ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com
TED2017

Armando Azua-Bustos: The most Martian place on Earth

Armando Azua-Bustos: Det mest marsiske stedet på jorden

Filmed:
1,192,605 views

Hvordan kan man studere Mars uten romskip? Dra til det mest marsiske stedet på jorden - Atacamaørkenen i Chile. Astrobiolog Armando Azua-Bustos har vokst opp i dette store og tørre landskapet, og nå forsker han på de rare livsformene som har tilpasset seg til å overleve der, noen av dem i områder der det ikke har regnet i over 400 år. Utforsk muligheten for å finne liv andre steder i universet uten å forlate planeten, med denne korte og morsomme talen.
- Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is a picturebilde of a sunsetsolnedgang on MarsMars
0
760
2816
Dette er et bilde
av en solnedgang på Mars,
00:15
takentatt by NASA'sNASAS CuriosityNysgjerrighet roverRover in 2013.
1
3600
3480
tatt av NASA Curiosity i 2013.
00:19
MarsMars is a very coldkald planetplanet,
2
7960
1856
Mars er en meget kald planet,
00:21
floodedoversvømmet with highhøy levelsnivåer of UVUV radiationstråling
3
9840
2256
den er oversvømt
av store mengder UV-stråling
00:24
and extremelyekstremt drytørke.
4
12120
1896
og er ekstremt tørr.
00:26
In factfaktum, MarsMars is consideredansett
to be too drytørke for life as we know it.
5
14040
4120
Man tror faktisk at Mars er for tørr
til livsformer vi kjenner til.
00:30
I'm an astrobiologistastrobiologist.
6
18960
1216
Jeg er astrobiolog.
00:32
I try to understandforstå
the originopprinnelse of life on EarthJorden
7
20200
2896
Jeg prøver å forstå
livets opprinnelse på jorden
00:35
and the possibilitiesmuligheter of findingfunn life
8
23120
2216
og muligheter for at det finnes liv
00:37
elsewhereandre steder in the universeunivers.
9
25360
1240
andre steder i universet.
00:39
People sometimesnoen ganger askspørre me,
10
27400
1256
Noen ganger spør folk meg
00:40
how can you be an astrobiologistastrobiologist
11
28680
2176
hvordan jeg kan være astrobiolog
00:42
if you don't have your ownegen spaceshipromskip?
12
30880
1800
hvis jeg ikke eier mitt eget romskip?
00:45
Well, what I do is that I studystudere life
13
33640
2216
Vel, det jeg gjør er at jeg forsker på liv
00:47
in those environmentsmiljøer on EarthJorden
14
35880
1976
i de miljøene på jorden som ligner mest
00:49
that mostmest closelytett resemblelikner
other interestinginteressant placessteder in the universeunivers.
15
37880
3320
på andre interessante steder i universet.
00:54
All life on EarthJorden requireskrever watervann,
16
42120
2456
Alle livsformer på jorden trenger vann,
00:56
so in my casesak I focusfokus
on the intimateintime relationshipforhold
17
44600
2536
så i mitt tilfelle fokuserer jeg
på det nære forholdet
00:59
betweenmellom watervann and life
18
47160
1496
mellom vann og liv
01:00
in orderrekkefølge to understandforstå
19
48680
1576
for å forstå
01:02
if we could find life
in a planetplanet as drytørke as MarsMars.
20
50280
3240
om vi kunne finne liv på en planet
som er så tørr som Mars.
01:06
But sincesiden I do not have
the 2.5 billionmilliarder dollarsdollar
21
54440
3536
Men siden jeg ikke har
2,5 milliarder dollar
01:10
to sendsende my ownegen robotrobot to MarsMars,
22
58000
2216
for å kunne sende min egen robot til Mars,
01:12
I studystudere the mostmest MartianMars placeplass on EarthJorden,
23
60240
2936
studerer jeg det mest marsiske
stedet på jorden -
01:15
the AtacamaAtacama DesertØrkenen.
24
63200
1536
Atacamaørkenen.
01:16
LocatedBeliggenhet in northernnordlig ChileChile,
25
64760
1656
Den befinner seg
i den nordlige delen av Chile
01:18
it is the oldesteldste
and driesttørreste desertørken on EarthJorden.
26
66440
3616
og er den eldste
og tørreste ørkenen på jorden.
01:22
To give you an ideaidé of how drytørke it is,
27
70080
1976
For å gi dere en idé om hvor tørr den er,
01:24
considerta i betraktning here in VancouverVancouver it rainsregner
over 1,000 millimetersmillimeter of rainregn everyhver yearår.
28
72080
5040
tenk på at her i Vancouver kommer det
over 1000 millimeter regn hvert år.
01:29
In the AtacamaAtacama, there are placessteder
with no reportedrapportert rainsregner
29
77880
3616
I Atacama finnes det steder
der det ikke har regnet
01:33
in the last 400 yearsår.
30
81520
1800
i over 400 år.
01:36
How do I know this?
31
84880
1696
Hvordan vet jeg det?
01:38
Well, because I was bornFødt
and raisedoppvokst in the AtacamaAtacama --
32
86600
3496
Vel, fordi jeg ble født
og vokste opp i Atacama.
01:42
(LaughterLatter)
