English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Τζιλ Χάινερθ: Ο μυστηριώδης κόσμος των υπόγειων σπηλιών

Filmed
Views 1,488,514

Η σπηλαιοδύτης Τζιλ Χάινερθ εξερευνά τους κρυμμένους, υπόγειους, υδάτινους δρόμους που διασχίζουν τον πλανήτη μας. Δουλεύοντας με βιολόγους, κλιματολόγους και αρχαιολόγους η Χάινερθ αποκαλύπτει τις μυστηριώδεις μορφές ζωής που αποικούν κάποιες από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές και βοηθά τους επιστήμονες να ξετυλίξουν την ιστορία της κλιματικής αλλαγής. Σ ε αυτή τη σύντομη ομιλία, θα κάνετε μία κατάδυση κάτω από τα κύματα και θα εξερευνήσετε τα θαύματα του υπόγειου κόσμου.

- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

I'm an underwaterυποβρύχιος explorerΕξερεύνηση,
Είμαι ένας υποβρύχιος εξερευνητής,
00:13
more specificallyειδικά a caveΣπήλαιο diverδύτης.
πιο συγκεκριμένα ένας σπηλαιοδύτης.
00:17
I wanted to be an astronautαστροναύτης
when I was a little kidπαιδί,
Όταν ήμουν μικρή ήθελα
να γίνω αστροναύτης,
00:21
but growingκαλλιέργεια up in CanadaΚαναδάς as a youngνεαρός girlκορίτσι,
that wasn'tδεν ήταν really availableδιαθέσιμος to me.
αλλά για ένα κορίτσι που μεγάλωσε
στον Καναδά, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό.
00:23
But as it turnsστροφές out,
we know a lot more about spaceχώρος
Τελικά συνειδητοποίησα, πως γνωρίζουμε
πολύ περισσότερα για το διάστημα
00:29
than we do about the undergroundυπόγειος waterwaysπλωτές μεταφορές
coursingκούρσες throughδιά μέσου our planetπλανήτης,
από ότι για τους υπόγειους υδάτινους
δρόμους που διασχίζουν τον πλανήτη μας,
00:33
the very lifebloodκινητήρια δύναμη of MotherΜητέρα EarthΓη.
την κύρια ζωογόνο δύναμη της μητέρας Γης.
00:37
So I decidedαποφασισμένος to do something
that was even more remarkableαξιοσημείωτος.
Έτσι αποφάσισα να κάνω κάτι
που ήταν ακόμα πιο αξιόλογο.
00:41
InsteadΑντίθετα of exploringεξερευνώντας outerεξωτερικός spaceχώρος,
Αντί να εξερευνήσω το διάστημα
που μας περιβάλλει,
00:45
I wanted to exploreεξερευνώ
the wondersαναρωτιέται of innerεσωτερικός spaceχώρος.
αποφάσισα να εξερευνήσω
το εσωτερικό της γης.
00:47
Now, a lot of people will tell you
Πολλοί άνθρωποι θα σας πουν
00:51
that caveΣπήλαιο divingκαταδύσεις is perhapsίσως
one of the mostπλέον dangerousεπικίνδυνος endeavorsπροσπάθειες.
πως η υποβρύχια εξερεύνηση σπηλαίων
είναι από τις πιο επικίνδυνες επιδιώξεις.
