ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Najmarsovskije mjesto na Zemlji

Filmed:
1,192,605 views

Kako proučavati Mars bez svemirskog broda? Uputite se na najmarsovskije mjesto na Zemlji - u pustinju Atacama u Čileu. Astrobiolog Armando Azua-Bustos odrastao je u ovom golemom, sušnom krajoliku i sada proučava rijetke oblike života koji su se prilagodili životu ondje, neki u područjima u kojima tijekom zadnjih 400 godina nije bilo kiše. Istražite mogućnost pronalaska života drugdje u svemiru bez da napustite planet u ovom brzom i duhovitom govoru.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureslika of a sunsetzalazak sunca on MarsMars
0
760
2816
Ovo je slika sumraka na Marsu,
00:15
takenpoduzete by NASA'sNASA-in CuriosityZnatiželja roverRover in 2013.
1
3600
3480
koju je 2013. uslikala
svemirska letjelica NASA-e.
00:19
MarsMars is a very coldhladno planetplaneta,
2
7960
1856
Mars je jako hladan planet,
00:21
floodedpoplavljena with highvisok levelsrazina of UVUV radiationradijacija
3
9840
2256
ima visoke razine UV-zračenja
00:24
and extremelykrajnje drysuho.
4
12120
1896
te je iznimno suh.
00:26
In factčinjenica, MarsMars is consideredsmatra
to be too drysuho for life as we know it.
5
14040
4120
Zapravo, Mars je presuh
za život na kakav smo navikli.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiolog.
6
18960
1216
Ja sam astrobiolog.
00:32
I try to understandrazumjeti
the originpodrijetlo of life on EarthZemlja
7
20200
2896
Pokušavam razumjeti
podrijetlo života na Zemlji
00:35
and the possibilitiesmogućnosti of findingnalaz life
8
23120
2216
i mogućnosti pronalaska života
00:37
elsewheredrugdje in the universesvemir.
9
25360
1240
drugdje u svemiru.
00:39
People sometimesponekad askpitati me,
10
27400
1256
Ljudi me nekad pitaju
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiolog
11
28680
2176
kako mogu biti astrobiolog
00:42
if you don't have your ownvlastiti spaceshipsvemirski brod?
12
30880
1800
ako nemam vlastiti svemirski brod.
00:45
Well, what I do is that I studystudija life
13
33640
2216
Ja proučavam život
00:47
in those environmentsokruženja on EarthZemlja
14
35880
1976
u dijelovima Zemlje
00:49
that mostnajviše closelytijesno resemblenalikuju
other interestingzanimljiv placesmjesta in the universesvemir.
15
37880
3320
koji najviše nalikuju drugim
zanimljivim mjestima u svemiru.
00:54
All life on EarthZemlja requirestraži watervoda,
16
42120
2456
Sav život na Zemlji zahtijeva vodu
00:56
so in my casespis I focusfokus
on the intimateintimni relationshipodnos
17
44600
2536
pa se u mom slučaju
usredotočavam na bliske odnose
00:59
betweenizmeđu watervoda and life
18
47160
1496
između vode i života
01:00
in ordernarudžba to understandrazumjeti
19
48680
1576
kako bih shvatio
01:02
if we could find life
in a planetplaneta as drysuho as MarsMars.
20
50280
3240
bismo li mogli naći život
na planetu suhom poput Marsa.
01:06
But sinceod I do not have
the 2.5 billionmilijardi dollarsdolara
21
54440
3536
Ali budući da nemam 2,5 milijarde dolara
01:10
to sendposlati my ownvlastiti robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
da pošaljem vlastitog robota na Mars,
01:12
I studystudija the mostnajviše MartianMarsu placemjesto on EarthZemlja,
23
60240
2936
proučavam najmarsovskije mjesto na Zemlji,
01:15
the AtacamaAtacama DesertPustinja.
24
63200
1536
pustinju Atacamu.
01:16
LocatedNalazi se in northernsjeverni ChileČile,
25
64760
1656
Smještena je u sjevernom Čileu
01:18
it is the oldestnajstariji
and driestnajsušnija desertpustinja on EarthZemlja.
26
66440
3616
te je najstarija
i najsuša pustinja na Zemlji.
01:22
To give you an ideaideja of how drysuho it is,
27
70080
1976
Pokušat ću vam približiti koliko je suha.
01:24
considerrazmotriti here in VancouverVancouver it rainskiše
over 1,000 millimetersmilimetara of rainkiša everysvaki yeargodina.
28
72080
5040
Imajte na umu da ovdje u Vancouveru padne
preko 1.000 milimetara kiše svake godine.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesmjesta
with no reportedizvijestio rainskiše
29
77880
3616
U Atacami postoje mjesta
u kojima kiša nije padala
01:33
in the last 400 yearsgodina.
