ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Asua-Bustoss: Marsam vislīdzīgākā vieta uz Zemes

Filmed:
1,192,605 views

Kā pētīt Marsu bez kosmosa kuģa? Dodoties uz Marsam vislīdzīgāko vietu uz Zemes – Atakamas tuksnesi Čīlē. Astrobiologs Armando Asua-Bustoss šajā plašajā, neauglīgajā ainavā ir uzaudzis un nu pēta dīvainās dzīvības formas, kas pielāgojušās dzīvei šajā tuksnesī, kur dažviet nav lijis pēdējos 400 gadus. Šajā raitajā, aizraujošajā runā iepazīstieties ar iespējām atrast dzīvību citviet Visumā, neatstājot šo planētu.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a picturebilde of a sunsetsaulriets on MarsMars
0
760
2816
Šajā attēlā redzams saulriets uz Marsa,
00:15
takenņemti by NASA'sNASA CuriosityZinātkāre roverRover in 2013.
1
3600
3480
ko 2013. gadā uzņēmusi
NASA Curiosity zonde.
00:19
MarsMars is a very coldauksts planetplanēta,
2
7960
1856
Mars ir ļoti auksta planēta,
00:21
floodedapplūst with highaugsts levelslīmeņos of UVUV radiationradiācija
3
9840
2256
to ieskauj augsts UV starojuma līmenis,
00:24
and extremelyārkārtīgi drysauss.
4
12120
1896
un tā ir ārkārtīgi sausa.
00:26
In factfakts, MarsMars is consideredjāapsver
to be too drysauss for life as we know it.
5
14040
4120
Patiesībā Marsu uzskata par pārāk sausu
mums pazīstamajām dzīvības formām.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologist.
6
18960
1216
Es esmu astrobiologs.
00:32
I try to understandsaprast
the originizcelsme of life on EarthZemes
7
20200
2896
Es mēģinu izprast dzīvības
izcelšanos uz Zemes
00:35
and the possibilitiesiespējas of findingatrast life
8
23120
2216
un iespējas atrast dzīvību
00:37
elsewherecitur in the universevisums.
9
25360
1240
citviet Visumā.
00:39
People sometimesdažreiz askjautājiet me,
10
27400
1256
Reizēm cilvēki man jautā,
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologist
11
28680
2176
kā es varu būt astrobiologs,
00:42
if you don't have your ownpašu spaceshipkosmosa kuģis?
12
30880
1800
ja man nav pašam sava kosmosa kuģa.
00:45
Well, what I do is that I studypētījums life
13
33640
2216
Es dzīvību pētu
00:47
in those environmentsvidi on EarthZemes
14
35880
1976
tādās vidēs uz Zemes,
00:49
that mostlielākā daļa closelycieši resemblelīdzināties
other interestinginteresanti placesvietas in the universevisums.
15
37880
3320
kas visvairāk atgādina
citas interesantas vietas Visumā.
00:54
All life on EarthZemes requiresprasa waterūdens,
16
42120
2456
Visai dzīvībai uz Zemes vajadzīgs ūdens,
00:56
so in my casegadījums I focuskoncentrēties
on the intimateintīmo relationshipattiecības
17
44600
2536
tāpēc es koncentrējos uz ciešo saistību
00:59
betweenstarp waterūdens and life
18
47160
1496
starp ūdeni un dzīvību,
01:00
in orderkārtībā to understandsaprast
19
48680
1576
lai saprastu,
01:02
if we could find life
in a planetplanēta as drysauss as MarsMars.
20
50280
3240
vai mēs varētu atrast dzīvību
uz tik sausas planētas kā Marss.
01:06
But sincekopš I do not have
the 2.5 billionmiljardi dollarsdolāri
21
54440
3536
Taču, tā kā man nav 2,5 miljardi dolāru,
01:10
to sendnosūtīt my ownpašu robotrobots to MarsMars,
22
58000
2216
lai nosūtītu uz Marsu pašam savu robotu,
01:12
I studypētījums the mostlielākā daļa MartianMartian placevietu on EarthZemes,
23
60240
2936
es pētu Marsam vislīdzīgāko
vietu uz Zemes –
01:15
the AtacamaAtacama DesertTuksnesis.
