ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Det mest Mars-lignende sted på Jorden

Filmed:
1,192,605 views

Hvordan studerer man Mars uden et rumskib? Drag ud til det mest Mars-lignende sted på Jorden -- Atacamaørkenen i Chile. Astrobiolog Armando Azua-Bustos voksede op i dette enorme, tørre landskab og studerer nu de sjældne livsformer, som har tilpasset sig til at overleve der, nogle i områder med intet rapporteret nedbør i de sidste 400 år. Undersøg sandsynligheden for at finde liv andre steder i universet uden at forlade planeten med dette hurtige, sjove oplæg.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a picturebillede of a sunsetsolnedgang on MarsMars
0
760
2816
Dette er et billede
af en solnedgang på Mars
00:15
takentaget by NASA'sNASAs CuriosityNysgerrighed roverRover in 2013.
1
3600
3480
taget af NASAs Curiosity rover i 2013.
00:19
MarsMars is a very coldkold planetplanet,
2
7960
1856
Mars er en meget kold planet,
00:21
floodedoversvømmet with highhøj levelsniveauer of UVUV radiationstråling
3
9840
2256
vrimlende med høje niveauer
af uv-stråling
00:24
and extremelyekstremt drytør.
4
12120
1896
og ekstremt tørt.
00:26
In factfaktum, MarsMars is consideredtaget i betragtning
to be too drytør for life as we know it.
5
14040
4120
Mars er egentligt opfattet
som for tør til liv, som vi kender det.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologist.
6
18960
1216
Jeg er en astrobiolog.
00:32
I try to understandforstå
the originoprindelse of life on EarthJorden
7
20200
2896
Jeg prøver at forstå oprindelsen
af liv på Jorden
00:35
and the possibilitiesmuligheder of findingfund life
8
23120
2216
og sandsynligheden for at finde liv
00:37
elsewhereandre steder in the universeunivers.
9
25360
1240
andre steder i universet.
00:39
People sometimesSommetider askSpørg me,
10
27400
1256
Folk siger til mig,
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologist
11
28680
2176
hvordan kan du være en astrobiolog,
00:42
if you don't have your ownegen spaceshiprumskib?
12
30880
1800
hvis du ikke har dit eget rumskib?
00:45
Well, what I do is that I studyundersøgelse life
13
33640
2216
Så hvad jeg gør er at studere liv
00:47
in those environmentsmiljøer on EarthJorden
14
35880
1976
i de miljøer på Jorden,
00:49
that mostmest closelynøje resembleligne
other interestinginteressant placessteder in the universeunivers.
15
37880
3320
som mest minder om
andre interessante steder i universet.
00:54
All life on EarthJorden requireskræver watervand,
16
42120
2456
Alt liv på Jorden har brug for vand,
00:56
so in my casetilfælde I focusfokus
on the intimateintime relationshipforhold
17
44600
2536
så personligt fokuserer jeg
på det intime sammenhæng
00:59
betweenmellem watervand and life
18
47160
1496
mellem vand og liv
01:00
in orderbestille to understandforstå
19
48680
1576
med formålet at forstå
01:02
if we could find life
in a planetplanet as drytør as MarsMars.
20
50280
3240
om vi kunne finde liv
på en planet så tør som Mars.
01:06
But sincesiden I do not have
the 2.5 billionmilliard dollarsdollars
21
54440
3536
Men siden jeg ikke har
16 milliarder kroner
01:10
to sendsende my ownegen robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
til at sende min egen robot til Mars,
01:12
I studyundersøgelse the mostmest MartianMars placeplacere on EarthJorden,
23
60240
2936
studerer jeg det mest
Mars-lignede sted på Jorden,
01:15
the AtacamaAtacama DesertØrken.
24
63200
1536
Atacamaørkenen.
01:16
LocatedBeliggende in northernnordlige ChileChile,
25
64760
1656
Beliggende i det nordlige Chile,
01:18
it is the oldestældste
and driesttørreste desertørken on EarthJorden.
26
66440
3616
er det den ældste
og tørreste ørken på Jorden.
01:22
To give you an ideaide of how drytør it is,
27
70080
1976
Til at give jer en idé om,
hvor tørt det er,
01:24
consideroverveje here in VancouverVancouver it rainsregnskyl
over 1,000 millimetersmillimeter of rainregn everyhver yearår.
28
72080
5040
tænk på at der her i Vancouver
falder over 1.000 millimeter regn om året.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placessteder
with no reportedrapporteret rainsregnskyl
29
77880
3616
I Atacama, er der steder
med ingen rapporterede nedbør
01:33
in the last 400 yearsflere år.
