236
595000
3000
Och ni tänker, "Herregud, de här kristna kommer för att döda oss."
10:13
This is frighteningskrämmande.
237
598000
2000
Det här är skrämmande.
10:15
You feel frightenedskrämd. Of coursekurs you feel frightenedskrämd.
238
600000
3000
Ni känner er rädda. Såklart känner ni er rädda.
10:18
And this man, TerryTerry JonesJones:
239
603000
3000
Och den här mannen, Terry Jones:
10:21
I mean here'shär är a guy who wants to burnbränna KoransKoraner, right?
240
606000
2000
Jag menar här är en kille som vill bränna Koranen.
10:23
And the AmericansAmerikaner: "AhAh, he's a knuckleheadKnucklehead.
241
608000
2000
Och amerikanerna: "Äsch, han är en stolle.
10:25
He's a formerföre detta hotelhotell managerchef;
242
610000
2000
Han är en före detta hotellchef,
10:27
he's got three-dozentre - dussin membersmedlemmar of his churchkyrka."
243
612000
2000
han har tre dussin medlemmar i sin kyrka."
10:29
They laughskratt him off. You don't laughskratt him off.
244
614000
2000
De skrattar bort honom. Ni skrattar inte bort honom.
10:31
Because in the contextsammanhang of everything elseannan,
245
616000
2000
För i allt annats sammanhang
10:33
all the piecesbitar fitpassa.
246
618000
2000
faller alla pusselbitarna på plats.
10:35
I mean, of coursekurs, this is how AmericansAmerikaner take it,
247
620000
2000
Jag menar, såklart, det här är hur amerikaner tar det,
10:37
so people all over the MiddleMitten EastÖster, not just in your countryland,
248
622000
2000
så människor över hela Mellanöstern, inte bara i ert land,
10:39
are protestingprotesterar.
249
624000
2000
protesterar.
10:41
"He wants to burnbränna KoransKoraner, our holyheliga bookbok.
250
626000
2000
"Han vill bränna Koranen, vår heliga bok.
10:43
These ChristiansKristna, who are these ChristiansKristna?
251
628000
2000
De här kristna, vilka är dessa kristna?
10:45
They're so evilondska, they're so mean --
252
630000
2000
De är så onda, de är så elaka -
10:47
this is what they're about."
253
632000
2000
det är så här de är."
10:49
This is what you're thinkingtänkande as an ArabArabiska MuslimMuslimska,
254
634000
2000
Detta är vad ni tänker som en arabisk muslim,
10:51
as an IraqiIrakiska.
255
636000
2000
som en irakier.
10:53
Of coursekurs you're going to think this.
256
638000
2000
Såklart kommer ni att tänka så här.
10:55
And then your cousinkusin
257
640000
2000
Och sen säger er kusin
10:57
sayssäger, "Hey cuzcuz, checkkolla upp out this websitehemsida.
258
642000
2000
"Hej kusse, kolla in den här sajten.
10:59
You've got to see this -- BibleBibeln BootBoot CampCamp.
259
644000
2000
Du måste se det här - Bible Boot Camp.
11:01
These ChristiansKristna are nutsnötter.
260
646000
2000
De här kristna är knäppa.
11:03
They're trainingutbildning theirderas little kidsbarn to be soldierssoldater for JesusJesus.
261
648000
3000
De tränar upp sina små barn för att bli soldater för Jesus.
11:06
And they take these little kidsbarn and they runspringa them throughgenom these things
262
651000
2000
Och de tar de här små barnen och låter dem gå igenom de här sakerna
11:08
tilltill they teachlära them how to say, "SirSir, yes, sirherr,"
263
653000
2000
tills de lärt dem att säga "Sir, yes sir,"
11:10
and things like grenadegranat tosskasta and weaponsvapen carevård and maintenanceunderhåll.
264
655000
3000
och saker som granatkastning och vapenvård.
11:13
And go to the websitehemsida.
265
658000
2000
Och gå in på sajten.
11:15
It sayssäger "U.S. ArmyArmén" right on it.
266
660000
2000
Det står "U.S. Army" på den.
11:17
I mean, these ChristiansKristna, they're nutsnötter. How would they do this to theirderas little kidsbarn?"
267
662000
3000
Jag menar, de här kristna, de är knäppa. Hur kan de göra så här mot sina små barn?"
11:20
And you're readingläsning this websitehemsida.