00:53
I mean, imagineφαντάζομαι yourselfσύ ο ίδιος
here in this roomδωμάτιο,
Σκεφτείτε, εσείς που βρίσκεσται
σε αυτή την αίθουσα,
00:58
if you were suddenlyξαφνικά
plungedβύθισε into blacknessμαυρίλα,
εάν ξαφνικά σας σκέπαζε σκοτάδι
01:01
with your only jobδουλειά to find the exitέξοδος,
και η μόνη σας δουλειά
ήταν να βρείτε την έξοδο,
01:04
sometimesωρες ωρες swimmingκολύμπι
throughδιά μέσου these largeμεγάλο spacesχώρων,
άλλοτε κολυμπώντας
μέσα σε τεράστιες εκτάσεις,
01:06
and at other timesφορές
crawlingcrawling beneathκάτω από the seatsκαθίσματα,
άλλοτε σερνώμενοι κάτω από τα καθίσματα,
01:09
followingΕΠΟΜΕΝΟ a thinλεπτός guidelineκατευθυντήρια γραμμή,
ακολουθώντας μία λεπτή
κατευθυντήρια γραμμή,
01:12
just waitingαναμονή for the life supportυποστήριξη
to provideπρομηθεύω your very nextεπόμενος breathαναπνοή.
περιμένοντας από τον εξοπλισμό
να σας προσφέρει την επόμενη αναπνοή.
01:15
Well, that's my workplaceΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μου.
01:19
But what I want to teachδιδάσκω you todayσήμερα
Αυτό, όμως που θέλω να σας διδάξω σήμερα
01:22
is that our worldκόσμος
is not one bigμεγάλο solidστερεός rockβράχος.
είναι ότι ο κόσμος μας
δεν είναι μια μεγάλη, συμπαγής πέτρα.
01:24
It's a wholeολόκληρος lot more like a spongeσφουγγάρι.
Μοιάζει περισσότερο με σφουγγάρι.
01:29
I can swimζάλη throughδιά μέσου a lot of the poresπόρους
in our earth'sτη γη spongeσφουγγάρι,
Μπορώ να κολυμπήσω μέσα από πολλούς
πόρους του σφουγγαριού της γης μας
01:31
but where I can't,
αλλά εκεί που δεν μπορώ,
01:35
other life-formsμορφές ζωής and other materialsυλικά
can make that journeyταξίδι withoutχωρίς me.
άλλες μορφές ζωής και υλικά μπορούν
να κάνουν αυτό το ταξίδι χωρίς εμένα.
01:37
And my voiceφωνή is the one
that's going to teachδιδάσκω you
Η φωνή μου είναι αυτή που θα σας μάθει
01:42
about the insideμέσα of MotherΜητέρα EarthΓη.
για τα έγκατα της μητέρας Γης.
01:45
There was no guidebookτουριστικός οδηγός availableδιαθέσιμος to me
Δεν βρήκα κανένα βιβλίο με οδηγίες,
01:50
when I decidedαποφασισμένος to be the first personπρόσωπο
to caveΣπήλαιο diveκατάδυση insideμέσα AntarcticΑνταρκτική icebergsπαγόβουνα.
όταν αποφάσισα να είμαι ο πρώτος που θα
εξερευνήσει τα παγόβουνα της Ανταρκτικής.
01:53
In 2000, this was the largestμεγαλύτερη
movingκίνηση objectαντικείμενο on the planetπλανήτης.
Το 2000, αυτά ήταν τα μεγαλύτερα
κινούμενα αντικείμενα του πλανήτη.
01:59
It calvedγεννήσει off the RossΡος IceΠάγου ShelfΡάφι,
Από αυτά αποκόπηκε η τράπεζα πάγου Ρος
02:04
and we wentπήγε down there
to exploreεξερευνώ iceπάγος edgeάκρη ecologyοικολογία
και εμείς πήγαμε να εξερευνήσουμε
την οικολογία της περιοχής
02:06
and searchΨάξιμο for life-formsμορφές ζωής beneathκάτω από the iceπάγος.
και να ανακαλύψουμε μορφές ζωής
κάτω από τον πάγο.
02:09
We use a technologyτεχνολογία calledπου ονομάζεται rebreathersrebreathers.
Χρησιμοποιούμε αναπνευστικές συσκευές
κλειστού κυκλώματος.
02:12
It's an awfulαπαίσιος lot like the sameίδιο technologyτεχνολογία
that is used for spaceχώρος walksβόλτες.
