ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua- Bustos: Najbardziej marsjańskie miejsce na Ziemi

Filmed:
1,192,605 views

Jak można badać Marsa bez statku kosmicznego? Trzeba wybrać się do najbardziej marsjańskiego miejsca na Ziemi - na pustynię Atacama w Chile. Astrobiolog Armando Azua-Bustos wychował się na tym rozległym, suchym obszarze, a teraz bada rzadkie formy życia, które przystosowały się do tego, żeby tam przetrwać, a niektóre z nich żyją na terenach, gdzie nie zanotowano opadów deszczu przez ostatnie 400 lat. Odkryj możliwość znalezienia życia w kosmosie bez opuszczania naszej planety w tej krótkiej i zabawnej prelekcji.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureobrazek of a sunsetzachód słońca on MarsMars
0
760
2816
To fotografia zachodu słońca na Marsie
00:15
takenwzięty by NASA'sNASA CuriosityCiekawość roverRover in 2013.
1
3600
3480
zrobiona przez łazik NASA
Curiosity w 2013 roku.
00:19
MarsMars is a very coldzimno planetplaneta,
2
7960
1856
Mars jest bardzo zimną planetą,
00:21
floodedzalane with highwysoki levelspoziomy of UVUV radiationpromieniowanie
3
9840
2256
z wysokim poziomem promieniowania UV,
00:24
and extremelyniezwykle drysuchy.
4
12120
1896
i ekstremalnie suchą.
00:26
In factfakt, MarsMars is considereduważane
to be too drysuchy for life as we know it.
5
14040
4120
Mars jest uznawany za zbyt suchy do życia.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiolog.
6
18960
1216
Jestem astrobiologiem.
00:32
I try to understandzrozumieć
the originpochodzenie of life on EarthZiemia
7
20200
2896
Próbuję zrozumieć początki życia na Ziemi
00:35
and the possibilitiesmożliwości of findingodkrycie life
8
23120
2216
i możliwość znalezienia życia
00:37
elsewheregdzie indziej in the universewszechświat.
9
25360
1240
w kosmosie.
00:39
People sometimesczasami askzapytać me,
10
27400
1256
Ludzie pytają mnie czasem,
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiolog
11
28680
2176
jak można być astrobiologiem
00:42
if you don't have your ownwłasny spaceshipstatek kosmiczny?
12
30880
1800
bez statku kosmicznego.
00:45
Well, what I do is that I studybadanie life
13
33640
2216
Badam życie
00:47
in those environmentsśrodowiska on EarthZiemia
14
35880
1976
w środowiskach na Ziemi
00:49
that mostwiększość closelydokładnie resembleprzypominają
other interestingciekawy placesmiejsca in the universewszechświat.
15
37880
3320
najbardziej przypominających
interesujące miejsca w kosmosie.
00:54
All life on EarthZiemia requireswymaga waterwoda,
16
42120
2456
Każda forma życia na Ziemi wymaga wody,
00:56
so in my casewalizka I focusskupiać
on the intimateintymne relationshipzwiązek
17
44600
2536
więc skupiam się na bliskiej relacji
00:59
betweenpomiędzy waterwoda and life
18
47160
1496
pomiędzy wodą i życiem,
01:00
in orderzamówienie to understandzrozumieć
19
48680
1576
żeby zrozumieć,
01:02
if we could find life
in a planetplaneta as drysuchy as MarsMars.
20
50280
3240
czy można znaleźć życie na Marsie.
01:06
But sinceod I do not have
the 2.5 billionmiliard dollarsdolarów
21
54440
3536
Ponieważ nie mam 2,5 miliarda dolarów,
01:10
to sendwysłać my ownwłasny robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
żeby wysłać własnego robota na Marsa,
01:12
I studybadanie the mostwiększość MartianMartian placemiejsce on EarthZiemia,
23
60240
2936
studiuję marsjańskie warunki na Ziemi,
01:15
the AtacamaAtacama DesertPustynia.
24
63200
1536
na pustyni Atacama
01:16
LocatedZnajduje się in northernpółnocny ChileChile,
25
64760
1656
położonej w północnym Chile.
01:18
it is the oldestnajstarsze
and driestNajsuchszym desertpustynia on EarthZiemia.
26
66440
3616
Jest to najstarsza i najsuchsza
pustynia na Ziemi.
01:22
To give you an ideapomysł of how drysuchy it is,
27
70080
1976
Jak bardzo jest sucha?
01:24
considerrozważać here in VancouverVancouver it rainsdeszcze
over 1,000 millimetersmilimetry of raindeszcz everykażdy yearrok.
28
72080
5040
Tu, w Vancouver, opady deszczu
sięgają 1000 milimetrów rocznie.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesmiejsca
with no reportedzgłaszane rainsdeszcze
29
77880
3616
Na Atacamie są miejsca,
gdzie nie zanotowano opadów
01:33
in the last 400 yearslat.
30
81520
1800
przez ostatnie 400 lat.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Skąd to wiem?
