English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDYouth 2015

Jill Heinerth: The mysterious world of underwater caves

Jill Heinerth: Su altı mağaralarının gizli dünyası

Filmed
Views 1,488,514

Mağara dalgıcı Jill Heinerth gezegenimizi dolaşan yer altındaki gizli su yollarını keşfediyor. Heinerth biyologlar, iklim bilimciler ve arkeologlarla çalışarak, dünyada bazı en ücra yerlerde yaşayan yaşam formlarının sırlarını aydınlatıyor ve araştırmacılara iklim değişikliğinin tarihini ortaya çıkarmaları için yardımcı oluyor. Bu kısa konuşmada dalgaların altına dalarak iç dünyanın güzelliklerini keşfedin.

- Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth. Full bio

I'm an underwatersualtı explorerExplorer,
Ben bir su altı kâşifiyim.
00:13
more specificallyözellikle a caveMağara diverdalgıç.
Daha çok bir mağara dalgıcı.
00:17
I wanted to be an astronautastronot
when I was a little kidçocuk,
Küçük bir çocukken
astronot olmak istiyordum
00:21
but growingbüyüyen up in CanadaKanada as a younggenç girlkız,
that wasn'tdeğildi really availablemevcut to me.
ama Kanada'da büyüyen genç bir kız olarak
bu benim için mümkün değildi.
00:23
But as it turnsdönüşler out,
we know a lot more about spaceuzay
Fakat tabiat ananın yaşam kaynağı olan,
00:29
than we do about the undergroundyeraltı waterwayssu yolları
coursingakan throughvasitasiyla our planetgezegen,
gezegenimizi dolaşan yeraltı sularının
yollarına kıyasla uzay hakkında
00:33
the very lifebloodcan damarı of MotherAnne EarthDünya.
daha fazla bilgiye
sahip olduğumuz ortaya çıktı.
00:37
So I decidedkarar to do something
that was even more remarkabledikkat çekici.
Bu yüzden daha dikkat çekici bir şey
yapmaya karar verdim.
00:41
InsteadBunun yerine of exploringkeşfetmek outerdış spaceuzay,
Uzayı keşfetmek yerine,
00:45
I wanted to explorekeşfetmek
the wondersharikaları of inner spaceuzay.
iç dünyamızdaki güzellikleri
keşfetmeyi istedim.
00:47
Now, a lot of people will tell you
Şimdi birçok insan size mağara dalışının
00:51
that caveMağara divingDalış is perhapsbelki
one of the mostçoğu dangeroustehlikeli endeavorsçabaları.
belki de en tehlikeli uğraşlardan
biri olduğunu söyleyecektir.
00:53
I mean, imaginehayal etmek yourselfkendin
here in this roomoda,
Şunu demek istiyorum,
kendinizi bu odada
00:58
if you were suddenlyaniden
plungeddaldı into blacknesssiyahlık,
aniden karanlığa gömülü
bir şekilde sadece
01:01
with your only job to find the exitçıkış,
çıkış yolunu aradığınızı,
01:04
sometimesara sıra swimmingyüzme
throughvasitasiyla these largegeniş spacesalanlarda,
bazen geniş boşlukta yüzdüğünüzü,
01:06
and at other timeszamanlar
crawlingemekleme beneathaltında the seatsKoltuklar,
bazı zamanlarda ise ince
bir kılavuzu takip ederek
01:09
followingtakip etme a thinince guidelinekılavuz,
koltukların altında emeklediğinizi,
01:12
just waitingbekleme for the life supportdestek
to providesağlamak your very nextSonraki breathnefes.
sadece bir sonraki nefesinizi sağlamak
için yaşam desteği beklediğinizi düşünün.
01:15
Well, that's my workplaceiş yeri.
İşte bu benim çalışma alanım.
01:19
But what I want to teachöğretmek you todaybugün
Ama bugün size öğretmek istediğim şey
01:22
is that our worldDünya
is not one bigbüyük solidkatı rockKaya.
dünyamızın tek bir büyük kaya olmadığı.
