ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sam Richards: A radical experiment in empathy

Radikální experiment vcítění (empatie).

Filmed:
1,777,039 views

Sam Richards vede své americké posluchače na konferenci TEDx v Pensylvanii krok za krokem myšlenkovým procesem a předloží jim neobyčejnou výzvu: mohou porozumět -- ne schválit, ale chápat -- motivaci Iráckého vzbouřence? A rozšířením toho, může člověk vskutku porozumět a vcítit se do někoho jiného?
- Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
My studentsstudentů oftenčasto askdotázat se me,
0
0
3000
Mí studenti se často ptají
00:18
"What is sociologysociologie?"
1
3000
2000
"Co je sociologie?"
00:20
And I tell them, "It's the studystudie
2
5000
2000
A já říkám: "Je to studium
00:22
of the way in whichkterý humančlověk beingsbytosti
3
7000
2000
sil, které formují lidské bytosti
00:24
are shapedtvarovaná by things that they don't see."
4
9000
3000
a které jsou neviditelné."
00:27
And they say, "So how can I be a sociologistsociolog?
5
12000
4000
A oni řeknou: "Jak se mohu stát sociologem?
00:31
How can I understandrozumět those invisibleneviditelný forcessil?"
6
16000
2000
Jak mohu porozumět těm neviditelným silám?"
00:33
And I say, "EmpathyEmpatie.
7
18000
2000
A já řeknu "Empatie (vcítění).
00:35
StartZačátek with empathyempatie.
8
20000
2000
Začni empatií.
00:37
It all beginszačíná with empathyempatie.
9
22000
3000
Všechno to začíná empatií.
00:40
Take yourselfvy sám out of your shoesobuv,
10
25000
2000
Vyzuj se z vlastních bot,
00:42
put yourselfvy sám into the shoesobuv of anotherdalší personosoba."
11
27000
2000
a obuj se do bot jiného člověka."
00:44
Here, I'll give you an examplepříklad.
12
29000
3000
Tady Vám dám příklad.
00:47
So I imaginepředstav si my life:
13
32000
2000
Představuji si svůj život, jak by vypadal,
00:49
if a hundredsto yearsroky agopřed
14
34000
2000
kdyby před sto lety
00:51
ChinaČína had been the mostvětšina powerfulsilný nationnárod in the worldsvět
15
36000
2000
Čína byla nejmocnějším národem světa
00:53
and they camepřišel to the UnitedVelká StatesStáty
16
38000
2000
a přišli by do Ameriky
00:55
in searchVyhledávání of coaluhlí,
17
40000
2000
hledat uhlí.
00:57
and they foundnalezeno it, and, in factskutečnost, they foundnalezeno lots of it right here.
18
42000
3000
A našli by je. Spoustu uhlí, zrovna tady.
01:00
And prettydosti soonjiž brzy, they beganzačalo shippingLodní doprava that coaluhlí,
19
45000
3000
No a hned by začali to uhlí vyvážet,
01:03
tontuna by tontuna,
20
48000
2000
tunu po tuně,
01:05
railželeznici carauto by railželeznici carauto, boatloadlodní by boatloadlodní,
21
50000
3000
nákladní vůz po vozu, loď po lodi,
01:08
back to ChinaČína and elsewhereněkde jinde around the worldsvět.
22
53000
4000
do Číny a jiných zemí světa.
01:12
And they got fabulouslypohádkově wealthybohatý in doing so.
23
57000
3000
A tím, že by tohle dělali, nabyli by pohádkové jmění.
01:15
And they builtpostavený beautifulKrásná citiesměsta
24
60000
2000
Postavili by krásná města
01:17
all powerednapájeno on that coaluhlí.
25
62000
4000
poháněná tím uhlím.
01:22
And back here in the UnitedVelká StatesStáty,
26
67000
3000
A tady, v Americe,
01:25
we saw economichospodářský despairzoufalství, deprivationdeprivace.
27
70000
2000
jsme viděli jen bídu a ekonomické zoufalství.
01:27
This is what I saw.
28
72000
2000
Tohle jsem viděl.
01:29
I saw people strugglingbojovat to get by,
29
74000
3000
Lidi, kteří se snaží přežít,
01:32
not knowingvědět what was what and what was nextdalší.
30
77000
3000
a neví kudy kam.
01:35
And then I askedzeptal se myselfmoje maličkost the questionotázka.
31
80000
2000
A tehdy jsem si položil otázku.
01:37
I say, "How'sJak je it possiblemožný that we could be so poorchudý here in the UnitedVelká StatesStáty,
32
82000
3000
Říkám si: "Jak to, že jsme tak chudí, tady v Americe,
01:40
because the coaluhlí is suchtakový a wealthybohatý resourcezdroje,
33
85000
2000
když uhlí je takové bohatství,
01:42
it's so much moneypeníze?"
34
87000
2000
představuje tolik peněz?"
01:44
And I realizeduvědomil,
35
89000
2000
A pochopil jsem, že to je proto,
01:46
because the ChineseČínština ingratiatedsi získal themselvesoni sami
36
91000
3000
že Číňani se spolčili s malou elitou,
01:49
with a smallmalý rulingvládnoucí classtřída here in the UnitedVelká StatesStáty
37
94000
3000
která tady v Americe vládla a která
01:52
who stoleukradl all of that moneypeníze and all of that wealthbohatství for themselvesoni sami.
38
97000
4000
ukradla všechny ty peníze a přivlastnila si to bohatství.
01:56
And the restodpočinek of us, the vastobrovský majorityvětšina of us,
39
101000
2000
A my ostatní, převážná většina Američanů,
01:58
struggleboj to get by.
40
103000
2000
sotva přežívají.
02:00
And the ChineseČínština gavedal this smallmalý rulingvládnoucí eliteelita
41
105000
3000
A Číňané dali této málopočetné elitě
02:03
loadszatížení of militaryválečný weaponszbraně and sophisticatedsofistikovaný technologytechnika
42
108000
3000
spoustu zbraní a pokročilé technologie,
02:06
in orderobjednat to ensurezajistit that people like me
43
111000
3000
aby zajistili, že lidé jako já
02:09
would not speakmluvit out againstproti this relationshipvztah.
44
114000
3000
nebudou protestovat proti tomuto vztahu.
02:13
Does this soundzvuk familiarznát?
45
118000
3000
Zní to povědomě?
02:16
And they did things like trainvlak AmericansAmeričané
46
121000
2000
A oni taky vycvičili Američany k tomu,
02:18
to help protectchránit the coaluhlí.
