ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Mars op aarde

Filmed:
1,192,605 views

Hoe kan je Mars bestuderen zonder een ruimteschip? Ga dan naar 'Mars op aarde' -- De Atacama-woestijn in Chili. Astrobioloog Armando Azua-Bustos groeide op in dit uitgestrekte en dorre landschap en bestudeert nu de zeldzame levensvormen die zich aangepast hebben om hier te overleven, soms op plaatsen waar het in de laatste 400 jaar niet geregend heeft. Zie hoe je leven kan vinden elders in het universum, zonder de planeet te verlaten, in deze snelle en grappige talk.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a pictureafbeelding of a sunsetzonsondergang on MarsMars
0
760
2816
Dit is een foto
van een zonsondergang op Mars
00:15
takeningenomen by NASA'sNASA's CuriosityNieuwsgierigheid roverRover in 2013.
1
3600
3480
genomen in 2013
door NASA's Curiosity rover.
Mars is een zeer koude planeet,
00:19
MarsMars is a very coldkoude planetplaneet,
2
7960
1856
00:21
floodedoverstroomd with highhoog levelslevels of UVUV-BEVEILIGING radiationbestraling
3
9840
2256
beschenen door intense UV-straling
00:24
and extremelyuiterst drydroog.
4
12120
1896
en zeer droog.
00:26
In factfeit, MarsMars is consideredbeschouwd
to be too drydroog for life as we know it.
5
14040
4120
Zo droog zelfs, dat leven
zoals wij het kennen er niet mogelijk is.
Ik ben een astrobioloog.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologist.
6
18960
1216
00:32
I try to understandbegrijpen
the originoorsprong of life on EarthAarde
7
20200
2896
Ik probeer te begrijpen
hoe leven op aarde ontstond,
00:35
and the possibilitiesmogelijkheden of findingbevinding life
8
23120
2216
en hoe je leven zou kunnen vinden
elders in ons universum.
00:37
elsewhereelders in the universeuniversum.
9
25360
1240
Mensen vragen me soms:
00:39
People sometimessoms askvragen me,
10
27400
1256
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologist
11
28680
2176
hoe kan je astrobioloog zijn
als je zelf geen ruimteschip hebt?
00:42
if you don't have your owneigen spaceshipruimteschip?
12
30880
1800
Dat los ik op door het leven te bestuderen
00:45
Well, what I do is that I studystudie life
13
33640
2216
00:47
in those environmentsomgevingen on EarthAarde
14
35880
1976
in de omgevingen op aarde
00:49
that mostmeest closelyvan nabij resemblelijken op
other interestinginteressant placesplaatsen in the universeuniversum.
15
37880
3320
die het meest overeenkomen
met andere plaatsen in het universum.
00:54
All life on EarthAarde requiresvereist waterwater,
16
42120
2456
Al het leven op aarde heeft water nodig,
00:56
so in my casegeval I focusfocus
on the intimateintieme relationshipverhouding
17
44600
2536
dus ik concentreer me op de hechte relatie
tussen water en leven
00:59
betweentussen waterwater and life
18
47160
1496
01:00
in orderbestellen to understandbegrijpen
19
48680
1576
om te begrijpen
01:02
if we could find life
in a planetplaneet as drydroog as MarsMars.
20
50280
3240
of we leven kunnen vinden
op een planeet zo droog als Mars.
01:06
But sincesinds I do not have
the 2.5 billionmiljard dollarsdollars
21
54440
3536
Maar ik heb geen 2,5 miljard dollar
om mijn eigen robot naar Mars te sturen,
01:10
to sendsturen my owneigen robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
01:12
I studystudie the mostmeest MartianMartian placeplaats on EarthAarde,
23
60240
2936
dus bestudeer ik
de meest Mars-achtige plek op aarde:
01:15
the AtacamaAtacama DesertWoestijn.
24
63200
1536
de Atacama-woestijn.
01:16
LocatedGelegen in northernnoordelijk ChileChili,
25
64760
1656
Gesitueerd in Noord-Chili,
01:18
it is the oldestoudste
and driestdroogste desertwoestijn on EarthAarde.
26
66440
3616
is het de oudste en
droogste woestijn op aarde.
Om een idee te geven hoe droog het is:
01:22
To give you an ideaidee of how drydroog it is,
27
70080
1976
01:24
consideroverwegen here in VancouverVancouver it rainsregens
over 1,000 millimetersmillimeters of rainregen everyelk yearjaar.
28
72080
5040
in Vancouver valt jaarlijks
meer dan 1000 mm regen.
In de Atacama zijn er plaatsen
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesplaatsen
with no reportedgerapporteerd rainsregens
29
77880
3616
waar het al 400 jaar niet geregend heeft.
01:33
in the last 400 yearsjaar.
30
81520
1800
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Hoe weet ik dit?