01:38
Well, because I was bornurodzony
and raisedpodniesiony in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Bo urodziłem i wychowałem się na Atacamie.
01:42
(LaughterŚmiech)
33
90120
1616
(Śmiech)
01:43
So I had a uniquewyjątkowy advantageZaletą
34
91760
2016
Więc miałem tę wyjątkową przewagę,
01:45
when I startedRozpoczęty studyingstudiować this desertpustynia.
35
93800
2040
kiedy zacząłem badać tę pustynię.
01:48
So let me tell you guys
a fewkilka fantasticfantastyczny examplesprzykłady
36
96880
3536
Podam wam kilka fantastycznych przykładów
01:52
he has founduznany
37
100440
1656
znalezionych przez tego chłopca,
01:54
on how life has adaptedprzystosowany
to liverelacja na żywo with almostprawie no waterwoda at all.
38
102120
3200
o tym, jak życie dostosowało się
do prawie bezwodnych warunków.
01:58
One of my first findingsustalenia
was in the entrancewejście of a caveJaskinia
39
106640
2576
Jedno z moich pierwszych odkryć
było przy wejściu do jaskini
02:01
facingokładzina the PacificPacyfiku OceanOcean.
40
109240
1736
przy Oceanie Spokojnym.
02:03
In this placemiejsce, we reportedzgłaszane
a newNowy typerodzaj of microalgaeMikroalgi
41
111000
3696
Tam zaobserwowaliśmy
nowy rodzaj mikroglonów,
02:06
that grewrósł only on topTop of the spiderwebsniciach
that coveredpokryty the caveJaskinia entrancewejście.
42
114720
3920
który rósł tylko na pajęczynach
pokrywających wejście do jaskini.
02:11
Have you ever seenwidziany a spiderwebSpiderweb
earlywcześnie in the morningranek?
43
119240
2520
Widzieliście kiedyś pajęczynę
wczesnym rankiem?
02:15
It's coveredpokryty with dewrosy,
44
123200
1576
Jest pokryta rosą,
02:16
so this microalgaeMikroalgi learnednauczyli
that in orderzamówienie to carrynieść photosynthesisfotosynteza
45
124800
3256
więc te mikroglony nauczyły się,
jak przeprowadzić fotosyntezę
02:20
in the coastWybrzeże of the driestNajsuchszym
desertpustynia on EarthZiemia,
46
128080
3016
na wybrzeżu najsuchszej pustyni na Ziemi.
02:23
they could use the spiderwebsniciach.
47
131120
1496
Mogą użyć pajęczych sieci.
02:24
So here they maymoże accessdostęp
the waterwoda from the fogsmgły
48
132640
2416
Mogą uzyskać dostęp do wody dzięki mgle,
02:27
that regularlyregularnie coverpokrywa
these areasobszary in the morningranek.
49
135080
2240
która pojawia się tam co rano.
02:30
In anotherinne caveJaskinia, we founduznany
a differentróżne typerodzaj of microalgaeMikroalgi.
50
138640
2840
W kolejnej jaskini znaleźliśmy
inny rodzaj mikroglonów.
02:34
This one is ablezdolny to use oceanocean mistmgła
as a sourceźródło of waterwoda,
51
142120
4216
Może on wykorzystywać
wilgoć z oceanu jako źródło wody
02:38
and strikinglyuderzająco liveszyje
in the very bottomDolny of a caveJaskinia,
52
146360
3136
i, co zaskakujące, żyje na dnie jaskini,
02:41
so it has adaptedprzystosowany to liverelacja na żywo
with lessmniej than 0.1 percentprocent
53
149520
3216
przystosowany do życia
w mniej niż 0,1 procent
02:44
of the amountilość of lightlekki
that regularregularny plantsrośliny need.
54
152760
3120
ilości światła wykorzystywanego
przez zwykłe rośliny.
02:49
These typerodzaj of findingsustalenia
suggestsugerować to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Takie odkrycia sugerują, że na Marsie
02:52
we maymoże find even
photosyntheticfotosyntezy life insidewewnątrz cavesjaskinie.
56
160040
2856
możemy znaleźć nawet
fotosyntezujące organizmy w jaskiniach.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
A tak w ogóle, to ja.
02:56
(LaughterŚmiech)
58
164320
2816
(Śmiech)
02:59
Now, for almostprawie 15 yearslat
this regionregion of YungayYungay, discoveredodkryty by NASANASA,
59
167160
5736
Przez prawie 15 lat ten obszar
Yungay odkryty przez NASA
03:04
was thought to be
the driestNajsuchszym placemiejsce of this desertpustynia,
60
172920
3016
uznawano za najsuchsze
miejsce na tej pustyni,
03:07
but I knewwiedziałem that it was not.
61
175960
1736
ale ja wiedziałem, że tak nie jest.
03:09
How? You alreadyjuż know the answerodpowiedź.
62
177720
2376
Skąd? Znacie odpowiedź.
Ponieważ tam się urodziłem i wychowałem.
03:12
Because I was bornurodzony
and raisedpodniesiony in this desertpustynia.