268
665000
2000
Och ni läser på den här sajten.
11:22
And of coursekurs, ChristiansKristna back in the UnitedUnited StatesStaterna, or anybodyvem som helst,
269
667000
3000
Och såklart, kristna hemma i USA, eller vem som helst,
11:25
sayssäger, "AhAh, this is some little, tinymycket liten churchkyrka in the middlemitten of nowhereingenstans."
270
670000
2000
säger, "Äsch, det där är någon pytteliten kyrka långt långt ut på landet."
11:27
You don't know that.
271
672000
2000
Ni vet inte det.
11:29
For you, this is like all ChristiansKristna.
272
674000
3000
För er är detta typ alla kristna.
11:32
It's all over the WebWebben, BibleBibeln BootBoot CampCamp.
273
677000
2000
Det är ju på nätet, Bible Boot Camp.
11:34
And look at this:
274
679000
2000
Och titta på detta:
11:36
they even teachlära theirderas kidsbarn --
275
681000
2000
de lär till och med sina barn -
11:38
they traintåg them in the samesamma way the U.S. MarinesMarines traintåg.
276
683000
2000
de tränar upp dem på samma sätt som U.S. Marines tränas.
11:40
Isn't that interestingintressant.
277
685000
2000
Intressant vad.
11:42
And it scareslarmrapporter you, and it frightensskrämmer you.
278
687000
2000
Och det skrämmer er och det oroar er.
11:44
So these guys, you see them.
279
689000
2000
Så de här killarna, ni ser dem.
11:46
You see, I, SamSam RichardsRichards, I know who these guys are.
280
691000
3000
Ni förstår, jag, Sam Richards, jag vet vilka dessa killar är.
11:49
They're my studentsstudenter, my friendsvänner.
281
694000
2000
De är mina studenter, mina vänner.
11:51
I know what they're thinkingtänkande: "You don't know."
282
696000
2000
Jag vet vad de tänker: "Ni vet inte."
11:53
When you see them,
283
698000
2000
När ni ser dem,
11:55
they're something elseannan, they're something elseannan.
284
700000
3000
är de något annat, är de något annat.
11:58
That's what they are to you.
285
703000
3000
Det är vad de är för er.
12:01
We don't see it that way in the UnitedUnited StatesStaterna,
286
706000
3000
Vi ser det inte på det sättet i USA
12:04
but you see it that way.
287
709000
3000
men ni ser det så.
12:09
So here.
288
714000
2000
Så här.
12:11
Of coursekurs, you got it wrongfel.
289
716000
2000
Såklart fick ni det om bakfoten.
12:13
You're generalizinggeneralisera. It's wrongfel.
290
718000
3000
Ni generaliserar. Det är fel.
12:16
You don't understandförstå the AmericansAmerikaner.
291
721000
2000
Ni förstår inte amerikanerna.
12:18
It's not a ChristianKristna invasioninvasion.
292
723000
2000
Det är inte en kristen invasion.
12:20
We're not just there for oilolja; we're there for lots of reasonsskäl.
293
725000
2000
Vi är inte bara där för oljan, vi är där av en massa anledningar.
12:22
You have it wrongfel. You've missedmissade it.
294
727000
2000
Ni har fel. Ni har missat det.
12:24
And of coursekurs, mostmest of you don't supportStöd the insurgencyuppror;
295
729000
3000
Och såklart, de flesta av er stödjer inte upproret,
12:27
you don't supportStöd killingdödande AmericansAmerikaner;
296
732000
2000
ni stödjer inte dödandet av amerikaner,
12:29
you don't supportStöd the terroriststerrorister.
297
734000
2000
ni stödjer inte terroristerna.
12:31
Of coursekurs you don't. Very few people do.
298
736000
2000
Såklart gör ni inte det. Väldigt få människor gör det.
12:33
But some of you do.
299
738000
3000
Men vissa av er gör det.
12:36
And this is a perspectiveperspektiv.
300
741000
3000
Och det är ett perspektiv.
12:39
Okay, so now, here'shär är what we're going to do.
301
744000
2000
Okej, det här är vad vi ska göra.
12:41
StepSteg outsideutanför of your shoesskor
302
746000
2000
Tänk bort rollen
12:43
that you're in right now
303
748000
2000
ni har just nu
12:45
and stepsteg back into your normalvanligt shoesskor.
304
750000
2000
och ikläd er era vanliga kläder.
