ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sam Richards: A radical experiment in empathy

Сам Ричардс: Радикален експеримент по емпатия

Filmed:
1,777,039 views

Като насочва мисълта на американците в аудиторията на TEDxPSU стъпка по стъпка, социологът Сам Ричардс ги изправя пред едно изключително предизвикателство: могат ли да разберат -- не да одобрят, а да разберат мотивите на един иракски бунтовник? И оттук -- може ли някой наистина да разбере и да прояви емпатия към другия?
- Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
My studentsстуденти oftenчесто askпитам me,
0
0
3000
Студентите ми често ме питат:
00:18
"What is sociologyсоциология?"
1
3000
2000
"Какво е социологията?"
00:20
And I tell them, "It's the studyуча
2
5000
2000
И аз им отговарям: "Това е наука за
00:22
of the way in whichкойто humanчовек beingsсъщества
3
7000
2000
начина, по който човешките същества
00:24
are shapedформа by things that they don't see."
4
9000
3000
са моделирани от неща, които не могат да видят."
00:27
And they say, "So how can I be a sociologistсоциолог?
5
12000
4000
А те казват: "Добре, как мога да стана социолог?
00:31
How can I understandразбирам those invisibleневидим forcesвойски?"
6
16000
2000
Как мога да разбера тези невидими сили?"
00:33
And I say, "EmpathyЕмпатия.
7
18000
2000
А аз отговарям: "Емпатия.
00:35
StartСтарт with empathyсъпричастие.
8
20000
2000
Започни с емпатия.
00:37
It all beginsзапочва with empathyсъпричастие.
9
22000
3000
Всичко започва с емпатия.
00:40
Take yourselfсебе си out of your shoesобувки,
10
25000
2000
Събуй си обувките
00:42
put yourselfсебе си into the shoesобувки of anotherоще personчовек."
11
27000
2000
и обуй обувките на друг човек."
00:44
Here, I'll give you an exampleпример.
12
29000
3000
Ето, ще ви дам пример.
00:47
So I imagineПредставете си my life:
13
32000
2000
Представям си живота си,
00:49
if a hundredсто yearsгодини agoпреди
14
34000
2000
ако преди сто години
00:51
ChinaКитай had been the mostнай-много powerfulмощен nationнация in the worldсвят
15
36000
2000
Китай беше най-мощната нация в света
00:53
and they cameдойде to the UnitedЮнайтед StatesДържавите
16
38000
2000
и те бяха дошли в САЩ
00:55
in searchТърсене of coalвъглища,
17
40000
2000
да търсят въглища,
00:57
and they foundнамерено it, and, in factфакт, they foundнамерено lots of it right here.
18
42000
3000
и ако бяха намерили много въглища точно тук.
01:00
And prettyкрасива soonскоро, they beganзапочна shippingдоставка that coalвъглища,
19
45000
3000
И ако скоро те започнеха да изпращат тези въглища
01:03
tonтон by tonтон,
20
48000
2000
тон по тон,
01:05
railрелса carкола by railрелса carкола, boatloadлодка by boatloadлодка,
21
50000
3000
влак по влак, кораб по кораб
01:08
back to ChinaКитай and elsewhereдругаде around the worldсвят.
22
53000
4000
обратно към Китай и в други части на света.
01:12
And they got fabulouslyприказно wealthyбогат in doing so.
23
57000
3000
И ако от това бяха натрупали богатства
01:15
And they builtпостроен beautifulкрасив citiesградове
24
60000
2000
и построили красиви градове,
01:17
all poweredзахранва on that coalвъглища.
25
62000
4000
всички захранвани от тези въглища,
01:22
And back here in the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
26
67000
3000
а тук в Съединените Щати
01:25
we saw economicикономически despairотчаяние, deprivationлишаване.
27
70000
2000
ние ставахме свидетели на отчаяние, бедност.
01:27
This is what I saw.
28
72000
2000
Ето това видях.
01:29
I saw people strugglingборещ се to get by,
29
74000
3000
Видях хора, които се бореха да оцелеят,
01:32
not knowingпознаване what was what and what was nextследващия.
30
77000
3000
без да знаят какво става и какво ги очаква.
01:35
And then I askedпопитах myselfсебе си the questionвъпрос.
31
80000
2000
И тогава си зададох въпроса.
01:37
I say, "How'sКак е it possibleвъзможен that we could be so poorбеден here in the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
32
82000
3000
Казах си: "Как е възможно да сме толкова бедни тук в Съединените Щати,
01:40
because the coalвъглища is suchтакъв a wealthyбогат resourceсредство,
33
85000
2000
при положение че въглищата са толкова ценен ресурс,
01:42
it's so much moneyпари?"
34
87000
2000
струват толкова много?"
01:44
And I realizedосъзнах,
35
89000
2000
И осъзнах, че
01:46
because the ChineseКитайски ingratiatedingratiated themselvesсебе си
36
91000
3000
понеже китайците си създали
01:49
with a smallмалък rulingЗапитване classклас here in the UnitedЮнайтед StatesДържавите
37
94000
3000
малка управляваща класа тук в Щатите,
01:52
who stoleоткрадна all of that moneyпари and all of that wealthблагосъстояние for themselvesсебе си.
38
97000
4000
която откраднала всички тези пари и цялото това богатство за тях.
01:56
And the restПочивка of us, the vastобширен majorityмнозинство of us,
39
101000
2000
А ние, мнозинството от нас
01:58
struggleборба to get by.
40
103000
2000
се бореше да оцелее.
02:00
And the ChineseКитайски gaveдадох this smallмалък rulingЗапитване eliteелит
41
105000
3000
А китайците даваха на този малоброен управляващ елит
02:03
loadsтовари of militaryвоенен weaponsоръжия and sophisticatedсложен technologyтехнология
42
108000
3000
множество оръжия и изтънчени технологии,
02:06
in orderпоръчка to ensureгарантира, that people like me
43
111000
3000
които да подсигурят, че хора като мен
02:09
would not speakговоря out againstсрещу this relationshipвръзка.
44
114000
3000
няма да говорят срещу тези взаимоотношения.
02:13
Does this soundзвук familiarзапознат?
45
118000
3000
Звучи ли ви познато?
02:16
And they did things like trainвлак AmericansАмериканците
46
121000
2000
И те правеха неща като това, да обучават американците
02:18
to help protectзащитавам the coalвъглища.
