ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com
TEDxPSU

Sam Richards: A radical experiment in empathy

Сем Ричардс: Радикалан експеримент из емпатије

Filmed:
1,777,039 views

Водећи Американце из публике на TEDxPSU корак по корак кроз мисаони процес, социолог Сем Ричардс поставља необичан изазов: могу ли они разумети - не и опрадвати, него разумети - мотивацију једног ирачког побуњеника? И даље, може ли неко заиста разумети и саосећати са другом особом?
- Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
My studentsстуденти oftenчесто askпитати me,
0
0
3000
Моји студенти ме често питају
00:18
"What is sociologyсоциологија?"
1
3000
2000
"Шта је социологија?"
00:20
And I tell them, "It's the studyстудија
2
5000
2000
Ја им кажем, "То је наука
00:22
of the way in whichкоја humanљудско beingsбића
3
7000
2000
о томе како људска бића обликују
00:24
are shapedобликован by things that they don't see."
4
9000
3000
ствари које они не виде."
00:27
And they say, "So how can I be a sociologistсоциолог?
5
12000
4000
А они кажу, "Па како могу бити социолог?
00:31
How can I understandРазумем those invisibleневидљив forcesсиле?"
6
16000
2000
Како да разумем те невидљиве силе?"
00:33
And I say, "EmpathyEmpatija.
7
18000
2000
Кажем "Емпатијом.
00:35
StartPočetak with empathyемпатија.
8
20000
2000
Почните са емпатијом.
00:37
It all beginsпочиње with empathyемпатија.
9
22000
3000
Све почиње емпатијом.
00:40
Take yourselfсами out of your shoesципеле,
10
25000
2000
Изађите из своје коже
00:42
put yourselfсами into the shoesципеле of anotherдруги personособа."
11
27000
2000
и ставите се у кожу друге особе."
00:44
Here, I'll give you an exampleпример.
12
29000
3000
Ево, даћу вам један пример.
00:47
So I imagineзамислити my life:
13
32000
2000
Ја свој живот замишљам
00:49
if a hundredсто yearsгодине agoпре
14
34000
2000
као да је пре сто година
00:51
ChinaKina had been the mostнајвише powerfulмоћан nationнација in the worldсвет
15
36000
2000
Кина била најмоћнија нација на свету
00:53
and they cameДошао to the UnitedUjedinjeni StatesDržava
16
38000
2000
и дошла у Сједињене Државе
00:55
in searchПретрага of coalугља,
17
40000
2000
у потрази са угљем,
00:57
and they foundнашао it, and, in factчињеница, they foundнашао lots of it right here.
18
42000
3000
нашла га и уствари нашла га много управо овде.
01:00
And prettyприлично soonускоро, they beganпочела shippingпоштарина that coalугља,
19
45000
3000
Убрзо су почели да односе угаљ,
01:03
tontona by tontona,
20
48000
2000
тону по тону,
01:05
railжелезница carауто by railжелезница carауто, boatloadpun brod by boatloadpun brod,
21
50000
3000
вагон по вагон, брод за бродом
01:08
back to ChinaKina and elsewhereдругде around the worldсвет.
22
53000
4000
назад у Кину и у друге крајеве света.
01:12
And they got fabulouslyNeverovatno wealthyбогати in doing so.
23
57000
3000
Притом су се страшно обогатили.
01:15
And they builtизграђен beautifulЛепа citiesградова
24
60000
2000
Изградили су дивне градове
01:17
all poweredповеред on that coalугља.
25
62000
4000
које је све напајао тај угаљ.
01:22
And back here in the UnitedUjedinjeni StatesDržava,
26
67000
3000
А овде у Сједињеним Државама
01:25
we saw economicекономски despairочајање, deprivationlišavanja.
27
70000
2000
били смо у економском очају.
01:27
This is what I saw.
28
72000
2000
Ово сам видео.
01:29
I saw people strugglingБорити се to get by,
29
74000
3000
Видео сам како се људи боре за опстанак,
01:32
not knowingзнајући what was what and what was nextследећи.
30
77000
3000
не знајући шта је шта и шта их чека.
01:35
And then I askedпитао myselfЈа сам the questionпитање.
31
80000
2000
Онда сам себи поставио питање.
01:37
I say, "How'sKako je it possibleмогуће that we could be so poorлоше here in the UnitedUjedinjeni StatesDržava,
32
82000
3000
"Како је могуће да смо ми овде тако сиромашни,
01:40
because the coalугља is suchтаква a wealthyбогати resourceресурс,
33
85000
2000
јер угља има тако много
01:42
it's so much moneyновац?"
34
87000
2000
и много је вредан?"
01:44
And I realizedреализован,
35
89000
2000
И схватио сам да
01:46
because the Chinesekineski ingratiatedverodostojnoљжu themselvesсами
36
91000
3000
су се Кинези додворили
01:49
with a smallмали rulingVladajuća classкласа here in the UnitedUjedinjeni StatesDržava
37
94000
3000
малој владајућој класи у Америци,
01:52
who stoleје украо all of that moneyновац and all of that wealthбогатство for themselvesсами.
38
97000
4000
која је украла сав новац и сва богатства.
01:56
And the restодмор of us, the vastогромно majorityвећина of us,
39
101000
2000
А ми остали, већина нас,
01:58
struggleборба to get by.
40
103000
2000
мучимо се да преживимо.
02:00
And the Chinesekineski gaveдала this smallмали rulingVladajuća eliteелита
41
105000
3000
Кинези су овој владајућој групи дали
02:03
loadsоптерећења of militaryвојска weaponsоружје and sophisticatedсофистициран technologyтехнологија
42
108000
3000
мноштво оружја и софистициране технологије
02:06
in orderнаручи to ensureосигурати that people like me
43
111000
3000
да би осигурали да људи као ја
02:09
would not speakговорити out againstпротив this relationshipоднос.
44
114000
3000
неће проговорити против ове везе.
02:13
Does this soundзвук familiarпознат?
45
118000
3000
Да ли вам ово звучи познато?
02:16
And they did things like trainвоз AmericansAmerikanci
46
121000
2000
И тренирали су Американце
02:18
to help protectзаштитити the coalугља.
47
123000
2000
да помогну у заштити угља.