47
123000
2000
aby to uhlí chránili,
02:20
And everywherevšude, were symbolssymboly of the ChineseČínština --
48
125000
3000
a všude byly čínské znaky --
02:23
everywherevšude, a constantkonstantní reminderpřipomenutí.
49
128000
3000
všude, stálá připomínka.
02:26
And back in ChinaČína,
50
131000
2000
A zatím v Číně,
02:28
what do they say in ChinaČína?
51
133000
2000
co říkají v Číně?
02:30
Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coaluhlí.
52
135000
3000
Nic. Nemluví o nás. Nemluví o uhlí.
02:33
If you askdotázat se them,
53
138000
2000
A když se zeptáte,
02:35
they'lloni budou say, "Well, you know the coaluhlí, we need the coaluhlí.
54
140000
2000
řeknou: "No, víte, uhlí, uhlí potřebujeme.
02:37
I mean, come on, I'm not going to turnotočit se down my thermostattermostat.
55
142000
3000
No přece, měj rozum, přece nesnížím svůj termostat.
02:40
You can't expectočekávat that."
56
145000
3000
To opravdu nemůžeš očekávat".
02:43
And so I get angryrozzlobený, and I get pissednaštvaný,
57
148000
3000
A tak se rozhněvám. Opravdu se naseru.
02:46
as do lots of averageprůměrný people.
58
151000
2000
A taky mnoho jiných průměrných lidí.
02:48
And we fightboj back, and it getsdostane really uglyškaredý.
59
153000
3000
A začneme bojovat a rychle se to vyostří.
02:51
And the ChineseČínština respondreagovat in a very uglyškaredý way.
60
156000
3000
A Číňané taky odpoví ostře,
02:55
And before we know it, they sendposlat in the tankstanky
61
160000
3000
A než se nadáte, pošlou tanky,
02:58
and then sendposlat in the troopsvojsko,
62
163000
2000
a potom vojáky
03:00
and lots of people are dyingumírající,
63
165000
2000
a hodně lidí začne umírat
03:02
and it's a very, very difficultobtížný situationsituace.
64
167000
5000
a je to opravdu těžká situace.
03:07
Can you imaginepředstav si what you would feel
65
172000
3000
Dovedete si představit, jak by jste se cítili
03:10
if you were in my shoesobuv?
66
175000
2000
v mé situaci, v mých botách?
03:12
Can you imaginepředstav si walkingchůze out of this buildingbudova
67
177000
3000
Dovedete si představit, jaký byste měl pocit,
03:15
and seeingvidění a tanknádrž sittingsedící out there
68
180000
2000
kdybyste vyšli z této budovy a viděli tank
03:17
or a trucknákladní automobil fullplný of soldiersvojáků?
69
182000
3000
nebo náklaďák plný vojáků?
03:20
And just imaginepředstav si what you would feel.
70
185000
2000
Představte si, co byste cítili.
03:22
Because you know why they're here, and you know what they're doing here.
71
187000
3000
Protože byste věděli, proč jsou tady a co tu dělají.
03:25
And you just feel the angerhněv and you feel the fearstrach.
72
190000
4000
Cítili byste hněv a cítili byste strach.
03:29
If you can, that's empathyempatie -- that's empathyempatie.
73
194000
3000
A ten pocit - to je empatie.
03:32
You've left your shoesobuv, and you've stoodstál in minetěžit.
74
197000
3000
Opustili jste své boty a stáli v mých.
03:35
And you've got to feel that.
75
200000
2000
A získali jste ten pocit.
03:37
Okay, so that's the warmteplý up.
76
202000
2000
Dobrá, to byla rozcvička,
03:39
That's the warmteplý up.
77
204000
2000
Tohle byla rozcvička.
03:41
Now we're going to have
78
206000
2000
Teď přijde
03:43
the realnemovitý radicalradikální experimentexperiment.
79
208000
2000
opravdový radikální experiment.
03:45
And so for the remainderzbytek of my talk, what I want you to do
80
210000
3000
Takže po zbytek mé přednášky chci, abyste
03:48
is put yourselvessami in the shoesobuv
81
213000
2000
se obuli do bot
03:50
of an ordinaryobyčejný ArabArabské MuslimMuslimské
82
215000
3000
obyčejného muslimského Araba,
03:53
livingživobytí in the MiddleStřední EastVýchod --
83
218000
2000
který žije na středním východě --
03:55
in particularkonkrétní, in IraqIrák.
84
220000
3000
konkrétně v Iráku.
03:59
And so to help you,
85
224000
2000
A abych vám to usnadnil,
04:01
perhapsmožná you're a memberčlen of this middlestřední classtřída familyrodina in BaghdadBagdád --
86
226000
4000
třeba jste člen této rodiny ze střední vrstvy Bagdádu.
04:05
and what you want is the bestnejlepší for your kidsděti.
87
230000
3000
A chcete to nejlepší pro své děti.
04:08
You want your kidsděti to have a better life.
88
233000
2000
Chcete, aby měli lepší život.
04:10
And you watch the newszprávy, you payplatit attentionPozor,
89
235000
2000
A díváte se na zprávy, jste pozorní,
04:12
you readčíst the newspapernoviny, you go down to the coffeekáva shopprodejna with your friendspřátelé,
90
237000
3000
čtete noviny a chodíte s kamarády do hospody
04:15
and you readčíst the newspapersnoviny from around the worldsvět.
91
240000
2000
a čtete noviny z celého světa.
04:17
And sometimesněkdy you even watch satellitedružice,
92
242000
2000
Někdy se dokonce přes satelit díváte na
04:19
CNNCNN, from the UnitedVelká StatesStáty.
93
244000
2000
CNN ze Spojených států.
04:21
So you have a sensesmysl of what the AmericansAmeričané are thinkingmyslící.
94
246000
2000
Takže máte jisté povědomí o tom, co si Američané myslí.
04:23
But really, you just want a better life for yourselfvy sám.
95
248000
3000
Ale ve skutečnosti prostě chcete lepší život pro sebe.
04:26
That's what you want.
96
251000
2000
To je to, co chcete.
04:28
You're ArabArabské MuslimMuslimské livingživobytí in IraqIrák.
97
253000
2000
Jste arabský muslim v Iráku.
04:30
You want a better life for yourselfvy sám.
98
255000
2000
Chcete lepší život pro sebe.
04:32
So here, let me help you.
99
257000
2000
Takže, dovolte, abych Vám pomohl.
04:34
Let me help you with some things
100
259000
2000
Pomohu vám s několika věcmi,
04:36
that you mightmohl be thinkingmyslící.
101
261000
2000
které máte na mysli.
