ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Aj na Zemi sú miesta ako z Marsu

Filmed:
1,192,605 views

Ako môžeme preskúmať Mars bez vesmírnej lode? Namierime si to na miesto na Zemi, ktoré svojimi podmienkami najviac pripomína Mars – na púšť Atacama v Čile. Astrobiológ Armando Azua-Bustos v tejto rozľahlej vyprahnutej krajine vyrastal a teraz skúma vzácne formy života, ktoré sa prispôsobili tak, aby tam mohli prežiť. Niektoré dokonca v oblastiach, kde za posledných 400 rokov nezaznamenali žiadne dažďové zrážky. V krátkom a zábavnom prejave približuje skúmanie možností objavenia života kdekoľvek vo vesmíre, a to bez toho, aby sme museli opustiť našu planétu.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureobrázok of a sunsetzápad slnka on MarsMars
0
760
2816
Toto je záber západu slnka na Marse,
ktorý zachytilo v roku 2013
Curiosity, vozidlo NASA.
00:15
takenzaujatý by NASA'sNASA CuriosityZvedavosť roverRover in 2013.
1
3600
3480
Mars je veľmi chladná a extrémne suchá
planéta s vysokým stupňom UV žiarenia.
00:19
MarsMars is a very coldchladný planetplanéta,
2
7960
1856
00:21
floodedzaplavené with highvysoký levelsúrovne of UVUV radiationžiarenie
3
9840
2256
00:24
and extremelynesmierne drysucho.
4
12120
1896
Mars sa považuje za príliš
suchú planétu na to,
00:26
In factskutočnosť, MarsMars is consideredpovažovaná
to be too drysucho for life as we know it.
5
14040
4120
aby na nej mohol existovať život.
Som astrobiológ.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiológ.
6
18960
1216
Snažím sa preskúmať pôvod života na Zemi
00:32
I try to understandrozumieť
the originpôvod of life on EarthZem
7
20200
2896
a možnosti ako objaviť život vo vesmíre.
00:35
and the possibilitiesmožnosti of findingnález life
8
23120
2216
00:37
elsewhereinde in the universevesmír.
9
25360
1240
00:39
People sometimesniekedy askopýtať sa me,
10
27400
1256
Ľudia sa ma zvyknú pýtať,
ako môžem byť astrobiológom,
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiológ
11
28680
2176
keď nemám vlastnú vesmírnu loď?
00:42
if you don't have your ownvlastný spaceshipvesmírna loď?
12
30880
1800
00:45
Well, what I do is that I studyštudovať life
13
33640
2216
Skúmam život v takom prostredí na Zemi,
00:47
in those environmentsprostredie on EarthZem
14
35880
1976
ktoré sa podobá iným zaujímavým
miestam vo vesmíre.
00:49
that mostväčšina closelyblízko resemblepodobajú
other interestingzaujímavý placesMiesta in the universevesmír.
15
37880
3320
00:54
All life on EarthZem requiresvyžaduje watervoda,
16
42120
2456
Všetok život na Zemi potrebuje vodu,
preto sa zaoberám úzkym vzťahom
medzi vodou a životom,
00:56
so in my casepúzdro I focusohnisko
on the intimateintímne relationshipsúvislosť
17
44600
2536
00:59
betweenmedzi watervoda and life
18
47160
1496
aby som zistil, či život môže existovať
aj na takej suchej planéte ako je Mars.
01:00
in orderobjednať to understandrozumieť
19
48680
1576
01:02
if we could find life
in a planetplanéta as drysucho as MarsMars.
20
50280
3240
01:06
But sinceod tej doby I do not have
the 2.5 billionmiliardy dollarsdolárov
21
54440
3536
Keďže však nemám 2,5 miliardy dolárov
na vyslanie vlastného robota na Mars,
01:10
to sendodoslať my ownvlastný robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
skúmam miesto na Zemi
podobné Marsu – púšť Atacama.
01:12
I studyštudovať the mostväčšina MartianMarťan placemiesto on EarthZem,
23
60240
2936
01:15
the AtacamaAtacama DesertDesert.
24
63200
1536
Nachádza sa na severe Čile.
01:16
LocatedNachádza in northernsevernej ChileČile,
25
64760
1656
Je to najstaršia a najsuchšia
púšť na Zemi.
01:18
it is the oldestnajstaršie
and driestnajsuchšie desertpúštne on EarthZem.
26
66440
3616
Predstavte si, aké je tam sucho,
01:22
To give you an ideanápad of how drysucho it is,
27
70080
1976
01:24
considerzvážiť here in VancouverVancouver it rainsdažďa
over 1,000 millimetersmilimetrov of raindážď everykaždý yearrok.
28
72080
5040
keď vo Vancouveri spadne asi
1 000 milimetrov zrážok ročne,
a v púšti Atacama sú miesta,
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesMiesta
with no reportedhlásených rainsdažďa
29
77880
3616
kde nezaznamenali žiadne zrážky
za posledných 400 rokov.