47
123000
2000
да защитават въглищата.
02:20
And everywhereнавсякъде, were symbolsсимволи of the ChineseКитайски --
48
125000
3000
И навсякъде имаше китайски символи --
02:23
everywhereнавсякъде, a constantпостоянен reminderнапомняне.
49
128000
3000
навсякъде, които постоянно напомняха.
02:26
And back in ChinaКитай,
50
131000
2000
А в Китай,
02:28
what do they say in ChinaКитай?
51
133000
2000
какво казват в Китай?
02:30
Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coalвъглища.
52
135000
3000
Нищо. Те не говорят за нас. Те не говорят за въглищата.
02:33
If you askпитам them,
53
138000
2000
Ако ги питате,
02:35
they'llте ще say, "Well, you know the coalвъглища, we need the coalвъглища.
54
140000
2000
те ще ви кажат: "Е, нали знаете, на нас ни трябват въглищата.
02:37
I mean, come on, I'm not going to turnзавой down my thermostatтермостат.
55
142000
3000
Така, де. Няма да си изключа термостата.
02:40
You can't expectочаквам that."
56
145000
3000
Не може да очаквате това."
02:43
And so I get angryядосан, and I get pissedпиян-залян,
57
148000
3000
Аз се ядосвам и се гневя
02:46
as do lots of averageсредно аритметично people.
58
151000
2000
като повечето средностатистически хора.
02:48
And we fightбитка back, and it getsполучава really uglyгрозен.
59
153000
3000
Ние се борим срещу това и настава грозна действителност.
02:51
And the ChineseКитайски respondотговарям in a very uglyгрозен way.
60
156000
3000
А китайците отговарят по много грозен начин.
02:55
And before we know it, they sendизпращам in the tanksрезервоари
61
160000
3000
И преди да разберем, те изпращат танковете,
02:58
and then sendизпращам in the troopsвойска,
62
163000
2000
а после -- и войските.
03:00
and lots of people are dyingумиращ,
63
165000
2000
Много хора умират
03:02
and it's a very, very difficultтруден situationситуация.
64
167000
5000
и ситуацията е много, много трудна.
03:07
Can you imagineПредставете си what you would feel
65
172000
3000
Можете ли да си представите какво е чувството
03:10
if you were in my shoesобувки?
66
175000
2000
да сте в моите обувки?
03:12
Can you imagineПредставете си walkingходене out of this buildingсграда
67
177000
3000
Можете ли да си представите да излезете от тази сграда
03:15
and seeingвиждане a tankрезервоар sittingседнал out there
68
180000
2000
и да видите танк отсреща
03:17
or a truckкамион fullпълен of soldiersвойници?
69
182000
3000
или камион с войници?
03:20
And just imagineПредставете си what you would feel.
70
185000
2000
Само си представете как бихте се чувствали.
03:22
Because you know why they're here, and you know what they're doing here.
71
187000
3000
Защото знаете защо са тук и какво правят тук.
03:25
And you just feel the angerгняв and you feel the fearстрах.
72
190000
4000
И вие изпитвате гняв и страх.
03:29
If you can, that's empathyсъпричастие -- that's empathyсъпричастие.
73
194000
3000
Ако можете -- ето това е емпатия. Това е емпатия.
03:32
You've left your shoesобувки, and you've stoodстоеше in mineмоята.
74
197000
3000
Оставихте вашите обуви и обухте моите.
03:35
And you've got to feel that.
75
200000
2000
И вие трябва да го почувствате.
03:37
Okay, so that's the warmтопло up.
76
202000
2000
Добре, това е за загряване.
03:39
That's the warmтопло up.
77
204000
2000
Това е загрявката.
03:41
Now we're going to have
78
206000
2000
Сега ще направим
03:43
the realреален radicalрадикален experimentексперимент.
79
208000
2000
истинския радикален експеримент.
03:45
And so for the remainderостатък of my talk, what I want you to do
80
210000
3000
И така, за останалата част от моята презентация бих искал
03:48
is put yourselvesсебе си in the shoesобувки
81
213000
2000
да обуете обувките
03:50
of an ordinaryобикновен ArabАрабски MuslimМюсюлмански
82
215000
3000
на един обикновен арабски мюсюлманин,
03:53
livingжив in the MiddleСредата EastИзток --
83
218000
2000
който живее в Близкия изток,
03:55
in particularособен, in IraqИрак.
84
220000
3000
по-точно -- в Ирак.
03:59
And so to help you,
85
224000
2000
За да ви помогна,
04:01
perhapsможе би you're a memberчлен of this middleсреден classклас familyсемейство in BaghdadБагдад --
86
226000
4000
вероятно сте член на семейство от средната класа в Багдад
04:05
and what you want is the bestнай-доброто for your kidsдеца.
87
230000
3000
и искате най-доброто за вашите деца.
04:08
You want your kidsдеца to have a better life.
88
233000
2000
Искате те да имат по-добър живот.
04:10
And you watch the newsНовини, you payплащам attentionвнимание,
89
235000
2000
И гледате новините, следите,
04:12
you readПрочети the newspaperвестник, you go down to the coffeeкафе shopмагазин with your friendsприятели,
90
237000
3000
четете вестници, ходите в кафенето с вашите приятели
04:15
and you readПрочети the newspapersвестници from around the worldсвят.
91
240000
2000
и четете новините от целия свят.
04:17
And sometimesпонякога you even watch satelliteспътник,
92
242000
2000
Понякога дори гледате сателитна телевизия,
04:19
CNNCNN, from the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
93
244000
2000
CNN от Съединените Щати.
04:21
So you have a senseсмисъл of what the AmericansАмериканците are thinkingмислене.
94
246000
2000
Така че имате представа какво мислят американците.
04:23
But really, you just want a better life for yourselfсебе си.
95
248000
3000
Но наистина искате само по-добър живот.
04:26
That's what you want.
96
251000
2000
Това искате.
04:28
You're ArabАрабски MuslimМюсюлмански livingжив in IraqИрак.
97
253000
2000
Вие сте арабин мюсюлманин от Ирак.
04:30
You want a better life for yourselfсебе си.
98
255000
2000
Искате по-добър живот за себе си.
04:32
So here, let me help you.
99
257000
2000
И така, нека ви помогна.