04:38
NumberČíslo one: this incursionvpád into your landpřistát
102
263000
3000
Číslo jedna: tohle pronikání do vaší země
04:41
these pastminulost 20 yearsroky, and before,
103
266000
2000
za posledních dvacet let i před tím,
04:43
the reasondůvod anyonekdokoliv is interestedzájem in your landpřistát, and particularlyzejména the UnitedVelká StatesStáty,
104
268000
3000
ten důvod, proč se všichni, zvláště pak Spojené státy, zajímají o vaši zem,
04:46
it's oilolej.
105
271000
2000
je ropa.
04:48
It's all about oilolej; you know that, everybodyvšichni knows that.
106
273000
3000
Je to vše o ropě, všichni to ví.
04:51
People here back in the UnitedVelká StatesStáty know it's about oilolej.
107
276000
3000
I lidé ve Spojených státech to ví.
04:54
It's because somebodyněkdo elsejiný
108
279000
2000
Je to vše proto, že někdo jiný
04:56
has a designdesign for your resourcezdroje.
109
281000
3000
mé své plány s vašimi zdroji.
04:59
It's your resourcezdroje; it's not somebodyněkdo else'sjinak.
110
284000
3000
Jsou to Vaše zdroje, ne někoho jiného.
05:02
It's your landpřistát; it's your resourcezdroje.
111
287000
3000
Je to Vaše zem, Vaše zdroje.
05:05
SomebodyNěkdo elsejiný has a designdesign for it.
112
290000
2000
Někdo jiný je chce mít.
05:07
And you know why they have a designdesign?
113
292000
2000
A víte, proč je chtějí?
05:09
You know why they have theirjejich eyesoči setsoubor on it?
114
294000
2000
Víte, proč po nich koukají?
05:11
Because they have an entirecelý economichospodářský systemSystém
115
296000
2000
Protože mají svůj celý ekonomický systém
05:13
that's dependentzávislé on that oilolej --
116
298000
2000
závislý na té ropě --
05:15
foreignzahraniční, cizí oilolej,
117
300000
2000
na cizí ropě,
05:17
oilolej from other partsčásti of the worldsvět that they don't ownvlastní.
118
302000
3000
na ropě z jiných částí světa, které nejsou jejich.
05:20
And what elsejiný do you think about these people?
119
305000
2000
A co ještě si myslíte o těch lidech?
05:22
The AmericansAmeričané, they're richbohatý.
120
307000
2000
O Američanech? Jsou bohatí.
05:24
Come on, they livežít in bigvelký housesdomy, they have bigvelký carsauta,
121
309000
2000
Opravdu, bydlí ve velkých domech, mají velká auta,
05:26
they all have blondBlondýna hairvlasy, bluemodrý eyesoči, they're happyšťastný.
122
311000
2000
světlé vlasy, modré oči, jsou šťastní.
05:28
You think that. It's not trueskutečný, of coursechod,
123
313000
2000
To si myslíte. Ovšem není to pravda.
05:30
but that's the mediamédia impressiondojem, and that's like what you get.
124
315000
3000
Ale je to mediální obraz a nic jiného nemáte.
05:33
And they have bigvelký citiesměsta,
125
318000
2000
A mají velká města
05:35
and the citiesměsta are all dependentzávislé on oilolej.
126
320000
3000
a všechna ta města závisí na ropě.
05:39
And back home, what do you see?
127
324000
2000
A co vidíš doma?
05:41
PovertyChudoba, despairzoufalství, struggleboj.
128
326000
2000
Chudobu, zoufalství, boj o přežití.
05:43
Look, you don't livežít in a wealthybohatý countryzemě.
129
328000
3000
Fakt je, že nežiješ v bohaté zemi.
05:46
This is IraqIrák.
130
331000
3000
Tohle je Irák.
05:50
This is what you see.
131
335000
2000
Tohle je, co vidíš.
05:52
You see people strugglingbojovat to get by.
132
337000
2000
Vidíš lidi zápasit o holé živobytí.
05:54
I mean, it's not easysnadný; you see a lot of povertychudoba.
133
339000
2000
Jasně, není to snadné; vidíš spoustu chudoby.
05:56
And you feel something about this.
134
341000
2000
A jasně o tom něco cítíš.
05:58
These people have designsnávrhů for your resourcezdroje,
135
343000
2000
Tihle lidi mají své plány s Tvými zdroji
06:00
and this is what you see?
136
345000
2000
a tohle vidíš?
06:02
Something elsejiný you see that you talk about --
137
347000
2000
Je ještě něco, co vidíš a o čem mluvíš --
06:04
AmericansAmeričané don't talk about this, but you do.
138
349000
2000
Američané o tom nemluví, ale ty ano.
06:06
There's this thing, this militarizationmilitarizaci of the worldsvět,
139
351000
3000
A to je tohle. Militarizace světa,
06:09
and it's centeredna střed right in the UnitedVelká StatesStáty.
140
354000
2000
která má centrum v Americe.
06:11
And the UnitedVelká StatesStáty
141
356000
2000
A Spojené státy mají na svědomí
06:13
is responsibleodpovědný for almosttéměř one halfpolovina
142
358000
3000
téměř polovinu
06:16
of the world'sna světě militaryválečný spendingvýdaje --
143
361000
2000
vojenských útrat tohoto světa --
06:18
fourčtyři percentprocent of the world'sna světě populationpopulace.
144
363000
2000
a tvoří jen 4 procenta světové populace.
06:20
And you feel it; you see it everykaždý day.
145
365000
3000
A cítíš to, vidíš to, každý den.
06:23
It's partčást of your life.
146
368000
2000
Je to část tvého života.
06:25
And you talk about it with your friendspřátelé.
147
370000
2000
Mluvíš o tom s kamarády.
06:27
You readčíst about it.
148
372000
3000
Čteš o tom.
06:30
And back when SaddamSaddám HusseinHusajn was in powerNapájení,
149
375000
3000
A tehdy, když byl u moci Saddám Husajn,
06:33
the AmericansAmeričané didn't carepéče about his crimeszločiny.
150
378000
3000
Američanům nevadili jeho zločiny.
06:36
When he was gassingplynování the KurdsKurdové and gassingplynování IranÍrán,
151
381000
2000
Když užíval jedovatý plyn proti Kurdům a Íránu,
06:38
they didn't carepéče about it.
152
383000
2000
bylo jim to fuk.
06:40
When oilolej was at stakekůl,
153
385000
2000
Ale když šlo o ropu,
06:42
somehowNějak, suddenlyNajednou, things matteredzáleželo.