33
90120
1616
(Latter)
01:43
So I had a uniqueunik advantagefordel
34
91760
2016
Så jeg hadde et unikt fortrinn
01:45
when I startedstartet studyingstudere this desertørken.
35
93800
2040
da jeg begynte å studere denne ørkenen.
01:48
So let me tell you guys
a few fantasticFantastisk exampleseksempler
36
96880
3536
La meg vise dere
noen få fantastiske eksempler
01:52
he has foundfunnet
37
100440
1656
denne gutten har funnet,
01:54
on how life has adaptedtilpasset
to livebo with almostnesten no watervann at all.
38
102120
3200
på hvordan livet har tilpasset seg
til å overleve nesten uten vann.
01:58
One of my first findingsfunn
was in the entranceinngang of a cavehulen
39
106640
2576
En av mine første oppdagelser
var ved en huleinngang
02:01
facingvendt the PacificStillehavet OceanHav.
40
109240
1736
som vender mot Stillehavet.
02:03
In this placeplass, we reportedrapportert
a newny typetype of microalgaemikroalger
41
111000
3696
På dette stedet meldte vi
om en ny type mikroalger
02:06
that grewvokste only on toptopp of the spiderwebsspiderwebs
that covereddekket the cavehulen entranceinngang.
42
114720
3920
som vokste kun på spindelvevene
som dekket huleinngangen.
02:11
Have you ever seensett a spiderwebedderkoppspinn
earlytidlig in the morningmorgen?
43
119240
2520
Har dere noen gang sett
en spindelvev tidlig om morgenen?
02:15
It's covereddekket with dewdugg,
44
123200
1576
Den er dekket av dugg,
02:16
so this microalgaemikroalger learnedlært
that in orderrekkefølge to carrybære photosynthesisfotosyntese
45
124800
3256
så disse mikroalgene hadde lært seg
at for å gjennomføre fotosyntese
02:20
in the coastkyst of the driesttørreste
desertørken on EarthJorden,
46
128080
3016
på kanten av den tørreste
ørkenen på jorden,
02:23
they could use the spiderwebsspiderwebs.
47
131120
1496
kunne de bruke spindelvev.
02:24
So here they maykan accessadgang
the watervann from the fogståke
48
132640
2416
Slik kan de få tilgang
til vannet fra tåkene
02:27
that regularlyregelmessig coverdekke
these areasområder in the morningmorgen.
49
135080
2240
som dekker disse områdene om morgenen.
02:30
In anotheren annen cavehulen, we foundfunnet
a differentannerledes typetype of microalgaemikroalger.
50
138640
2840
I en annen hule fant vi
en annen type mikroalger.
02:34
This one is ablei stand to use oceanhav misttåke
as a sourcekilde of watervann,
51
142120
4216
Denne er i stand til å bruke havtåke
som en vannkilde
02:38
and strikinglypåfallende livesbor
in the very bottombunn of a cavehulen,
52
146360
3136
og lever, overraskende nok,
i selve bunnen av en hule,
02:41
so it has adaptedtilpasset to livebo
with lessmindre than 0.1 percentprosent
53
149520
3216
så den har tilpasset seg til å overleve
med mindre enn 0,1 prosent
02:44
of the amountbeløp of lightlett
that regularregelmessig plantsplanter need.
54
152760
3120
av lysmengden
som planter vanligvis trenger.
02:49
These typetype of findingsfunn
suggestforeslå to me that on MarsMars,
55
157000
3016
Slike funn får meg til å tenke
at vi muligens kan finne fotosyntetiske
livsformer i hulene på Mars.
02:52
we maykan find even
photosyntheticfotosynteseaktiviteten life insideinnsiden caveshuler.
56
160040
2856
02:54
And by the way, that's me.
57
162920
1376
Det var meg, forresten.
02:56
(LaughterLatter)
58
164320
2816
(Latter)
02:59
Now, for almostnesten 15 yearsår
this regionregion of YungayYungay, discoveredoppdaget by NASANASA,
59
167160
5736
I nesten 15 år trodde man
at Yungay-regionen, oppdaget av NASA,
03:04
was thought to be
the driesttørreste placeplass of this desertørken,
60
172920
3016
var det tørreste stedet i denne ørkenen,
03:07
but I knewvisste that it was not.
61
175960
1736
men jeg visste at den ikke var det.
03:09
How? You alreadyallerede know the answersvar.
62
177720
2376
Hvordan? Dere vet allerede svaret.
03:12
Because I was bornFødt
and raisedoppvokst in this desertørken.
63
180120
2216
Fordi jeg ble født og vokste opp
i denne ørkenen.
03:14
So I rememberedhusket that I
usuallysom oftest see fogståke in YungayYungay,
64
182360
4656
Jeg husker jeg hadde sett tåker i Yungay,
03:19
so after settinginnstilling sensorssensorer
in a numberAntall of placessteder,
65
187040
2216
så etter å ha satt opp sensorer
på en rekke steder
03:21
where I rememberhuske
never seeingser fogståke or cloudsskyer,
66
189280
3056
der jeg ikke husket
å ha sett tåker eller skyer,
03:24
I reportedrapportert fourfire other sitessider
much driertørrere than YungayYungay,
67
192360
4016
meldte jeg om fire andre steder