Είναι σχεδόν ίδιες με τις συσκευές
που χρησιμοποιούνται στο διάστημα.
02:15
This technologyτεχνολογία enablesδίνει τη δυνατότητα us to go deeperβαθύτερη
Η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει
να πάμε πιο βαθιά
02:19
than we could'veθα μπορούσε να έχει imaginedφανταστείτε
even 10 yearsχρόνια agoπριν.
από ότι είχαμε φανταστεί πριν 10 χρόνια.
02:22
We use exoticεξωτικά gasesαερίων,
Χρησιμοποιούμε μίγματα αερίων,
02:25
and we can make missionsαποστολές
even up to 20 hoursώρες long underwaterυποβρύχιος.
οπότε οι αποστολές μας μπορούν να διαρκούν
έως και 20 ώρες υποβρυχίως.
02:27
I work with biologistsβιολόγους.
Δουλεύω με βιολόγους.
02:33
It turnsστροφές out that cavesσπηλιές
are repositoriesαποθετήρια of amazingφοβερο life-formsμορφές ζωής,
Φαίνεται ότι οι σπηλιές
έχουν απίστευτες μορφές ζωής,
02:35
speciesείδος that we never knewήξερε existedυπήρχε before.
είδη που ποτέ δεν γνωρίζαμε πως υπάρχουν.
02:39
ManyΠολλά of these life-formsμορφές ζωής
liveζω in unusualασυνήθης waysτρόπους.
Πολλές από αυτές τις μορφές ζωής
ζουν κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.
02:43
They have no pigmentχρωστική ουσία
and no eyesμάτια in manyΠολλά casesπεριπτώσεις,
Δεν έχουν καθόλου χρώμα ή μάτια
σε πολλές περιπτώσεις
02:47
and these animalsτων ζώων
are alsoεπίσης extremelyεπακρώς long-livedμακρόβια.
και επιδεικνύουν απίστευτη μακροζωία.
02:51
In factγεγονός, animalsτων ζώων swimmingκολύμπι
in these cavesσπηλιές todayσήμερα
Μάλιστα, κάποια από τα ζώα
που κολυμπούν στις σπηλιές σήμερα
02:55
are identicalπανομοιότυπο in the fossilαπολίθωμα recordΡεκόρ
είναι ολόιδια με απολιθώματα
02:59
that predatesπροηγείται the extinctionεξαφάνιση
of the dinosaursδεινόσαυροι.
που χρονολογούνται από την εποχή
των δεινοσαύρων.
03:01
So imagineφαντάζομαι that: these are
like little swimmingκολύμπι dinosaursδεινόσαυροι.
Οπότε φανταστείτε: μοιάζουν
με μικρούς δεινόσαυρους κολυμβητές.
03:04
What can they teachδιδάσκω us
about evolutionεξέλιξη and survivalεπιβίωση?
Τι μπορούν να μας διδάξουν
για την εξέλιξη και την επιβίωση;
03:08
When we look at an animalζώο
like this remipederemipede swimmingκολύμπι in the jarδοχείο,
Βλέπουμε μια σαρανταποδαρούσα
που κολυμπάει σε ένα βάζο
03:13
he has giantγίγαντας fangsκυνόδοντες with venomδηλητήριο.
που έχει τεράστιους κυνόδοντες
με δηλητήριο.
03:17
He can actuallyπράγματι attackεπίθεση something
40 timesφορές his sizeμέγεθος and killσκοτώνω it.
Για την ακρίβεια μπορεί να σκοτώσει
ζώα 40 φορές το μέγεθός της.
03:20
If he were the sizeμέγεθος of a catΓάτα,
Εάν είχε το μέγεθος μιας γάτας,
03:24
he'dΕίχε be the mostπλέον dangerousεπικίνδυνος
thing on our planetπλανήτης.
θα ήταν το πιο επικίνδυνο πλάσμα
του πλανήτη.