154
387000
4000
najednou to vše bylo důležité.
06:47
And what you see, something elsejiný,
155
392000
2000
A co taky vidíte,
06:49
the UnitedVelká StatesStáty,
156
394000
2000
Spojené Státy,
06:51
the hubrozbočovač of democracydemokracie around the worldsvět,
157
396000
2000
Centrum demokratického světa,
06:53
they don't seemzdát se to really be
158
398000
2000
se nezdají, že by opravdu
06:55
supportingPodpora democraticdemokratický countrieszemí all around the worldsvět.
159
400000
4000
podporovali jiné demokratické země ve světě.
06:59
There are a lot of countrieszemí, oil-producingtěžbu ropy countrieszemí,
160
404000
3000
Spousta zemí, které těží ropu,
07:02
that aren'tnejsou very democraticdemokratický, but supportedpodporovány by the UnitedVelká StatesStáty.
161
407000
3000
nejsou příliš demokratické, ale jsou podporované Amerikou.
07:05
That's oddzvláštní.
162
410000
2000
Je to divné.
07:07
Oh, these incursionsnájezdů, these two warsválky,
163
412000
3000
A ty nájezdy, ty dvě války,
07:10
the 10 yearsroky of sanctionssankce,
164
415000
2000
těch 10 let sankcí,
07:12
the eightosm yearsroky of occupationobsazení,
165
417000
4000
osm let okupace,
07:16
the insurgencyvzpoura that's been unleashedUnleashed on your people,
166
421000
3000
vzbouření, které bylo rozpoutáno ve Vaší zemi,
07:19
the tensdesítky of thousandstisíce, the hundredsstovky of thousandstisíce
167
424000
3000
statisíce
07:22
of civiliancivilní deathsúmrtí,
168
427000
5000
civilistů, kteří zemřeli,
07:27
all because of oilolej.
169
432000
3000
a to vše kvůli ropě.
07:30
You can't help but think that.
170
435000
2000
Nemůžete si to nemyslet.
07:32
You talk about it.
171
437000
2000
Mluvíte o tom.
07:34
It's in the forefrontForefront of your mindmysl always.
172
439000
3000
Je to stále před vašima očima.
07:37
You say, "How is that possiblemožný?"
173
442000
3000
Říkáte si: "Jak je tohle možné?"
07:40
And this man, he's everykaždý man --
174
445000
3000
A tento muž, je to kdokoli --
07:43
your grandfatherdědeček, your unclestrýc,
175
448000
2000
váš dědeček nebo strýc,
07:45
your fatherotec, your sonsyn,
176
450000
2000
váš otec, syn,
07:47
your neighborsoused, your professorprofesor, your studentstudent.
177
452000
3000
váš soused, profesor, student.
07:50
OnceJednou a life of happinessštěstí and joyradost
178
455000
3000
Jednu chvíli život plný štěstí a radosti
07:53
and suddenlyNajednou, painbolest and sorrowzármutek.
179
458000
3000
a náhle bolest a utrpení.
07:56
EveryoneKaždý in your countryzemě
180
461000
3000
Každý ve vaší zemi
07:59
has been toucheddotkl by the violencenásilí,
181
464000
3000
byl dotčen tímto násilím,
08:02
the bloodshedkrveprolití, the painbolest,
182
467000
2000
krveprolitím, bolestí,
08:04
the horrorhrůza, everybodyvšichni.
183
469000
2000
hrůzou, každý.
08:06
Not a singlesingl personosoba in your countryzemě
184
471000
3000
Není jediný člověk ve vaší zemi,
08:09
has not been toucheddotkl.
185
474000
2000
kterého by se to nedotklo.
08:11
But there's something elsejiný.
186
476000
2000
Ale je tu ještě něco.
08:13
There's something elsejiný about these people,
187
478000
2000
Ještě něco o těchto lidech,
08:15
these AmericansAmeričané who are there.
188
480000
2000
o těch Američanech, co tu jsou.
08:17
There's something elsejiný about them that you see -- they don't see themselvesoni sami.
189
482000
3000
Je tu něco, co vy vidíte -- ale oni sami nevidí.
08:20
And what do you see? They're ChristiansKřesťané.
190
485000
3000
A co vidíte? Jsou to křesťané.
08:23
They're ChristiansKřesťané.
191
488000
2000
Jsou to křesťané.
08:25
They worshipuctívání the ChristianKřesťan God, they have crosseskříže, they carrynést BiblesBible.
192
490000
3000
Uctívají křesťanského Boha, mají kříže, nosí s sebou bible.
08:28
TheirJejich BiblesBible have a little insigniainsignie
193
493000
2000
Bible mají znak,
08:30
that saysříká "U.S. ArmyArmáda" on them.
194
495000
3000
který říká "Armáda USA".
08:34
And theirjejich leaderslídry, theirjejich leaderslídry:
195
499000
3000
A jejich vůdci,
08:37
before they sendposlat theirjejich sonssynové and daughtersdcery
196
502000
2000
než pošlou své syny a dcery
08:39
off to warválka in your countryzemě --
197
504000
2000
do války do Vaší země --
08:41
and you know the reasondůvod --
198
506000
2000
a vy víte proč --
08:43
before they sendposlat them off,
199
508000
2000
než je pošlou.,
08:45
they go to a ChristianKřesťan churchkostel, and they praymodlit se to theirjejich ChristianKřesťan God,
200
510000
2000
jdou do křesťanského kostela, modlí se ke svému křesťanskému Bohu
08:47
and they askdotázat se for protectionochrana and guidancepokyny from that god.
201
512000
3000
a žádají od něj, aby je chránil a ukázal jim cestu.
08:50
Why?
202
515000
2000
Proč?
08:52
Well, obviouslyočividně, when people diezemřít in the warválka,
203
517000
4000
No zřejmě, když lidé v té válce umírají,
08:56
they are MuslimsMuslimové, they are IraqisIráčané --
204
521000
2000
jsou to Muslimové, Iráčané --
08:58
they're not AmericansAmeričané.
205
523000
2000
nejsou to Američané.
09:00
You don't want AmericansAmeričané to diezemřít. ProtectChránit our troopsvojsko.
206
525000
3000
Nechcete, aby Američané umírali. Ochraňuj naše vojáky.
09:03
And you feel something about that --
207
528000
2000
A jistě, že o tom něco cítíte --
09:05
of coursechod you do.
208
530000
2000
samozřejmě.
09:07
And they do wonderfulBáječné things.
209
532000
2000
Oni také dělají obdivuhodné věci.
09:09
You readčíst about it, you hearslyšet about it.