04:34
Let me help you with some things
100
259000
2000
Нека ви помогна с някои неща,
04:36
that you mightбиха могли, може be thinkingмислене.
101
261000
2000
които може би си мислите.
04:38
NumberНомер one: this incursionнахлуване into your landземя
102
263000
3000
Номер едно: това нахлуване на вашата земя
04:41
these pastминало 20 yearsгодини, and before,
103
266000
2000
през последните 20 години, а и преди това,
04:43
the reasonпричина anyoneнякой is interestedзаинтересован in your landземя, and particularlyособено the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
104
268000
3000
причината, поради която някой се интересува от вашата страна, и особено САЩ,
04:46
it's oilмасло.
105
271000
2000
е петролът.
04:48
It's all about oilмасло; you know that, everybodyвсички knowsзнае that.
106
273000
3000
Всичко е заради петрола. Вие го знаете. Всички го знаят.
04:51
People here back in the UnitedЮнайтед StatesДържавите know it's about oilмасло.
107
276000
3000
Хората в САЩ знаят, че е заради петрола.
04:54
It's because somebodyнякой elseоще
108
279000
2000
Това е защото някой друг
04:56
has a designдизайн for your resourceсредство.
109
281000
3000
има планове за вашите природни богатства.
04:59
It's your resourceсредство; it's not somebodyнякой else'sдруг е.
110
284000
3000
Това е ваш ресурс, не е ничий друг.
05:02
It's your landземя; it's your resourceсредство.
111
287000
3000
Това е вашата земя, вашият ресурс.
05:05
SomebodyНякой elseоще has a designдизайн for it.
112
290000
2000
Някой друг има планове за него.
05:07
And you know why they have a designдизайн?
113
292000
2000
И знаете ли защо имат планове?
05:09
You know why they have theirтехен eyesочи setкомплект on it?
114
294000
2000
Знаете ли защо са му хвърлили поглед?
05:11
Because they have an entireцял economicикономически systemсистема
115
296000
2000
Защото имат цяла икономическа система,
05:13
that's dependentзависим on that oilмасло --
116
298000
2000
която зависи от този петрол --
05:15
foreignчуждестранен oilмасло,
117
300000
2000
чуждия петрол,
05:17
oilмасло from other partsчасти of the worldсвят that they don't ownсобствен.
118
302000
3000
петрол от други краища на света, който не им принадлежи.
05:20
And what elseоще do you think about these people?
119
305000
2000
И какво друго си мислите за тези хора?
05:22
The AmericansАмериканците, they're richбогат.
120
307000
2000
Американците, те са богати.
05:24
Come on, they liveживея in bigголям housesкъщи, they have bigголям carsавтомобили,
121
309000
2000
Е, хайде де, те живеят в големи къщи, карат големи коли,
05:26
they all have blondруса hairкоса, blueсин eyesочи, they're happyщастлив.
122
311000
2000
всички са руси, имат сини очи, щастливи са.
05:28
You think that. It's not trueвярно, of courseкурс,
123
313000
2000
Така си мислите. Това не е вярно, разбира се,
05:30
but that's the mediaсредства impressionвпечатление, and that's like what you get.
124
315000
3000
но това е впечатлението от медиите и така си ги преставяте.
05:33
And they have bigголям citiesградове,
125
318000
2000
И имат големи градове,
05:35
and the citiesградове are all dependentзависим on oilмасло.
126
320000
3000
а градовете зависят от петрола.
05:39
And back home, what do you see?
127
324000
2000
А вкъщи какво виждате?
05:41
PovertyБедността, despairотчаяние, struggleборба.
128
326000
2000
Бедност, отчаяние, борба.
05:43
Look, you don't liveживея in a wealthyбогат countryдържава.
129
328000
3000
Вижте, вие не живеете в богата страна.
05:46
This is IraqИрак.
130
331000
3000
Това е Ирак.
05:50
This is what you see.
131
335000
2000
Това виждате.
05:52
You see people strugglingборещ се to get by.
132
337000
2000
Виждате хора, които се борят за оцеляване.
05:54
I mean, it's not easyлесно; you see a lot of povertyбедност.
133
339000
2000
Не е лесно; виждате голяма бедност.
05:56
And you feel something about this.
134
341000
2000
И това предизвиква определени чувства у вас.
05:58
These people have designsдизайни for your resourceсредство,
135
343000
2000
Тези хора имат планове за вашия ресурс.
06:00
and this is what you see?
136
345000
2000
Това виждате.
06:02
Something elseоще you see that you talk about --
137
347000
2000
Виждате и нещо друго, за което говорите,
06:04
AmericansАмериканците don't talk about this, but you do.
138
349000
2000
американците не говорят за това, но вие говорите.
06:06
There's this thing, this militarizationмилитаризация of the worldсвят,
139
351000
3000
Има го и това -- въоръжаването на света,
06:09
and it's centeredцентрирано right in the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
140
354000
2000
което е централизирано именно там -- в САЩ.
06:11
And the UnitedЮнайтед StatesДържавите
141
356000
2000
И на САЩ се пада
06:13
is responsibleотговорен for almostпочти one halfнаполовина
142
358000
3000
почти половината
06:16
of the world'sв света militaryвоенен spendingразходи --
143
361000
2000
от световните военни разходи --
06:18
fourчетирима percentна сто of the world'sв света populationнаселение.
144
363000
2000
4% от населението на света.
06:20
And you feel it; you see it everyвсеки day.
145
365000
3000
Усещате го, виждате го всеки ден.
06:23
It's partчаст of your life.
146
368000
2000
Това е част от живота ви.
06:25
And you talk about it with your friendsприятели.
147
370000
2000
И го обсъждате с вашите приятели.
06:27
You readПрочети about it.
148
372000
3000
Четете за това.
06:30
And back when SaddamСаддам HusseinХюсеин was in powerмощност,
149
375000
3000
Когато Садам Хюсеин беше на власт,
06:33
the AmericansАмериканците didn't careгрижа about his crimesпрестъпления.
150
378000
3000
на американците не им пукаше за неговите престъпления.
06:36
When he was gassingобгазяване the KurdsКюрди and gassingобгазяване IranИран,
151
381000
2000
Когато обгазяваше кюрдите и Иран,
06:38
they didn't careгрижа about it.
152
383000
2000
на тях не им пукаше.
