ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustor: Cel mai marțian loc de pe Pământ

Filmed:
1,192,605 views

Cum poți să studiezi planeta Marte fără o navă spațială? Mergi la cel mai marțian loc de pe Pământ - deșertul Atacama din Chile. Astrobiologul Armando Azua-Bustos a crescut în acest vast, arid peisaj și acum studiază formele rare de viață care s-au adaptat să supraviețuiască acolo, unele în zone unde nu s-a raportat ploaie în ultimii 400 de ani. Explorați posibilitatea de a găsi viață altundeva în univers fără a părăsi planeta prin acest discurs scurt și amuzant.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureimagine of a sunsetapus de soare on MarsMarte
0
760
2816
Aceasta este o fotografie
cu un apus pe Marte
00:15
takenluate by NASA'sNASA CuriosityCuriozitate roverRover in 2013.
1
3600
3480
făcută de robotul NASA
Curiosity rover în 2013.
00:19
MarsMarte is a very coldrece planetplanetă,
2
7960
1856
Marte este o planetă foarte rece,
00:21
floodedinundate with highînalt levelsniveluri of UVUV radiationradiație
3
9840
2256
inundată de un înalt nivel de radiații UV
00:24
and extremelyextrem dryuscat.
4
12120
1896
și extrem de uscată.
00:26
In factfapt, MarsMarte is consideredluate în considerare
to be too dryuscat for life as we know it.
5
14040
4120
De fapt, considerăm că Marte e prea uscat
pentru viața pe care o știm noi.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologul.
6
18960
1216
Sunt astrobiolog.
00:32
I try to understanda intelege
the originorigine of life on EarthPământ
7
20200
2896
Încerc să înțeleg
originea vieții pe Pământ
00:35
and the possibilitiesposibilităţi of findingdescoperire life
8
23120
2216
și posibilitățile de a găsi viață
00:37
elsewhereîn altă parte in the universeunivers.
9
25360
1240
altundeva în univers.
00:39
People sometimesuneori askcere me,
10
27400
1256
Uneori oamenii întreabă:
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologul
11
28680
2176
cum poți fi astrobiolog
00:42
if you don't have your ownpropriu spaceshipnava spatiala?
12
30880
1800
dacă nu ai propria navă spațială?
00:45
Well, what I do is that I studystudiu life
13
33640
2216
Ei bine, ce fac eu este să studiez viața
00:47
in those environmentsmedii on EarthPământ
14
35880
1976
în acele zone de pe Pământ
00:49
that mostcel mai closelyîndeaproape resembleSeamănă cu
other interestinginteresant placeslocuri in the universeunivers.
15
37880
3320
care seamănă cel mai mult
cu alte locuri interesante din univers.
00:54
All life on EarthPământ requiresnecesită waterapă,
16
42120
2456
Orice fel de viață de pe Pământ
are nevoie de apă,
00:56
so in my casecaz I focusconcentra
on the intimateintim relationshiprelaţie
17
44600
2536
deci în cazul meu mă concentrez
pe relația strânsă
00:59
betweenîntre waterapă and life
18
47160
1496
dintre apă și viață
01:00
in orderOrdin to understanda intelege
19
48680
1576
pentru a înțelege
01:02
if we could find life
in a planetplanetă as dryuscat as MarsMarte.
20
50280
3240
dacă putem găsi viață
pe o planetă uscată cum e Marte.
01:06
But sincede cand I do not have
the 2.5 billionmiliard dollarsdolari
21
54440
3536
Dar fiindcă nu am
cei 2,5 miliarde de dolari
01:10
to sendtrimite my ownpropriu robotrobot to MarsMarte,
22
58000
2216
ca să-mi trimit robotul pe Marte,
01:12
I studystudiu the mostcel mai MartianMarţian placeloc on EarthPământ,
23
60240
2936
studiez cel mai marțian loc de pe Pământ,
01:15
the AtacamaAtacama DesertDesert.
24
63200
1536
deșertul Atacama.
01:16
LocatedSituat in northernde Nord ChileChile,
25
64760
1656
Situat în nordul statului Chile,
01:18
it is the oldestmai vechi
and driestmai uscat desertdeşert on EarthPământ.
26
66440
3616
este cel mai vechi și mai uscat deșert
de pe Pământ.
01:22
To give you an ideaidee of how dryuscat it is,
27
70080
1976
Ca să vă faceți o idee cât este de uscat,
01:24
considerconsidera here in VancouverVancouver it rainsploile
over 1,000 millimetersmilimetri of rainploaie everyfiecare yearan.
28
72080
5040
gândiți-vă că aici în Vancouver plouă
peste 1.000 mm de apă în fiecare an.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placeslocuri
with no reportedraportat rainsploile
29
77880
3616
În Atacama, sunt locuri
unde nu a fost raportată ploaie
01:33
in the last 400 yearsani.