01:24
It's a wholebütün lot more like a spongesünger.
Daha çok bir sünger gibi.
01:29
I can swimyüzmek throughvasitasiyla a lot of the poresgözenekler
in our earth'sToprak en spongesünger,
Dünyamızın süngeri içinde
bir sürü deliğin arasında yüzebiliyorum,
01:31
but where I can't,
ama bunu yapamadığımda
01:35
other life-formsyaşam formu and other materialsmalzemeler
can make that journeyseyahat withoutolmadan me.
diğer yaşam formları ve diğer maddeler
yolculuğu bensiz yapabilirler.
01:37
And my voiceses is the one
that's going to teachöğretmek you
Benim sesim size tabiat ananın içinde
01:42
about the insideiçeride of MotherAnne EarthDünya.
olanları öğretecek.
01:45
There was no guidebookRehber availablemevcut to me
Güney Kutbu buzdağları içindeki
mağaralara dalan
01:50
when I decidedkarar to be the first personkişi
to caveMağara divedalış insideiçeride AntarcticAntarktika icebergsbuzdağları.
ilk kişi olmaya karar verdiğimde
bir rehber kitap yoktu.
01:53
In 2000, this was the largesten büyük
movinghareketli objectnesne on the planetgezegen.
2000'de gezegenimizdeki hareket eden
en büyük obje buydu.
01:59
It calvedcalved off the RossRoss IceBuz ShelfRaf,
Ross Buzulu'ndan kopmuştu,
02:04
and we wentgitti down there
to explorekeşfetmek icebuz edgekenar ecologyekoloji
oraya buz kenarı ekolojisini keşfetmek
02:06
and searcharama for life-formsyaşam formu beneathaltında the icebuz.
ve buzun altındaki yaşam
formlarını aramak için gittik.
02:09
We use a technologyteknoloji calleddenilen rebreathersrebreathers.
Geri nefes vericiler adında
bir teknoloji kullandık.
02:12
It's an awfulkorkunç lot like the sameaynı technologyteknoloji
that is used for spaceuzay walksyürüyüşleri.
Uzay yürüyüşlerinde kullanılan
teknolojiye çok benzer.
02:15
This technologyteknoloji enablessağlayan us to go deeperDaha derine
Bu teknoloji 10 sene önce
02:19
than we could'veolabilirdin imaginedhayal
even 10 yearsyıl agoönce.
hayal ettiğimizden çok daha
derine gitmemizi sağlıyor.
02:22
We use exoticegzotik gasesgazlar,
Egzotik gazlar kullanıyoruz
02:25
and we can make missionsmisyonlar
even up to 20 hourssaatler long underwatersualtı.
ve su altında 20 saate kadar
görevlere gidebiliriz.
02:27
I work with biologistsbiyologlar.
Biyologlarla çalışıyorum.
02:33
It turnsdönüşler out that cavesmağaralar
are repositoriesdepoları of amazingşaşırtıcı life-formsyaşam formu,
Mağaraların inanılmaz yaşam formlarına,
daha önce varlığı bilinmeyen türlere
02:35
speciesTürler that we never knewbiliyordum existedvar before.
barınak olduğu ortaya çıktı.
02:39
ManyBirçok of these life-formsyaşam formu
livecanlı in unusualolağandışı waysyolları.
Bu yaşam formlarının çoğu
değişik şekillerde yaşar.
02:43
They have no pigmentpigment
and no eyesgözleri in manyçok casesvakalar,
Pek çok durumda pigmentleri
ve gözleri yoktur,
02:47
and these animalshayvanlar
are alsoAyrıca extremelyson derece long-liveduzun ömürlü.
bu hayvanlar aynı zamanda
son derece uzun yaşarlar.
02:51
In factgerçek, animalshayvanlar swimmingyüzme
in these cavesmağaralar todaybugün
Aslında bugün bu mağaralarda
yüzen hayvanlar
02:55
are identicalözdeş in the fossilfosil recordkayıt
dinazorların yok olduğu zamandan önceki
02:59
that predatesönceleyen the extinctionsönme
of the dinosaursdinozorlar.