01:38
Well, because I was borngeboren
and raisedverheven in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Omdat ik ben geboren en
opgegroeid in de Atacama --
01:42
(LaughterGelach)
33
90120
1616
(Gelach)
01:43
So I had a uniqueuniek advantagevoordeel
34
91760
2016
Dus ik had een uniek voordeel
01:45
when I startedbegonnen studyingaan het studeren this desertwoestijn.
35
93800
2040
toen ik de woestijn begon te studeren.
01:48
So let me tell you guys
a fewweinig fantasticfantastisch examplesvoorbeelden
36
96880
3536
Ik zal jullie een paar
fantastische voorbeelden geven,
die hij heeft gevonden,
01:52
he has foundgevonden
37
100440
1656
van hoe leven zich aanpaste
om vrijwel zonder water te kunnen leven.
01:54
on how life has adaptedaangepast
to liveleven with almostbijna no waterwater at all.
38
102120
3200
Een van mijn eerste vondsten
deed ik in een grotingang
01:58
One of my first findingsbevindingen
was in the entranceIngang of a cavegrot
39
106640
2576
02:01
facinggeconfronteerd the PacificStille Oceaan OceanOceaan.
40
109240
1736
die uitkeek op de Grote Oceaan.
02:03
In this placeplaats, we reportedgerapporteerd
a newnieuwe typetype of microalgaemicroalgen
41
111000
3696
Op deze plaats vonden we
een nieuwe soort micro-alg
die alleen groeide op de spinnenwebben
die voor de ingang hingen.
02:06
that grewgroeide only on toptop of the spiderwebsspinnenwebben
that coveredbedekt the cavegrot entranceIngang.
42
114720
3920
Ooit al eens 's ochtends
naar spinnenwebben gekeken ?
02:11
Have you ever seengezien a spiderwebspinrag
earlyvroeg in the morningochtend-?
43
119240
2520
Het is dan bedekt met dauw,
02:15
It's coveredbedekt with dewdauw,
44
123200
1576
02:16
so this microalgaemicroalgen learnedgeleerd
that in orderbestellen to carrydragen photosynthesisfotosynthese
45
124800
3256
dus deze micro-alg leerde
dat photosynthese mogelijk is
aan de kust
in de droogste woestijn op aarde,
02:20
in the coastkust of the driestdroogste
desertwoestijn on EarthAarde,
46
128080
3016
door de webben te gebruiken.
02:23
they could use the spiderwebsspinnenwebben.
47
131120
1496
02:24
So here they maymei accesstoegang
the waterwater from the fogsmist
48
132640
2416
Dus hier gebruiken ze de mist
die 's morgens vaak
op deze plaats hangt.
02:27
that regularlyregelmatig coverdeksel
these areasgebieden in the morningochtend-.
49
135080
2240
02:30
In anothereen ander cavegrot, we foundgevonden
a differentverschillend typetype of microalgaemicroalgen.
50
138640
2840
In een andere grot
vonden we een andere soort micro-alg.
02:34
This one is ablein staat to use oceanoceaan mistnevel
as a sourcebron of waterwater,
51
142120
4216
Deze kan de mist van de oceaan
gebruiken als waterbron,
02:38
and strikinglyopvallend liveslevens
in the very bottombodem of a cavegrot,
52
146360
3136
en leeft opvallend genoeg
op de bodem van de grot.
02:41
so it has adaptedaangepast to liveleven
with lessminder than 0.1 percentprocent
53
149520
3216
Ze heeft geleerd te leven met minder
dan 0,1% van het licht
02:44
of the amountbedrag of lightlicht
that regularregelmatig plantsplanten need.
54
152760
3120
dat normale planten nodig hebben.
02:49
These typetype of findingsbevindingen
suggestsuggereren to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Zulke bevindingen suggereren volgens mij
dat we op Mars photosynthetisch
leven kunnen vinden in grotten.
02:52
we maymei find even
photosyntheticfotosynthetische life insidebinnen cavesgrotten.
56
160040
2856
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Dit ben ik trouwens.
02:56
(LaughterGelach)
58
164320
2816
(Gelach)
02:59
Now, for almostbijna 15 yearsjaar
this regionregio of YungayYungay, discoveredontdekt by NASANASA,
59
167160
5736
Al bijna 15 jaar
werd deze streek van Yungay
die gevonden is door NASA,
03:04
was thought to be
the driestdroogste placeplaats of this desertwoestijn,
60
172920
3016
verondersteld de droogste plek
te zijn van deze woestijn,
maar ik wist dat dit fout was.
03:07
but I knewwist that it was not.
61
175960
1736
03:09
How? You alreadynu al know the answerantwoord.
62
177720
2376
Hoe? Dat weten jullie natuurlijk al.
03:12
Because I was borngeboren
and raisedverheven in this desertwoestijn.