06:40
When oilмасло was at stakeзалог,
153
385000
2000
Но когато стана въпрос за петрола,
06:42
somehowнякак си, suddenlyвнезапно, things matteredима значение.
154
387000
4000
някак си изведнъж всичко стана важно.
06:47
And what you see, something elseоще,
155
392000
2000
И виждате и нещо друго --
06:49
the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
156
394000
2000
Съединените Щати,
06:51
the hubглавина of democracyдемокрация around the worldсвят,
157
396000
2000
центърът на демокрацията в света,
06:53
they don't seemИзглежда to really be
158
398000
2000
те като че ли не подкрепят
06:55
supportingподкрепа democraticдемократичен countriesдържави all around the worldсвят.
159
400000
4000
демократичните страни по света.
06:59
There are a lot of countriesдържави, oil-producingпроизводство на масло countriesдържави,
160
404000
3000
Има много страни, страни, които произвеждат петрол,
07:02
that aren'tне са very democraticдемократичен, but supportedподкрепена by the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
161
407000
3000
които не са много демократични, но са подкрепяни от САЩ.
07:05
That's oddнечетен.
162
410000
2000
Странно е.
07:07
Oh, these incursionsнабези, these two warsвойни,
163
412000
3000
И тези нападения, тези две войни,
07:10
the 10 yearsгодини of sanctionsсанкции,
164
415000
2000
10 години санкции,
07:12
the eightосем yearsгодини of occupationпрофесия,
165
417000
4000
8 години окупация,
07:16
the insurgencyбунт that's been unleashedотприщи on your people,
166
421000
3000
бунтът, който отприщи твоя народ,
07:19
the tensдесетки of thousandsхиляди, the hundredsстотици of thousandsхиляди
167
424000
3000
смъртта на стотици хиляди
07:22
of civilianцивилен deathsсмъртни случаи,
168
427000
5000
граждани,
07:27
all because of oilмасло.
169
432000
3000
всичко това заради петрола.
07:30
You can't help but think that.
170
435000
2000
Няма какво друго да си мислиш.
07:32
You talk about it.
171
437000
2000
Говорите за това.
07:34
It's in the forefrontредици of your mindум always.
172
439000
3000
Това е винаги първата ти мисъл.
07:37
You say, "How is that possibleвъзможен?"
173
442000
3000
Казваш си: "Как е възможно?"
07:40
And this man, he's everyвсеки man --
174
445000
3000
И този мъж, това би могъл да бъде всеки мъж --
07:43
your grandfatherдядо, your uncleчичо,
175
448000
2000
дядо ти, чичо ти,
07:45
your fatherбаща, your sonсин,
176
450000
2000
баща ти, синът ти,
07:47
your neighborсъсед, your professorпрофесор, your studentстудент.
177
452000
3000
съседът, твоят професор, твоят студент.
07:50
OnceВеднъж a life of happinessщастие and joyрадост
178
455000
3000
Преди е живял живот, изпълнен с щастие и радост,
07:53
and suddenlyвнезапно, painболка and sorrowскръб.
179
458000
3000
и изведнъж болка и скръб.
07:56
EveryoneВсеки in your countryдържава
180
461000
3000
Всички в твоята страна
07:59
has been touchedтрогнат by the violenceнасилие,
181
464000
3000
са били докоснати от насилието,
08:02
the bloodshedкръвопролития, the painболка,
182
467000
2000
кръвопролитието, болката,
08:04
the horrorужас, everybodyвсички.
183
469000
2000
ужаса, всички!
08:06
Not a singleединичен personчовек in your countryдържава
184
471000
3000
Няма човек в твоята родина,
08:09
has not been touchedтрогнат.
185
474000
2000
който да не е засегнат.
08:11
But there's something elseоще.
186
476000
2000
Но има и нещо друго.
08:13
There's something elseоще about these people,
187
478000
2000
Има и нещо друго относно тези хора,
08:15
these AmericansАмериканците who are there.
188
480000
2000
американците, които са там.
08:17
There's something elseоще about them that you see -- they don't see themselvesсебе си.
189
482000
3000
Има и нещо друго, което виждаш и което те не виждат.
08:20
And what do you see? They're ChristiansХристияните.
190
485000
3000
Какво виждаш? Те са християни.
08:23
They're ChristiansХристияните.
191
488000
2000
Те са християни.
08:25
They worshipпоклонение the ChristianХристиянски God, they have crossesкръстове, they carryнося BiblesБиблии.
192
490000
3000
Почитат християнския бог, носят кръстове, библии.
08:28
TheirИм BiblesБиблии have a little insigniaотличителни знаци
193
493000
2000
На библиите им има надпис:
08:30
that saysказва "U.S. ArmyАрмия" on them.
194
495000
3000
"Американска армия".
08:34
And theirтехен leadersлидерите, theirтехен leadersлидерите:
195
499000
3000
И техните водачи, техните водачи:
08:37
before they sendизпращам theirтехен sonsсинове and daughtersдъщери
196
502000
2000
преди да изпратят своите синове и дъщери
08:39
off to warвойна in your countryдържава --
197
504000
2000
да се бият в твоята родина
08:41
and you know the reasonпричина --
198
506000
2000
(и ти знаеш за какво),
08:43
before they sendизпращам them off,
199
508000
2000
та преди да ги изпратят,
08:45
they go to a ChristianХристиянски churchцърква, and they prayмоля to theirтехен ChristianХристиянски God,
200
510000
2000
те отиват на църква и се молят на християнския си бог
08:47
and they askпитам for protectionзащита and guidanceориентиране from that god.
201
512000
3000
да ги закриля и напътства.
08:50
Why?
202
515000
2000
Защо?
08:52
Well, obviouslyочевидно, when people dieумирам in the warвойна,
203
517000
4000
Ами очевидно, когато хората умират във войната,
08:56
they are MuslimsМюсюлманите, they are IraqisИракчани --
204
521000
2000
те са мюсюлмани, иракчани,
08:58
they're not AmericansАмериканците.
205
523000
2000
не са американци.
09:00
You don't want AmericansАмериканците to dieумирам. ProtectЗащита our troopsвойска.
206
525000
3000
Ти не искаш да умират американци. Затова закриляй нашите войски.
09:03
And you feel something about that --
207
528000
2000
И това предизвиква чувства в теб.
09:05
of courseкурс you do.
208
530000
2000
Разбира се, че предизвиква.