fosil kayıtları ile benzerdir.
03:01
So imaginehayal etmek that: these are
like little swimmingyüzme dinosaursdinozorlar.
O zaman şöyle düşünün: Bunlar,
yüzen küçük dinazorlar gibiler.
03:04
What can they teachöğretmek us
about evolutionevrim and survivalhayatta kalma?
Bize evrim ve hayatta
kalmak hakkında ne öğretebilirler?
03:08
When we look at an animalhayvan
like this remipederemipede swimmingyüzme in the jarkavanoz,
Kavanozda yüzen bu remipede
gibi bir hayvana baktığımızda,
03:13
he has giantdev fangsdişleri with venomzehir.
zehirli kocaman sivri dişleri var.
03:17
He can actuallyaslında attacksaldırı something
40 timeszamanlar his sizeboyut and killöldürmek it.
Kendi büyüklüğünün 40 katı kadar
bir şeye saldırıp onu öldürebilir.
03:20
If he were the sizeboyut of a catkedi,
Eğer bir kedi büyüklüğünde olsaydı,
03:24
he'diçin ona be the mostçoğu dangeroustehlikeli
thing on our planetgezegen.
gezegenimizdeki en tehlikeli şey olurdu.
03:26
And these animalshayvanlar livecanlı
in remarkablyoldukça beautifulgüzel placesyerler,
Bu hayvanlar kayda değer
güzellikteki yerlerde yaşarlar
03:29
and in some casesvakalar,
cavesmağaralar like this, that are very younggenç,
ve bazı durumlarda bunun gibi
çok genç mağaralarda
03:33
yethenüz the animalshayvanlar are ancienteski.
çok eski hayvanlar bulunur.
03:37
How did they get there?
Buraya nasıl geldiler?
03:39
I alsoAyrıca work with physicistsfizikçiler,
Fizikçilerle de çalışıyorum
03:41
and they're interestedilgili oftentimesOftentimes
in globalglobal climateiklim changedeğişiklik.
ve çoğu zaman küresel
iklim değişimiyle ilgililer.
03:44
They can take rockskayalar withiniçinde the cavesmağaralar,
Mağaralar içindeki kayaları alırlar
03:47
and they can slicedilim them
and look at the layerskatmanlar withiniçinde with rockskayalar,
ve onları keserek bir ağacın
halkalarına benzer şekilde
03:50
much like the ringshalkalar of a treeağaç,
taşlar içindeki katmanlara bakarlar,
03:53
and they can countsaymak back in historytarih
yaşını bularak farklı zamanlarda
03:55
and learnöğrenmek about the climateiklim on our planetgezegen
at very differentfarklı timeszamanlar.
gezegenimizdeki iklim
hakkında bilgi edinirler.
03:57
The redkırmızı that you see in this photographfotoğraf
Bu fotoğrafta gördüğünüz kırmızılık
04:00
is actuallyaslında dusttoz from the SaharaSahara DesertÇöl.
aslında Sahra Çölü'nden kum.
04:03
So it's been pickedseçilmiş up by windrüzgar,
blownşişmiş acrosskarşısında the AtlanticAtlantik OceanOkyanus.
Rüzgârla alınıp Atlas Okyanusu
üzerinde taşınmış.
04:06
It's rainedyağdırdı down in this casedurum
on the islandada of AbacoAbaco in the BahamasBahamalar.
Bu durumda Bahamalar'daki
Abaco Adası'na yağmurla yağmış.
04:10
It soakssoaks in throughvasitasiyla the groundzemin
Toprak tarafından emilip
04:15
and depositsmevduat itselfkendisi
in the rockskayalar withiniçinde these cavesmağaralar.
bu mağaralar içindeki
kayaların içine birikmiş.
04:16
And when we look back in the layerskatmanlar
of these rockskayalar, we can find timeszamanlar
Bu kayalardaki katmanlara bakınca,
04:20
when the climateiklim
was very, very drykuru on earthtoprak,
dünyada iklimin çok kuru olduğu
zamanları görebiliriz
04:24
and we can go back
manyçok hundredsyüzlerce of thousandsbinlerce of yearsyıl.