02:20
And everywhereсвуда, were symbolsсимболи of the Chinesekineski --
48
125000
3000
И свуда су били кинески симболи -
02:23
everywhereсвуда, a constantконстантно reminderopomene.
49
128000
3000
свуда, сталан подсетник.
02:26
And back in ChinaKina,
50
131000
2000
А у Кини,
02:28
what do they say in ChinaKina?
51
133000
2000
шта кажу у Кини?
02:30
Nothing. They don't talk about us. They don't talk about the coalугља.
52
135000
3000
Ништа. Не причају о нама. Не говоре о угљу.
02:33
If you askпитати them,
53
138000
2000
Ако их питате, рећи ће
02:35
they'llони ће say, "Well, you know the coalугља, we need the coalугља.
54
140000
2000
"Па, знате, угаљ, потребан нам је.
02:37
I mean, come on, I'm not going to turnред down my thermostattermostat.
55
142000
3000
Мислим, хајде, нећу да смањујем термостат.
02:40
You can't expectочекујте that."
56
145000
3000
Не можете то очекивати."
02:43
And so I get angryљут, and I get pissedљут,
57
148000
3000
Онда се ја наљутим, полудим,
02:46
as do lots of averageпросек people.
58
151000
2000
као већина просечних људи.
02:48
And we fightборба back, and it getsдобива really uglyружно.
59
153000
3000
И узвратимо ударац и постане прилично гадно.
02:51
And the Chinesekineski respondодговори in a very uglyружно way.
60
156000
3000
А Кинези на веома ружан начин одговоре.
02:55
And before we know it, they sendпошаљи in the tanksтенкови
61
160000
3000
И док се окренемо, они шаљу тенкове,
02:58
and then sendпошаљи in the troopsтрупе,
62
163000
2000
па шаљу копнене снаге,
03:00
and lots of people are dyingумирање,
63
165000
2000
много људи умире,
03:02
and it's a very, very difficultтешко situationситуација.
64
167000
5000
ситуација је веома, веома тешка.
03:07
Can you imagineзамислити what you would feel
65
172000
3000
Можете ли да замислите како бисте
03:10
if you were in my shoesципеле?
66
175000
2000
се осећали на мом месту?
03:12
Can you imagineзамислити walkingХодање out of this buildingзграде
67
177000
3000
Можете ли да замислите да изађете одавде
03:15
and seeingвиди a tankрезервоар sittingседење out there
68
180000
2000
и видите тенк како стоји напољу
03:17
or a truckкамион fullпуна of soldiersвојници?
69
182000
3000
или камион пун војника?
03:20
And just imagineзамислити what you would feel.
70
185000
2000
Замислите како бисте се осећали.
03:22
Because you know why they're here, and you know what they're doing here.
71
187000
3000
Јер знате зашто су ту и шта ту раде.
03:25
And you just feel the angerбес and you feel the fearбојати се.
72
190000
4000
Ви осећате бес и осећате страх.
03:29
If you can, that's empathyемпатија -- that's empathyемпатија.
73
194000
3000
Ако можете да замислите - то је емпатија.
03:32
You've left your shoesципеле, and you've stoodстајао in mineмој.
74
197000
3000
Изашли сте из своје и ставили се у моју кожу.
03:35
And you've got to feel that.
75
200000
2000
И морате то осећати.
03:37
Okay, so that's the warmтопло up.
76
202000
2000
Океј, то је загревање.
03:39
That's the warmтопло up.
77
204000
2000
То је загревање.
03:41
Now we're going to have
78
206000
2000
Сада ћемо спровести
03:43
the realправи radicalрадикалан experimentексперимент.
79
208000
2000
прави радикалан експеримент.
03:45
And so for the remainderостатак of my talk, what I want you to do
80
210000
3000
До краја мог говора желим да
03:48
is put yourselvesсами in the shoesципеле
81
213000
2000
се ставите у позицију
03:50
of an ordinaryобичан ArabArapski MuslimMuslimanska
82
215000
3000
обичног арапског Муслимана
03:53
livingживи in the MiddleSrednje EastIstok --
83
218000
2000
који живи на Блиском Истоку -
03:55
in particularпосебно, in IraqIrak.
84
220000
3000
још прецизније, у Ираку.
03:59
And so to help you,
85
224000
2000
Да вам помогнем,
04:01
perhapsможда you're a memberчлан of this middleсредина classкласа familyпородица in BaghdadBagdadu --
86
226000
4000
можда сте члан породице средње класе у Багдаду -
04:05
and what you want is the bestнајбоље for your kidsклинци.
87
230000
3000
и желите најбоље за своју децу.
04:08
You want your kidsклинци to have a better life.
88
233000
2000
Желите да она живе бољим животом.
04:10
And you watch the newsвести, you payплатите attentionпажњу,
89
235000
2000
И гледате вести, обраћате пажњу,
04:12
you readчитати the newspaperновине, you go down to the coffeeкафу shopсхоп with your friendsпријатељи,
90
237000
3000
читате новине, идете у кафић са пријатељима
04:15
and you readчитати the newspapersновине from around the worldсвет.
91
240000
2000
и читате новине из целог света.
04:17
And sometimesпонекад you even watch satelliteсателит,
92
242000
2000
Понекад чак гледате и сателитски програм,
04:19
CNNCNN, from the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
93
244000
2000
CNN из Сједињених Држава.
04:21
So you have a senseсмисао of what the AmericansAmerikanci are thinkingразмишљање.
94
246000
2000
Имате неку представу о томе како Американци размишљају.
04:23
But really, you just want a better life for yourselfсами.
95
248000
3000
Али заправо само желите бољи живот за себе.
04:26
That's what you want.
96
251000
2000
То је оно што желите.
04:28
You're ArabArapski MuslimMuslimanska livingживи in IraqIrak.
97
253000
2000
Ви сте арапски Муслиман који живи у Ираку.
04:30
You want a better life for yourselfсами.
98
255000
2000
Желите бољи живот.
04:32
So here, let me help you.
99
257000
2000
Дозволите да вам помогнем.
04:34
Let me help you with some things
100
259000
2000
Да вам помогнем око неких ствари
04:36
that you mightМожда be thinkingразмишљање.
101
261000
2000
о коима можда размишљате.