09:07
And they do wonderfulчудесен things.
209
532000
2000
И те вършат чудесни неща тук.
09:09
You readПрочети about it, you hearчувам about it.
210
534000
2000
Четеш за това, слушаш за това.
09:11
They're there to buildпострои schoolsучилища and help people, and that's what they want to do.
211
536000
2000
Те са тук, за да строят училища и да помагат на хората -- това правят.
09:13
They do wonderfulчудесен things, but they alsoсъщо do the badлошо things,
212
538000
2000
Правят чудесни неща, но правят и лоши неща,
09:15
and you can't tell the differenceразлика.
213
540000
2000
и не можеш да кажеш къде е разликата.
09:17
And this guy, you get a guy like LtLt. GenGEN. WilliamУилям BoykinBoykin.
214
542000
4000
И идва някой като генерал-лейтенант Уилям Бойкин,
09:21
I mean, here'sето a guy who saysказва that your God is a falseфалшив God.
215
546000
3000
който ти казва, че твоят бог е фалшив.
09:24
Your God'sНа Бог an idolидол; his God is the trueвярно God.
216
549000
2000
Твоят бог е идол, а неговият е истинският бог.
09:26
The solutionрешение to the problemпроблем in the MiddleСредата EastИзток, accordingСпоред to him,
217
551000
3000
Решението на проблема в Близкия Изток, според него,
09:29
is to convertпревръщам you all to ChristianityХристиянството --
218
554000
2000
е всички да приемат християнството --
09:31
just get ridизбавям of your religionрелигия.
219
556000
2000
само да се отърват от твоята религия.
09:33
And you know that. AmericansАмериканците don't readПрочети about this guy.
220
558000
2000
И ти го знаеш. американците не четат за този човек.
09:35
They don't know anything about him, but you do.
221
560000
3000
Те не знаят нищо за него, но ти знаеш.
09:38
You passминавам it around. You passминавам his wordsдуми around.
222
563000
2000
И разказваш за него. Разказваш какво говори.
09:40
I mean this is seriousсериозно. You're afraidуплашен.
223
565000
3000
И това е сериозно.
09:43
He was one of the leadingводещ commandersкомандири in the secondвтори invasionинвазия of IraqИрак.
224
568000
3000
Той беше един от главнокомандващите при второто нападение над Ирак.
09:46
And you're thinkingмислене, "God, if this guy is sayingпоговорка that,
225
571000
3000
И ти си мислиш: "Боже, ако този човек говори така,
09:49
then all the soldiersвойници mustтрябва да be sayingпоговорка that."
226
574000
2000
значи и всички войници говорят така."
09:51
And this wordдума here,
227
576000
2000
А и тази дума.
09:53
GeorgeДжордж BushБуш calledНаречен this warвойна a crusadeкръстоносен поход.
228
578000
2000
Джордж Буш нарече тази война "кръстоносен поход".
09:55
Man, the AmericansАмериканците, they're just like, "AhАх, crusadeкръстоносен поход.
229
580000
2000
А американците си мислят: "Ами, кръстоносен поход,
09:57
WhateverКаквото и. I don't know."
230
582000
2000
все едно. Не знам."
09:59
You know what it meansсредства.
231
584000
2000
Знаеш какво означава.
10:01
It's a holyСветия warвойна againstсрещу MuslimsМюсюлманите.
232
586000
2000
Това е свещена война срещу мюсюлманите.
10:03
Look, invadeнахлувам, subdueпокори them, take theirтехен resourcesресурси.
233
588000
3000
Гледайте сега, нападнете ги, покорете ги и им вземете ресурсите.
10:06
If they won'tняма да submitИзпращане, killубивам them.
234
591000
2000
Ако не се покорят, убийте ги.
10:08
That's what this is about.
235
593000
2000
Ето за това става въпрос.
10:10
And you're thinkingмислене, "My God, these ChristiansХристияните are comingидващ to killубивам us."
236
595000
3000
И ти си мислиш: "Боже мой, тези християни идват да ни убият."
10:13
This is frighteningплашещо.
237
598000
2000
Това е страшно.
10:15
You feel frightenedизплашен. Of courseкурс you feel frightenedизплашен.
238
600000
3000
Страх те е. Разбира се, че те е страх.
10:18
And this man, TerryТери JonesДжоунс:
239
603000
3000
И този Тери Джоунс --
10:21
I mean here'sето a guy who wants to burnгоря KoransКорани, right?
240
606000
2000
този, който иска да изгори корана.
10:23
And the AmericansАмериканците: "AhАх, he's a knuckleheadknucklehead.
241
608000
2000
А американците казват: "О, той е пълен идиот.
10:25
He's a formerбивш hotelхотел managerмениджър;
242
610000
2000
Бивш мениджър на хотел.
10:27
he's got three-dozenтри - дузина membersчленове of his churchцърква."
243
612000
2000
Има 30-40 членове на неговата църква."
10:29
They laughсмях him off. You don't laughсмях him off.
244
614000
2000
Присмиват му се. Но ти не му се присмиваш.
10:31
Because in the contextконтекст of everything elseоще,
245
616000
2000
Защото, поставено в контекста,
10:33
all the piecesпарчета fitгоден.
246
618000
2000
всичко пасва.
10:35
I mean, of courseкурс, this is how AmericansАмериканците take it,
247
620000
2000
Имам предвид, естествено е, че американците приемат така нещата.
10:37
so people all over the MiddleСредата EastИзток, not just in your countryдържава,
248
622000
2000
Затова и хората в Близкия Изток, не само в твоята страна,
10:39
are protestingпротестиращ.
249
624000
2000
протестират.
10:41
"He wants to burnгоря KoransКорани, our holyСветия bookКнига.
250
626000
2000
"Иска да изгори корана, нашата свещена книга.
10:43
These ChristiansХристияните, who are these ChristiansХристияните?
251
628000
2000
Тези християни, кои са тези християни?
10:45
They're so evilзло, they're so mean --
252
630000
2000
Толкова са зли, толкова са подли --
10:47
this is what they're about."
253
632000
2000
само това ги интересува."
10:49
This is what you're thinkingмислене as an ArabАрабски MuslimМюсюлмански,
254
634000
2000
Ето това си мислиш като арабин мюсюлманин,
10:51
as an IraqiИракска.
255
636000
2000
като иракчанин.