210
534000
2000
Čtete o tom, slyšíte to.
09:11
They're there to buildstavět schoolsškoly and help people, and that's what they want to do.
211
536000
2000
Oni sem přišli pomoci lidem, postavit školy, to je to, co chtějí.
09:13
They do wonderfulBáječné things, but they alsotaké do the badšpatný things,
212
538000
2000
Dělají dobré činy, ale i zlé činy,
09:15
and you can't tell the differencerozdíl.
213
540000
2000
a někdy to nemůžete rozlišit.
09:17
And this guy, you get a guy like LtLt. GenGen. WilliamVilém BoykinMichaela.
214
542000
4000
A potom přijde tenhle chlápek, někdo jak generál William Boykin.
09:21
I mean, here'stady je a guy who saysříká that your God is a falseNepravdivé God.
215
546000
3000
A opravdu, tady je chlap, co říká, že váš Bůh je falešný Bůh.
09:24
Your God'sBoží an idolIdol; his God is the trueskutečný God.
216
549000
2000
Váš Bůh je modla. Jeho Bůh je opravdový Bůh.
09:26
The solutionřešení to the problemproblém in the MiddleStřední EastVýchod, accordingpodle to him,
217
551000
3000
Podle něho je řešení problémů Středního východu
09:29
is to convertkonvertovat you all to ChristianityKřesťanství --
218
554000
2000
konvertovat Vás všechny ke křesťanství.
09:31
just get ridzbavit of your religionnáboženství.
219
556000
2000
Prostě zničit a odstranit Vaše náboženství.
09:33
And you know that. AmericansAmeričané don't readčíst about this guy.
220
558000
2000
A vy víte, že Američané o tomhle chlapíkovi nečtou.
09:35
They don't know anything about him, but you do.
221
560000
3000
Neví o něm nic. Ale Vy víte.
09:38
You passsložit it around. You passsložit his wordsslova around.
222
563000
2000
Vy si to řeknete. Citujete jeho slova.
09:40
I mean this is seriousvážně. You're afraidstrach.
223
565000
3000
Tohle je vážné.
09:43
He was one of the leadingvedoucí commandersVelitelé in the seconddruhý invasioninvaze of IraqIrák.
224
568000
3000
On byl jeden z hlavních velitelů během druhé invaze do Iráku.
09:46
And you're thinkingmyslící, "God, if this guy is sayingrčení that,
225
571000
3000
A tak si myslíte: "Proboha, když on tohle říká,
09:49
then all the soldiersvojáků mustmusí be sayingrčení that."
226
574000
2000
tak všichni ti vojáci to asi taky říkají."
09:51
And this wordslovo here,
227
576000
2000
A nebo tohle slovo:
09:53
GeorgeGeorge BushBush calledvolal this warválka a crusadeKřížová výprava.
228
578000
2000
George Bush nazval tuhle válku kampaní (křižáckou výpravou).
09:55
Man, the AmericansAmeričané, they're just like, "AhAh, crusadeKřížová výprava.
229
580000
2000
Vole, Američani opravdu řekli: "Křížová výprava.
09:57
WhateverAť už. I don't know."
230
582000
2000
Teda opravdu. Já nevím".
09:59
You know what it meansprostředek.
231
584000
2000
Vy víte, co to znamená.
10:01
It's a holySvatá warválka againstproti MuslimsMuslimové.
232
586000
2000
Je to svatá válka proti Muslimům.
10:03
Look, invadenapadnout, subduepodmanit them, take theirjejich resourceszdroje.
233
588000
3000
Hele. Invaze, potlačení a konfiskace zdrojů.
10:06
If they won'tzvyklý submitPředložit, killzabít them.
234
591000
2000
A pokud se nepoddají, zabij je.
10:08
That's what this is about.
235
593000
2000
To je oč tu běží.
10:10
And you're thinkingmyslící, "My God, these ChristiansKřesťané are comingpříchod to killzabít us."
236
595000
3000
A tak si myslíš. "Proboha, křesťani nás jdou zabít."
10:13
This is frighteningděsivý.
237
598000
2000
To budí strach.
10:15
You feel frightenedvystrašený. Of coursechod you feel frightenedvystrašený.
238
600000
3000
Hrozné. Jasně, že cítíš strach.
10:18
And this man, TerryTerry JonesJones:
239
603000
3000
A tento muž, Terry Jones:
10:21
I mean here'stady je a guy who wants to burnhořet KoransKorejci, right?
240
606000
2000
Tak tady je chlap, co chce pálit Korán.
10:23
And the AmericansAmeričané: "AhAh, he's a knuckleheadpitomec.
241
608000
2000
A Američani: "Ále, on je cvok.
10:25
He's a formerbývalý hotelhotel managermanažer;
242
610000
2000
Byl kdysi manažer hotelu.
10:27
he's got three-dozentři - desítky membersčlenů of his churchkostel."
243
612000
2000
Má asi tři tucty členů ve své kongregaci."
10:29
They laughsmát se him off. You don't laughsmát se him off.
244
614000
2000
A smějí se mu. Ale my se nesmějeme.
10:31
Because in the contextkontext of everything elsejiný,
245
616000
2000
Protože v souvislosti se vším ostatním
10:33
all the pieceskousky fitvejít se.
246
618000
2000
to vše do sebe zapadá.
10:35
I mean, of coursechod, this is how AmericansAmeričané take it,
247
620000
2000
Myslím si samozřejmě, takhle to vidí Amíci,
10:37
so people all over the MiddleStřední EastVýchod, not just in your countryzemě,
248
622000
2000
takže lidé všude na Středním východě, ne jen ve Vaší zemi,
10:39
are protestingprotestovat.
249
624000
2000
protestují.
10:41
"He wants to burnhořet KoransKorejci, our holySvatá bookrezervovat.
250
626000
2000
"Chce pálit Korán, naši svatou knihu.
10:43
These ChristiansKřesťané, who are these ChristiansKřesťané?
251
628000
2000
Tihle křesťané, co jsou vlastně zač?
10:45
They're so evilzlo, they're so mean --
252
630000
2000
Jsou tak zlí, tak suroví --
10:47
this is what they're about."
253
632000
2000
to je, co jsou zač.
10:49
This is what you're thinkingmyslící as an ArabArabské MuslimMuslimské,
254
634000
2000
To je, co si nezbytně myslíte jako arabský Muslim,
10:51
as an IraqiIrácké.
255
636000
2000
jako Iráčan.
10:53
Of coursechod you're going to think this.
256
638000
2000
Jistěže si to budete myslet.
