ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Dünya'nın Mars'a en çok benzeyen bölgesi

Filmed:
1,192,605 views

Uzay aracınız olmadan Mars hakkında nasıl araştırma yaparsınız? Dünya'nın Mars'a en çok benzeyen bölgesine doğru yol alın: Şili'deki Atakama Çölü. Astrobiyolog Armando Azua-Bustos bu devasa ve kurak bölgede büyümüş ve şimdi bazı kısımlarında 400 yıldır hiç yağmur yağmamış bu bölgede yaşamaya adapte olmuş nadir bulunan yaşam formlarını inceliyor. Bu hızlı ve eğlenceli konuşma ile gezegeni terk etmeden evrenin başka bir yerinde yaşam bulma olanağını keşfe çıkın.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureresim of a sunsetgün batımı on MarsMars
0
760
2816
Bu Mars'ta bir gün batımı resmi,
00:15
takenalınmış by NASA'sNASA'ın CuriosityMerak roverRover in 2013.
1
3600
3480
NASA'nın Curiosity aracı tarafından
2013 yılında çekildi.
00:19
MarsMars is a very coldsoğuk planetgezegen,
2
7960
1856
Mars çok soğuk bir gezegen,
00:21
floodedsular altında with highyüksek levelsseviyeleri of UVUV radiationradyasyon
3
9840
2256
yüksek düzeyde UV ışınımı altında
00:24
and extremelyson derece drykuru.
4
12120
1896
ve aşırı kuru.
00:26
In factgerçek, MarsMars is considereddüşünülen
to be too drykuru for life as we know it.
5
14040
4120
Gerçek şu ki, Mars bildiğimiz şekliyle
yaşam için aşırı kuru kabul ediliyor.
00:30
I'm an astrobiologistMerkezi'ndenastrobiyolog.
6
18960
1216
Ben bir astrobiyologum.
00:32
I try to understandanlama
the originMenşei of life on EarthDünya
7
20200
2896
Dünya'daki canlılığın kökeni
ve evrenin başka yerlerinde
00:35
and the possibilitiesolasılıklar of findingbulgu life
8
23120
2216
yaşam bulma olanakları
üzerinde çalışıyorum.
00:37
elsewherebaşka yerde in the universeEvren.
9
25360
1240
İnsanlar bazen bana şunu soruyor:
00:39
People sometimesara sıra asksormak me,
10
27400
1256
00:40
how can you be an astrobiologistMerkezi'ndenastrobiyolog
11
28680
2176
Kendi uzay gemin yoksa,
nasıl astrobiyolog olabilirsin ki?
00:42
if you don't have your ownkendi spaceshipuzay gemisi?
12
30880
1800
Benim yaptığım şey şu:
00:45
Well, what I do is that I studyders çalışma life
13
33640
2216
Dünya üzerinde bulunup,
evrenin diğer ilginç yerlerine benzeyen
00:47
in those environmentsortamları on EarthDünya
14
35880
1976
00:49
that mostçoğu closelyyakından resemblebenzer
other interestingilginç placesyerler in the universeEvren.
15
37880
3320
ortamlardaki yaşamı inceliyorum.
00:54
All life on EarthDünya requiresgerektirir waterSu,
16
42120
2456
Dünya'daki her tür yaşam için su gerekli.
Dolayısıyla işim gereği,
su ve yaşam arasındaki
00:56
so in my casedurum I focusodak
on the intimatesamimi relationshipilişki
17
44600
2536
yakın ilişkiye odaklanarak,
Mars gibi kuru bir gezegende
00:59
betweenarasında waterSu and life
18
47160
1496
01:00
in ordersipariş to understandanlama
19
48680
1576
01:02
if we could find life
in a planetgezegen as drykuru as MarsMars.
20
50280
3240
yaşam bulunabilir mi diye
anlamaya çalışıyorum.