10:53
Of courseкурс you're going to think this.
256
638000
2000
Естествено, че така ще си мислиш.
10:55
And then your cousinбратовчед
257
640000
2000
И братовчед ти казва:
10:57
saysказва, "Hey cuzщото, checkпроверка out this websiteуебсайт.
258
642000
2000
"Хей братчет, виж този сайт.
10:59
You've got to see this -- BibleБиблията BootОбувка CampЛагер.
259
644000
2000
Трябва да видиш -- лагер за изучаване на библията.
11:01
These ChristiansХристияните are nutsядки.
260
646000
2000
Тези християни са луди.
11:03
They're trainingобучение theirтехен little kidsдеца to be soldiersвойници for JesusИсус.
261
648000
3000
Тренират децата си да бъдат войници на Христос.
11:06
And they take these little kidsдеца and they runтичам them throughпрез these things
262
651000
2000
Водят децата си по тези лагери,
11:08
tillдо they teachпреподавам them how to say, "SirСър, yes, sirгосподине,"
263
653000
2000
докато ги научат да казват: "Тъй вярно",
11:10
and things like grenadeграната tossхвърляне на чоп and weaponsоръжия careгрижа and maintenanceподдръжка.
264
655000
3000
да хвърлят гранати и как да се грижат за оръжията.
11:13
And go to the websiteуебсайт.
265
658000
2000
Виж сайта.
11:15
It saysказва "U.S. ArmyАрмия" right on it.
266
660000
2000
Отгоре е написано "Американска армия".
11:17
I mean, these ChristiansХристияните, they're nutsядки. How would they do this to theirтехен little kidsдеца?"
267
662000
3000
Тези християни, побъркани са. Как може да причиняват това на децата си?"
11:20
And you're readingчетене this websiteуебсайт.
268
665000
2000
И ти разглеждаш тази страница.
11:22
And of courseкурс, ChristiansХристияните back in the UnitedЮнайтед StatesДържавите, or anybodyнякой,
269
667000
3000
И, разбира се, християните в САЩ казват:
11:25
saysказва, "AhАх, this is some little, tinyмъничък churchцърква in the middleсреден of nowhereникъде."
270
670000
2000
"О, това е някаква малка забутана църква."
11:27
You don't know that.
271
672000
2000
Ти не го знаеш.
11:29
For you, this is like all ChristiansХристияните.
272
674000
3000
За теб това олицетворява всички християни.
11:32
It's all over the WebУеб, BibleБиблията BootОбувка CampЛагер.
273
677000
2000
Навсякъде в мрежата -- лагери за изучаване на библията.
11:34
And look at this:
274
679000
2000
И виж това:
11:36
they even teachпреподавам theirтехен kidsдеца --
275
681000
2000
дори учат децата си,
11:38
they trainвлак them in the sameедин и същ way the U.S. MarinesМорски пехотинци trainвлак.
276
683000
2000
тренират ги по същия начин като морските пехотинци от САЩ.
11:40
Isn't that interestingинтересен.
277
685000
2000
Не е ли интересно?
11:42
And it scaresплаши you, and it frightensплаши you.
278
687000
2000
И това те плаши, страх те е.
11:44
So these guys, you see them.
279
689000
2000
Виждаш тези хора.
11:46
You see, I, SamСам RichardsРичардс, I know who these guys are.
280
691000
3000
Разбираш ли? Аз, Сам Ричардс, познавам тези хора.
11:49
They're my studentsстуденти, my friendsприятели.
281
694000
2000
Това са моите студенти, моите приятели.
11:51
I know what they're thinkingмислене: "You don't know."
282
696000
2000
Знам какво си мислят: "Ти не знаеш."
11:53
When you see them,
283
698000
2000
Като ги видиш,
11:55
they're something elseоще, they're something elseоще.
284
700000
3000
те всъщност са други, други са.
11:58
That's what they are to you.
285
703000
3000
Ето това са те за теб.
12:01
We don't see it that way in the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
286
706000
3000
Ние не виждаме нещата по същия начин в САЩ,
12:04
but you see it that way.
287
709000
3000
но ти ги виждаш така.
12:09
So here.
288
714000
2000
Ето.
12:11
Of courseкурс, you got it wrongпогрешно.
289
716000
2000
Естествено, че не си прав.
12:13
You're generalizingобобщаващи. It's wrongпогрешно.
290
718000
3000
Правиш обобщения. Това не е правилно.
12:16
You don't understandразбирам the AmericansАмериканците.
291
721000
2000
Не разбираш американците.
12:18
It's not a ChristianХристиянски invasionинвазия.
292
723000
2000
Това не е християнско нашествие.
12:20
We're not just there for oilмасло; we're there for lots of reasonsпричини.
293
725000
2000
Ние не сме там само заради петрола, а по много причини.
12:22
You have it wrongпогрешно. You've missedпропуснал it.
294
727000
2000
Грешиш. Не си разбрал.
12:24
And of courseкурс, mostнай-много of you don't supportподдържа the insurgencyбунт;
295
729000
3000
И, естествено, повечето от вас не подкрепят бунтовете,
12:27
you don't supportподдържа killingубиване AmericansАмериканците;
296
732000
2000
не подкрепят убийствата на американци,
12:29
you don't supportподдържа the terroristsтерористи.
297
734000
2000
не подкрепят терористите.
12:31
Of courseкурс you don't. Very fewмалцина people do.
298
736000
2000
Естествено, че не ги подкрепяте. Много малко хора ги подкрепят.
12:33
But some of you do.
299
738000
3000
Но някои от вас ги подкрепят.
12:36
And this is a perspectiveперспектива.
300
741000
3000
И това е гледна точка.
12:39
Okay, so now, here'sето what we're going to do.
301
744000
2000
И така, ето какво ще направим.
12:41
StepСтъпка outsideизвън of your shoesобувки
302
746000
2000
Събуйте обувките,
12:43
that you're in right now
303
748000
2000
в които сте обути сега,
12:45
and stepстъпка back into your normalнормален shoesобувки.
304
750000
2000
и обуйте отново нормалните си обувки.
12:47
So everyone'sвсички са back in the roomстая, okay.
305
752000
2000
Така, всеки е отново тук в залата. Добре.
12:49
Now here comesидва the radicalрадикален experimentексперимент.
306
754000
2000
Сега идва ред на радикалния експеримент.