04:38
NumberBroj one: this incursionupad into your landземљиште
102
263000
3000
Прво: разлог упада у вашу земљу,
04:41
these pastпрошлост 20 yearsгодине, and before,
103
266000
2000
последњих 20 и више година,
04:43
the reasonразлог anyoneбило ко is interestedзаинтересован in your landземљиште, and particularlyпосебно the UnitedUjedinjeni StatesDržava,
104
268000
3000
разлог што је ико заинтересован за вашу земљу, а посебно САД,
04:46
it's oilуље.
105
271000
2000
је нафта.
04:48
It's all about oilуље; you know that, everybodyсвима knowsзна that.
106
273000
3000
Све је у нафти; ви то знате, сви то знају.
04:51
People here back in the UnitedUjedinjeni StatesDržava know it's about oilуље.
107
276000
3000
Људи овде у Америци знају да се ради о нафти.
04:54
It's because somebodyнеко elseдруго
108
279000
2000
Зато што неко други
04:56
has a designдизајн for your resourceресурс.
109
281000
3000
има планове за ваш ресурс.
04:59
It's your resourceресурс; it's not somebodyнеко else'sдруго.
110
284000
3000
То је ваш ресурс, не припада неком другом.
05:02
It's your landземљиште; it's your resourceресурс.
111
287000
3000
То је ваша земља, ваш ресурс.
05:05
SomebodyNeko elseдруго has a designдизајн for it.
112
290000
2000
Неко други има планове за њега.
05:07
And you know why they have a designдизајн?
113
292000
2000
Знате ли зашто имају те планове?
05:09
You know why they have theirњихова eyesочи setкомплет on it?
114
294000
2000
Знате ли зашто га држе на оку?
05:11
Because they have an entireцео economicекономски systemсистем
115
296000
2000
Јер је читав њихов економски систем
05:13
that's dependentзависни on that oilуље --
116
298000
2000
зависан од те нафте -
05:15
foreignстрани oilуље,
117
300000
2000
стране нафте, нафте
05:17
oilуље from other partsделови of the worldсвет that they don't ownвластити.
118
302000
3000
из других крајева света коју не поседују.
05:20
And what elseдруго do you think about these people?
119
305000
2000
И шта још мислите о овим људима?
05:22
The AmericansAmerikanci, they're richбогат.
120
307000
2000
Американци, они су богати.
05:24
Come on, they liveживи in bigвелики housesкуће, they have bigвелики carsаутомобили,
121
309000
2000
Хајде, живе у великим кућама, имају велика кола,
05:26
they all have blondPlava hairкоса, blueПлави eyesочи, they're happyсрећан.
122
311000
2000
сви имају плаву косу, плаве очи, срећни су.
05:28
You think that. It's not trueистина, of courseкурс,
123
313000
2000
То мислите. То наравно није истина,
05:30
but that's the mediaмедији impressionутисак, and that's like what you get.
124
315000
3000
али то је медијски утисак, оно што добијате.
05:33
And they have bigвелики citiesградова,
125
318000
2000
Имају велике градове,
05:35
and the citiesградова are all dependentзависни on oilуље.
126
320000
3000
а они сви зависе од нафте.
05:39
And back home, what do you see?
127
324000
2000
А шта видите код куће?
05:41
PovertySiromaštvo, despairочајање, struggleборба.
128
326000
2000
Сиромаштво, очај, борбу.
05:43
Look, you don't liveживи in a wealthyбогати countryземљу.
129
328000
3000
Видите, не живите у богатој земљи.
05:46
This is IraqIrak.
130
331000
3000
Ово је Ирак.
05:50
This is what you see.
131
335000
2000
Ово је оно што видите.
05:52
You see people strugglingБорити се to get by.
132
337000
2000
Видите да се људи боре да преживе.
05:54
I mean, it's not easyлако; you see a lot of povertyсиромаштво.
133
339000
2000
Мислим, није лако; виђате много сиромаштва.
05:56
And you feel something about this.
134
341000
2000
Осећате нешто према овоме.
05:58
These people have designsдизајн for your resourceресурс,
135
343000
2000
Ти људи имају планове за ваше ресурсе,
06:00
and this is what you see?
136
345000
2000
а ово је оно што видите?
06:02
Something elseдруго you see that you talk about --
137
347000
2000
Видите још нешто о чему причате -
06:04
AmericansAmerikanci don't talk about this, but you do.
138
349000
2000
Американци не причају о томе, али ви причате.
06:06
There's this thing, this militarizationmilitarizaciju of the worldсвет,
139
351000
3000
То је милитаризација света
06:09
and it's centeredCentrirano right in the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
140
354000
2000
и центар јој је баш овде у САД.
06:11
And the UnitedUjedinjeni StatesDržava
141
356000
2000
А Сједињене Државе су одговорне
06:13
is responsibleодговоран for almostскоро one halfпола
142
358000
3000
за скоро половину
06:16
of the world'sсветске militaryвојска spendingтрошење --
143
361000
2000
светске потрошње на војску -
06:18
fourчетири percentпроценат of the world'sсветске populationпопулација.
144
363000
2000
четири процента светске популације.
06:20
And you feel it; you see it everyсваки day.
145
365000
3000
Ви то осећате, виђате сваког дана.
06:23
It's partдео of your life.
146
368000
2000
То је део вашег живота.
06:25
And you talk about it with your friendsпријатељи.
147
370000
2000
Причате о томе са својим пријатељима.
06:27
You readчитати about it.
148
372000
3000
Читате о томе.
06:30
And back when SaddamSadam HusseinHusein was in powerмоћ,
149
375000
3000
И када је Садам Хусеин био на власти
06:33
the AmericansAmerikanci didn't careнега about his crimesza zločine.
150
378000
3000
Американце није било брига за његове злочине.
06:36
When he was gassingzaboravimo the KurdsKurdi and gassingzaboravimo IranIran,
151
381000
2000
Када је убијао Курде и убијао Иран,
06:38
they didn't careнега about it.
152
383000
2000
није им било стало до тога.
06:40
When oilуље was at stakeстаке,
153
385000
2000
Када је нафта била угрожена,
06:42
somehowнекако, suddenlyизненада, things matteredbilo bitno.
154
387000
4000
некако су одједном ствари постале битне.