03:26
And these animalsτων ζώων liveζω
in remarkablyσημαντικά beautifulπανεμορφη placesθέσεις,
Αυτά τα ζώα ζουν σε εξαιρετικά όμορφα μέρη
03:29
and in some casesπεριπτώσεις,
cavesσπηλιές like this, that are very youngνεαρός,
και σε κάποιες περιπτώσεις,
σε σπηλιές όπως αυτή, που είναι νέες,
03:33
yetΑκόμη the animalsτων ζώων are ancientαρχαίος.
κατοικούν ζώα που είναι αρχαία.
03:37
How did they get there?
Πως όμως έφτασαν εκεί;
03:39
I alsoεπίσης work with physicistsφυσικοί,
Επίσης δουλεύω με φυσικούς,
03:41
and they're interestedενδιαφερόμενος oftentimesπολλάκις
in globalπαγκόσμια climateκλίμα changeαλλαγή.
οι οποίοι συχνά ενδιαφέρονται
για τις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές.
03:44
They can take rocksβράχια withinστα πλαίσια the cavesσπηλιές,
Μπορούν να πάρουν πέτρες από τις σπηλιές,
03:47
and they can sliceφέτα them
and look at the layersστρώματα withinστα πλαίσια with rocksβράχια,
να τις κόψουν σε φέτες και να δουν
τα στρώματα που τις αποτελούν,
03:50
much like the ringsδακτυλίους of a treeδέντρο,
τα οποία μοιάζουν με δαχτυλίδια δέντρων
03:53
and they can countμετρώ back in historyιστορία
και μπορούν να μας πάνε πίσω στην ιστορία
03:55
and learnμαθαίνω about the climateκλίμα on our planetπλανήτης
at very differentδιαφορετικός timesφορές.
και να μάθουμε για το κλίμα του πλανήτη
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
03:57
The redτο κόκκινο that you see in this photographφωτογραφία
Το κόκκινο που βλέπετε στη φωτογραφία
04:00
is actuallyπράγματι dustσκόνη from the SaharaΣαχάρα DesertΈρημο.
είναι άμμος από την έρημο Σαχάρα.
04:03
So it's been pickedεκλεκτός up by windάνεμος,
blownανοιγμένος acrossαπέναντι the AtlanticΑτλαντικού OceanΩκεανός.
Δηλαδή, άμμος που πάρθηκε από τον άνεμο
και ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό.
04:06
It's rainedβροχή down in this caseπερίπτωση
on the islandνησί of AbacoAbaco in the BahamasΜπαχάμες.
Και σε αυτή την περίπτωση η βροχή το έριξε
στο νησί Αμπάκο στις Μπαχάμες.
04:10
It soaksδιαποτισμού in throughδιά μέσου the groundέδαφος
Απορροφήθηκε από το έδαφος
04:15
and depositsκαταθέσεις itselfεαυτό
in the rocksβράχια withinστα πλαίσια these cavesσπηλιές.
και εναποτέθηκε στους βράχους
που συνθέτουν αυτές τις σπηλιές.
04:16
And when we look back in the layersστρώματα
of these rocksβράχια, we can find timesφορές
Όταν κοιτάμε τα στρώματα που συνθέτουν
αυτούς τους βράχους, συναντάμε εποχές
04:20
when the climateκλίμα
was very, very dryξηρός on earthγη,
όπου το κλίμα ήταν πολύ, πολύ ξηρό στη γη
04:24
and we can go back
manyΠολλά hundredsεκατοντάδες of thousandsχιλιάδες of yearsχρόνια.
και μπορούμε να πάμε πίσω
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
04:27
PaleoclimatologistsPaleoclimatologists are alsoεπίσης interestedενδιαφερόμενος
Οι παλαιοκλιματολόγοι ενδιαφέρονται επίσης
04:32
in where the seaθάλασσα levelεπίπεδο standsπερίπτερα were
at other timesφορές on earthγη.
