ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Армандо Азауа-Бастос: Найбільш марсіанське місце на Землі

Filmed:
1,192,605 views

Як можна досліджувати Марс без космічного корабля? Прямуйте до найбільш марсіанського місця на Землі — пустелі Атакама, що в Чилі. Астробіолог Армандо Азауа-Бастос виріс серед її широких, посушливих просторів і тепер досліджує рідкісні форми життя, котрі адаптувалися, щоб вижити навіть у місцевостях, де опадів не спостерігалося останні 400 років. Дізнайтеся про можливість знаходження життя на інших планетах не полишаючи власної, переглянувши цей короткий та веселий виступ.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureкартина of a sunsetзахід сонця on MarsМарс
0
760
2816
Це знімок заходу сонця на Марсі,
00:15
takenвзятий by NASA'sНАСА CuriosityЦікавість roverRover in 2013.
1
3600
3480
зроблений марсоходом «К'юріосіті»
у 2013 році.
00:19
MarsМарс is a very coldхолодний planetпланета,
2
7960
1856
Марс - дуже холодна планета
00:21
floodedзатоплені with highвисокий levelsрівні of UVУФ radiationвипромінювання
3
9840
2256
із високим рівнем УФ-випромінювання
00:24
and extremelyнадзвичайно dryсухий.
4
12120
1896
і неймовірною посухою.
00:26
In factфакт, MarsМарс is consideredрозглянутий
to be too dryсухий for life as we know it.
5
14040
4120
Марс вважають занадто сухим
для існування на ньому життя.
00:30
I'm an astrobiologistастробіолог.
6
18960
1216
Я - астробіолог.
00:32
I try to understandзрозуміти
the originпоходження of life on EarthЗемлі
7
20200
2896
Я намагаюся зрозуміти,
як виникло життя на Землі,
00:35
and the possibilitiesможливості of findingзнахідка life
8
23120
2216
та чи є можливість існування життя
00:37
elsewhereв іншому місці in the universeвсесвіт.
9
25360
1240
в інших частинах Всесвіту.
00:39
People sometimesіноді askзапитай me,
10
27400
1256
Люди іноді запитують,
00:40
how can you be an astrobiologistастробіолог
11
28680
2176
як я можу бути астробілогом,
00:42
if you don't have your ownвласний spaceshipкосмічний корабель?
12
30880
1800
якщо в мене немає
власного космічного корабля?
00:45
Well, what I do is that I studyвивчення life
13
33640
2216
Насправді, я досліджую форми життя
00:47
in those environmentsсередовища on EarthЗемлі
14
35880
1976
у тих земних середовищах,
00:49
that mostнайбільше closelyтісно resembleнагадують
other interestingцікаво placesмісць in the universeвсесвіт.
15
37880
3320
котрі найбільше схожі на інші
цікаві місця Всесвіту.
00:54
All life on EarthЗемлі requiresвимагає waterвода,
16
42120
2456
Для життя на Землі необхідна вода.
00:56
so in my caseсправа I focusфокус
on the intimateІнтимний relationshipвідносини
17
44600
2536
У більшості випадків я досліджую
тісний взаємозв'язок
00:59
betweenміж waterвода and life
18
47160
1496
між водою та життям,
01:00
in orderзамовлення to understandзрозуміти
19
48680
1576
щоб зрозуміти,
01:02
if we could find life
in a planetпланета as dryсухий as MarsМарс.
20
50280
3240
чи може існувати життя на планеті
такій само посушливій, як Марс.
01:06
But sinceз I do not have
the 2.5 billionмільярд dollarsдолари
21
54440
3536
Оскільки в мене немає
2,5 мільярдів доларів,
01:10
to sendвідправити my ownвласний robotробот to MarsМарс,
22
58000
2216
щоб відправити власного робота на Марс,
01:12
I studyвивчення the mostнайбільше MartianМарсіанського placeмісце on EarthЗемлі,
23
60240
2936
я досліджую
найбільш марсіанське місце на Землі -
01:15
the AtacamaАтакама DesertПустеля.
24
63200
1536
пустелю Атакама.
01:16
LocatedГотель in northernпівнічний ChileЧилі,
25
64760
1656
Вона розташована на півночі Чилі
01:18
it is the oldestнайстаріший
and driestнайсухіший desertпустеля on EarthЗемлі.
26
66440
3616
і є однією з найстаріших
та найпосушливіших пустель на планеті.
01:22
To give you an ideaідея of how dryсухий it is,
27
70080
1976
Щоб зрозуміти, наскільки там сухо,
вам треба знати,
01:24
considerрозглянемо here in VancouverВанкувер it rainsдощі
over 1,000 millimetersміліметри of rainдощ everyкожен yearрік.
28
72080
5040
що тут, у Ванкувері, випадає більше
1000 міліметрів опадів щорічно.
01:29
In the AtacamaАтакама, there are placesмісць
with no reportedповідомили rainsдощі
29
77880
3616
У пустелі Атакама є місця,
де не дощило
01:33
in the last 400 yearsроків.