06:47
And what you see, something elseдруго,
155
392000
2000
И видите нешто друго,
06:49
the UnitedUjedinjeni StatesDržava,
156
394000
2000
Сједињене Државе,
06:51
the hubхуб of democracyдемократија around the worldсвет,
157
396000
2000
врхунац светске демократије,
06:53
they don't seemИзгледа to really be
158
398000
2000
они баш нешто и не
06:55
supportingza podršku democraticдемократски countriesземље all around the worldсвет.
159
400000
4000
подржавају демократске земље у свету.
06:59
There are a lot of countriesземље, oil-producingkoje proizvode naftu countriesземље,
160
404000
3000
Има много земаља које производе нафту, а
07:02
that aren'tнису very democraticдемократски, but supportedподржан by the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
161
407000
3000
које нису баш демократске, а САД их подржавају.
07:05
That's oddчудно.
162
410000
2000
То је чудно.
07:07
Oh, these incursionsупада, these two warsратова,
163
412000
3000
О, ови упади, ова два рата,
07:10
the 10 yearsгодине of sanctionssankcije,
164
415000
2000
десет година санкција,
07:12
the eightосам yearsгодине of occupationзанимање,
165
417000
4000
осам година окупације,
07:16
the insurgencyпобуњеника that's been unleashedoslobodila on your people,
166
421000
3000
оружана побуна против вашег народа,
07:19
the tensдесетке of thousandsхиљаде, the hundredsстотине of thousandsхиљаде
167
424000
3000
стотине хиљада
07:22
of civilianцивилни deathsсмрти,
168
427000
5000
погинулих цивила,
07:27
all because of oilуље.
169
432000
3000
све због нафте.
07:30
You can't help but think that.
170
435000
2000
Не можете а да не помислите то.
07:32
You talk about it.
171
437000
2000
Причате о томе.
07:34
It's in the forefrontForefront of your mindум always.
172
439000
3000
То вам је увек на памети.
07:37
You say, "How is that possibleмогуће?"
173
442000
3000
Питате, "Како је то могуће?"
07:40
And this man, he's everyсваки man --
174
445000
3000
А овај човек, он је обичан човек -
07:43
your grandfatherдеда, your uncleујак,
175
448000
2000
ваш деда, ваш ујак,
07:45
your fatherотац, your sonсин,
176
450000
2000
ваш отац, ваш син,
07:47
your neighborкомшија, your professorпрофесор, your studentученик.
177
452000
3000
ваш комшија, професор, ученик.
07:50
OnceJednom a life of happinessсрећа and joyрадост
178
455000
3000
Некада срећан и радостан живот,
07:53
and suddenlyизненада, painбол and sorrowтуга.
179
458000
3000
а одједном бол и патња.
07:56
EveryoneSvi in your countryземљу
180
461000
3000
Сваког у вашој земљи
07:59
has been touchedдодирнуо by the violenceнасиље,
181
464000
3000
је дотакло насиље,
08:02
the bloodshedkrvoproliće, the painбол,
182
467000
2000
крвопролиће, бол,
08:04
the horrorхорор, everybodyсвима.
183
469000
2000
ужас, сваког.
08:06
Not a singleједно personособа in your countryземљу
184
471000
3000
Ниједна особа у вашој земљи
08:09
has not been touchedдодирнуо.
185
474000
2000
није нетакнута.
08:11
But there's something elseдруго.
186
476000
2000
Али има још нешто.
08:13
There's something elseдруго about these people,
187
478000
2000
Још нешто о овим људима,
08:15
these AmericansAmerikanci who are there.
188
480000
2000
овим Американцима који су тамо.
08:17
There's something elseдруго about them that you see -- they don't see themselvesсами.
189
482000
3000
Видите још нешто о њима - што они сами не виде.
08:20
And what do you see? They're ChristiansHrišćani.
190
485000
3000
А шта ви видите? Они су Хришћани.
08:23
They're ChristiansHrišćani.
191
488000
2000
Они су Хришћани.
08:25
They worshipmolitve the ChristianKristijan God, they have crosseskrstovi, they carryносити BiblesBiblija.
192
490000
3000
Поштују хришћанског бога, имају крстове, носе Библије.
08:28
TheirNjihova BiblesBiblija have a little insigniaznamen
193
493000
2000
Њихове Библије имају мали знак
08:30
that saysкаже "U.S. ArmyVojska" on them.
194
495000
3000
на себи који каже "Војска САД".
08:34
And theirњихова leadersлидери, theirњихова leadersлидери:
195
499000
3000
А њихове вође, њихове вође:
08:37
before they sendпошаљи theirњихова sonssinovi and daughtersкћери
196
502000
2000
пре него што своје синове и кћери пошаљу
08:39
off to warрат in your countryземљу --
197
504000
2000
у рат у вашу земљу -
08:41
and you know the reasonразлог --
198
506000
2000
а разлог вам је познат -
08:43
before they sendпошаљи them off,
199
508000
2000
пре него што их пошаљу, иду
08:45
they go to a ChristianKristijan churchцрква, and they prayмолите се to theirњихова ChristianKristijan God,
200
510000
2000
у хришћанску цркву и моле се хришћанском богу
08:47
and they askпитати for protectionзаштита and guidanceVodič from that god.
201
512000
3000
и траже заштиту и вођство од тог бога.
08:50
Why?
202
515000
2000
Зашто?
08:52
Well, obviouslyочигледно, when people dieумрети in the warрат,
203
517000
4000
Па, очигледно, кад људи умиру у рату,
08:56
they are MuslimsMuslimani, they are IraqisIračani --
204
521000
2000
они су Муслимани, Ирачани -
08:58
they're not AmericansAmerikanci.
205
523000
2000
нису Американци.
09:00
You don't want AmericansAmerikanci to dieумрети. ProtectZaštiti our troopsтрупе.
206
525000
3000
Не желите да Американци умру. Заштити наше трупе.
09:03
And you feel something about that --
207
528000
2000
Осећате нешто према томе -
09:05
of courseкурс you do.
208
530000
2000
наравно да осећате.
09:07
And they do wonderfulДивно things.
209
532000
2000
Они раде дивне ствари.
09:09
You readчитати about it, you hearчујеш about it.
210
534000
2000
О њима слушате, читате.
09:11
They're there to buildизградити schoolsшколе and help people, and that's what they want to do.
211
536000
2000
Они граде школе, помажу људима, то желе да раде.
09:13
They do wonderfulДивно things, but they alsoтакође do the badлоше things,
212
538000
2000
Раде изузетне ствари, али раде и лоше ствари
09:15
and you can't tell the differenceразлика.
