ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Den mest marsliknande platsen på jorden

Filmed:
1,192,605 views

Hur kan man studera Mars utan ett rymdskepp? Åk till det mest marsliknande stället på jorden, Atacama-öknen i Chile. Astrobiologen Armando Azua-Bustos växte upp i detta vida, torra landskap och forskar nu på de få livsformer som anpassat sig för att överleva där. Vissa av dem lever i områden där regn inte rapporterats på över 400 år. Utforska möjligheten att hitta liv på andra ställen i universum, utan att lämna vår planet, i detta korta och roliga föredrag.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a picturebild of a sunsetsolnedgång on MarsFördärvar
0
760
2816
Här är en bild av solnedgången på Mars,
00:15
takentagen by NASA'sNASA: s CuriosityNyfikenhet roverRover in 2013.
1
3600
3480
tagen av NASAs Curiosity-rover 2013.
00:19
MarsFördärvar is a very coldkall planetplanet,
2
7960
1856
Mars är en väldigt kall planet
00:21
floodedöversvämmade with highhög levelsnivåer of UVUV radiationstrålning
3
9840
2256
med hög UV-strålning
00:24
and extremelyytterst drytorr.
4
12120
1896
och extrem torka.
00:26
In factfaktum, MarsFördärvar is consideredanses vara
to be too drytorr for life as we know it.
5
14040
4120
Mars anses de facto vara för torr
för liv så som vi definierar det.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologist.
6
18960
1216
Jag är astrobiolog.
00:32
I try to understandförstå
the originursprung of life on EarthJorden
7
20200
2896
Jag försöker förstå
ursprunget av livet på jorden
00:35
and the possibilitiesmöjligheter of findingfynd life
8
23120
2216
och möjligheterna för att hitta liv
00:37
elsewherenågon annanstans in the universeuniversum.
9
25360
1240
på andra ställen i universum.
00:39
People sometimesibland askfråga me,
10
27400
1256
Ibland frågar folk mig:
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologist
11
28680
2176
Hur kan du vara en astrobiolog
00:42
if you don't have your ownegen spaceshiprymdskepp?
12
30880
1800
om du inte har ett eget rymdskepp?
00:45
Well, what I do is that I studystudie life
13
33640
2216
Det jag gör är att studera liv
00:47
in those environmentsmiljöer on EarthJorden
14
35880
1976
på de ställen på jordklotet
00:49
that mostmest closelynära resemblelikna
other interestingintressant placesplatser in the universeuniversum.
15
37880
3320
som mest liknar andra
intressanta ställen i universum.
00:54
All life on EarthJorden requireskräver watervatten,
16
42120
2456
Allt liv på jorden kräver vatten,
00:56
so in my casefall I focusfokus
on the intimateintima relationshiprelation
17
44600
2536
så i mitt fall fokuserar jag på
det nära förhållandet
00:59
betweenmellan watervatten and life
18
47160
1496
mellan vatten och liv
01:00
in orderbeställa to understandförstå
19
48680
1576
för att förstå
01:02
if we could find life
in a planetplanet as drytorr as MarsFördärvar.
20
50280
3240
om vi kunde hitta liv
på en så torr planet som Mars.
01:06
But sincesedan I do not have
the 2.5 billionmiljard dollarsdollar
21
54440
3536
Men eftersom jag inte har
2,5 miljarder dollar
01:10
to sendskicka my ownegen robotrobot to MarsFördärvar,
22
58000
2216
för att skicka min egen robot till Mars
01:12
I studystudie the mostmest MartianMartian placeplats on EarthJorden,
23
60240
2936
utforskar jag det mest marsliknande
stället på jorden,
01:15
the AtacamaAtacama DesertÖken.
24
63200
1536
Atacama-öknen.
01:16
LocatedLigger in northernnordlig ChileChile,
25
64760
1656
Den ligger i norra Chile
01:18
it is the oldestäldsta
and driesttorraste desertöken- on EarthJorden.
26
66440
3616
och är den äldsta
och torraste öknen på jorden.
01:22
To give you an ideaaning of how drytorr it is,
27
70080
1976
För att förstå hur torr den är,
01:24
consideröverväga here in VancouverVancouver it rainsregn
over 1,000 millimetersmillimeter of rainregn everyvarje yearår.
28
72080
5040
tänk er att det i Vancouver regnar
över 1 000 mm regn varje år.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placesplatser
with no reportedrapporterad rainsregn
29
77880
3616
I Atacama finns det ställen
där det inte har regnat
01:33
in the last 400 yearsår.
30
81520
1800
under de senaste 400 åren.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Hur vet jag det här?