01:33
in the last 400 yearsleta.
30
81520
1800
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Skadiaľ to viem?
Pretože som sa v Atacame narodil
a vyrastal som tam.
01:38
Well, because I was bornnarodený
and raisedzvýšený in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
(smiech)
01:42
(LaughterSmiech)
33
90120
1616
Mal som pri skúmaní tejto púšte
veľkú výhodu.
01:43
So I had a uniquejedinečný advantageVýhodou
34
91760
2016
01:45
when I startedzahájená studyingštudovať this desertpúštne.
35
93800
2040
01:48
So let me tell you guys
a fewmálo fantasticfantastický examplespríklady
36
96880
3536
Rád by som uviedol
pár úžasných príkladov toho,
01:52
he has foundnájdených
37
100440
1656
ako sa život prispôsobil,
aby mohol existovať takmer bez vody.
01:54
on how life has adaptedprispôsobený
to livežiť with almosttakmer no watervoda at all.
38
102120
3200
01:58
One of my first findingszistenia
was in the entrancevchod of a cavejaskyňa
39
106640
2576
Jeden z prvých objavov som urobil
pri vchode do jaskyne pri Tichom oceáne.
02:01
facingobloženie the PacificPacific OceanOcean.
40
109240
1736
Tu sme našli nový druh mikrorias,
02:03
In this placemiesto, we reportedhlásených
a newNový typetyp of microalgaemikrorias
41
111000
3696
ktoré rastú na pavučinách
pri vchode do jaskyne.
02:06
that grewrástol only on toptop of the spiderwebsPavučiny
that coveredpokrytý the cavejaskyňa entrancevchod.
42
114720
3920
02:11
Have you ever seenvidieť a spiderwebPavúči
earlyzavčas in the morningdopoludnia?
43
119240
2520
Videli ste niekedy pavučinu zavčasu ráno?
02:15
It's coveredpokrytý with dewRosy,
44
123200
1576
Pokrýva ju rosa.
Tieto mikroriasy zistili,
02:16
so this microalgaemikrorias learnedučený
that in orderobjednať to carryniesť photosynthesisfotosyntéza
45
124800
3256
že na dosiahnutie fotosyntézy
na pobreží najsuchšej púšte na Zemi,
02:20
in the coastpobrežie of the driestnajsuchšie
desertpúštne on EarthZem,
46
128080
3016
môžu použiť pavučiny.
02:23
they could use the spiderwebsPavučiny.
47
131120
1496
02:24
So here they maysmieť accessprístup
the watervoda from the fogshmly
48
132640
2416
Môžu využiť vodu z hmly,
ktorá zvyčajne ráno pokrýva tieto oblasti.
02:27
that regularlypravidelne coverveko
these areasoblasti in the morningdopoludnia.
49
135080
2240
02:30
In anotherďalší cavejaskyňa, we foundnájdených
a differentrozdielny typetyp of microalgaemikrorias.
50
138640
2840
V ďalšej jaskyni sme našli
iný druh mikrorias.
02:34
This one is ableschopný to use oceanoceán misthmla
as a sourcezdroj of watervoda,
51
142120
4216
Ako zdroj vody využívajú hmlu nad oceánom.
Žijú v spodných častiach jaskyne
02:38
and strikinglynápadne livesživoty
in the very bottomdno of a cavejaskyňa,
52
146360
3136
a prispôsobili sa životu
s menej ako 0,1 % množstva svetla,
02:41
so it has adaptedprispôsobený to livežiť
with lessmenej than 0.1 percentpercento
53
149520
3216
02:44
of the amountčiastka of lightsvetlo
that regularpravidelný plantsrastliny need.
54
152760
3120
ktoré zvyčajne rastliny potrebujú.
02:49
These typetyp of findingszistenia
suggestnavrhnúť to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Tieto objavy ma presvedčili,
že na Marse môžeme nájsť
fotosyntetický život v jaskyniach.
02:52
we maysmieť find even
photosyntheticfotosynteticky life insidevnútri cavesjaskyne.
56
160040
2856
Mimochodom, to som ja.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
(smiech)
02:56
(LaughterSmiech)
58
164320
2816
02:59
Now, for almosttakmer 15 yearsleta
this regionkraj of YungayYungay, discoveredobjavené by NASANASA,
59
167160
5736
NASA objavila oblasť Yungay pred 15 rokmi
a považovali ju za nasuchšie
miesto v tejto púšti,
03:04
was thought to be
the driestnajsuchšie placemiesto of this desertpúštne,
60
172920
3016
ale ja som vedel, že to tak nie je.
03:07
but I knewvedel that it was not.
61
175960
1736
Ako? Odpoveď už poznáte.
03:09
How? You already know the answerodpoveď.
62
177720
2376
Pretože som v tej púšti vyrastal.