213
540000
2000
а ви не можете да их разликујете.
09:17
And this guy, you get a guy like LtLt. GenGeneral-pukovnik. WilliamWilliam BoykinBoykin.
214
542000
4000
Имате некога као што је поручник генерал Вилијам Бојкин.
09:21
I mean, here'sево a guy who saysкаже that your God is a falseлажно God.
215
546000
3000
Мислим, тај момак каже да је ваш бог лажан бог.
09:24
Your God'sBog je an idolidol; his God is the trueистина God.
216
549000
2000
Ваш бог је идол, његов бог је прави.
09:26
The solutionрешење to the problemпроблем in the MiddleSrednje EastIstok, accordingу складу to him,
217
551000
3000
По њему, решење проблема на Блиском Истоку
09:29
is to convertпретворити you all to ChristianityHrišćanstvo --
218
554000
2000
је да се сви ви преобратите у Хришћанство -
09:31
just get ridрид of your religionрелигија.
219
556000
2000
само се отарасите своје религије.
09:33
And you know that. AmericansAmerikanci don't readчитати about this guy.
220
558000
2000
Ви то знате. Американци не читају о овом лику.
09:35
They don't know anything about him, but you do.
221
560000
3000
Не знају ништа о њему, али ви знате.
09:38
You passпасс it around. You passпасс his wordsречи around.
222
563000
2000
Ширите то около. Ширите његове речи.
09:40
I mean this is seriousозбиљан. You're afraidуплашен.
223
565000
3000
Мислим, ово је озбиљно.
09:43
He was one of the leadingводећи commanderskomandanti in the secondдруго invasionинвазија of IraqIrak.
224
568000
3000
Он је био један од главних команданата у другој инвазији на Ирак.
09:46
And you're thinkingразмишљање, "God, if this guy is sayingговорећи that,
225
571000
3000
Размишљате: "Боже, ако овај тип то говори,
09:49
then all the soldiersвојници mustмора be sayingговорећи that."
226
574000
2000
онда мора да сви војници то говоре."
09:51
And this wordреч here,
227
576000
2000
Ова реч овде,
09:53
GeorgeGeorge BushBuš calledпозвани this warрат a crusadepohod.
228
578000
2000
Џорџ буш је то звао ратни поход.
09:55
Man, the AmericansAmerikanci, they're just like, "AhAh, crusadepohod.
229
580000
2000
Човече, Американци, они су у фазону "Ах,
09:57
WhateverKako god. I don't know."
230
582000
2000
поход. Штагод. Не знам."
09:59
You know what it meansзначи.
231
584000
2000
Знате шта то значи.
10:01
It's a holySveti warрат againstпротив MuslimsMuslimani.
232
586000
2000
То је свети рат против Муслимана.
10:03
Look, invadeнападнути, subduepokorite them, take theirњихова resourcesресурса.
233
588000
3000
Видите, извршите инвазију, покорите, искористите њихове ресурсе.
10:06
If they won'tнеће submitприхвати, killубиј them.
234
591000
2000
Ако се не подреде, убијте их.
10:08
That's what this is about.
235
593000
2000
О томе се овде ради.
10:10
And you're thinkingразмишљање, "My God, these ChristiansHrišćani are comingдолазе to killубиј us."
236
595000
3000
Размишљате: "Боже, ови Хришћани долазе да нас побију."
10:13
This is frighteningзастрашујуће.
237
598000
2000
Ово је застрашујуће.
10:15
You feel frightenedуплашен. Of courseкурс you feel frightenedуплашен.
238
600000
3000
Уплашени сте. Наравно да сте уплашени.
10:18
And this man, TerryTeri JonesJones:
239
603000
3000
А овај човек, Тери Џонс:
10:21
I mean here'sево a guy who wants to burnгорети KoransSu Kurane, right?
240
606000
2000
Мислим, то је човек који жели да спаљује Куране.
10:23
And the AmericansAmerikanci: "AhAh, he's a knuckleheadtupan.
241
608000
2000
А Американци: "Ах, он је лудак.
10:25
He's a formerбивши hotelХотел managerменаџер;
242
610000
2000
Бивши хотелски менаџер,
10:27
he's got three-dozen-tridesetak membersчланови of his churchцрква."
243
612000
2000
има четрдесетак чланова своје цркве."
10:29
They laughсмех him off. You don't laughсмех him off.
244
614000
2000
Исмевају га. Ви га не исмевате.
10:31
Because in the contextконтекст of everything elseдруго,
245
616000
2000
Јер у контексту шире приче,
10:33
all the piecesкомада fitфит.
246
618000
2000
сви делови се уклапају.
10:35
I mean, of courseкурс, this is how AmericansAmerikanci take it,
247
620000
2000
Мислим, наравно, Американци то тако схватају
10:37
so people all over the MiddleSrednje EastIstok, not just in your countryземљу,
248
622000
2000
и људи протестују на целом Блиском Истоку,
10:39
are protestingпротестујући.
249
624000
2000
а не само у вашој земљи.
10:41
"He wants to burnгорети KoransSu Kurane, our holySveti bookкњига.
250
626000
2000
"Он хоће да спаљује Куране, нашу свету књигу.
10:43
These ChristiansHrišćani, who are these ChristiansHrišćani?
251
628000
2000
Ко су ти Хришћани?
10:45
They're so evilзло, they're so mean --
252
630000
2000
Они су тако зли, тако лоши -
10:47
this is what they're about."
253
632000
2000
ово они желе."
10:49
This is what you're thinkingразмишљање as an ArabArapski MuslimMuslimanska,
254
634000
2000
Овако ви размишљате, као Арапин Муслиман,
10:51
as an IraqiIrački.
255
636000
2000
као Ирачанин.
10:53
Of courseкурс you're going to think this.
256
638000
2000
Наравно да тако размишљате.
10:55
And then your cousinрођак
257
640000
2000
А онда ваш рођак каже,
10:57
saysкаже, "Hey cuzJer, checkпровери out this websiteвеб сајт.
258
642000
2000
"Хеј, брате, погледај овај сајт.
10:59
You've got to see this -- BibleBiblija BootZa pokretanje CampKamp.
259
644000
2000
Мораш да видиш ово - библијски војни камп.
11:01
These ChristiansHrišćani are nutsораси.