01:38
Well, because I was bornfödd
and raisedupphöjd in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
För att jag föddes
och växte upp i Atacama.
01:42
(LaughterSkratt)
33
90120
1616
(Skratt)
01:43
So I had a uniqueunik advantageFördelen
34
91760
2016
Så jag hade ett unikt försprång
01:45
when I startedsatte igång studyingstuderar this desertöken-.
35
93800
2040
då jag började studera denna öken.
01:48
So let me tell you guys
a few fantasticfantastisk examplesexempel
36
96880
3536
Låt mig berätta några fantastiska exempel
01:52
he has foundhittades
37
100440
1656
som han hittat
01:54
on how life has adaptedanpassat
to liveleva with almostnästan no watervatten at all.
38
102120
3200
på hur livet har anpassat sig
till nästan inget vatten alls.
01:58
One of my first findingsfynd
was in the entranceingång of a caveCave
39
106640
2576
Ett av mina första fynd
var vid en grottöppning
02:01
facingvänd the PacificPacific OceanOcean.
40
109240
1736
som vätte mot Stilla havet.
02:03
In this placeplats, we reportedrapporterad
a newny typetyp of microalgaemikroalger
41
111000
3696
På det här stället upptäckte vi
en ny sorts mikroalg
02:06
that grewväxte only on toptopp of the spiderwebsspindelnär
that coveredtäckt the caveCave entranceingång.
42
114720
3920
som endast växte på spindelnät
som täckte grottöppningen.
02:11
Have you ever seensett a spiderwebSpiderweb
earlytidigt in the morningmorgon-?
43
119240
2520
Har ni någonsin sett
ett spindelnät på morgonen?
02:15
It's coveredtäckt with dewdagg,
44
123200
1576
Det är täckt av dagg,
02:16
so this microalgaemikroalger learnedlärt mig
that in orderbeställa to carrybära photosynthesisfotosyntes
45
124800
3256
så mikroalgerna har lärt sig,
att för att genomföra fotosyntesen
02:20
in the coastkust of the driesttorraste
desertöken- on EarthJorden,
46
128080
3016
på utkanten av den
torraste öknen på jorden,
02:23
they could use the spiderwebsspindelnär.
47
131120
1496
kan de utnyttja spindelnäten.
02:24
So here they mayMaj accesstillgång
the watervatten from the fogsdimmor
48
132640
2416
Här kan de få vatten från dimman
02:27
that regularlyregelbundet coveromslag
these areasområden in the morningmorgon-.
49
135080
2240
som regelbundet täcker
dessa områden på morgonen.
02:30
In anotherannan caveCave, we foundhittades
a differentannorlunda typetyp of microalgaemikroalger.
50
138640
2840
I en annan grotta hittade vi
en annan typ av mikroalg.
02:34
This one is ablestånd to use oceanhav mistdimma
as a sourcekälla of watervatten,
51
142120
4216
Den här kan utnyttja havsdimma
som vattenkälla,
02:38
and strikinglypåfallande livesliv
in the very bottombotten of a caveCave,
52
146360
3136
och den lever överraskande
på grottans botten,
02:41
so it has adaptedanpassat to liveleva
with lessmindre than 0.1 percentprocent
53
149520
3216
så den har anpassat sig till
att leva med mindre än 0,1 procent
02:44
of the amountmängd of lightljus
that regularregelbunden plantsväxter need.
54
152760
3120
av det ljus som vanliga växter behöver.
02:49
These typetyp of findingsfynd
suggestföreslå to me that on MarsFördärvar,
55
157000
3016
Dessa fynd antyder enligt mig
02:52
we mayMaj find even
photosyntheticfotosyntetiska life insideinuti cavesgrottor.
56
160040
2856
att vi även på Mars kunde hitta
fotosyntetiskt liv i grottor.
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
För övrigt, det här är jag.
02:56
(LaughterSkratt)
58
164320
2816
(Skratt)
02:59
Now, for almostnästan 15 yearsår
this regionområde of YungayYungay, discoveredupptäckt by NASANASA,
59
167160
5736
I nästan 15 år trodde man att
denna del av Yungay, upptäckt av NASA,
03:04
was thought to be
the driesttorraste placeplats of this desertöken-,
60
172920
3016
var den torraste platsen i den här öknen,
03:07
but I knewvisste that it was not.
61
175960
1736
men jag visste att det inte stämde.
03:09
How? You alreadyredan know the answersvar.
62
177720
2376
Hur? Ni vet redan svaret.
03:12
Because I was bornfödd
and raisedupphöjd in this desertöken-.