12:51
So we're all back home.
307
756000
2000
Всички сме отново вкъщи.
12:53
This photoснимка: this womanжена,
308
758000
2000
Тази снимка: тази жена,
12:55
man, I feel her.
309
760000
2000
мога да я почувствам.
12:57
I feel her.
310
762000
2000
Чувствам я.
12:59
She's my sisterсестра,
311
764000
2000
Тя ми е сестра,
13:01
my wifeсъпруга, my cousinбратовчед, my neighborсъсед.
312
766000
3000
жена, братовчедка, съседка.
13:04
She's anybodyнякой to me.
313
769000
2000
Тя може да ми е всякаква.
13:06
These guys standingстоящ there, everybodyвсички in the photoснимка,
314
771000
2000
А мъжете там, всичките на снимката.
13:08
I feel this photoснимка, man.
315
773000
3000
Мога да почувствам тази снимка.
13:11
So here'sето what I want you to do.
316
776000
2000
Ето това искам да направите.
13:13
Let's go back to my first exampleпример of the ChineseКитайски.
317
778000
3000
Нека се върнем на първия ми пример с китайците.
13:17
So I want you to go there.
318
782000
2000
Искам да отидете там.
13:19
So it's all about coalвъглища, and the ChineseКитайски are here in the UnitedЮнайтед StatesДържавите.
319
784000
3000
Става въпрос само за въглища и китайците са тук в САЩ.
13:22
And what I want you to do is pictureснимка her as a ChineseКитайски womanжена
320
787000
2000
И искам да си я представите като китайска жена,
13:24
receivingполучаване a ChineseКитайски flagфлаг
321
789000
3000
която получава китайското знаме,
13:27
because her lovedобичал one has diedпочинал in AmericaАмерика
322
792000
3000
защото нейният любим е загинал в Америка
13:30
in the coalвъглища uprisingвъстание.
323
795000
2000
във въстанието за въглищата.
13:32
And the soldiersвойници are ChineseКитайски,
324
797000
2000
Войниците са китайци
13:34
and everybodyвсички elseоще is ChineseКитайски.
325
799000
2000
и всички останали са китайци.
13:36
As an AmericanАмерикански, how do you feel about this pictureснимка?
326
801000
3000
Като американец какви чувства предизвиква у вас тази снимка?
13:41
What do you think about that sceneсцена?
327
806000
3000
Какво мислите за тази сцена?
13:46
Okay, try this. BringДонесе it back.
328
811000
2000
Добре, пробвайте нещо друго. Нека се върнем.
13:48
This is the sceneсцена here.
329
813000
2000
Това е друга сцена.
13:50
It's an AmericanАмерикански, AmericanАмерикански soldiersвойници,
330
815000
2000
Американка, американски войници,
13:52
AmericanАмерикански womanжена who lostзагубен her lovedобичал one
331
817000
2000
американка, загубила любимия си
13:54
in the MiddleСредата EastИзток -- in IraqИрак or AfghanistanАфганистан.
332
819000
3000
в Близкия Изток -- в Ирак или Афганистан.
13:57
Now, put yourselfсебе си in the shoesобувки,
333
822000
2000
Сега поставете се отново на мястото,
13:59
go back to the shoesобувки
334
824000
2000
обуйте обувките
14:01
of an ArabАрабски MuslimМюсюлмански livingжив in IraqИрак.
335
826000
3000
на арабския мюсюлманин от Ирак.
14:05
What are you feelingчувство and thinkingмислене
336
830000
3000
Какви чувства и мисли
14:08
about this photoснимка,
337
833000
2000
предизвиква тази снимка,
14:10
about this womanжена?
338
835000
3000
какво чувствате по отношение на жената?
14:20
Okay,
339
845000
2000
Добре.
14:22
now followпоследвам me on this,
340
847000
2000
Сега следвайте ме,
14:24
because I'm takingприемате a bigголям riskриск here.
341
849000
2000
защото поемам голям риск.
14:26
And so I'm going to inviteканя you to take a riskриск with me.
342
851000
3000
И ще ви поканя да рискувате с мен.
14:29
These gentlemenгоспода here, they're insurgentsбунтовниците.
343
854000
2000
Тези господа тук, те са бунтовници.
14:31
They were caughtхванат by the AmericanАмерикански soldiersвойници,
344
856000
2000
Хванати са от американските войници,
14:33
tryingопитвайки to killубивам AmericansАмериканците.
345
858000
2000
докато се опитват да убият американци.
14:35
And maybe they succeededуспели. Maybe they succeededуспели.
346
860000
3000
И, може би, са успели. Може би.
14:38
Put yourselfсебе си in the shoesобувки
347
863000
2000
Поставете се на мястото
14:40
of the AmericansАмериканците who caughtхванат them.
348
865000
4000
на американците, които са ги хванали.
14:44
Can you feel the rageгняв?
349
869000
2000
Чувствате ли тяхната ярост?
14:46
Can you feel that you just want to take these guys
350
871000
2000
Чувствате ли, че само искате да ги хванете
14:48
and wringчупи theirтехен necksшийки?
351
873000
2000
и да им извиете вратовете?
14:50
Can you go there?
352
875000
2000
Там ли сте?
14:52
It shouldn'tне трябва be that difficultтруден.
353
877000
2000
Не би трябвало да е много трудно.
14:54
You just -- oh, man.
354
879000
3000
Само да ви паднат.
14:59
Now, put yourselfсебе си in theirтехен shoesобувки.
355
884000
4000
Сега, поставете се на тяхно място.
15:05
Are they brutalбрутален killersубийци
356
890000
2000
Дали са брутални убийци,
15:07
or patrioticпатриотичен defendersзащитниците?
357
892000
3000
или патриоти, които защитават родината?
15:10
WhichКоито one?
358
895000
2000
Кое от двете?
15:13
Can you feel theirтехен angerгняв,
359
898000
3000
Чувствате ли техния гняв,
15:16
theirтехен fearстрах,
360
901000
2000
техния страх,
15:18
theirтехен rageгняв
361
903000
2000
тяхната ярост
15:20
at what has happenedсе случи in theirтехен countryдържава?
362
905000
2000
от това, което се е случило в тяхната страна?