som var mye tørrere enn Yungay.
03:28
with this one, MarMaría ElenaElena SouthSør,
68
196400
2616
Denne - María Elena South -
03:31
beingå være the trulyvirkelig driesttørreste placeplass on EarthJorden,
69
199040
3456
var virkelig det tørreste
stedet på jorden,
03:34
as drytørke as MarsMars,
70
202520
1976
like tørt som Mars,
03:36
and amazinglyutrolig, just a 15-minute-minutt rideri
71
204520
2336
og overraskende nok
bare 15-minutters kjøretid
03:38
from the smallliten mininggruvedrift townby
where I was bornFødt.
72
206880
2280
fra den lille gruvebyen der jeg ble født.
03:42
Now, in this searchSøke, we were tryingprøver
to actuallyfaktisk find the drytørke limitgrense
73
210000
3416
I denne studien prøver vi å finne ut
hva tørrgrensen for jordens livsformer er,
03:45
for life on EarthJorden,
74
213440
1216
03:46
a placeplass so drytørke that nothing
was ablei stand to surviveoverleve in it.
75
214680
3856
å finne et sted som er så tørt
at ingenting klarer å overleve der.
03:50
But even here, well hiddenskjult undergroundjordisk,
76
218560
2576
Men selv her, dypt under bakken,
03:53
we foundfunnet a numberAntall
of differentannerledes microorganismsmikroorganismer,
77
221160
2416
fant vi en rekke
forskjellige mikroorganismer,
03:55
whichhvilken suggestedforeslått to me
that similarlypå samme måte drytørke placessteder, like MarsMars,
78
223600
3456
noe som tyder på
at det kan finnes livsformer
på like tørre steder, for eksempel, Mars.
03:59
maykan be in inhabitedbebodd.
79
227080
1200
04:01
We even have some preliminaryinnledende evidencesbevis
80
229360
2296
Vi har til og med noen foreløpige bevis
04:03
that these microorganismsmikroorganismer
maykan still be activeaktiv
81
231680
2536
på at disse mikroorganismene
muligens forblir aktive
04:06
in the desiccateddesiccated statestat,
82
234240
1936
i uttørket tilstand,
04:08
like walking mummiesmumiene all around us,
83
236200
3816
som vandrende mumier,
04:12
and that they maykan be usingved hjelp av
UVUV radiationstråling as a sourcekilde of energyenergi.
84
240040
4120
og at de muligens bruker
UV-stråling som en energikilde.
04:16
If confirmedbekreftet, this would have
a hugeenorm impactinnvirkning on our definitiondefinisjon of life,
85
244880
4576
Hvis det blir bekreftet,
vil det ha en meget stor påvirkning
på hvordan vi definerer liv,
04:21
on how we look for life
elsewhereandre steder in the universeunivers.
86
249480
2520
på hvordan vi leter etter liv
andre steder i universet.
04:24
DueForfaller to its clearklar skiesskies, by 2020,
87
252760
3016
Innen 2020, takket være dens klare himmel,
04:27
60 percentprosent of the biggeststørste
telescopesteleskoper on EarthJorden
88
255800
2656
vil 60 prosent av de største
teleskopene på jorden
04:30
will be locatedplassert in the AtacamaAtacama,
89
258480
2216
befinne seg i Atacama.
04:32
and while everyonealle elseellers
will be looking amongblant the starsstjerner
90
260720
2896
Og mens alle andre vil lete etter
svaret på spørsmålet om vi er alene,
blant stjerner på himmelen,
04:35
to answersvar the questionspørsmål, "Are we alonealene?"
91
263640
2240
04:38
I will be looking down to the groundbakke
92
266800
1896
vil jeg se ned i bakken
04:40
searchingsøker for this samesamme answersvar
93
268720
2576
og lete etter samme svar
04:43
in my ownegen backyardHagen.
94
271320
1200
i min egen bakgård.
04:44
Thank you.
95
272960
1216
Takk.
04:46
(ApplauseApplaus)
96
274200
3160
(Applaus)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Astrid Kristoffersen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Armando Azua-Bustos - Astrobiologist
TED Fellow Armando Azua-Bustos studies how microbial life has adapted to survive in the Atacama Desert, the driest place on Earth.

Why you should listen
Astrobiologist Armando Azua-Bustos is the CEO of Atacama Biotech, where he's working to find and characterize species that are able to survive in the extreme conditions imposed by the Atacama Desert in Chile.
 
In the past few years, a range of different lifeforms have been discovered in the Atacama, showing fascinating adaptations to extremely low water availability, high UV radiation, high salinity and other environmental stresses. For these same reasons, the desert is considered as a good analog model of the planet Mars.
 
Azua-Bustos is a TED Fellow. He earned a PhD in molecular genetics and microbiology as well as an MSc in biological sciences and an MSc in biochemistry.
More profile about the speaker
Armando Azua-Bustos | Speaker | TED.com