12:47
So everyone'sallas back in the roomrum, okay.
305
752000
2000
Så alla är tillbaks i rummet, okej.
12:49
Now here comeskommer the radicalradikal experimentexperimentera.
306
754000
2000
Nu kommer det radikala experimentet.
12:51
So we're all back home.
307
756000
2000
Så vi är alla hemma igen.
12:53
This photoFoto: this womankvinna,
308
758000
2000
Det här fotot: den här kvinnan
12:55
man, I feel her.
309
760000
2000
gosse, jag känner henne.
12:57
I feel her.
310
762000
2000
Jag känner henne.
12:59
She's my sistersyster,
311
764000
2000
Hon är min syster,
13:01
my wifefru, my cousinkusin, my neighborgranne.
312
766000
3000
min fru, min kusin, min granne.
13:04
She's anybodyvem som helst to me.
313
769000
2000
Hon är vem som helst i mitt liv.
13:06
These guys standingstående there, everybodyalla in the photoFoto,
314
771000
2000
De där killarna som står där, överallt i fotot.
13:08
I feel this photoFoto, man.
315
773000
3000
Jag känner det här fotot, gosse.
13:11
So here'shär är what I want you to do.
316
776000
2000
Så det här är vad jag vill att ni gör.
13:13
Let's go back to my first exampleexempel of the ChineseKinesiska.
317
778000
3000
Låt oss gå tillbaka till mitt första exempel med kineserna.
13:17
So I want you to go there.
318
782000
2000
Jag vill att ni återvänder dit.
13:19
So it's all about coalkol, and the ChineseKinesiska are here in the UnitedUnited StatesStaterna.
319
784000
3000
Det handlar alltså bara om kol och kineserna och här i USA.
13:22
And what I want you to do is picturebild her as a ChineseKinesiska womankvinna
320
787000
2000
Och vad jag vill att ni gör är föreställa er henne som en kinesisk kvinna
13:24
receivingtar emot a ChineseKinesiska flagflagga
321
789000
3000
som tar emot en kinesisk flagga
13:27
because her lovedälskade one has dieddog in AmericaAmerika
322
792000
3000
för hennes älskade har dött i USA
13:30
in the coalkol uprisinguppror.
323
795000
2000
i kolupproret.
13:32
And the soldierssoldater are ChineseKinesiska,
324
797000
2000
Och soldaterna är kineser
13:34
and everybodyalla elseannan is ChineseKinesiska.
325
799000
2000
och alla andra är kineser.
13:36
As an AmericanAmerikansk, how do you feel about this picturebild?
326
801000
3000
Som en amerikan, hur känner ni för den här bilden?
13:41
What do you think about that scenescen?
327
806000
3000
Vad tycker ni om den här scenen?
13:46
Okay, try this. BringTa it back.
328
811000
2000
Okej, testa detta. Rulla tillbaka.
13:48
This is the scenescen here.
329
813000
2000
Detta är scenen.
13:50
It's an AmericanAmerikansk, AmericanAmerikansk soldierssoldater,
330
815000
2000
Det är en amerikan, amerikanska soldater,
13:52
AmericanAmerikansk womankvinna who lostförlorat her lovedälskade one
331
817000
2000
amerikansk kvinna som förlorade sin älskade
13:54
in the MiddleMitten EastÖster -- in IraqIrak or AfghanistanAfghanistan.
332
819000
3000
i Mellanöstern - i Irak eller Afghanistan.
13:57
Now, put yourselfsjälv in the shoesskor,
333
822000
2000
Alltså, föreställ er i kläderna
13:59
go back to the shoesskor
334
824000
2000
gå tillbaks till kläderna
14:01
of an ArabArabiska MuslimMuslimska livinglevande in IraqIrak.
335
826000
3000
hos en arabisk muslim som bor i Irak.
14:05
What are you feelingkänsla and thinkingtänkande
336
830000
3000
Vad känner och tänker ni
14:08
about this photoFoto,
337
833000
2000
om det här fotot,
14:10
about this womankvinna?
338
835000
3000
om den här kvinnan?
14:20
Okay,
339
845000
2000
Okej.
14:22
now followFölj me on this,
340
847000
2000
Häng med mig nu
14:24
because I'm takingtar a bigstor riskrisk here.
341
849000
2000
för jag tar en stor risk här.
14:26
And so I'm going to inviteinbjudan you to take a riskrisk with me.