30
81520
1800
zadnjih 400 godina.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Otkud ja to znam?
01:38
Well, because I was bornrođen
and raiseduzdignut in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Pa, rodio sam se i odrastao u Atacami.
01:42
(LaughterSmijeh)
33
90120
1616
(Smijeh)
01:43
So I had a uniquejedinstvena advantageprednost
34
91760
2016
Imao sam jedinstvenu prednost
01:45
when I startedpočeo studyingučenje this desertpustinja.
35
93800
2040
kad sam počeo proučavati ovu pustinju.
01:48
So let me tell you guys
a fewnekoliko fantasticfantastičan examplesprimjeri
36
96880
3536
Reći ću vam nekoliko fantastičnih primjera
01:52
he has foundpronađeno
37
100440
1656
na temu
01:54
on how life has adaptedprilagođen
to liveživjeti with almostskoro no watervoda at all.
38
102120
3200
prilagodbe na život s gotovo nimalo vode.
01:58
One of my first findingsnalaza
was in the entranceulaz of a cavešpilja
39
106640
2576
Jedno od mojih prvih otkrića
bio je ulaz u spilju
02:01
facingokrenut the PacificPacifik OceanOcean.
40
109240
1736
koja gleda na Tihi ocean.
02:03
In this placemjesto, we reportedizvijestio
a newnovi typetip of microalgaemicroalgae
41
111000
3696
Tu smo našli novu vrstu mikroalgi,
02:06
that grewrastao only on topvrh of the spiderwebspaučinu
that coveredpokriven the cavešpilja entranceulaz.
42
114720
3920
koja raste samo iznad paukovih mreža
koje prekrivaju ulaz u spilju.
02:11
Have you ever seenvidio a spiderwebpaučina
earlyrano in the morningjutro?
43
119240
2520
Jeste li ikad vidjeli
paukovu mrežu rano ujutro?
02:15
It's coveredpokriven with dewRosa,
44
123200
1576
Prekrivena je rosom
02:16
so this microalgaemicroalgae learnednaučeno
that in ordernarudžba to carrynositi photosynthesisfotosinteza
45
124800
3256
pa je ova vrsta mikroalgi
naučila da za fotosintezu
02:20
in the coastobala of the driestnajsušnija
desertpustinja on EarthZemlja,
46
128080
3016
na obali najsuše pustinje na Zemlji,
02:23
they could use the spiderwebspaučinu.
47
131120
1496
može koristiti paukove mreže.
02:24
So here they maysvibanj accesspristup
the watervoda from the fogsmagle
48
132640
2416
Tu može uzimati vodu od magle,
02:27
that regularlyredovito coverpokriti
these areaspodručja in the morningjutro.
49
135080
2240
koja ujutro redovno prekriva ova područja.
02:30
In anotherjoš cavešpilja, we foundpronađeno
a differentdrugačiji typetip of microalgaemicroalgae.
50
138640
2840
U drugoj smo spilji
pronašli drugu vrstu mikroalgi.
02:34
This one is ableu stanju to use oceanokean mistmagla
as a sourceizvor of watervoda,
51
142120
4216
One kao izvor vode
koriste oceansku maglicu,
02:38
and strikinglyizrazito livesživot
in the very bottomdno of a cavešpilja,
52
146360
3136
a žive na samom dnu spilje
02:41
so it has adaptedprilagođen to liveživjeti
with lessmanje than 0.1 percentposto
53
149520
3216
pa su se prilagodile životu
s manje od 0,1 posto
02:44
of the amountiznos of lightsvjetlo
that regularredovan plantsbilje need.
54
152760
3120
količine svjetla
koju trebaju obične biljke.
02:49
These typetip of findingsnalaza
suggestpredložiti to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Takva otkrića me navode
na misao da bismo na Marsu
02:52
we maysvibanj find even
photosyntheticfotosintetskih life insideiznutra cavesšpilje.
56
160040
2856
mogli pronaći čak i
fotosintetski život unutar spilja.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Usput, to sam ja.
02:56
(LaughterSmijeh)
58
164320
2816
(Smijeh)
02:59
Now, for almostskoro 15 yearsgodina
this regionregija of YungayYungay, discoveredotkriven by NASANASA,
59
167160
5736
Gotovo 15 godina, ova regija Yungay,
koju je otkrila NASA,
03:04
was thought to be
the driestnajsušnija placemjesto of this desertpustinja,
60
172920
3016
smatrana je najsušim dijelom ove pustinje,
03:07
but I knewznao that it was not.
61
175960
1736
ali ja sam znao da nije.
03:09
How? You alreadyveć know the answerodgovor.
62
177720
2376
Kako? Već znate odgovor.
03:12
Because I was bornrođen
and raiseduzdignut in this desertpustinja.
63
180120
2216
Zato što sam rođen
i odrastao u ovoj pustinji.