ve yüz binlerce yıl öncesine gidebiliriz.
04:27
PaleoclimatologistsPaleoclimatologists are alsoAyrıca interestedilgili
Paleo iklimciler de dünyada
diğer zamanlarda
04:32
in where the seadeniz levelseviye standsstandları were
at other timeszamanlar on earthtoprak.
deniz seviyelerinin nerede
olduğuyla da ilgilenirler.
04:34
Here in BermudaBermuda, my teamtakım and I embarkedgirişti
Burada Bermuda'da ekibim ve ben
04:38
on the deepesten derin mannedinsanlı divesDalış
ever conductedyürütülen in the regionbölge,
bölgede şimdiye dek yürütülen en derin
insanlı dalışlardan birine giriştik
04:40
and we were looking for placesyerler
ve deniz seviyelerinin eskiden
04:43
where the seadeniz levelseviye
used to lapkucak up againstkarşısında the shorelinekıyı,
kıyıya geldiği, şimdiki seviyelerin
yüzlerce fit altındaki
04:45
manyçok hundredsyüzlerce of feetayaklar
belowaltında currentşimdiki levelsseviyeleri.
yerlere bakıyorduk.
04:48
I alsoAyrıca get to work with paleontologistsPaleontologlar
and archaeologistsArkeologlar.
Aynı zamanda paleontologlar
ve arkeologlar ile çalışıyoruz.
04:52
In placesyerler like MexicoMeksika,
in the BahamasBahamalar, and even in CubaKüba,
Meksika, Bahamalar ve Küba'da dahi
04:56
we're looking at culturalkültürel remainskalıntılar
and alsoAyrıca humaninsan remainskalıntılar in cavesmağaralar,
mağaralarda kültürel kalıntılara
ve insan kalıntılarına bakıyoruz,
05:00
and they tell us a lot
bunlar bize bu bölgeye
05:05
about some of the earliesten erken
inhabitantssakinleri of these regionsbölgeler.
ilk yerleşenlerin bir kısmı
hakkında pek çok bilgi veriyor.
05:06
But my very favoritesevdiğim projectproje of all
was over 15 yearsyıl agoönce,
Ama benim en sevdiğim proje 15 sene önce
05:10
when I was a partBölüm of the teamtakım
that madeyapılmış the very first
ilk doğru, üç boyutlu yeraltı
yüzeyinin haritasını
05:14
accuratedoğru, three-dimensional3 boyutlu mapharita
of a subterraneanyeraltı surfaceyüzey.
yapan ekibin bir parçası olduğum zamandı.
05:16
This devicecihaz that I'm
drivingsürme throughvasitasiyla the caveMağara
Mağarada sürdüğüm bu araç
05:20
was actuallyaslında creatingoluşturma
a three-dimensional3 boyutlu modelmodel as we drovesürdü it.
sürdüğümüz sırada aslında
üç boyutlu model yaratıyordu.
05:22
We alsoAyrıca used ultraUltra lowdüşük frequencySıklık radioradyo
Aynı zamanda mağara içinde bulunduğumuz
05:27
to broadcastYayın back to the surfaceyüzey
our exactkesin positionpozisyon withiniçinde the caveMağara.
yeri yüzeye geri bildirmek için düşük
frekanslı radyo dalgaları kullandık.
05:29
So I swamyüzdü underaltında housesevler and businessesişletmeler
and bowlingBovling alleyssokakları and golfgolf coursesdersler,
Böylece evlerin, iş yerlerinin,
bowling ve golf sahalarının,
05:34
and even underaltında a Sonny'sSonny'nin BBQBARBEKÜ RestaurantRestoran,
Sonny'nin Barbekü Restoranı'nın
bile altında yüzdüm,
05:39
PrettyOldukça remarkabledikkat çekici, and what that taughtöğretilen me
oldukça kayda değer
ve bunun bana öğrettiği şey,
05:43
was that everything we do
on the surfaceyüzey of our earthtoprak
yeryüzünde yaptığımız her şey
05:45
will be returnediade to us to drinkiçki.
bize içtiğimiz şey olarak geri dönecek.
05:48
Our waterSu planetgezegen is not just
riversnehirler, lakesGöller and oceansokyanuslar,