260
646000
2000
Ови Хришћани су луди.
11:03
They're trainingобука theirњихова little kidsклинци to be soldiersвојници for JesusIsuse.
261
648000
3000
Тренирају своју децу да буду Исусова војска.
11:06
And they take these little kidsклинци and they runтрцати them throughкроз these things
262
651000
2000
Узимају децу и спроводе их кроз ове ствари
11:08
tillдо they teachнаучити them how to say, "SirGospodine, yes, sirгосподине,"
263
653000
2000
док их не науче да кажу "Господине, да, господине."
11:10
and things like grenadegranata tossбацити and weaponsоружје careнега and maintenanceодржавање.
264
655000
3000
и да бацају гранате и да одржавају оружје.
11:13
And go to the websiteвеб сајт.
265
658000
2000
Иди на тај сајт.
11:15
It saysкаже "U.S. ArmyVojska" right on it.
266
660000
2000
Пише: "Војска САД" видљиво.
11:17
I mean, these ChristiansHrišćani, they're nutsораси. How would they do this to theirњихова little kidsклинци?"
267
662000
3000
Мислим, ти Хришћани су луди. Како могу то да раде својој деци?"
11:20
And you're readingчитање this websiteвеб сајт.
268
665000
2000
И читате тај сајт.
11:22
And of courseкурс, ChristiansHrišćani back in the UnitedUjedinjeni StatesDržava, or anybodyбило ко,
269
667000
3000
Наравно, Хришћани у Америци или неко други, каже
11:25
saysкаже, "AhAh, this is some little, tinyситни churchцрква in the middleсредина of nowhereНигде."
270
670000
2000
"Ах, то је нека малецна црква усред ничега."
11:27
You don't know that.
271
672000
2000
Ви то не знате.
11:29
For you, this is like all ChristiansHrišćani.
272
674000
3000
За вас, они су као сви Хришћани.
11:32
It's all over the WebWeb, BibleBiblija BootZa pokretanje CampKamp.
273
677000
2000
То је свуда на нету, библијски војни камп.
11:34
And look at this:
274
679000
2000
А погледајте ово:
11:36
they even teachнаучити theirњихова kidsклинци --
275
681000
2000
они чак децу уче -
11:38
they trainвоз them in the sameисти way the U.S. MarinesMarinci trainвоз.
276
683000
2000
тренирају их као америчке маринце.
11:40
Isn't that interestingзанимљиво.
277
685000
2000
Зар то није занимљиво.
11:42
And it scaresплаши се you, and it frightensplaši you.
278
687000
2000
То вас плаши, застрашује вас.
11:44
So these guys, you see them.
279
689000
2000
Видите ове момке.
11:46
You see, I, SamSem. RichardsRichards, I know who these guys are.
280
691000
3000
Знате, ја, Сем Ричардс, знам ко су ови момци.
11:49
They're my studentsстуденти, my friendsпријатељи.
281
694000
2000
Они су моји ученици, пријатељи.
11:51
I know what they're thinkingразмишљање: "You don't know."
282
696000
2000
Знам шта мислите: "То не знаш."
11:53
When you see them,
283
698000
2000
кад их погледате
11:55
they're something elseдруго, they're something elseдруго.
284
700000
3000
они су нешто друго, нешто друго.
11:58
That's what they are to you.
285
703000
3000
То су они за вас.
12:01
We don't see it that way in the UnitedUjedinjeni StatesDržava,
286
706000
3000
Ми у Сједињеним државама то не видимо,
12:04
but you see it that way.
287
709000
3000
али ви то тако видите.
12:09
So here.
288
714000
2000
Погледајте.
12:11
Of courseкурс, you got it wrongпогрешно.
289
716000
2000
Наравно, погрешили сте.
12:13
You're generalizinggeneralizing. It's wrongпогрешно.
290
718000
3000
Генерализујете. Погрешно је.
12:16
You don't understandРазумем the AmericansAmerikanci.
291
721000
2000
Не разумете Американце.
12:18
It's not a ChristianKristijan invasionинвазија.
292
723000
2000
То није хришћанска инвазија.
12:20
We're not just there for oilуље; we're there for lots of reasonsразлоге.
293
725000
2000
Нисмо тамо само због нафте, него због многих ствари.
12:22
You have it wrongпогрешно. You've missedПропустио it.
294
727000
2000
Погрешно сте схватили. Пропустили сте.
12:24
And of courseкурс, mostнајвише of you don't supportподршка the insurgencyпобуњеника;
295
729000
3000
Наравно, већина вас не подржава побуну;
12:27
you don't supportподршка killingубијање AmericansAmerikanci;
296
732000
2000
не подржавате убијање Американаца;
12:29
you don't supportподршка the terroristsтерористи.
297
734000
2000
не подржавате терористе.
12:31
Of courseкурс you don't. Very fewнеколико people do.
298
736000
2000
Наравно да не. Мало људи подржава.
12:33
But some of you do.
299
738000
3000
Али неки од вас подржавају.
12:36
And this is a perspectiveперспектива.
300
741000
3000
Ово је шира слика.
12:39
Okay, so now, here'sево what we're going to do.
301
744000
2000
Океј, ево шта ћемо да урадимо.
12:41
StepKorak outsideспоља of your shoesципеле
302
746000
2000
Изађите из места
12:43
that you're in right now
303
748000
2000
у ком се тренутно налазите
12:45
and stepкорак back into your normalнормално shoesципеле.
304
750000
2000
и вратите се у своје нормално место.
12:47
So everyone'sсвима back in the roomсоба, okay.
305
752000
2000
Сви су назад у соби, океј.
12:49
Now here comesдолази the radicalрадикалан experimentексперимент.
306
754000
2000
Ево сада радикалног експеримента.
12:51
So we're all back home.
307
756000
2000
Сви смо назад кући.
12:53
This photoфотографија: this womanжена,
308
758000
2000
Ова фотка: ова жена,
12:55
man, I feel her.
309
760000
2000
човече, саосећам с њом.
12:57
I feel her.
310
762000
2000
Осећам је.
12:59
She's my sisterсестра,
311
764000
2000
Она је моја сестра,
13:01
my wifeжена, my cousinрођак, my neighborкомшија.
312
766000
3000
моја жена, рођака, комшиница.
13:04
She's anybodyбило ко to me.