342
851000
3000
Jag skall alltså bjuda in er att ta en stor risk med mig.
14:29
These gentlemenHerrar here, they're insurgentsrebeller.
343
854000
2000
Dessa herrar här, de är rebeller.
14:31
They were caughtfångad by the AmericanAmerikansk soldierssoldater,
344
856000
2000
De fångades av de amerikanska soldaterna
14:33
tryingpåfrestande to killdöda AmericansAmerikaner.
345
858000
2000
när de försökte döda amerikaner.
14:35
And maybe they succeededlyckades. Maybe they succeededlyckades.
346
860000
3000
Och kanske lyckades de. Kanske lyckades de.
14:38
Put yourselfsjälv in the shoesskor
347
863000
2000
Föreställ er i amerikanens kläder,
14:40
of the AmericansAmerikaner who caughtfångad them.
348
865000
4000
han som fångade dem.
14:44
Can you feel the ragerasa?
349
869000
2000
Kan ni känna vreden?
14:46
Can you feel that you just want to take these guys
350
871000
2000
Kan ni känna att ni bara vill ta de här killarna
14:48
and wringvrida theirderas neckshalsar?
351
873000
2000
och bryta nacken av dem?
14:50
Can you go there?
352
875000
2000
Kan ni göra det?
14:52
It shouldn'tborde inte be that difficultsvår.
353
877000
2000
Det borde inte vara så svårt.
14:54
You just -- oh, man.
354
879000
3000
Ni bara - åh, herregud.
14:59
Now, put yourselfsjälv in theirderas shoesskor.
355
884000
4000
Föreställ er i deras kläder istället.
15:05
Are they brutalBrutal killersKillers
356
890000
2000
Är de brutala mördare
15:07
or patrioticpatriotisk defendersförsvarare?
357
892000
3000
eller patriotiska försvarare?
15:10
WhichSom one?
358
895000
2000
Vad är de?
15:13
Can you feel theirderas angerilska,
359
898000
3000
Kan ni känna deras ilska,
15:16
theirderas fearrädsla,
360
901000
2000
deras skräck,
15:18
theirderas ragerasa
361
903000
2000
deras vrede
15:20
at what has happenedhände in theirderas countryland?
362
905000
2000
över vad som har hänt i deras land?
15:22
Can you imaginetänka
363
907000
2000
Kan ni föreställa er
15:24
that maybe one of them in the morningmorgon-
364
909000
3000
att kanske en av dem under morgonen
15:27
bentböjd down to theirderas childbarn and huggedkramade theirderas childbarn
365
912000
3000
böjde sig ner och kramade sitt barn
15:30
and said, "DearKära, I'll be back latersenare.
366
915000
4000
och sade "Älskling, jag kommer tillbaks senare.
15:34
I'm going out to defendförsvara your freedomfrihet, your livesliv.
367
919000
3000
Jag skall ut och försvara vår frihet, våra liv.
15:37
I'm going out to look out for us,
368
922000
4000
Jag skall ut för att skydda oss,
15:41
the futureframtida of our countryland."
369
926000
2000
vårt lands framtid."
15:43
Can you imaginetänka that?
370
928000
2000
Kan ni föreställa er det?
15:45
Can you imaginetänka sayingsäger that?
371
930000
3000
Kan ni föreställa er att säga det?
15:48
Can you go there?
372
933000
3000
Kan ni nå dit?
15:52
What do you think they're feelingkänsla?
373
937000
3000
Vad tror ni att de känner?
16:02
You see, that's empathyempati.
374
947000
2000
Ni förstår, det är empati.
16:04
It's alsoockså understandingförståelse.
375
949000
3000
Det är också förståelse.
16:07
Now, you mightmakt askfråga,
376
952000
2000
Alltså, ni kanske frågar
16:09
"Okay, SamSam, so why do you do this sortsortera of thing?
377
954000
3000
"Okej Sam, varför gör du det här?
16:12
Why would you use this exampleexempel of all examplesexempel?"
378
957000
2000
Varför var du tvungen att använda det här av alla exempel?"
16:14
And I say, because ... because.
379
959000
3000
Och jag säger, därför ... därför
16:17
You're allowedtillåten to hatehata these people.
380
962000
2000
Ni tillåts hata de här människorna.
16:19
You're allowedtillåten to just hatehata them
381
964000
3000
Ni tillåts att bara hata dem
16:22
with everyvarje fiberfiber of your beingvarelse.