24
63200
1536
Atakamas tuksnesi.
01:16
LocatedKas atrodas in northernziemeļu ChileČīle,
25
64760
1656
Tas atrodas Čīles ziemeļos
01:18
it is the oldestvecākais
and driestsausākais deserttuksnesis on EarthZemes.
26
66440
3616
un ir visvecākais un sausākais
tuksnesis uz Zemes.
01:22
To give you an ideaideja of how drysauss it is,
27
70080
1976
Lai apjaustu, cik sauss tas ir,
01:24
considerapsvērt here in VancouverVancouver it rainslietus
over 1,000 millimetersmilimetri of rainlietus everykatrs yeargads.
28
72080
5040
apdomājiet to, ka šeit, Vankūverā, ik gadu
nolīst vairāk nekā 1000 milimetru lietus.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesvietas
with no reportedziņots rainslietus
29
77880
3616
Atakamā ir vietas,
kurās lietus nav reģistrēts
pēdējos 400 gadus.
01:33
in the last 400 yearsgadiem.
30
81520
1800
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Kā es to zinu?
01:38
Well, because I was borndzimis
and raisedpacēlies in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Tāpēc, ka es Atakamā piedzimu un uzaugu.
01:42
(LaughterSmiekli)
33
90120
1616
(Smiekli)
01:43
So I had a uniqueunikāls advantagepriekšrocības
34
91760
2016
Tādēļ man ir bijusi unikāla priekšrocība,
01:45
when I startedsāka studyingmācās this deserttuksnesis.
35
93800
2040
sākot šī tuksneša pētījumus.
01:48
So let me tell you guys
a fewmaz fantasticfantastisks examplespiemēri
36
96880
3536
Ļaujiet man, draugi, padalīties
ar dažiem fantastiskiem
šī puiša atrastiem piemēriem
01:52
he has foundatrasts
37
100440
1656
01:54
on how life has adaptedpielāgots
to livedzīvot with almostgandrīz no waterūdens at all.
38
102120
3200
tam, kā dzīvība pielāgojusies
izdzīvošanai gandrīz bez ūdens.
01:58
One of my first findingssecinājumi
was in the entranceieeja of a caveala
39
106640
2576
Viens no maniem pirmajiem atklājumiem
bija pret Kluso okeānu vērstas alas ieejā.
02:01
facingsaskaras the PacificKlusā okeāna OceanOcean.
40
109240
1736
02:03
In this placevietu, we reportedziņots
a newjauns typetips of microalgaeMicroalgae
41
111000
3696
Šajā vietā mēs ziņojām
par jaunu mikroaļģu veidu,
02:06
that grewpieauga only on toptops of the spiderwebsspiderwebs
that covereduz ko attiecas the caveala entranceieeja.
42
114720
3920
kas aug tikai uz alas ieeju
klājošajiem zirnekļtīkliem.
02:11
Have you ever seenredzējis a spiderwebzirnekļa tīkls
earlyagri in the morningno rīta?
43
119240
2520
Vai esat kādreiz redzējuši
zirnekļtīklu rīta agrumā?
02:15
It's covereduz ko attiecas with dewrasas,
44
123200
1576
To klāj rasa,
02:16
so this microalgaeMicroalgae learnediemācījies
that in orderkārtībā to carrypārvadāt photosynthesisfotosintēze
45
124800
3256
tātad šīs mikroaļģes bija iemācījušās,
ka fotosintēzes nodrošināšanai
02:20
in the coastpiekrastē of the driestsausākais
deserttuksnesis on EarthZemes,
46
128080
3016
Zemes sausākā tuksneša malā
02:23
they could use the spiderwebsspiderwebs.