313
769000
2000
Она ми је свако.
13:06
These guys standingстојећи there, everybodyсвима in the photoфотографија,
314
771000
2000
Ови људи на слици, сви са слике.
13:08
I feel this photoфотографија, man.
315
773000
3000
Осећам ову слику, човече.
13:11
So here'sево what I want you to do.
316
776000
2000
Ево шта желим да урадите.
13:13
Let's go back to my first exampleпример of the Chinesekineski.
317
778000
3000
Вратимо се на мој први пример са Кинезима.
13:17
So I want you to go there.
318
782000
2000
Желим да тамо одете.
13:19
So it's all about coalугља, and the Chinesekineski are here in the UnitedUjedinjeni StatesDržava.
319
784000
3000
Све је у угљу, Кинези су овде у САД-у.
13:22
And what I want you to do is pictureслика her as a Chinesekineski womanжена
320
787000
2000
Желим да замислите њу као Кинескињу
13:24
receivingпријем a Chinesekineski flagzastava
321
789000
3000
која добија кинеску заставу
13:27
because her lovedвољен one has diedумро in AmericaAmerika
322
792000
3000
јер је њена вољена особа погинула у Америци
13:30
in the coalугља uprisingустанак.
323
795000
2000
у побуни око угља.
13:32
And the soldiersвојници are Chinesekineski,
324
797000
2000
Војници су Кинези,
13:34
and everybodyсвима elseдруго is Chinesekineski.
325
799000
2000
сви остали су Кинези.
13:36
As an AmericanAmerikanac, how do you feel about this pictureслика?
326
801000
3000
Као Американац, како се осећате у вези с овом сликом?
13:41
What do you think about that sceneсцена?
327
806000
3000
Шта мислите о овој сцени?
13:46
Okay, try this. BringDonesi it back.
328
811000
2000
Океј, пробајте ово. Призовите је.
13:48
This is the sceneсцена here.
329
813000
2000
Та сцена је овде.
13:50
It's an AmericanAmerikanac, AmericanAmerikanac soldiersвојници,
330
815000
2000
То је Американац, амерички војници,
13:52
AmericanAmerikanac womanжена who lostизгубљено her lovedвољен one
331
817000
2000
американка која је изгубила вољену особу
13:54
in the MiddleSrednje EastIstok -- in IraqIrak or AfghanistanAvganistan.
332
819000
3000
на Блиском Истоку - у Ираку или Авганистану.
13:57
Now, put yourselfсами in the shoesципеле,
333
822000
2000
Сада се вратите
13:59
go back to the shoesципеле
334
824000
2000
назад у кожу оног
14:01
of an ArabArapski MuslimMuslimanska livingживи in IraqIrak.
335
826000
3000
Арапина Муслимана који живи у Ираку.
14:05
What are you feelingОсећај and thinkingразмишљање
336
830000
3000
Шта осећате и мислите
14:08
about this photoфотографија,
337
833000
2000
о овој слици,
14:10
about this womanжена?
338
835000
3000
о овој жени?
14:20
Okay,
339
845000
2000
Океј.
14:22
now followпратити me on this,
340
847000
2000
Сада ме испратите,
14:24
because I'm takingузимајући a bigвелики riskризик here.
341
849000
2000
јер преузимам велики ризик.
14:26
And so I'm going to inviteпозовите you to take a riskризик with me.
342
851000
3000
Позивам вас да ризикујете са мном.
14:29
These gentlemenгосподо here, they're insurgentsPobunjenici su.
343
854000
2000
Ова господа овде су побуњеници.
14:31
They were caughtухваћен by the AmericanAmerikanac soldiersвојници,
344
856000
2000
Ухватили су их амерички војници,
14:33
tryingпокушавајући to killубиј AmericansAmerikanci.
345
858000
2000
док су покушавали да убију Американце.
14:35
And maybe they succeededуспео. Maybe they succeededуспео.
346
860000
3000
Можда су и успели. Можда су успели.
14:38
Put yourselfсами in the shoesципеле
347
863000
2000
Ставите се на место
14:40
of the AmericansAmerikanci who caughtухваћен them.
348
865000
4000
Американаца који су их ухватили.
14:44
Can you feel the rageбес?
349
869000
2000
Можете ли да осетите бес?
14:46
Can you feel that you just want to take these guys
350
871000
2000
Осећате ли да само желите да
14:48
and wringzavrnuti theirњихова necksvratove?
351
873000
2000
им заврнете вратове?
14:50
Can you go there?
352
875000
2000
Можете ли то да замислите?
14:52
It shouldn'tне би требало be that difficultтешко.
353
877000
2000
Не би требало да је толико тешко.
14:54
You just -- oh, man.
354
879000
3000
Само - о, човече.
14:59
Now, put yourselfсами in theirњихова shoesципеле.
355
884000
4000
Сада се поставите на њихово место.
15:05
Are they brutalбрутално killersubice
356
890000
2000
Да ли су они бруталне убице
15:07
or patrioticпатриотски defendersbranioci?
357
892000
3000
или патриоте браниоци?
15:10
WhichŠto one?
358
895000
2000
Шта од тога?
15:13
Can you feel theirњихова angerбес,
359
898000
3000
Осећате ли њихов бес,
15:16
theirњихова fearбојати се,
360
901000
2000
њихов страх,
15:18
theirњихова rageбес
361
903000
2000
њихову разјареност,
15:20
at what has happenedдесило in theirњихова countryземљу?
362
905000
2000
према ономе што се десило у њиховој земљи?
15:22
Can you imagineзамислити
363
907000
2000
Можете ли да замислите
15:24
that maybe one of them in the morningјутро
364
909000
3000
да се један од њих ујутру нагнуо
15:27
bentsavio down to theirњихова childдете and huggedzagrlio theirњихова childдете
365
912000
3000
над својим дететом и загрлио га
15:30
and said, "DearDraga, I'll be back laterкасније.
366
915000
4000
и рекао, "Душо, вратићу се касније.
15:34
I'm going out to defendбранити your freedomслобода, your livesживи.
367
919000
3000
Идем да браним твоју слободу, твој живот.
15:37
I'm going out to look out for us,
368
922000
4000
Бринућу о нама,
15:41
the futureбудућност of our countryземљу."
369
926000
2000
о будућности наше земље."
15:43
Can you imagineзамислити that?