63
180120
2216
Zwykle widywałem mgłę w Yungay,
03:14
So I rememberedzapamiętany that I
usuallyzazwyczaj see fogsmgły in YungayYungay,
64
182360
4656
03:19
so after settingoprawa sensorsczujniki
in a numbernumer of placesmiejsca,
65
187040
2216
więc po założeniu czujników
w kilku miejscach,
03:21
where I rememberZapamiętaj
never seeingwidzenie fogsmgły or cloudschmury,
66
189280
3056
gdzie, jak pamiętałem,
nie było mgły lub chmur,
03:24
I reportedzgłaszane fourcztery other siteswitryny
much driersuszarka do than YungayYungay,
67
192360
4016
zanotowałem cztery miejsca
dużo suchsze niż Yungay,
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthPołudniowa,
68
196400
2616
między innymi południowa Maria Elena
03:31
beingistota the trulynaprawdę driestNajsuchszym placemiejsce on EarthZiemia,
69
199040
3456
będąca prawdziwie najsuchszym
miejscem na Ziemi,
03:34
as drysuchy as MarsMars,
70
202520
1976
tak suchym jak Mars,
03:36
and amazinglyzadziwiająco, just a 15-minute-chwila ridejazda
71
204520
2336
i, co zaskakujące, tylko 15 minut jazdy
03:38
from the smallmały mininggórnictwo townmiasto
where I was bornurodzony.
72
206880
2280
od miasteczka górniczego,
gdzie się urodziłem.
03:42
Now, in this searchszukanie, we were tryingpróbować
to actuallytak właściwie find the drysuchy limitlimit
73
210000
3416
W tym poszukiwaniu staraliśmy się
znaleźć najsuchszy poziom
dla życia na Ziemi,
03:45
for life on EarthZiemia,
74
213440
1216
03:46
a placemiejsce so drysuchy that nothing
was ablezdolny to surviveprzetrwać in it.
75
214680
3856
miejsce tak suche,
że nic tam nie przetrwa.
03:50
But even here, well hiddenukryty undergroundpod ziemią,
76
218560
2576
Ale nawet tam, głęboko pod ziemią,
03:53
we founduznany a numbernumer
of differentróżne microorganismsmikroorganizmów,
77
221160
2416
znaleźliśmy pewną ilość
różnych mikroorganizmów,
03:55
whichktóry suggestedzasugerował to me
that similarlypodobnie drysuchy placesmiejsca, like MarsMars,
78
223600
3456
co oznacza, że podobnie suche miejsca,
takie jak na przykład Mars,
03:59
maymoże be in inhabitedzamieszkane.
79
227080
1200
mogą być zamieszkałe.
04:01
We even have some preliminarywstępny evidencesdowody
80
229360
2296
Widzieliśmy nawet wstępne dowody,
04:03
that these microorganismsmikroorganizmów
maymoże still be activeaktywny
81
231680
2536
że te mikroorganizmy
mogą być wciąż aktywne
04:06
in the desiccatedprzesuszone statestan,
82
234240
1936
w wysuszonym stanie,
04:08
like walkingpieszy mummiesmumie all around us,
83
236200
3816
jak mumie chodzące dookoła nas,
04:12
and that they maymoże be usingza pomocą
UVUV radiationpromieniowanie as a sourceźródło of energyenergia.
84
240040
4120
i że mogą używać promieniowania UV
jako źródła energii.
04:16
If confirmedzatwardziały, this would have
a hugeolbrzymi impactwpływ on our definitiondefinicja of life,
85
244880
4576
Jeśli zostałoby to potwierdzone,
miałoby to ogromny wpływ
na naszą definicję życia,
04:21
on how we look for life
elsewheregdzie indziej in the universewszechświat.
86
249480
2520
na to, jak postrzegamy życie w kosmosie.
04:24
DueZe względu to its clearjasny skiesnieba, by 2020,
87
252760
3016
Dzięki czystemu niebu, do 2020 roku,
04:27
60 percentprocent of the biggestnajwiększy
telescopesteleskopy on EarthZiemia
88
255800
2656
60 procent największych
teleskopów na Ziemi
04:30
will be locatedusytuowany in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
będzie mieścić się na Atacamie.
04:32
and while everyonekażdy elsejeszcze
will be looking amongpośród the starsgwiazdy
90
260720
2896
Gdy wszyscy będą spoglądać w gwiazdy,
04:35
to answerodpowiedź the questionpytanie, "Are we alonesam?"
91
263640
2240
szukając odpowiedzi na pytanie:
"Czy jesteśmy tu sami?",
04:38
I will be looking down to the groundziemia
92
266800
1896
ja będę patrzeć na ziemię,
04:40
searchingbadawczy for this samepodobnie answerodpowiedź
93
268720
2576
szukając tej samej odpowiedzi
04:43
in my ownwłasny backyardpodwórko.
94
271320
1200
w moim ogródku.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Dziękuję.
04:46
(ApplauseAplauz)
96
274200
3160
(Brawa)
Translated by Grazyna Rog
Reviewed by Marta Konieczna (Kliber)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com