47
131120
1496
tās varētu izmantot zirnekļtīklus.
02:24
So here they mayvar accesspiekļuvi
the waterūdens from the fogsFOGS
48
132640
2416
Tātad šeit tās var piekļūt ūdenim,
izmantojot miglas,
kas rītos regulāri klāj šīs vietas.
02:27
that regularlyregulāri coverpiesegt
these areasapgabali in the morningno rīta.
49
135080
2240
02:30
In anothercits caveala, we foundatrasts
a differentatšķirīgs typetips of microalgaeMicroalgae.
50
138640
2840
Citā alā mēs atklājām
cita veida mikroaļģes.
02:34
This one is ablespējīgs to use oceanokeāns mistmigla
as a sourceavots of waterūdens,
51
142120
4216
Šīs kā ūdens avotu
spēj izmantot okeāna dūmaku,
02:38
and strikinglyuzkrītoši livesdzīvo
in the very bottomapakšā of a caveala,
52
146360
3136
un satriecošā kārtā
tās dzīvo pašā alas dibenā,
02:41
so it has adaptedpielāgots to livedzīvot
with lessmazāk than 0.1 percentprocenti
53
149520
3216
tātad tās ir pielāgojušās izdzīvot
ar mazāk nekā 0,1 procentu
02:44
of the amountsumma of lightgaisma
that regularregulāri plantsaugi need.
54
152760
3120
no tā gaismas daudzuma,
kas parasti vajadzīgs augiem.
02:49
These typetips of findingssecinājumi
suggestieteikt to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Šāda veida atklājumi liek man domāt,
ka alās uz Marsa mēs varētu atrast
pat fotosintētiskas dzīvības formas.
02:52
we mayvar find even
photosyntheticar fotosintēzi saistītie life insideiekšā cavesalas.
56
160040
2856
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Tas, starp citu, esmu es.
02:56
(LaughterSmiekli)
58
164320
2816
(Smiekli)
02:59
Now, for almostgandrīz 15 yearsgadiem
this regionreģionā of YungayYungay, discoveredatklāts by NASANASA,
59
167160
5736
Gandrīz 15 gadus
šo NASA atklāto Džangajas apgabalu
03:04
was thought to be
the driestsausākais placevietu of this deserttuksnesis,
60
172920
3016
uzskatīja par tuksneša sausāko vietu,
03:07
but I knewzināja that it was not.
61
175960
1736
bet es zināju, ka tā nav.
03:09
How? You alreadyjau know the answeratbilde.
62
177720
2376
Kā? Atbilde jums jau zināma.
03:12
Because I was borndzimis
and raisedpacēlies in this deserttuksnesis.
63
180120
2216
Jo es šajā tuksnesī piedzimu un uzaugu.
03:14
So I rememberedatcerējās that I
usuallyparasti see fogsFOGS in YungayYungay,
64
182360
4656
Es atcerējos, ka Džangajā
esmu redzējis miglu.
03:19
so after settingiestatījums sensorssensori
in a numbernumurs of placesvietas,
65
187040
2216
Tā nu, uzlicis sensorus vairākās vietās,
03:21
where I rememberatceries
never seeingredzēt fogsFOGS or cloudsmākoņi,
66
189280
3056
kurās neatceros redzējis
miglu vai mākoņus,
03:24
I reportedziņots fourčetri other sitesvietnes
much driersausāka than YungayYungay,
67
192360
4016
es ziņoju par četrām citām,
daudz sausākām vietām nekā Džangaja.
03:28
with this one, MarMartsía ElenaJeļena SouthSouth,
68
196400
2616
Šī vieta – Dienvidu Marija Elēna –
03:31
beingbūt the trulypatiesi driestsausākais placevietu on EarthZemes,
69
199040
3456
ir patiešām vissausākā vieta uz Zemes,
03:34
as drysauss as MarsMars,
70
202520
1976
tikpat sausa kā Marss,
03:36
and amazinglypārsteidzoši, just a 15-minute-minēt ridebraukt
71
204520
2336
un tā atrodas vien 15 minūšu
brauciena attālumā
03:38
from the smallmazs miningieguves rūpniecība townpilsēta
where I was borndzimis.