370
928000
2000
Можете ли то да замислите?
15:45
Can you imagineзамислити sayingговорећи that?
371
930000
3000
Можете ли да замислите да то изговарате?
15:48
Can you go there?
372
933000
3000
Можете ли?
15:52
What do you think they're feelingОсећај?
373
937000
3000
Шта мислите да они осећају?
16:02
You see, that's empathyемпатија.
374
947000
2000
Видите, то је емпатија.
16:04
It's alsoтакође understandingразумевање.
375
949000
3000
То је и разумевање.
16:07
Now, you mightМожда askпитати,
376
952000
2000
Сада ћете можда питати,
16:09
"Okay, SamSem., so why do you do this sortврста of thing?
377
954000
3000
"Океј, Сем, зашто радиш ово?
16:12
Why would you use this exampleпример of all examplesпримери?"
378
957000
2000
Зашто би, од свих примера, користио овај?"
16:14
And I say, because ... because.
379
959000
3000
А ја кажем због... зато.
16:17
You're allowedдозвољен to hateмрзим these people.
380
962000
2000
Дозвољено вам је да мрзите ове људе.
16:19
You're allowedдозвољен to just hateмрзим them
381
964000
3000
Дозвољено да их само мрзите
16:22
with everyсваки fiberвлакно of your beingбиће.
382
967000
2000
сваким делићем свога бића.
16:24
And if I can get you
383
969000
2000
А ако могу да вас наведем
16:26
to stepкорак into theirњихова shoesципеле
384
971000
2000
да се ставите на њихово место
16:28
and walkходати an inchинч,
385
973000
2000
и погледате њиховим очима,
16:30
one tinyситни inchинч,
386
975000
2000
само на трен,
16:32
then imagineзамислити the kindкинд of sociologicalsociološke analysisанализа
387
977000
3000
онда замислите какву социолошку анализу
16:35
that you can do in all other aspectsаспекти of your life.
388
980000
4000
можете да урадите у другим сегментима свог живота?
16:39
You can walkходати a mileмиље
389
984000
2000
Можете далеко да одете
16:41
when it comesдолази to understandingразумевање
390
986000
2000
кад се ради о разумевању
16:43
why that person'sособа drivingвожња 40 milesмиља perпер hourсат
391
988000
3000
особе која вози 65 км/сат
16:46
in the passingпролаз laneLane,
392
991000
3000
у траци за обилажење,
16:49
or your teenageтинејџери sonсин,
393
994000
2000
или свог сина тинејџера
16:51
or your neighborкомшија who annoysnervira you
394
996000
2000
или свог комшије који вас нервира
16:53
by cuttingсечење his lawntravnjak on SundayU nedelju morningsSvako jutro.
395
998000
2000
зато што коси траву недељом ујутру.
16:55
WhateverKako god it is, you can go so farдалеко.
396
1000000
3000
Шта год да је у питању, можете донекле разумети.
16:58
And this is what I tell my studentsстуденти:
397
1003000
2000
Ово говорим својим студентима:
17:00
stepкорак outsideспоља of your tinyситни, little worldсвет.
398
1005000
4000
искорачите из свог малог, уског света.
17:04
StepKorak insideу of the tinyситни, little worldсвет
399
1009000
2000
Укорачите у мали, уски свет
17:06
of somebodyнеко elseдруго.
400
1011000
2000
неког другог.
17:08
And then do it again and do it again and do it again.
401
1013000
4000
Потом то урадите поново и поново и поново.
17:12
And suddenlyизненада all these tinyситни, little worldsсветове,
402
1017000
2000
Одједном, ти мали уски светови
17:14
they come togetherзаједно in this complexкомплекс webвеб.
403
1019000
2000
се споје у некакву сложену мрежу.
17:16
And they buildизградити a bigвелики, complexкомплекс worldсвет.
404
1021000
3000
И граде велики, сложени свет.
17:19
And suddenlyизненада, withoutбез realizingреализинг it,
405
1024000
2000
И одједном другачије видите
17:21
you're seeingвиди the worldсвет differentlyдругачије.
406
1026000
3000
свет, а да нисте ни приметили.
17:24
Everything has changedпромењено.
407
1029000
2000
Све је промењено.
17:26
Everything in your life has changedпромењено.
408
1031000
2000
Све се у вашем животу променило.
17:28
And that's, of courseкурс, what this is about.
409
1033000
3000
Наравно, о томе се заправо ради.
17:31
AttendPrisustvuju to other livesживи,
410
1036000
3000
Обраћајте пажњу на друге животе,
17:34
other visionsvizije.
411
1039000
2000
друге визије.
17:36
Listen to other people,
412
1041000
2000
Слушајте друге људе,
17:38
enlightenProsvetlite ourselvesсами.
413
1043000
3000
просветлите се.
17:41
I'm not sayingговорећи
414
1046000
2000
Не кажем да
17:43
that I supportподршка the terroristsтерористи in IraqIrak,
415
1048000
2000
подржавам терористе у Ираку,
17:45
but as a sociologistсоциолог,
416
1050000
2000
али као социолог,
17:47
what I am sayingговорећи
417
1052000
2000
оно што говорим
17:49
is I understandРазумем.
418
1054000
3000
је да их разумем.
17:53
And now perhapsможда -- perhapsможда -- you do too.
419
1058000
4000
И сад можда - можда - их и ви разумете.
17:57
Thank you.
420
1062000
2000
Хвала вам.
17:59
(ApplauseAplauz)
421
1064000
2000
(аплауз)
Translated by Ivana Korom
Reviewed by Sandra Gojic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sam Richards - Sociologist
Sam Richards is a sociologist and teacher of the largest race relations course in the US. He argues that empathy is the core of sociology.

Why you should listen

Identifying himself as "an iconoclast from Toledo, Ohio," and identified by David Horowitz as one of the "101 Most Dangerous Academics in America," Sam Richards is one of the most provocative, and popular, sociology teachers in the country. Every year 725 students at Penn State University take his course on race and ethnic relations, where he attacks, with humor and courage, questions most would choose to avoid.

He is also the founder of the World in Conversation project. Every year, more than 7,000 students participate in its mission is to create a conscious dialogue around the politically incorrect thoughts of the participants, bringing them out in the open for inspection.

More profile about the speaker
Sam Richards | Speaker | TED.com