382
967000
2000
med varje fiber av ert väsen.
16:24
And if I can get you
383
969000
2000
Och om jag kan få er
16:26
to stepsteg into theirderas shoesskor
384
971000
2000
att ikläda er deras kläder
16:28
and walk an inchtum,
385
973000
2000
och röra er en bit
16:30
one tinymycket liten inchtum,
386
975000
2000
en liten bit
16:32
then imaginetänka the kindsnäll of sociologicalsociologisk analysisanalys
387
977000
3000
så föreställ er vilka sociologiska analyser
16:35
that you can do in all other aspectsaspekter of your life.
388
980000
4000
som man kan göra av alla andra delar av livet?
16:39
You can walk a milemile
389
984000
2000
Ni kan gå långt
16:41
when it comeskommer to understandingförståelse
390
986000
2000
när det gäller att förstå
16:43
why that person'spersons drivingkörning 40 milesmiles perper hourtimme
391
988000
3000
varför någon kör 65 km/h
16:46
in the passinggodkänd laneLane,
392
991000
3000
på fel sida av vägen
16:49
or your teenageTonårs sonson,
393
994000
2000
där er tonårsson kör,
16:51
or your neighborgranne who annoysretar you
394
996000
2000
eller er granne som stör er
16:53
by cuttingskärande his lawngräsmatta on SundaySöndag morningsmorgnarna.
395
998000
2000
genom att klippa gräset på söndagsmorgnar.
16:55
WhateverOavsett it is, you can go so farlångt.
396
1000000
3000
Vad det än är kan ni gå långt.
16:58
And this is what I tell my studentsstudenter:
397
1003000
2000
Och detta är vad jag säger till mina studenter:
17:00
stepsteg outsideutanför of your tinymycket liten, little worldvärld.
398
1005000
4000
kliv ut ur er lilla, lilla värld.
17:04
StepSteg insideinuti of the tinymycket liten, little worldvärld
399
1009000
2000
Kliv in i den lilla, lilla världen
17:06
of somebodynågon elseannan.
400
1011000
2000
som tillhör någon annan.
17:08
And then do it again and do it again and do it again.
401
1013000
4000
Och gör det sen igen och igen och igen.
17:12
And suddenlyplötsligt all these tinymycket liten, little worldsvärldar,
402
1017000
2000
Och plötsligt kommer alla dessa små, små världar
17:14
they come togethertillsammans in this complexkomplex webwebb.
403
1019000
2000
att förenas i ett komplext nät.
17:16
And they buildbygga a bigstor, complexkomplex worldvärld.
404
1021000
3000
Och de bygger en stor, komplex värld.
17:19
And suddenlyplötsligt, withoututan realizinginse it,
405
1024000
2000
Och plötsligt, utan att märka det,
17:21
you're seeingseende the worldvärld differentlyannorlunda.
406
1026000
3000
ser man världen annorlunda.
17:24
Everything has changedändrats.
407
1029000
2000
Allt har förändrats.
17:26
Everything in your life has changedändrats.
408
1031000
2000
Allt i ens liv har förändrats.
17:28
And that's, of coursekurs, what this is about.
409
1033000
3000
Och det, såklart, är vad detta handlar om.
17:31
AttendDelta to other livesliv,
410
1036000
3000
Uppmärksamma andra liv,
17:34
other visionsvisioner.
411
1039000
2000
andras syn på saker.
17:36
Listen to other people,
412
1041000
2000
Lyssna på andra människor,
17:38
enlightenupplysa ourselvesoss själva.
413
1043000
3000
upplysa oss själva.
17:41
I'm not sayingsäger
414
1046000
2000
Jag säger inte
17:43
that I supportStöd the terroriststerrorister in IraqIrak,
415
1048000
2000
att jag stödjer terroristerna i Irak
17:45
but as a sociologistsociolog,
416
1050000
2000
men som sociolog
17:47
what I am sayingsäger
417
1052000
2000
så säger jag
17:49
is I understandförstå.
418
1054000
3000
att jag försöker förstå.
17:53
And now perhapskanske -- perhapskanske -- you do too.
419
1058000
4000
Och nu kanske - kanske - gör ni det också.
17:57
Thank you.
420
1062000
2000
Tack.
17:59
(ApplauseApplåder)
421
1064000
2000
(Applåd)
Translated by Johan Järvung
Reviewed by Johan Cegrell

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com