63
180120
2216
Want ik ben geboren in deze woestijn.
(Gelach)
03:14
So I rememberedherinnerde that I
usuallydoorgaans see fogsmist in YungayYungay,
64
182360
4656
Ik herinner mist te zien in Yungay.
03:19
so after settingomgeving sensorssensors
in a numberaantal of placesplaatsen,
65
187040
2216
Nadat ik sensors geplaatst had,
03:21
where I rememberonthouden
never seeingziend fogsmist or cloudswolken,
66
189280
3056
waar ik nog nooit
een wolk of mist gezien heb,
03:24
I reportedgerapporteerd fourvier other sitesplaatsen
much drierdroger than YungayYungay,
67
192360
4016
vond ik 4 andere plekken
die veel droger waren dan Yungay.
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSouth,
68
196400
2616
Deze, Maria Elena Zuid,
03:31
beingwezen the trulywerkelijk driestdroogste placeplaats on EarthAarde,
69
199040
3456
is ècht de droogste plaats op aarde,
03:34
as drydroog as MarsMars,
70
202520
1976
zo droog als Mars,
en verrassend genoeg
lag het op 15 minuten rijden
03:36
and amazinglyverbazend, just a 15-minute-minuut riderijden
71
204520
2336
03:38
from the smallklein miningmijnbouw townstad-
where I was borngeboren.
72
206880
2280
van het mijnwerkersstadje
waar ik ben geboren.
03:42
Now, in this searchzoeken, we were tryingproberen
to actuallywerkelijk find the drydroog limitbegrenzing
73
210000
3416
In dit onderzoek zochten we echt
de droogte-limiet voor leven op aarde,
03:45
for life on EarthAarde,
74
213440
1216
03:46
a placeplaats so drydroog that nothing
was ablein staat to surviveoverleven in it.
75
214680
3856
een plaats zo droog dat niets overleefd.
03:50
But even here, well hiddenverborgen undergroundondergronds,
76
218560
2576
Maar zelfs hier, verstopt in de aarde,
03:53
we foundgevonden a numberaantal
of differentverschillend microorganismsmicro-organismen,
77
221160
2416
vonden we diverse micro-organismen,
03:55
whichwelke suggestedgesuggereerd to me
that similarlyevenzo drydroog placesplaatsen, like MarsMars,
78
223600
3456
wat mij doet denken
dat op even droge plaatsen zoals Mars
03:59
maymei be in inhabitedbewoond.
79
227080
1200
mogelijk leven te vinden is.
04:01
We even have some preliminaryvoorafgaand evidencesbewijzen
80
229360
2296
Wij hebben enkele bewijzen
04:03
that these microorganismsmicro-organismen
maymei still be activeactief
81
231680
2536
dat deze micro-organsimen
nog steeds actief zijn
04:06
in the desiccatedverdroogde statestaat,
82
234240
1936
in uitgedroogde toestand,
04:08
like walkingwandelen mummiesmummies all around us,
83
236200
3816
als levende mummy's rondom ons,
04:12
and that they maymei be usinggebruik makend van
UVUV-BEVEILIGING radiationbestraling as a sourcebron of energyenergie.
84
240040
4120
en dat ze misschien
UV-radiatie gebruiken als energiebron.
04:16
If confirmedbevestigd, this would have
a hugereusachtig impactbotsing on our definitiondefinitie of life,
85
244880
4576
Indien bevestigd, kan dit
een enorme impact hebben
op onze definitie van leven
04:21
on how we look for life
elsewhereelders in the universeuniversum.
86
249480
2520
en hoe we zoeken
naar leven elders in het universum.
04:24
DueVerschuldigd to its clearduidelijk skiesluchten, by 2020,
87
252760
3016
Door zijn blauwe lucht zal tegen 2020
04:27
60 percentprocent of the biggestgrootste
telescopestelescopen on EarthAarde
88
255800
2656
60% van de grootste telescopen op aarde
04:30
will be locatedgelegen in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
te vinden zijn in de Atacama,
04:32
and while everyoneiedereen elseanders
will be looking amongtussen the starssterren
90
260720
2896
En terwijl iedereen
zal kijken naar de sterren
04:35
to answerantwoord the questionvraag, "Are we alonealleen?"
91
263640
2240
voor het antwoord
op de vraag: "Zijn we alleen?",
zal ik naar de grond kijken
04:38
I will be looking down to the groundgrond
92
266800
1896
04:40
searchingzoeken for this samedezelfde answerantwoord
93
268720
2576
op zoek naar hetzelfde antwoord
in mijn eigen achtertuin.
04:43
in my owneigen backyardachtererf.
94
271320
1200
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Dank je wel.
04:46
(ApplauseApplaus)
96
274200
3160
(Applaus)
Translated by Laura De Cock
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com