01:06
But sincedan beri I do not have
the 2.5 billionmilyar dollarsdolar
21
54440
3536
Ancak kendi robotumu
Mars'a göndermek için
2,5 milyar dolarım olmadığından,
01:10
to sendgöndermek my ownkendi robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
Dünya'da Mars'a en çok benzeyen yer
olan Atakama Çölü'nü araştırıyorum.
01:12
I studyders çalışma the mostçoğu MartianMarslı placeyer on EarthDünya,
23
60240
2936
01:15
the AtacamaAtacama DesertÇöl.
24
63200
1536
Şili'nin kuzeyinde bulunan çöl,
01:16
LocatedYer alan in northernkuzey ChileŞili,
25
64760
1656
01:18
it is the oldesten eski
and driestkurak desertçöl on EarthDünya.
26
66440
3616
Dünya'nın en eski ve kuru çölü.
Ne kadar kuru olduğuna bir örnek:
01:22
To give you an ideaFikir of how drykuru it is,
27
70080
1976
01:24
considerdüşünmek here in VancouverVancouver it rainsyağmurlar
over 1,000 millimetersmilimetre of rainyağmur everyher yearyıl.
28
72080
5040
Burada Vancouver'da her yıl
1.000 mm yağmur yağdığını düşünün.
Atakama'da ise son 400 yıldır
hiç yağmur yağmadığı
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesyerler
with no reportedrapor rainsyağmurlar
29
77880
3616
01:33
in the last 400 yearsyıl.
30
81520
1800
bildirilen yerler var.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Bunu nasıl mı biliyorum?
01:38
Well, because I was borndoğmuş
and raisedkalkık in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Çünkü Atakama'da doğdum ve büyüdüm.
01:42
(LaughterKahkaha)
33
90120
1616
(Kahkaha)
01:43
So I had a uniquebenzersiz advantageavantaj
34
91760
2016
O yüzden bu çölü araştırmaya başladığımda
01:45
when I startedbaşladı studyingders çalışıyor this desertçöl.
35
93800
2040
eşsiz bir avantajım vardı.
01:48
So let me tell you guys
a fewaz fantasticfantastik examplesörnekler
36
96880
3536
Şimdi sizinle hayatın neredeyse hiç
su olmadan nasıl devam ettiğine dair,
01:52
he has foundbulunan
37
100440
1656
onun bulduğu
01:54
on how life has adapteduyarlanmış
to livecanlı with almostneredeyse no waterSu at all.
38
102120
3200
harika örnekleri paylaşmak istiyorum.
İlk bulgularımdan biri,
01:58
One of my first findingsbulgular
was in the entranceGiriş of a caveMağara
39
106640
2576
Pasifik Okyanusu'na bakan
bir mağaranın girişindeydi.
02:01
facingkarşı the PacificPasifik OceanOkyanus.
40
109240
1736
02:03
In this placeyer, we reportedrapor
a newyeni typetip of microalgaemikroalg
41
111000
3696
Orada yalnızca mağara girişindeki
örümcek ağları üzerinde yetişen
02:06
that grewbüyüdü only on topüst of the spiderwebsörümcek ağı
that coveredkapalı the caveMağara entranceGiriş.
42
114720
3920
yeni bir tür mikroalg fark ettik.
02:11
Have you ever seengörüldü a spiderwebSpiderWeb
earlyerken in the morningsabah?
43
119240
2520
Sabahın erken saatinde
hiç örümcek ağı gördünüz mü?
02:15
It's coveredkapalı with dewçiy,
44
123200
1576
Çiğ ile kaplanmışlardır.
02:16
so this microalgaemikroalg learnedbilgili
that in ordersipariş to carrytaşımak photosynthesisfotosentez
45
124800
3256
Bu mikroalg de Dünya'nın en kuru çölünün
kıyısında fotosentez yapabilmek için
02:20
in the coastsahil of the driestkurak
desertçöl on EarthDünya,
46
128080
3016
örümcek ağını kullanıyor.