03:14
So I rememberedsjetio that I
usuallyobično see fogsmagle in YungayYungay,
64
182360
4656
Sjetio sam se da inače
viđam magle u Yungayu
03:19
so after settingpostavljanje sensorssenzori
in a numberbroj of placesmjesta,
65
187040
2216
i nakon što sam postavio
senzore na više mjesta,
03:21
where I rememberzapamtiti
never seeingvidim fogsmagle or cloudsoblaci,
66
189280
3056
gdje nikad nisam vidio maglu ili oblake,
03:24
I reportedizvijestio fourčetiri other sitesstranice
much drierza kosu than YungayYungay,
67
192360
4016
pronašao sam druga četiri
mjesta puno suša od Yungaya,
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthJug,
68
196400
2616
a ovaj, Maria Elena South,
03:31
beingbiće the trulyuistinu driestnajsušnija placemjesto on EarthZemlja,
69
199040
3456
uistinu je najsuše mjesto na Zemlji,
03:34
as drysuho as MarsMars,
70
202520
1976
suho poput Marsa
03:36
and amazinglyzačuđeno, just a 15-minute-minuta ridevožnja
71
204520
2336
i udaljeno samo 15 minuta autom
03:38
from the smallmali miningrudarstvo towngrad
where I was bornrođen.
72
206880
2280
od malog rudarskog mjesta
u kojem sam rođen.
03:42
Now, in this searchtraži, we were tryingtežak
to actuallyzapravo find the drysuho limitograničiti
73
210000
3416
U ovom istraživanju
pokušavali smo pronaći granicu suhoće
03:45
for life on EarthZemlja,
74
213440
1216
za život na Zemlji,
03:46
a placemjesto so drysuho that nothing
was ableu stanju to survivepreživjeti in it.
75
214680
3856
mjesto toliko suho,
da ništa na njemu ne može preživjeti.
03:50
But even here, well hiddenskriven undergroundpodzemlje,
76
218560
2576
Ali čak i ondje,
dobro skriveno ispod zemlje,
03:53
we foundpronađeno a numberbroj
of differentdrugačiji microorganismsmikroorganizama,
77
221160
2416
pronašli smo niz
različitih mikroorganizama,
03:55
whichkoji suggestedpredložio to me
that similarlyslično drysuho placesmjesta, like MarsMars,
78
223600
3456
iz čega sam zaključio da su
mnoga slično suha mjesta, poput Marsa,
03:59
maysvibanj be in inhabitednaseljena.
79
227080
1200
možda naseljena.
04:01
We even have some preliminarypreliminaran evidencesdokazi
80
229360
2296
Imamo neke preliminarne dokaze
04:03
that these microorganismsmikroorganizama
maysvibanj still be activeaktivan
81
231680
2536
da bi ovi mikroorganizmi
mogli biti aktivni
04:06
in the desiccateddehidrirani statedržava,
82
234240
1936
u dehidriranom stanju,
04:08
like walkinghodanje mummiesmumije all around us,
83
236200
3816
poput hodajućih mumija svugdje oko nas,
04:12
and that they maysvibanj be usingkoristeći
UVUV radiationradijacija as a sourceizvor of energyenergija.
84
240040
4120
i da možda koriste
UV-zračenje kao izvor energije.
04:16
If confirmedpotvrđen, this would have
a hugeogroman impactudar on our definitiondefinicija of life,
85
244880
4576
Ako se ovo potvrdi, to bi moglo imati
ogroman utjecaj na našu definiciju života,
04:21
on how we look for life
elsewheredrugdje in the universesvemir.
86
249480
2520
na to kako gledamo na život
drugdje u svemiru.
04:24
DueZbog to its clearčisto skiesnebo, by 2020,
87
252760
3016
Zahvaljujući vedrom nebu, do 2020. godine
04:27
60 percentposto of the biggestnajveći
telescopesteleskopi on EarthZemlja
88
255800
2656
60% najvećih teleskopa na Zemlji
04:30
will be locatednalazi in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
nalazit će se u Atacami
04:32
and while everyonesvatko elsedrugo
will be looking amongmeđu the starszvijezde
90
260720
2896
i dok svi ostali budu gledali u zvijezde
04:35
to answerodgovor the questionpitanje, "Are we alonesam?"
91
263640
2240
tražeći odgovor na pitanje
"Jesmo li sami?",
04:38
I will be looking down to the groundtlo
92
266800
1896
ja ću gledati u tlo
04:40
searchingu potrazi for this sameisti answerodgovor
93
268720
2576
u potrazi za istim odgovorom
04:43
in my ownvlastiti backyarddvorište iza kuće.
94
271320
1200
u svom dvorištu.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Hvala vam.
04:46
(ApplausePljesak)
96
274200
3160
(Pljesak)
Translated by Anja Kolobarić
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com