για τα επίπεδα που έφτανε η στάθμη
της θάλασσας σε άλλες εποχές.
04:34
Here in BermudaΒερμούδες, my teamομάδα and I embarkedξεκίνησε
Στις Βερμούδες, με την ομάδα μου κάναμε
04:38
on the deepestπιο βαθιά mannedεπανδρωμένη divesκαταδύσεις
ever conductedδιεξαχθεί in the regionπεριοχή,
τις πιο βαθιές καταδύσεις
που έχουν γίνει στην περιοχή
04:40
and we were looking for placesθέσεις
και ερευνούσαμε για μέρη
04:43
where the seaθάλασσα levelεπίπεδο
used to lapαγκαλιά up againstκατά the shorelineακτογραμμή,
όπου η στάθμη της θάλασσας
έφτανε στην ακτογραμμή,
04:45
manyΠολλά hundredsεκατοντάδες of feetπόδια
belowπαρακάτω currentρεύμα levelsεπίπεδα.
πολλές εκατοντάδες πόδια
κάτω από τα σημερινά επίπεδα.
04:48
I alsoεπίσης get to work with paleontologistsΠαλαιοντολόγοι
and archaeologistsΟι αρχαιολόγοι.
Επίσης έχω δουλέψει
με παλαιοντολόγους και αρχαιολόγους.
04:52
In placesθέσεις like MexicoΜεξικό,
in the BahamasΜπαχάμες, and even in CubaΚούβα,
Σε περιοχές όπως το Μεξικό,
οι Μπαχάμες και η Κούβα,
04:56
we're looking at culturalπολιτιστικός remainsλείψανα
and alsoεπίσης humanο άνθρωπος remainsλείψανα in cavesσπηλιές,
ψάχνουμε για πολιτιστικά κατάλοιπα
και ίσως ανθρώπινα κατάλοιπα στις σπηλιές,
05:00
and they tell us a lot
τα οποία μας πληροφορούν
05:05
about some of the earliestνωρίτερα
inhabitantsκάτοικοι of these regionsπεριοχές.
για κάποιους από τους πρώτους κατοίκους
των περιοχών αυτών.
05:06
But my very favoriteαγαπημένη projectέργο of all
was over 15 yearsχρόνια agoπριν,
Για μένα το ωραιότερο πρότζεκτ,
έγινε πριν από 15 χρόνια,
05:10
when I was a partμέρος of the teamομάδα
that madeέκανε the very first
όταν ήμουν μέλος μιας ομάδας
που έφτιαξε τον πρώτο ακριβή,
05:14
accurateακριβής, three-dimensionalτρισδιάστατο mapχάρτης
of a subterraneanυπόγειος surfaceεπιφάνεια.
τρισδιάστατο χάρτη μιας υπόγειας περιοχής.
05:16
This deviceσυσκευή that I'm
drivingοδήγηση throughδιά μέσου the caveΣπήλαιο
Η συσκευή που οδηγούσα μέσα στη σπηλιά
05:20
was actuallyπράγματι creatingδημιουργώντας
a three-dimensionalτρισδιάστατο modelμοντέλο as we droveοδήγησε it.
έφτιαχνε ένα τρισδιάστατο μοντέλο
της περιοχής.
05:22
We alsoεπίσης used ultraUltra lowχαμηλός frequencyσυχνότητα radioραδιόφωνο
Χρησιμοποιήσαμε επίσης χαμηλές συχνότητες
05:27
to broadcastεκπομπή back to the surfaceεπιφάνεια
our exactακριβής positionθέση withinστα πλαίσια the caveΣπήλαιο.
για να στείλουμε στην επιφάνεια
την ακριβή θέση μας στη σπηλιά.