10:55
And then your cousinbratranec
257
640000
2000
A potom přijde Váš bratranec
10:57
saysříká, "Hey cuzcuz, checkkontrola out this websitewebová stránka.
258
642000
2000
a řekne: "Hele brácho. Mrkni se na tuhle stránku.
10:59
You've got to see this -- BibleBible BootSpuštění počítače CampTábor.
259
644000
2000
To musíš vidět -- biblický vojenský výcvik.
11:01
These ChristiansKřesťané are nutsmatice.
260
646000
2000
Tihle křesťani jsou šílení.
11:03
They're trainingvýcvik theirjejich little kidsděti to be soldiersvojáků for JesusJežíš.
261
648000
3000
Trénují své malé děti, aby z nich byli Boží bojovníci.
11:06
And they take these little kidsděti and they runběh them throughpřes these things
262
651000
2000
Vezmou tyhle dětičky, proženou je touhle prolézačkou,
11:08
tillaž do they teachučit them how to say, "SirSir, yes, sirVážený pane,"
263
653000
2000
a učí je říkat "Pane, ano, pane,"
11:10
and things like grenadegranát tosshození and weaponszbraně carepéče and maintenanceúdržba.
264
655000
3000
a házet granáty a pucovat kvéry.
11:13
And go to the websitewebová stránka.
265
658000
2000
A když jdeš na tuhle stránku, tak tam vidíš
11:15
It saysříká "U.S. ArmyArmáda" right on it.
266
660000
2000
"Armáda USA", přímo tam.
11:17
I mean, these ChristiansKřesťané, they're nutsmatice. How would they do this to theirjejich little kidsděti?"
267
662000
3000
Ti povídám, jsou to šílenci. Jak to mohou dělat svým dětem?
11:20
And you're readingčtení this websitewebová stránka.
268
665000
2000
A tak to tam na tom webu čteš
11:22
And of coursechod, ChristiansKřesťané back in the UnitedVelká StatesStáty, or anybodyněkdo,
269
667000
3000
a ovšem, křesťani v USA a jinde
11:25
saysříká, "AhAh, this is some little, tinydrobný churchkostel in the middlestřední of nowherenikde."
270
670000
2000
říkají "Ále, to je nějaká malinká, mrňavá kongregace, bůhvíkde".
11:27
You don't know that.
271
672000
2000
Jenže ty to nevíš.
11:29
For you, this is like all ChristiansKřesťané.
272
674000
3000
Pro tebe je tohle jako všichni křesťané.
11:32
It's all over the WebWeb, BibleBible BootSpuštění počítače CampTábor.
273
677000
2000
Je to všude na webu.
11:34
And look at this:
274
679000
2000
A koukni sem:
11:36
they even teachučit theirjejich kidsděti --
275
681000
2000
dokonce trénují své děti --
11:38
they trainvlak them in the samestejný way the U.S. MarinesNámořní pěchota trainvlak.
276
683000
2000
trénují je stejně jako US mariňáky.
11:40
Isn't that interestingzajímavý.
277
685000
2000
Není tohle zajímavé.
11:42
And it scaresděsí you, and it frightensděsí you.
278
687000
2000
A bojíš se toho. Je to hrozivé.
11:44
So these guys, you see them.
279
689000
2000
Koukni na tyhle chlápky, vidíš?
11:46
You see, I, SamSam RichardsRichards, I know who these guys are.
280
691000
3000
Vidíš, já - Sam Richards -, já vím, kdo jsou.
11:49
They're my studentsstudentů, my friendspřátelé.
281
694000
2000
Jsou to mí studenti, mí přátelé.
11:51
I know what they're thinkingmyslící: "You don't know."
282
696000
2000
Já vím, co si myslí: "Vy nevíte".
11:53
When you see them,
283
698000
2000
Když je vidíte vy,
11:55
they're something elsejiný, they're something elsejiný.
284
700000
3000
jsou něco jiného, něco jiného.
11:58
That's what they are to you.
285
703000
3000
To je, čím jsou pro Vás.
12:01
We don't see it that way in the UnitedVelká StatesStáty,
286
706000
3000
My v USA je tak nevidíme,
12:04
but you see it that way.
287
709000
3000
ale Vy je tak vidíte.
12:09
So here.
288
714000
2000
Takže.
12:11
Of coursechod, you got it wrongšpatně.
289
716000
2000
Ovšem, tak to není.
12:13
You're generalizingzevšeobecňovat. It's wrongšpatně.
290
718000
3000
Zobecňujete. A je to jinak.
12:16
You don't understandrozumět the AmericansAmeričané.
291
721000
2000
Nerozumíte Američanům.
12:18
It's not a ChristianKřesťan invasioninvaze.
292
723000
2000
Není to křesťanská invaze.
12:20
We're not just there for oilolej; we're there for lots of reasonsdůvodů.
293
725000
2000
Nejsme tam jen kvůli ropě; je mnoho důvodů.
12:22
You have it wrongšpatně. You've missedchyběl it.
294
727000
2000
Děláte špatný závěr, děláte chybu.
12:24
And of coursechod, mostvětšina of you don't supportPodpěra, podpora the insurgencyvzpoura;
295
729000
3000
A ovšem, většina nepodporuje odboj;
12:27
you don't supportPodpěra, podpora killingzabíjení AmericansAmeričané;
296
732000
2000
nepodporujete zabíjení Američanů,
12:29
you don't supportPodpěra, podpora the terroriststeroristů.
297
734000
2000
nepodporujete teroristy.
12:31
Of coursechod you don't. Very fewpár people do.
298
736000
2000
Ovšem že ne. Velmi málo lidí je podporuje.
12:33
But some of you do.
299
738000
3000
Ale někteří je podporují.
12:36
And this is a perspectiveperspektivní.
300
741000
3000
A zde je ta perspektiva, to hledisko.
12:39
Okay, so now, here'stady je what we're going to do.
301
744000
2000
OK. Teď uděláme tohle.
12:41
StepKrok outsidemimo of your shoesobuv
302
746000
2000
Vyzujte se z těch bot, co máte
12:43
that you're in right now
303
748000
2000
teď na sobě,
12:45
and stepkrok back into your normalnormální shoesobuv.
304
750000
2000
a obujte se zase do svých vlastních bot.
12:47
So everyone'svšichni jsou back in the roompokoj, místnost, okay.
305
752000
2000
Všichni pojďte zpět sem, do tohoto sálu.
12:49
Now here comespřijde the radicalradikální experimentexperiment.
306
754000
2000
Nyní přijde ten radikální experiment.
12:51
So we're all back home.