30
81520
1800
останні 400 років.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Звідки я це знаю?
01:38
Well, because I was bornнародився
and raisedпіднятий in the AtacamaАтакама --
32
86600
3496
Може тому, що я народився і виріс
у цій пустелі.
01:42
(LaughterСміх)
33
90120
1616
(Сміх)
01:43
So I had a uniqueунікальний advantageПеревага
34
91760
2016
Тож у мене була унікальна перевага,
01:45
when I startedпочався studyingвивчаючи this desertпустеля.
35
93800
2040
коли я почав її досліджувати.
01:48
So let me tell you guys
a fewмало хто fantasticфантастичний examplesприклади
36
96880
3536
Дозвольте мені розказати
про кілька фантастичних прикладів,
01:52
he has foundзнайдено
37
100440
1656
котрі знайшло це хлоп'я,
01:54
on how life has adaptedпристосований
to liveжити with almostмайже no waterвода at all.
38
102120
3200
які демонструють, як живі організми,
адаптувалися до життя майже без води.
Одне зі свої перших відкриттів
я зробив на вході до печери,
01:58
One of my first findingsвисновки
was in the entranceВИХІД of a caveПечера
39
106640
2576
02:01
facingоблицювання the PacificТихоокеанський OceanОкеан.
40
109240
1736
що відкривається на Тихий океан.
02:03
In this placeмісце, we reportedповідомили
a newновий typeтип of microalgaemicroalgae
41
111000
3696
У цьому місці було знайдено
новий вид мікроводоростей,
02:06
that grewвиріс only on topвершина of the spiderwebsspiderwebs
that coveredпокритий the caveПечера entranceВИХІД.
42
114720
3920
котрі росли лише на павутинах
при вході до печери.
02:11
Have you ever seenбачив a spiderwebпавутиною
earlyрано in the morningранок?
43
119240
2520
Колись бачили павутину на світанку?
02:15
It's coveredпокритий with dewроси,
44
123200
1576
Вона вкрита росою.
02:16
so this microalgaemicroalgae learnedнавчився
that in orderзамовлення to carryносити photosynthesisфотосинтез
45
124800
3256
Ці мікроводорості зрозуміли, що
для того, щоб проводити фотосинтез
02:20
in the coastузбережжя of the driestнайсухіший
desertпустеля on EarthЗемлі,
46
128080
3016
на узбережжі найпосушливішої
пустелі у світі,
02:23
they could use the spiderwebsspiderwebs.
47
131120
1496
можна використовувати павутину.
Таким чином вони мають
доступ до вологи з туманів,
02:24
So here they mayможе accessдоступ
the waterвода from the fogsтумани
48
132640
2416
02:27
that regularlyрегулярно coverобкладинка
these areasрайони in the morningранок.
49
135080
2240
котрі регулярно з'являються
у цій місцевості вранці.
02:30
In anotherінший caveПечера, we foundзнайдено
a differentінший typeтип of microalgaemicroalgae.
50
138640
2840
Ще в одній печері ми знайшли
інакший вид мікроводоростей.
02:34
This one is ableздатний to use oceanокеан mistМряка
as a sourceджерело of waterвода,
51
142120
4216
Вони використовують морський туман,
як джерело вологи
02:38
and strikinglyразюче livesживе
in the very bottomдно of a caveПечера,
52
146360
3136
і, як не дивно, живуть на самому
дні печери.
02:41
so it has adaptedпристосований to liveжити
with lessменше than 0.1 percentвідсоток
53
149520
3216
Таким чином вони адаптувалися
виживати із менш ніж 0.1%
02:44
of the amountсума of lightсвітло
that regularрегулярний plantsрослини need.
54
152760
3120
від необхідного
для звичайних рослин світла.
02:49
These typeтип of findingsвисновки
suggestзапропонувати to me that on MarsМарс,
55
157000
3016
Такі відкриття дають підставу припустити,
що на Марсі
02:52
we mayможе find even
photosyntheticфотосинтезу life insideвсередині cavesпечери.
56
160040
2856
можливо знайти
фотосинтезуючі форми життя у печерах.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
До речі, це я.
02:56
(LaughterСміх)
58
164320
2816
(Сміх)
02:59
Now, for almostмайже 15 yearsроків
this regionрегіон of YungayYungay, discoveredвідкритий by NASAНАСА,
59
167160
5736
Майже 15 років регіон Юнгай,
відкритий НАСА,
03:04
was thought to be
the driestнайсухіший placeмісце of this desertпустеля,
60
172920
3016
вважали найпосушливішим місцем
цієї пустелі.
03:07
but I knewзнав that it was not.
61
175960
1736
Та я знав, що це не так.
03:09
How? You alreadyвже know the answerвідповісти.
62
177720
2376
Чому? Ви вже знаєте відповідь.
03:12
Because I was bornнародився
and raisedпіднятий in this desertпустеля.