05:29
So I swamκολύμπησε underκάτω από housesσπίτια and businessesεπιχειρήσεις
and bowlingμπόουλινγκ alleysδρομάκια and golfγκολφ coursesΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,
Κολύμπησα κάτω από σπίτια, επιχειρήσεις,
γήπεδα του μπόουλινγκ και του γκολφ,
05:34
and even underκάτω από a Sonny'sΤου Sonny BBQΜΠΆΡΜΠΕΚΙΟΥ RestaurantΕστιατόριο,
ακόμα και κάτω από ένα BBQ εστιατόριο.
05:39
PrettyΌμορφο remarkableαξιοσημείωτος, and what that taughtδιδακτός me
Ήταν φανταστικό και μου δίδαξε
05:43
was that everything we do
on the surfaceεπιφάνεια of our earthγη
πως ό,τι κάνουμε στην επιφάνεια της γης
05:45
will be returnedΕπέστρεψαν to us to drinkποτό.
επιστρέφει στο ποτήρι μας.
05:48
Our waterνερό planetπλανήτης is not just
riversποταμών, lakesλίμνες and oceansωκεανούς,
Το υδάτινο κομμάτι του πλανήτη μας
δεν είναι μόνο ποτάμια, λίμνες και ωκεανοί
05:50
but it's this vastαπέραντος networkδίκτυο of groundwaterυπόγειων υδάτων
that knitsΠλεκτά us all togetherμαζί.
αλλά όλο αυτό το απέραντο υπόγειο,
υδάτινο δίκτυο που μας ενώνει όλους μαζί.
05:55
It's a sharedκοινή χρήση resourceπόρος
from whichοι οποίες we all drinkποτό.
Είναι μία κοινή πηγή
από την οποία πίνουμε όλοι.
06:00
And when we can understandκαταλαβαίνουν
our humanο άνθρωπος connectionsσυνδέσεις with our groundwaterυπόγειων υδάτων
Όταν καταλάβουμε τους στενούς δεσμούς μας
με τα υπόγεια υδάτινα δίκτυα
06:04
and all of our waterνερό resourcesπόροι
on this planetπλανήτης,
και με όλες τις υδάτινες πηγές του πλανήτη
06:08
then we'llΚαλά be workingεργαζόμενος on the problemπρόβλημα
θα αρχίσουμε να λύνουμε το πρόβλημα
06:11
that's probablyπιθανώς the mostπλέον importantσπουδαίος
issueθέμα of this centuryαιώνας.
που μάλλον είναι
και το σημαντικότερο του αιώνα.
06:12
So I never got to be that astronautαστροναύτης
that I always wanted to be,
Έτσι ποτέ δεν έγινα ο αστροναύτης
που ονειρευόμουν,
06:17
but this mappingχαρτογράφηση deviceσυσκευή,
designedσχεδιασμένο by DrDr. BillBill StoneΠέτρα, will be.
αλλά η συσκευή χαρτογράφησης,
του Δρ.Bill Stone θα γίνει.
06:20
It's actuallyπράγματι morphedμεταμορφώθηκε.
Ήδη έχει πάρει μορφή.
06:24
It's now a self-swimmingαυτο-κολύμβηση autonomousαυτονόμος robotρομπότ,
Είναι πια ένα αυτόνομο ρομποτ
που κολυμπά αυτόνομα,
06:25
artificiallyτεχνητά intelligentέξυπνος,
διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη,
06:28
and its ultimateτελικός goalστόχος
is to go to Jupiter'sΤου Δία moonφεγγάρι EuropaEUROPA
και στόχος του είναι να πάει
στο φεγγάρι του Δία, την Ευρώπη,
06:30
and exploreεξερευνώ oceansωκεανούς beneathκάτω από
the frozenπαγωμένος surfaceεπιφάνεια of that bodyσώμα.
και να εξερευνήσει τους υπόγειους ωκεανούς
αυτού του παγωμένου δορυφόρου.
06:34
And that's prettyαρκετά amazingφοβερο.
Και αυτό είναι φανταστικό.
06:39
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
06:42
Translated by Timokleia Kousi

▲Back to top

About the speaker:

Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com