307
756000
2000
Tak, všichni jsme zpátky doma.
12:53
This photofotografie: this womanžena,
308
758000
2000
Tato fotka, ta žena,
12:55
man, I feel her.
309
760000
2000
vole, opravdu vím, co cítí.
12:57
I feel her.
310
762000
2000
Já sám to cítím.
12:59
She's my sistersestra,
311
764000
2000
Je to moje sestra,
13:01
my wifemanželka, my cousinbratranec, my neighborsoused.
312
766000
3000
moje žena, sestřenka, sousedka.
13:04
She's anybodyněkdo to me.
313
769000
2000
Je pro mě tím vším.
13:06
These guys standingstojící there, everybodyvšichni in the photofotografie,
314
771000
2000
A ti chlápci okolo.
13:08
I feel this photofotografie, man.
315
773000
3000
Opravdu pociťuji tu fotku.
13:11
So here'stady je what I want you to do.
316
776000
2000
Teď bych chtěl, abyste udělali tohle.
13:13
Let's go back to my first examplepříklad of the ChineseČínština.
317
778000
3000
Vraťme se k mému prvnímu příkladu o Číňanech.
13:17
So I want you to go there.
318
782000
2000
Chci, abyste se k tomu vrátili.
13:19
So it's all about coaluhlí, and the ChineseČínština are here in the UnitedVelká StatesStáty.
319
784000
3000
Takže je vše o uhlí a Číňané jsou zde, v USA.
13:22
And what I want you to do is pictureobrázek her as a ChineseČínština womanžena
320
787000
2000
Chci, abyste si představili Číňanku,
13:24
receivingpřijímání a ChineseČínština flagvlajka
321
789000
3000
která dostává čínskou vlajku,
13:27
because her lovedmiloval one has diedzemřel in AmericaAmerika
322
792000
3000
protože její milý padl v Americe
13:30
in the coaluhlí uprisingpovstání.
323
795000
2000
během povstání kolem uhlí.
13:32
And the soldiersvojáků are ChineseČínština,
324
797000
2000
A ti vojáci jsou Číňané,
13:34
and everybodyvšichni elsejiný is ChineseČínština.
325
799000
2000
všichni ostatní jsou Číňané.
13:36
As an AmericanAmerická, how do you feel about this pictureobrázek?
326
801000
3000
Jako Američan - jaké pocity budí ta scéna?
13:41
What do you think about that scenescéna?
327
806000
3000
Co si myslíte o tom obrázku?
13:46
Okay, try this. BringPřinést it back.
328
811000
2000
OK. Teď zkuste tohle. Pojďte zpět.
13:48
This is the scenescéna here.
329
813000
2000
Tedy je zase ta scéna.
13:50
It's an AmericanAmerická, AmericanAmerická soldiersvojáků,
330
815000
2000
Je to Američan, američtí vojáci,
13:52
AmericanAmerická womanžena who lostztracený her lovedmiloval one
331
817000
2000
Američanka ztratila milovaného člověka
13:54
in the MiddleStřední EastVýchod -- in IraqIrák or AfghanistanAfghánistán.
332
819000
3000
na středním východě - v Iráku nebo Afghánistánu.
13:57
Now, put yourselfvy sám in the shoesobuv,
333
822000
2000
Nyní, obujte se do bot,
13:59
go back to the shoesobuv
334
824000
2000
zpět do bot
14:01
of an ArabArabské MuslimMuslimské livingživobytí in IraqIrák.
335
826000
3000
arabského Muslima, který žije v Iráku.
14:05
What are you feelingpocit and thinkingmyslící
336
830000
3000
Co cítíte, co si myslíte
14:08
about this photofotografie,
337
833000
2000
o této fotce,
14:10
about this womanžena?
338
835000
3000
o této ženě?
14:20
Okay,
339
845000
2000
OK.
14:22
now follownásledovat me on this,
340
847000
2000
Nyní mě následujte,
14:24
because I'm takingpřijmout a bigvelký riskriziko here.
341
849000
2000
protože tady riskuji,
14:26
And so I'm going to invitepozvat you to take a riskriziko with me.
342
851000
3000
a tak Vás pozvu, abyste riskovali se mnou.
14:29
These gentlemenPánové here, they're insurgentspovstalci.
343
854000
2000
Tito muži tady jsou vzbouřenci.
14:31
They were caughtchycen by the AmericanAmerická soldiersvojáků,
344
856000
2000
Byli chyceni americkými vojáky,
14:33
tryingzkoušet to killzabít AmericansAmeričané.
345
858000
2000
když se snažili zabít Američany.
14:35
And maybe they succeededuspěl. Maybe they succeededuspěl.
346
860000
3000
Možná se jim to i povedlo. Možná uspěli.
14:38
Put yourselfvy sám in the shoesobuv
347
863000
2000
Obujte si boty
14:40
of the AmericansAmeričané who caughtchycen them.
348
865000
4000
Američanů, kteří je chytli.
14:44
Can you feel the ragevztek?
349
869000
2000
Cítíte jejich vztek?
14:46
Can you feel that you just want to take these guys
350
871000
2000
Cítíte, jak je chtějí popadnout
14:48
and wringvyždímat theirjejich neckskrky?
351
873000
2000
a zakroutit jim krkem?
14:50
Can you go there?
352
875000
2000
Cítíte ten pocit?
14:52
It shouldn'tby neměl be that difficultobtížný.
353
877000
2000
Nemělo by to být tak těžké.
14:54
You just -- oh, man.
354
879000
3000
Jen mě na ně pusť.
14:59
Now, put yourselfvy sám in theirjejich shoesobuv.
355
884000
4000
Nyní se postavte do jejich bot.
15:05
Are they brutalbrutální killerszabijáci
356
890000
2000
Jsou to suroví zabijáci
15:07
or patrioticvlastenecký defendersobránci?
357
892000
3000
nebo obránci vlasti?
15:10
WhichKterý one?
358
895000
2000
Který případ to je?
15:13
Can you feel theirjejich angerhněv,
359
898000
3000
Můžete cítit jejich hněv,
15:16
theirjejich fearstrach,
360
901000
2000
jejich strach,
15:18
theirjejich ragevztek
361
903000
2000
jejich vztek
15:20
at what has happenedStalo in theirjejich countryzemě?
362
905000
2000
nad tím, co se stalo s jejich zemí?
15:22
Can you imaginepředstav si
363
907000
2000
Umíte si představit,
15:24
that maybe one of them in the morningráno
364
909000
3000
jak jeden z nich se třeba ráno
15:27
bentzahnutá down to theirjejich childdítě and huggedobjala theirjejich childdítě
365
912000
3000
sklonil, aby objal své dítě
15:30
and said, "DearVážený, I'll be back laterpozději.