15:22
Can you imagineПредставете си
363
907000
2000
Можете ли да си представите,
15:24
that maybe one of them in the morningсутрин
364
909000
3000
че вероятно някой от тях сутринта
15:27
bentнаведе down to theirтехен childдете and huggedпрегърна theirтехен childдете
365
912000
3000
се е навел и е прегърнал детето си,
15:30
and said, "DearУважаеми, I'll be back laterпо късно.
366
915000
4000
и е казал: "Мило, ще се върна по-късно.
15:34
I'm going out to defendзащитавам your freedomсвобода, your livesживота.
367
919000
3000
Излизам да защитавам свободата ти и живота ти.
15:37
I'm going out to look out for us,
368
922000
4000
Отивам да се погрижа за нас,
15:41
the futureбъдеще of our countryдържава."
369
926000
2000
за бъдещето на нашата страна."
15:43
Can you imagineПредставете си that?
370
928000
2000
Можете ли да си го представите?
15:45
Can you imagineПредставете си sayingпоговорка that?
371
930000
3000
Можете ли да си представите как го казва?
15:48
Can you go there?
372
933000
3000
Можете ли да отидете там?
15:52
What do you think they're feelingчувство?
373
937000
3000
Какво мислите, че чувстват?
16:02
You see, that's empathyсъпричастие.
374
947000
2000
Ето, виждате ли, това е емпатия.
16:04
It's alsoсъщо understandingразбиране.
375
949000
3000
Това е също така разбиране.
16:07
Now, you mightбиха могли, може askпитам,
376
952000
2000
Сега може да попитате:
16:09
"Okay, SamСам, so why do you do this sortвид of thing?
377
954000
3000
Добре, Сам, защо правиш това?
16:12
Why would you use this exampleпример of all examplesпримери?"
378
957000
2000
Защо от всички примери използваш точно този?"
16:14
And I say, because ... because.
379
959000
3000
А аз ще отговоря: "Защото... защото
16:17
You're allowedпозволен to hateмразя these people.
380
962000
2000
вие може да мразите тези хора,
16:19
You're allowedпозволен to just hateмразя them
381
964000
3000
може просто да ги мразите
16:22
with everyвсеки fiberвлакно of your beingсъщество.
382
967000
2000
от дъното на душата си.
16:24
And if I can get you
383
969000
2000
Но ако аз успея да ви накарам
16:26
to stepстъпка into theirтехен shoesобувки
384
971000
2000
да обуете техните обувки
16:28
and walkразходка an inchинч,
385
973000
2000
и да извървите един инч,
16:30
one tinyмъничък inchинч,
386
975000
2000
само един инч,
16:32
then imagineПредставете си the kindмил of sociologicalсоциологически analysisанализ
387
977000
3000
представете си тогава какъв социологически анализ
16:35
that you can do in all other aspectsаспекти of your life.
388
980000
4000
може да направите на целия си живот?
16:39
You can walkразходка a mileмиля
389
984000
2000
Може да извървите цяла миля,
16:41
when it comesидва to understandingразбиране
390
986000
2000
за да разберете
16:43
why that person'sчовек drivingшофиране 40 milesмили perна hourчас
391
988000
3000
защо този кара с 40 мили в час
16:46
in the passingпреминаване laneЛейн,
392
991000
3000
в бързата лента
16:49
or your teenageюношески sonсин,
393
994000
2000
или да разберете вашия син тийнейджър,
16:51
or your neighborсъсед who annoysдразни you
394
996000
2000
или съседа, който ви дразни,
16:53
by cuttingрязане his lawnтревата on SundayНеделя morningsсутрин.
395
998000
2000
като коси тревата в неделя сутрин.
16:55
WhateverКаквото и it is, you can go so farдалече.
396
1000000
3000
Независимо за какво става въпрос, може да стигнете дотам.
16:58
And this is what I tell my studentsстуденти:
397
1003000
2000
И на моите студенти казвам това:
17:00
stepстъпка outsideизвън of your tinyмъничък, little worldсвят.
398
1005000
4000
излезте от вашия мъничък свят
17:04
StepСтъпка insideвътре of the tinyмъничък, little worldсвят
399
1009000
2000
и влезте в нечий друг
17:06
of somebodyнякой elseоще.
400
1011000
2000
мъничък свят
17:08
And then do it again and do it again and do it again.
401
1013000
4000
И после отново и отново, и отново.
17:12
And suddenlyвнезапно all these tinyмъничък, little worldsсветове,
402
1017000
2000
И изведнъж всички тези мънички светове
17:14
they come togetherзаедно in this complexкомплекс webмрежа.
403
1019000
2000
ще се съберат в тази сложна мрежа.
17:16
And they buildпострои a bigголям, complexкомплекс worldсвят.
404
1021000
3000
И ще изградят един голям сложен свят.
17:19
And suddenlyвнезапно, withoutбез realizingосъзнавайки it,
405
1024000
2000
И изведнъж, без да разберете,
17:21
you're seeingвиждане the worldсвят differentlyразлично.
406
1026000
3000
ще виждате света по различен начин.
17:24
Everything has changedпроменен.
407
1029000
2000
Всичко се е променило.
17:26
Everything in your life has changedпроменен.
408
1031000
2000
Всичко в живота ви се е променило.
17:28
And that's, of courseкурс, what this is about.
409
1033000
3000
И именно за това става въпрос.
17:31
AttendПрисъстват to other livesживота,
410
1036000
3000
Обърнете внимание на другите животи,
17:34
other visionsвизии.
411
1039000
2000
другите погледи.
17:36
Listen to other people,
412
1041000
2000
Чуйте другите хора,
17:38
enlightenпросвети ourselvesсебе си.
413
1043000
3000
Нека се просветим.
17:41
I'm not sayingпоговорка
414
1046000
2000
Не казвам,
17:43
that I supportподдържа the terroristsтерористи in IraqИрак,
415
1048000
2000
че подкрепям терористите в Ирак,
17:45
but as a sociologistсоциолог,
416
1050000
2000
но като социолог
17:47
what I am sayingпоговорка
417
1052000
2000
казвам,
17:49
is I understandразбирам.
418
1054000
3000
че разбирам.
17:53
And now perhapsможе би -- perhapsможе би -- you do too.
419
1058000
4000
И сега може би, може би, вие също.
17:57
Thank you.
420
1062000
2000
Благодаря.
17:59
(ApplauseАплодисменти)
421
1064000
2000
(Ръкопляскане)
Translated by Iva Todorova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com