Su gezegenimiz sadece nehirler, göller
ve okyanuslardan oluşmuyor,
05:50
but it's this vastgeniş network of groundwateryeraltı suyu
that knitsdokuma kumaşlar us all togetherbirlikte.
aslında o hepimizi birbirimize bağlayan
büyük bir su altı ağı.
05:55
It's a sharedpaylaşılan resourcekaynak
from whichhangi we all drinkiçki.
Hepimizin içtiği ortak bir kaynak.
06:00
And when we can understandanlama
our humaninsan connectionsbağlantıları with our groundwateryeraltı suyu
Bu gezegendeki su altı
ve diğer bütün su kaynakları ile
06:04
and all of our waterSu resourceskaynaklar
on this planetgezegen,
insani bağlantımızı anladığımızda,
06:08
then we'lliyi be workingçalışma on the problemsorun
bu yüzyılın belki de
06:11
that's probablymuhtemelen the mostçoğu importantönemli
issuekonu of this centuryyüzyıl.
en önemli meselesi üzerinde çalışacağız.
06:12
So I never got to be that astronautastronot
that I always wanted to be,
Sonuçta hep istediğim astronot olamadım,
06:17
but this mappingharitalama devicecihaz,
designedtasarlanmış by DrDr. BillBill StoneTaş, will be.
ama Dr. Bill Stone tarafından tasarlanan
bu haritalama cihazı olacak.
06:20
It's actuallyaslında morphedmorphed.
Aslında değişikliğe uğradı.
06:24
It's now a self-swimmingkendi kendine Yüzme autonomousözerk robotrobot,
Artık kendi kendine yüzen,
yapay zekâya sahip
06:25
artificiallyyapay intelligentakıllı,
otonom bir robot
06:28
and its ultimatenihai goalhedef
is to go to Jupiter'sJüpiter'in moonay EuropaEuropa
ve nihai amacı Jüpiter'in
uydusu Europa'ya giderek
06:30
and explorekeşfetmek oceansokyanuslar beneathaltında
the frozendondurulmuş surfaceyüzey of that bodyvücut.
gezegenin donmuş yüzeyi altındaki
okyanusları keşfetmek.
06:34
And that's prettygüzel amazingşaşırtıcı.
Ve bu oldukça müthiş.
06:39
(ApplauseAlkış)
(Alkış)
06:42
Translated by Eren Gokce
Reviewed by Sancak Gülgen

▲Back to top

About the speaker:

Jill Heinerth - Cave diver
Jill Heinerth explores underwater caves deep inside the earth.

Why you should listen

More people have walked on the moon than have been to some of the places that Jill's exploration has taken her right here on the earth. From the most dangerous technical dives deep inside underwater caves, to searching for never-before-seen ecosystems inside giant Antarctic icebergs, to the lawless desert border area between Egypt and Libya while a civil war raged around her, Jill's curiosity and passion about our watery planet is the driving force in her life.

Jill’s accolades include induction into the Explorer's Club and the inaugural class of the Women Diver's Hall of Fame. She received the Wyland ICON Award, an honor she shares with several of her underwater heroes including Jacques Cousteau, Robert Ballard and Dr. Sylvia Earle. She was named a "Living Legend" by Sport Diver Magazine and selected as Scuba Diving Magazine's "Sea Hero of the Year 2012."

In recognition of her lifetime achievement, Jill was awarded the inaugural Sir Christopher Ondaatje Medal for Exploration. Established by the Royal Canadian Geographical Society in 2013, the medal recognizes singular achievements and the pursuit of excellence by an outstanding Canadian explorer.

More profile about the speaker
Jill Heinerth | Speaker | TED.com