02:23
they could use the spiderwebsörümcek ağı.
47
131120
1496
02:24
So here they mayMayıs ayı accesserişim
the waterSu from the fogssis
48
132640
2416
Genellikle sabah saatlerinde bu
alanları kaplayan sis sayesinde,
02:27
that regularlydüzenli olarak coverkapak
these areasalanlar in the morningsabah.
49
135080
2240
suya erişim sağlayabiliyorlar.
02:30
In anotherbir diğeri caveMağara, we foundbulunan
a differentfarklı typetip of microalgaemikroalg.
50
138640
2840
Başka bir mağarada,
farklı bir tür mikroalg bulduk.
02:34
This one is ableyapabilmek to use oceanokyanus mistsis
as a sourcekaynak of waterSu,
51
142120
4216
Bu alg okyanus sisini
su kaynağı olarak kullanabiliyor
02:38
and strikinglyçarpıcı liveshayatları
in the very bottomalt of a caveMağara,
52
146360
3136
ve şaşırtıcı bir şekilde,
bir mağaranın dibinde yaşıyor.
02:41
so it has adapteduyarlanmış to livecanlı
with lessaz than 0.1 percentyüzde
53
149520
3216
Yani sıradan bir bitkinin
gereksinim duyduğu ışığın
02:44
of the amounttutar of lightışık
that regulardüzenli plantsbitkiler need.
54
152760
3120
yüzde 0,1'inden daha azı ile
yaşamaya adapte olmuş.
02:49
These typetip of findingsbulgular
suggestönermek to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Bu bulgular bana Mars'ta mağaralar içinde
02:52
we mayMayıs ayı find even
photosyntheticfotosentetik life insideiçeride cavesmağaralar.
56
160040
2856
fotosentetik yaşam dahi
bulabileceğimizi gösteriyor.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Bu arada, bu benim.
02:56
(LaughterKahkaha)
58
164320
2816
(Kahkaha)
02:59
Now, for almostneredeyse 15 yearsyıl
this regionbölge of YungayYungay, discoveredkeşfedilen by NASANASA,
59
167160
5736
NASA tarafından keşfedilen
Yungay adlı bu bölge,
yaklaşık 15 yıldır çölün en kuru
yeri olarak kabul edilmişti;
03:04
was thought to be
the driestkurak placeyer of this desertçöl,
60
172920
3016
03:07
but I knewbiliyordum that it was not.
61
175960
1736
ama ben öyle olmadığını biliyordum.
03:09
How? You alreadyzaten know the answerCevap.
62
177720
2376
Nasıl mı? Yanıtı zaten biliyorsunuz.
03:12
Because I was borndoğmuş
and raisedkalkık in this desertçöl.
63
180120
2216
Çünkü bu çölde doğudum ve büyüdüm.
03:14
So I rememberedhatırladı that I
usuallygenellikle see fogssis in YungayYungay,
64
182360
4656
Genellikle Yungay'da
sis gördüğümü hatırladım.
03:19
so after settingayar sensorssensörler
in a numbernumara of placesyerler,
65
187040
2216
Hiç bulut veya sis görmediğim
03:21
where I rememberhatırlamak
never seeinggörme fogssis or cloudsbulutlar,
66
189280
3056
birkaç yere sensör kurduktan sonra,
03:24
I reportedrapor fourdört other sitesSiteler
much drierKurutma Makinası than YungayYungay,
67
192360
4016
Yungay'dan daha kuru dört bölge
bulduğumu bildirdim.
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthGüney,
68
196400
2616
Maria Elena Güney adındaki bu yer,
03:31
beingolmak the trulygerçekten driestkurak placeyer on EarthDünya,
69
199040
3456
Dünya'daki hakikaten en kuru yer oluyor.
03:34
as drykuru as MarsMars,
70
202520
1976
Mars kadar kuru
03:36
and amazinglyinanılmaz, just a 15-minute-dakika ridebinmek
71
204520
2336
ve asıl ilginç olan,
doğduğum küçük maden kasabasından
yalnızca 15 dk uzaklıkta.