03:12
Because I was bornnarodený
and raisedzvýšený in this desertpúštne.
63
180120
2216
Pamätám si, že som v Yungay vídaval hmlu.
03:14
So I rememberedpamätal that I
usuallyzvyčajne see fogshmly in YungayYungay,
64
182360
4656
Preto sme umiestili senzory na miesta,
03:19
so after settingnastavenie sensorssenzory
in a numberčíslo of placesMiesta,
65
187040
2216
kde som nikdy nevidel hmlu alebo mračná
03:21
where I rememberpamätať
never seeingvidenie fogshmly or cloudsmraky,
66
189280
3056
a objavil som 4 suchšie miesta ako Yungay.
03:24
I reportedhlásených fourštyri other sitesweby
much driersuchšie than YungayYungay,
67
192360
4016
Oblast María Elena South je skutočne
najsuchším miestom na Zemi.
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSouth,
68
196400
2616
03:31
beingbytia the trulyskutočne driestnajsuchšie placemiesto on EarthZem,
69
199040
3456
03:34
as drysucho as MarsMars,
70
202520
1976
Je tam sucho ako na Marse
03:36
and amazinglyúžasne, just a 15-minute-Minute ridejazda
71
204520
2336
a je to len 15 minút jazdy od malého
banského mesta, kde som sa narodil.
03:38
from the smallmalý miningbaníctvo townmesto
where I was bornnarodený.
72
206880
2280
03:42
Now, in this searchVyhľadávanie, we were tryingsnažia
to actuallyvlastne find the drysucho limitlimit
73
210000
3416
V tomto výskume sa pokúšame stanoviť
limit sucha pre život na Zemi,
03:45
for life on EarthZem,
74
213440
1216
teda miesto také suché,
že tam nič nemá šancu prežiť.
03:46
a placemiesto so drysucho that nothing
was ableschopný to surviveprežiť in it.
75
214680
3856
Aj tu sú však ukryté podzemné miesta
s množstvom rozličných mikroorganizmov,
03:50
But even here, well hiddenskrytý undergroundpodzemí,
76
218560
2576
03:53
we foundnájdených a numberčíslo
of differentrozdielny microorganismsmikroorganizmy,
77
221160
2416
ktoré dokazujú, že aj také suché oblasti,
aké sú na Marse, môžu byť obývateľné.
03:55
whichktorý suggestednavrhol to me
that similarlypodobne drysucho placesMiesta, like MarsMars,
78
223600
3456
03:59
maysmieť be in inhabitedobývali.
79
227080
1200
04:01
We even have some preliminarypredbežný evidencesdôkazy
80
229360
2296
Máme niekoľko predbežných dôkazov,
že tieto mikroorganizmy môžu byť stále
aktívne vo vysušenom stave,
04:03
that these microorganismsmikroorganizmy
maysmieť still be activeaktívny
81
231680
2536
04:06
in the desiccatedvysušený statestáť,
82
234240
1936
04:08
like walkingchôdza mummiesmúmie all around us,
83
236200
3816
niečo ako chodiace múmie vôkol nás,
a že ako zdroj energie
môžu využívať UV žiarenie.
04:12
and that they maysmieť be usingpoužitím
UVUV radiationžiarenie as a sourcezdroj of energyenergie.
84
240040
4120
04:16
If confirmedpotvrdená, this would have
a hugeobrovský impactnáraz on our definitiondefinícia of life,
85
244880
4576
Potvrdenie tejto teórie by výrazne
ovplyvnilo definíciu života,
i to ako hľadáme život vo vesmíre.
04:21
on how we look for life
elsewhereinde in the universevesmír.
86
249480
2520
Do roku 2020 bude vďaka jasnej oblohe
04:24
DueSplatnosti to its clearjasný skiesneba, by 2020,
87
252760
3016
04:27
60 percentpercento of the biggestnajväčším
telescopesďalekohľady on EarthZem
88
255800
2656
60 % najväčších teleskopov
umiestnených práve v Atacame.
04:30
will be locatedNachádza in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
04:32
and while everyonekaždý elseinak
will be looking amongmedzi the starshviezdy
90
260720
2896
Zatiaľ čo sa všetci budú
pozerať na hviezdy
a hľadať tam odpoveď
na otázku, či sme tu sami,
04:35
to answerodpoveď the questionotázka, "Are we alonesám?"
91
263640
2240
04:38
I will be looking down to the groundprízemný
92
266800
1896
ja sa budem pozerať dole na zem
a hľadať rovnakú odpoveď
u mňa doma na záhrade.
04:40
searchingvyhľadávanie for this samerovnaký answerodpoveď
93
268720
2576
04:43
in my ownvlastný backyardzadný dvorček.
94
271320
1200
Ďakujem.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
(potlesk)
04:46
(ApplausePotlesk)
96
274200
3160
Translated by Monika Sitarčíková
Reviewed by Lucia Lichá

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com