30
81520
1800
în ultimii 400 de ani.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Cum știu asta?
01:38
Well, because I was bornnăscut
and raisedridicat in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Ei bine, fiindcă m-am născut
și am crescut în Atacama -
01:42
(LaughterRâs)
33
90120
1616
(Râsete)
01:43
So I had a uniqueunic advantageavantaj
34
91760
2016
Așa că am avut un avantaj unic
01:45
when I starteda început studyingstudiu this desertdeşert.
35
93800
2040
când am început să studiez acest deșert.
01:48
So let me tell you guys
a fewpuțini fantasticfantastic examplesexemple
36
96880
3536
Haideți să vă dau acum
câteva exemple fantastice
01:52
he has foundgăsite
37
100440
1656
pe care le-a găsit
01:54
on how life has adaptedadaptate
to livetrăi with almostaproape no waterapă at all.
38
102120
3200
despre cum s-a adaptat viața
pentru a trăi aproape fără apă.
01:58
One of my first findingsconstatările
was in the entranceIntrare of a cavePestera
39
106640
2576
Una din primele constatări
a fost la gura unei peșteri
02:01
facingcu care se confruntă the PacificPacific OceanOcean.
40
109240
1736
orientată spre Oceanul Pacific.
02:03
In this placeloc, we reportedraportat
a newnou typetip of microalgaemicroalge
41
111000
3696
În acest loc, am raportat
un nou tip de microalge
02:06
that grewcrescut only on toptop of the spiderwebspăianjen
that coveredacoperit the cavePestera entranceIntrare.
42
114720
3920
ce creșteau doar pe pânza de păianjen
care acoperea intrarea în peșteră.
02:11
Have you ever seenvăzut a spiderwebpăianjen
earlydin timp in the morningdimineaţă?
43
119240
2520
Ați văzut vreodată pânza de păianjen
dis de dimineață?
02:15
It's coveredacoperit with dewroua,
44
123200
1576
Este acoperită de rouă,
02:16
so this microalgaemicroalge learnedînvățat
that in orderOrdin to carrytransporta photosynthesisfotosinteză
45
124800
3256
iar microalgele au învățat
că pentru a face fotosinteză
02:20
in the coastcoastă of the driestmai uscat
desertdeşert on EarthPământ,
46
128080
3016
pe coasta celui mai uscat deșert
de pe Pământ,
02:23
they could use the spiderwebspăianjen.
47
131120
1496
pot folosi pânza de păianjen.
02:24
So here they mayMai accessacces
the waterapă from the fogsceţi
48
132640
2416
Aici au acces la apa
provenită de la ceața
02:27
that regularlyîn mod regulat coveracoperi
these areaszone in the morningdimineaţă.
49
135080
2240
care acoperă de obicei
aceste zone dimineața.
02:30
In anothero alta cavePestera, we foundgăsite
a differentdiferit typetip of microalgaemicroalge.
50
138640
2840
În altă peșteră, am găsit
un tip diferit de microalge.
02:34
This one is ablecapabil to use oceanocean mistceata
as a sourcesursă of waterapă,
51
142120
4216
Acesta este capabil să folosească
ceața oceanului ca sursă de apă,
02:38
and strikinglyizbitor livesvieți
in the very bottomfund of a cavePestera,
52
146360
3136
trăind în mod uimitor
în fundul peșterii,
02:41
so it has adaptedadaptate to livetrăi
with lessMai puțin than 0.1 percentla sută
53
149520
3216
așa că s-a adaptat să trăiască
cu mai puțin de 0,1%
02:44
of the amountCantitate of lightușoară
that regularregulat plantsplante need.
54
152760
3120
din cantitatea de lumină
de care are nevoie o plantă obișnuită.
02:49
These typetip of findingsconstatările
suggestsugera to me that on MarsMarte,
55
157000
3016
Acest tip de descoperiri
îmi sugerează că pe Marte,
02:52
we mayMai find even
photosyntheticfotosintetice life insideinterior cavespeșteri.
56
160040
2856
putem să găsim chiar
viață fotosintetică în peșteri.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Apropo, acesta sunt eu.
02:56
(LaughterRâs)
58
164320
2816
(Râsete)
02:59
Now, for almostaproape 15 yearsani
this regionregiune of YungayYungay, discovereddescoperit by NASANASA,
59
167160
5736
Timp de cam 15 ani, această zonă
din Yungay, descoperită de NASA,
03:04
was thought to be
the driestmai uscat placeloc of this desertdeşert,
60
172920
3016
a fost considerată
cel mai arid loc din acest deșert,
03:07
but I knewștiut that it was not.
61
175960
1736
dar eu știam că nu e așa.
03:09
How? You alreadydeja know the answerRăspuns.
62
177720
2376
Cum? Știți deja răspunsul.