72
206880
2280
no manas dzimtās raktuvju pilsētiņas.
03:42
Now, in this searchMeklēt, we were tryingmēģina
to actuallyfaktiski find the drysauss limitierobežojums
73
210000
3416
Šajā pētījumā mēs patiesībā
mēģinājām atklāt sausuma robežu
03:45
for life on EarthZemes,
74
213440
1216
dzīvībai uz Zemes,
03:46
a placevietu so drysauss that nothing
was ablespējīgs to surviveizdzīvot in it.
75
214680
3856
tik sausu vietu, kad tajā
nekas nespētu izdzīvot.
03:50
But even here, well hiddenslēpta undergroundpazemē,
76
218560
2576
Taču pat šeit, pazemē labi noslēpušos,
03:53
we foundatrasts a numbernumurs
of differentatšķirīgs microorganismsmikroorganismi,
77
221160
2416
mēs atradām vairākus
atšķirīgus mikroorganismus,
03:55
whichkas suggestedieteikts to me
that similarlylīdzīgi drysauss placesvietas, like MarsMars,
78
223600
3456
kas liek man domāt,
ka tikpat sausas vietas,
piemēram, Marss, varētu būt apdzīvotas.
03:59
mayvar be in inhabitedapdzīvo.
79
227080
1200
04:01
We even have some preliminarypagaidu evidencesliecības
80
229360
2296
Mums pat ir daži sākotnēji pierādījumi,
04:03
that these microorganismsmikroorganismi
mayvar still be activeaktīva
81
231680
2536
ka šie mikroorganismi,
iespējams, saglabā aktivitāti
04:06
in the desiccatedizkaltis stateValsts,
82
234240
1936
sakaltušā stāvoklī,
04:08
like walkingejot mummiesmāmiņām all around us,
83
236200
3816
apmēram kā apkārtstaigājošas mūmijas,
04:12
and that they mayvar be usingizmantojot
UVUV radiationradiācija as a sourceavots of energyenerģija.
84
240040
4120
un ka tie, iespējams, kā enerģiju
izmanto UV starojumu.
04:16
If confirmedapstiprināts, this would have
a hugemilzīgs impactietekme on our definitiondefinīcija of life,
85
244880
4576
Ja tas apstiprināsies, tam būs
milzu ietekme uz dzīvības definīciju,
04:21
on how we look for life
elsewherecitur in the universevisums.
86
249480
2520
uz to, kā meklējam dzīvību citviet Visumā.
04:24
DueTermiņš to its clearskaidrs skiesdebesis, by 2020,
87
252760
3016
Līdz 2020. gadam skaidro debešu dēļ
04:27
60 percentprocenti of the biggestlielākais
telescopesteleskopi on EarthZemes
88
255800
2656
60 procenti lielāko teleskopu uz Zemes
04:30
will be locatedatrodas in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
atradīsies Atakamā,
04:32
and while everyonevisi elsecits
will be looking amongstarp tiem the starszvaigznes
90
260720
2896
un, kamēr visi citi starp zvaigznēm meklēs
04:35
to answeratbilde the questionjautājums, "Are we alonevienatnē?"
91
263640
2240
atbildi uz jautājumu,
vai Visumā esam vieni,
04:38
I will be looking down to the groundzeme
92
266800
1896
es skatīšos zemē,
04:40
searchingmeklēšana for this samepats answeratbilde
93
268720
2576
to pašu atbildi meklējot
04:43
in my ownpašu backyardpiemājas dārzā.
94
271320
1200
savā paša pagalmā.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Paldies.
04:46
(ApplauseAplausi)
96
274200
3160
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Raimonds Jaks

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com