30
81520
1800
i de sidste 400 år.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Hvordan ved jeg det?
01:38
Well, because I was bornFødt
and raisedhævet in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Nå, fordi jeg var født
og opvoksede i Atacama -
01:42
(LaughterLatter)
33
90120
1616
(latter)
01:43
So I had a uniqueenestående advantagefordel
34
91760
2016
Så jeg havde en unik fordel,
01:45
when I startedstartede studyingstudere this desertørken.
35
93800
2040
da jeg begyndte at studere denne ørken.
01:48
So let me tell you guys
a few fantasticfantastisk exampleseksempler
36
96880
3536
Så lad mig give jer alle
et par fantastiske eksempler,
01:52
he has foundfundet
37
100440
1656
han har fundet
01:54
on how life has adaptedtilpasset
to livelevende with almostnæsten no watervand at all.
38
102120
3200
om hvordan liv har tilpasset sig
til at leve med næsten ingen vand.
01:58
One of my first findingsundersøgelsesresultater
was in the entranceindgang of a caveCave
39
106640
2576
En af mine første opdagelser
var i en grotteindgang
02:01
facingover the PacificPacific OceanOcean.
40
109240
1736
vendt mod Stillehavet.
02:03
In this placeplacere, we reportedrapporteret
a newny typetype of microalgaemikroalger
41
111000
3696
I dette sted,
fandt vi en ny type mikroalge,
02:06
that grewvoksede only on toptop of the spiderwebsSpiderwebs
that covereddækket the caveCave entranceindgang.
42
114720
3920
som kun voksede ovenpå spindelvævene,
som dækkede grotteindgangen.
02:11
Have you ever seenset a spiderwebspindelvæv
earlytidlig in the morningmorgen?
43
119240
2520
Har I før set et spindelvæv
tidlig om morgenen?
02:15
It's covereddækket with dewdug,
44
123200
1576
Det er dækket af dug,
02:16
so this microalgaemikroalger learnedlærte
that in orderbestille to carrybære photosynthesisfotosyntese
45
124800
3256
så denne mikroalge lærte
at for at udføre fotosyntese
02:20
in the coastkyst of the driesttørreste
desertørken on EarthJorden,
46
128080
3016
på kysten af det tørreste sted på Jorden,
02:23
they could use the spiderwebsSpiderwebs.
47
131120
1496
kunne de bruge spindelvævene.
02:24
So here they maykan accessadgang
the watervand from the fogståge
48
132640
2416
Så her kan de få adgang
til vandet fra frøerne,
02:27
that regularlyregelmæssigt coverdække over
these areasområder in the morningmorgen.
49
135080
2240
som hyppigt dækker
de her områder om morgenen.
02:30
In anotheren anden caveCave, we foundfundet
a differentforskellige typetype of microalgaemikroalger.
50
138640
2840
I en anden grotte,
fandt vi en anden type mikroalge.
02:34
This one is ablei stand to use oceanocean misttåge
as a sourcekilde of watervand,
51
142120
4216
Den her kan bruge havtåge
som en vandkilde,
02:38
and strikinglypåfaldende livesliv
in the very bottombund of a caveCave,
52
146360
3136
og lever bemærkelsesværdigt
helt i bunden af en grotte,
02:41
so it has adaptedtilpasset to livelevende
with lessmindre than 0.1 percentprocent
53
149520
3216
så den har tilpasset sig til
at leve med mindre en 0,1 procent
02:44
of the amountbeløb of lightlys
that regularfast plantsplanter need.
54
152760
3120
af lyset som normale planter har brug for.
02:49
These typetype of findingsundersøgelsesresultater
suggestForeslå to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Opdagelser af denne type
siger til mig at på Mars,
02:52
we maykan find even
photosyntheticfotosyntetiserende life insideinde caveshuler.
56
160040
2856
finder vi måske endda
fotosyntetisk liv i grotter.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Det er forresten mig dér.
02:56
(LaughterLatter)
58
164320
2816
(latter)
02:59
Now, for almostnæsten 15 yearsflere år
this regionområde of YungayYungay, discoveredopdaget by NASANASA,
59
167160
5736
I næsten 15 år troede man,
at området her i Yungay, opdaget af NASA,
03:04
was thought to be
the driesttørreste placeplacere of this desertørken,
60
172920
3016
var den tørreste del af den her ørken,
03:07
but I knewvidste that it was not.
61
175960
1736
men jeg vidste, at det ikke var.
03:09
How? You alreadyallerede know the answersvar.
62
177720
2376
Hvordan? I kender allerede svaret.
03:12
Because I was bornFødt
and raisedhævet in this desertørken.
63
180120
2216
Fordi jeg var født og opvokset i ørkenen.