366
915000
4000
a řekl, "Miláčku, musím teď jít,
15:34
I'm going out to defendhájit your freedomsvoboda, your livesživoty.
367
919000
3000
jít bránit tvou svobodu, tvůj život.
15:37
I'm going out to look out for us,
368
922000
4000
Musím teď jít ven, abych se postaral o nás,
15:41
the futurebudoucnost of our countryzemě."
369
926000
2000
o budoucnost naší země."
15:43
Can you imaginepředstav si that?
370
928000
2000
Umíte si tohle představit?
15:45
Can you imaginepředstav si sayingrčení that?
371
930000
3000
Umíte si představit. že Vy byste tohle řekli?
15:48
Can you go there?
372
933000
3000
Můžete k tomuto dojít?
15:52
What do you think they're feelingpocit?
373
937000
3000
Co si myslíte, že cítí?
16:02
You see, that's empathyempatie.
374
947000
2000
Vidíte, toto je empatie.
16:04
It's alsotaké understandingporozumění.
375
949000
3000
Je to také porozumění.
16:07
Now, you mightmohl askdotázat se,
376
952000
2000
A teď se mě můžete zeptat,
16:09
"Okay, SamSam, so why do you do this sorttřídění of thing?
377
954000
3000
"OK, Same, proč děláš tyhle věci?
16:12
Why would you use this examplepříklad of all examplespříklady?"
378
957000
2000
Proč, ze všech možných příkladů, užíváš tenhle?"
16:14
And I say, because ... because.
379
959000
3000
A já řeknu, protože... protože.
16:17
You're allowedpovoleno to hatenenávist these people.
380
962000
2000
Můžete ty lidi nenávidět.
16:19
You're allowedpovoleno to just hatenenávist them
381
964000
3000
Můžete je prostě nenávidět
16:22
with everykaždý fibervlákno of your beingbytost.
382
967000
2000
každým kouskem své bytosti.
16:24
And if I can get you
383
969000
2000
Ale jestli Vás přiměji k tomu,
16:26
to stepkrok into theirjejich shoesobuv
384
971000
2000
abyste vstoupili do jejich bot
16:28
and walkProcházka an inchpalec,
385
973000
2000
a šli v nich jen pár centimetrů
16:30
one tinydrobný inchpalec,
386
975000
2000
či jeden jediný centimetr,
16:32
then imaginepředstav si the kinddruh of sociologicalsociologické analysisanalýza
387
977000
3000
pak si představte, jaké sociologické analýzy
16:35
that you can do in all other aspectsaspekty of your life.
388
980000
4000
můžete užít na jiné oblasti svého života.
16:39
You can walkProcházka a milemíle
389
984000
2000
Můžete ujít celý kilometr
16:41
when it comespřijde to understandingporozumění
390
986000
2000
v porozumění člověku,
16:43
why that person'sosobě drivingřízení 40 milesmíle perza hourhodina
391
988000
3000
který jede 65 km/h
16:46
in the passingprocházet laneLane,
392
991000
3000
v rychlém pruhu dálnice,
16:49
or your teenagedospívající sonsyn,
393
994000
2000
nebo svému náctiletému synovi
16:51
or your neighborsoused who annoysotravuje you
394
996000
2000
nebo sousedovi, který Vám jde na nervy,
16:53
by cuttingřezání his lawntrávník on SundayNeděle morningsdopoledne.
395
998000
2000
když seká trávník v neděli ráno.
16:55
WhateverAť už it is, you can go so fardaleko.
396
1000000
3000
Ať je to cokoli, můžete dojít tak daleko.
16:58
And this is what I tell my studentsstudentů:
397
1003000
2000
Tohle říkám svým studentům:
17:00
stepkrok outsidemimo of your tinydrobný, little worldsvět.
398
1005000
4000
Vystupte ze svého malého, mrňavého světa.
17:04
StepKrok insideuvnitř of the tinydrobný, little worldsvět
399
1009000
2000
Vstupte do malého, mrňavého světa
17:06
of somebodyněkdo elsejiný.
400
1011000
2000
někoho jiného.
17:08
And then do it again and do it again and do it again.
401
1013000
4000
A pak to udělejte znovu a znovu.
17:12
And suddenlyNajednou all these tinydrobný, little worldssvěty,
402
1017000
2000
A pak, najednou, se tyhle malé mrňavé světy
17:14
they come togetherspolu in this complexkomplex webweb.
403
1019000
2000
spojí a vytvoří komplexní síť.
17:16
And they buildstavět a bigvelký, complexkomplex worldsvět.
404
1021000
3000
A vytvoří velký a složitý svět.
17:19
And suddenlyNajednou, withoutbez realizingrealizovat it,
405
1024000
2000
Najednou, aniž byste si to uvědomili,
17:21
you're seeingvidění the worldsvět differentlyjinak.
406
1026000
3000
vidíte svět jinak.
17:24
Everything has changedzměněna.
407
1029000
2000
Všechno se změnilo.
17:26
Everything in your life has changedzměněna.
408
1031000
2000
Všechno ve Vašem životě se změnilo.
17:28
And that's, of coursechod, what this is about.
409
1033000
3000
A tomhle to pochopitelně je.
17:31
AttendNavštěvovat to other livesživoty,
410
1036000
3000
Buď si vědom jiných životů,
17:34
other visionsvize.
411
1039000
2000
jiných pohledů.
17:36
Listen to other people,
412
1041000
2000
Naslouchej ostatním lidem,
17:38
enlightenPouč ourselvessebe.
413
1043000
3000
osviť své vědomí.
17:41
I'm not sayingrčení
414
1046000
2000
Neříkám,
17:43
that I supportPodpěra, podpora the terroriststeroristů in IraqIrák,
415
1048000
2000
že podporuji teroristy v Iráku,
17:45
but as a sociologistsociolog,
416
1050000
2000
ale jako sociolog,
17:47
what I am sayingrčení
417
1052000
2000
co říkám, je,
17:49
is I understandrozumět.
418
1054000
3000
že rozumím.
17:53
And now perhapsmožná -- perhapsmožná -- you do too.
419
1058000
4000
Možná, že i Vy teď -- možná -- také rozumíte.
17:57
Thank you.
420
1062000
2000
Děkuji Vám
17:59
(ApplausePotlesk)
421
1064000
2000
(potlesk)
Translated by Petr Frish
Reviewed by Petr Bela

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com