03:12
Because I was bornnăscut
and raisedridicat in this desertdeşert.
63
180120
2216
Căci m-am născut și am crescut
în acest deșert.
03:14
So I rememberedamintit that I
usuallyde obicei see fogsceţi in YungayYungay,
64
182360
4656
Mi-am amintit că de obicei
vedeam ceață în Yungay,
03:19
so after settingcadru sensorssenzori
in a numbernumăr of placeslocuri,
65
187040
2216
și după ce am pus senzori
în mai multe locuri,
03:21
where I remembertine minte
never seeingvedere fogsceţi or cloudsnori,
66
189280
3056
unde îmi amintesc că nu am văzut
ceață sau nori niciodată,
03:24
I reportedraportat fourpatru other sitessite-uri
much drieruscator de par than YungayYungay,
67
192360
4016
am raportat alte patru locuri
mult mai aride decât Yungay,
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSud,
68
196400
2616
acesta, Maria Elena South,
03:31
beingfiind the trulycu adevărat driestmai uscat placeloc on EarthPământ,
69
199040
3456
fiind într-adevăr
cel mai arid loc de pe Pământ,
03:34
as dryuscat as MarsMarte,
70
202520
1976
la fel de arid ca Marte,
03:36
and amazinglyuimitor, just a 15-minute-minut ridecălătorie
71
204520
2336
și uimitor, doar la 15 minute
03:38
from the smallmic miningminerit townoraș
where I was bornnăscut.
72
206880
2280
de micul oraș minier în care m-am născut.
03:42
Now, in this searchcăutare, we were tryingîncercat
to actuallyde fapt find the dryuscat limitlimită
73
210000
3416
În această căutare, încercam de fapt
să găsim limita aridității
03:45
for life on EarthPământ,
74
213440
1216
pentru viață pe Pământ,
03:46
a placeloc so dryuscat that nothing
was ablecapabil to survivesupravieţui in it.
75
214680
3856
un loc atât de uscat încât nimic
nu era capabil să supraviețuiască acolo.
03:50
But even here, well hiddenascuns undergroundSubteran,
76
218560
2576
Dar chiar și aici, bine ascuns sub pământ,
03:53
we foundgăsite a numbernumăr
of differentdiferit microorganismsmicroorganisme,
77
221160
2416
am găsit un număr
de microorganisme diferite,
03:55
whichcare suggestedsugerat to me
that similarlyasemănător dryuscat placeslocuri, like MarsMarte,
78
223600
3456
ceea ce îmi sugerează
că locuri la fel de aride, precum Marte,
03:59
mayMai be in inhabitedlocuite.
79
227080
1200
ar putea fi locuite.
04:01
We even have some preliminarypreliminar evidencesdovezile
80
229360
2296
Avem chiar câteva dovezi preliminare
04:03
that these microorganismsmicroorganisme
mayMai still be activeactiv
81
231680
2536
că aceste microorganisme
încă ar putea fi active
04:06
in the desiccateddeshidratată statestat,
82
234240
1936
în stare deshidratată,
04:08
like walkingmers mummiesmumii all around us,
83
236200
3816
ca mumiile de peste tot din jurul nostru,
04:12
and that they mayMai be usingutilizând
UVUV radiationradiație as a sourcesursă of energyenergie.
84
240040
4120
și că ele pot utiliza
radiația UV ca sursă de energie.
04:16
If confirmedconfirmat, this would have
a hugeimens impactefect on our definitiondefiniție of life,
85
244880
4576
Dacă se confirmă, asta ar avea
un impact uriaș asupra definiției vieții,
04:21
on how we look for life
elsewhereîn altă parte in the universeunivers.
86
249480
2520
a modului în care căutăm viață
altundeva în univers.
04:24
DueDatorate to its clearclar skiescer, by 2020,
87
252760
3016
Datorită cerului său senin, până în 2020,
04:27
60 percentla sută of the biggestCea mai mare
telescopestelescoape on EarthPământ
88
255800
2656
60% din cele mai mari telescoape
de pe Pământ
04:30
will be locatedsituat in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
vor fi localizate în Atacama,
04:32
and while everyonetoata lumea elsealtfel
will be looking amongprintre the starsstele
90
260720
2896
și când toată lumea se va uita la stele
04:35
to answerRăspuns the questionîntrebare, "Are we alonesingur?"
91
263640
2240
să răspundă la întrebarea:
„Suntem singuri?”,
04:38
I will be looking down to the groundsol
92
266800
1896
eu mă voi uita în jos spre pământ
04:40
searchingin cautarea for this samela fel answerRăspuns
93
268720
2576
căutând același răspuns
04:43
in my ownpropriu backyardcurte.
94
271320
1200
în propria mea curte.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Mulțumesc.
04:46
(ApplauseAplauze)
96
274200
3160
(Aplauze)
Translated by Mihaida Meila
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com