03:38
from the smallküçük miningmadencilik townkasaba
where I was borndoğmuş.
72
206880
2280
03:42
Now, in this searcharama, we were tryingçalışıyor
to actuallyaslında find the drykuru limitsınır
73
210000
3416
Bu arayışla aslında Dünya'da
yaşamı mümkün kılan
kuruluk sınırını
bulmaya çalışıyorduk;
03:45
for life on EarthDünya,
74
213440
1216
03:46
a placeyer so drykuru that nothing
was ableyapabilmek to survivehayatta kalmak in it.
75
214680
3856
hiçbir şeyin yaşayamayacağı
çok kuru bir yeri.
03:50
But even here, well hiddengizli undergroundyeraltı,
76
218560
2576
Ancak burada bile,
yerin bu kadar altında,
03:53
we foundbulunan a numbernumara
of differentfarklı microorganismsmikroorganizmalar,
77
221160
2416
çok sayıda farklı
mikroorganizma bulduk.
03:55
whichhangi suggestedönerdi to me
that similarlybenzer şekilde drykuru placesyerler, like MarsMars,
78
223600
3456
Bu da bana Mars gibi kuru bir bölgede de
03:59
mayMayıs ayı be in inhabitedyaşadığı.
79
227080
1200
canlı olabileceğini gösterdi.
04:01
We even have some preliminaryön hazırlık evidencesdelilleri
80
229360
2296
Hatta bu mikroorganizmaların,
çevremizde gezinen mumyalar gibi,
04:03
that these microorganismsmikroorganizmalar
mayMayıs ayı still be activeaktif
81
231680
2536
kuru bir vaziyette
hala aktif olabileceğine işaret eden
04:06
in the desiccatedkurumuş statebelirtmek, bildirmek,
82
234240
1936
04:08
like walkingyürüme mummiesmumyalar all around us,
83
236200
3816
başlangıç niteliğinde
kanıtlarımız bile var.
04:12
and that they mayMayıs ayı be usingkullanma
UVUV radiationradyasyon as a sourcekaynak of energyenerji.
84
240040
4120
UV ışınımı, enerji kaynağı
olarak kullanıyor olabilirler.
04:16
If confirmedonaylı, this would have
a hugeKocaman impactdarbe on our definitiontanım of life,
85
244880
4576
Eğer bu doğrulanırsa,
yaşam tanımımıza,
evrende yaşam bulma çabamıza
dev bir etki yapacak.
04:21
on how we look for life
elsewherebaşka yerde in the universeEvren.
86
249480
2520
04:24
DueSon to its clearaçık skiesgökyüzü, by 2020,
87
252760
3016
Açık havasından ötürü,
2020 yılına kadar
Dünya'nın en büyük
teleskoplarının yüzde 60'ı
04:27
60 percentyüzde of the biggesten büyük
telescopesteleskoplar on EarthDünya
88
255800
2656
04:30
will be locatedbulunan in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
Atakama'ya yerleştirilecek.
04:32
and while everyoneherkes elsebaşka
will be looking amongarasında the starsyıldızlar
90
260720
2896
Herkes yıldızlara bakıp
''Acaba yalnız mıyız?''
04:35
to answerCevap the questionsoru, "Are we aloneyalnız?"
91
263640
2240
sorusunu yanıtlamaya çalışırken,
04:38
I will be looking down to the groundzemin
92
266800
1896
ben yeri inceliyor
04:40
searchingArama for this sameaynı answerCevap
93
268720
2576
ve kendi bahçemde aynı soruya
cevap arıyor olacağım.
04:43
in my ownkendi backyardarka bahçe.
94
271320
1200
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Teşekkür ederim.
04:46
(ApplauseAlkış)
96
274200
3160
(Alkış)
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Sevkan Uzel

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com