63
180120
2216
Бо я народився і виріс у тій пустелі.
03:14
So I rememberedзапам'ятався that I
usuallyзазвичай see fogsтумани in YungayYungay,
64
182360
4656
Я згадав, що зазвичай
бачив тумани у Юнгаї.
03:19
so after settingналаштування sensorsдатчики
in a numberномер of placesмісць,
65
187040
2216
Встановивши сенсори у кількох місцях,
03:21
where I rememberзгадаймо
never seeingбачачи fogsтумани or cloudsхмари,
66
189280
3056
де я ніколи не спостерігав
туманів чи хмар,
03:24
I reportedповідомили fourчотири other sitesсайти
much drierсушильна установка than YungayYungay,
67
192360
4016
я знайшов чотири нові регіони,
набагато сухіші за Юнгай.
03:28
with this one, MarМарía ElenaОлена SouthПівдень,
68
196400
2616
Ось це місце на південь
від міста Марія Єлена -
03:31
beingбуття the trulyсправді driestнайсухіший placeмісце on EarthЗемлі,
69
199040
3456
найсухіше місце на Землі.
03:34
as dryсухий as MarsМарс,
70
202520
1976
Посушливе, як Марс.
03:36
and amazinglyдивовижно, just a 15-minute-момента rideїздити
71
204520
2336
І що вражає - всього за 15 хвилин поїздки
03:38
from the smallмаленький miningвидобуток townмісто
where I was bornнародився.
72
206880
2280
від шахтарського містечка,
де я народився.
03:42
Now, in this searchпошук, we were tryingнамагаюся
to actuallyнасправді find the dryсухий limitліміт
73
210000
3416
У нашому дослідженні ми намагаємося
знайти ліміт посушливості,
за якого можливе існування життя;
03:45
for life on EarthЗемлі,
74
213440
1216
03:46
a placeмісце so dryсухий that nothing
was ableздатний to surviveвижити in it.
75
214680
3856
настільки засушливе місце,
що жоден організм там не вижив.
03:50
But even here, well hiddenприхований undergroundпід землею,
76
218560
2576
Та навіть тут, під товстим шаром землі,
03:53
we foundзнайдено a numberномер
of differentінший microorganismsмікроорганізми,
77
221160
2416
ми знайшли кілька мікроорганізмів,
03:55
whichкотрий suggestedзапропонував to me
that similarlyаналогічно dryсухий placesмісць, like MarsМарс,
78
223600
3456
котрі дозволяють припустити, що у таких
самих посушливих місцях на Марсі
03:59
mayможе be in inhabitedнаселений.
79
227080
1200
може існувати життя.
04:01
We even have some preliminaryпопередній evidencesдоказів
80
229360
2296
У нас навіть є попередні докази того,
04:03
that these microorganismsмікроорганізми
mayможе still be activeактивний
81
231680
2536
що ці мікроорганізми
можуть бути активними
04:06
in the desiccatedсухими stateдержава,
82
234240
1936
навіть у висушеному стані -
04:08
like walkingходити mummiesмумій all around us,
83
236200
3816
наче ходячі мумії довкола нас -,
04:12
and that they mayможе be usingвикористовуючи
UVУФ radiationвипромінювання as a sourceджерело of energyенергія.
84
240040
4120
і що вони, можливо, використовують
УФ-випромінювання, як джерело енергії.
04:16
If confirmedпідтверджено, this would have
a hugeвеличезний impactвплив on our definitionвизначення of life,
85
244880
4576
Якщо ці факти підтвердяться, то це
неймовірно вплине на наше визначення життя
04:21
on how we look for life
elsewhereв іншому місці in the universeвсесвіт.
86
249480
2520
і на те, як ми шукаємо його
у інших частинах Всесвіту.
04:24
DueDue to its clearясно skiesнебеса, by 2020,
87
252760
3016
Завдяки безхмарному небу, до 2020 року
04:27
60 percentвідсоток of the biggestнайбільший
telescopesтелескопи on EarthЗемлі
88
255800
2656
60% найбільших телескопів на Землі
04:30
will be locatedрозташована in the AtacamaАтакама,
89
258480
2216
розташовуватимуться у пустелі Атакама.
04:32
and while everyoneкожен elseінакше
will be looking amongсеред the starsзірки
90
260720
2896
І поки всі дивитимуться на зорі,
шукаючи відповідь
04:35
to answerвідповісти the questionпитання, "Are we aloneпоодинці?"
91
263640
2240
на питання "Чи ми одні?",
04:38
I will be looking down to the groundземля
92
266800
1896
я буду дивитися собі під ноги,
04:40
searchingпошук for this sameтой же answerвідповісти
93
268720
2576
шукаючи ту саму відповідь
04:43
in my ownвласний backyardзадній двір.
94
271320
1200
на своєму подвір'ї.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Дякую.
04:46
(ApplauseОплески)
96
274200
3160
(Оплески)
Translated by Irina Kozhanova
Reviewed by Olga Krykun

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com