63
180120
2216
För att jag föddes och växte upp här.
03:14
So I rememberedihåg that I
usuallyvanligtvis see fogsdimmor in YungayYungay,
64
182360
4656
Jag kom ihåg att jag ofta
sett dimma i Yungay,
03:19
so after settingmiljö sensorssensorer
in a numbersiffra of placesplatser,
65
187040
2216
så efter att jag placerat sensorer
på olika platser
03:21
where I rememberkom ihåg
never seeingseende fogsdimmor or cloudsmoln,
66
189280
3056
där jag aldrig sett dimma eller moln,
03:24
I reportedrapporterad fourfyra other siteswebbplatser
much driertorrare than YungayYungay,
67
192360
4016
rapporterade jag om fyra andra platser
som var mycket torrare än Yungay,
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSödra,
68
196400
2616
och den här, Maria Elena South,
03:31
beingvarelse the trulyverkligt driesttorraste placeplats on EarthJorden,
69
199040
3456
var den torraste platsen på jorden;
03:34
as drytorr as MarsFördärvar,
70
202520
1976
lika torr som Mars
03:36
and amazinglyotroligt, just a 15-minute-minut riderida
71
204520
2336
men bara 15 minuters körväg
03:38
from the smallsmå miningbrytning townstad
where I was bornfödd.
72
206880
2280
från den lilla gruvstad jag föddes i.
03:42
Now, in this searchSök, we were tryingpåfrestande
to actuallyfaktiskt find the drytorr limitbegränsa
73
210000
3416
På den här expeditionen försökte vi
faktiskt hitta torrhetsgränsen
03:45
for life on EarthJorden,
74
213440
1216
för livet på jorden;
03:46
a placeplats so drytorr that nothing
was ablestånd to surviveöverleva in it.
75
214680
3856
en plats så torr
att inget kunde överleva där.
03:50
But even here, well hiddendold undergroundunderjordisk,
76
218560
2576
Men även här, långt under jorden,
03:53
we foundhittades a numbersiffra
of differentannorlunda microorganismsmikroorganismer,
77
221160
2416
hittade vi ett antal olika mikroorganismer
03:55
whichsom suggestedföreslog to me
that similarlyliknande drytorr placesplatser, like MarsFördärvar,
78
223600
3456
vilket enligt min åsikt tyder på
att liknande torra platser, som Mars,
03:59
mayMaj be in inhabitedbebodd.
79
227080
1200
kan vara bebodda.
04:01
We even have some preliminarypreliminära evidencesbevis
80
229360
2296
Vi har några preliminära bevis
04:03
that these microorganismsmikroorganismer
mayMaj still be activeaktiva
81
231680
2536
på att dessa mikroorganismer
kan förbli aktiva
04:06
in the desiccateduttorkade statestat,
82
234240
1936
i sitt uttorkade stadium,
04:08
like walkinggående mummiesmumier all around us,
83
236200
3816
likt kringgående mumier bland oss,
04:12
and that they mayMaj be usinganvänder sig av
UVUV radiationstrålning as a sourcekälla of energyenergi.
84
240040
4120
och att de kanske använder
UV-strålning som energikälla.
04:16
If confirmedbekräftade, this would have
a hugeenorm impactinverkan on our definitiondefinition of life,
85
244880
4576
Om detta bekräftas ändrar det
vår definition av liv
04:21
on how we look for life
elsewherenågon annanstans in the universeuniversum.
86
249480
2520
och sättet vi letar efter liv
annanstans i universum.
04:24
DuePå grund av to its clearklar skieshimmel, by 2020,
87
252760
3016
Tack vare den stjärnklara himlen
04:27
60 percentprocent of the biggeststörsta
telescopesteleskop on EarthJorden
88
255800
2656
kommer 60% av jordens
största teleskop
04:30
will be locatedbelägen in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
att finnas i Atacama senast år 2020,
04:32
and while everyonealla elseannan
will be looking amongbland the starsstjärnor
90
260720
2896
och medan alla andra
tittar upp mot stjärnorna
04:35
to answersvar the questionfråga, "Are we aloneensam?"
91
263640
2240
för att besvara frågan "Är vi ensamma?"
04:38
I will be looking down to the groundjord
92
266800
1896
kommer jag att titta ner i marken
04:40
searchingsökande for this samesamma answersvar
93
268720
2576
för att hitta svaret på samma fråga
04:43
in my ownegen backyardbakgård.
94
271320
1200
på min egen bakgård.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Tack.
04:46
(ApplauseApplåder)
96
274200
3160
(Applåder)
Translated by Charlotte Elo
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com