03:14
So I rememberedhusket that I
usuallysom regel see fogståge in YungayYungay,
64
182360
4656
Så jeg huskede,
at jeg normalt seer tåger i Yungay,
03:19
so after settingindstilling sensorssensorer
in a numbernummer of placessteder,
65
187040
2216
så efter at opstille sensorer
i mange steder,
03:21
where I rememberHusk
never seeingat se fogståge or cloudsskyer,
66
189280
3056
hvor jeg husker,
at jeg aldrig har set tåger eller skyer,
03:24
I reportedrapporteret fourfire other sitessites
much driertørrere than YungayYungay,
67
192360
4016
fandt jeg fire andre steder
meget tørrere end Yungay,
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSyd,
68
196400
2616
inklusiv denne, Maria Elena South,
03:31
beingvære the trulyvirkelig driesttørreste placeplacere on EarthJorden,
69
199040
3456
som er det
absolut tørreste sted på Jorden,
03:34
as drytør as MarsMars,
70
202520
1976
så tør som Mars,
03:36
and amazinglyforbavsende, just a 15-minute-minut rideride
71
204520
2336
og vidunderligt nok
kun en 15-minutter køretur
03:38
from the smalllille miningminedrift townby
where I was bornFødt.
72
206880
2280
fra den lille mineby,
hvor jeg blev født.
03:42
Now, in this searchSøg, we were tryingforsøger
to actuallyrent faktisk find the drytør limitbegrænse
73
210000
3416
I denne søgning prøvede vi
egentlig at finde tørkegrænsen
03:45
for life on EarthJorden,
74
213440
1216
for liv på Jorden,
03:46
a placeplacere so drytør that nothing
was ablei stand to surviveoverleve in it.
75
214680
3856
et sted så tørt
at ingenting kunne overleve der.
03:50
But even here, well hiddenskjult undergroundunderjordisk,
76
218560
2576
Men selv her, godt gemt under jorden,
03:53
we foundfundet a numbernummer
of differentforskellige microorganismsmikroorganismer,
77
221160
2416
fandt vi nogle
forskellige mikroorganismer,
03:55
whichhvilken suggestedforeslået to me
that similarlypå samme måde drytør placessteder, like MarsMars,
78
223600
3456
som antydede,
at lignende tørre steder, ligesom Mars,
03:59
maykan be in inhabitedbeboet.
79
227080
1200
kunne være beboet.
04:01
We even have some preliminaryindledende evidencesbeviser
80
229360
2296
Vi har endda nogle foreløbige beviser,
04:03
that these microorganismsmikroorganismer
maykan still be activeaktiv
81
231680
2536
at disse mikroorganismer måske er aktive
04:06
in the desiccatedudtørret statestat,
82
234240
1936
i en helt udtørret tilstand,
04:08
like walking mummiesmumier all around us,
83
236200
3816
som levende mumier blandt os,
04:12
and that they maykan be usingved brug af
UVUV radiationstråling as a sourcekilde of energyenergi.
84
240040
4120
og at de måske
bruger uv-stråling som en energikilde.
04:16
If confirmedbekræftet, this would have
a hugekæmpe stor impactpåvirkning on our definitiondefinition of life,
85
244880
4576
Hvis bekræftet, vil det have en stor
indflydelse på vores definition af liv,
04:21
on how we look for life
elsewhereandre steder in the universeunivers.
86
249480
2520
og på hvordan vi søger liv
andre steder i universet.
04:24
DueDue to its clearklar skiesskyer, by 2020,
87
252760
3016
På grund af dens klare himler,
så ved 2020,
04:27
60 percentprocent of the biggeststørste
telescopesteleskoper on EarthJorden
88
255800
2656
vil 60 procent
af de største teleskoper på Jorden
04:30
will be locatedbefinde sig in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
ligge i Atacama,
04:32
and while everyonealle sammen elseandet
will be looking amongblandt the starsstjerner
90
260720
2896
og mens alle andre
vil søge imellem stjernerne
04:35
to answersvar the questionspørgsmål, "Are we alonealene?"
91
263640
2240
for at svare på spørgsmålet,
"Er vi alene?",
04:38
I will be looking down to the groundjord
92
266800
1896
så vil jeg kigge nede på jorden
04:40
searchingsøger for this samesamme answersvar
93
268720
2576
for at søge efter samme svar
04:43
in my ownegen backyardbaggård.
94
271320
1200
i min egen baghave.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Mange tak.
04:46
(ApplauseBifald)
96
274200
3160
(Bifald)
Translated by Benjamin Hilligsøe Harvey
Reviewed by Sune Vilsted

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com